31 dec: Bij de Broekstukken jagen 2 Slechtvalken. Ook pakt hier een Sperwer een Spreeuw (waarnemer: Ingeborg Luiken).
In De Peizerweering vliegt een onvolwassen ZEEAREND op. Hier foerageren ook 13 Grote Zilverreigers en jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. 8 Kleine Zwanen vliegen over. In De Weeringsbroeken foerageren nog eens 33 Grote Zilverreigers. Bij het Eelderdiep jaagt een Ruigpootbuizerd. Langs de Drentse Dijk is een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
Ook in De Broekenweering is een KLAPEKSTER aanwezig (waarnemer: Frans Kromme).
De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt in De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied jagen 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven. Bij De Kleibosch staan 3 Reeën in het weiland en lopen nog eens 3 Reeën midden op de weg.
30 dec: In De Nieuwe Weering is een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
Een Ruigpootbuizerd en een vrouwkleed Blauwe Kiekendief jagen langs het Eelderdiep. Hier zijn ook minstens 10 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
29 dec: De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt in De Peizerweering. Hier zijn ook 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven te zien. Langs het Eelderdiep jaagt een Ruigpootbuizerd. Ook in het Matslootgebied jagen 3 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven en een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Michel Wijnhold).
26 dec: Bij het Leekstermeer is weer een ZEEAREND actief. In De Blauwvennen jaagt een Sperwer. De KLAPEKSTER is te zien bij het gemaal Sandebuur (waarnemer: Wijnand Aalderink).
In het Matslootgebied jagen 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven. Bij het Hoge Bruggetje zijn Baardmannetjes te horen (waarnemer: Rachel van Werven).
Ook een man Slechtvalk jaagt op hoge snelheid over het gebied. In De Broekenweering scharrelt een groep van zo’n 100 Sijsjes door de Elzen.
25 dec: In Polder Vredewold is een ZEEAREND te zien (waarnemer: Emma Zorgdrager).
Een KLAPEKSTER heeft in De Broekenweering een muis gevangen.
Later op de dag is langs de Drentse Dijk ook een (dezelfde?) KLAPEKSTER te zien. Een adulte Havik zit hier op de uitkijk in een bosje (waarnemer: Maarten Jansen).
24 dec: in de Zuidslenk bij de Roderwolderdijk zwemt een OTTER langs de oever (waarnemer: Harry Boerema).
Bij gemaal Sandebuur is de KLAPEKSTER weer te zien. In Polder Roderwolde jaagt een man Blauwe Kiekendief en in het Matslootgebied een Ruigpootbuizerd. Ook langs de Drentse Dijk is een KLAPEKSTER te zien en in De Peizerweering jaagt een Bruine Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).
Hier komt ook de man STEPPEKIEKENDIEF langs jagen. Een Havik jaagt bij het Eelderdiep (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk zweven tegelijkertijd vele duizenden spinnetjes aan lange draden door de lucht. Waarschijnlijk maken ze gebruik van het bijna windstille, zonnige weer om een droger plekje te zoeken (waarnemer: Harry Westerhuis).
23 dec: in De Broekenweering jaagt een vrouw Sperwer en in De Peizerweering een vrouwkleed Bruine Kiekendief.
22 dec: 2 KLAPEKSTERS zijn te zien bij respectievelijk De Bolmert en gemaal Sandebuur (waarnemer: Willem Hovinga).
21 dec: De 2 ZEEARENDEN zitten weer achter elkaar aan boven het Leekstermeer (waarnemer: Sjoerd Geelink).
De KLAPEKSTER is weer te zien langs de Hooiweg. In het Matslootgebied jagen een Bruine– en een Blauwe Kiekendief (beide vrouwkleed).
20 dec: In de Schipsloot bij Roderwolde wordt het zeer zeldzame LANGSTENGELIG FONTEINKRUID gevonden (zie foto hiernaast). In de Peizerweering hebben 2 jagende vrouwkleed Blauwe Kiekendieven kort ruzie met elkaar.
19 dec: Boven De Blauwvennen vliegen een ZEEAREND en een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Op het water zwemmen twee vrouwtjes Nonnetje. Langs het Eelderdiep jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Franz Widmann).
Langs de Zanddijk wordt een juveniele man Slechtvalk tijdens het plukken van een Spreeuw lastig gevallen door 2 Zwarte Kraaien. In De Peizerweering jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. De man STEPPEKIEKENDIEF steekt jagend de Hooiweg over (zie ook filmpje op Youtube). Bij gemaal Sandebuur zit de KLAPEKSTER weer op de uitkijk.
18 dec: In De Peizerweering jagen 2 vrouwkleed Bruine Kiekendieven. In De Weeringsbroeken jaagt een Ruigpootbuizerd en foerageren 10 Waterpiepers. De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt in het Matslootgebied (waarnemer: Tseard Mulder).
Hier jagen ook een onvolwassen man Havik, een adulte man Slechtvalk en een onvolwassen vrouw Blauwe Kiekendief. Langs de Roderwolderdijk zit een KLAPEKSTER op een verkeersbord.
‘s Avonds gaan 16 Blauwe Kiekendieven (4 man) en 3 Bruine Kiekendieven slapen in het Matslootgebied. Hier is ook een Ruigpootbuizerd te zien en jaagt een Havik. 20 Waterpiepers gaan ook slapen in het gebied. Langs de Onlandse Dijk plingen de Baardmannetjes (waarnemer: Maarten Jansen).
16 dec: Bij het Leekstermeer zijn weer 2 ZEEARENDEN (adult en onvolwassen) te zien (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Langs het Eelderdiep jagen de man STEPPEKIEKENDIEF en een Ruigpootbuizerd. In De Peizerweering jagen 2 Bruine– en een Blauwe Kiekendief, allen vrouwkleed (waarnemer: Jacob Poortstra).
15 dec: Langs de Rodervaart foerageert een grote groep van zo’n 100 Vinken, Kepen en Putters in en rond de bomen. In De Bolmert-zuid zwemmen 2 Wilde Zwanen. In De Middelvennen zijn 10 Grote Zaagbekken (5 man) te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Ook op het Peizerdiep zwemmen 13 Grote Zaagbekken (1 man). 2 IJsvogels zijn aanwezig bij, respectievelijk, de zuidkant van het Langmameer en de stuw in het Peizerdiep. In het Matslootgebied jaagt een Sperwer. Bij de brug over de Zuidslenk in de Roderwolderdijk zit een KLAPEKSTER in een boompje (waarnemer: Tseard Mulder).
Een andere KLAPEKSTER is te zien bij de Hooiweg (waarnemer: Jannes Aalders).
En ook in De Broekenweering is een KLAPEKSTER aanwezig. Hier jaagt ook een Slechtvalk. De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt langs het Eelderdiep. Ook een Ruigpootbuizerd en een vrouw Bruine Kiekendief jagen hier. In De Peizerweering jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).
14 dec: Bij het Eelderdiep jaagt een vrouwkleed Bruine Kiekendief. Eén van de wildcamera’s heeft op vis jagende en spelende jonge Otters met hun moeder vast gelegd (zie filmpje op Youtube).
13 dec: In De Blauwvennen jagen de man STEPPEKIEKENDIEF, een Havik en een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied jaagt een adulte vrouw Blauwe Kiekendief en zit de man Slechtvalk weer op de uitkijk in een hoogspanningsmast. Op het Peizerdiep bij Roderwolde zwemmen 10 Grote Zaagbekken (3 man).
12 dec: Bij De Blauwvennen is de KLAPEKSTER weer te zien (waarnemer: Harmjan Wight).
Langs de Noorddijk foerageert een Wilde Zwaan samen met 4 Knobbelzwanen. Hier is ook een groepje Kepen te zien. Een jagende Sperwer vrouw wordt bij het Eelderdiep achtervolgt door 2 Zwarte Kraaien. Even later komt hier ook een man Slechtvalk jagen (waarnemer: Roel Rijskamp).
11 dec: Boven het Eelderdiep jaagt een volwassen, geringde ZEEAREND meerdere keren op de watervogels. Ook een Ruigpootbuizerd is hier te zien (zie foto hiernaast van waarnemer: Frans Kromme).
In het Matslootgebied jagen 2 Blauwe Kiekendieven (adulte en subadulte vrouw) en een vrouwkleed Bruine Kiekendief. Een Slechtvalk man zit in een hoogspanningsmast. Dicht langs de Roderwolderdijk grazen 3 Reeën (zie foto hiernaast). Bij de stuw in het Eelderdiep vliegt een IJsvogel weg.
10 dec: 2 tegelijkertijd jagende ZEEARENDEN zorgen voor grote paniek onder de watervogels op en rond het Eelderdiep.
9 dec: In De Blauwvennen jagen een Ruigpootbuizerd en een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Ook in het Matslootgebied jagen 2 Blauwe Kiekendieven, een man en vrouwkleed (waarnemer: Tseard Mulder).
Ook in De Peizerweering zijn 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
Boven het Leekstermeer vliegen 2 onvolwassen ZEEARENDEN. In De Bolmert jaagt de man STEPPEKIEKENDIEF en vliegt een Roerdomp op (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Bij De Bolmert en bij het Klein Waal zijn KLAPEKSTERS aanwezig (waarnemer: Willem Hovinga).
7 dec: Als het even droog is, vangt een Klapekster bij het Klein Waal een muis. In de harde wind probeert in het Matslootgebied een vrouwkleed Blauwe Kiekendief te jagen.
5 dec: In het Matslootgebied verjaagt de man STEPPEKIEKENDIEF een KLAPEKSTER (waarnemer: Ane van Rees).
In het gebied jaagt ook een juveniele Blauwe Kiekendief.
4 dec: In Polder Vredewold zijn 2 ZEEARENDEN te zien. Een Havik jaagt door de Lettelberter Petten (waarnemer: Emma Zorgdrager).
Bij het Klein Waal laat een KLAPEKSTER zich lang bekijken (zie foto hiernaast van waarnemer: Frans Kromme).
Een Slechtvalk vrouw zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast.
3 dec: In de Lettelberter Petten is een groep van 8 WITKOPSTAARTMEZEN te zien (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Bolmert vliegen 2 ZEEARENDEN. In het Matslootgebied jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Roelof Blaauw).
2 dec: In Polder Lage Land jaagt een man Blauwe Kiekendief. In De Blauwvennen is weer een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds gaan 15 Blauwe Kiekendieven (5 man), 3 Bruine Kiekendieven en de STEPPEKIEKENDIEF slapen in het Matslootgebied. Ook 5 Waterpiepers komen over vliegen, op weg naar hun slaapplaats en in het Riet langs de Onlandse Dijk zijn 4 Baardmannetjes te horen (waarnemer: Maarten Jansen).
1 dec: De volwassen ZEEAREND grijpt een Snoek uit het Leekstermeer (waarnemer: Theo Bus).
In de Blauwvennen zijn 2 KLAPEKSTERS en een Roerdomp te zien. Ook de man STEPPEKIEKENDIEF en een Ruigpootbuizerd jagen hier. In De Bolmert jaagt een Bruine Kiekendief (waarnemer: Willem Hovinga).

30 nov: In De Blauwvennen zijn de man STEPPEKIEKENDIEF en een Ruigpootbuizerd te zien. Een Roerdomp vliegt over het Matslootgebied (waarnemers: Willem Hovinga en Ane van Rees).
De vrouw ZEEAREND is weer actief bij het Leekstermeer (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Bij de brug over de Noordslenk in de Roderwolderdijk zit een KLAPEKSTER in een boompje.
‘s Middags jagen een Ruigpootbuizerd, 2 Blauwe Kiekendieven en een Bruine Kiekendief in De Peizerweering en langs het Eelderdiep. Ten zuiden van de Zanddijk rust een groep van zo’n 800 Kieviten in het plas-drasgebied (waarnemer: Jacob Poortstra).
29 nov: Bij het Leekstermeer vliegen de 2 ZEEARENDEN, een onvolwassen vrouw en volwassen man, weer rond. De vrouw speelt duidelijk de baas (waarnemer: Sjoerd Geelink).
28 nov: In het Matslootgebied laat de KLAPEKSTER zich mooi zien (waarnemer: Ane van Rees).
In De Peizerweering zijn 2 ZEEARENDEN te zien. Eerst vliegt een onvolwassen vogel over het gebied. Later komt een adulte vogel over vliegen. In het gebied jagen ook een Havik en 2 Ruigpootbuizerds. Een Blauwe Kiekendief achtervolgt een Sperwer die langs het Eelderdiep een prooi heeft gevangen (waarnemer: Jannes Aalders).
Ook bij het Leekstermeer jaagt een ZEEAREND.
27 nov: Boven De Blauwvennen jagen 2 Roerdompen achter elkaar aan. Hier jaagt ook een Ruigpootbuizerd en zwemmen 6 Grote Zaagbekken (1 man) op de slenk (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied jagen een adulte Havik man en een Slechtvalk. Een IJsvogel vliegt onder het Hoge Bruggetje door. Een groep van zo’n 30 Kepen vliegt over (waarnemer: Maarten Jansen).
26 nov: Bij het Leekstermeer zijn 2 ZEEARENDEN te zien. Een volwassen vogel jaagt lang boven de gebieden ten zuiden van het meer; een onvolwassen vogel landt met een gevangen vis op de noordoever. Op het meer zwemmen 5 Grote Zaagbekken (4 man) en op De Middelvennen zwemt ook een paartje. Op de Es van Leutingewolde foerageren 3 Kemphanen tussen de Spreeuwen en Brandganzen.
‘s Avonds landen 18 Blauwe Kiekendieven (6 man) en 3 Bruine Kiekendieven op hun slaapplaatsen in het Matslootgebied. Een Ruigpootbuizerd zit hier in een boompje. Langs de Onlandse Dijk zijn Baardmannetjes te horen en op de Zuidslenk zwemmen 2 mannen en een vrouw Grote Zaagbek (waarnemer: Maarten Jansen).
24 nov: Op het Leekstermeer zwemt een man Brilduiker. In het Matslootgebied jaagt een vrouwkleed Bruine Kiekendief. Hier zwemmen ook 4 vrouwen Grote Zaagbek op de Midslenk. Bij een brug in de Roderwolderdijk vliegt een IJsvogel weg. In de Elzen langs het fietspad bij De Stenhorsten scharrelen zo’n 100 Sijsjes (waarnemer: Tseard Mulder).
23 nov: 2 ZEEARENDEN, een onvolwassen vrouw en adulte man, hebben het met elkaar aan de stok boven het Leekstermeer (waarnemer: Sjoerd Geelink).
In De Peizerweering jagen een Ruigpootbuizerd en een vrouwkleed Blauwe Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).
21 nov: In De Blauwvennen jaagt een juveniele ZEEAREND en laat een Roerdomp zich zien (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Peizerweering is een volwassen ZEEAREND lange tijd te volgen tijdens rondvluchten en zitpauzes in het gebied. Hier jagen ook 3 Blauwe Kiekendieven (zeker 1 adulte vrouw) vlak bij elkaar. Ze hebben het aan de stok met een aantal Zwarte Kraaien. Een Sperwer vrouw steekt jagend de Zanddijk over. Een Ruigpootbuizerd jaagt langs het Eelderdiep.
20 nov: Boven het Eelderdiep jaagt een volwassen ZEEAREND.
19 nov: In De Blauwvennen zwemmen 8 Nonnetjes (allemaal vrouw) en 4 Grote Zaagbekken (1 vrouw). 2 ZEEARENDEN vliegen over polder Roderwolde naar het oosten. Wat later vangt een (andere?) volwassen ZEEAREND een Brasem bij Achter de Es (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
Later op de dag is in De Blauwvennen enige tijd een OTTER te zien die in de slenk zwemt (zie foto hiernaast). In het Matslootgebied jagen 3 Blauwe Kiekendieven, waaronder 1 man (waarnemer: Frans Kromme).
18 nov: De ROSS’ GANZEN zijn nog steeds te zien in Polder Roderwolde (waarnemer: Trea Pestman).
17 nov: ‘s Morgens is in De Bolmert een KLAPEKSTER aanwezig. In De Blauwvennen zijn de STEPPEKIEKENDIEF en een Roerdomp te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
In polder Roderwolde foerageren de 3 ROSS’GANZEN weer tussen de Kolganzen. In het Matslootgebied hebben een Ruigpootbuizerd, een man Slechtvalk en een vrouwkleed Bruine Kiekendief het in de lucht met elkaar aan de stok (waarnemer: Jannes Aalders).
‘s Middags zijn in dit gebied een jagende Havik man, vrouwkleed Blauwe Kiekendief en een KLAPEKSTER te zien.
