Voor het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) wordt overal in Nederland gekeken hoe
het gaat met bepaalde soorten. Ook in De Onlanden doen we mee voor flora en fauna.

Weten wat er speelt voor goed beleid.

Het NEM is een samenwerkingsverband van overheden om natuurgegevens in te winnen
voor beleid. Er wordt nauw samengewerkt met verschillende Nederlandse
soortenorganisaties en dankzij deze samenwerking kan het NEM de trends van vrijwel alle
belangrijke soortgroepen volgen, zoals zoogdieren, vogels, vlinders en planten. De gegevens
worden verzameld door vrijwilligers die worden aangestuurd door de soortenorganisaties.
Ik heb in maart en april in De Onlanden marters gemonitord voor de Zoogdiervereniging.
Deze monitoring was gericht op het vaststellen van de aanwezigheid van de bunzing en later
dit jaar de boommarter. Voor het monitoren wordt er gewerkt met een wildcamera. Deze
camera wordt één keer per jaar op dezelfde locatie geplaats, om te kijken of de soorten
aanwezig zijn.

 

Foto links: nachtopname boommarter en foto rechts: bunzing bij dag.

Bunzing, boommarter en andere gasten.

De afgelopen monitoring had een mooi resultaat: zowel de bunzing als de boommarter
lieten zich zien. Naast deze doelsoorten kwamen er natuurlijk ook andere dieren
voorbijlopen zoals een das, hazen, wilde eenden, vossen en natuurlijk reeën. Ook vogels
strijken weleens neer voor de camera. Deze keer zag ik de zanglijster en een grote bonte
specht.

Voorgaande jaren heb ik op deze locatie een wezel, houtsnip, egel, steenmarters, een
kerkuil, vele soorten muizen en zangvogels in beeld gehad. De beelden geven een goed
beeld van de vele soorten zoogdieren die in De Onlanden leven. Fotogenieke dieren.
Helaas lieten de voor mij interessantste soorten zich dit jaar niet van hun mooiste kant zien.
Zowel de bunzing als de das liepen van de camera af lieten hun gezicht niet zien. Een vos
daarentegen kwam overdag recht op de camera aflopen. Het is een bijzondere vos met een
blind linkeroog. 

Foto: vos met een blind linkeroog

 De boommarter die ik in beeld kreeg (zie nachtopname aan het begin van dit artikel) kwam als een verassing: deze soort had ik op deze locatie nog niet eerder met zekerheid kunnen vaststellen. De boommarter en steenmarter lijken zo ontzettend veel op elkaar het veel
ervaring om vergt om ze uit elkaar te houden, zeker bij nachtopnames. Maar deze
fotogenieke marter had grote wit-omrande oren, een V-vormige bef en een egale vacht dus
het moest haast wel een boommarter zijn. Mijn vermoeden werd bevestigd door een
kenner.
Al met al had deze monitoring een prachtig resultaat. De beelden laten zien dat De
Onlanden is rijk aan de rode lijst soort de bunzing en ook de boommarter komt er voor. Dat
is fantastisch om te weten.
Sonja van der Wijk