Onlanders ondersteunen De Onlanden

 Stichting Natuurbelang De Onlanden wil de stem van de natuur in De Onlanden laten horen waar dat nodig is. Onze achterban is hierbij heel belangrijk. Immers, een grote achterban betekent dat die natuurstem door veel mensen gedragen wordt. Ook u kunt deze stem steunen door voor een minimale bijdrage van EUR 10,-/jaar donateur van onze stichting te worden. U mag zich dan Onlander noemen.

Als Onlander ontvangt u regelmatig digitaal nieuwtjes en wetenswaardigheden over het gebied. Tweejaarlijks krijgt u de digitale nieuwsbrief toegezonden met artikelen over natuur, beheer, nieuwe ontwikkelingen in De Onlanden.
Eenmaal per jaar wordt een speciale excursie voor de Onlanders georganiseerd. Uw bijdrage wordt ingezet voor het verzamelen van kennis over flora en fauna in De Onlanden, het vertegenwoordigen van het natuurbelang bij beheer- en inrichtingsvraagstukken, voor publicaties en communicatie en eventueel ook voor juridische kosten, wanneer constructief overleg niet blijkt te leiden tot acceptabele oplossingen.
Een volledig overzicht van onze activiteiten en onze begroting kunt u vinden in het nieuwe beleidsplan dat we dit voorjaar zullen uitbrengen.