31 dec: In De Peizerweering jagen een man en vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs de Onlandse Dijk is een groepje Baardmannetjes te horen. Bij het Groot Waal jaagt een Sperwer vrouw.
30 dec: Langs de slenk in het Langmameer bij de Groningerweg zit een IJsvogel. Een Slechtvalk man zit in een hoogspanningsmast bij het meer en op het meer zwemt een man Nonnetje. Ook in het Matslootgebied en op het Leekstermeer zijn Nonnetjes te zien. In het Matslootgebied vliegen 3 Blauwe Kiekendieven. In De Blauwvennen jaagt een Havik (waarnemer: Tseard Mulder).
Aan de noordkant van De Broekenweering lopen 5 Reeën.
29 dec: Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk jaagt een Havik (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Bolmert is de Klapekster te zien. In De Middelvennen zwemmen 2 Nonnetjes (man) en een Grote Zaagbek man.
In Polder Lage Land grazen 8 Reeën.
28 dec: Bij De Stenhorsten vliegt een Witgat op (waarnemer: Kees Faber).
Boven het Eelderdiep vliegen 2 KRAANVOGELS naar het zuiden.
27 dec: Een IJsvogel vliegt weg over het Peizerdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).
26 dec: In De Bolmert is de Klapekster weer terug en zijn ook 2 Baardmannetjes te zien (waarnemer: Cees Koelewijn).
25 dec: In de weilanden ten noorden van het Langmameer wordt een KOEREIGER gezien (waarnemer: Michel Wijnhold).
In het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief en een Ruigpootbuizerd. In de slenk bij het Hoge Bruggetje zwemmen 6 Grote Zaagbek mannen (waarnemer: Kees Faber).
In De Peizerweering jagen een man Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis) en een Havik man.
24 dec: In het Matslootgebied jagen 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Op de Onlandse Dijk rent een Hermelijn in winterkleed over het pad (zie foto hiernaast en filmpje op Youtube).
23 dec: Een groep van zo’n 40 Kleine Zwanen vliegt tegen de harde wind in, laag over het Peizerdiep.
21 dec: In De Onlanden worden ruim 9000 Kolganzen geteld. In De Peizerweering en in het Matslootgebied jagen respectievelijk een man en een vrouw Blauwe Kiekendief. Langs de Onlandse Dijk zijn Baardmannetjes te horen (waarnemer: Jacob Poortstra).
Op het Peizerdiep bij De Stenhorsten zwemmen 5 Grote Zaagbekken.
19 dec: Boven de Matsloot jaagt een Havik vrouw op Smienten. Zelf wordt ze belaagd door een Blauwe Kiekendief vrouw. In het riet langs de Onlandse Dijk klinkt het ‘ping-ping’ van 6 Baardmannetjes. In Polder Lage Land zit het vol met Kolganzen.
15 dec: Een Slechtvalk man zit in een hoogspanningsmast in het Matslootgebied. Hier jaagt ook een vrouw Blauwe Kiekendief.
14 dec: In De Broekenweering jagen 2 Haviken en een Slechtvalk (waarnemer: Maarten Jansen).
Op het Langmameer zwemmen 12 Grote Zaagbekken (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied jagen 4 Blauwe Kiekendieven, waarvan 2 mannen (waarnemer: Kees Faber).
13 dec: In een hoogspanningsmast in De Broekenweering rust een Slechtvalk man.
12 dec: In de Elzen langs het fietspad in De Broekenweering foerageren zo’n 200 Sijsjes. Langs de Groningerweg bij Peizerwold zit een gewonde Bosuil.
10 dec: De IJsvogel is weer te zien bij de brug over het Eelderdiep bij de Zanddijk. Hier jagen ook een man en vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Ten zuiden van Sandebuur is helaas een Wezel doodgereden (waarnemer: Wouter Gelling).
9 dec: Bij Het Beeld vliegt een Houtsnip op uit een houtwal (waarnemer: Tseard Mulder).
8 dec: In De Jarrens foerageert een eenzame Lepelaar (waarnemer: Roelof Blaauw).
‘s Avonds gaan 37.500 Stormmeeuwen slapen op het Leekstermeer (waarnemer: René Oosterhuis).
7 dec: In De Peizermaden jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
6 dec: Er worden IJsvogels gezien bij de Rodervaart (waarnemer: Edsge Doornbos) en langs het Peizerdiep ten zuiden van De Zuidermaden.
Op het Langmameer zwemmen 6 Grote Zaagbekken en op het Leekstermeer nog eens 4. Hier foerageren ook 2 Dodaarzen (waarnemer: Tseard Mulder).
In Polder Roderwolde en het naastgelegen deel van het Matslootgebied foerageren zo’n 9000 Kolganzen. Helaas worden ze regelmatig opgejaagd.
In het Matslootgebied vliegen een man en vrouw Blauwe Kiekendief.
5 dec: Een Havik man probeert lange tijd tevergeefs een Zwarte Kraai te pakken, die zich verstopt heeft in de dode bomen langs het Eelderdiep in de Peizerweering.
4 dec: ‘s Ochtends zit een ZEEAREND lange tijd in een dode boom ten noorden van de brug over het Eelderdiep bij de Zanddijk. Hier is ook een IJsvogel te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
Op de kruising tussen Zanddijk en Drentse Dijk steekt een Hermelijn de weg over (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de Noorddijk jaagt een man Havik.
3 dec: In het Leekstermeergebied zijn nu met zekerheid TWEE OTTERS aanwezig die ook samen optrekken. Bekijk de mooie films van Alwin Hut hier. Nu wachten op nageslacht!
Langs De Gouw ten noorden van het Langmameer vliegt een IJsvogel op (waarnemer: Wouter Gelling).
2 dec: In het Matslootgebied jaagt een Havik en zit een Slechtvalk man in een hoogspanningsmast. Langs de Onlandse Dijk zijn 3 Baardmannetjes te horen (waarnemer: Maarten Jansen).
Op de slaapplaats worden 6 Blauwe Kiekendieven geteld. Een Hermelijn laat zich zien bij het Hoge Bruggetje (waarnemer: Paul Berghuis).

28 nov: In het Matslootgebied zijn 3 Grote Zaagbekken te zien. Op meerdere plaatsen in De Onlanden zijn nog Roodborsttapuiten aanwezig, o.a. langs de Weeringse Dijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
27 nov: In de Weeringsbroeken foerageert een groep van 8 Reeën.
25 nov: Langs de Drentse Dijk slaat een Havik vrouw bijna een Fazant haan. Langs het Eelderdiep jaagt een Blauwe Kiekendief vrouw. In het gebied zijn ook veel Waterpiepers aanwezig (waarnemer: Maarten Jansen).
‘s Avonds gaan 4 Blauwe Kiekendieven slapen in het Matslootgebied (waarnemer: Wouter Gelling).
23 nov: In het Groot Waal maken zo’n 200 Sijsjes in de Elzen een hoop geluid. In het Matslootgebied jaagt een Blauwe Kiekendief.
22 nov: De afgelopen week is de Otter een aantal keer met een camera gefilmd. De beelden zijn te zien op het Youtube-kanaal van onze site.
19 nov: In de Bolmert rust een Havik vrouw kort in een dode boom. Een Sperwer vrouw jaagt bij Achter de Es en een Sperwer man slaat een Spreeuw in De Middelvennen. Hier foerageren ook 3 Grote Zilverreigers.
18 nov: De Klapekster is weer te zien in De Bolmert (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied worden veel sporen van de Otter gevonden, o.a. een aantal plekken met zogenaamd ‘ottergeil’ (zie foto hiernaast).
15 nov: Aan de oostkant van het Langmameer bij de brug in de Groningerweg is een IJsvogel te zien. Op het meer zwemt een vrouw Brilduiker en op het Peizerdiep een Dodaars (waarnemer: Tseard Mulder).
14 nov: Bij de stuw in het Eelderdiep vliegt een IJsvogel op. In De Peizermaden worden in totaal 14 Grote Zilverreigers geteld (waarnemer: Jacob Poortstra).
In het Matslootgebied zijn zeker 23 Baardmannetjes aanwezig en jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
13 nov: In De Bolmert jaagt een man Blauwe Kiekendief (waarnemer: Willem Hovinga).
In de Molensloot tussen De Middelvennen en De Bolmert zwemt een Dodaars. Op het Leekstermeer foerageren 4 Brilduikers (3 man).
11 nov: In De Blauwvennen zwemmen 2 vrouwtjes Grote Zaagbek. In De Bolmert is de Klapekster weer te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
10 nov: In De Onlanden zijn 3 Slechtvalken tegelijk aanwezig, twee samen in één hoogspanningsmast in De Broekenweering en nog een in een mast in het Matslootgebied.
In De Weeringsbroeken is een groep van 13 Reeën te zien.
9 nov: Bij de brug in de Groningerweg bij het Langmameer is een IJsvogel te zien. In De Blauwvennen jagen 2 Blauwe Kiekendieven (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Bolmert is de Klapekster nog aanwezig (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Peizerweering zijn Baardmannetjes en een Waterral te horen. Langs de Drentse Dijk jaagt, nu nog, een Bruine Kiekendief vrouw (waarnemer: Jacob Poortstra).
Bij de Wolddijk jaagt een Sperwer man. Langs de Noorddijk wordt een Havik vrouw gepest door 4 Zwarte Kraaien.
8 nov: In de Lettelberter Petten zijn 2 Vuurgoudhaantjes aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
Aan de oostkant van het Leekstermeer is een Roerdomp te zien. In De Bolmert jaagt een Klapekster (waarnemer en foto hiernaast: Willem Hovinga).
7 nov: Langs het Eelderdiep jaagt een man Havik. In De Peizermaden wordt weer een vers spoor van de Otter gevonden.
6 nov: Op het Leekstermeer zwemmen 2 mannetjes Brilduiker (zie foto hiernaast). In het riet langs de oever zijn op 2 plekken alarmerende Waterrallen te horen.
5 nov: Langs de Onlandse Dijk foerageert een groep van 9 Baardmannetjes in het Riet.
