Broekenweering

Broekenweering deelgebied

Dit is ongetwijfeld één van de mooiste stukjes van De Onlanden als het om de flora gaat. De Broekenweering is een zeer nat gebied, met veel kwel. De bosjes hier staan vrijwel het hele jaar door in het water. De weilanden zijn ook ‘s zomers moeilijk begaanbaar. Met enige moeite kunnen ze 1 keer per jaar gemaaid worden. De verschraling die door het maaien optreedt levert veel bijzondere planten op, maar ook andere zeldzaamheden zoals de Zompsprinkhaan en het 13-stippelig Lieveheersbeestje.

Op een aantal plekken in de Broekenweering zijn in 2011 petgaten (of baggelwieken) gegraven. Hierin is Krabbenscheer uitgezet, dat van belang is voor de kwetsbare populatie van de Groene Glazenmaker in De Onlanden. Op den duur moeten de petgaten weer gaan verlanden en komt wellicht de veengroei weer op gang.

Dit gebied is zeer in trek bij de Boomvalk. De laatste jaren broedt er altijd wel een paartje ergens in de Broekenweering. Aan het eind van het broedseizoen zijn de jongen soms te zien boven in een boom, wachtend op de ouders, die af en aan vliegen om ze te voeren met libellen.