31 dec: Een ZEEAREND vliegt over het Leekstermeer (waarnemer: Rachel van Werven).
6 Wilde Zwanen vliegen over De Blauwvennen naar het oosten (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
27 dec: Een groep van zo’n 10 Baardmannetjes foerageert op en langs de Onlandse Dijk (zie foto hiernaast). In het Matslootgebied jagen 2 vrouwkleed Bruine Kiekendieven. In De Blauwvennen jaagt een man Blauwe Kiekendief. Langs de Noorddijk is de familie Wilde Zwaan nog aanwezig. Hier zit ook een Havik verscholen in een bosje (waarnemer en foto: Frans Kromme).
25 dec: Langs de Zanddijk in de Broekenweering is een KLAPEKSTER te zien. De familie Wilde Zwanen verblijft nog steeds langs de Noorddijk (waarnemer: Jacob Poortstra).
In de Molensloot landen 5 Grote Zaagbekken (waarnemer: Rachel van Werven).
In het Matslootgebied vliegt een Roerdomp op uit een rietkraag. Langs de Onlandse Dijk plingen 3 Baardmannetjes in het Riet.
23 dec: 12 Wilde Zwanen vliegen over de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
21 dec: langs de Noorddijk is de familie Wilde Zwaan (2 ouders en 3 jongen) nog te zien. In de Peizerweering jaagt een Bruine Kiekendief. Ook in het Matslootgebied jagen 2 vrouwkleed Bruine Kiekendieven en 2 Blauwe Kiekendieven (1 man en een vrouwkleed). Op het Peizerdiep bij de Zuidermaden zwemmen 4 Grote Zaagbekken, waarvan 3 man (waarnemer: Jacob Poortstra).
20 dec: ‘s Morgens worden 171 Grote Zilverreigers geteld op de slaapplaats in de Lettelberter Petten (waarnemer: René Oosterhuis).
19 dec: Langs de Noorddijk is een familie van 5 Wilde Zwanen te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
15 dec: Op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 5 Grote Zaagbekken (waarnemer: Virry Schaafsma).
‘s Middags zijn in het Matslootgebied 2 Blauwe Kiekendieven en 4 Bruine Kiekendieven te zien. Een vrouw Grote Zaagbek vliegt over de Onlandse Dijk (waarnemer: Michel Wijnhold).
13 dec: Op het Langmameer zwemmen 4 Grote Zaagbekken. Hier vliegt ook een IJsvogel over het water. In de Zuidermaden zijn ook 4 Grote Zaagbekken te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds gaan 29(!) Blauwe Kiekendieven (waarvan 9 adulte man) en 12(!) Bruine Kiekendieven (waarvan 5 adulte vrouw) slapen in het Matslootgebied. Hier jaagt ook weer een Sperwer vrouw en vliegt een Grote Gele Kwikstaart over. In het riet plingen de Baardmannetjes en krijsen 2 Waterrallen (waarnemer: Maarten Jansen).
12 dec: ‘s Morgens worden 74 Grote Zilverreigers geteld op de slaapplaats in Polder Vredewold. Uit het riet langs het Leekstermeer vliegt een Roerdomp op. Hier krijsen ook 3 Waterrallen (waarnemer: René Oosterhuis).
In het Matslootgebied jaagt een Sperwer vrouw en vliegen 6 Bruine Kiekendieven rond (allen vrouwkleed). In de Broekenweering scharrelen zo’n 30 Sijsjes door de Elzen (waarnemer: Maarten Jansen).
11 dec: Voor zonsopkomst jaagt een Kerkuil bij Het Beeld (waarnemer: Michel Wijnhold).
In het Matslootgebied jagen overdag een Bruine- en een Blauwe Kiekendief (beide vrouwkleed).
10 dec: 2 ZEEARENDEN vliegen over De Blauwvennen naar het Leekstermeer. In De Blauwvennen zwemmen 3 vrouwtjes Grote Zaagbek en een Dodaars (waarnemer: Willem Hovinga).
9 dec: Een vrouw Sperwer jaagt door de bosjes in de Broekenweering.
8 dec: Langs het Eelderdiep foerageren 5 Grote Zilverreigers en jaagt een man Blauwe Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).
Hier jagen ook 2 juveniele Bruine Kiekendieven. Een volwassen vrouw Havik zit op de uitkijk op een paaltje langs de Drentse Dijk (waarnemer: Maarten Jansen).
7 dec: In de Broekenweering bij de Zanddijk is de KLAPEKSTER weer te zien (waarnemer: Frans Kromme).
Bij het Leeksterhoofddiep jaagt een onvolwassen vrouw Havik (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een Havik met volle krop en een Sperwer vliegen over het Leekstermeer. In het Matslootgebied zijn 7 Bruine Kiekendieven en 2 Blauwe Kiekendieven te zien. Langs de Roderwolderdijk foerageren 2 Waterpiepers (waarnemer: Tseard Mulder).
Een adulte vrouw Slechtvalk zit in een hoogspanningsmast.

6 dec: In de Broekstukken jaagt een volwassen man STEPPEKIEKENDIEF (waarnemer: Michel Wijnhold).
4 dec: In het Matslootgebied en in de Peizerweering jaagt een vrouwkleed Bruine Kiekendief. In de Molensloot zwemmen 2 paartjes Grote Zaagbek.
2 dec: In de Broekenweering is de KLAPEKSTER weer te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
1 dec: In de Berging Sandebuur zijn 7 Baardmannetjes te zien in het Riet. 2 ZEEARENDEN vliegen samen weg uit een boom (waarnemer: Trea Pestman).
In de bomen langs het fietspad bij de Stenhorsten is een Groene Specht te zien (waarnemer: Tseard Mulder).

30 nov: In de Molensloot bij De Middelvennen zwemmen 7 Grote Zaagbekken. In De Blauwvennen en het Matslootgebied jagen meerdere vrouwkleed Blauwe Kiekendieven. De Baardmannetjes laten zich weer goed zien langs de Onlandse Dijk (waarnemer: Rachel van Werven).
29 nov: In de Broekenweering bij de Woudrustlaan is een KLAPEKSTER te zien. Aan de noordkant van het Langmameer foerageert een groepje van 10 Waterpiepers. Op de zuidslenk bij de Roderwolderdijk zwemmen 5 Grote Zaagbekken (waarnemer: Bernadette Balten).
Bij de zandgaten in het Matslootgebied vliegt een IJsvogel weg. Hier jagen ook 4 Bruine– en 2 Blauwe Kiekendieven (allen vrouwkleed) en er zit een Slechtvalk in een hoogspanningsmast (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Blauwvennen zwemmen 2 Dodaarzen. Bij Achter de Es vliegen 5 Grote Zaagbekken (waarvan 3 man) op.
28 nov: Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief jaagt ‘s middags in de Peizerweering.
‘s Avonds gaan 3 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven slapen in de vegetatie langs het Eelderdiep bij de Drentse Dijk. Een volwassen man Blauwe Kiekendief vliegt vanaf hier richting noordwest weg, mogelijk om te gaan slapen in het Matslootgebied. Een Havik vliegt voorbij (waarnemer: Oike Vlaanderen).
In het Matslootgebied worden 21 Blauwe Kiekendieven (8 volwassen man) en 6 vrouwkleed Bruine Kiekendieven geteld die invallen op de slaapplaatsen (waarnemer: Maarten Jansen).
27 nov: Uit het moeras vlak langs de Onlandse Dijk vliegen 5 Blauwe Kiekendieven (2 man) op (waarnemer: Frans Kromme).
De SNEEUWGORS zit weer op de Zanddijk (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs het Eelderdiep jagen een volwassen vrouw Blauwe Kiekendief en een vrouwkleed Bruine Kiekendief.
25 nov: Op het onverharde deel van de Zanddijk foerageert een mannetje SNEEUWGORS (waarnemer: Jeanette Kappelhof).
24 nov: In de zuidoosthoek bij het Leekstermeer klinkt het “ròh-ròh” van een RAAF. Een Havik vrouw en 2 vrouwkleed Bruine Kiekendieven jagen in het Matslootgebied. Vlak naast het Hoge Bruggetje klinkt de gil van een Waterral uit het riet.
23 nov: Bij de kijkhut in de Lettelberter Petten is een IJsvogel te zien. In het bos roepen 2 Goudvinken (waarnemer: René Oosterhuis).
Ook bij de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde is een IJsvogel aanwezig. Hier zwemmen ook 2 Grote Zaagbekken. In het bosje van De Stenhorsten zijn 2 Goudvinken en een Matkop te horen (waarnemer: Virry Schaafsma).
22 nov: Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt langs het Eelderdiep (waarnemer: Jacob Poortstra).
19 nov: Bij de plas voor de kijkhut in de Lettelberter Petten zijn 2 1e jaars vrouwtjes IJsvogel te zien. Hier zwemt ook een Dodaars en roept een Waterral. In het elzenbroekbos roepen 4 Goudvinken (waarnemer: René Oosterhuis).
Een vrouwtje Havik zit in een dode boom in de Peizerweering. Bij een boerderij langs de Zanddijk vliegt een Kerkuil uit een schuur.
17 nov: Bij Sandebuur foerageert een volwassen man Groene Specht in een tuin (zie foto hiernaast van waarnemer: Herman Sips).
16 nov: Op het Leekstermeer zwemt een KUIFDUIKER. In De Bolmert jaagt een Sperwer en in het Matslootgebied een vrouw Slechtvalk. In Polder Lage Land zijn zo’n 1500 Kieviten, 4 Grote Zilverreigers en 4 Reeën te zien (waarnemer: Roelof Blaauw).
15 nov: Langs het Eelderdiep jagen 2 Bruine Kiekendieven (waarnemer: Jacob Poortstra).
14 nov: Een juveniele Havik jaagt langs het Eelderdiep (waarnemer: Tseard Mulder).
Op het Peizerdiep bij Roderwolde zwemmen 3 vrouwen Grote Zaagbek. Ook in De Blauwvennen zwemmen 3 Grote Zaagbekken (1 man). Een Sperwer vrouw jaagt bij het Klein Waal. Langs de Onlandse Dijk zijn weer meerdere groepjes Baardmannetjes te horen en zien.
12 nov: bij De Broekstukken probeert een volwassen vrouw Slechtvalk in de lucht een Watersnip te slaan, zonder succes. Op het Eelderdiep bij de Zanddijk rusten minstens 1000 Wintertalingen.
10 nov: in De Blauwvennen zijn 2 Roerdompen, een vrouw Grote Zaagbek en een IJsvogel te zien. In het Matslootgebied jaagt een Sperwer (waarnemer: Willem Hovinga).
Hier vliegt ook een Roerdomp over een slenk. Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt over de Onlandse Dijk. Bij dat pad laat een groep Baardmannetjes zich goed bekijken in het riet (waarnemer: Rachel van Werven).
9 nov: Op de Drentse Dijk bij Het Beeld laat een Hermelijn zich zien (waarnemer: Nicolette Branderhorst).