16 nov: ‘s Morgens drijft, nauwelijks zichtbaar in de dichte mist, een ZWARTE ZWAAN op het Peizerdiep bij Roderwolde.
‘s Middags foerageren de 3 ROSS’ GANZEN tussen de Kolganzen in de Polder Roderwolde. Langs de Roderwolderdijk is een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied jagen een Ruigpootbuizerd, een vrouwkleed Bruine Kiekendief en 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven. Een Kleine Zwaan vliegt hier over (waarnemer: Michel Wijnhold).
15 nov: In De Nieuwe Weering is weer een KLAPEKSTER aanwezig.
14 nov: In De Blauwvennen jaagt een Bruine Kiekendief en foerageren 2 Dodaarzen. In De Broekenweering zit een Slechtvalk man zich te poetsen in een hoogspanningsmast. In de weilanden bij De Stenhorsten lopen 3 ROSS’ GANZEN tussen de Kolganzen (zie foto hiernaast).
13 nov: In de Blauwvennen jagen 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven. Ook vliegt hier een IJsvogel en een groep van zo’n 12 Goudplevieren voorbij (waarnemer: Willem Hovinga).
Ook bij een brug in de Roderwolderdijk vliegt een IJsvogel laag over het water weg.
‘s Avonds landen 13 Blauwe Kiekendieven (4 man) en 3 vrouwkleed Bruine Kiekendieven op hun slaapplaatsen in het Matslootgebied. Hier jaagt dan ook een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Maarten Jansen).
11 nov: Bij de stuw in het Eelderdiep is een IJsvogel te zien. In De Peizerweering jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Langs de Drentse Dijk foerageren 2 Waterpiepers. Een Ruigpootbuizerd jaagt langs het Eelderdiep (waarnemer: Tseard Mulder).
Ook in het Matslootgebied jaagt een juveniele Ruigpootbuizerd. In de slenk bij het Hoge Bruggetje klinkt de fluit-roep van een OTTER. Het dier kan nog net gezien worden voor het onderduikt.
8 nov: In De Blauwvennen staat een Roerdomp in de vegetatie langs het water te zonnen. De man Grote Zaagbek is nog aanwezig (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied jaagt een Ruigpootbuizerd. Een juveniele man Slechtvalk landt bijna op een stroomdraad van de hoogspanningsleiding, maar bedenkt zich nog net op tijd. Tijdens veldwerk vliegen 2 Bokjes op uit het moeras langs de Roderwolderdijk.
‘s Avonds landen 12 Blauwe Kiekendieven (3 man) en 3 Bruine Kiekendieven op hun slaapplaatsen in het Matslootgebied. Ook de man STEPPEKIEKENDIEF laat zich weer zien en een Havik vliegt langs. In het moeras gillen 2 Waterrallen (waarnemer: Maarten Jansen).
7 nov: ‘s Morgens laten 3 verschillende Roerdompen zich zien in De Blauwvennen. Hier jagen ook een Havik, een juveniele Slechtvalk en de man STEPPEKIEKENDIEF. de eerste Grote Zaagbek van deze ‘winter’ zwemt op de slenk (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied vliegt een onvolwassen Blauwe Kiekendief op uit het moeras.
6 nov: Langs de Drentse Dijk zit een KLAPEKSTER in een struik (waarnemer: René Oosterhuis).
Tegen de avond jagen 2 Blauwe Kiekendieven (volwassen vrouw en juveniel) en 2 Haviken (adult en juveniel) langs het Eelderdiep. Een Sperwer gaat hier achter een groep Spreeuwen aan. In De Peizerweering jaagt een vrouwkleed Bruine Kiekendief (waarnemer: Maarten Jansen).
5 nov: Zowel in De Peizerweering als in De Weeringsbroeken jagen een Havik en een Blauwe Kiekendief. Langs het Eelderdiep jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Tseard Mulder).
4 nov: In een hoogspanningsmast langs de Roderwolderdijk zit een juveniele man Slechtvalk op de uitkijk.
3 nov: In De Peizerweering jaagt een Slechtvalk (waarnemer: Jacob Poortstra).
‘s Avonds landen 7 Blauwe Kiekendieven (2 man), 3 Bruine Kiekendieven (vrouwkleed) en de man STEPPEKIEKENDIEF op hun slaapplaatsen in het Matslootgebied. Ze worden opgeschrikt door een jagende Havik. Ook jaagt er een Ruigpootbuizerd (waarnemers: Maarten Jansen en Jannes Aalders).
2 nov: In het grasland van de Lettelberter Petten bloeit het zeldzame GOUDKNOPJE in grote aantallen (zie foto hiernaast) en ook staat er veel van het nog zeldzamer KLEIN VLOOIENKRUID (waarnemer en foto: René Oosterhuis).
Bij de stuw in het Eelderdiep plingen 3 Baardmannetjes in het Riet. Een volwassen vrouw Blauwe Kiekendief jaagt langs het Eelderdiep.

31 okt: In De Blauwvennen jagen een Blauwe Kiekendief en een Bruine Kiekendief (beide vrouw). Ook vliegen er 8 Goudplevieren over en laat een Roerdomp zich zien (waarnemer: Willem Hovinga).
‘s Avonds jaagt een Bruine Kiekendief in De Peizerweering. Ten zuiden van de Zanddijk jagen een Havik, 2 adulte vrouwen Blauwe Kiekendief en een Ruigpootbuizerd. 40 Wulpen gaan slapen langs het Eelderdiep (waarnemer: Maarten Jansen).
29 okt: Een Ruigpootbuizerd jaagt langs het Eelderdiep. In De Peizerweering jagen 2 Blauwe Kiekendieven en 2 Bruine Kiekendieven. In De Weeringsbroeken foerageren meerdere Waterpiepers (waarnemer: Tseard Mulder).
28 okt: In de Blauwvennen jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief (waarnemer: Willem Hovinga).
24 okt: Een juveniele Havik probeert tevergeefs één van de Wintertalingen op het Eelderdiep te pakken te krijgen (waarnemer: Maarten Jansen).
20 okt: ‘s Morgens zijn in De Blauwvennen een volwassen ZEEAREND en de volwassen man STEPPEKIEKENDIEF te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
‘s Middags foerageert een grote groep van 100-150 Vinken samen met 2 Waterpiepers langs de Rodervaart (waarnemer: Michel Wijnhold).
De STEPPEKIEKENDIEF is dan bij het Eelderdiep te zien. Hier jagen ook een Ruigpootbuizerd en een Havik vrouw. In de schemering gaan 4 Blauwe Kiekendieven (1 man) en 3 Bruine Kiekendieven slapen in het Matslootgebied. Ook een tiental Waterpiepers zoekt hier een slaapplaats. Een Grote Gele Kwikstaart vliegt over en in het gebied klinkt het gekrijs van zeker 6 Waterrallen (waarnemer: Maarten Jansen).
19 okt: Bij het Hoge Bruggetje laat een Hermelijn en een aantal Baardmannetjes zich mooi bekijken (waarnemer: Bert Zeijlmaker).
In De Blauwvennen vliegt een juveniele Waterral een flink stuk over het gebied (waarnemer: Willem Hovinga).
Een ZEEAREND vliegt over Polder Vredewold (waarnemer: René Oosterhuis).
Op beelden van een wildcamera in De Nieuwe Weering zijn 2 KLAPEKSTERS tegelijk te zien (zie foto hiernaast).
18 okt: Een Visarend heeft in De Blauwvennen grote moeite om een flinke vis te overmeesteren. Pas na een lange strijd vliegt hij/zij ermee weg. Een vrouwkleed STEPPEKIEKENDIEF vliegt over de Hooiweg (waarnemer: Bert Helder).
Langs de Drentse Dijk zit een KLAPEKSTER in een boom op de uitkijk. Een Ruigpootbuizerd jaagt langs het Eelderdiep. Hier zit ook een Havik op de uitkijk. In De Broekstukken jaagt een Sperwer (waarnemer: Tseard Mulder).
In een sloot in De Bolmert staat veel Groot Blaasjeskruid.
17 okt: ‘s Morgens vroeg zit een Houtsnip midden op het bospad in de Lettelberter Petten (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Blauwvennen jagen tegelijk 3 Visarenden, waarvan er één zonder succes een duik neemt op een vis (zie foto hiernaast van waarnemer: Jannes Goozen).
16 okt: In De Bolmert jaagt een juveniele Havik (waarnemer: Theo Bus).
Een Visarend vliegt over het Matslootgebied naar het oosten. In De Blauwvennen staat een Roerdomp te zonnen in het Riet (waarnemer: Bert Helder).
15 okt: 2 Dodaarzen landen op het water in De Blauwvennen (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
Een volwassen Havik man probeert bij de Noorddijk een voorbij vliegende Wintertaling te slaan. De eend duikt in paniek naar beneden naar een petgat, maar vliegt op het laatste moment weer omhoog. De Havik weet nog net een onvrijwillige duik te voorkomen en druipt af met een natte vleugel.
14 okt: Aan de westkant van De Bolmert is een groep van 19 Baardmannetjes te zien (waarnemer: René Oosterhuis).
Op de Hooiweg worden 2 Hermelijnen bijna overreden door een auto. Gelukkig loopt het goed af (waarnemer: Michel Wijnhold).
Aan het eind van de middag jagen 2 Ruigpootbuizerds dicht bij elkaar langs het Eelderdiep (waarnemer: Aaldrik Sillius).
13 okt: In De Weeringsbroeken is een KLAPEKSTER te zien. Een Ruigpootbuizerd jaagt boven het Eelderdiep (waarnemer: Jacob Poortstra).
Hier jaagt ook de volwassen man STEPPEKIEKENDIEF (zie foto hiernaast van waarnemers: Henri Hallink en Gerd Hento).
2 Baardmannetjes laten zich mooi bekijken op de Onlandse Dijk (waarnemer: Rachel van Werven).
In het Klein Waal rusten weer 2 Visarenden. In De Blauwvennen staat een Roerdomp lange tijd te zonnen in een rietkraag. Hier is ook een IJsvogel te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
12 okt: In het Klein Waal zit weer een Visarend in een boom. Een Roerdomp man vliegt op uit het Riet langs de Onlandse Dijk. In het grasland langs de Roderwolderdijk lopen 3 Reeën.
‘s Middags foerageert een Bonte Strandloper in het plas-drasgebied bij de Zanddijk (waarnemer: Aaldrik Sillius).
11 okt: Bij de Hooiweg komen 4 Baardmannetjes over vliegen. In De Blauwvennen jagen een juveniele Blauwe Kiekendief en 2 Bruine Kiekendieven (volwassen vrouw en juveniel). Ook worden hier 2 jagende Visarenden gezien (waarnemer: Willem Hovinga).
10 okt: Tijdens het schonen van sloten in de Lettelberter Petten wordt de zeer zeldzame GROTE MODDERKRUIPER gevonden (waarnemer: René Oosterhuis).
Een volwassen Havik vrouw jaagt langs het Eelderdiep. In het Riet langs de Madijk zijn verschillende groepjes Baardmannetje actief. In De Peizerweering foerageren 15 Grote Zilverreigers. Bij de stuw in het Eelderdiep zwemt een Dodaars.
In de avondschemering landt een recordaantal van 269 Grote Zilverreigers op de slaapplaats in de Lettelberter Petten (waarnemer: René Oosterhuis).
9 okt: Een volwassen man STEPPEKIEKENDIEF jaagt in De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Peizerweering scharrelt een groepje Baardmannetjes door het riet. Bij De Stenhorsten jaagt een Sperwer. In De Blauwvennen vliegt een Roerdomp op. Hier vliegt ook een groep van 10 Baardmannetjes langs (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Blauwvennen is ook een IJsvogel te zien en er jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Bert Helder).
Een vrouw Slechtvalk zit in een hoogspanningsmast langs de Roderwolderdijk. Een Visarend jaagt boven het Langmameer. Een poosje later zitten 2 Visarenden in het Klein Waal. Langs de Onlandse Dijk klimmen zo’n 8 Baardmannetjes door het riet.
‘s Middags zijn bij het Eelderdiep een jagende Havik, Blauwe Kiekendief vrouw en Ruigpootbuizerd te zien (waarnemer: Franz Widmann).
8 okt: In De Middelvennen klinkt uit het riet het gepling van een grote groep (15 of meer) Baardmannetjes (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Peizerweering zit een Havik vrouw op de uitkijk op een paaltje (waarnemer: Frans Kromme).
7 okt: In de slenk bij het Hoge Bruggetje zwemmen grote scholen Voorns (zie foto hiernaast). Bij het Groot Waal zijn ook nu nog veel libellen, zoals Heidelibellen, Paardenbijters en zelfs een Bruine Glazenmaker te zien. Hier komt ook een onvolwassen Zeearend hoog over vliegen (foto en waarnemer: Frans Kromme).
5 okt: Een Visarend jaagt in het Matslootgebied (waarnemer: Rachel van Werven).
Hier is ook een Slechtvalk te zien. Bij de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde vliegt een IJsvogel (waarnemer: Emma Zorgdrager).
‘s Avonds landen 3 Bruine Kiekendieven en de eerste Blauwe Kiekendief (adulte man) op de slaapplaatsen in het Matslootgebied. Een Grote Gele Kwikstaart en een Waterpieper komen hier over vliegen. Ook jagen een Havik en een Sperwer in het gebied. In het riet langs de Onlandse Dijk zijn 6 Baardmannetjes te horen en te zien. Ook zo’n 10 Waterrallen laten zich horen. Duizenden Spreeuwen gaan slapen bij het Leekstermeer (waarnemers: Maarten Jansen en Leon Peters).
Uit beelden van een van de wildcamera’s in De Onlanden blijkt dat een familie Otter met liefst VIER jongen in het gebied leeft (zie filmpje op Youtube). Dit aantal jongen komt maar zeer zelden voor.
4 okt: Bij het Eelderdiep jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Tseard Mulder).
Een Boomvalk jaagt in de Zuidermaden (waarnemer: Cees Koelewijn).
3 okt: Een Sperwer vrouw heeft bij het Hoge Bruggetje een Baardmannetje geslagen. In het Klein Waal probeert een Visarend zijn prooi op te eten, terwijl een andere Visarend bedelt om een stukje vis. In een hoogspanningsmast in het Matslootgebied zit een vrouw Slechtvalk op de uitkijk. Groepjes Baardmannetjes zijn te horen en te zien langs de Onlandse Dijk, de Roderwolderdijk en de Weeringse Dijk. Een ZEEAREND jaagt de watervogels op langs het Eelderdiep.
1 okt: In het Klein Waal zit een Visarend in een boom (waarnemer: Roelof Blaauw).

30 sep: In De Bolmert jaagt een Visarend (waarnemer: Theo Bus).
In De Jarrens rusten 7 Lepelaars. In De Middelvennen staan 5 Grote Zilverreigers op een rijtje te wachten op prooi. Hier rust ook een groep van zo’n 200 Brandganzen tussen de Grauwe- en Canadese Ganzen.
29 sep: Beelden van de wildcamera’s in De Onlanden laten zien dat er inmiddels minstens 6 jonge Otters in het gebied zijn (zie filmpje op Youtube).
26 sep: Bij de Hooiweg is weer een Visarend te zien en ook vliegt er een Roerdomp langs (waarnemer: Franz Widmann).
25 sep: Aan weerszijden van de Hooiweg laat een Roerdomp zich zien. In De Blauwvennen jaagt een vrouw Havik en scharrelt een groepje van 6 Baardmannetjes in het riet (waarnemer: Willem Hovinga).
Ook bij het Hoge Bruggetje is een groep van zo’n 10 Baardmannetjes te zien (zie filmpje op Youtube). In het Groot Waal zit een Havik vrouw te zonnen.
‘s Middags vliegt een ZEEAREND over De Blauwvennen naar het zuiden. In het Klein Waal zit een Visarend in een boom (waarnemer: Maarten Jansen).
23 sep: Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk laat een Hermelijn zich zien. Bij het Hoge Bruggetje in het Matslootgebied vliegt een IJsvogel weg (waarnemer: Jannie Schoonveld).
22 sep: Een volwassen man Visarend (zie foto hiernaast) vangt een vis in De Blauwvennen. Hier zijn ook een Roerdomp en 3 Reuzensterns te zien (foto en waarnemer: Ane van Rees).
19 sep: In de dode bomen in De Peizerweering zitten 2 volwassen Haviken. In het gebied foerageren 9 Grote Zilverreigers en jagen een vrouwkleed Bruine Kiekendief en een Visarend. Ten zuiden van de Zanddijk zijn weer 9 Casarca’s te zien (waarnemer: Franz Widmann).
