Excursies en Activiteiten

Stichting Natuurbelang De Onlanden organiseert ieder jaar een excursie voor haar donateurs, de Onlanders. Vanwege de Covid-19 pandemie kon de voor mei 2020 geplande excursie naar Sandebuur en De Blauwvennen helaas geen doorgang vinden. Voor 2021 zullen we moeten afwachten hoe de pandemie zich ontwikkelt en wanneer of in welke vorm een excursie mogelijk is.

Moeraskartelbald Bernard Versloot
Moeraskartelblad, foto: Bernard Versloot