Doel en Beleid

Doel en beleid van St. Natuurbelang De Onlanden

 

De Stichting Natuurbelang De Onlanden is opgericht op 10 januari van het jaar 2000. Jaren voordat De Onlanden daadwerkelijk gerealiseerd werd als aaneengesloten natuurgebied.
De destijds notarieel vastgelegde statuten vermelden het volgende:

De stichting heeft ten doel:
Het behartigen van het natuurbelang van het natte veengebied gelegen tussen het Drents zandplateau en de Groninger zeeklei, in het bijzonder het gebied dat omringd wordt door de plaatsen Groningen, Eelde-Paterswolde, Peize, Roderwolde, Roden, Nietap, Leek, Lettelbert en Hoogkerk, welk gebied hierna wordt genoemd, De Onlanden van Leekstermeer, Peizer- en Eelderdiep, afgekort als De Onlanden.
Het stimuleren van de vorming van een aaneengesloten natuurreservaat in het gebied De Onlanden.
Het beschermen, beheren en verhogen van de natuurwaarden van De Onlanden
Het beschermen en versterken van de ecologische relaties met andere natuurgebieden.

We zijn nu 21 jaar verder. De Onlanden is gerealiseerd en uitgegroeid tot een van de mooiste en meest waardevolle natuurgebieden van Nederland. We kunnen er volop genieten van de enorme diversiteit die de natuur te bieden heeft. Maar klaar zijn we zeker niet. Onze doelstellingen, met name de laatste twee uit de statuten, blijven onverminderd van kracht.

De Onlanden staan onder druk. Van binnenuit door invasieve planten die het ecosysteem verstoren en door ondoordachte ‘onnatuurlijke’ waterbeheerplannen. Vanuit de randen door oprukkende bebouwing en de geplande windturbine- en zonneparken. We houden deze ontwikkelingen goed in de gaten en zullen constructief maar ook glashelder blijven optreden namens het belang van de natuur.

Met ons Onlanden Team hebben we een beleidsplan opgesteld waarin u meer kan lezen over de manier waarop we inhoud geven aan onze doelstellingen. Wat we het afgelopen jaar hebben gedaan kunt u lezen in ons jaarverslag. En zoals met alles wat we doen, we weten ons daarbij gesteund door onze grote achterban, de Onlanders.

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022

Beleidsplan 2024

Beleidsplan 2023

Begroting 2024

Begroting 2023

Blauwvennen, zuidslenk, apr19a Wim v Boekel