4 nov: Bij De Stenhorsten vliegt een juveniele Havik vrouw uit een boom.
2 nov: In De Peizerweering jagen nog 2 Bruine Kiekendieven.
‘s Middags zijn hier 2 Haviken (een adult en een juveniel) te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Westermade staat een Roerdomp in het Riet (waarnemer: Aafke Pot).
In De Weeringsbroeken grazen 2 groepen van 8 en 6 Reeën.
‘s Avonds worden op de slaapplaats in De Blauwvennen 126 Grote Zilverreigers geteld (waarnemer: Virry Schaafsma).
1 nov: In De Bolmert jaagt een Sperwer vrouw. In het Matslootgebied zit een Slechtvalk man op zijn vaste stek in een hoogspanningsmast.
Aan het eind van de middag komen hier 5 Blauwe Kiekendieven samen op de slaapplaats. Ook vliegt er dan al een Velduil boven het gebied (waarnemer: Maarten Jansen).

31 okt: In De Broekenweering jaagt een Slechtvalk man. In De Peizerweering foerageren zo’n 10 Baardmannetjes in het Riet.
30 okt: In het Matslootgebied jaagt een Havik vrouw. Een Slechtvalk man zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast. Langs de Onlandse Dijk zijn weer Baardmannetjes te horen.
28 okt: In De Nieuwe Weering jaagt een Sperwer man. In De Broekenweering bloeit het Waterdrieblad nu nog.
26 okt: In De Zuidermaden jagen een Sperwer vrouw en een juveniele Blauwe Kiekendief. Hier vliegt ook een Bokje op. In de haven van Roderwolde is een IJsvogel te zien.
‘s Middags vliegen 2 Groenpootruiters over het Eelderdiep bij de Zanddijk. Op de Zanddijk spelen 2 Wezels met elkaar. Eén dier rent vervolgens vlak langs de waarnemer over de brug (waarnemer: Harry Westerhuis).
24 okt: In De Peizerweering en langs de Onlandse Dijk in het Matslootgebied zijn Baardmannetjes te horen. Op de Roderwolderdijk ligt een doodgereden Egel.
22 okt: In De Peizerweering probeert een Sperwer vrouw in de harde wind te jagen. Bij de zandgaten in het Matslootgebied steekt een Hermelijn de weg over. Er worden weer verse sporen van de Otter gevonden in De Onlanden.
20 okt: In De Blauwvennen zijn een jagende Havik en een Roerdomp te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
19 okt: ‘s Ochtends zit een groep van 29 Grote Zilverreigers en 2 Blauwe Reigers bij elkaar in De Blauwvennen (foto hiernaast en waarnemer: Wouter Gelling).
De Visarend is weer te zien in het Matslootgebied (waarnemer: Jannes Aalders).
In De Peizerweering zit een groepje Baardmannetjes in het Riet.
18 okt: In De Weeringsbroeken jaagt een Havik (waarnemer: Frederik Janse).
‘s Avonds vliegen de Grote Zilverreigers (o.a. een groep van 30 tegelijk) weer naar hun slaapplaats in de Lettelberter Petten. Langs de Onlandse Dijk zijn groepjes Baardmannetjes te horen en elders in het Matslootgebied jaagt een adulte man Blauwe Kiekendief (waarnemers: Leon Peters en Maarten Jansen).
17 okt: De Visarend is mooi te zien in De Blauwvennen. Bij het Hoge Bruggetje vliegt een IJsvogel (waarnemer: Lucie Kooistra).
16 okt: Een ZEEAREND vliegt op uit De Bolmert zuid (waarnemer: Rutger Bus).
De Visarend is weer te zien in het Matslootgebied. Op de Onlandse Dijk foerageert een groep van 8 Baardmannetjes. Ook loopt hier een Wezel met een net gevangen Veldmuis (foto hiernaast en waarnemer: Alex van der Kloet).
13 okt: De Visarend zit in een boompje in het Matslootgebied (waarnemer: Harry Westerhuis).
12 okt: Een Havik vrouw heeft ‘s avonds op de slaapplaats in De Peizerweering één van de duizenden Spreeuwen gepakt en vliegt ermee naar een rustig plekje (waarnemer: Maarten Jansen).
11 okt: In verschillende hoogspanningsmasten in het Matslootgebied zitten een Slechtvalk en de Visarend. Bij De Zuidermaden foerageren 2 Groenpootruiters en een Zwarte Ruiter (waarnemer: Tseard Mulder).
10 okt: Bij de stuw in het Eelderdiep bij de Weeringse Dijk ligt een redelijk verse Otterspraint.
09 okt: De juveniele Visarend zit, ondanks de harde wind, weer in een hoogspanningsmast in het Matslootgebied.
‘s Avonds is de Hermelijn weer eens te zien bij het Hoge Bruggetje in de Onlandse Dijk (waarnemer: Paul Berghuis).
08 okt: In het Matslootgebied is de Visarend weer aanwezig (waarnemer: Ane van Rees).
Ook zijn hier op verschillende plaatsen groepjes Baardmannetjes te zien. In een hoogspanningsmast zit een Slechtvalk man.
‘s Avonds zijn langs de Drentse Dijk twee jagende uilen (Rans- en/of Veld-) te zien (waarnemer: Frederik Janse).
05 okt: In het Matslootgebied wordt ‘s middags een vrouw Blauwe Kiekendief gepest door de Visarend. Twee Slechtvalken maken er ruzie (waarnemer: Paul Berghuis).
In een plas bij De Kampjes zwemmen 2 Dodaarzen.
04 okt: ‘s Middags vliegt een Visarend kort boven de Noorddijk om daarna in noordelijke richting te vertrekken (waarnemer: Frederik Janse).
03 okt: De juveniele Visarend jaagt weer boven het Langmameer. In De Peizerweering jaagt een juveniele Havik (waarnemer: Tseard Mulder).
Hier zijn ook Baardmannetjes te zien. In de petgaten langs de Noorddijk zwemmen 4 Dodaarzen.
02 okt: ‘s Ochtends komen de eerste Kolganzen van het seizoen omhoog van hun slaapplaatsen langs het Eelderdiep. Aan de noordoostkant van het Matslootgebied loopt een Wezel langs de Roderwolderdijk (waarnemer: Leo Stockmann).
Langs de Onlandse Dijk zijn weer een 20-tal Baardmannetjes te bewonderen. In De Blauwvennen staat een Roerdomp langs het water. Ook de Visarend is weer te zien in het Matslootgebied (waarnemer: Willem Hovinga).
In een sloot bij De Bolmert groeit de zeldzame Pilvaren.
01 okt: In De Peizerweering foerageren 6 Baardmannetjes in het Riet. Langs de Drentse Dijk sluipt een Roerdomp door de ruigte (waarnemer: Frederik Janse).
Bij de Noorddijk jaagt een Havik man.

30 sep: Langs het Eelderdiep wordt een Velduil opgejaagd door een Bruine Kiekendief (waarnemer: Frederik Janse).
In De Broekenweering zit de Visarend weer in de mast. Langs de Onlandse Dijk foerageren 7 Baardmannetjes in het Riet. In de petgaten bij de Noorddijk zwemmen 3 Dodaarzen.
29 sep: Tussen de middag rusten de 2 Visarenden elk in hun eigen hoogspanningsmast in respectievelijk het Matslootgebied en De Nieuwe Weering. Enige tijd zitten ze zelfs in masten die naast elkaar staan (waarnemer: Wouter Gelling).
Bij het Hoge Bruggetje in het Matslootgebied zijn 2 Tapuiten en een Grauwe Klauwier te zien (waarnemer: Bert Helder).
28 sep: In De Blauwvennen vist een Visarend. Hier foerageren ook 2 Bonte Strandlopers. In de petgaten langs de Noorddijk zwemmen 5 Dodaarzen (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Broekenweering zit lange tijd een (andere) Visarend in een hoogspanningsmast. In De Weeringsbroeken foerageren 7 Grote Zilverreigers.
27 sep: De Visarend is weer aanwezig in het Matslootgebied (waarnemer en foto hiernaast: Ane van Rees).
In een Elzenbroekbosje in De Onlanden worden de zeer zeldzame paddenstoel Pholiota limonella (foto) en de Zeggenkorfslak (foto) gevonden.
26 sep: In De Blauwvennen vliegt ‘s ochtends een groep van 30-40 Grote Zilverreigers over de slenk (waarnemer: Rutger Bus).
Een Visarend zit bovenin een hoogspanningsmast langs het Peizerdiep.
25 sep: ‘s Middags zijn boven het Langmameer 2 Visarenden vlak bij elkaar aan het jagen (waarnemer: Leon Peters).
In De Bolmert zit een jonge Havik vrouw in een boom. In de plas bij het Leekstermeer staan 18 Lepelaars. Twee groepjes Baardmannetjes scharrelen door het Riet.
Bij De Stenhorsten loopt een vrijwel zwarte Reegeit, samen met een gewoon gekleurd dier, in het veld (zie foto hiernaast).
24 sep: ‘s Avonds zijn in het Matslootgebied veel roofvogels te zien. Onder andere 2 Sperwers, 2 Haviken, 6 Bruine Kiekendieven, een Boomvalk, een Smelleken en uiteraard de Visarend (waarnemer: Paul Berghuis).
23 sep: In het Matslootgebied is de Visarend weer actief. Bij het Hoge Bruggetje zit een IJsvogel. Langs de Onlandse Dijk zijn zo’n 30 Baardmannetjes aanwezig. Ook zijn meerdere Waterrallen te horen. In De Blauwvennen vliegt een Roerdomp (waarnemer: Willem Hovinga).
22 sep: In de weilanden langs de Drentse Dijk zitten 13 Grote Zilverreigers bij elkaar.
21 sep: ‘s Ochtends zijn vanaf de Onlandse Dijk een Visarend, een Boomvalk en een Roerdomp te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Zuidermaden staan 2 Groenpootruiters tussen de Kieviten in het water.
‘s Avonds strijken grote groepen Spreeuwen neer op hun slaapplaats in De Peizerweering. Hier wordt met veel spektakel op gejaagd door Bruine Kiekendieven, Havik en Sperwer (waarnemer: Maarten Jansen).
