Blauwvennen

De Blauwvennen is een groot gevarieerd gebied tussen de Hooiweg/Matsloot en het Leekstermeer aan de oost-en westkant en twee polders aan de noord- en zuidkant. Het is tevens het eindpunt van de twee slenken: de noordelijke die de Matsloot met het meer verbindt en de Midslenk die bij het Mijmerbankje het gebied binnen komt.

In het gebied liggen sommige weiden er nog bijna net zo bij als voor de ingebruikname van De Onlanden: daar gaat de verruiging erg langzaam. Op andere plaatsen zijn uitgebreide velden van Riet, Lisdodde, Zegge en Pitrus ontstaan zodat zich hier een echt mozaiek moeras aan het vormen is. Langs de oever van het Leekstermeer staan achter de rietgordels ook bomen. Langs de oever zijn ook uitgestrekte velden van exoten als Reuzenbereklauw en Japanse Duizendknoop en in het water is de Grote Waternavel alom aanwezig. Op verscheidene plaatsen zijn zogenaamde “muggenbulten” aangelegd om overlast van muggen in omgeving te voorkomen. Deze bulten raken dicht begroeid door Brandnetels en opslag van allerlei soorten bomen.

Het gebied is niet ontsloten met paadjes. Het enige paadje dat er was is bijna dichtgegroeid en loopt van de zuidelijke dijk naar de monding van de Midslenk in het meer. Deze en de andere monding zijn geblokkeerd met rotsblokken om te voorkomen dat er bootjes in kunnen varen. De noordelijke slenk is wel onderdeel van een kano-route, hierdoor is het dus voor de natuur een erg rustig gebied al zijn er wel eens illegale feestjes op mooie zomernachten aan de oever van het meer. Ondanks dat er dus weinig mensen kunnen komen zijn er wel heel veel waarnemingen uit dit gebied en dat komt vooral door het Mijmerbankje, waar je een goed uitzicht hebt en veel vogelaars, mijmeraars, fietsers, fotografen en andere bezoekers hier genieten van het uitzicht en de natuur.

 

Blauwvennen deelgebied