In De Peizerweering wordt ook weer een ZEEAREND gezien (waarnemer: Jeanine Deen).
18 sep: Een ZEEAREND vliegt over de Hooiweg richting Leekstermeer. Ook 9 Lepelaars vliegen hier over. In De Blauwvennen is een IJsvogel te zien en jaagt een Sperwer. Een Visarend eet z’n vis op in het Klein Waal (waarnemer: Willem Hovinga).
Tijdens monitoring van de visstand in het Eelderdiep worden, naast massa’s voorn, ook 4 Zeelten, zo’n 20 Vetjes en een Bermpje geteld (waarnemer: Sjoerd Schoonhoven).
‘s Avonds jaagt een volwassen ZEEAREND lange tijd zonder succes op de vele watervogels rondom het Eelderdiep. Twee Bruine Kiekendieven maken gebruik van de consternatie om een eend te slaan. Ten zuiden van de Zanddijk zijn 12 Casarca’s en 6 Lepelaars te zien. Een Havik slaat een prooi bij een bosje langs de Drentse Dijk (waarnemer: Maarten Jansen).
17 sep: Langs het Eelderdiep rusten 10 Casarca’s. In De Peizerweering zijn meerdere Baardmannetjes te horen (waarnemer: Jacob Poortstra).
‘s Middags vangt een Boomvalk in het Matslootgebied in korte tijd meerdere libellen die in de lucht opgepeuzeld worden.
‘s Avonds landen 11 Bruine Kiekendieven (waaronder 3 adulte vrouw en 6 juvenielen) op hun slaapplaats in het Matslootgebied. Bij het Hoge Bruggetje zijn meerdere groepjes Baardmannetje actief en krijsen zeker 8 Waterrallen in het moeras. Ook vliegt hier een Gele Kwikstaart voorbij en roepen 3 Witgatjes (waarnemers: Maarten Jansen en Leon Peters).
16 sep: Ten noorden van het Langmameer lopen de eerste Kolganzen van deze winter in het grasland. Hier zit ook een vrouwtje Tapuit op de uitkijk (waarnemer: Jannie Schoonveld).
In De Middelvennen rusten 106 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Peizerweering foerageren 11 Grote Zilverreigers. Langs het Eelderdiep zijn 5 Casarca’s te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
In het Matslootgebied zit de Visarend weer in zijn/haar hoogspanningsmast (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Middags jaagt een Havik man ten zuiden van Sandebuur (waarnemer: Michel Wijnhold).
15 sep: ‘s Morgens zit een Visarend in een dode boom in De Peizerweering.
‘s Middags zijn in De Peizermaden, tijdens de excursie van de Werkgroep Avifauna Drenthe, o.a. 9 Casarca’s, een jagende Boomvalk en een overvliegende ZEEAREND te zien (div. waarnemers)
14 sep: Bij het Eelderdiep langs de Zanddijk zijn 11 Casarca’s te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
De (?) Visarend zit weer in dezelfde hoogspanningsmast in het Matslootgebied. Op beelden van een wildcamera is de eerste jonge Otter van dit jaar te zien.
13 sep:Eeen Roerdomp vliegt over de Hooiweg. In De Blauwvennen foerageert een Reuzenstern. Een Visarend jaagt geruime tijd in de omgeving van het Klein Waal (waarnemer: Willem Hovinga).
Ook in een hoogspanningsmast zit een Visarend. In een sloot langs de Roderwolderdijk groeit het zeldzame Spits Fonteinkruid.
‘s Middags zit de (?) juveniele Havik weer in een boom in de Peizerweering. Hier jaagt ook een Slechtvalk en komt een ZEEAREND over vliegen. Ten zuiden van de Zanddijk foerageren zo’n 25 Watersnippen, 2 Bosruiters, een Zwarte Ruiter en 8 Casarca’s (waarnemer: Harry Westerhuis).
10 sep: Ten zuiden van de Zanddijk zijn 8 Casarca’s te zien. Hier foerageren ook 4 Lepelaars en 5 Bosruiters. Aan de oostkant van De Peizerweering jagen 11 Grote Zilverreigers gezamenlijk op de visjes. Hier foerageren ook minstens 23 Watersnippen.
8 sep: In De Zuidermaden foerageren 7 Reuzensterns. Ook in De Blauwvennen foerageert een Reuzenstern. In het Matslootgebied zitten 2 Visarenden (adult en juveniel) in resp. het Klein Waal en een hoogspanningsmast. In Polder Lage Land zit een Slechtvalk in een mast (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Peizerweering zitten 2 Haviken (volwassen man en juveniele vrouw) op de uitkijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een levende Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeft ligt op de rug op het fietspad van de Groningerweg bij De Broekenweering.
7 sep: In de Peizerweering zit een vrouw Havik in een boom. Ten zuiden van de Zanddijk foerageren minstens 43 Watersnippen. Langs het Eelderdiep staan 5 Lepelaars te rusten.
‘s Middags zijn hier 6 Casarca’s te zien. Bij Het Beeld jagen 2 Boomvalken (waarnemer: Tseard Mulder).
6 sep: Op de slaapplaats in de Lettelberter Petten worden ‘s morgens vroeg ruim 100 Grote Zilverreigers geteld (waarnemer: René Oosterhuis).
5 sep: In De Blauwvennen foerageren 3 Reuzensterns. Ook vliegt hier een Roerdomp voorbij. Een Visarend eet zijn prooi in een boom in het Klein Waal (waarnemer: Ane van Rees).
Aan de andere kant van het Klein Waal zit een Boomvalk in een boom. Een familie Gele Kwikstaart (ouders en 3 jongen) foerageert op het pad ten zuiden van De Blauwvennen.
4 sep: In een hoogspanningsmast in het Matslootgebied zit een man Slechtvalk. Hier schroeven ook 2 Visarenden omhoog in de thermiek en vliegen richting Leekstermeer. In De Middelvennen staan 26 Lepelaars te rusten.
3 sep: Een Wezel steekt snel de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk over. In het plas-drasgebied ten zuiden van de dijk foerageren zo’n 30 Watersnippen en een Bosruiter. Zeker 3 Bruine Kiekendieven jagen in het gebied rondom het Eelderdiep.
‘s Middags eet een Visarend zijn prooi op in het Klein Waal. In De Blauwvennen foerageren 2 volwassen Reuzensterns. Hier vliegt ook een Roerdomp langs (waarnemer: Franz Widmann).
2 sep: Langs de Madijk foerageert een Tapuit (waarnemer: Aaldrik Sillius).
Een Visarend jaagt geruime tijd boven het Langmameer.

31 aug: ‘s Morgens jagen 2 Visarenden boven de Zuidslenk bij het Klein Waal. Eén vangt een vis. Een Reuzenstern vliegt over de Hooiweg (waarnemer: Willem Hovinga).
Bij de Roderwolderdijk jaagt een juveniele Havik man langs het Riet.
30 aug: ‘s Avonds gaan 8 Bruine Kiekendieven (2 man) slapen in het Matslootgebied. In het Klein Waal zit een Visarend in de boom en in een hoogspanningsmast zit een Slechtvalk. 5 Witgatjes en een Oeverloper roepen naar elkaar bij het Hoge Bruggetje. Aan weerszijden hiervan zijn Baardmannetjes te horen in het Riet. 3 Reuzensterns (1 juveniel) komen over vliegen. Ook krijsen er 4 Waterrallen (waarnemer: Maarten Jansen).
29 aug: ‘s Morgens komen na elkaar 3 Visarenden over vliegen bij de Hooiweg. Eén daarvan zit nog lang in een boom in het Klein Waal. In De Blauwvennen foerageert een Reuzenstern en vliegt een Roerdomp op (waarnemer: Willem Hovinga).
In de lucht hoog boven De Peizerweering wordt een ZEEAREND lastig gevallen door 2 Visarenden (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Middelvennen staan 54 Lepelaars te rusten. Een Groene Specht vliegt luid roepend weg uit een bosje bij het Peizerdiep in De Zuidermaden.
28 aug: Bij de Hooiweg vliegt een Oranje Luzernevlinder (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
In De Middelvennen rusten 71 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).
Duizenden Boeren-, Oever- en Huiszwaluwen jagen boven De Onlanden op de vele insecten. 2 jonge Bruine Kiekendieven jagen langs het Eelderdiep. Hier zoeken ook zeker 15 Grote Zilverreigers naar voedsel.
‘s Avonds foerageren 7 Bosruiters, 3 Kemphanen en 6 Watersnippen in het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk. Hier jaagt ook een man Bruine Kiekendief. In De Peizerweering zit een adulte Havik vrouw in een boom. 3 Gele Kwikstaarten en een Zilverplevier vliegen over. Ook roept hier de eerste Smient van het naderende najaar (waarnemer: Maarten Jansen).
27 aug: In de Bolmert jaagt een Visarend. Langs de Roderwolderdijk zijn een Reuzenstern en een Slechtvalk te zien en foerageert een groep van zo’n 65 Oeverzwaluwen (waarnemer: Roelof Blaauw).
26 aug: ‘s Morgens hebben 2 Visarenden het met elkaar aan de stok bij het Klein Waal (waarnemer: Jannie Schoonveld).
20 Lepelaars vliegen op van hun slaapplaats in De Peizerweering om te gaan foerageren langs het Eelderdiep. Ook zo’n 10 Grote Zilverreigers en een Zwarte Stern ontbijten in dit gebied en er jaagt een Havik vrouw.
25 aug: ‘s Morgens jagen een Visarend en een Havik in De Peizerweering. Hier foerageren ook 3 Zwarte Sterns. ‘s Middags foerageert een Reuzenstern in De Blauwvennen (waarnemer: Tseard Mulder).
Ook in De Middelvennen is dan een Reuzenstern te zien. In De Bolmert jaagt een Visarend (waarnemer: Jacob Poortstra).
24 aug: In De Middelvennen rusten 23 Lepelaars. Hier jaagt ook een Visarend. In De Jarrens foerageert een Reuzenstern (waarnemer: René Oosterhuis).
22 aug: Een Visarend zit ‘s avonds in een boom langs het Eelderdiep in De Peizerweering. In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk foerageren een Zwarte Ruiter, 3 Bosruiters, 14 Watersnippen en een Witgatje (waarnemer: Franz Widmann).
21 aug: In De Jarrens foerageert een Reuzenstern. In De Middelvennen staan 32 Lepelaars te rusten. Hier jaagt ook een Visarend (waarnemer: René Oosterhuis).
Bij De Beelestukken zijn 3 jonge GRAUWE KLAUWIEREN te zien (zie foto hiernaast van waarnemer: Bernadette Balten).
20 aug: In De Middelvennen zijn in totaal 41 Lepelaars te zien (waarnemer: Roelof Blaauw).
19 aug: In de slenk van De Zuidermaden jaagt een Visarend (waarnemer: Cees Koelewijn).
Een Zwarte Stern in winterkleed foerageert boven het Eelderdiep. De 2 onvolwassen ZEEARENDEN vliegen op uit het gebied (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Middelvennen rusten 32 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).
17 aug: In de dode boom langs het Eelderdiep ten zuiden van de Zanddijk zit een Boomvalk op de uitkijk (waarnemer: Maarten Jansen).
14 aug: In De Peizerweering foerageren veel steltlopers, zoals Zwarte Ruiters, Bosruiters, Groenpootruiters, Witgatjes en Oeverlopers. Ook is hier weer een ZEEAREND te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
13 aug: ‘s Avonds zit een ZEEAREND in het bosje langs De Gouw in een dode boom (waarnemer: Harry Westerhuis).
12 aug: In het Klein Waal zit een Boomvalk op de uitkijk. De 2 onvolwassen ZEEARENDEN zitten samen in de dode bomen in De Peizerweering (waarnemer: Tseard Mulder).
11 aug: Bij het Eelderdiep zijn 2 Reuzensterns te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds zijn ten noorden van de Zanddijk weer 2 ZEEARENDEN en ook een jagende Havik te zien. Ten zuiden van de dijk foerageren 2 Zwarte Ruiters, een Kleine Plevier, 3 Temminck’s Strandlopers,3 Witgatjes en 5 Watersnippen. Een Groenpootruiter en 12 Lepelaars vliegen over en zo’n 20 Grote Zilverreigers landen op hun slaapplaats (waarnemer: Franz Widmann).
8 aug: ‘s Avonds landen 4 Bruine Kiekendieven op een slaapplaats langs het Eelderdiep. Een adulte Havik man jaagt nog fanatiek op de vele watervogels (waarnemer: Maarten Jansen).
5 aug: ‘s Morgens vroeg vliegen 2 PURPERREIGERS over De Peizerweering en landen bij het Langmameer. Langs het Eelderdiep noord en zuid van de Zanddijk foerageren in totaal 21 Grote Zilverreigers en zo’n 35 Watersnippen, 30 Grutto’s, 20 Kemphanen, wat Bosruiters en 2 Dodaarzen.
‘s Middags is langs het Lettelberterdiep de SNEEUWGANS weer eens te zien. In het Matslootgebied jagen 6 Bruine Kiekendieven en vliegt een Boomvalk over (waarnemer: Tseard Mulder).
Een juveniele ZEEAREND vliegt laag over Eelde en cirkelt op de thermiek richting De Onlanden (waarnemer: Onno Plantinga).
3 aug: Bij het Hoge Bruggetje is een Hermelijn te zien (waarnemer: Henri Hallink).
Een vrouw Roerdomp vliegt over de Hooiweg. Een Witgatje vliegt op langs de Midslenk in het Matslootgebied.
‘s Middags wordt bij de Drentse Dijk een onvolwassen ZEEAREND lastig gevallen door een Bruine Kiekendief (waarnemer: Hans Elzinga).
‘s Avonds loopt bij de Zanddijk een Waterral over de bladen van de Gele Plomp naar de overkant van het Eelderdiep. Hier zijn ook 10 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Jeanine Deen).
2 aug: Ook nu is een onvolwassen ZEEAREND aanwezig in De Peizerweering (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds foerageren 2 Zwarte Ruiters in het plas-drasgebied van De Peizerweering. Hier jaagt ook een Bruine Kiekendief. Langs de Drentse Dijk zitten 5 Paapjes in de distels. In het Riet langs het Eelderdiep gaan zo’n 200 Boerenzwaluwen slapen (waarnemer: Maarten Jansen).
1 aug: ‘s Morgens is weer een onvolwassen ZEEAREND te zien in De Peizerweering (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de zandgaten in het Matslootgebied zit een man Roerdomp boven in het Riet te zonnen. Ook 5 jonge Bruine Kiekendieven zitten her en der in het gebied in boompjes. In het Klein Waal zit een jonge Boomvalk in een boom.

31 juli: ‘s Avonds zijn 38 Lepelaars te zien langs het Eelderdiep bij de Zanddijk. Hier foerageren ook 7 Kleine Plevieren, 27 Watersnippen, 5 Kemphanen en een Oeverloper. In De Peizerweering foerageren 40 Kemphanen, 31 Watersnippen en 8 Bosruiters (waarnemer: Tseard Mulder).
30 juli: ‘s Morgens vroeg vliegt een KLEINE ZILVERREIGER over de Zanddijk en landt langs het Eelderdiep ten zuiden van de dijk (waarnemer: Tseard Mulder).
Hier foerageren dan zo’n 50 Grote Zilverreigers, 15 Lepelaars, 9 Kleine Plevieren en een Bonte Strandloper. In De Peizerweering vliegen 2 onvolwassen ZEEARENDEN om de beurt een rondje over het gebied. Ook hier foerageren veel steltlopers, o.a. Grutto’s, Bosruiters en Watersnippen. Bij de stuw in het Eelderdiep vliegt een jonge Koekoek weg. Een Hermelijn laat zich zien op de Weeringse Dijk.
29 juli: ‘s Morgens staan zeker 40 Grote Zilverreigers vlak bij elkaar langs het Eelderdiep net ten noorden van de brug in de Zanddijk. Ook foerageren hier 3 Lepelaars.
‘s Nachts is bij De Stenhorsten een Boommarter te zien (waarnemer: Aart Wedemeijer).
27 juli: Zeker 10 Grote Zilverreigers staan langs het Eelderdiep aan weerszijden van de Zanddijk.
26 juli: ‘s Morgens spelen de jonge Hermelijnen weer uitbundig op de Onlandse Dijk (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
De 2 ZWARTE IBISSEN zijn weer te zien bij het Eelderdiep (waarnemer: Edwin Zuiderweg).