20 sep: De Visarend vliegt met een gevangen vis van het Leekstermeer naar een hoogspanningsmast in het Matslootgebied, waar hij de prooi op gaat eten. Langs de Onlandse Dijk zijn weer meerdere groepjes Baardmannetjes aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
In de buurt van het Leekstermeer worden meerdere verse sporen van de Otter gevonden (waarnemer: Aaldrik Pot).
In de petgaten langs de Noorddijk zwemmen in totaal 8 Dodaarzen. In De Weeringsbroeken foerageren zeker 7 Grote Zilverreigers.
19 sep: In De Blauwvennen langs de Hooiweg foerageren ‘s ochtends vroeg meer dan 40 Grote Zilverreigers (waarnemer: Rutger Bus).
Bij de Kampjes heeft een Havik vrouw een Wintertaling geslagen.
18 sep: In het Matslootgebied rust een Slechtvalk man in een hoogspanningsmast. Een Visarend vliegt over het Peizerdiep. Langs de Onlandse Dijk scharrelen meerdere groepjes Baardmannetje door het Riet (waarnemer: Willem Hovinga).
17 sep: In een hoogspanningsmast langs het Peizerdiep zit een Visarend. Een Sperwer en de eerste Blauwe Kiekendief van het seizoen vliegen over de Onlandse Dijk (waarnemer: Aaldrik Pot).
13 sep: In het Matslootgebied zitten 2 Slechtvalken (beiden man) in de hoogspanningsmasten. Boven de eilandjes in het Peizerdiep vliegt een juveniele Zwartkopmeeuw (waarnemers: Tseard Mulder en Roelof Blaauw).
In De Peizerweering vliegt een Roerdomp.
12 sep: In de Lettelberter Petten jaagt een jonge Roodpootvalk op libellen. Ook foerageren hier 19 Grote Zilverreigers en vliegen 71 Lepelaars over. Boven het Leekstermeer jaagt een Visarend (waarnemer: René Oosterhuis).
In de berm van de Hooiweg groeit de Brede Wespenorchis (zie foto hiernaast). Langs een pad in De Kleibosch staat Welriekende Agrimonie (waarnemer: Hans Dekker).
11 sep: Een Slechtvalk man zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast in het Matslootgebied. Hier foerageren ook 5 Grote Zilverreigers op gemaaid grasland.
‘s Avonds lopen 57 Ooievaars, 14 Gele Kwikstaarten en 2 Tapuiten in gemaaid land langs de Drentse Dijk. Aan de oostkant van De Peizerweering foerageren 2 Bontbekplevieren en een Bonte Strandloper (waarnemer: Tseard Mulder).
9 sep: In een petgat bij de Noorddijk zwemmen 4 Dodaarzen.In de Broekstukken lopen 25 Ooievaars. Boven De Blauwvennen vliegt kort een Roerdomp (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds gaan bijna 100 Grote Zilverreigers slapen in de Lettelberter Petten (waarnemer: René Oosterhuis).
7 sep: In De Middelvennen rusten 7 Lepelaars en foerageren 2 Grote Zilverreigers. In de Lettelberter Petten foerageren 7 Grote Zilverreigers.
6 sep: In De Bolmert worden op twee plekken groepjes Baardmannetjes gehoord. Hier vliegen ook 4 Grote Zilverreigers op.
5 sep: Langs de Drentse Dijk foerageren een Gele Kwikstaart en een Tapuit (waarnemer: Frederik Janse).
4 sep: In de petgaten langs de Noorddijk duiken 5 Dodaarzen naar voedsel. Langs de Drentse Dijk jaagt een Havik man. In De Weeringsbroeken zijn zo’n 20 Grote Zilverreigers te zien. In De Peizerweering jaagt een Sperwer vrouw.
Langs de Onlandse Dijk zijn Baardmannetjes te horen.
‘s Avonds landen zeker 15 Bruine Kiekendieven op een slaapplaats in het Matslootgebied. Aan de noordzijde van het Langmameer laat een Hermelijn zich lange tijd bekijken. (waarnemer: Frank Kruk).
2 sep: ‘s Ochtends lopen 10 Reeën in de graslanden langs de Zanddijk bij De Broekenweering. Hier worden in een rietveld meerdere Dwergmuizen gevangen (zie foto hiernaast).
In een hoogspanningsmast in het Matslootgebied rusten 2 Boomvalken. De meest noordelijke Eekhoorn van Drenthe (in een bosje bij het Leekstermeer) blijkt opgegeten te zijn door een roofvogel.
1 sep: Een vrouwtje Sperwer wordt bij de Wolddijk achtervolgd door een groep Huiszwaluwen.

31 aug: In het Bergboezem langs het Lettelberterdiep vliegen ruim 30 Lepelaars op (waarnemer: Siemen Stienstra).
In De Broekenweering zijn weer 3 Boomvalken te zien.
30 aug: In De Broekenweering verjagen 2 Boomvalken een Slechtvalk man die over komt vliegen.
28 aug: Een jagende Visarend boven het Langmameer wordt helaas verjaagd door een overvliegende helikopter (waarnemer: Gerard Twickler).
27 aug: Bij de Noorddijk jaagt een vrouw Sperwer. In De Weeringsbroeken lopen 5 Grote Zilverreigers samen in één weiland. In De Broekenweering jagen 2 Boomvalken.
‘s Avonds staat een groep van 17 Lepelaars in De Bolmert (waarnemer: Siemen Stienstra).
24 aug: Op de Es van Leutingewolde loopt een ZWARTE OOIEVAAR (waarnemer: Alex van der Kloet).
Op de leuning van de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk zit een IJsvogel (waarnemer: Jannie Schoonveld).
Langs de Drentse Dijk foerageren ruim 20 Gele Kwikstaarten in een gemaaid perceel. Langs het Eelderdiep jaagt een Boomvalk (waarnemer: Maarten Jansen).
22 aug: Bij de brug in de Weeringse Dijk is een Hermelijn te zien.
21 aug: In De Zuidermaden rusten 2 Reuzensterns (waarnemer: Virry Schaafsma).
‘s Avonds gaan 78 Grote Zilverreigers slapen in De Blauwvennen (waarnemer: Aart van der Spoel).
20 aug: In twee gemaaide weilanden langs de Zanddijk foerageren in totaal 44 Ooievaars. Langs het Eelderdiep rusten 5 Lepelaars.
19 aug: langs het Eelderdiep bij de Drentse Dijk vliegen 2 Velduilen op (waarnemer: Hendrik Koops).
18 aug: De Slechtvalk man schuilt voor de harde wind achter een pilaar van een hoogspanningsmast in het Matslootgebied.
17 aug: Voor de kijkhut in de Lettelberter Petten is een Kleine Zilverreiger te zien (waarnemer: Paul Berghuis).
Een Havik man jaagt in de Blauwvennen.
16 aug: ‘s Ochtends zijn langs de Roderwolderdijk 35 Ooievaars te zien (waarnemer: Eelke Schoppers).
De Slechtvalk man zit weer in een hoogspanningsmast (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Bolmert zijn 5 Baardmannetjes te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
15 aug: In De Broekenweering staan 17 Ooievaars bij elkaar op een pas gemaaide dijk.
‘s Avonds verzamelen 13 Bruine Kiekendieven zich in het Matslootgebied. Ook jaagt er een juveniele Sperwer. In een hoogspanningsmast zit de eerste Slechtvalk man van het seizoen. In De Blauwvennen willen zo’n 1500 Boerenzwaluwen gaan slapen, maar ze worden opgejaagd door een Boomvalk (waarnemer: Paul Berghuis).
14 aug: Op de eilandjes in het Peizerdiep rusten weer Reuzensterns.
12 aug: Bij het Peizerdiep foerageren 3 Reuzensterns (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Bolmert-zuid lopen 8 Grote Zilverreigers en jaagt een Boomvalk. Ook zwemmen er Dodaarzen en roept er lange tijd een Porseleinhoen (waarnemer: Siemen Stienstra).
Bij Achter de Es staan 26 Lepelaars in het water (waarnemer: Roelof Blaauw).
De afgelopen weken zijn een Wezel en 2 Hermelijnen mooi te zien geweest op beelden van een cameraval in De Onlanden. De compilatie van de beelden is hier te zien.
10 aug: In het Groot Waal zijn een alarmerende Wielewaal en een Matkop te horen.
‘s Avonds rusten 5 Reuzensterns (3 juvenielen) in het water bij de eilandjes in het Peizerdiep (waarnemer: Alex van der Kloet).
9 aug: Een Reuzenstern foerageert langs het Peizerdiep (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds wordt in het Matslootgebied een jonge WATERRIETZANGER ontdekt (waarnemer: Alex van der Kloet).
8 aug: In De Peizerweering foerageren ‘s ochtends onder andere 7 Grote Zilverreigers, 6 Witgatjes, een Gele Kwikstaart, 2 Waterrallen en een Porseleinhoen. Ook jaagt er een Sperwer (waarnemer: Frederik Janse).
In het Groot Waal roept een Groene Specht.
7 aug: ‘s Avonds gaan 29 Grote Zilverreigers slapen in een boom langs het Eelderdiep (waarnemer: Maarten Jansen).
6 aug: Boven het Eelderdiep ten noorden van de Zanddijk jaagt een Zwarte Wouw (waarnemer: Frederik Janse).
Zeker 18 Grote Zilverreigers hebben, samen met wat Blauwe Reigers, geslapen aan de oostkant van de Peizerweering. Hier zijn ook 8 Lepelaars en een Sperwer vrouw te zien. In De Blauwvennen poetst een Roerdomp zich langs de rand van het water (zie filmpje op Youtube). Overal zijn nu Witgatjes te zien en te horen.
5 aug: In een petgat langs De Gouw staat ‘s ochtends een ZWARTE OOIEVAAR (zie foto hiernaast). Boven De Weeringsbroeken vliegen een Boomvalk en een Sperwer (waarnemer en foto: Frederik Janse).
