De Kleibosch en de Zuidermaden

Even ten zuiden van Roderwolde komt potklei aan de oppervlakte. Deze zeer zware klei is sinds de middeleeuwen gebruikt voor het maken van kloostermoppen en bakstenen. Een groot deel van het gebied waar nu De Kleibosch ligt is in de loop van de tijd ‘afgeticheld’. Dit is duidelijk terug te zien aan de laaggelegen weiden tussen de dijkjes.

De Kleibosch heeft niet alleen culturele waarde, maar ook natuurwaarde. Door de bijzondere grondsoort groeien er een aantal zeldzame planten- en paddenstoelensoorten in het gebied. Daarnaast bieden de bossen onderdak aan veel vogelsoorten. Het gebied is in beheer bij het Drentse Landschap.

Ook bij De Kleibosch krijgt het water uit het Peizerdiep sinds begin 2013 weer vrij spel. Door het gebied is een slenk gegraven. De dijk langs het Peizerdiep is aan de uiteinden van deze slenk doorgestoken, zodat het water uit het diep het gebied in kan lopen. De weilanden van de Zuidermaden en rond het bos fungeren zo weer als uiterwaarden van deze beek. Om het gebied is een dijk aangelegd, die ervoor moet zorgen dat het achterliggende land droog blijft. Zo ontstaat hier ook een stukje onland.

De Stenhorsten is een klein stukje natuurgebied dat aan de oostkant van het Peizerdiep tegenover De Kleibosch ligt. Het bestaat deels uit een oude meander van het Peizerdiep, die verland is tot een moerassige rietvegetatie. Vroeger was hier een losplaats voor schepen met vracht voor Peize en ging er een pontje over het Peizerdiep.