24 juli: Een IJsvogel vliegt onder het Hoge Bruggetje door. Hier krijst ook een Waterral en plingen Baardmannetjes in het Riet. Op de Onlandse Dijk laat één van de Hermelijntjes zich zien. Een voorbij vliegende, onvolwassen ZEEAREND wordt lastig gevallen door een Visdief. Later is dezelfde(?) ZEEAREND te zien bij het Eelderdiep (waarnemer: Frans Kromme).
23 juli: ‘s Morgens staan zo’n 10 Grote Zilverreigers en een aantal Blauwe Reigers toilet te maken langs het Eelderdiep in de noordelijke Peizerweering.
22 juli: langs het Eelderdiep staan 3 Lepelaars en 5 Grote Zilverreigers. Een jonge Waterral loopt over de stuw bij de Weeringse Dijk (waarnemer: Michel Wijnhold).
Laat op de avond vliegt een ZEEAREND op van een eilandje bij het Eelderdiep ten noorden van de Zanddijk. De vogel vliegt naar de dode bomen in De Peizerweering. 8 Lepelaars vliegen daardoor ook op (waarnemer: Rachel van Werven).
21 juli: In het Riet langs de Onlandse Dijk scharrelt een groep van 8, voornamelijk jonge, Baardmannetjes (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Blauwvennen jagen 3 jonge Bruine Kiekendieven (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een ZEEAREND die over De Peizerweering vliegt wordt lastig gevallen door een Ooievaar (waarnemer: Frans Kromme).
20 juli: Langs het Eelderdiep in de Peizerweering rusten 13 Lepelaars en 6 Grote Zilverreigers. In het gebied foerageren 5 Kemphanen (waarnemer: René Oosterhuis).
In Polder Lage Land foerageren 15 Kemphanen. Op het fietspad van de Roderwolderdijk zit een Grote Groene Sprinkhaan (waarnemer: Michel Wijnhold).
19 juli: In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk foerageren o.a. 30 Kemphanen, 3 Bosruiters, 4 Kleine Plevieren, een Oeverloper en een Krombekstrandloper (waarnemer: Tseard Mulder).
Op de Onlandse Dijk bloeit het Fraai Duizendguldenkruid (zie foto hiernaast). In het gemaaide land langs de Roderwolderdijk foerageren 15 Ooievaars (waarnemer: Frans Kromme).
18 juli: Op de Onlandse Dijk spelen 2 jonge Hermelijnen (zie filmpje op Youtube). Bij het Hoge Bruggetje is weer een familie Baardmannetje te zien.
17 juli: ‘s Morgens foerageert een Groene Specht langs de Hooiweg bij Roderwolde. Een ZEEAREND vliegt over het Langmameer (waarnemer: Michel Wijnhold).
Later zit (dezelfde?) jonge ZEEAREND op een paaltje in De Peizerweering (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds landen de 2 ZWARTE IBISSEN in het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk. Ten noorden van de dijk foerageren 4 Lepelaars. 10 andere Lepelaars vliegen over (waarnemer: Rachel van Werven).
Bij De Kleibosch wordt een ZEEAREND verjaagd door een Buizerd (waarnemer: Rob Biezenaar).
16 juli: Een Roerdomp vliegt over De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
In Polder Vredewold wordt de Brede Wespenorchis gevonden (waarnemer: René Oosterhuis).
Bij het Hoge Bruggetje in de Onlandse Dijk plingt een familie Baardmannetje in het Riet.
14 juli: In De Peizerweering rusten ongeveer 30 Lepelaars.
Op beelden van een wildcamera in De Onlanden is te zien dat een Otter een opmerkelijke prooi heeft gevangen (zie filmpje op Youtube).
13 juli: In de Peizerweering vliegen zo’n 50 Grutto’s op. Langs het Eelderdiep hier rusten weer 20 Lepelaars. In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk foerageert een Zwarte Ruiter (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs het Eelderdiep staan 3 Grote Zilverreigers.
12 juli: Bij de stuw in het Eelderdiep is een IJsvogel te zien. In De Peizerweering staan zo’n 35 Lepelaars. Hier vliegt ook een ZEEAREND en meerdere keren een Roerdomp over het gebied. Een Boomvalk plukt een zwaluw uit de lucht. Ook de 2 ZWARTE IBISSEN zijn weer aanwezig (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
Bij de zandgaten in het Matslootgebied foerageren 9 Kemphanen. In het riet scharrelt een groepje Baardmannetjes.
11 juli: Een Roerdomp vliegt over De Blauwvennen. Hier komt ook een jonge Zwarte Stern voorbij (waarnemer: Willem Hovinga).
Langs de Onlandse Dijk plingt weer een familie Baardmannetje in het riet.
9 juli: Langs het Eelderdiep in De Peizerweering rusten 29 Lepelaars. Aan de oostkant van het gebied foerageren in totaal zo’n 50 Grutto’s en 15 Kemphanen. Aan de westkant lopen 2 Kleine Plevieren over de uitgedroogde, kale grond. Boven het gebied jagen 2 vrouwkleed Bruine Kiekendieven.
8 juli: In De Blauwvennen laat een Roerdomp zich mooi bekijken als hij/zij over het gebied vliegt (waarnemer: Trea Pestman).
7 juli: Langs het Eelderdiep in De Peizerweering rusten zo’n 20 Lepelaars. In het riet langs de Onlandse Dijk ‘plingt’ een familie Baardmannetje. Een volwassen vrouwtje Grote Groene Sabelsprinkhaan zit midden op het fietspad van de Roderwolderdijk (zie foto hiernaast). In het Matslootgebied jaagt een volwassen man Bruine Kiekendief.
5 juli: In De Weeringsbroeken foerageert een Grote Zilverreiger (waarnemer: Frederik Janse).
In De Blauwvennen foerageren 2 Grote Zilverreigers.
‘s Avonds jaagt een juveniele vrouw Havik in De Peizerweering (waarnemer: Harry Westerhuis).
Bij de Noorddijk wordt een late jagende vrouw SMELLEKEN gezien (waarnemer: Michel Wijnhold).
4 juli: ‘s Middags vliegt een Roerdomp over De Peizerweering. Ook 8 Lepelaars vliegen hier over (waarnemer: Harry Westerhuis).
‘s Avonds roept een Porseleinhoen in dit gebied. In de plas-drasgebieden bij de Zanddijk foerageren 11 Lepelaars, 40 kemphanen en een Zwarte Ruiter. Langs de Drentse Dijk bij Het Beeld zijn een familie Paapje (3 jongen) en 4 Kneutjes te zien. Langs het Eelderdiep jagen 2 Boomvalken op libellen (waarnemer: Maarten Jansen).
3 juli: Een ZEEAREND landt ‘s morgens in De Blauwvennen. Een Roerdomp vliegt een stuk over het gebied. Een Witgatje en 4 Kemphanen vliegen voorbij (waarnemer: Willem Hovinga).
Bij de Zanddijk zijn weer 2 ZWARTE IBISSEN te zien (waarnemer: Emma Zorgdrager).
‘s Avonds foerageren zo’n 60 Kemphanen, een Zwarte Ruiter en een Witgat in het gebied langs de Zanddijk. Langs het Eelderdiep jaagt een man Bruine Kiekendief. In de Peizerweering foerageren 4 Grote Zilverreigers (waarnemer: Maarten Jansen).
‘s Middags vliegt een ZEEAREND over de wijk Ter Borch, net ten oosten van De Onlanden. De vogel wordt aangevallen door een Buizerd (waarnemer: Jan Folbert).
2 juli: In De Middelvennen worden nu 26 Lepelaars geteld (waarnemer: René Oosterhuis).
1 juli: In De Middelvennen rusten 17 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).

30 juni: ‘s Nachts worden langs de Drentse Dijk 3 KWARTELKONINGEN gehoord (waarnemer: Frans Tijsterman).
In De Bolmert roept een Porseleinhoen (waarnemer: René Oosterhuis).
‘s Morgens vliegt een Lepelaar over de Weeringse Dijk. Ten zuiden van de Zanddijk foerageren weer veel Kemphanen.
‘s Middags vliegt een onvolwassen ZEEAREND over de Peizerweering (waarnemer: Aaldrik Sillius).
29 juni: ‘s Morgens vroeg roepen 2 KWARTELKONINGEN fanatiek tegen elkaar in langs de Drentse Dijk (waarnemer: Michel Wijnhold).
Langs het Eelderdiep in De Peizerweering rusten later op de dag zo’n 15 Lepelaars. Een vrouw Roerdomp landt in een rietkraag aan de oostkant van het gebied. Langs de Drentse Dijk alarmeert een paartje Paapje fel.
‘s Middags zijn weer geruime tijd 2 onvolwassen ZEEARENDEN te zien in De Peizerweering die daar samen optrekken. In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk foerageren minstens 20 Kemphanen (waarnemer: Frans Kromme).
28 juni: In De Middelvennen rusten 16 Lepelaars. Hier jaagt ook een Bruine Kiekendief (waarnemer: René Oosterhuis).
‘s Avonds vliegt een Roerdomp op uit de vegetatie bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
27 juni: De 2 ZWARTE IBISSEN laten zich ‘s morgens goed zien ten zuiden van de Zanddijk (zie filmpje op Youtube). In De Peizerweering rusten ongeveer 10 Lepelaars langs het Eelderdiep. Hier foerageert ook een Grote Zilverreiger en jaagt een man Bruine Kiekendief.
26 juni: Een onvolwassen ZEEAREND is lang te zien in De Peizerweering. De vogel slaat een prooi en eet die ter plekke op. In het gebied vliegt een Roerdomp langs, rusten 6 Lepelaars en foerageren 4 Kemphanen (waarnemer: Frans Kromme).
‘s Avonds zijn in De Peizerweering bij de Zanddijk 2 ZWARTE IBISSEN te zien. Ook vliegt er een Boomvalk over het gebied (waarnemer: Aart van der Spoel).
24 juni: ‘s Morgens vliegen 2 ZEEARENDEN over de Zanddijk bij De Gouw. Bij de brug over het Eelderdiep zijn 2 Baardmannetjes en een Roerdomp te zien (waarnemer: Aart van der Spoel).
23 juni: Bij de zandgaten in het Matslootgebied vliegt een Roerdomp op (waarnemer: Michel Wijnhold).
‘s Avonds roept een Porseleinhoen op de hoek van Zanddijk en Drentse Dijk. Hier foerageert een Witgatje. In De Peizerweering foerageren 5 Kemphanen (3 man) en jagen 2 Bruine Kiekendieven. Ten noorden van Het Beeld langs de Drentse Dijk zijn 2 paar Paapjes te zien. In de Westermade jaagt een Sperwer op Spreeuwen. Ook langs de Woudrustlaan is een Paapje te zien (waarnemer: Maarten Jansen).
21 juni: In De Peizerweering foerageren 2 Kemphanen in vol prachtkleed.
Een wildcamera heeft in één van de broekbosjes in De Onlanden de afgelopen maand o.a. een Havik vrouw, 2 Otters, een Steenmarter en een Boommarter gefilmd (zie filmpje op Youtube).
20 juni: In De Middelvennen zijn 8 Lepelaars te zien. Ook in De Jarrens foerageren 2 Lepelaars. Hier is ook een Roerdomp te zien. In beide gebieden is een Grote Zilverreiger aanwezig (waarnemer: Roelof Blaauw).
19 juni: ‘s Nachts is een KLEINST WATERHOEN te horen in De Peizerweering. Ook roepen er weer veel Porseleinhoenen (waarnemer: Tseard Mulder).
17 juni: In het plas-drasgebied ten noorden van de Zanddijk foerageert een Lepelaar en in het gebied langs de Weeringse Dijk een Kluut. Langs de Drentse Dijk zijn Paapjes te zien. In het Matslootgebied jagen 3 Bruine Kiekendieven (waarnemer: Jannie Schoonveld).
Langs de Zanddijk is ook weer een Gele Kwikstaart te zien (waarnemer: Gea Jansen).
16 juni: ‘s Nachts zijn Porseleinhoenen te horen langs de Zuidslenk in het Matslootgebied (1), in De Kampjes (1), in De Peizerweering (3) en langs de Drentse Dijk (1). Hier roept ook de KWARTELKONING weer. In De Westermade roept een Kwartel.
Ten oosten van het Leekstermeer wordt een mannetje van de zeldzame BRUINE KORENBOUT ontdekt (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
15 juni: In de Lettelberter Petten is een Hoornaarvlinder te zien (zie foto hiernaast van waarnemer: René Oosterhuis).
Langs de Woudrustlaan is een familie Paapjes met drie jongen te zien. Hier vliegen ook 2 Koekoeken, waaronder een bruin gekleurd vrouwtje. In De Peizerweering jaagt een Bruine Kiekendief een viertal Grutto’s en een Kleine Plevier op (waarnemer: Maarten Jansen).
14 juni: In De Peizerweering jaagt een vrouw Bruine Kiekendief.
13 juni: In De Peizerweering bij de Zanddijk zit een Gele Kwikstaart in een struik (waarnemer: Gea Jansen).
12 juni: Een man GRAUWE KIEKENDIEF vliegt voorbij in De Blauwvennen. Hier zijn ook 3 Lepelaars te zien (waarnemer: Trea Pestman).
Een onvolwassen ZEEAREND vliegt op uit een boom aan de zuidkant van het Leekstermeer. In De Bolmert probeert een Boomvalk meerdere keren tevergeefs één van de Huiszwaluwen, die daar in de luwte van een bosje foerageren, te vangen. In De Middelvennen rusten en foerageren in totaal 11 Lepelaars.
11 juni: In De Middelvennen rusten 4 Lepelaars. Hier vliegt ook een Zwartkopmeeuw over. In De Jarrens hoempt een Roerdomp (waarnemer: Roelof Blaauw).
Langs het Eelderdiep in De Peizerweering rusten 2 Lepelaars.
10 juni: Langs de Wolddijk roept ‘s morgens vroeg de KWARTELKONING weer. In De Kampjes staat een Lepelaar. Hier vliegen ook 3 Koekoeken samen over (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Peizerweering landt een Kleine Bonte Specht in de stengel van een Grote Lisdodde en beklopt deze met de snavel, op zoek naar voedsel. Een Roerdomp steekt hier vliegend het Eelderdiep over (waarnemer: Roel Rijskamp).
Aan de noordkant van de Peizerweering roept voor zonsopkomst een Porseleinhoen. Langs de Weeringse Dijk zit een luidruchtig groepje Boerenzwaluwen op hun slaapplaats in het Riet. Later op de ochtend zijn zeker 10 paartjes Geoorde Fuut met jongen te zien op het Eelderdiep. Een Lepelaar vliegt op uit het gebied. Op de Madijk ligt een dode Dwergspitsmuis (zie foto hiernaast).
9 juni: In de Lettelberter Petten wordt een vrouwtje van de zeldzame GEVLEKTE WITSNUITLIBEL gezien, de tweede in De Onlanden dit jaar (waarnemer: René Oosterhuis).
8 juni: 2 Roerdompen vliegen samen over de Peizerweering. De KWARTELKONING langs de Drentse Dijk is weer tot ver in de ochtend te horen (waarnemer: Jacob Poortstra).
Twee Lepelaars vliegen over De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
Ook in het Matslootgebied vliegt een Roerdomp (man) over het gebied.
7 juni: ‘s Nachts roepen 2 Roerdompen dicht langs de Onlandse dijk. Ook roepen weer meerdere Porseleinhoenen, langs het Eelderdiep en langs de Noorddijk. In De Westermade zijn 2 (nieuwe) Porseleinhoenen te horen. De KWARTELKONINGEN langs de Drentse Dijk en de Wolddijk roepen weer (waarnemer: Frans Kromme).
In de Broekenweering zit een Boomvalk op de uitkijk in een dode boom (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs de Woudrustlaan zingt ‘s avonds een Paapje. Ook in De Westermade is een Paapje, met voer voor de jongen, te zien (waarnemer: Maarten Jansen).
6 juni: De KWARTELKONING langs de Drentse Dijk is midden op de ochtend minutenlang te horen. In De Weeringsbroeken is een paartje Paapje te zien (waarnemer: Franz Widmann).
‘s Avonds hoempt een Roerdomp pal naast het Hoge Bruggetje in het Matslootgebied. Hier vliegt ook een vrouw Koekoek weg (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Middelvennen rusten weer 3 Lepelaars (waarnemer: Onne de Vries).
5 juni: ‘s Morgens roept de KWARTELKONING langs de Drentse Dijk weer duidelijk (waarnemer: Michel Wijnhold).
In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk zijn 2 Casarca’s te zien (waarnemer: Frans Tijsterman).
‘s Avonds rusten 3 Lepelaars in De Middelvennen (waarnemer: Onne de Vries).