Boven Polder Lage Land jaagt een Havik vrouw. Langs de Onlandse Dijk foerageren 6 Grote Zilverreigers (waarnemer: Michel Wijnhold).
In het Matslootgebied foerageren 5 Witgatjes en vliegt een Roerdomp boven de noordslenk.
4 aug: In De Bolmert vliegt een HOP (foto hiernaast en waarnemer: Willem Hovinga).
In De Peizerweering foerageren 15 Grote Zilverreigers en ook tientallen Kemphanen en Bosruiters (waarnemer: Maarten Jansen).
In het Matslootgebied is een groep van 11 Baardmannetjes te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
3 aug: Aan de oostkant van De Peizerweering landen 8 Lepelaars.

30 juli: Een Havik jaagt boven De Blauwvennen (waarnemer: Ane van Rees).
28 juli: Een Reuzenstern jaagt boven De Jarrens en De Bolmert (waarnemer: Tseard Mulder).
25 juli: In De Bolmert zijn 12 Lepelaars en een Grote Zilverreiger te zien. Ook vliegt er een Roerdomp voorbij (waarnemer: Willem Hovinga).
24 juli: In het Matslootgebied zijn 5 Baardmannetjes te zien (waarnemer: Michel Wijnhold.
17 juli: ‘s Ochtends vliegen zeker 11 Grote Zilverreigers op van een slaapplaats in De Peizerweering. 5 Lepelaars rusten nog langs het Eelderdiep bij de Zanddijk. Op de Weeringse Dijk foerageert een Gele Kwikstaart. In de gemaaide weilanden langs de Drentse Dijk lopen 18 Ooievaars.
In De Bolmert zijn nu 25 Lepelaars aanwezig en vliegen ook 6 Baardmannetjes rond (waarnemer: Willem Hovinga).
16 juli: Bij Achter de Es en in De Zuidermaden rusten resp. 19 en 7 Lepelaars. In De Blauwvennen foerageren 5 Grote Zilverreigers.
14 juli: In De Middelvennen staan 8 Lepelaars. In De Bolmert vliegen 3 Roerdompen (waarnemer: Willem Hovinga).
Ook langs het Eelderdiep rusten weer 7 Lepelaars.
13 juli: Ook deze nacht zijn de Kwartelkoning en de Ransuil aanwezig in De Broekstukken. Zuidelijker worden ook jonge Ransuilen gehoord (waarnemer: Maarten Jansen).
12 juli: ‘s Nachts roept een Kwartelkoning in De Broekstukken. Langs de Zuiderdijk en bij de Zanddijk zijn Ransuilen te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Ochtends staan 10 Grote Zilverreigers en 5 Lepelaars langs het Eelderdiep bij de Zanddijk. In De Peizerweering foerageren zo’n 100 Kemphanen, 4 Kleine Plevieren en een Roerdomp. Een Boomvalk zit op de uitkijk in een boomtop. Langs het riet staat een Waterral te zonnen (foto hiernaast).
11 juli: ‘s Ochtends vliegt een Wespendief over de Hoogema. In De Middelvennen rusten 2 Grote Zilverreigers.
10 juli: Aan de oostkant van De Peizerweering foerageren zeker 70 Kemphanen en ook 4 Grote Zilverreigers. In het gebied zijn nog steeds minstens 4 Snorren te horen. Langs de Noorddijk foerageren nog eens 30 Kemphanen. In een petgat hier zwemt een Dodaars.
‘s Avonds laten ongeveer 10 jonge Baardmannetjes zich zien in het riet langs de Onlandse Dijk (waarnemer: Lucie Kooistra).
8 juli: In De Peizerweering is twee keer een vliegende Roerdomp en ook een Baardmannetje te zien. In De Broekenweering jaagt een Boomvalk. Langs de Wolddijk zingt een Spotvogel (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Langmameer foerageert een Grote Zilverreiger.
‘s Avonds jagen honderden Boerenzwaluwen op insecten boven De Blauwvennen (waarnemer: Johan Clobus).
7 juni: Bij een huis naast De Blauwvennen foerageert een jonge Groene Specht (waarnemer: Johan Clobus).
6 juli: Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk rusten 11 Lepelaars. In De Peizerweering foerageren zeker 23 Kemphanen (waarnemer: Eelke Schoppers).
In het Matslootgebied jagen 4 Boomvalken (waarnemer: Paul Berghuis).
5 juli: ‘s Nachts roepen 2 Kwartelkoningen in de omgeving van Het Beeld bij de Noorddijk (waarnemer: Evert-Jan Slot).
‘s Ochtends foerageren 4 Lepelaars in De Bolmert. Hier zijn ook een Roerdomp en een IJsvogel te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Peizerweering zijn een opvliegende Roerdomp en een foeragerende familie Waterral te zien (zie ook filmpje op Youtube).
4 juli: Boven het Eelderdiep jaagt een Boomvalk.
3 juli: ‘s Avonds zijn langs het Eelderdiep bij de Zanddijk een STELTKLUUT, 1 Lepelaar en 2 Grote Zilverreigers te zien. In De Peizerweering foerageren weer veel Kemphanen en een aantal Bosruiters (waarnemer: Eelke Schoppers).
2 juli: In De Zuidermaden foerageren 4 Lepelaars. In De Blauwvennen jaagt een Boomvalk en foerageren 15 Kemphanen.
In een Rogge-akker bij Sandebuur groeit de zeldzame Bolderik (zie foto hiernaast).

30 juni: Langs de Noorddijk foerageert een Lepelaar.
29 juni: ‘s Ochtends vliegt een onvolwassen ZEEAREND over De Peizerweering (waarnemer: Jaap Rosbeek).
28 juni: In De Blauwvennen foerageren zo’n 30 Kemphanen en een Lepelaar. Boven het gebied jagen 2 Boomvalken en een Zwarte Stern (waarnemer: Trea Pestman).
27 juni: In een petgat in De Broekenweering foerageert een Lepelaar. In De Peizerweering foerageren zeker 50 Kemphanen op de slikveldjes.
26 juni: Aan de oostkant van het Matslootgebied vliegt een Roerdomp. Hier foerageren 3 Witgatjes.
25 juni: In De Blauwvennen zijn 5 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied jagen 2 Boomvalken en zijn minstens 2 Baardmannetjes te horen. Op verschillende plekken worden weer sporen van de Otter(s) gevonden.
In De Zuidermaden foerageren 7 Lepelaars.
‘s Avonds vliegen 2 Lepelaars en een Roerdomp boven De Peizerweering. Hier foerageert ook een grote groep Kemphanen (waarnemer: Trieneke de Jager).
24 juni: Aan de oostkant van het Matslootgebied landt een Lepelaar. Hier wordt ook de, in Drenthe zeer zeldzame, Valse Voszegge gevonden.
22 juni: In De Blauwvennen vliegen een Roerdomp en een Visarend (waarnemer: Trea Pestman).
Dit Reekalf bij de Noorddijk lijkt meer nieuwsgierig dan bang (foto: Evert-Jan Slot).
21 juni: Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk foerageren 10 Lepelaars en 14 Grutto’s (waarnemer: Jacob Poortstra).
Een Roerdomp vliegt kort boven de Peizerweering.
‘s Avonds vliegt een Roerdomp boven het Matslootgebied. Hier jaagt ook een Boomvalk (waarnemer: Ane van Rees).
20 juni: In het Matslootgebied worden ‘s ochtends 3 Porseleinhoenen gehoord. Ook zijn er jonge Baardmannetjes en Waterrallen te zien en vliegen er 4 Boomvalken rond het Klein Waal (waarnemer: Bernard Versloot).
19 juni: In de bosjes aan de noordkant van het Leeksterhoofddiep worden veel Dwergspitsmuizen gevangen (zie foto hiernaast). Dit is het kleinste zoogdier in Nederland.
17 juni: Aan de oostkant van De Peizerweering foerageren 2 Lepelaars en 5 Kemphaan mannen, nog met hun fraai gekleurde kragen.
16 juni: Langs de Noorddijk foerageren 8 Lepelaars en 4 Kemphanen. Bij Het Beeld jaagt een Boomvalk (waarnemer: Frederik Janse).
15 juni: ‘s Ochtends wordt in De Bolmert een Havik opgejaagd door 2 Zwarte Kraaien. Een Roerdomp vliegt, luid krassend, over het gebied.
14 juni: In De Peizerweering landt een Grote Zilverreiger. Bij de Zanddijk foerageert een Lepelaar.
In De Bolmert zijn ‘s avonds de Baardmannetjes weer te horen.
In het Matslootgebied jagen weer 6 Boomvalken (waarnemer: Ane van Rees).
12 juni: Een Boomvalk jaagt in het Matslootgebied (waarnemer: Ane van Rees).
Een groepje van zo’n 5 Baardmannetjes laat zich zien maar vooral ook horen in De Bolmert.
11 juni: In De Bolmert foerageert een Lepelaar. Bij de Berging Sandebuur loopt een Wezel. In het Matslootgebied jagen 6 Boomvalken (waarnemer: Paul Berghuis).
9 juni: Langs de zuidoever van het Leekstermeer zijn 2 Grote Karekieten te horen (waarnemer: Johan Aukema).
‘s Avonds jagen weer 5 Boomvalken op libellen rond het Klein Waal (waarnemer: Paul Berghuis).
8 juni: Bij De Zuidermaden vliegen 2 IJsvogels (waarnemer: Cees Koelewijn).
Rond het Klein Waal is weer het nodige spektakel met 2 Boomvalken, Zwarte Kraaien en een Havik. In het Matslootgebied zijn 2 paartjes Baardmannetje te zien en staat de Grote Boterbloem massaal in bloei (foto hiernaast en waarnemer: Bernard Versloot).
In een bosje langs De Gouw jubelt een Wielewaal (waarnemer: Frederik Janse).
Een Boomvalk jaagt op hoge snelheid laag over het gebied bij de Drentse Dijk.
7 juni: Langs de Matsloot is een Baardman met jong te zien. In het bosje bij gemaal Matsloot zingt een Spotvogel (waarnemer: Michel Wijnhold).
Op het Eelderdiep zwemt een Tafeleend met 5 pullen. In De Broekenweering jaagt een Boomvalk.