8 nov: Bij het Leekstermeer zijn 3 ZEEARENDEN te zien. Een jonge vogel vliegt over het meer en twee volwassen vogels zitten naast elkaar in een boom ten zuiden van het meer (waarnemer: Sjoerd Geelink).
6 nov: ‘s Morgens vliegt een Roerdomp op uit De Bolmert. Een adulte Havik vrouw probeert meerdere keren een prooi te slaan bij het eilandje aan de westkant van het Leekstermeer.
‘s Middags jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief bij het Eelderdiep. In de boompjes langs de Roderwolderdijk bij het Groot Waal zit een Klapekster op de uitkijk (waarnemer: Jannes Aalders).
Bij de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde vliegt een IJsvogel weg.
5 nov: Langs het Eelderdiep jagen 3 vrouwkleed Bruine Kiekendieven. Bij de stuw in het Eelderdiep foerageert een groepje Baardmannetjes in het riet.
‘s Avonds gaan 11 Blauwe Kiekendieven (4 adulte man) en 3 Bruine Kiekendieven (vrouwkleed) slapen in het Matslootgebied. Langs de Onlandse Dijk krijsen 3 Waterrallen en plingen meerdere Baardmannetjes in het riet (waarnemer: Maarten Jansen).
4 nov: ‘s Middags vliegt een Roerdomp over De Blauwvennen. Hier zwemmen ook een Dodaars en een man Grote Zaagbek. Een Wezel laat zich van dichtbij zien bij de Mijmerbank. Hier vliegt ook een groepje Baardmannetjes uit het riet (waarnemer: Bert Helder).
In De Bolmert zitten 2 ZEEARENDEN in een boom (waarnemer: Roelof Blaauw).
3 nov: Elke avond arriveren vele tienduizenden Spreeuwen op hun slaapplaats in het riet langs het Eelderdiep waar ze regelmatig indrukwekkende ‘vliegshows’ geven (waarnemer: Sicco van der Brug).
2 nov: Een adulte ZEEAREND vliegt over Polder Roderwolde en een Roerdomp over het Matslootgebied (waarnemer: Ane van Rees).
In een grasland langs de Onlandse Dijk foerageren 17 Waterpiepers. In De Broekenweering foerageren de eerste Sijsjes en Barmsijzen in de Elzen (waarnemer: Tseard Mulder).
1 nov: Tussen de honderden Kieviten in polder Lage Land staan ook 31 Goudplevieren (waarnemer: René Oosterhuis).
Aan de zuidkant van het Leekstermeer zit een ZEEAREND in een boom (waarnemer: Sjoerd Geelink).

31 okt: Een volwassen Havik vrouw jaagt ‘s morgens op hoge snelheid laag over de Roderwolderdijk richting Groot Waal. Later zit (waarschijnlijk) dezelfde vogel op de uitkijk op de leuning van het Hoge Bruggetje. Een Houtsnip vliegt op uit de begroeiing van de Onlandse Dijk. In het Riet hier plingen weer meerdere grote en kleine groepjes Baardmannetjes. In Polder Roderwolde foerageren 9 Grote Zilverreigers tussen de ganzen.
‘s Middags vliegt een IJsvogel meerdere keren heen en weer bij het Hoge Bruggetje. Een groep van 5 Grote Zaagbekken landt in de Molensloot (waarnemer: Rachel van Werven).
30 okt: In De Blauwvennen vliegen 3 Roerdompen voorbij, eerst twee achter elkaar aan en later nog een derde. Ook is hier het eerste Nonnetje (vrouw) van het seizoen te zien en zijn er 2 ZEEARENDEN actief (waarnemer: Willem Hovinga).
29 okt: Op het Leekstermeer zwemmen 3 Wilde Zwanen, 12 Brilduikers en een Dodaars (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Blauwvennen zijn de eerste 5 Grote Zaagbekken (allen vrouw) van het seizoen te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied jagen 2 Bruine Kiekendieven en 2 Blauwe Kiekendieven, allen vrouwkleed (waarnemer: Frans Kromme).
27 okt: Een Visarend jaagt boven het Peizerdiep en het Langmameer. 2 Slechtvalken zitten in het Matslootgebied elk in hun eigen hoogspanningsmast op de uitkijk. Een groep van zo’n 10 Baardmannetjes vliegt uit het riet langs de Onlandse Dijk.
22 okt: Langs de Drentse Dijk jagen een vrouw Blauwe Kiekendief, een juveniele Bruine Kiekendief, een Havik man en zeker 6 Torenvalken (waarnemer: Aaldrik Pot).
Bij het Hoge Bruggetje laat een Wezel zich mooi zien (waarnemer: Frans Kromme).
Aan de oostkant van het Matslootgebied worden 73 Watersnippen geteld in een zeer nat gedeelte. In Polder Lage Land foerageren 8 Kemphanen. Een Havik vliegt over De Middelvennen (waarnemer: Tseard Mulder).
21 okt: In Polder Roderwolde foerageren weer 20 Grote Zilverreigers en 4 Ooievaars. Een IJsvogel vliegt weg bij de brug over de Rodervaart (waarnemer: Michel Wijnhold).
20 okt: Langs het Eelderdiep landen ‘s avonds 3 Blauwe Kiekendieven op een slaapplaats. Een volwassen Havik vrouw jaagt op de watervogels (waarnemer: Maarten Jansen).
19 okt: ‘s Morgens zitten 2 ZEEARENDEN op de grond voor de kijkhut in de Lettelberter Petten (zie foto hiernaast van waarnemer: Henri Hallink).
‘s Avonds landen 6 Blauwe Kiekendieven (waarvan 3 adulte man) en 5 Bruine Kiekendieven op hun slaapplaatsen in het Matslootgebied. Ook zeker 100 Waterpiepers zoeken hier een slaapplek op. Twee mannen Blauwe Kiekendief proberen hier nog op te jagen. Een Slechtvalk man jaagt door het gebied en slaat een duif. Hij moet de prooi laten vallen als enkele Blauwe Kiekendieven achter hem aan komen. In het Klein Waal zit hoog in een boom een KLAPEKSTER. Duizenden Kolganzen trekken voorbij op weg naar hun slaapplaats langs het Eelderdiep (waarnemer: Maarten Jansen).
17 okt: Een Havik vliegt vanuit het Klein Waal weg, achtervolgd door een Torenvalk. Hoog boven het Matslootgebied schroeven zeker 10 Buizerds in de thermiek. Ook 2 ZEEARENDEN zweven boven het gebied (waarnemer: Bert Helder).
Dezelfde 2 ZEEARENDEN worden even later gezien bij de Noorddijk (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds is aan de noordkant van de Hooiweg een Velduil zichtbaar in de koplampen van de auto (waarnemer: Michel Wijnhold).
16 okt: Een familie Wilde Zwaan vliegt over de Roderwolderdijk naar het oosten. Langs de Onlandse Dijk zijn weer meerdere groepjes Baardmannetje actief in het riet. Een vrouw Bruine Kiekendief jaagt in De Blauwvennen. In Polder Roderwolde foerageren 14 Grote Zilverreigers bij elkaar. Op beelden van een wildcamera in één van de broekbosjes in De Onlanden zijn een BOOMMARTER en een DAS te zien (zie foto hiernaast).
14 okt: in De Blauwvennen zwemt een OTTER langs de oever. Een Kokmeeuw heeft een (Veld?)muis gevangen (zie foto hiernaast). Ook jaagt er weer een Visarend (waarnemer en foto: Willem Hovinga).
Bij de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde zijn 2 IJsvogels te zien. Langs de Roderwolderdijk zijn meerdere groepjes Baardmannetje te zien en horen. In De Kleibosch vliegen 2 Goudvinken over (waarnemer: Tseard Mulder).
Tegen de avond foerageren in Polder Roderwolde weer 51 Grote Zilverreigers en ook 4 Ooievaars (waarnemer: Dick Bresser).
13 okt: Bij de Onlandse Dijk foerageren meerdere groepjes van 5-10 Baardmannetjes op het pad en in het Riet.
12 okt: Een Sperwer vrouw jaagt in de Peizerweering. In een hoogspanningsmast in het Matslootgebied zit een volwassen Slechtvalk op de uitkijk. Een Dodaars foerageert in de Midslenk. In polder Roderwolde zijn ook vandaag weer 56 Grote Zilverreigers te zien.
11 okt: in De Blauwvennen probeert een Visarend tot twee keer toe een grote vis uit het water te halen, maar beide keren moet hij/zij hem weer laten vallen. Na een korte pauze in het Klein Waal probeert de vogel het opnieuw, maar ook nu weer zonder succes. In Polder Roderwolde foerageren 56(!) Grote Zilverreigers en enkele Ooievaars en Blauwe Reigers (waarnemer: Bert Helder).
In De Bolmert is een Roerdomp te zien (waarnemer: Roelof Blaauw).
Langs het Eelderdiep jagen een vrouwkleed Bruine Kiekendief en een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).
10 okt: In De Blauwvennen jagen een Visarend en een Slechtvalk. Ook foerageert hier een Dodaars (waarnemer: Willem Hovinga).
Bij de Noorddijk jaagt een volwassen vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).
Een Havik zit op de uitkijk in een dode boom in de Peizerweering. Bij de stuw in het Eelderdiep zit (heel even) een IJsvogel op de brugleuning (zie foto hiernaast).
8 okt: Tijdens het schonen van sloten in polder Vredewold worden 16 Zeelten terug gezet in het water (waarnemer: René Oosterhuis).
De KLAPEKSTER jaagt weer in de omgeving van de Hooiweg. Bij de brug bij De Blauwvennen laat de Hermelijn zich lang zien (waarnemer: Willem Hovinga).
Een IJsvogel vliegt over het water bij het Hoge Bruggetje. Op en langs de Onlandse Dijk zijn verschillende groepjes Baardmannetje te horen en zien.
7 okt: ‘s Morgens jaagt een ZEEAREND op de ganzen in De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
De eerste KLAPEKSTER van het winterseizoen zit ‘s middags op de uitkijk op het Oerwold-monument langs de Hooiweg. Een volwassen man Havik jaagt in het Matslootgebied. In Polder Roderwolde foerageren 20 Grote Zilverreigers vlak bij elkaar in het grasland.
5 okt: Op veel plekken in De Onlanden zijn in het riet kleine en grote groepen plingende Baardmannetjes te horen. Op de Weeringse Dijk zoeken 2 Tapuiten naar voedsel.
‘s Middags zijn boven het Leekstermeer tegelijk liefst 5(!) Visarenden en ook 12 Buizerds te zien (waarnemer: Sjoerd Geelink).
3 okt: In het Matslootgebied jaagt de eerste Blauwe Kiekendief (een vrouwtje) van dit winterseizoen. Ook jaagt hier nog een vrouwkleed Bruine Kiekendief.
2 okt: In een broekbosje langs de Zanddijk in De Broekenweering klinkt het “dèh-dèh” van een Matkop. Even verderop kekkert een Havik. In het riet langs de Onlandse Dijk plingen meerdere grote en kleine groepjes Baardmannetjes.