4 juni: ‘s Nachts zijn de 3 KWARTELKONINGEN en veel Porseleinhoenen te horen in De Peizermaden (waarnemer: Edda Kammenga).
‘s Morgens vroeg is ook een (nieuwe) Porseleinhoen te horen aan de oostkant van het Matslootgebied (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Nieuwe Weering zijn 2 paar Paapjes te zien. Een Boomvalk zit op de uitkijk in een boom in De Broekenweering. In De Kampjes rusten 6 Lepelaars.
3 juni: ‘s Nachts roepen de 2 KWARTELKONINGEN langs de Wolddijk en de Zanddijk weer (waarnemer: Tseard Mulder).
Ook zijn dan 3 Porseleinhoenen te horen, respectievelijk ten westen van Sandebuur, in De Blauwvennen en langs de Onlandse Dijk. In De Jarrens hoempt een Roerdomp.
Ten zuiden van de Noorddijk roept ook een Porseleinhoen. Aan de noordkant is ‘s morgens vroeg een WIELEWAAL te horen (waarnemer: Evert-Jan Slot).
De ZEEAREND vliegt over De Blauwvennen richting Leekstermeer (waarnemer: Sjoerd Geelink).
2 juni: Bij het Leekstermeer is een ZEEAREND te zien (waarnemer: Sjoerd Geelink).
In De Kampjes rusten 5 Lepelaars (waarnemer: Tseard Mulder).
1 juni: ‘s Nachts roept een KWARTELKONING ten westen van De Gouw langs de Zanddijk (waarnemer: Jacob Poortstra).
Ook de KWARTELKONING langs de Drentse Dijk laat zich weer luidkeels horen. Een Kerkuil roept in de Broekstukken en een Watersnip klok-tikt in De Westermade (waarnemer: Maarten Jansen).
Overdag foerageren 9 Bontbekplevieren in de Peizerweering.

31 mei: ‘s Nachts roept een KWARTELKONING in het gebied langs de Wolddijk.
‘s Morgens is ook de KWARTELKONING langs de Drentse Dijk weer te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Blauwvennen vliegt een Roerdomp op.
30 mei: In de Peizerweering wordt ‘s morgens gebaltst door een Kleine Plevier en door een Watersnip (waarnemer: Aart van der Spoel).
In De Blauwvennen brengt een vrouw Bruine Kiekendief een prooi voor de jongen naar het nest. Langs de Onlandse Dijk scharrelen 3 jonge Baardmannetjes samen met hun ouders door het Riet.
‘s Avonds laat de KWARTELKONING langs de Drentse Dijk zich horen en ook zien (zie foto hiernaast van waarnemer: Thijs de Groot).
29 mei: ‘s Morgens roept een KWARTELKONING aan de oostkant van het Matslootgebied. Hier is ook een Lepelaar te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
28 mei: ‘s Morgens vroeg zingen VIER NACHTEGALEN bij De Stort langs de Rodervaart (waarnemer: Siemen Stienstra).
Een WESPENDIEF vliegt over De Blauwvennen (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
De Porseleinhoen langs de Zanddijk roept weer halverwege de ochtend en laat zich ook heel even zien. In De Broekenweering jaagt een Grote Keizerlibel.
‘s Avonds roept de KWARTELKONING weer langs de Drentse Dijk. In de Peizerweering roepen meerdere Porseleinhoenen. Hier zijn ook 2 Lepelaars te zien en zwemt een stel Geoorde Futen met jongen (waarnemer: Frans Kromme).
In De Broekstukken roept een Kwartel (waarnemer: Tseard Mulder).
Een Boomvalk jaagt langs het Eelderdiep (waarnemer: Jacob Poortstra).
27 mei: Voor zonsopkomst roepen zeker 5 Porseleinhoenen en 4 Roerdompen in De Peizerweering. Hier ‘zingen’ ook minstens 9 Snorren. Ook de Porseleinhoen langs de Zanddijk bij het Eelderdiep laat zich weer horen.
Later op de ochtend is weer een (of dezelfde?) Visarend te zien boven de kokmeeuwkolonie langs het Eelderdiep (waarnemer: René Dantuma).
In het begin van de nacht roept aan weerszijden van de Noorddijk een Kwartel. Hier zijn ook 3 baltsende Watersnippen te horen en er jaagt een paartje Kerkuil (waarnemer: Evert-Jan Slot).
Langs de Drentse Dijk roept een KWARTELKONING en in De Peizerweering een KLEINST WATERHOEN (waarnemer: Roel Rijskamp).
26 mei: Bij het Eelderdiep wordt een Visarend achterna gezeten door een wolk Kokmeeuwen (waarnemer: René Dantuma).
25 mei: Een PURPERREIGER vliegt over Polder Vredewold (waarnemer: René Oosterhuis).
Op de Onlandse Dijk ligt weer een dode Waterspitsmuis. Langs dit pad zijn op 3 plaatsen Baardmannetjes te horen.
‘s Middags jaagt een Boomvalk langs het Eelderdiep. In De Westermade zingt een Paapje en aan de andere kant van de Drentse Dijk zingen een Gele Kwikstaart en veel Veldleeuweriken (waarnemer: Maarten Jansen).
24 mei: Langs de Roderwolderdijk foerageert een Tapuit (waarnemer: Frans Tijsterman).
‘s Morgens zingt een Nachtegaal in het bosje naast De Stort bij de Rodervaart. In De Bolmert vliegt een Smaragdlibel.
‘s Avonds vliegen 2 Zwartkopmeeuwen over het Peizerdiep ten noorden van de stuw. Hier is ook een Oeverloper aanwezig (waarnemer: Klaas Heeres).
23 mei: Een man Roerdomp vliegt over de slenk in De Peizerweering.
22 mei: ‘s Avonds jagen 3 Bruine Kiekendieven (1 man) in De Peizerweering. Hier klok-tikt ook een Watersnip. Een Havik vecht zich met een prooi een weg uit de kokmeeuwenkolonie langs het Eelderdiep (waarnemer: Maarten Jansen).
Aan de oostkant van het Matslootgebied ‘zingt’ een Oeverloper (waarnemer: Michel Wijnhold).
In de avondschemer loopt en ‘baltst’ een KRAANVOGEL in een weiland ten noorden van de Verlengde Boterdijk (waarnemer: Rindert Hiemstra).
21 mei: ‘s Nachts is in De Westermade de eerste Kwartel van het jaar te horen. Langs de Drentse Dijk roepen 3 Porseleinhoenen. In De Nieuwe Weering zijn ‘s morgens 2 paar Paapjes te zien. Een man en vrouw Koekoek vliegen rond in het gebied.
Ook aan de noordkant van De Peizerweering vliegt een paartje Koekoek. De vrouw wordt lastig gevallen door een Rietzanger als ze in de vegetatie gaat zitten. Op het water zwemt een gezin Geoorde Fuut met 2 jongen. Een Lepelaar staat te rusten in het gebied (waarnemer: Frans Kromme).
20 mei: Ten zuiden van het Hoge Bruggetje in het Matslootgebied roept ‘s morgens vroeg een Porseleinhoen. In het gebied vliegen veel Glassnijders rond.
In De Peizerweering en langs het Eelderdiep zijn ‘s morgens vroeg respectievelijk 2 en 1 Porseleinhoenen te horen. In De Kampjes rusten 3 Lepelaars en zijn 2 Kluten te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de Noorddijk jaagt een Havik en zingt een Paapje. Hier vliegen ook de eerste Bruine Vuurvlinders rond (zie foto hiernaast van waarnemer: Evert-Jan Slot).
Langs de Drentse Dijk ten zuiden van het Beeld zingen 3 Paapjes. In De Westermade klok-tikt een Watersnip (waarnemer: Maarten Jansen).
Boven De Blauwvennen vliegen 2 WITWANGSTERNS voorbij (waarnemer: Willem Hovinga).
Een OTTER zwemt langs de oever van het Langmameer. Een Roerdomp vliegt over de Onlandse Dijk (waarnemers: Rianne en Geertje Niemeijer).
‘s Middags vliegt aan de noordkant van de Peizerweering een PURPERREIGER op (waarnemer: Rob Lindeboom).
‘s Avonds laat klinkt de roep van een Porseleinhoen vanuit het gebied ten noorden van de Noorddijk (waarnemer: Tseard Mulder).
19 mei: In De Peizerweering vliegen een Lepelaar en een Roerdomp op (waarnemer: Teun Boulogne).
17 mei: Voor het eerst is de GEVLEKTE WITSNUITLIBEL aangetroffen in De Onlanden, bij De Bolmert (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
In het gebied langs de Noorddijk foerageert een Lepelaar (waarnemer: Frederik Janse).
Boven het plas-drasgebied langs de Zanddijk foerageren de vier zwaluwsoorten van Nederland door elkaar. Hier foerageren ook 2 Lepelaars (waarnemer: Edda Kammenga).
En ook in De Middelvennen foerageren 3 Lepelaars.
15 mei: De volwassen man ZEEAREND die broedt in het Zuidlaardermeergebied vliegt over De Blauwvennen. Hier zijn ook 2 Lepelaars en een man Zomertaling te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Kampjes rusten 6 Lepelaars. In De Broekenweering warmen honderden Viervlekken op in de ochtendzon. Op klaarlichte dag roept een Porseleinhoen keihard vanuit het moeras pal langs de Zanddijk bij het Eelderdiep.
14 mei: De Geoorde Futen bij het Eelderdiep hebben nu jongen (waarnemer: Teun Boulogne).
Langs de Onlandse Dijk bloeit het Moeraskartelblad weer (waarnemer: Harry Westerhuis).
Bij de Noorddijk foerageert een Lepelaar.
‘s Avonds foerageren 7 Kemphanen, 8 Bosruiters en een Kleine Plevier in De Peizerweering. Langs het Eelderdiep roepen 2 Porseleinhoenen (waarnemer: Tseard Mulder).
13 mei: Vrij laat op de ochtend roept een Porseleinhoen ten zuiden van de Zanddijk bij het Eelderdiep (waarnemer: Jacob Poortstra).
In De Kampjes foerageren een Lepelaar en 5 Kluten (waarnemer: Frans Kromme).
12 mei: ‘s Morgens vroeg zijn weer 6 Porseleinhoenen te horen in De Peizerweering. In de loop van de ochtend hoempen Roerdompen op 6 verschillende plekken. 5 Bosruiters foerageren ten oosten van de Weeringse Dijk. Ten westen van deze weg groeit op één plek het Veenpluis.
‘s Middags wordt in het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk een TEREKRUITER ontdekt (zie foto hiernaast). Het is een nieuwe soort voor het gebied (waarnemer: Janneke Haverkort).
Op een slikplaat in de Midslenk in het Matslootgebied foerageren een Temmincks Strandloper en 2 Oeverlopers. Een Witgatje staat te rusten (waarnemer: Joppe Rijpstra).
‘s Avonds laat klinkt aarzelend de roep van een KWARTELKONING in het Matslootgebied (waarnemer: Michel Wijnhold).
11 mei: Voor zonsopkomst roepen minstens 5 Porseleinhoenen in De Peizerweering. In het Matslootgebied hoempen 6 Roerdompen. 6 Bruine Kiekendieven vertrekken van hun slaapplaats. Een Waterspitsmuis ligt (helaas) dood op de Onlandse Dijk. Later op de ochtend zijn bij het Leekstermeer 2 vrouwtjes Platbuik en de eerste Glassnijders te zien. 2 Zwarte Sterns vliegen vanaf het meer naar het oosten toe.
‘s Middags zingt een Geelgors langs het pad door De Kleibosch. Bij een gebouw naast het bos zit een Grauwe Vliegenvanger op het nest (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Westermade zingt een Paapje. In De Weeringsbroeken probeert een Rietzanger een man Koekoek te verjagen door letterlijk tegen hem aan te botsen (waarnemer: Maarten Jansen).
10 mei: ‘s Middags zit aan de zuidkant van De Blauwvennen een Boomvalk in een boompje op de uitkijk naar libellen (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
8 mei: ‘s Morgens vroeg foerageren 2 KRAANVOGELS in het gebied ten noorden van het Groot Waal (waarnemer: Roelof Blaauw). Dezelfde vogels vliegen even later over het Langmameer (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied jaagt een Boomvalk. In De Blauwvennen is de ZEEAREND weer te zien (waarnemer: Roelof Blaauw).
Een Zwarte Stern vliegt over de Zanddijk naar het zuiden. Aan de oostkant van De Peizerweering proberen 16(!) Tafeleend woerden 2 vrouwtjes het hof te maken, zonder veel succes. Aan de noordkant van De Peizerweering plingen Baardmannetjes in het Riet. In De Kampjes rusten 8 Lepelaars.
‘s Avonds jagen bij het Klein Waal 2 Boomvalken op libellen. 2 Regenwulpen vliegen over het Langmameer (waarnemer: Maarten Jansen).
‘s Nachts roepen 3 Porseleinhoenen in de Peizerweering. Bij De Waalborg in Roderwolde roept een vrouw Bosuil.
7 mei: In De Blauwvennen is een paartje Bruine Kiekendief bezig met nestbouw. Bij de parkeerplaats langs de Hooiweg is een paartje Paapje te zien. Langs de Onlandse Dijk zingt de eerste Bosrietzanger van het jaar. Bij De Stenhorsten zingt de Geelgors weer.
‘s Middags zijn in De Blauwvennen een Boomvalk, een Lepelaar en 4 Bruine Kiekendieven (waarvan één met een grote prooi) te zien en zijn 3 Roerdompen te horen (waarnemer: Bert Helder).
6 mei: ‘s Morgens voor zonsopkomst roept een Porseleinhoen langs de Onlandse Dijk. Hier zijn ook zeker 7 Snorren te horen. In het Matslootgebied hoempen 4 Roerdompen. Op enkele plekken in het gebied is het witte zaadpluis van Veenpluis te zien (zie foto hiernaast). Bij het Klein Waal baltst een paartje Boomvalk.
‘s Avonds foerageren zo’n 30 Kemphanen langs de Drentse Dijk. Hier zingen ook minstens 3 Paapjes en vliegt een PURPERREIGER over (waarnemer: Aaldrik Pot).
Na zonsondergang roepen 2 Porseleinhoenen langs het Eelderdiep bij het Beeld (waarnemer: Evert-Jan Slot).
5 mei: ‘s Morgens zijn zowel de ZEEAREND als 2 Boomvalken weer aanwezig in De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
‘s Middags wordt de ZEEAREND opnieuw gezien bij het Leekstermeer. De vogel wordt hier lastig gevallen door andere roofvogels (waarnemer: Rachel van Werven).
Bij het Groot Waal wordt gebaltst door een paartje Boomvalk (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Peizerweering en langs het Eelderdiep wordt gejaagd door 4 Bruine Kiekendieven (2 man). Op de Madijk verzamelen groepjes Huiszwaluwen modder voor het bouwen van hun nest (zie filmpje op Youtube).
‘s Avonds foerageren 10 Regenwulpen en 4 Kemphanen in het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk. Langs de Drentse Dijk foerageren 4 Bosruiters. Een Geelgors zingt langs het fietspad bij De Stenhorsten (waarnemer: Maarten Jansen).
4 mei: Een ZEEAREND die aan de oostkant van het Leekstermeer opvliegt uit een boom veroorzaakt grote paniek onder de ganzen en eenden (waarnemer: Rachel van Werven).
In De Blauwvennen jagen 2 Boomvalken (waarnemer: Willem Hovinga).
3 mei: In De Beelestukken foerageren 26 Regenwulpen. Hier zijn ook 7 Tapuiten te zien (waarnemer: Frederik Janse).
Een Roerdomp vliegt over de Onlandse Dijk. Langs de Drentse Dijk foerageren 4 Bosruiters (waarnemer: Frans Kromme).
Hier zingt ook een Paapje. Een voorbij vliegende RAAF wordt lastig gevallen door een onvolwassen Havik. In De Weeringsbroeken foerageren 3 Lepelaars. In De Westermade zingen nog eens 2 Paapjes. In De Peizerweering stoeien 3 Bruine Kiekendieven met elkaar in de lucht (waarnemer: Maarten Jansen).
‘s Morgens wordt een ZWARTE IBIS voorbij vliegend gezien ten zuiden van het Leekstermeer.
In de avondschemer vliegt (waarschijnlijk) dezelfde vogel op uit De Peizerweering (waarnemer: Roel Rijskamp).
In De Nieuwe Weering zijn 2 paar Paapje te zien. In De Kampjes rusten 10 Lepelaars. In De Middelvennen jaagt een Havik man.