6 juni: In De Kampjes roept een Porseleinhoen. In het bosje langs de Groningerweg zingt een Spotvogel (waarnemer: Tseard Mulder).
4 juni: In De Bolmert landt een Lepelaar. Boven het Matslootgebied jaagt een Boomvalk.
Hier is ook een vliegende Roerdomp te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
‘s Avonds worden in het Klein Waal 4 rustende Boomvalken opgeschrikt door een Havik die in het bosje landt. Een Purperreiger gaat in de Blauwvennen slapen (waarnemer: Paul Berghuis).
3 juni: Boven het gebied langs de Noorddijk foerageren 2 Witvleugelsterns (waarnemer: Edsge Doornbos).
Aan de noordkant van het Matslootgebied zijn 2 paartjes Baardmannetje te zien en worden 4 hoempende Roerdompen gehoord (waarnemer: Michel Wijnhold).
2 juni: (Één van) de Otter(s) in De Onlanden is de afgelopen maand een aantal maal te zien geweest op één van de cameravallen in het gebied (zie foto hiernaast. Waarnemer: René Oosterhuis).
Een ROODKOPKLAUWIER is neergestreken aan de zuidkant van het Leekstermeer (waarnemer en foto hiernaast: Willem Hovinga).
1 juni: ‘s Avonds jagen 7(!) Boomvalken rondom het Klein Waal op libellen (waarnemer: Paul Berghuis).
Langs de Noorddijk staan 2 Lepelaars te slapen.

31 mei: In het Matslootgebied vliegt ‘s ochtends een Roerdomp en 4 Grote Zilverreigers en jaagt een Boomvalk. Ook roepen een Kleinst Waterhoen en een Porseleinhoen. Enkele Baardmannetjes en de eerste Vroege Glazenmaker zijn te zien (waarnemers: Bernard Versloot en Herman de Heer).
30 mei: In de bosjes langs de Zanddijk is een Kleine Bonte Specht te horen en te zien. In De Broekenweering vliegt een Boomvalk (waarnemer: Frederik Janse).
Op de Weeringse Dijk loopt een Wezel (waarnemer: Lucie Kooistra).
Langs de Groningerweg ligt weer eens een doodgereden Steenmarter.
27 mei: Boven De Broekenweering jaagt een Boomvalk.
25 mei: ‘s Nachts worden 2 KLEINST WATERHOENEN gehoord langs de Onlandse Dijk (waarnemer: Bernard Versloot).
In de Broekstukken roept een Porseleinhoen (waarnemer: Tseard Mulder).
Op de Weeringse Dijk loopt ‘s ochtends een Wezel. De bekende Hermelijn op de Onlandse Dijk heeft nu 2 jongen bij zich.
Boven De Middelvennen jaagt ‘s middags een Boomvalk (waarnemer: Cees Koelewijn).
24 mei: Voor zonsopkomst roepen 3 Porseleinhoenen in De Peizerweering en ook 1 langs De Gouw. In De Peizerweering baltst ook een Watersnip en zijn o.a. meerdere Roerdompen, Blauwborsten en Snorren te horen.
Aan de oostkant van dit gebied foerageren 13 Bontbekplevieren. Boven het Matslootgebied vliegt een Wespendief (waarnemer: Michel Wijnhold).
Aan de zuidkant van de Weeringsbroeken roept een Kwartelkoning (waarnemer: Aart van der Spoel).
In de De Kampjes zijn 2 Baardmannetjes te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Drentse Dijk roept een Kwartel en is een paartje Paapje te zien. Bij de Zanddijk foerageert een Gele Kwikstaart (waarnemer: Harry Westerhuis).
21 mei: In De Blauwvennen vliegen 2 Grote Zilverreigers op. Bij het Leekstermeer zitten 4 Koekoeken achter elkaar aan.
20 mei: Bij het Hoge Bruggetje in de Onlandse Dijk is de Hermelijn weer eens te zien, dit keer met een Woelrat in de bek (waarnemer en foto hiernaast: Lucie Kooistra).
19 mei: Bij De Zuidermaden vliegt een IJsvogel over het Peizerdiep (waarnemer: Cees Koelewijn).
In het Matslootgebied vliegen 4 Grote Zilverreigers op. Een Roerdomp hoempt op weer een nieuwe plek, nu aan de zuidkant van het Hoge Bruggetje.
‘s Avonds jaagt een Visarend in het gebied (waarnemer: Paul Berghuis).
18 mei: Tijdens Onlander-excursie zijn in De Peizerweering 3 achter elkaar aan vliegende Roerdompen te zien en zijn veel Waterrallen en Snorren te horen. In De Blauwvennen landen een Grote Zilverreiger en een Lepelaar. Op de Onlandse Dijk ligt een dode Waterspitsmuis.
In het gebied tussen Eelderdiep en Drentse Dijk worden ‘s ochtends 10 Waterrallen, 10 Blauwborsten, 4 Snorren, 3 baltsende Watersnippen en een zingend Paapje gehoord en gezien (waarnemer: Jacob Poortstra).
In het Matslootgebied worden 2 Porseleinhoenen gehoord en zijn 3 paartjes Baardmannetje samen te zien (waarnemer: Bernard Versloot).
Vier KRAANVOGELS vliegen over Sandebuur en landen mogelijk ergens ten zuiden van het Leekstermeer (waarnemer: Herman Sips).
17 mei: ‘s Nachts is langs de Noorddijk een Kleinst Waterhoen te horen (waarnemer: Eelke Schoppers) en roept op 3 plaatsen in het Matslootgebied een Porseleinhoen. ‘s Ochtends foerageren een Steltkluut (waarnemer: Roelof Blaauw) en een Lepelaar in de Blauwvennen. Hier vliegt ook een Grote Zilverreiger op. Langs de Onlandse Dijk is een Hermelijn te zien.
Twee Purperreigers zijn te zien in resp. het Matslootgebied (waarnemer en foto hiernaast: Willem Hovinga) en in De Broekenweering (waarnemer: Harry Westerhuis).
Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk vliegt een Witvleugelstern (waarnemer: Kees Faber).
16 mei: ‘s Ochtends loopt een Waterral over de Onlandse Dijk. In De Peizerweering zijn meerdere gillende Waterrallen te horen. Ook vliegt er één op uit de Pitrusvegetatie.
15 mei: Zowel in het Matslootgebied als in De Blauwvennen baltst een paartje Bruine Kiekendief.
‘s Avonds jaagt een Havik bij het Eelderdiep op watervogels (waarnemer: Maarten Jansen).
‘s Nachts is een Porseleinhoen, die langs de Noorddijk roept, tot in Peize hoorbaar (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Hooiweg wordt mogelijk een Kleinst Waterhoen gehoord (waarnemer: Michel Wijnhold).
14 mei: In het Matslootgebied zijn in korte tijd liefst 6 vliegende Roerdompen te zien: een paartje in baltsvlucht en 4 ‘losse’ vogels. Bij de zandgaten is een paartje Baardmannetje aanwezig (waarnemer: Michel Wijnhold).
13 mei: In de Berging Sandebuur groeit de zeldzame Geelgroene Zegge (zie foto hiernaast). Hier zijn ook 2 paartjes Baardmannetje te zien en vliegt een Roerdomp man op. Uit De Bolmert hoempt een soortgenoot. Bij de Rodervaart jaagt een paartje Paapje op insecten.
Langs de Drentse Dijk zijn ook 2 Paapjes aanwezig en roepen 2 Kwartels (waarnemer: Maarten Jansen).
‘s Middags zijn langs de Noorddijk een Bontbekplevier en een Temminck’s strandloper te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
12 mei: Langs de Drentse Dijk roept een Kwartel en barsten tientallen Veldleeuweriken in zingen uit zodra het even droog is.
10 mei: ‘s Ochtends vroeg baltst een paartje Roerdomp langdurig in de lucht boven De Peizerweering (zie filmpje op Youtube). Vanuit het moeras hoempen 3 Roerdompen mee. Later worden nog 3 verschillende Roerdompen vliegend gezien. Ook zijn hier 2 Baardmannetjes en 2 Gele Kwikstaarten aanwezig en roepen er 2 Porseleinhoenen.
9 mei: Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk zijn 3 Lepelaars en een Hermelijn te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Broekenweering jaagt een Boomvalk en mekkert een Watersnip.
7 mei: In een struik langs de Zanddijk zingt een Gele Kwikstaart. Langs de Noorddijk zijn 11 Kemphanen, 1 Bosruiter en 2 Kluten te zien. (waarnemer: Frederik Janse).
In De Broekstukken zijn 2 Paapjes aanwezig. Langs de Drentse Dijk zijn meerdere Kwartels te horen. Boven het Eelderdiep jaagt een Boomvalk (waarnemer: Maarten Jansen).
Aan de noordkant van de Madijk wordt een Hermelijn gezien (waarnemer: Ilse ten Dam).
Bij Hoeve Eiteweert zijn ook 2 Paapjes aanwezig. Op de Onlandse Dijk is een Baardmannetje te zien (waarnemer: Marieke Jansen).
‘s Nachts roept in De Peizerweering een Porseleinhoen.
6 mei: Langs de Drentse Dijk roept weer een Kwartel (waarnemer: Johan Aukema).
5 mei: Aan de oostkant van het Matslootgebied, bij Hoeve Eiteweert, foerageren ‘s ochtends 15 Kemphanen en 2 Bosruiters. Ook vliegt er een Lepelaar over.
Langs het zuidelijke Eelderdiep zijn 4 Snorren te horen (waarnemer: Dieko Alting).
‘s Avonds zijn langs de Drentse Dijk 2 Paapjes te zien en roept een Kwartel langs de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
Op het Leekstermeer zwemmen 4 Geoorde Futen. Hier jaagt ook een Havik (waarnemer: Martin Klaver).
4 mei: ‘s Ochtends vroeg roepen een Kwartel en een Porseleinhoen langs de Weeringse Dijk. Ook in het Matslootgebied roepen 2 Porseleinhoenen. Hier baltst ook een Watersnip en zijn weer veel Snorren en Rietzangers te horen.