‘s Middags probeert een Visarend zijn/haar prooi te eten in het Klein Waal, maar wordt daar weer belaagd door 2 Buizerds. De vogel vertrekt daarop richting De Bolmert. Een Roerdomp vliegt van De Blauwvennen naar het Matslootgebied (waarnemer: Bert Helder).

30 sep: In Polder Vredewold vliegen tijdens baggerwerkzaamheden 53 Watersnippen op. In de bagger worden 2 Palingen en in totaal 8 Zeelten gevonden. Het Goudknopje staat volop in bloei in het gebied (waarnemer: René Oosterhuis).
29 sep: In De Jarrens foerageren 14 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).
27 sep: In De Blauwvennen trekken nog steeds enkele (12) Gaaien langs. Hier zijn ook een IJsvogel, Visarend en Lepelaar te zien. Een Roerdomp vliegt over het Matslootgebied. Op de Onlandse Dijk ligt een dode Wezel (waarnemer: Willem Hovinga).
In een hoogspanningsmast in De Broekenweering zit een Boomvalk op de uitkijk. In De Peizerweering jagen 6 Bruine Kiekendieven (waarnemer: Jannes Aalders).
Zo’n 25 Lepelaars vliegen over De Bolmert (waarnemer: Jan Guikema).
Inmiddels zijn er al 5 jonge Otters geteld in De Onlanden. Ze zijn lekker speels (zie filmpje op Youtube).
26 sep: In De Blauwvennen zijn weer een Roerdomp en een IJsvogel te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
Een Visarend vliegt op uit het Klein Waal met een vis in de klauwen, vliegt een rondje over de Hooiweg en keert weer terug naar het bosje (waarnemer: Bert Helder).
Een Sperwer man jaagt laag over de Onlandse Dijk. In het riet klinkt het alarm van de Baardmannetjes.
25 sep: ‘s Morgens vangt een Visarend een prooi in De Blauwvennen en vliegt daarmee naar de zuidkant van het Leekstermeer. Een andere Visarend wordt in het Klein Waal lastig gevallen door de plaatselijke Buizerds. Bij de bruggen in de Hooiweg is een IJsvogel te zien. In het Matslootgebied jagen 2 vrouwkleed Bruine Kiekendieven (waarnemer: Bert Helder).
In de Lettelberter Petten vliegt een Havik voorbij, die een minuut later weer terug komt met een prooi in de poten (zie foto hiernaast). Een volwassen man Visarend heeft ‘s middags een prooi gevangen in het Matslootgebied. Hier jaagt ook een Boomvalk. Bij de Mijmerbank laten 2 Hermelijnen zich zien (waarnemer: Ane van Rees).
24 sep: een volwassen Havik man jaagt laag over de Weeringse Dijk. Bij de brug over de Eelderdiepslenk laat een Hermelijn zich heel even zien. Op de slenk dobberen de eerste (9) Kolganzen van het winterseizoen.
23 sep: een Rode Wouw vliegt over de Weeringsbroeken naar het zuiden (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Blauwvennen zijn een Roerdomp en 2 IJsvogels te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
‘s Avonds vliegt een KRAANVOGEL op uit de Middelvennen (waarnemer: René Oosterhuis).
In het Matslootgebied gaan 12 Bruine Kiekendieven slapen. Het luide ‘gebabbel’ in het Riet langs de Onlandse Dijk maakt duidelijk dat hier flink wat Spreeuwen slapen. Ook zijn er veel Baardmannetjes en zeker 5 Waterrallen te horen. 9 Lepelaars vliegen over richting ZO en 40 Grote Zilverreigers richting NW. Een Sperwer man jaagt nog laat over het gebied (waarnemer: Maarten Jansen).

22 sep: in De Jarrens foerageren 14 Lepelaars en een Roerdomp (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Blauwvennen heeft een Boomvalk een prooi geslagen. Hier jagen ook een Sperwer en een Visarend. In totaal zo’n 100 Gaaien komen in verschillende groepjes langs vliegen. Bij de brug in de Hooiweg is de Hermelijn weer mooi te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
‘s Middags jaagt een Havik boven het Eelderdiep ten zuiden van de Zanddijk. Hier zwemmen ook 7 Casarca’s. Een Sperwer wordt opgeschrikt uit de berm van het fietspad en laat daarbij zijn/haar prooi (een jonge Boerenzwaluw) achter (waarnemer: Harry Westerhuis).
21 sep: In De Blauwvennen zijn een IJsvogel en een Roerdomp te zien. Ook loopt een Waterral een paar keer over het fietspad van de Hooiweg en komen in totaal 45 Gaaien, waaronder een groep van 15, overvliegen (waarnemer: Willem Hovinga).
20 sep: Op de Onlandse Dijk zijn groepjes Baardmannetjes te zien. 2 Hermelijnen roetsen over het pad. 13 Lepelaars vliegen over de Blauwvennen richting Leekstermeer (waarnemer: Willem Hovinga).
In het gebied ten zuiden van het Leekstermeer wordt een familie OTTER (moeder met 2 jongen) gezien (zie foto hiernaast van waarnemer: Sjoerd Geelink).
Ten zuiden van de Zanddijk zwemmen 9 Casarca’s tussen de vele eenden en ganzen (waarnemer: Tseard Mulder).
19 sep: In De Jarrens foerageren 64 Lepelaars, 14 Grote Zilverreigers, een Roerdomp en ook 4 Waterrallen (waarnemer: René Oosterhuis).
Ook in De Peizerweering vissen 10 Grote Zilverreigers gezamenlijk en systematisch de hele oever van het Eelderdiep af.
18 sep: Bij de brug over het Peizerdiep bij Foxwolde is een IJsvogel te zien (waarnemer: Eelke Schoppers).
Een ZEEAREND vliegt over de Lettelberter Petten (waarnemer: Willem Hovinga).
17 sep: 2 Reuzensterns foerageren boven het Langmameer. Ook is hier een IJsvogel te zien en vliegen 7 Lepelaars over. Vanuit De Blauwvennen vliegt een Roerdomp naar het Matslootgebied. In De Bolmert-zuid zitten zo’n 65 Aalscholvers samen in de bomen (waarnemer: Willem Hovinga).
Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk zijn 7 Casarca’s te zien. Hier zit ook de Havik vrouw weer op de uitkijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
Bij het Klein Waal jaagt een Boomvalk in de harde wind.
16 sep: In De Jarrens is ‘s morgens een jonge IJsvogel te zien (waarnemer: René Oosterhuis).
‘s Middags vliegen zo’n 70 Lepelaars in De Middelvennen tot 3 keer toe samen met alle Grauwe Ganzen op door een onbekende verstoring. Een jonge man Sperwer jaagt langs de oever van het Peizerdiep bij de brug bij Roderwolde.
15 sep: In De Jarrens en De Middelvennen foerageren ‘s morgens in totaal 114 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).
Bij de Zanddijk zijn twee groepen van respectievelijk 6 en 8 Casarca’s te zien. Bij de Woudrustlaan bakkeleien 2 Boomvalken met elkaar in de lucht. In het Langmameer foerageren 2 Lepelaars. Een IJsvogel vliegt weg bij het Hoge Bruggetje (waarnemer: Jannie Schoonveld).
In het Klein Waal zit een Boomvalk in een boom. 3 Lepelaars vliegen over De Blauwvennen. Hier vliegt ook een IJsvogel laag over het water voorbij.
‘s Middags zit een Havik in de dode boom langs het Eelderdiep. 11 Kemphanen landen in het gebied langs de Weeringse Dijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
14 sep: Een PURPERREIGER vliegt op bij het Hoge Bruggetje. Bij de Hooiweg laat de Hermelijn zich weer zien (waarnemer: Ane van Rees).
In het riet langs de Roderwolderdijk bij de Zuidslenk zijn 6 Baardmannetjes te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Peizerweering zwemmen 5 Casarca’s tussen de vele eenden en ganzen. Ook foerageren hier 4 Grote Zilverreigers dicht bij elkaar.
13 sep: In De Peizerweering zit de Havik weer op de uitkijk in een dode boom (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een OTTER zwemt over de slenk van het Eelderdiep bij de stuw (zie filmpje op Youtube).
‘s Avonds rusten zo’n 100 Lepelaars in de Middelvennen (waarnemer: René Oosterhuis).
12 sep: in het Matslootgebied vliegt een Visarend een paar keer over en jaagt een Bruine Kiekendief. In het riet plingen een paar Baardmannetjes.
‘s Middags zit een Visarend in een boom langs het Eelderdiep. In De Peizerweering zit een Havik op de uitkijk. Hier zijn ook enkele Lepelaars te zien (waarnemer: Ingeborg Luiken).
‘s Avonds gaan de eerste Blauwe Kiekendief (man) van het seizoen, 14 Bruine Kiekendieven, zo’n 5000 Spreeuwen en 3000 Boerenzwaluwen slapen in het Matslootgebied. De vele zangvogels trekken o.a. een Havik man en een Sperwer aan. Een Bruine Kiekendief die een prooi (Meerkoet?) geslagen heeft, wordt verjaagd door een Havik vrouw. In het Klein Waal zit de Visarend weer in een boom. 2 Grote Gele Kwikstaarten en een ‘gewone’ Gele Kwikstaart vliegen over. 14 Lepelaars vliegen richting Peizermaden, 40 Grote Zilverreigers richting Leekstermeer. 3 Witgatjes vliegen op en in het Riet plingen 2 Baardmannetjes (waarnemer: Maarten Jansen).
11 sep: Een IJsvogel vliegt weg over de Gouw bij de Zanddijk. In een boom bij de Wolddijk zit een volwassen vrouw Slechtvalk op de uitkijk.
In een elzenbroekbosje zijn een aantal exemplaren van de zeer zeldzame paddenstoel Pholiota limonella (Dubbelgangerbundelzwam) gevonden (zie foto hiernaast).
10 sep: 13 Lepelaars vliegen over De Blauwvennen. Ook de IJsvogel laat zich hier weer zien (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Middelvennen rusten ‘s middags 64 Lepelaars. In het Klein Waal eet een Visarend zijn/haar vis. Een Hermelijn rent over de Onlandse Dijk (waarnemer: Rachel van Werven).
Bij de Zanddijk zit ‘s avonds een Havik op de uitkijk in een dode boom en foerageren 20 Lepelaars (waarnemer: Harry Westerhuis).
9 sep: ‘s Morgens staan zo’n 35 Grote Zilverreigers dicht bij elkaar in De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
Bij het Leekstermeer worden in totaal 84 Lepelaars geteld, 56 foeragerend in De Jarrens en 28 nog rustend in De Middelvennen (waarnemer: René Oosterhuis).
Ook in het plas-drasgebied bij de Zanddijk rusten 3 Lepelaars. Een Havik slaat een vogel en een Bruine Kiekendief en een Zwarte Kraai bakkeleien op de grond om een prooi. Een Witgatje vliegt over (waarnemer: Harry Westerhuis).