2 mei: Voor zonsopkomst roepen 4 Porseleinhoenen en 5 Roerdompen in De Peizerweering. Ook langs de Drentse Dijk zijn een Porseleinhoen en 2 Roerdompen te horen.
Later op de ochtend zit de ZEEAREND in een boom in De Bolmert en jaagt een Havik in De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
Aan de noordkant van De Peizerweering foerageren 2 Gele Kwikstaarten, een Oeverloper en zo’n 10 Gierzwaluwen.

30 apr: ‘s Avonds foerageren 4 Lepelaars in De Weeringsbroeken (waarnemer: Johan Rutgers).
29 apr: Langs de Zuiderdijk en langs de Drentse Dijk zingt een Paapje (waarnemer: Wilma van de Kraats).
In een weiland met paarden net ten noorden van het Langmameer foerageren 4 Tapuiten, 2 Gele Kwikstaarten en 2 Noordse Kwikstaarten (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Woudrustlaan laat een man Koekoek zich mooi fotograferen (zie foto hiernaast van Jannie Schoonveld).
In de kokmeeuwenkolonie ten zuiden van de Zanddijk zwemmen 4 paartjes Geoorde Fuut.
28 apr: ‘s Morgens vroeg roepen 2 Porseleinhoenen langs respectievelijk de Drentse Dijk en de Zanddijk. Later op de dag zijn in De Peizerweering een Reuzenstern en een Groenpootruiter te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
Hier foerageren ook 4 Lepelaars. Langs de Noorddijk en in De Broekenweering staat het Waterdrieblad volop in bloei. In het Matslootgebied vliegen 13 Kemphanen laag voorbij. Langs de Onlandse Dijk zijn zeker 6 Snorren te horen.
27 apr: In de ochtendschemering landen 9 Lepelaars in de Kampjes. 5 Grote Zilverreigers vliegen hier over. Een Ransuil vliegt over het Langmameer. In de Peizerweering vliegen 12 Bosruiters op. Een Porseleinhoen roept aan de noordkant van De Weeringsbroeken (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk staan 62 Regenwulpen. Zuidelijker in het gebied vliegt een Bokje op (waarnemer: Jacob Poortstra).
Ook aan de noordkant van het Matslootgebied vliegt een Bokje op. Hier wordt gebaltst door een paar Bruine Kiekendieven en zijn 38 Regenwulpen te zien. De eerste Kleine Karekiet zingt in het Riet en er zijn 4 Roerdompen te horen (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Blauwvennen jagen een Visarend en een vrouw Sperwer. Ook vliegt hier een Roerdomp over. Langs de Hooiweg laat een Hermelijn zich zien (waarnemer: Willem Hovinga).
‘s Middags vliegt een KRAANVOGEL over de Drentse Dijk naar het westen (waarnemer: Joris de Haan).
26 apr: In De Blauwvennen wordt de eerste Gierzwaluw van het jaar gezien. Hier jagen ook een Visarend en een Havik en vliegt een Roerdomp over (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Kampjes rusten 5 Lepelaars.
25 apr: Boven het Leekstermeer jaagt een onvolwassen ZEEAREND. Een Visarend zit in een boom bij de kijkhut in de Lettelberter Petten (waarnemer: René Oosterhuis).
Een man Havik jaagt in het Matslootgebied. Een Roerdomp vliegt op uit een rietzoom.
24 apr: Een onvolwassen ZEEAREND vliegt over het Langmameer naar het westen. Ook een groep van zo’n 20 Regenwulpen komt hier over (waarnemer: Bert Helder).
In het Matslootgebied jagen vlak bij elkaar 3 volwassen mannen Bruine Kiekendief. Op de Onlandse Dijk bloeit het zeldzame Veenreukgras uitbundig.
23 apr: Ten zuiden van de Zanddijk foerageren 4 Kemphanen, 2 Bosruiters en 1 Zwarte Ruiter. In De Peizerweering zijn nog eens 8 Kemphanen en 2 Bosruiters te zien. Bij Sandebuur staan zo’n 20 Regenwulpen op het pad. Een Lepelaar vliegt over De Blauwvennen. Hier verjaagt een paartje Bruine Kiekendief een over vliegende Zwarte Kraai (waarnemer: Franz Widmann).
Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk zijn de eerste Zwarte Stern en 2 Dwergsterns te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
Hier foerageren ook de eerste 2 Oeverzwaluwen. Bij Het Beeld is het eerste Paapje gearriveerd (waarnemer: Tseard Mulder).
22 apr: ‘s Morgens vroeg roept een Porseleinhoen langs de Zuidslenk in het Matslootgebied. Een Visarend landt met een vis in het Klein Waal. 4 Grote Zilverreigers vliegen over naar het oosten. Op zeker 5 plekken hoempen Roerdompen.
Wat later op de ochtend zit een Visarend in een boom in De Bolmert. Hier jaagt ook een Havik man en foerageren 12 Kemphanen.
Nog wat later jaagt een Visarend boven het Peizerdiep (waarnemer: Michel Wijnhold).
In het gebied langs de Noorddijk jaagt een man GRAUWE KIEKENDIEF (waarnemer: Evert-Jan Slot).
Hier mekkeren ook 2 Watersnippen. Een Geelgors roept in een boom langs de Woudrustlaan (waarnemer: Harry Westerhuis).
21 apr: ‘s Middags zijn in het Matslootgebied 7 Bruine Kiekendieven te zien, waarvan 4 man. Bij het Hoge Bruggetje plingen 2 Baardmannetjes (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een wildcamera in De Onlanden legde de maaltijd van een Visarend vast. Bekijk de beelden hier.
20 apr: ‘s Morgens vroeg roepen 2 Porseleinhoenen langs de Drentse Dijk (waarnemer: Michel Wijnhold).
Ook in de Peizerweering roepen 4 Porseleinhoenen (luister naar het GELUID). Hier hoempen ook 5 Roerdompen.
Later op de ochtend vliegen 2 Lepelaars op uit dit gebied. In het Klein Waal zit een Visarend in een boom. Een man Bruine Kiekendief zit in het Matslootgebied in de vegetatie (zie foto hiernaast van waarnemer: Frans Kromme).
Boven De Blauwvennen vliegen weer 2 Roerdompen achter elkaar aan (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Zuidermaden roept de eerste Koekoek van het jaar. Hier zwemt ook een familie Wilde Zwaan met 4 jongen van vorig jaar (waarnemer: Cees Koelewijn).
19 apr: 2 Zwartkopmeeuwen vliegen luid roepend over de Zanddijk. In de noordelijke kokmeeuwenkolonie in De Peizerweering worden 22 paar Geoorde Fuut geteld. Aan de noordkant van dit gebied vliegt een HOP op van de dijk.
18 apr: De Rosse Stekelstaart is te zien bij de brug in de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Blauwvennen jagen een Boomvalk, Havik en Visarend. 41 Regenwulpen en 15 Kemphanen vliegen over. Ook zijn de eerste Visdieven te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
17 apr: ‘s Morgens vroeg bakkeleien 3 mannen Bruine Kiekendief met elkaar in de lucht boven het Matslootgebied. In het gebied zijn 4 Roerdompen te horen en plingen op 7 plekken de Baardmannetjes (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Kampjes rusten 5 Lepelaars en zijn 4 Zomertalingen te zien. Hier foerageren ook 2 Gele Kwikstaarten (waarnemer: Tseard Mulder).
Een Visarend die in De Zuidermaden jaagt wordt aangevallen door de plaatselijke Havik (waarnemer: Maarten Jansen).
In De Blauwvennen jaagt de eerste Boomvalk van het seizoen (waarnemer: Willem Hovinga).
In de kokmeeuwenkolonie in De Peizerweering zwemmen zeker 14 paartjes Geoorde Fuut. Een vrouw Bruine Kiekendief jaagt in dit gebied. In de zuidelijke kokmeeuwenkolonie foerageren 4 Dwergmeeuwen en zwemt ook een paartje Geoorde Fuut. In het grasland hier foerageert een Gele Kwikstaart. In De Weeringsbroeken foerageren 2 Kemphanen en jaagt een Sperwer vrouw. Na zonsondergang zijn in De Peizerweering minstens 5 Porseleinhoenen te horen.
16 apr: ‘s Morgens vroeg zijn in De Peizerweering en langs het Eelderdiep in totaal 8 Porseleinhoenen te horen. Later op de dag eet een Visarend een vis in een boom in het Klein Waal (waarnemer: Michel Wijnhold).
Langs het Eelderdiep ten zuiden van de Zanddijk foerageren 10 Kemphanen en staat een Lepelaar te rusten (waarnemer: Harry Westerhuis).
15 apr: Bij het Peizerdiep heeft een volwassen Visarend een grote vis gevangen. Bij de zuidelijke brug in de Hooiweg laat een Wezel zich mooi zien (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
Hier vliegen ook 12 Regenwulpen over. In De Peizerweering foerageren 4 Kemphanen en een Zwarte Ruiter (waarnemer: Tseard Mulder).
Ten zuiden van het Leekstermeer zijn 2 onvolwassen ZEEARENDEN aanwezig. Hier foerageert ook een Groenpootruiter (waarnemer: Sjoerd Geelink).
In De Weeringsbroeken foerageren 4 Lepelaars (waarnemer: Jacob Poortstra).
Tussen de vele foeragerende Tureluurs hier lopen ook 3 Kemphanen (waarnemer: Bert Helder).
Een onvolwassen vrouw Havik jaagt op de Kokmeeuwen langs het Eelderdiep. In een bosje in De Broekstukken klinkt de roffel van een Kleine Bonte Specht (waarnemer: Maarten Jansen).
In De Blauwvennen baltst een paartje Bruine Kiekendief en zijn een man Tapuit en 2 Baardmannetjes te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een Witgatje vliegt op uit een sloot langs de Roderwolderdijk.
14 apr: Op een bord langs het Peizerdiep zitten 2 volwassen Visarenden naast elkaar (zie foto hiernaast van waarnemer: Jans Weijer).
Langs het Eelderdiep jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Hier foerageren ook 2 Dwergmeeuwen. In De Weeringsbroeken foerageren 2 Witgatjes. Bij De Broekenweering vliegt een Zwartkopmeeuw over. In De Broekstukken foerageert een Beflijster (waarnemer: Tseard Mulder).
Ook aan de noordkant van het Matslootgebied is een Beflijster aanwezig. In De Bolmert is een ZEEAREND te zien (waarnemer: Roelof Blaauw).
In De Peizerweering zit een grote groep Boerenzwaluwen in een struikje (waarnemer: Harry Westerhuis).
In dit gebied zwemt een mannetje Rosse Stekelstaart (waarnemer: Thijs de Groot).
In De Weeringsbroeken foerageren 7 Lepelaars. In De Kampjes rusten nog eens 3 Lepelaars.
13 apr: Ruim voor zonsopkomst zijn langs het Eelderdiep en in De Peizerweering respectievelijk 6 en 10 Porseleinhoenen te horen. In het Matslootgebied hoempen 4 Roerdompen en baltsen 2 paartjes Bruine Kiekendief. Een Visarend jaagt boven het Peizerdiep. In het gebied jaagt ook een onvolwassen Blauwe Kiekendief. In De Blauwvennen zitten 2 mannen Roerdomp elkaar achterna in de lucht. Een paartje Bruine Kiekendief is bezig met de nestbouw. De onvolwassen ZEEAREND vliegt ruime tijd boven het gebied en gaat ook een paar keer op de grond zitten. De andere roofvogels proberen hem te verjagen (zie foto hiernaast van Willem Hovinga). 5 mannen Zomertaling baltsen en ruziën over 1 vrouwtje.
Bij de kokmeeuwenkolonie langs het Eelderdiep ten zuiden van de Zanddijk vliegen ook zeker 5 Dwergmeeuwen rond (waarnemer: Daniel Boer).
12 apr: In De Peizerweering roepen ‘s morgens vroeg 2 Porseleinhoenen. Hier zijn ook 3 Snorren te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Weeringsbroeken foerageert een Beflijster (waarnemer: Jacob Poortstra).
De (?) onvolwassen ZEEAREND vliegt over het Leekstermeer (waarnemer: René Oosterhuis).
11 apr: Een onvolwassen ZEEAREND jaagt boven De Peizerweering. In het plas-drasgebied hier zwemt een paartje Zwartkopmeeuw. Een Havik jaagt op de Kokmeeuwen in de kolonie. Een Roerdomp vliegt op uit het gebied. Boven het Eelderdiep jaagt een man Bruine Kiekendief (waarnemer: Franz Widmann).
Later op de ochtend zit (waarschijnlijk) dezelfde ZEEAREND aan de grond in het Matslootgebied (zie filmpje op Youtube). Hier jagen ook een Sperwer vrouw en 3 Bruine Kiekendieven (2 man).
Aan het eind van de middag laat een Visarend in de Bolmert de vis, die hij in een boom aan het eten is, vallen als hij door een Zwarte Kraai gepest wordt. Binnen de kortste keren heeft de vogel weer een nieuwe vis gevangen (waarnemer: Bert Helder).
10 apr: Bij Hoeve Eiteweert is een paartje Goudvink te zien (waarnemer: Erik Jansen).
Een Hermelijn rent over de Onlandse Dijk. Hier zijn ook Heikikkers en 2 Roerdompen te horen. Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief jaagt in het Matslootgebied (waarnemer: Frans Kromme).
In De Broekstukken vliegt een Bokje op. In De Kampjes staan 7 Lepelaars.
‘s Middags vliegt een Rode Wouw over het gebied bij de Drentse Dijk (waarnemer: Rachel van Werven).
In De Blauwvennen jaagt lange tijd een onvolwassen ZEEAREND, die belaagd wordt door 3 Bruine Kiekendieven (waarnemer: Bert Helder).
9 apr: In het plas-drasgebied langs de Zanddijk foerageren 5 Geoorde Futen. Een jonge ZEEAREND is lange tijd te volgen terwijl hij/zij op de watervogels jaagt langs het Eelderdiep en in de Peizerweering (waarnemer: Franz Widmann).
Wat later is, waarschijnlijk, dezelfde ZEEAREND ook ten noorden van De Peizerweering te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs de Roderwolderdijk zit een man Tapuit op de uitkijk (zie foto hiernaast van waarnemer: Ana Buren).
In De Middelvennen rusten 4 Lepelaars (waarnemer: Roelof Blaauw).
In het Matslootgebied jaagt de man STEPPEKIEKENDIEF op zangvogels. In De Weeringsbroeken wordt een onvolwassen Havik verjaagd door de Kieviten (waarnemer: Maarten Jansen).
8 apr: Een IJsvogel vliegt over De Gouw bij de Zanddijk. Een Slechtvalk jaagt in De Weeringsbroeken (waarnemer: Aart van der Spoel).
Langs de Noorddijk probeert een vrouw Havik tevergeefs een Fazant te slaan. Aan weerszijden van de dijk zijn volop Heikikkers te horen (waarnemer: Evert-Jan Slot).
‘s Morgens vroeg zijn in De Peizerweering zeker 6 Porseleinhoenen en 4 Roerdompen te horen. Ook in De Broekenweering hoempt een Roerdomp. Langs de Weeringse Dijk klinkt later op de dag in veel sloten het geploep van Heikikkers.
7 apr: Boven het Eelderdiep jaagt een onvolwassen ZEEAREND. In De Weeringsbroeken rusten 5 Lepelaars en ook in De Peizerweering rust een Lepelaar. Hier vliegt ook een Groenpootruiter over en is de eerste Rietzanger te horen. In De Blauwvennen baltst een paartje Bruine Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).
Een Hermelijn rent kris-kras door het gebied langs de Zanddijk (waarnemer: Inez de Vries).
Een paartje Havik maakt ruzie met een Buizerd bij het Groot Waal. Boven het Matslootgebied schroeven aan het eind van de middag 3 KRAANVOGELS omhoog in de thermiek (waarnemer: Michel Wijnhold).
Waarschijnlijk dezelfde 3 KRAANVOGELS foerageren even later in De Weeringsbroeken. Hier foerageren ook 3 Lepelaars, een Kemphaan en een Waterpieper. In het plas-drasgebied langs het Eelderdiep zwemmen 4 Geoorde Futen. Hier landen 2 Regenwulpen en 2 Witgatjes. Een Havik jaagt op de Kokmeeuwen langs het Eelderdiep, 3 Bruine Kiekendieven jagen in De Peizerweering (waarnemer: Maarten Jansen).
Aan beide kanten van de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk zijn Heikikkers en ook Roerdompen en Waterrallen te horen (waarnemer: Frans Kromme).
