De Lettelberter Petten

Aan de Groninger kant van het Leekstermeer liggen de terreinen van Het Groninger Landschap. Zij beheert een groot deel van het gebied tussen het meer en de A7. Hier bevindt zich een oud petgatencomplex (de Petten), waar in vroeger tijden turf gewonnen is. Inmiddels zijn de gaten volledig dichtgegroeid en is er een elzenbroekbos ontstaan. Tussen de bomen zijn hier en daar nog oude legakkers te zien.

De weilanden rondom het bos worden beheerd voor weidevogels in de zomer en ganzen in de winter.
Een bijzondere bewoner van dit gebied is de Zeggekorfslak Deze komt voor in de zegge-ondergroei van het broekbos, maar ook in de zeggenvelden in het open terrein.

Vanuit de kijkhut aan de oostkant van de Petten is er een mooi uitzicht over het terrein en de plas voor de hut, waar meestal wel Dodaarzen rond zwemmen. De uitkijktoren aan de zuidkant geeft een goed uitzicht op het Leekstermeer en de terreinen aan de overkant.

De polder Vredewold is gedeeltelijk ingericht als waterberging. Bij hoge waterstanden in het Leekstermeer, kan deze polder deels onderlopen.