8 sep: Een PURPERREIGER vliegt op uit het riet langs de Onlandse Dijk met een prooi in de snavel. In een hoogspanningsmast in het Matslootgebied zit een Slechtvalk op de uitkijk. Ten zuiden van de Zanddijk zit een Visarend in de dode boom en ten noorden van de dijk een Havik, ook in een boom. Een Sperwer man heeft in De Peizerweering een flinke worsteling met een prooi, die echter weet te ontsnappen (waarnemer: Harry Westerhuis en Ingeborg Luiken).
Bij de Rodervaart jagen een Rode Wouw en een Visarend. Ook is hier een IJsvogel te zien (waarnemer: Jeroen Veenstra).
In Polder Lage Land foerageert een KLEINE ZILVERREIGER (waarnemer: Michel Wijnhold).
In het grasland van De Nieuwe Weering groeit de Roze Stinkzwam (zie foto hiernaast).
7 sep: In het plas-drasgebied bij de Zanddijk foerageren 4 Bontbekplevieren. In de Peizerweering zit een volwassen vrouw Havik in een boom. Minstens 9 Grote Zilverreigers foerageren in dit gebied.
6 sep: In Polder Lage Land heeft een Hermelijn een jonge Bruine Rat gevangen (zie foto hiernaast van waarnemer: Jans Weijer).
De Visarend zit weer op de vaste stek in het Klein Waal.
5 sep: In De Middelvennen staan 49 Lepelaars (waarnemer: Tseard Mulder).
4 sep: In het Klein Waal zit weer een Visarend (waarnemer: Tseard Mulder).
2 Raven vliegen luid roepend over het Groot Waal.
3 sep: Een Hermelijn laat zich mooi bekijken langs de Woudrustlaan (waarnemer: Ingeborg Luiken).
Een Koekoek vliegt over de Hooiweg bij Roderwolde. Hier roept ook een Groene Specht in de eikenlaan.
‘s Avonds worden 61 Lepelaars geteld in De Jarrens en De Middelvennen. In De Jarrens jaagt de eerste Velduil van het najaar (waarnemer: René Oosterhuis).
2 sep: Een Visarend zit in een dode boom langs het Eelderdiep bij de Zanddijk. Hier foerageren ook 2 Lepelaars en een Kemphaan (waarnemer: Harry Westerhuis).
‘s Avonds zit een Visarend in het Klein Waal. Een Boomvalk en een Witgatje vliegen over het Matslootgebied. Aan de westkant van de Onlandse Dijk zijn 4 Paapjes te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
1 sep: In De Peizerweering zijn 6 Casarca’s en een Havik te zien. 2 Reuzensterns, 2 Bruine Kiekendieven en een juveniele Visarend jagen boven het Eelderdiep (waarnemer: Jacob Poortstra).
In dit gebied foerageren ook 2 Kemphanen en een juveniele Bontbekplevier (waarnemer: Harry Westerhuis).

31 aug: In De Peizerweering jaagt een volwassen Havik en hier zijn ook 6 Casarca’s te zien. 3 Reuzensterns rusten tussen de vele Kieviten in het plas-drasgebied (waarnemer: Ingeborg Luiken).
Een Visarend rust in het Klein Waal.
‘s Middags vliegt dezelfde(?) Visarend met een vis over het Hoge Bruggetje naar het Klein Waal, waar de vis opgegeten wordt. Een Hermelijn is op jacht bij een van de bruggen in de Roderwolderdijk. In De Jarrens en De Middelvennen rusten in totaal 58 Lepelaars (waarnemer: Rachel van Werven).
‘s Avonds zijn langs de Noorddijk 3 Boomvalken (2 juvenielen) en een familie Torenvalk met 3 jongen te zien. Ook jaagt hier een vrouw Havik. Bij de Zanddijk jaagt een man Sperwer. In het plas-drasgebied hier foerageren 20 Lepelaars (waarnemer: Maarten Jansen).
30 aug: ‘s Morgens foerageren 45 Lepelaars in De Jarrens (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Bolmert zijn weer 2 Visarenden te zien (waarnemer: Sjoerd Geelink).
In De Blauwvennen vliegen een Roerdomp, een IJsvogel en een Waterral langs. Een Rode Wouw en een Boomvalk jagen over het gebied. Ook zijn er 6 Baardmannetjes en een late Blauwborst te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Peizermaden wordt bloeiende PARNASSIA gevonden (waarnemer: Jacob de Bruin).
In De Peizerweering zit een Havik vrouw in een dode boom op de uitkijk. 2 Reuzensterns foerageren hier langs het Eelderdiep.
‘s Avonds foerageren zo’n 25 Lepelaars, fanatiek heen-en-weer rennend, in het plas-drasgebied langs de Zanddijk. In De Peizerweering landen 20 Kemphanen in De Peizerweering. De Havik zit hier (nog steeds/weer) in de dode boom (waarnemer: Harry Westerhuis).
29 aug: In De Blauwvennen staat een Roerdomp in de vegetatie. 2 Reuzensterns (1 juveniel) foerageren boven het water en 2 Boomvalken jagen over het gebied. Een Koekoek vliegt voorbij. Bij de Hooiweg zitten 2 Wezels achter elkaar aan (waarnemer: Willem Hovinga).
‘s Middags is op dezelfde plek een Hermelijn te zien (waarnemer: Hendrik Koops).
‘s Avonds landen 18 Bruine Kiekendieven (6 man) op een slaapplaats in het Matslootgebied. Hier zijn ook 2 Visarenden te zien en komt een ZWARTE OOIEVAAR over vliegen. Een Slechtvalk man landt met een prooi (Spreeuw?) in een hoogspanningsmast. Een late Rietzanger zingt nog kort en in het riet plingen een aantal Baardmannetjes (waarnemer: Maarten Jansen).
28 aug: De jonge GRAUWE KLAUWIER is nog aanwezig in De Peizerweering (zie foto hiernaast van waarnemer: Frans Kromme).
Een Visarend vliegt over De Broekenweering met een visje in de poten. Langs de Weeringse Dijk vliegt een Oranje Luzernevlinder. In De Peizerweering rusten 5 Casarca’s en foerageren op verschillende plekken groepjes Watersnippen.
‘s Avonds zijn de 4 Reuzensterns weer aanwezig bij de Zanddijk. De juveniel heeft een kleurring. Ook foerageren er 2 Lepelaars en zo’n 30 Watersnippen (waarnemer: Harry Westerhuis).
27 aug: In De Blauwvennen zijn een Roerdomp, IJsvogel, Reuzenstern en 2 Hermelijnen te zien. Een Visarend zit in een boom in het Klein Waal (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Peizerweering is de jonge GRAUWE KLAUWIER weer aanwezig. Bij de stuw in het Eelderdiep zitten 2 IJsvogels op de uitkijk. Ook een Hermelijn laat zich hier zien (waarnemer: Ina Velthuis).
Een Wezel steekt het fietspad bij de Stenhorsten over.
‘s Avonds zijn 4 Reuzensterns (1 juveniel) actief boven het plas-drasgebied langs de Zanddijk. In de schemering verzamelen zich hier zo’n 25 Grote Zilverreigers, die gaan slapen, en 30 Lepelaars, die gaan foerageren (waarnemer: Harry Westerhuis).
26 aug: In De Middelvennen rusten ‘s morgens 69 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Bolmert jagen 2 Visarenden (waarnemer: Theo Bus).
25 aug: Een Visarend eet ‘s morgens een vis in een boom in het Klein Waal. In De Blauwvennen foerageren 2 Reuzensterns en jaagt een Boomvalk. Een IJsvogel vliegt voorbij (waarnemer: Willem Hovinga).
Een Roerdomp vliegt vanuit het Matslootgebied naar De Peizerweering (waarnemer: Jannie Schoonveld).
In dit gebied zit een Havik in een dode boom. Ten zuiden van de Zanddijk staan 5 Reuzensterns in het plas-drasgebied (waarnemer: Ingeborg Luiken).
Aan het eind van de middag vangen 3 Visarenden vrijwel tegelijkertijd een vis in De Bolmert, die ze vervolgens elk in een eigen boom gaan opeten. Eén vogel wordt daarbij lange tijd lastig gevallen door een vrouwkleed Bruine Kiekendief (waarnemer: Bert Helder).
24 aug: In De Bolmert jaagt een Visarend succesvol (zie foto hiernaast). Hier zijn ook 8 Reuzensterns te zien (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Een andere Visarend zit in een boom in het Klein Waal (waarnemer: Willem Hovinga).
‘s Avonds rusten 77 Lepelaars in De Middelvennen (waarnemer: René Oosterhuis).
23 aug: Een jonge GRAUWE KLAUWIER zit op de uitkijk in De Peizerweering (waarnemer: Ina Velthuis).
In het Klein Waal zitten 2 Boomvalken in de bomen.
‘s Avonds jaagt de eerste Visarend van het seizoen over het Eelderdiep (waarnemer: Aaldrik Sillius).
Ook foerageren 3 Reuzensterns (1 juveniel) langs het Eelderdiep. Een foeragerende Lepelaar wordt achtervolgd door een luid bedelend jong. In de Peizerweering landen 9 Lepelaars. Een man Sperwer en meerdere Bruine Kiekendieven jagen in het gebied (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Middelvennen rusten 43 Lepelaars. Een IJsvogel vliegt over de Molensloot (waarnemer: René Oosterhuis).
22 aug: In De Jarrens en De Middelvennen worden ‘s morgens in totaal 105 Lepelaars geteld (waarnemer: René Oosterhuis).
Een Roerdomp vliegt over het Matslootgebied. In De Blauwvennen foerageren 2 Reuzensterns en een Gierzwaluw (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Peizerweering rusten 3 Lepelaars en ook 5 Casarca’s. Hier zit een Havik vrouw op de uitkijk in een dode boom. 5 Witgatjes foerageren samen in het gebied. Ten zuiden van de Zanddijk vliegt een Groenpootruiter op en foerageert een juveniele Bontbekplevier. Op het fietspad van de Groningerweg zit een Grote Groene Sprinkhaan (zie foto hiernaast).
21 aug: In het Matslootgebied vliegen tijdens veldwerk 3 Roerdompen en een PURPERREIGER op (waarnemer: Virry Schaafsma).
In De Blauwvennen foerageert een volwassen Reuzenstern. Bij de Mijmerbank laat een Waterral zich horen en zien. Boven het Matslootgebied jagen en spelen 3 Bruine Kiekendieven, een vrouwtje met haar twee jongen.
20 aug: Een Hermelijn loopt over het Hoge Bruggetje. In het Matslootgebied jaagt een man Bruine Kiekendief (waarnemer: Rachel van Werven).
‘s Avonds rusten 39 Lepelaars in de Middelvennen (waarnemer: René Oosterhuis).