6 apr: ‘s Morgens vroeg zijn in De Peizerweering en langs de Drentse Dijk respectievelijk 1 en 2 Porseleinhoenen te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied zingen de eerste Snorren en is een eerste paartje Zomertaling te zien. Ook hoempen hier zeker 4 Roerdompen en wordt er gebaltst door een paartje Bruine Kiekendief. Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief jaagt nog in het gebied. In De Weeringsbroeken rusten 6 Lepelaars (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Blauwvennen hoempt ook een Roerdomp. Later op de dag vliegt een volwassen ZEEAREND over de Zanddijk richting het noordwesten.
Laat in de middag foerageren 4 Beflijsters in De Broekstukken (waarnemer: Tseard Mulder).
Een zestigtal Boerenzwaluwen foerageert boven het water in De Peizerweering. Hier jagen ook een man en vrouw Bruine Kiekendief (beide adult). 7 Regenwulpen vliegen over de Drentse Dijk. In de graslanden langs deze dijk scharrelen 7 Gele Kwikstaarten tussen het vee (waarnemer: Maarten Jansen).
5 apr: langs de Drentse Dijk roepen de eerste 2 Porseleinhoenen (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs het Eelderdiep jaagt een man Bruine Kiekendief met groene vleugelmerken (wingtags). Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk rusten 4 Lepelaars. ‘s Avonds jagen 4 Bruine Kiekendieven (2 man) tegelijk in De Blauwvennen (waarnemer: Michel Wijnhold).
4 apr: In De Weeringsbroeken foerageren 43 Kemphanen (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Peizerweering foerageert een Waterpieper (zie foto hiernaast) en jagen een vrouwkleed Bruine Kiekendief en een onvolwassen Havik. Op het Eelderdiep hier zwemmen 4 Geoorde Futen (waarnemer en foto: Frans Kromme).
Ten noorden van de Zanddijk rusten 3 Lepelaars. In De Broekenweering zingt een Grote Lijster en in een houtwal bij De Stenhorsten zingt een Geelgors (waarnemer: Maarten Jansen).
In het Matslootgebied foerageren 2 Tapuiten (waarnemer: Gerard Twickler).
3 apr: in de Lettelberter Petten zijn de eerste Heikikkers te horen (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Weeringsbroeken foerageren 3 Lepelaars (waarnemer: Tseard Mulder).
Hier jaagt ook een Havik (waarnemer: Frederik Janse).
Aan de noordkant van het Matslootgebied wordt de eerste Grasmus gehoord (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een ZEEAREND vliegt vanuit De Peizermaden over het Matslootgebied naar het Leekstermeer (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied wordt gebaltst door 2 paartjes Bruine Kiekendief. Ook hoempen er 2 Roerdompen. Een Hermelijn, nog half in winterkleed, rent over de Onlandse Dijk.
2 apr: De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt in De Kampjes op de vele Watersnippen. Hier jaagt ook een Havik en er vliegen 4 Goudplevieren en een Bokje op. Een Bonte Strandloper foerageert in De Weeringsbroeken (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Riet langs de Weeringse Dijk zijn 5 Baardmannetjes te zien. Langs de Zanddijk foerageert een Waterpieper (waarnemer: Franz Widmann).
Een Havik grijpt bij Het Beeld net naast een Fazant haan. Hier vliegt ook een Houtsnip op. Een RAAF vliegt over de Drentse Dijk. Langs de Noorddijk mekkert een Watersnip in de lucht (waarnemer: Frederik Janse).
1 apr: De eerste Visarend trekt jagend boven het Peizerdiep voorbij. In De Broekenweering wordt een Havik lastig gevallen door 2 Zwarte Kraaien.

31 mrt: bij De Jarrens is de SNEEUWGANS weer te zien tussen de soepganzen (zie foto hiernaast van waarnemer: Jacob Poortstra).
In De Peizerweering zijn 14 Geoorde Futen te zien. Hier hoempen ook 2 Roerdompen en jaagt een vrouwkleed Bruine Kiekendief. Langs het Eelderdiep zijn nog eens 10 Geoorde Futen aanwezig. Ook hier is een Roerdomp te horen en jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Langs de Onlandse Dijk plingen 3 Baardmannetjes in het Riet. Aan weerszijden van het pad is een Roerdomp te horen. In De Blauwvennen vliegt een groep van 20 Kneuen (waarnemer: Tseard Mulder).
Hier wordt ook druk gebaltst door een man Bruine Kiekendief, terwijl een vrouwtje er jaagt. Bij Sandebuur probeert een onvolwassen man Havik tevergeefs een Wilde Eend van het water te plukken.
30 mrt: De eerste 2 Geoorde Futen zwemmen op het Eelderdiep bij de Zanddijk (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs het Eelderdiep hoempt een Roerdomp en zingen 3 Blauwborsten (waarnemer: Jacob Poortstra).
‘s Avonds gaan 11 Bruine Kiekendieven (5 man) en 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendief slapen in het Matslootgebied. Ook de man STEPPEKIEKENDIEF jaagt hier. 2 Goudplevieren vliegen over het gebied (waarnemer: Maarten Jansen).
29 mrt: ‘s Avonds jagen 6 Bruine Kiekendieven (2 man) in het Matslootgebied. Eén paartje is ook druk aan het baltsen. Bij het Hoge Bruggetje landen 2 Roerdompen in het Riet, krijsen 3 Waterrallen en zijn ook 3 Baardmannetjes te horen. Op de slaapplaats landen 3 vrouwkleed Blauwe Kiekendief (waarnemers: maarten Jansen en Bernard Wiltens).
28 mrt: In het Matslootgebied vliegt een man Roerdomp op en zijn meerdere Baardmannetjes te horen in het Riet.
27 mrt: Aan de noordkant van het Matslootgebied zingen de eerste 2 Blauwborsten. Ook hoempen hier 2 Roerdompen en zijn 5 Waterrallen te horen. In het gebied staan 2 Lepelaars en jaagt een vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Blauwvennen zwemt een Roerdomp het water over naar de andere oever (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
Een onvolwassen ZEEAREND vliegt over De Weeringsbroeken. Een man Bruine Kiekendief jaagt langs het Eelderdiep. Hier vliegen ook 7 Goudplevieren op. In De Peizerweering hoempt een Roerdomp en jagen de man STEPPEKIEKENDIEF en een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Een andere onvolwassen ZEEAREND is te zien bij het Leekstermeer. In De Middelvennen zwemmen 6 Nonnetjes en hier is de SNEEUWGANS weer te zien. In De Jarrens foerageren 2 Lepelaars (waarnemer: Tseard Mulder).
26 mrt: De volwassen man STEPPEKIEKENDIEF laat zich na maanden afwezigheid weer zien langs het Eelderdiep. In De Weeringsbroeken jagen een man en vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Franz Widmann).
In De Blauwvennen zwemmen 3 Wilde Zwanen, een paartje Grote Zaagbek en een paartje Nonnetje. Hier jaagt een man Bruine Kiekendief en een Sperwer. 7 Kluten vliegen over (waarnemer: Bert Helder).
25 mrt: Een groep van 30 Kluten vliegt over De Zuidermaden. Hier is ook een Blauwborst te zien (waarnemer: Cees Koelewijn).
Een Wezel laat zich zien aan de rand van de Kleibosch bij de Zuidermaden. In Polder Roderwolde foerageert een familie van 4 Wilde Zwanen (waarnemer: Michel Wijnhold).
In het gebied langs de Noorddijk zijn meerdere Waterrallen te horen en hier mekkert ook een Watersnip (waarnemer: Evert-Jan Slot).
In De Peizerweering zijn ‘s morgens 2 Roerdompen te horen, maar echt hoempen is het nog niet. Hier jagen ook een man en vrouw Bruine Kiekendief.
‘s Avonds worden in het Lettelberterbergboezem ruim 130 Grutto’s geteld op de slaapplaats (waarnemer: René Oosterhuis).
24 mrt: ‘s Morgens klinkt aan de noordkant van het Matslootgebied voor het eerst dit jaar het geluid van een (nog weinig overtuigend) hoempende Roerdomp. Hier staan ook 4 Lepelaars te rusten en zijn meerdere Baardmannetjes te horen en er vliegt een groep van zo’n 350 Kramsvogels over (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Peizerweering jaagt een man Blauwe Kiekendief en foerageren 5 Kemphanen (waarnemer: Tseard Mulder).
Een Hermelijn in winterkleed steekt de Zanddijk over (waarnemer: Titia Keuning).
23 mrt: In De Peizerweering jagen 2 mannen Bruine Kiekendief.
21 mrt: In De Jarrens foerageren 7 Lepelaars. Op het Leekstermeer zwemmen 3 Nonnetjes (1 man). In De Blauwvennen zwemmen 2 paartjes Grote Zaagbek.
20 mrt: In het Matslootgebied jaagt een man Bruine Kiekendief en vliegt een vrouw Roerdomp op.
19 mrt: Een Rode Wouw jaagt in De Broekenweering. In een bosje hier vliegen 2 Houtsnippen op (waarnemer: Willy Sjaarda).
In het Matslootgebied langs de Hooiweg is een Roerdomp te zien. In De Jarrens staat een Lepelaar (waarnemer: René Oosterhuis).
18 mrt: In De Bolmert jaagt een onvolwassen ZEEAREND (waarnemer: Ane van Rees).
Dezelfde ZEEAREND is wat later ook te zien in De Peizerweering. Hier jagen ook een man en vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).
In Polder Lage Land jaagt een Ruigpootbuizerd. Hier vliegen ook 2 Lepelaars over. Op het Leekstermeer zwemmen 5 Nonnetjes (1 man) en 2 paartjes Grote Zaagbek (waarnemer: Michel Wijnhold).
17 mrt: Een onvolwassen ZEEAREND vliegt over het Peizerdiep (waarnemer: Henri Hallink).
In De Blauwvennen jaagt een man Bruine Kiekendief (waarnemer: Roelof Blaauw).
16 mrt: In het Matslootgebied jaagt een vrouwkleed Bruine Kiekendief.
15 mrt: Langs het Eelderdiep foerageren 8 Kemphanen. Langs de Drentse Dijk laat een Hermelijn in winterkleed zich zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
In De Peizerweering jaagt een Havik (waarnemer: Tseard Mulder).
14 mrt: Een ZEEAREND jaagt ‘s morgens in het Matslootgebied (waarnemer: Mans Harms).
Een Velduil vliegt over het Eelderdiep (waarnemer: Maarten Jansen).
In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk probeert een groep van 40 Goudplevieren een goede landingsplek te vinden (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Peizerweering zit een Havik op een paaltje.
13 mrt: In de graslanden langs de Rodervaart foerageren zo’n 600 Kramsvogels en 40 Waterpiepers. In De Bolmert zwemmen 3 Grote Zaagbekken (1 man). In De Middelvennen is een Sneeuwgans te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds worden 6 Blauwe Kiekendieven (1 man) geteld op de slaapplaatsen in het Matslootgebied. Langs de Onlandse Dijk gilt een Waterral (waarnemer: Maarten Jansen).
In De Onlanden zijn weer één of meerdere Dassen aanwezig (waarnemer: Wil Schröder).
12 mrt: Een onvolwassen ZEEAREND vliegt op uit de Peizerweering (zie foto hiernaast van waarnemer: Ana Buren).
In Polder Vredewold jagen een Ruigpootbuizerd en een Havik (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Bolmert laat een Roerdomp zich zien (waarnemer: Roelof Blaauw).
11 mrt: In De Jarrens rust een Lepelaar.
10 mrt: In het Matslootgebied zijn 2 Lepelaars te zien. Bij het Eelderdiep jaagt een Slechtvalk (waarnemer: Trea Pestman).
9 mrt: Een Lepelaar foerageert langs het Eelderdiep. Hier jaagt ook een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Zowel in De Peizerweering als bij Het Beeld is een Havik te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
In het Elsburger Onland kekkert een Havik. Bij De Zwarte Made roept de eerste Tureluur van het jaar (waarnemer: Maarten Jansen).
8 mrt: De Lepelaar foerageert vandaag in De Middelvennen (waarnemer: Emma Zorgdrager).
Een Rode Wouw vliegt over de Zanddijk bij het Eelderdiep. Langs het Eelderdiep landen zo’n 30 Grutto’s (waarnemer: Harry Westerhuis).
Uit het terrein langs het diepje vliegt een vrouw Roerdomp op. Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief jaagt in De Weeringsbroeken.
7 mrt: In De Jarrens foerageert een Lepelaar (waarnemer: Emma Zorgdrager).
Bij de Zanddijk vliegen 4 Bonte Strandlopers over (waarnemer: Harry Westerhuis).
In een struik langs het Eelderdiep zit een Havik op de uitkijk. Bij De Stenhorsten foerageren zo’n 600 Kramsvogels in het veld. De roep van 2 Goudplevieren klinkt boven het Matslootgebied (waarnemer: Maarten Jansen).
In De Blauwvennen vliegt een Roerdomp op. Een Slechtvalk jaagt op de eenden die op het ijs in het Leekstermeer zitten (waarnemer: Ane van Rees).
6 mrt: ‘s Morgens zitten weer 3 ZEEARENDEN op het ijs van het Leekstermeer. Op de slaapplaats in de Lettelberter Petten worden 14 Grote Zilverreigers geteld (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Weeringsbroeken foerageren 3 Goudplevieren en vliegt de eerste Grutto over (waarnemer: Daniël Boer).
Langs het Eelderdiep jagen een man Havik en een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Langs de Drentse Dijk zingen de eerste Veldleeuweriken (waarnemer: Maarten Jansen).
In De Broekenweering scharrelt een groepje Baardmannetjes door het Riet (waarnemer: Edda Kammenga).
Ook in het Matslootgebied zingt de eerste Veldleeuwerik en zijn een paar Baardmannetjes te horen in het Riet.
5 mrt: Een Havik man vliegt over de Blauwvennen.
4 mrt: ‘s Morgens vliegt een ZEEAREND op uit een boom in de Lettelberter Petten (waarnemer: Age Hunse).
‘s Middags zitten 2 ZEEARENDEN op het ijs van het Leekstermeer (waarnemer: Bert Helder).
Eén van de Zeearenden wordt weggepest door een Zwarte Kraai, die daarna een onvolwassen vrouw Havik lastig valt. Een Houtsnip vliegt op uit de oever van het meer. Langs de Hooiweg zit een volwassen vrouw Havik in een struik (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een Roerdomp laat zich van dichtbij fotograferen in het Matslootgebied (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
2 mrt: Ook vandaag is er weer een ZEEAREND te zien bij het Leekstermeer (waarnemer: Michel Wijnhold).
In het Matslootgebied jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Op het Langmameer zwemmen 3 vrouwtjes Nonnetje (waarnemer: Jacob Poortstra).
2 Dodaarzen foerageren op het Eelderdiep bij de Verlenge Boterdijk (waarnemer: Tseard Mulder).
1 mrt: een Hermelijn laat zich lange tijd zien in De Blauwvennen bij de Hooiweg (waarnemer: Bert Helder).

28 feb: In het Matslootgebied zwemmen 6 Nonnetjes in een wak in de noordelijke slenk bij de Hooiweg (waarnemer: Roelof Blaauw).
27 feb: In de Lettelberter Petten is een Hermelijn te zien (waarnemer: René Oosterhuis).
In de lucht boven De Bolmert halen 2 ZEEARENDEN samen capriolen uit (waarnemer: Onne de Vries).
‘s Avonds gaan 13 Blauwe Kiekendieven en 1 Bruine Kiekendief slapen in het Matslootgebied. Boven het gebied jagen 2 Slechtvalken. 3 Grote Zaagbekken zwemmen in een wak in de Zuidslenk (waarnemer: Maarten Jansen).
26 feb: In het Matslootgebied jagen een ZEEAREND en een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Roelof Blaauw).
‘s Middags staan 3 ZEEARENDEN op het ijs van het Leekstermeer (waarnemer: René Oosterhuis).
23 feb: In De Bolmert zit een volwassen ZEEAREND in een boompje (waarnemer: Sjoerd Geelink).
22 feb: Bij de Madijk is een Hermelijn in winterkleed met prooi te zien (waarnemer: Jan Folbert).
In De Blauwvennen vliegen ‘s morgens 38 Grote Zilverreigers op. Ook een paartje Nonnetje vliegt hier over. Op de Onlandse Dijk zoekt een paartje Baardmannetje naar voedsel. Op de Eelderdiepslenk zwemmen 3 Nonnetjes (1 man) en een paartje Grote Zaagbek.