Later op de dag foerageert een Lepelaar in de Peizerweering en zijn op het Leekstermeer 2 Geoorde Futen te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
Ook bij de Noorddijk loopt een Lepelaar. Hier zijn ook 14 Kemphanen, 2 Bosruiters en 2 Zwarte Ruiters te zien (waarnemer: Evert-Jan Slot).
Een Wespendief vliegt over De Bolmert (waarnemer: Michel Wijnhold).
In het Matslootgebied jagen ‘s middags 2 Boomvalken (waarnemer: Martin Klaver).
3 mei: In De Peizerweering foerageert een Kleine Strandloper. Langs de Drentse Dijk roept een Kwartel (waarnemer: Jacob Poortstra).
Een paartje Bruine Kiekendief is in het Matslootgebied bezig met nestbouw. Hier is ook een Paapje te zien en er vliegt een Roerdomp kort boven het gebied (waarnemer: Ane van Rees).
In De Middelvennen rust een Lepelaar. In De Blauwvennen foerageert een Zwarte Ruiter.

30 apr: In De Peizerweering steekt een Hermelijn de weg over. Tijdens een broedvogelinventarisatie worden hier 6 Snorren geteld. Ook worden 3 Baardmannetjes gezien.
Ook in het Matslootgebied wordt een Hermelijn gezien (waarnemer: Emma Zorgdrager).
Hier jagen ook 2 Boomvalken. Op de Zanddijk is een Draaihals geland (waarnemer: Aaldrik Sillius).
Ook bij het Eelderdiep jaagt een Boomvalk. Langs de Noorddijk baltsen 3 Kleine Plevieren (waarnemer: Harry Westerhuis).
29 apr: ‘s Ochtends zijn in het Matslootgebied 3 Baardmannetjes te zien en een Roerdomp die voorbij vliegt (waarnemer: Bernard Versloot).
Langs de Noorddijk foerageren 2 Kluten (waarnemer: Tseard Mulder).
28 apr: In de avondschemer vliegen 5 Grote Zilverreigers over het Matslootgebied naar hun slaapplaats in De Blauwvennen. 2 Lepelaars vliegen juist de andere kant op. Pal naast het Hoge Bruggetje roept een Porseleinhoen.
Langs het Eelderdiep wordt een vrouwtje Blauwe Kiekendief opgepest door een vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
27 apr: ‘s Ochtends voor het licht wordt zijn zeker 10 Roerdompen te horen in De Onlanden.
Langs de Onlandse Dijk zingen 4 Snorren. Ook op andere plekken zijn Snorren te horen en soms te zien (zie filmpje).
In De Blauwvennen foerageren 3 Grote Zilverreigers.
Boven het Matslootgebied vliegt een Visarend (waarnemer: Willem Hovinga). Later op de dag jagen en ruziën hier 3 Boomvalken. Een Hermelijn loopt in de slootkant naast de Hooiweg.
De orchideeënveldjes in De Onlanden staan weer in bloei (zie foto hiernaast).
26 apr: ‘s Ochtends vroeg hoempt een Roerdomp in De Broekenweering. Hier is ook een Snor te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
Vanaf de Hooiweg zijn 3 Roerdompen te horen (waarnemer: Usiena Alles).
In het Matslootgebied is een Beflijster te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Vanaf de Onlandse Dijk hier zijn 3 krijsende Waterrallen en een Porseleinhoen te horen (waarnemer: Frederik Janse).
Langs de Zanddijk bij het Eelderdiep foerageren 20 Bosruiters en 1 Zwarte Ruiter (waarnemer: Harry Westerhuis).
25 apr: Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk zijn 60 Regenwulpen en een jagende juveniele Slechtvalk te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
Hier is ook nog een late vrouw Blauwe Kiekendief aanwezig. Bij de Noorddijk foerageren 6 Bosruiters, 10 Kemphanen en 2 Bontbekplevieren. Ook wordt er door Kleine Plevieren gebaltst (waarnemer: Frederik Janse).
24 apr: Zo’n 25 Regenwulpen vliegen over de Drentse Dijk. Hier zingt ook een Paapje (waarnemer: Harry Westerhuis).
23 apr: Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk staan 2 Lepelaars. Bij de Noorddijk foerageren 9 Kemphanen (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied worden zeker 8 Snorren geteld. Een mannetje Bruine Kiekendief sleept met takken voor het nest.
22 apr: Boven het Leekstermeer foerageren de eerste Zwarte Sterns en Visdieven (waarnemer: Ton Schoenmaker).
In het Matslootgebied jaagt een Boomvalk op insecten. Op de Onlandse Dijk ligt een dode Waterspitsmuis (zie foto hiernaast).
21 apr: in het Matslootgebied zijn ‘s ochtends vroeg 7 Porseleinhoenen te horen. Langs de Onlandse Dijk zingen 3 Snorren.
20 apr: Langs de Noorddijk zijn 6 Kemphanen, 24 Regenwulpen, 1 Zwarte Ruiter, Kleine Plevieren en een Witgatje te zien (waarnemer: Evert-Jan Slot).
Langs de Drentse Dijk zingt een Paapje (waarnemer: Maarten Jansen).
Bij De Zuidermaden komen 2 Groenpootruiters over vliegen en jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Cees Koelewijn).
19 apr: Voor het licht wordt zijn in De Peizerweering zeker 10 Porseleinhoenen en 3 Roerdompen te horen. Later zingen hier 4 Snorren en vliegt een Bokje op. 2 Lepelaars komen over vliegen.
18 apr: ‘s Avonds grijpt een Slechtvalk man nog even een Spreeuw uit een boom bij de boerderij langs de Zanddijk.
17 apr: TWEE Rode Wouwen jagen vlak bij elkaar langs het Peizerdiep en verdwijnen in zuidelijke richting. In de Berging Sandebuur vliegt een Bokje op en zijn meerdere Baardmannetjes en 2 Snorren te horen.
Ook in het rietveldje langs het Leeksterhoofddiep zingt een Snor (waarnemer: Edith Barf).
16 apr: Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk foerageert ‘s ochtends een Groenpootruiter. ‘s Middags is in De Weeringsbroeken op twee plekken een Hermelijn te zien die over een sloot zwemt (waarnemer: Frederik Janse).
In het riet langs het Peizerdiep is om de 100 meter een zingende Rietzanger te horen.
15 apr: In het Matslootgebied wordt door 3 vrouwen en 2 mannen Bruine Kiekendief flink gebaltst. In De Blauwvennen zijn 7 Zomertalingen te zien (waarnemer: Bernard Wiltens).
13 apr: Voor zonsopkomst zijn in het Matslootgebied zeker 9 Porseleinhoenen te horen, waarvan 6 vlak bij elkaar bij de brug over de zuidslenk in de Roderwolderdijk. In de noordoosthoek van het Matslootgebied vliegen 3 Grote Zilverreigers op van een slaapplaats. Daar vlakbij steekt een Roerdomp (ZIE FOTO)heel even de kop uit de vegetatie.
Later op de ochtend zijn bij de Zuidermaden 4 Kleine Plevieren te zien en bij het Langmameer een Tapuit man en de eerste Regenwulpen (waarnemer: Tseard Mulder).
12 apr: Bij de petgaten langs De Gouw probeert een Havik een Wulp te slaan. Hier vliegen ook 14 Kemphanen over (waarnemer: Frederik Janse).
Langs de Noorddijk foerageert een Grote Zilverreiger en langs de Zanddijk een Lepelaar. Een Havik vrouw jaagt in De Peizerweering op de vele Wintertalingen en wordt daarbij zelf achtervolgd door een Zwarte Kraai. In het Matslootgebied jaagt een volwassen vrouw Blauwe Kiekendief.
11 apr: Langs de Noorddijk is een Tapuit te zien (waarnemer: Frederik Janse).
In De Peizerweering snort een Snor. Aan de oostkant van dit gebied is een Kleine Plevier te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied baltsen 2 paartjes Bruine Kiekendief en hoempen zeker 3 Roerdompen. Ook zijn hier meerdere Baardmannetjes te zien.
10 apr: Boven het Eelderdiep vliegen 7 Witgatjes in het rond (waarnemer: Frederik Janse).
‘s Avonds is het hoempen van een Roerdomp tot in Roderwolde te horen (waarnemer: Virry Schaafsma).
9 apr: Een Hermelijn loopt midden op de dag over de Onlandse Dijk (waarnemer: Wouter Gelling).
Langs het Leeksterhoofddiep is een IJsvogel te zien.
6 apr: Langs de Noorddijk zitten 4 Beflijsters in de bosjes (waarnemer: Evert-Jan Slot).
Een Wezel steekt bij de Zanddijk de brug over het Eelderdiep over. Hier foerageert ook een Lepelaar (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Blauwvennen vliegen ‘s ochtends 14 Grote Zilverreigers op van een slaapplaats. Hier zingt ook de eerste Snor en zijn 6 Porseleinhoenen te horen.
5 apr: Bij de Zanddijk vliegt een Witgatje op en foerageren 40 Kemphanen (waarnemer: Harry Westerhuis).
Ook in De Zuidermaden is een Witgatje aanwezig en hier vliegt een Bokje op (waarnemer: Cees Koelewijn).
In De Blauwvennen is de AMERIKAANSE WINTERTALING nog steeds aanwezig (waarnemer: Sieds Rienks).
4 apr: In de ochtendschemer zijn vanaf de Weeringse Dijk liefst 6 Roerdompen hoorbaar, 3 in De Peizerweering, 1 langs het Eelderdiep, 1 in De Broekenweering en ook 1 vanuit het Matslootgebied. In De Peizerweering roepen ook 3 Porseleinhoenen, zingen 8 Blauwborsten en vliegt een Bokje op.
3 apr: In de Weeringsbroeken jaagt een Rode Wouw (waarnemer: Gerard Twickler).
Een Hermelijn rent over de Onlandse Dijk (waarnemer en foto hiernaast: Lucie Kooistra).