19 aug: In De Blauwvennen foerageren 4 Reuzensterns en een late Gierzwaluw. Ook is hier een IJsvogel te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Peizerweering zijn de 7 Casarca’s nog aanwezig. In het plas-drasgebied bij De Zanddijk foerageren 3 Bontbekplevieren, 4 Kemphanen, een Bosruiter en 2 Lepelaars (waarnemer: Tseard Mulder).
18 aug: In de Peizerweering rusten 7 Casarca’s. Hier foerageren ook honderden Huis- en Oeverzwaluwen. Langs het Eelderdiep jagen 3 Bruine Kiekendieven, waarvan 2 juvenielen.
‘s Avonds foerageren 5 Reuzensterns (2 juvenielen) boven het Langmameer. Een Gierzwaluw en een Koekoek vliegen over het Matslootgebied. Langs het Eelderdiep foerageren 10 Lepelaars (waarnemer: Maarten Jansen).
In De Middelvennen en De Bolmert zijn in totaal 23 Lepelaars te zien (waarnemer: René Oosterhuis).
17 aug: In De Middelvennen rusten 70 Lepelaars en foerageren 2 Reuzensterns (ouder met jong). Hier laat ook een Roerdomp zich zien (waarnemer: René Oosterhuis).
Langs de Onlandse Dijk staat een pol Struikhei volop in bloei (zie foto hiernaast).
16 aug: In het plas-drasgebied langs de Zanddijk staan 3 Reuzensterns (waarvan 1 juveniel) te rusten. Tussen de Kieviten staat een Goudplevier. Ook zijn hier 6 Casarca’s, 5 Lepelaars, een Oeverloper, 3 Groenpootruiters, 6 Bosruiters en 3 Bontbekplevieren te zien. Een Havik komt langs jagen (waarnemer: Harry Westerhuis).
‘s Morgens jaagt een Boomvalk in De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
‘s Middags zitten 3 Boomvalken, waarvan 2 juvenielen, in een boom in De Bolmert (waarnemer: Bert Helder).
15 aug: In De Middelvennen rusten 52 Lepelaars en ook in De Jarrens zijn 2 Lepelaars te zien (waarnemer: René Oosterhuis).
14 aug: In De Peizerweering rusten 7 Casarca’s en foerageren 4 Bosruiters. In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk foerageren zo’n 20 Kemphanen, 3 Bontbekplevieren, 2 Bosruiters en een Porseleinhoen. Hier rusten ook 4 Lepelaars. Bij Het Beeld jaagt een Boomvalk (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Weeringsbroeken jaagt een vrouw Sperwer. Langs de Roderwolderdijk foerageren 12 Ooievaars in de pas gemaaide graslanden.
12 aug: In De Peizerweering zwemmen 2 Casarca’s en foerageren 2 Oeverlopers (waarnemer: Jacob Poortstra).
‘s Avonds zijn in De Middelvennen in totaal 54 Lepelaars te zien (waarnemer: Rachel van Werven).
11 aug: Een PURPERREIGER landt in De Blauwvennen. Hier jaagt ook een Sperwer vrouw en foerageren 2 Reuzensterns. 12 Lepelaars vliegen over richting Leekstermeer (waarnemer: Willem Hovinga).
Boven het Leekstermeer foerageren nog 20 Gierzwaluwen. In een hoogspanningsmast in Polder Lage Land zitten 2 Slechtvalken. In het plas-drasgebied bij de Zanddijk foerageren 10 Kemphanen en een Kleine Strandloper, Bosruiter en Oeverloper. Ook zijn hier 6 Lepelaars te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Middelvennen worden 31 Lepelaars geteld (waarnemer: René Oosterhuis).
8 aug: ‘s Avonds foerageren weer 20 Lepelaars in het plas-drasgebied bij de Zanddijk. Een vrouw Havik jaagt op de steltlopers in De Peizerweering (waarnemer: Maarten Jansen).
7 aug: ‘s Avonds foerageren 33 Lepelaars in het plas-drasgebied bij de Zanddijk. Hier zijn ook 30 Watersnippen, 30 Kemphanen, 10 Bosruiter, 3 Witgatjes en 3 Oeverlopers actief. Zo’n 1000 Boerenzwaluwen verdwijnen samen in de dichte vegetatie om daar te overnachten. Ook vliegt er nog een Gierzwaluw rond (waarnemer: Maarten Jansen).
6 aug: In De Blauwvennen foerageert een Reuzenstern (waarnemer: Willem Hovinga).
Een Zwarte Wouw vliegt over de Groningerweg bij de Broekenweering (waarnemer: Marleen Riegman).
2 aug: De POELRUITER is weer te zien bij de Zanddijk (waarnemer: Tseard Mulder).
1 aug: De POELRUITER is nog aanwezig in het gebied bij de Zanddijk (waarnemer: Jacob Poortstra).
In De Middelvennen en De Jarrens zijn in totaal 35 Lepelaars te zien (waarnemer: Dick Bresser).

31 juli: In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk foerageert een POELRUITER (zie foto hiernaast). Ook zijn hier een Porseleinhoen, een Temmincks Strandloper, een Oeverloper, 10 Kemphanen en 2 Bosruiters te zien (waarnemer en foto: Tseard Mulder).
In De Weeringsbroeken zijn weer zo’n 30 Ooievaars te zien (waarnemer: Frans Kromme).
Een ZEEAREND vliegt over De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
29 juli: In de Blauwvennen is een IJsvogel te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
28 juli: Langs en boven het Omgelegde Eelderdiep zijn een KONINGINNEPAGE, een Oranje Luzernevlinder en liefst 87 GROENE GLAZENMAKERS te zien (waarnemer: Evert-Jan Slot).
In De Jarrens rusten 10 Lepelaars (waarnemer: Michel Wijnhold).
26 juli: In De Blauwvennen foerageren 2 WITWANGSTERNS (volwassen en jong; zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
Op de Onlandse Dijk spelen weer 3 Hermelijnen. Bij het Hoge Bruggetje vliegt een Roerdomp op (waarnemer: Frans Kromme).
In gemaaide graslanden rond de westelijke Zanddijk worden in totaal 39 Ooievaars geteld (waarnemer: Dick Bresser).
25 juli: ‘s Avonds vliegen 7 FLAMINGO’S vanaf het Leekstermeer, over Roderwolde, richting De Kleibosch/Zuidermaden (waarnemer: Rob Biezenaar).
23 juli: In De Middelvennen rusten ‘s avonds 30 Lepelaars (waarnemer: Michel Wijnhold).
Er zijn nu veel jonge vogels en zoogdieren te zien in De Onlanden. Soms verschijnen ze ook voor een wildcamera in het gebied (zie filmpje op Youtube).
21 juli: In de plas-drasgebieden rond de Zanddijk foerageren ‘s avonds zeker 50 Kemphanen en kleine aantallen Grutto, Witgatje, Oeverloper, Zwarte Ruiter en Bosruiter. Een Havik vrouw slaat een prooi in De Peizerweering. Zwarte Kraaien proberen een volwassen vrouw Slechtvalk weg te pesten uit een hoogspanningsmast bij De Broekstukken (waarnemer: Maarten Jansen).
20 juli: Een onvolwassen ZEEAREND vliegt over het Leekstermeer bij Sandebuur (waarnemer: Willem Hovinga).
19 juli: In De Blauwvennen rusten 3 Grote Zilverreigers en 2 Lepelaars. Een Hermelijn rent over het fietspad van de Hooiweg. In het Klein Waal zitten 2 Boomvalken in de bomen. Op de Onlandse Dijk hebben een Wezel en een Hermelijn een korte confrontatie (zie filmpje op Youtube). Op beelden van een wildcamera in De Onlanden is de eerste jonge Otter van dit jaar te zien.
17 juli: Een volwassen ZEEAREND vliegt ‘s morgens over de Bolmert. Later op de ochtend is daar ook een onvolwasssen ZEEAREND te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
Een Visarend zit in een boom in De Broekenweering. Later wordt deze vogel gestoord door een volwassen ZEEAREND, waarmee een kort luchtgevecht gevoerd wordt (waarnemer: Jan Allex de Roos).
De eerste terugkerende Regenwulpen vliegen over het Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk foerageren zo’n 50 Kemphanen en een paar Grutto’s. In De Peizerweering steekt een Waterral het water tussen twee pitrusvelden over. In het Matslootgebied zijn de eerste GROENE GLAZENMAKERS uitgeslopen.
15 juli: Bij De Bolmert loopt een Roerdomp op de dijk. Op de Onlandse Dijk willen 2 Hermelijnen het Hoge Bruggetje oversteken. In een boompje langs het pad zitten 10 Baardmannetjes (waarnemer: Willem Hovinga).
In een raai van 100 meter met 20 live-traps in het Matslootgebied worden ‘s morgens liefst 15 Waterspitsmuizen gevangen.
13 juli: Bij het Hoge Bruggetje is een IJsvogel te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
Een Hermelijn holt een eind over de Onlandse Dijk. Een vrouw Bruine Kiekendief vliegt op van het pad.
12 juli: ‘s Avonds jaagt een Havik vrouw over het plas-drasgebied bij de Zanddijk en jaagt daarbij zeker 70 Kemphanen op. Langs de Drentse Dijk is een paartje Paapje te zien (waarnemer: Maarten Jansen).
11 juli: In De Weeringsbroeken roept ‘s morgens een Kwartel. In de Jarrens rusten 14 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).
Bij de Wolddijk vliegt een Boomvalk rond bij een van de hoogspanningsmasten (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds is in het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk een GRAUWE FRANJEPOOT te zien (zie foto hiernaast van waarnemer: Harm-Jan Wight).
Aan de oost- en zuidkant van het Leekstermeer zijn 2 volwassen ZEEARENDEN actief (waarnemer: Rachel van Werven).
10 juli: Aan de westkant van de Onlandse Dijk steekt een Wezel het pad over. Aan de oostkant laten 3 Hermelijnen zich mooi zien op het pad (zie foto hiernaast en ook het filmpje op youtube). Een ZEEAREND vliegt vanaf het Leekstermeer over De Blauwvennen (waarnemer en foto: Willem Hovinga).
Een Lepelaar vliegt over het Matslootgebied.
9 juli: Aan de oostkant van het Matslootgebied foerageren ‘s morgens 2 Lepelaars. Langs de Groningerweg bij De Kampjes ligt een dood gereden Kerkuil.
Op de Onlandse Dijk zijn later op de dag 2 (jonge?) Hermelijnen te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
7 juli: In De Jarrens rusten 14 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).
Bij De Stort vliegt een Boomvalk uit een bosje (waarnemer: Michel Wijnhold).
5 juli: Tijdens inventarisaties in De Peizermaden worden 4 VUURLIBELLEN gezien (zie foto hiernaast van waarnemers: Evert-Jan Slot/Buro Bakker).
In De Jarrens rusten 6 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).
4 juli: Bij Berging Sandebuur jaagt een Boomvalk (waarnemer: Willem Hovinga).
In Polder Vredewold bloeit het zeldzame Goudknopje weer uitbundig (waarnemer: René Oosterhuis).