21 feb: in de Peizerweering wordt een Havik vrouw gepest door Zwarte Kraaien. Hier plingt ook een Baardmannetje in het riet. Bij de stuw in De Gouw is een IJsvogel te zien (waarnemer: Frederik Janse).
20 feb: Bij Het Beeld foerageren 50 Grote Barmsijzen, 5 Kepen en een Matkop. In De Weeringsbroeken jaagt een man Sperwer. In Polder Lage Land foerageren 18 Kemphanen (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Blauwvennen is een IJsvogel te zien en jagen een vrouwkleed Blauwe Kiekendief en een Havik. Een Rode Wouw komt over vliegen (waarnemer: Willem Hovinga).
Langs de Onlandse Dijk zijn 2 Baardmannetjes te horen. Op het Langmameer zwemmen 5 Nonnetjes (2 man).
19 feb: Een Hermelijn in winterkleed laat zich lange tijd filmen bij de jacht en uiteindelijk prooivangst in De Peizerweering (zie filmpje op Youtube). Bij Het Beeld foerageert een groepje van zo’n 40 Grote Barmsijzen en Sijsjes.
18 feb: In het Matslootgebied slaat een Slechtvalk vrouw een Wintertaling. Ze vliegt ermee naar een hoogspanningsmast om hem daar op te eten (zie foto hiernaast). In dit gebied vliegt een paartje Nonnetje over. In De Blauwvennen slaat een Havik vrouw ook een prooi (waarnemer en foto: Ane van Rees).
Een winterkleed Hermelijn loopt over het ijs langs de oever van het Peizerdiep bij Roderwolde. Op het Peizerdiep bij de Zuidermaden zwemmen 8 Grote Zaagbekken (3 vrouw). Een Havik vrouw wordt gepest door 2 Zwarte Kraaien bij de Kleibos. 6 Reeën zwemmen over de slenk in de Zuidermaden.
17 feb: Een IJSGORS vliegt over De Zuidermaden. In De Kleibosch roepen 2 Haviken naar elkaar. Ook zijn hier een Kleine Bonte Specht en een Matkop te horen. Op het Langmameer zwemmen 4 Nonnetjes. Aan de zuidkant van het meer vliegt een IJsvogel weg. Op het Peizerdiep zwemmen in totaal 5 Grote Zaagbekken (waarnemer: Tseard Mulder).
In Polder Lage Land foerageren 14 Kemphanen (waarnemer: Roelof Blaauw).
Bij het Klein Waal foerageert een groep van zo’n 500 Kramsvogels. In het Matslootgebied en langs het Eelderdiep jagen vrouwkleed Blauwe Kiekendieven (waarnemer: Maarten Jansen).
15 feb: In De Blauwvennen zwemmen 3 Nonnetjes (2 man). In de sneeuw op de Onlandse Dijk is het spoor van een Hermelijn achter gebleven.
14 feb: Zo’n 30 Grote Zilverreigers vliegen op uit De Blauwvennen bij het Leekstermeer. In dit gebied jaagt ook een Bruine Kiekendief (vrouwkleed). In een struik langs het Eelderdiep zit een volwassen Havik vrouw op de uitkijk.
13 feb: Een jonge ZEEAREND vliegt over het Leekstermeer naar De Blauwvennen. Bij de zuidelijke brug in de Hooiweg zit een IJsvogel in het riet (waarnemer: Bert Helder).
In het Matslootgebied jagen een Bruine– en een Blauwe Kiekendief (beide vrouwkleed). Op het Langmameer zwemmen 3 Grote Zaagbekken (2 man) en 2 mannetjes Nonnetje.
‘s Avonds landen 9 Blauwe Kiekendieven (3 man) en 1 vrouw Bruine Kiekendief op hun slaapplaatsen in het Matslootgebied. Ook 600 Kramsvogels gaan hier slapen. Een Sperwer man jaagt nog door het gebied (waarnemer: Maarten Jansen).
10 feb: In De Blauwvennen zwemmen 3 Grote Zaagbekken (2 man) en ook op het Peizerdiep bij Hoeve Eiteweert zwemmen 3 Grote Zaagbekken (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Peizerweering vliegen zo’n 40 Grote Zilverreigers op van hun slaapplek. Hier jagen ook 2 Haviken en een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Een RAAF vliegt over de Weeringse Dijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
9 feb: Een onvolwassen ZEEAREND pakt een grote vis uit het Leekstermeer. Bij Het Beeld is in een groep van 200 Grote Barmsijzen ook een WITSTUITBARMSIJS te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Peizerweering zit een Slechtvalk op de uitkijk (zie foto hiernaast). Hier jagen ook 2 Haviken (man en vrouw). Ook in het Matslootgebied jagen een man en vrouw Havik en is een vrouw Nonnetje te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).
In het Elsburger Onland verschijnt weer eens een BOOMMARTER voor de wildcamera.
8 feb: Een IJsvogel vliegt over de Rodervaart (waarnemer: Willem Hovinga).
Een forse vrouw Slechtvalk loert vanaf een paaltje op de foeragerende meeuwen op de Es van Leutingewolde. Op de Zuidslenk in het Matslootgebied zwemmen 5 Grote Zaagbekken (3 man). Tussen de 100den Smienten op het Peizerdiep zwemt 1 man Nonnetje.
7 feb: ‘s Morgens rusten ruim 90 Grote Zilverreigers op het ijs langs het Eelderdiep (waarnemer: Jan van Beek).
Bij het Peizerdiep ten noorden van Hoeve Eiteweert is een IJsvogel te zien. In Polder Lage Land zoeken 10 Grote Zilverreigers en 5 Blauwe Reigers naar muizen tussen de Kol- en Brandganzen (waarnemer: Michel Wijnhold).
Langs het Eelderdiep jagen 3 Blauwe Kiekendieven (vrouwkleed). Vijf Wilde Zwanen vliegen laag over de Drentse Dijk. Bij Het Beeld en langs de Noorddijk foerageren groepen van respectievelijk zo’n 300 en 150 Grote Barmsijzen in de bomen (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Broekenweering foerageert een Matkop in de Elzen. In het Matslootgebied jaagt een juveniele Blauwe Kiekendief. Een man IJsvogel vangt in een sloot langs de Hooiweg een paar visjes (zie filmpje op Youtube).
6 feb: In een bosje langs het Eelderdiep zit een vrouw Havik op de uitkijk. Hier jaagt ook een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. In De Broekenweering scharrelt een groep van zo’n 200 Grote Barmsijzen en 50 Sijsjes door de Elzen. Langs de Zanddijk zoeken 150 Kramsvogels naar voedsel (waarnemer: Maarten Jansen).
Langs de Roderwolderdijk foerageren 5 Reeën in de middagzon (zie foto hiernaast).
5 feb: Langs het Eelderdiep jaagt een vrouw Havik (waarnemer: Maarten Jansen).
4 feb: In het Matslootgebied jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Langs het Peizerdiep ter hoogte van De Zuidermaden foerageren zo’n 300 Kramsvogels in het weiland.
1 feb: Langs de Drentse Dijk laat een winterkleed Hermelijn zich weer zien (waarnemer: Fons van Dam).
In het Matslootgebied jaagt een volwassen vrouw Blauwe Kiekendief. Een IJsvogel vliegt op uit het Riet langs de Onlandse Dijk. Even verderop plingen 3 Baardmannetjes in het Riet.

31 jan: Langs de Roderwolderdijk duikt een Hermelijn in winterkleed snel de vegetatie in.
30 jan: in Polder Lage Land loopt een ROODHALSGANS tussen de Brand- en Kolganzen (waarnemer: René Oosterhuis).
‘s Avonds landen 13 Blauwe Kiekendieven (3 man) en een vrouw Bruine Kiekendief op de slaapplaatsen in het Matslootgebied. Langs de Onlandse Dijk zijn 6 Baardmannetjes te zien. Bij het Hoge Bruggetje vliegt een IJsvogel weg (waarnemer: Maarten Jansen).
29 jan: Langs de Drentse Dijk komt een winterkleed Hermelijn uit zijn/haar holletje (waarnemer: Fons van Dam).
28 jan: In De Zuidermaden is een vroege Lepelaar te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
25 jan: In de Lettelberter Petten jaagt een onvolwassen Havik (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
Een groep van ongeveer 100 Grote Barmsijzen foerageert in de Elzen in de Broekenweering. In de Peizerweering jaagt een onvolwassen Havik vrouw op hoge snelheid langs het Riet.
24 jan: In De Peizerweering heeft een vrouwkleed Bruine Kiekendief moeite om tegen de wind in te komen. Ook langs de Noorddijk maakt de wind het vliegen lastig voor een Havik man.
22 jan: In De Peizerweering zit een Slechtvalk man op een paaltje. Hier zwemmen ook 2 Bergeenden op het Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied jagen een Bruine– en een Blauwe Kiekendief (beide vrouwkleed) en een volwassen vrouw Havik. Op een paar plekken zijn Baardmannetjes te horen in het Riet. Op het Peizerdiep bij Roderwolde zwemt een groep van 5 Grote Zaagbekken (3 man) samen met een vrouw Nonnetje.
21 jan: In De Peizerweering jaagt een Havik. In de Elzen in De Broekenweering foerageren zo’n 300 Grote Barmsijzen. Hier is ook een Matkop te horen en te zien. In het Matslootgebied jagen 1 Bruine– en 2 Blauwe Kiekendieven (waarnemer: Tseard Mulder).
4 Reeën lijken te genieten van de zon in het Matslootgebied. In De Zuidermaden zwemmen 8 Grote Zaagbekken (3 vrouw).
20 jan: In De Peizerweering rent een Hermelijn in winterkleed door het moeras (waarnemer: René Dantuma).
Een Wilde Zwaan vliegt roepend over de Hooiweg richting Leekstermeer. Op het ijs in een sloot langs de Onlandse dijk foerageren 3 Waterpiepers.
17 jan: Een groep van ongeveer 50 Grote Barmsijzen (zie foto hiernaast) en wat Sijsjes, Putters en Vinken foerageert op het fietspad van de Zanddijk. In De Peizerweering jaagt een vrouw(kleed) Bruine Kiekendief. In twee hoogspanningsmasten in het Matslootgebied zitten 2 Slechtvalk mannen.
16 jan: ‘s Avonds landen 9 Blauwe Kiekendieven (3 man) op de slaapplaats in het Matslootgebied. Langs de Onlandse Dijk zijn meerdere Baardmannetjes te horen (waarnemer: Maarten Jansen).
13 jan: In De Middelvennen zwemmen 8 Nonnetjes. In De Bolmert jaagt een vrouw Sperwer. In De Blauwvennen jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Roelof Blaauw).
Ook op het Langmameer zwemmen 4 Nonnetjes (2 man). Een IJsvogel vliegt over het Peizerdiep. Langs de Drentse Dijk is een Hermelijn in winterkleed te zien. Langs de Noorddijk jaagt een Havik (waarnemer: Tseard Mulder).
12 jan: Langs de Madijk foerageren 9 Grote Zilverreigers en een Blauwe Reiger vlak bij elkaar in het moeras. Blijkbaar valt hier veel te halen.
10 jan: In het Matslootgebied jaagt een ZEEAREND (waarnemer: Roelof Blaauw).
In het Groot Waal wordt het zeldzame TWINTIGVLEKLIEVEHEERSBEESTJE gevonden (zie foto hiernaast). Op de Zuidslenk bij de Hooiweg zwemmen 4 Nonnetjes (1 vrouw). Op het Peizerdiep bij Roderwolde zwemmen 7 Grote Zaagbekken (3 vrouw) en een vrouw Nonnetje.
9 jan: Een ZEEAREND vliegt over het Matslootgebied. Hier jaagt ook een Bruine Kiekendief (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Blauwvennen jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Roelof Blaauw).
‘s Avonds landen 7 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven op de slaapplaats in het Matslootgebied. Bij het Hoge Bruggetje scharrelt een Waterral. In het Riet zijn 4 Baardmannetjes te zien (waarnemer: Maarten Jansen).
8 jan: De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt in De Peizerweering (zie foto hiernaast). In het Matslootgebied vliegt een Havik op uit het moeras (waarnemer en foto: Frans Kromme).
een Havik jaagt langs het Eelderdiep op de eenden. In het Matslootgebied jagen een Bruine– en een Blauwe Kiekendief (beide vrouwkleed) (waarnemer: Maarten Jansen).
Ook jaagt hier een Sperwer vrouw. In de Blauwvennen vliegt een Roerdomp een eindje over het gebied.
‘s Avonds landen zeker 81 Grote Zilverreigers op een slaapplaats ten zuiden van het Leekstermeer (waarnemer: René Oosterhuis).
7 jan: In De Blauwvennen jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Tseard Mulder).
Ook jaagt hier een Blauwe Kiekendief (vrouwkleed) en foerageren er 3 Waterpiepers. In Polder Lage Land loopt een groep van 12 Reeën (waarnemer: Michel Wijnhold)
Op het Peizerdiep bij De Zuidermaden zwemmen 6 Grote Zaagbekken (4 man).
6 jan: In De Blauwvennen zwemmen 4 Grote Zaagbekken (1 man). Ook jaagt hier een Havik (waarnemer: Trea Pestman).
In het Matslootgebied zijn een Velduil, een Grote Gele Kwikstaart en 9 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven te zien. Ook hier jaagt een Havik (waarnemer: Tseard Mulder).
Een Slechtvalk man zit in een hoogspanningsmast in het gebied.
5 jan: Een Slechtvalk man jaagt op de Kieviten en Spreeuwen in De Weeringsbroeken. In het Matslootgebied zit een vrouw Slechtvalk op de uitkijk in een hoogspanningsmast. Hier jagen ook 2 Blauwe Kiekendieven (juveniel en onvolwassen vrouw), een vrouwkleed Bruine Kiekendief, de man STEPPEKIEKENDIEF (zie ook filmpje van de drie soorten op Youtube) en een man Sperwer. In De Blauwvennen jaagt een vrouw Havik.
4 jan: ‘s Avonds landen, ondanks de extreem hoge waterstand, 9 Blauwe Kiekendieven (3 man) en een Bruine Kiekendief (vrouwkleed) op slaapplaatsen in het Matslootgebied (waarnemer: Madeleine Postma).
2 jan: Tussen de honderden Kieviten langs de Drentse Dijk staan ook enkele (erg vroege) Kemphanen. In de bomen bij Het Beeld foerageert een gemengde groep van zo’n 40 Grote Barmsijzen, Putters, Sijsjes en talrijke Staartmezen, waaronder een witkoppige. In het Matslootgebied jagen 2 vrouwen Bruine Kiekendief en een vrouwkleed Blauwe Kiekendief (waarnemer: Franz Widmann).
Een Sperwer man vliegt met zijn prooi (een Spreeuw) op uit een bosje aan de oostkant van het Matslootgebied.
1 jan: Een KLEINE ZILVERREIGER vliegt op uit een sloot bij Sandebuur. Op het Leekstermeer zwemt een Brilduiker. Een Havik en een Goudplevier vliegen over het meer. In de Elzen in De Broekenweering foerageren zo’n 200 Grote Barmsijzen. In De Peizerweering jaagt een Havik (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Noorddijk vliegt een groep van zo’n 650 Grote Barmsijzen op uit de Elzen. Op het Langmameer zwemt een man Nonnetje.

Langstengelig Fonteinkruid. Foto: Wim van Boekel.
Zeearend. Foto: Willem Hovinga.
Visarend. Foto: Jannes Goozen.
Dodaarzen. Foto: Willem Hovinga.
Visarend. Foto: Ane van Rees.
Oranje Luzernevlinder. Foto: Willem Hovinga.
Juveniele Grauwe Klauwieren. Foto: Bernadette Balten.
Hermelijnen. Foto: Willem Hovinga.
Zwarte Ibissen. Foto: Willem Hovinga.
Bruine Korenbout. Foto: Willem Hovinga.
Dode Dwergspitsmuis. Fot: Wim van Boekel.
Kwartelkoning. Foto: Thijs de Groot..
Wespendief. Foto: Willem Hovinga.
Bruine Vuurvlinder. Foto: Evert-Jan Slot.
Gevelkte Witsnuitlibel. Foto: Willem Hovinga.
Terekruiter. Foto: Wim van Boekel.
wezel. Foto: Willem Hovinga.
Twee Visarenden. Foto: Jans Weijer.
Zeearend met Buizerd. Foto: Willem Hovinga.
Sneeuwgans. Foto: Jacob Poortstra.
Zwemmende Roerdomp. Foto: Willem Hovinga.
Roerdomp. Foto: Ane van Rees.
Slechtvalk met prooi. Foto: Ane van Rees/
Havik.. Foto: Willem Hovinga.