Verbindingszone in gevaar?

Voor dieren als Otter en Bever is het van groot belang dat er ecologische verbindingszones bestaan tussen de grote natuurgebieden. Het Stroomdallandschap Drentse Aa staat met De Onlanden in verbinding via het Paterswoldse meer en de EVZ-Zuid, een mooie strook ‘wetland’ tussen de nieuwe wijk Ter Borch en Eelderwolde (zie foto). Dit gebied is in eigendom van de gemeente Tynaarlo en is jarenlang beheerd door Natuurmonumenten. Nu wil de gemeente Tynaarlo dit gebied nu verkopen aan een nieuwe beheerder.

Als Natuurbelang De Onlanden maken wij ons hier zorgen over. Versnipperd beheer betekent over het algemeen niet veel goeds. Bij verkoop zou de gemeente niet alleen de natuurwaarde van dit gebied goed moeten borgen maar ook het functioneren van deze ecologische verbinding tussen het Eelder- en Peizerdiepsysteem en het dal van de Drentsche Aa. De natuurwaarde van deze verbindingszone is veel groter dan alleen de waarde van de natuurhectares zelf.

Verbindingszone zuid Eelderwolde