Langs de Hooiweg worden op drie plekken in totaal 31 Waterspitsmuizen gevangen.
3 juli: In De Blauwvennen staan ‘s morgens vroeg 6 Lepelaars en foerageert een Grote Zilverreiger.
2 juli: In het riet langs de Hooiweg zijn meerdere groepjes Baardmannetje te horen en zien.

30 juni: In De Middelvennen rusten 21 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).
Bij De Stort langs de Rodervaart wordt een Havik achterna gezeten door een Boomvalk (waarnemer: Willem Hovinga).
Ook langs het Eelderdiep rusten 6 Lepelaars.
‘s Avonds wordt op de hoek van de Onlandse Dijk en de Roderwolderdijk mogelijk een CETTI’S ZANGER gezien en gehoord (waarnemer: Guido Helder).
29 juni: In het plas-drasgebied bij de Zanddijk foerageren 13 Grutto’s en ook de eerste Kemphanen die weer terug komen uit hun broedgebieden (waarnemer: Jacob Poortstra).
28 juni: Een IJsvogel vliegt vanaf het Peizerdiep over de weg ten zuiden van Hoeve Eiteweert.
26 juni: in Polder Vredewold foerageren 31 Ooievaars (waarnemer: René Oosterhuis).
Een WESPENDIEF vliegt over De Stenhorsten (waarnemer: Harry Smeltekop).
25 juni: Een Lepelaar vliegt over het Matslootgebied (waarnemer: Desmond de Vries).
In dit gebied is nog steeds af en toe de hoemp van een Roerdomp te horen.
‘s Avonds staan 17 Lepelaars in De Middelvennen. Vrijwel de hele groep vliegt op om in De Bolmert te gaan foerageren (waarnemer: Rachel van Werven).
23 juni: ‘s Avonds vliegt een Lepelaar over de Zanddijk. Langs de Drentse Dijk zingt een Paapje nog volop (waarnemer: Maarten Jansen).
De invasie van Distelvlinders is ook in De Onlanden overal goed te merken. Met gemak zijn er op vrijwel elke plek tientallen te zien.
22 juni: Een Reegeit met 2 kalfjes loopt in De Bolmert. Hier is ook een IJsvogel te zien. Een Boomvalk wordt belaagd door een (Zilver)meeuw (waarnemer: Jeroen Veenstra).
In De Blauwvennen zwemt een Dodaars en ook een Mol. Een Bruine Kiekendief probeert een opvliegende Roerdomp te slaan. Deze duikt meteen weer het Riet in. Langs de Onlandse Dijk laten 2 nieuwsgierige jonge Baardmannetjes zich mooi bekijken (zie foto hiernaast).
19 juni: In de Lettelberter Petten zingt een WIELEWAAL (waarnemer: René Oosterhuis).
17 juni: In De Weeringsbroeken roept een Kwartel (waarnemer: Harry Westerhuis).
Bij de Noorddijk proberen 2 Boomvalken een Zwarte Kraai te verjagen (waarnemer: Leon Peters).
De GRAUWE KLAUWIER bij De Kleibosch is nog aanwezig (waarnemer: Cees Koelewijn)
In De Peizerweering foerageren 2 Lepelaars en een Grote Zilverreiger in broedkleed (zwarte snavel, rode poten). Ook zitten hier 2 jonge Baardmannetjes in het riet.
16 juni: 2 Zwarte Sterns vliegen over de Zanddijk bij het Eelderdiep. Langs de Drentse Dijk zijn meerdere Paapjes te zien. Bij Het Beeld zit een Havik in een dode boom. Langs de Onlandse Dijk zijn jonge Baardmannetjes te zien. Een Lepelaar foerageert in De Blauwvennen (waarnemer: Jannie Schoonveld).
Aan de oostkant van het Matslootgebied vliegt een Roerdomp man op die naar het Langmameer gaat en daar invalt. Een andere Roerdomp (vrouw) vliegt over het Klein Waal richting west. Een paartje Bruine Kiekendief is druk met het aanvoeren van eten voor de jongen. Een vers uitgeslopen Grote Keizerlibel mist een deel van een achtervleugel en kan daardoor nauwelijks vliegen.
15 juni: ‘s Nachts roept in De Peizerweering een KLEINST WATERHOEN (waarnemer: Erick Turksema).
14 juni: ‘s Morgens vroeg jaagt een Ransuil met succes in de Zuidermaden. Hier zijn ook een Boomvalk en 2 Lepelaars te zien (waarnemer: Erick Turksema).
Aan de oostkant van De Peizerweering staat een FLAMINGO te rusten (zie foto hiernaast). De kleurring met code duidt op een vogel die afkomstig is uit het Zwillbrockervenn in Duitsland. Langs de Drentse Dijk is kort een Porseleinhoen te zien. De GROTE KAREKIET zingt weer in de Westermade (waarnemer en foto: Bernadette Balten).
In De Peizerweering foerageren 4 Lepelaars (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het plas-drasgebied langs het Eelderdiep zijn ‘s middags 9 Casarca’s aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Noorddijk zijn ook 2 Lepelaars te zien.
‘s Avonds roept een Kwartel bij De Beelestukken. Een Porseleinhoen zwiept z’n roep in De Peizerweering (waarnemer: Franz Widmann).
13 juni: ‘s Morgens vroeg foerageert een KLEINE ZILVERREIGER in het plas-drasgebied bij de Zanddijk (waarnemer: Tseard Mulder).
In het bos bij De Stenhorsten roept een Kleine Bonte Specht.
12 juni: De GROTE KAREKIET zingt ‘s avonds weer fanatiek in De Westermade (waarnemer: Gea Jansen).
11 juni: Ondanks de stevige wind zingt de GROTE KAREKIET weer continu in De Westermade. Een Wezel steekt hier razendsnel de Drentse Dijk over.
‘s Nachts roept een Porseleinhoen in De Peizerweering.
In het riet langs het Leekstermeer slapen duizenden Spreeuwen tamelijk onrustig (waarnemer: Michel Wijnhold).
10 juni: In De Bolmert is een Visarend te zien. In De Blauwvennen foerageren 2 Lepelaars en vliegt een Roerdomp een stuk over het gebied (waarnemer: Willem Hovinga).
Langs de Woudrustlaan is een mannetje GRAUWE KLAUWIER te zien (zie foto hiernaast van waarnemer Jannie Schoonveld).
9 juni: In De Blauwvennen geeft een Bruine Kiekendief een gevangen prooi over aan zijn vrouwtje (waarnemer: Michel Wijnhold).
‘s Avonds jaagt een Visarend in het Matslootgebied (waarnemer: Henri Hallink).
De GROTE KAREKIET zingt nog langs het Eelderdiep in De Westermade.
7 juni: In De Blauwvennen heeft een Havik een prooi geslagen (waarnemer: Willem Hovinga).
Een Wezel steekt de Hooiweg over. In het Matslootgebied jagen 4 Bruine Kiekendieven.
6 juni: De Hermelijn heeft bij de Roderwolderdijk weer een woelmuis gevangen (waarnemer: Titia Keuning).
5 juni: In een bosje in de Weeringsbroeken zingt een WIELEWAAL (waarnemer: Frans Kromme).
Midden in het drukke forenzen spitsuur is een Hermelijn op jacht op de Roderwolderdijk (zie filmpje op Youtube). Aan de westkant van de Onlandse Dijk jaagt een andere Hermelijn. In het Matslootgebied jagen tegelijkertijd 5 Bruine Kiekendieven. In het plas-drasgebied langs de Zanddijk foerageren 6 Lepelaars.
4 juni: In De Kleibosch bloeit de zeldzame AKELEIRUIT prachtig (zie foto hiernaast van waarnemer: Gineke Anna van Pelt).
2 juni: ‘s Nachts hoempt een Roerdomp in De Bolmert. In De Peizerweering zijn 3 Porseleinhoenen te horen.
Een ZEEAREND laat zich ‘s middags kort zien boven De Blauwvennen (waarnemer: Rachel van Werven).
Wat later op de middag is dezelfde (?) onvolwassen ZEEAREND te zien boven De Peizerweering (waarnemer: Lucie Kooistra).
In het gebied langs de Noorddijk wordt een 19-stippelig Lieveheersbeestje gevonden (zie foto hiernaast van waarnemer: Evert-Jan Slot).
‘s Avonds foerageert een Lepelaar in het Langmameer. Op een slikplaat bij de Roderwolderdijk lopen 8 Grutto’s. Op de Onlandse Dijk foerageert een Koekoek (waarnemer: Maarten Jansen).
Na zonsondergang zijn in De Peizerweering zeker 5 Porseleinhoenen en een KLEINST WATERHOEN te horen (waarnemer: Roel Rijskamp).
1 juni: ‘s Morgens vroeg roept een Porseleinhoen aan de oostkant van het Matslootgebied. Bij het gemaal Matsloot steekt een Hermelijn de weg over (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Kleibosch zingen een KREKELZANGER en een WIELEWAAL en zijn ook een GRAUWE KLAUWIER te zien en een Appelvink en een Geelgors te horen (waarnemers: Erick Turksema en Cees Koelewijn).
Een onvolwassen ZEEAREND vliegt over De Blauwvennen naar het Leekstermeer (waarnemer: Ane van Rees).
De GROTE KAREKIET is weer te horen in De Westermade (waarnemer: Gea Jansen).
In De Blauwvennen foerageert ‘s morgens vroeg een Lepelaar. In het Langmameer hoempt een Roerdomp. Een paartje Paapje is op jacht naar insecten in De Nieuwe Weering.

31 mei: ‘s Avonds laat zingt in De Westermade weer een GROTE KAREKIET (waarnemer: Tseard Mulder).
30 mei: ‘s Morgens vroeg is weer een Porseleinhoen te horen in De Peizerweering. Hier baltst ook Watersnip, rust een Lepelaar en jaagt wat later op de dag een vrouw Bruine Kiekendief. In De Broekenweering zingt een Goudvink.
‘s Avonds zingt een GROTE KAREKIET bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een Roerdomp vliegt over de Hooiweg (waarnemer: Jeroen Veenstra).
29 mei: In De Westermade zingt ‘s morgens vroeg een GROTE KAREKIET (waarnemer: Jacob de Bruin).
Aan de oostkant van dit gebied is overdag een Kwartel te horen (waarnemer: Evert-Jan Slot).
In De Blauwvennen foerageert een Groenpootruiter. Langs de Groningerweg bij Peizerwold is weer eens een Steenmarter dood gereden.
Nagekomen melding: Op 19 mei vlogen 15 FLAMING0’S een kwartier lang rond boven De Peizerweering, waarna ze zuidwaarts vertrokken (zie foto hiernaast van waarnemer: Bert Dries).
27 mei: Een volwassen ZEEAREND vliegt over De Bolmert (waarnemer: Willem Hovinga).
Op de hoek van de Zanddijk en de Woudrustlaan zingt weer een Spotvogel. In De Broekenweering jaagt een Boomvalk (waarnemer: Tseard Mulder).