2 apr: Boven de Noorddijk vliegt een Lepelaar voorbij. Hier wordt ook een Wezel gezien. Ook langs de Drentse Dijk is een Wezel te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Peizerweering klinkt de ‘zwiep’ van een Porseleinhoen. In het Matslootgebied jaagt een man Slechtvalk en foerageren 2 Grote Zilverreigers. Roerdompen hoempen op meerdere plekken in het Matslootgebied en in De Peizerweering en De Broekenweering.
1 apr: Op de eilandjes in het Peizerdiep zijn 2 Kluten te zien (waarnemer: Marleen Riegman).

31 mrt: In het Matslootgebied hoempen 3 verschillende Roerdompen. Bij de eilandjes in het Peizerdiep rusten 45 Grutto’s.
30 mrt: Langs de Zanddijk foerageren 30 Kemphanen en gillen meerdere Waterrallen (waarnemer: Harry Westerhuis).
Bij de stuw in het Eelderdiep bij de Weeringse Dijk is af en toe een hoog opspringende Winde te zien. Een teken dat de vismigratie weer in volle gang is.
‘s Avonds gaan 50 Grutto’s, 15 Kemphanen en 20 Wulpen slapen op de eilandjes in het Peizerdiep.
29 mrt: De AMERIKAANSE WINTERTALING is nog aanwezig in De Blauwvennen (waarnemer: Sieds Rienks).
28 mrt: In het Matslootgebied zijn 6 voorbij trekkende Bruine Kiekendieven te zien en ook een Ruigpootbuizerd en 2 jagende Haviken. Op de slaapplaats verzamelen zich ‘s avonds nog 3 Blauwe Kiekendieven (waarnemer: Paul Berghuis).
27 mrt: Een juveniele ZEEAREND vliegt ‘s ochtends laag over het Matslootgebied.
Op een aantal plaatsen zijn al weer Zomertalingen te zien, zoals 2 paartjes langs de Noorddijk. In het Eelderdiep zwemmen 6 paartjes Pijlstaart en jaagt een man Bruine Kiekendief (waarnemer: Frederik Janse).
26 mrt: In De Middelvennen rusten 4 Lepelaars. In De Weeringsbroeken foerageren 6 Kemphanen.
25 mrt: Een Roerdomp in De Peizermaden is ‘s ochtends vroeg tot in Peize te horen. Ook in het Matslootgebied en in De Blauwvennen hoempt een Roerdomp. Bij de Onlandse Dijk worden 2 Baardmannetjes gehoord.
In De Blauwvennen is de AMERIKAANSE WINTERTALING nog aanwezig. In de Lettelberter Petten zijn 2 Witkopstaartmezen te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Peizerweering is de zeer vroege Porseleinhoen weer te horen (waarnemer: Michel Wijnhold).
23 mrt: In De Blauwvennen is een zeldzame AMERIKAANSE WINTERTALING te zien (waarnemer en foto hiernaast: Tseard Mulder).
langs het Eelderdiep hoempen 2 Roerdompen. Hier vliegen ook 2 Bokjes op (waarnemer: Jacob Poortstra).
In De Peizerweering hoempt ook een Roerdomp en zijn de eerste Porseleinhoen en een groot aantal Waterrallen te horen. Hier zingen ook 4 Blauwborsten en wordt een Baardmannetje gezien.
De komende weken zal op veel plekken in De Onlanden het ‘ploep-ploep’ van de Heikikkers weer te horen zijn.
22 mrt: In een bosje in De Broekenweering zingt een Kruisbek. In De Peizerweering hoempt een Roerdomp (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de petgaten langs De Gouw foerageren 16 Kemphanen (waarnemer: Frederik Janse).
21 mrt: Langs de Noorddijk foerageren 3 Bonte Strandlopers (waarnemer: Tseard Mulder).
Een leuke film van de Otter in De Onlanden is te zien via de site van het Groninger Landschap of door HIER te klikken.
19 mrt: Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk gilt ‘s avonds een Waterral (waarnemer: Frederik Janse).
In het Matslootgebied gaan 5 Blauwe Kiekendieven slapen. Een Ruigpootbuizerd slaapt in het Groot Waal (waarnemer: Paul Berghuis).
18 mrt: In het Matslootgebied en in De Blauwvennen hoempt een Roerdomp. Bij de eilandjes in het Peizerdiep zijn 132 Grutto’s en een Rouwkwikstaart te zien (waarnemer: Paul Berghuis).
Langs De Woudrustlaan foerageren 15 Kemphanen (waarnemer: Dick Bresser).
17 mrt: Een Roerdomp vliegt over de Zanddijk heen (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs het Eelderdiep hier foerageert een Lepelaar (waarnemer: Frederik Janse).
16 mrt: In De Middelvennen rusten 2 Lepelaars (waarnemer: Tseard Mulder).
15 mrt: Ten zuiden van de Noorddijk foerageren 17 Bonte Strandlopers tussen de Kieviten. Aan de noordkant is een Klapekster te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
Ook bij de Woudrustlaan worden 5 Bonte Strandlopers gezien (waarnemer en foto hiernaast: Sieds Rienks).
14 mrt: In de Peizerweering en een stuk zuidelijker langs het Eelderdiep hoempt een Roerdomp.
Ook in het Matslootgebied hoempt de eerste Roerdomp. Hier zijn ook 3 Baardmannetjes te zien (waarnemer: Bernard Versloot).
12 mrt: In het Matslootgebied vliegt een Bokje op en vliegen 3 Wilde Zwanen over. In het Groot Waal kekkert een Havik. Op de eilandjes langs het Peizerdiep rusten tussen de middag 221 Grutto’s.
11 mrt: In De Zuidermaden foerageren 2 Lepelaars (waarnemer: Tseard Mulder).
Aan de zuidoostkant van het Leekstermeer is de Klapekster nog aanwezig en jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Martin Klaver).
In De Weeringsbroeken foerageren minstens 100 Wulpen.
10 mrt: Op de eilandjes langs het Peizerdiep rusten o.a. 150 Grutto’s en 2 Kluten.
9 mrt: Langs de Verlengde Boterdijk zijn 3 Roodborsttapuiten te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
Bij de zuidoosthoek van het Leekstermeer is een Klapekster te zien (waarnemer: Martin Klaver).
In De Peizerweering foerageren 3 Dodaarzen.
8 mrt: Rond het Leekstermeer jagen meerdere Blauwe Kiekendieven. Op het meer zwemt een Geoorde Fuut. In Polder Lage Land jaagt een Ruigpootbuizerd en in het Matslootgebied zijn 2 Haviken en een Roerdomp aanwezig (waarnemer: Paul Berghuis).
Ook in De Bolmert jaagt een adulte man Havik.
7 mrt: Langs de Onlandse Dijk is een Baardmannetje te horen. Een Hermelijn steekt de Roderwolderdijk over. Ook op de Madijk loopt een Hermelijn, met muis in de bek (waarnemer: Emma Zorgdrager).
In De Peizerweering jagen een man Havik en een vrouw Blauwe Kiekendief.
‘s Avonds foerageren 200 Wulpen in De Weeringsbroeken (waarnemer: Frederik Janse).
6 mrt: ‘s Ochtends vliegen 5 Grote Zilverreigers op uit De Middelvennen. Hier jaagt ook een vrouw Blauwe Kiekendief. Achter de Es rust één Grutto.
5 mrt: Op het Leekstermeer trompetteren 13 Wilde Zwanen. Op de eilandjes langs het Peizerdiep rusten zo’n 200 Wulpen. In de Peizerweering foerageren 6 Grote Zilverreigers vlak bij elkaar. Op de slenk hier duiken 3 mannetjes Tafeleend naar voedsel.
4 mrt: In het schrale zandgebied bij de Berging Sandebuur wordt het zeldzame Blauwgroene Trechtertje ontdekt (foto hiernaast en waarnemer: Frank Kruk).
3 mrt: Langs de Roderwolderdijk vliegt een Velduil op uit de ruigte. Bij de Onlandse Dijk is een Baardmannetje te horen. Hier vliegt ook een vrouw Blauwe Kiekendief.
De Otter heeft blijkbaar een vaste uitstapplek langs het Peizerdiep (zie foto hiernaast). Hier liggen veel spraints (keutels).
2 mrt: Bij het Groot Waal is een paar Havik en ook een Ruigpootbuizerd aanwezig. Langs de Onlandse Dijk is een Baardmannetje te zien (waarnemer: Kees Faber).
‘s Avonds gaan weer 8 Blauwe Kiekendieven (3 man) slapen in het Matslootgebied (waarnemer: Ina Velthuis).

28 feb: De eerste Roerdomp van het jaar hoempt in De Peizerweering. Hier foerageren ook 2 Grote Zilverreigers. Langs het Eelderdiep jaagt een onvolwassen Blauwe Kiekendief.
22 feb: De Slechtvalk zit weer in een hoogspanningsmast bij Polder Lage Land (waarnemer: Tseard Mulder).
Hier is ook een Ruigpootbuizerd aanwezig. Bij het Klein Waal is een vrouw Havik te zien. Op de slaapplaats in het Matslootgebied worden ‘s avonds weer 10 Blauwe Kiekendieven geteld. 620 Wulpen gaan slapen bij het Langmameer (waarnemer: Paul Berghuis).
19 feb: Boven het Langmameer vliegt een vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Aaldrik Pot).
17 feb: In De Middelvennen loopt alweer een Lepelaar rond (waarnemer: Roelof Blaauw).
Rond het Eelderdiep worden veel sporen van de Otter gevonden.
16 feb: In het Matslootgebied is een Havik man te zien (waarnemer en foto hiernaast: Usiena Alles).
15 feb: Net als elke nacht slapen duizenden Kolganzen en Brandganzen in het gebied langs het Eelderdiep (zie filmpje op Youtube).
14 feb: Bij de brug in de Zanddijk steekt een Waterral snel het Eelderdiep over. Nog steeds worden op verschillende plekken in De Onlanden (en ook daarbuiten) sporen van de Otter gevonden.
13 feb: Bij Roderwolde jaagt een vrouw Sperwer. In een groep van zo’n 4000 Kolganzen in polder Roderwolde zitten ook 150 Toendrarietganzen.
