In de Nieuwsbrief van mei 2021 schreef ik een stukje over de Kemphaan. Dit onder andere aan de hand van vroeger gedaan promotieonderzoek en van waarnemingen van vrijwilligers in De Onlanden.

In TOAL EN TAIKEN (tiedschrift veur Grunneger kultuur) van juni 2021 schrijft Tonko Ufkes een artikeltje ‘Tien moal De Onlanden’ naar aanleiding van de onlangs uitgebrachte serie van 10 postzegels met natuurbeelden van De Onlanden, waaronder de Kemphaan. Ufkes schrijft in het Westerkwartiers. In de provincie Groningen heeft de Kemphaan namen als Kappershoan(e) en (in het Gorecht) Kapperdien. Hij ontleent deze namen aan het Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan, 1980. Landelijk gezien heeft de Kemphaan uiteraard nog veel meer streeknamen. Wie daarin is geïnteresseerd kan die namen vinden in het boekje De Nederlandse vogelnamen en hun betekenis van Henk Blok en Herman ter Stege, 2000. De betekenis van de wetenschappelijke naam van de Kemphaan Philomachus pugnax is: de vechtlustige. Om in het Gronings daar een idee van te geven: Ze stonn net teegn kander over as twij kappershoann. De prent is overgenomen uit het woordenboek van K. ter Laan.

Leo Stockmann