26 mei: ‘s Nachts roept een Porseleinhoen in De Peizerweering.
Later in de nacht roept hier ook (kort) een KLEINST WATERHOEN (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Blauwvennen zijn ‘s morgens 7 Grote Zilverreigers, 1 Lepelaar en 4 Bontbekplevieren te zien. Een Boomvalk jaagt boven het gebied. In de bosjes in het gebied zingen 2 Spotvogels (waarnemer: Michel Wijnhold).
25 mei: Voor zonsopkomst zwemt een OTTER door de Zuidslenk naar het Peizerdiep. In het Matslootgebied hoempen minstens 5 Roerdompen; 2 mannen Bruine Kiekendief jagen boven het gebied. In de berm van de Hooiweg staat de zeldzame KLEINE RATELAAR in bloei.
24 mei: ‘s Morgens zit ten oosten van De Westermade kort een MONNIKSGIER in het grasland (zie foto hiernaast van waarnemer: Theo Kompier).
In het Matslootgebied roept de KLEIN WATERHOEN weer (waarnemer: Michel Wijnhold).
Langs de Onlandse Dijk klinkt uit veel sloten het gekwaak van de Poelkikker (zie ook filmpje op Youtube).
23 mei: ‘s Morgens voor zonsopkomst roept een Porseleinhoen in De Peizerweering. Ook de (dit jaar) enige Roerdomp hier laat zich horen (waarnemer: Frans Kromme).
In het bosje op de hoek van Zanddijk en Woudrustlaan zingt een Spotvogel (waarnemer: Tseard Mulder).
Aan de zuidkant van het Leekstermeer hoempen ‘s morgens vroeg zeker 3 Roerdompen. Ook wordt hier om het hardst geroepen door 3 Koekoekmannen die strijden om hetzelfde vrouwtje. In Berging Sandebuur bloeit de zeldzame Geelgroene Zegge massaal.
22 mei: Langs het Eelderdiep in de Peizerweering rusten 18 Lepelaars (waarnemer: Harry Westerhuis).
In dit gebied zijn ook zeker 8 paartjes Geoorde Fuut te zien. In een sloot met Krabbenscheer bij de Zanddijk komen de eerste Vroege Glazenmakers uit het water om te vervellen tot libel. In de berm van het fietspad langs de westkant van De Broekenweering staat de zeldzame Adderwortel in bloei.
19 mei: De 3 ZWARTE IBISSEN zijn ‘s morgens te zien in De Peizerweering (waarnemer: Aart van der Spoel).
Hier zijn, op verschillende plekken in het riet, ook zeker 8 paartjes Baardmannetje aanwezig (waarnemer: Roel Rijskamp).
Een Rode Wouw vliegt over De Zuidermaden (waarnemer: Erick Turksema).
‘s Middags foerageert een STELTKLUUT in het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk. Hier vliegen ook 2 Zwarte Sterns (waarnemer: Joppe Rijpstra).
Bij Het Beeld zingt een Spotvogel. In De Weeringsbroeken vliegen de eerste Bruine Vuurvlinders (zie foto hiernaast van waarnemer: Evert-Jan Slot).
18 mei: Ten zuiden van de Zanddijk foerageren 3 ZWARTE IBISSEN (waarnemer: Wim Zorge; zie foto hiernaast en ook filmpje op Youtube).
‘s Morgens vroeg zijn weer 3 Porseleinhoenen te horen langs het Eelderdiep, 1 bij de Zanddijk en 2 in De Peizerweering. Hier hoempt ook een Roerdomp. Aan de noordkant van dit gebied zijn later op de ochtend 3 jonge Baardmannetjes te zien. In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk rusten dan 13 Lepelaars. Een WITWANGSTERN vliegt luid roepend over de brug.
In De Kampjes foerageren 4 Tapuiten (waarnemer: Tseard Mulder).
Een Oeverloper scharrelt langs het water in De Zuidermaden. Hier is ook een paartje Paapje te zien. Een man Havik vliegt met prooi De Kleibosch in (waarnemer: Cees Koelewijn).
In De Bolmert vliegen een ZEEAREND en een Visarend over (waarnemer: Sjoerd Geelink).
In Polder Vredewold vliegt een KONINGINNENPAGE (waarnemer: René Oosterhuis).
17 mei: Langs de Drentse Dijk roept ‘s morgens vroeg een Porseleinhoen. Wat later op de dag is langs het Eelderdiep een Zilverplevier aanwezig (waarnemer: Jacob Poortstra).
Midden op de dag roept kort een Porseleinhoen vlak langs de Zanddijk bij de brug over het Eelderdiep. Op verschillende plekken langs het Eelderdiep staan in totaal 22 Lepelaars te rusten.
16 mei: ‘s morgens vroeg roepen 2 Porseleinhoenen langs het Eelderdiep. 12 Lepelaars staan hier te rusten (waarnemer: Jacob Poortstra).
15 mei: In De Blauwvennen hoempen ‘s morgens vroeg 3 Roerdompen. Hier foerageren ook 5 Bosruiters, 2 paartjes Kleine Plevier, een vrouwtje Kemphaan en 2 Temmincks Strandlopers. Langs de slenk in het gebied staan 5 Grote Zilverreigers en 4 Lepelaars te rusten (waarnemer: Michel Wijnhold).
In het Matslootgebied jaagt al vroeg een Boomvalk. Pal naast het Hoge Bruggetje hoempt een Roerdomp keihard. Aan weerszijden van het water krijst een Waterral. In de Midslenk bij de Roderwolderdijk wordt een vrouwtje Tafeleend door 6 woerden tegelijk lastig gevallen.
‘s Avonds staan 13 Lepelaars langs het Eelderdiep en foerageert een Zwarte Stern in het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk. Langs de Drentse Dijk zijn 3 Paapjes te zien (waarnemer: Maarten Jansen).
14 mei: De eerste Glassnijder van dit voorjaar is (helaas dood gereden) te zien bij Het Beeld. Langs de Noorddijk rust 1 Lepelaar. Een Reebok loopt door het water aan de zuidkant van het Langmameer.
13 mei: Voor zonsopkomst roepen 2 Porseleinhoenen ten oosten van de Drentse Dijk (waarnemer: Frans Kromme).
Nog eens 5 Porseleinhoenen zijn te horen langs de Zanddijk (in resp. De Broekenweering (1) en De Peizerweering (2)), bij de brug over het Eelderdiep (1) en aan de westkant van de Onlandse Dijk (1).
Later op de dag is bij de stuw in het Eelderdiep het eerste paartje Geoorde Fuut met jong(en) te zien. In het gebied ten westen van De Gouw foerageren 4 Tapuiten (waarnemer: Frans Kromme).
Aan de oostkant van De Westermade zit een man Gele Kwikstaart op het pad (zie foto hiernaast van waarnemer: Gea Jansen).
12 mei: Ten zuiden van de Zanddijk foerageren zeker 3 Bosruiters en 2 Bontbekplevieren (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied jaagt een Boomvalk.
‘s Avonds zingen 4 Paapjes op verschillende plekken langs de Drentse Dijk (3) en Noorddijk (1). Bij de Noorddijk baltst ook een Kleine Plevier (waarnemer: Maarten Jansen).
11 mei: In het Matslootgebied zijn zeker 4 Boomvalken te zien. Hier vliegt ook een Lepelaar over (waarnemer: Jeroen Veenstra).
Langs het Eelderdiep rusten 12 Lepelaars (waarnemer: Ingeborg Luiken).
10 mei: in De Middelvennen rusten 8 Lepelaars en is ook een Paapje te zien. Een onvolwassen ZEEAREND en een Havik jagen in de Peizerweering (waarnemer: Jannes Aalders).
Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk laat een Wezel zich mooi zien (zie foto hiernaast van waarnemer: Jannes Goozen).
Langs het Eelderdiep rusten 18 Lepelaars (waarnemer: Aart van der Spoel).
Een vrouw Sperwer jaagt over de Roderwolderdijk bij het Groot Waal.
9 mei: In De Peizerweering roept ‘s morgens vroeg een Porseleinhoen. Wat later op de ochtend vliegen een WITWANGSTERN samen met 2 Zwarte Sterns, en ook een Groenpootruiter en een vrouw Blauwe Kiekendief over De Broekenweering. In De Kampjes foerageren zo’n 15 Bosruiters en een Witgatje. Hier is ook een Lepelaar te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Jarrens is een KREKELZANGER te horen. Een tweedejaars ZEEAREND jaagt aan de noordkant van het Leekstermeer (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Bolmert zijn 2 Lepelaars te zien (waarnemer: Jan Guikema).
Een Bonte Strandloper landt, samen met 10 Kemphanen, in het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk. Langs het Eelderdiep jaagt een Havik man.
8 mei: in De Nieuwe Weering zingt een Paapje. Langs de Madijk bij het Eelderdiep plingen 2 Baardmannetjes in het riet (waarnemer: Michel Wijnhold).
Ook in De Peizerweering zijn op een paar plekken Baardmannetjes te horen. 4 Lepelaars staan hier te rusten langs het Eelderdiep. Op het diepje zwemmen zeker 10 paartjes Geoorde Fuut. Een man Bruine Kiekendief wordt achtervolgd door een Zwarte Kraai als hij met een prooi richting zijn nest in het Matslootgebied vliegt.
7 mei: ‘s morgens vliegen 2 BIJENETERS en een Visarend over De Peizerweering (waarnemer: Lazar Brinkhuizen).
Een onvolwassen ZEEAREND zit in een boom aan de zuidkant van het Leekstermeer (waarnemer: Theo Bus).
Langs het Eelderdiep zijn op verschillende plekken in totaal 7 Lepelaars te zien.
6 mei: ‘s Morgens vroeg hoempt een Roerdomp bij het Langmameer. In het Matslootgebied jagen meerdere Bruine Kiekendieven en vliegt een Roerdomp over het gebied. Langs de Noordslenk bij de Roderwolderdijk rusten 2 Lepelaars. Een Slechtvalk man zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast. Het witte pluis van het uitgebloeide Veenpluis is nu op een aantal plekken goed zichtbaar in het moeras (zie foto hiernaast). Op de Groningerweg bij De Nieuwe Weering is helaas een Hermelijn dood gereden.
Bij Polder Vredewold is de Purperreiger nog aanwezig (waarnemer: Henk Wiersema).
5 mei: Langs het Eelderdiep rusten 10 Lepelaars (waarnemer: Aart van der Spoel).
Bij Polder Vredewold is een Purperreiger te zien (waarnemer: Henk Wiersema).
In het riet langs de Onlandse Dijk laat een groepje Baardmannetjes zich goed bekijken (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs dit pad bloeit het zeldzame Veenreukgras op een aantal plekken.
‘s Avonds zingen een Paapje en een Kneu langs de Drentse Dijk. In De Weeringsbroeken foerageren 15 Kemphanen en langs de Noorddijk is een vrouwtje Tapuit te zien (waarnemer: Maarten Jansen).