12 feb: Door de boomtoppen van het Groot Waal scharrelt een grote groep Sijzen, Barmsijzen, Putters en Vinken. Als een Havik vrouw overvliegt wordt het ineens heel stil.
11 feb: ‘s Ochtends vliegt een Slechtvalk over de Noorddijk (waarnemer: Frederik Janse).
10 feb: Boven De Bolmert komt ‘s ochtends een Rode Wouw over vliegen (waarnemer: Alex van der Kloet).
In Polder Lage Land foerageren zo’n 750 Wulpen (waarnemer: Leo Stockmann).
8 feb: Op de slaapplaats in het Matslootgebied landen ‘s avonds weer 12 Blauwe Kiekendieven, waarvan 2 man (waarnemer: Paul Berghuis).
7 feb: In De Peizerweering vliegt een Roerdomp vrouw op uit de pitrusvegetatie.
6 feb: Bij Sandebuur komen ‘s ochtends 2 Kraanvogels luid trompetterend overvliegen (waarnemer: Bennie Douwes).
In het Matslootgebied jagen 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief samen op. In De Broekenweering heeft een Havik vrouw een Meerkoet gevangen. Ze moet de prooi laten vallen als ze door een paar Zwarte Kraaien achtervolgd wordt (zie filmpje op Youtube). Even later komt hier ook een Slechtvalk man voorbij.
5 feb: Een Havik vrouw jaagt eerst in de Lettelberter Petten en later in het Matslootgebied (waarnemer: Ane van Rees).
4 feb: Op een slaapplaats in De Blauwvennen strijken in de avondschemer 31 Grote Zilverreigers en een ZWARTE IBIS neer. Een ZEEAREND en meer dan 1000 Wulpen gaan in het Matslootgebied slapen (waarnemer: Aart van der Spoel).
3 feb: ‘s Ochtends vroeg steekt een Wezel de Zanddijk over (waarnemer: Tseard Mulder).
In Polder Lage Land jaagt de Slechtvalk man weer op de Kieviten en Spreeuwen. In het Matslootgebied jagen meerdere Blauwe Kiekendieven.
2 feb: In de weilanden bij De Kleibosch foerageren zo’n 150 Wulpen. In de bomen hier is ook een Groene Specht te zien (waarnemer: Ada van Dijken).
1 feb: Langs de Onlandse Dijk zijn Baardmannetjes te horen. Bij het Groot Waal vliegen 2 Houtsnippen op (waarnemer: Kees Faber).
Bij de Berging Sandebuur vliegt een Klapekster (waarnemer: Herman Sips).
In Polder Lage Land jaagt een Ruigpootbuizerd. In het Matslootgebied jaagt een man Slechtvalk op postduiven en komen 9 Blauwe Kiekendieven aan op de slaapplaats (waarnemer: Paul Berghuis).

30 jan: Bij De Goltbooren jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief en foerageren ruim 100 Wulpen. In een groep Kol- en Brandganzen lopen ook 4 Kleine Rietganzen (waarnemer: Siemen Stienstra).
29 jan: Ineens zijn er veel Nonnetjes te zien. Vandaag minstens 20 in het Matslootgebied, vooral (17) vrouwtjes/juvenielen. Ook Grote Zaagbekken zijn in grotere groepen aanwezig, zoals 10 (4 man) in de Gouw ten noorden van het Langmameer.
28 jan: In het Peizerdiep foerageert een paartje Nonnetje. In de Eelderdiepslenk bij de Weeringse Dijk zwemmen 7 Grote Zaagbekken (3 man).
27 jan: Langs het Eelderdiep jaagt een juveniele Blauwe Kiekendief. In De Weeringsbroeken komen kort na elkaar een man Havik en een man Slechtvalk jagend voorbij.
Bij het Hoge Bruggetje in het Matslootgebied zwemt een Brilduiker man in de slenk.
26 jan: Op de eilandjes in het Peizerdiep foerageren 9 Grutto’s. Erg vroeg terug? (waarnemer: Tseard Mulder; zie ook filmpje op Youtube).
Bij Sandebuur proberen 2 Ooievaars de kou te trotseren (waarnemer en foto hiernaast: Wouter Gelling).
In de struiken langs de Woudrustlaan in De Peizermaden valt een Houtsnip ineens op tegen de witte achtergrond (foto en waarnemer: Marty Haze).
Bij de Wolddijk foerageren 70 Wulpen in de sneeuw (waarnemer: Dick Bresser).
In het Langmameer zwemmen 7 Wilde Zwanen en in het Peizerdiep bij Roderwolde 7 Grote Zaagbekken (4 man).
24 jan: In de avondschemer vliegen 20 Wilde Zwanen laag over de Zanddijk. Mogelijk landen ze in De Weeringsbroeken (waarnemer: Tseard Mulder).
23 jan: Bij het Langmameer vliegt een vrouw Roerdomp op uit de ruigte. Hier jaagt ook een vrouw Blauwe Kiekendief.
22 jan: ‘s Ochtends vroeg vliegen 5 Blauwe Kiekendieven (1 man) op van hun slaapplaats in het Matslootgebied. Op de eilandjes langs het Peizerdiep staan nog 150 Wulpen te rusten.
Langs de Noorddijk zijn ‘s middags laat 2 Wilde Zwanen te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
21 jan: Op het Leekstermeer zwemt een mannetje Brilduiker (waarnemer: Tseard Mulder).
20 jan: In een braakbal van een Kerkuil in het Matslootgebied zit de complete kop van een Grote Bonte Specht (zie foto hiernaast). Een flinke prooi voor een uil.
18 jan: ‘s Ochtends rusten 150 Wulpen langs het Peizerdiep bij de Roderwolderdijk. In het diep zwemmen 7 Grote Zaagbekken, waarvan 4 mannetjes (waarnemer: Dick Bresser).
In het gebied langs de Onlandse Dijk jagen ‘s middags 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief en zijn Baardmannetjes te horen (waarnemer: Kees Faber).
16 jan: Langs de Roderwolderdijk vliegt een Velduil op.
15 jan: In het Leekstermeergebied jagen minstens 3 vrouwtjes Blauwe Kiekendief en zijn ook zeker 7 Grote Zilverreigers te zien. In polder Lage Land zit een groep van 700 Goudplevieren tussen de vele Kieviten.
12 jan: Bij het Groot Waal jaagt een Klapekster. In Polder Lage Land zit een man Slechtvalk achter een Buizerd en een Zwarte Kraai aan.
11 jan: ‘s Avonds komen 14 Blauwe Kiekendieven samen op een slaapplaats in het Matslootgebied. Een Ruigpootbuizerd gaat slapen in het Groot Waal (waarnemer: Paul Berghuis).
10 jan: Bij het Groot Waal jaagt een Ruigpootbuizerd. Bij de Onlandse Dijk worden Baardmannetjes gehoord en jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Tussen de Kieviten langs de Roderwolderdijk zitten veel Goudplevieren (waarnemer: Kees Faber).
Langs de Drentse Dijk is een Klapekster te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
8 jan: Bij de Noorddijk jaagt een adulte vrouw Sperwer, noordelijker in De Weeringsbroeken een vrouw Blauwe Kiekendief. Hier zijn ook minstens 8 Grote Zilverreigers aanwezig.
7 jan: Bij de Wolddijk vliegt een Bokje op uit het plas-dras weiland.
5 jan: Bij de Onlandse Dijk is weer een groep Baardmannetjes te zien (foto hiernaast en waarnemer: Ane van Rees).
Langs het Peizerdiep worden veel spraints (keutels) van de Otter gevonden.
4 jan: Langs het Eelderdiep jagen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
bij het Leeksterhoofddiep jaagt een juveniele man Havik. In polder Lage Land zitten zo’n 1500 Goudplevieren, samen met ruim 2000 Kieviten. Drie Reeën lopen er voorzichtig tussendoor.
3 jan: In de Peizerweering jaagt nog steeds een vrouw Bruine Kiekendief.
1 jan: In Polder Lage Land jaagt een Slechtvalk man zonder succes op de vele Kieviten. In het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.

24 december. Hermelijn. Foto: Wim van Boekel.
18 november. Ottergeil. Foto: Wim van Boekel.
8 november. Klapekster. Foto: Willem Hovinga.
6 november. Brilduiker. Foto: Wim van Boekel.
16 oktober. Wezel met prooi. Foto: Alex van der Kloet.
27 september. Zeggenkorfslak. Foto: Wim van Boekel.
27 september. Pholiiota limonella. Foto: Wim van Boekel.
25 september. Zwarte Reegeit. Foto: Wim van Boekel.
18 september. Brede Wespenorchis. foto: Wim van Boekel.
2 september. Dwergmuis. Foto: Wim van Boekel.
5 augustus. Zwarte Ooievaar. Foto: Frederik Janse.
4 augustus. Hop. Foto: Willem Hovinga.
12 juli. Waterral. Foto: Wim van Boekel.
2 juli. Bolderik. Foto: Wim van Boekel.
22 juni. Reekalf. Foto: Evert-Jan Slot.
19 juni. Dwergspitsmuis. Foto: Wim van Boekel.
8 juni. Grote Boterbloem. Foto: Bernard Versloot.
2 juni. Roodkopklauwier. Foto: Willem Hovinga.
26 mei. Otter. Foto: René Oosterhuis.
20 mei. Hermelijn met Woelrat. Foto: Lucie Kooistra.
17 mei. Purperreiger. Foto: Willem Hovinga.
13 mei. Geelgroene Zegge. Foto: Wim van Boekel.
22 april. Waterspitsmuis. Foto: Wim van Boekel.
13 april. Roerdomp. Foto: Wim van Boekel.
3 april. Hermelijn. Foto: Lucie Kooistra.
15 maart. Bonte Strandloper. Foto: Sieds Rienks.
3 maart. Ottersporen. Foto: Wim van Boekel.
4 maart. Blauwgroene Trechtertje. Foto: Frank Kruk.
16 februari. Havik. foto: Usiena Alles.
26 januari. Houtsnip. Foto: Marty Haze.
20 januari. Grote Bonte Specht. Foto: Wim van Boekel.