Sandebuur

In de zuidoosthoek van het Leekstermeergebied ligt een uitloper van het Drentse zand dat als een schiereiland het laagveen insteekt. Het buurtschap Sandebuur heeft daaraan haar naam te danken. Het terrein ligt hier zichtbaar hoger dan de omgeving. Dit gebied valt dan ook grotendeels buiten de waterberging. Alleen het deel ten oosten van de Rodervaart staat in open verbinding met het Leekstermeer en fungeert dus als meebewegende waterberging.

Samen met de Achtersteweg in Roderwolde behoort de bebouwing bij Sandebuur tot de oudste bewoonde delen van Roderwolde. In het verleden stond de kerk van het dorp op de begraafplaats ten oosten van Sandebuur. Deze kerk is afgebroken, maar de begraafplaats ligt nog mooi midden in het land.

In de polder Roderwolde bij Sandebuur is in een weiland één van de oudste bossen van Nederland teruggevonden. Het gaat om een gemengd loof- en naaldbos, dat hier zo’n 8000 jaar geleden groeide. Een aantal van de boomstronken die uit de grond kwamen, is bij dorpelingen in de tuin terug te vinden. Nadere informatie over het oude verdronken woud vind je bij het Oerwold-monument aan de Hooiweg.

Voor ganzen zijn de polder van Roderwolde en de Goltbooren belangrijke foerageergebieden. Vanaf november is de kans groot dat hier duizenden Kolganzen en Brandganzen te zien zijn.