Het Eelderdiep

Het gebied rond het Eelderdiep behoort tot de natste delen van De Onlanden. Het water dat uit de bovenlopen komt, wordt hier tegengehouden door de stuw die aan de noordkant van de Weeringse Dijk te zien is. Zo ontstaat een moeras met waterdiepten van 0 tot 50 cm. Ideaal gebied voor echte moerasvogels als Roerdomp, Snor, Grote Karekiet, Bruine Kiekendief, enz.
In de winter komen eenden en ganzen in grote aantallen op het water pleisteren. In de toekomst zullen misschien de Bever en Otter hier ook te zien zijn vanaf één van de bruggen over het Eelderdiep.

Bij de herinrichting van De Onlanden is het Eelderdiep in ere hersteld. Het noordelijke deel is weer verbonden met de bovenloop, zodat het water als vanouds kan ‘kronkelen’. In het zuidelijke deel, vanaf Ter Hansouwe, is de oude bedding weer uitgegraven. Net als vroeger zal het diepje het hele gebied onder water kunnen zetten als er veel regen valt in Drenthe.

eelderdiep