3 mei: Een onvolwassen ZEEAREND vliegt over het Leekstermeer. Een volwassen ZEEAREND vliegt met een vis over het gebied ten zuiden van het meer naar het westen (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Langs het Eelderdiep rusten 15 Lepelaars. Een groep van zo’n 20 Regenwulpen vliegt over de Zanddijk.
2 mei: Langs het Eelderdiep zijn weer 3 Lepelaars te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
‘s Morgens vroeg hoempen in het Matslootgebied zeker 6 Roerdompen. Langs de Onlandse Dijk zingen minstens 20 Rietzangers en ook 8 Snorren. Twee paartjes Bruine Kiekendief baltsen boven het gebied. Een vrouw Blauwe Kiekendief vliegt op van de slaapplaats.
1 mei: Langs het Eelderdiep staan ‘s morgens vroeg in totaal 9 Lepelaars en 150 Regenwulpen te rusten. Wat later foerageren zo’n 30 Kemphanen, 2 Bosruiters en 2 Groenpootruiters in het gebied. Een Bokje vliegt op (waarnemer: Jacob Poortstra).
Een IJsvogel vliegt bij de Madijk over het Omgelegde Eelderdiep (waarnemer: Sicco van der Brug).

30 apr: ‘s Morgens vroeg roepen 3 Porseleinhoenen in De Blauwvennen. In Berging Sandebuur, in De Bolmert en in De Bolmert-zuid hoempen Roerdompen. Bij Berging Sandebuur lopen 4 Reeën op de kade. In het Riet zingen 5 Snorren en zijn zeker 3 paartjes Baardmannetje te horen. Langs het Peizerdiep bij de Noordslenk rusten 2 Lepelaars.
29 apr: In De Blauwvennen jaagt een Visarend (waarnemer: Willem Hovinga).
Langs het Eelderdiep staan twee groepjes van respectievelijk 7 en 4 Lepelaars te rusten. Op een klein strookje land in het water staan 15 Kemphanen dicht bij elkaar. Door de hanen wordt af en toe gebaltst.
28 apr: ‘s Morgens voor zonsopkomst roepen op verschillende plekken langs het Eelderdiep in totaal 4 Porseleinhoenen. In De Peizerweering zijn de eerste Kleine Karekieten te horen. Hier vliegt ook een Bokje op en staan 3 Lepelaars te rusten. Kleine aantallen Bosruiters, Oeverlopers en een enkel Witgatje foerageren op de kale stukken in het gebied.
In De Middelvennen en in De Jarrens hoempen Roerdompen. In De Middelvennen staan 8 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).
27 apr: In De Peizerweering scheren de eerste 2 Gierzwaluwen van het jaar door de lucht (waarnemer: Frans Tijsterman).
Ten zuiden van de Zanddijk bij het Eelderdiep foerageren 4 Zwarte Sterns en een WITWANGSTERN. Op het diepje zwemmen weer veel Geoorde Futen. In De Broekenweering zijn 2 Baardmannetjes te zien en vliegen 9 Kemphanen over. In het riet langs de Onlandse Dijk scharrelen nog eens 7 Baardmannetjes. In de Lettelberter Petten vliegt een ZEEAREND voorbij. Op de plas voor de kijkhut zwemmen 2 Dodaarzen (waarnemer: Bert Helder).
Langs het fietspad bij De Stenhorsten zingt een Geelgors in de top van een struik. In het Groot Waal kekkert de Havik.
26 apr: In Polder Roderwolde roept voor zonsopkomst een Kwartel. Bij de Zuidslenk ten oosten van de Hooiweg roept dan een Porseleinhoen. In De Blauwvennen hoempen 3 Roerdompen. Hier vliegen tijdens veldwerk 2 Bokjes op.
Later op de dag vliegen 2 verschillende onvolwassen ZEEARENDEN kort na elkaar over het Leekstermeer (waarnemer: Sjoerd Geelink).
In de graslanden langs de Hooiweg foerageren zo’n 80 Regenwulpen (waarnemer: Jurjen van der Berg).
25 apr: Aan de oostkant van het Matslootgebied ‘zwiept’ ‘s morgens vroeg een Porseleinhoen en ‘mekkert’ een Watersnip (waarnemer: Michel Wijnhold).
In de noordoosthoek van De Peizerweering zit een Visarend in een dood boompje (waarnemer: Sicco van der Brug).
24 apr: Aan de noordkant van het Matslootgebied roept ‘s morgens een KLEIN WATERHOEN (luister hier het geluid; waarnemer: Michel Wijnhold).
Langs de Drentse Dijk is de eerste Grasmus van het jaar te horen. Hier zingt ook een Paapje. In De Weeringsbroeken foerageren 100 Regenwulpen (waarnemer: Jacob Poortstra).
Langs de Weeringse Dijk foerageren 4 Tapuiten (waarnemer: Sicco van der Brug).
23 apr: De eerste Koekoek van het jaar roept in De Weeringsbroeken (waarnemer: Evert-Jan Slot).
22 apr: In De Weeringsbroeken bij De Gouw foerageren liefst 12 Beflijsters (waarnemer: Aart van der Spoel).
Aan de westkant van De Peizerweering vliegt een Bokje op en vliegen 2 Lepelaars over. Bij De Kampjes scharrelen 2 Baardmannetjes in het riet. Langs de Drentse Dijk zijn 9 Tapuiten en 2 Paapjes te zien. Een groep van zo’n 70 Regenwulpen vliegt over De Broekstukken (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied vliegt een Kleine Zilverreiger op (waarnemer: Klaas Heeres).
In De Peizerweering jaagt ‘s middags een Havik op de Kokmeeuwen, zonder resultaat (waarnemer: Harry Westerhuis).
21 apr: In de ochtendschemer roept een Porseleinhoen aan de oostkant van het Matslootgebied. Langs de Onlandse Dijk ‘zingen’ wat later zeker 7 Snorren en 1 Sprinkhaanzanger. Een Visarend eet zijn prooi in een hoogspanningsmast.
In De Weeringsbroeken foerageren 5 Beflijsters (waarnemer: Jacob Poortstra).
‘s Middags is bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk een Porseleinhoen te zien (waarnemer: Ingeborg Luiken).
In het Matslootgebied vliegen een Rode Wouw en zo’n 50 Regenwulpen voorbij (waarnemer: Harry Westerhuis).
Na zonsondergang landen 2 Lepelaars bij de zandgaten in het Matslootgebied (waarnemer: Rachel van Werven).
20 apr: In het Eelderdiep zwemmen ‘s morgens vroeg 2 OTTERS (zie foto hiernaast). In het gebied langs het diep zijn in totaal 5 Beflijsters, een Visarend met vis, zo’n 50 Regenwulpen, 6 Witgatjes, 6 Bosruiters em 2 opvliegende Bokjes te zien (waarnemer en foto: Jacob Poortstra).
In De Zuidermaden roept de eerste Kwartel van het jaar (waarnemer: Erick Turksema).
In De Nieuwe Weering foerageren een Paapje en een paartje Tapuit (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een HOP vliegt over de Roderwolderdijk bij het Groot Waal (waarnemer: Stijn Bodde).
In De Peizerweering rusten 4 Lepelaars langs het Eelderdiep en zijn weer veel Geoorde Futen en enkele Kemphanen te zien. Op twee plekken plingen Baardmannetjes in het Riet.
‘s Avonds gaan zo’n 350 Regenwulpen en 100 Kemphanen slapen in het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk (waarnemer: Maarten Jansen).
‘s Nachts roept een Porseleinhoen un het gebied langs de Noorddijk (waarnemer: Evert-Jan Slot).
19 apr: In het Matslootgebied vliegen een Rode Wouw en ook een Reuzenstern en een Groenpootruiter voorbij. Hier jaagt ook een Havik en zijn 4 Witgatjes en 10 Kemphanen te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Zuidermaden jagen tegelijkertijd 2 Visarenden. Grote aantallen Regenwulpen en 3 Lepelaars vliegen voorbij. Een Beflijster foerageert in het gebied (waarnemer: Cees Koelewijn).
In De Peizerweering rust een Reuzenstern en vliegen 2 Zwartkopmeeuwen tussen de Kokmeeuwen (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij De Stenhorsten is de eerste Boomvalk van het jaar te zien (waarnemer: Harry Smeltekop).
18 apr: Boven het Leekstermeer zweven 3 ZEEARENDEN. In De Blauwvennen jaagt een Havik en komt de eerste Visdief van het jaar voorbij.Ook zijn hier 2 Lepelaars te zien. In Polder Roderwolde foerageren zo’n 35 Regenwulpen en bij het gemaal zijn 2 Tapuiten te zien (waarnemer: Franz Widmann).
In het Matslootgebied trekt een Rode Wouw over (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Blauwvennen klinkt de roep van een RAAF (waarnemer: Lucie Kooistra).
In De Weeringsbroeken vliegt een Beflijster voorbij en jaagt een vrouw Sperwer (waarnemer: Frans Kromme).
Een Havik en 2 Kleine Bonte Spechten laten zich luidruchtig horen in De Kleibosch. Een vlucht van 14 Regenwulpen vliegt over De Zuidermaden. Hier trekt ook een opvallend grote groep van zeker 85 Zanglijsters voorbij (waarnemer: Cees Koelewijn).
17 apr: ‘s Morgens vroeg roept een Porseleinhoen in het Matslootgebied ten oosten van de Hooiweg. In De Blauwvennen hoempen 3 Roerdompen. Op de kale slikgrond naast de zuidelijke slenk foerageren 2 Oeverlopers en baltst een paartje Kleine Plevier. 2 Bokjes vliegen hier op. In de zuidoosthoek van het Leekstermeer zwemmen 38 Geoorde Futen. In de Rietboor zwemt een paartje Brilduiker. Hier is ook een IJsvogel te zien en jaagt een onvolwassen vrouw Havik (waarnemer: Michel Wijnhold).
Later op de dag is de KLAPEKSTER weer aanwezig bij De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
Een IJsvogel vliegt over de Rodervaart bij De Stort. Hier jaagt ook een vrouw Sperwer. Ten westen van Sandebuur foerageren zo’n 30 Kemphanen en 3 Witgatjes in de weilanden (waarnemer: Cees Koelewijn).
Een Gele Kwikstaart foerageert langs het pad aan de oostkant van De Westermade (waarnemer: Gea Jansen).
In De Peizerweering zwemmen zeker 31 paartjes Geoorde Fuut op het Eelderdiep. In dit gebied vliegen 2 Bokjes op en in het Riet aan de noordkant plingen 4 Baardmannetjes.
16 apr: Langs de Onlandse Dijk zingen ‘s morgens vroeg 4 Snorren en hoempen 2 Roerdompen (waarnemer: Frans Kromme).
Een onvolwassen ZEEAREND zorgt voor opschudding onder de watervogels als hij/zij van zuidoost naar noordwest over het Matslootgebied, De Blauwvennen en het Leekstermeer cirkelt. In De Blauwvennen gaat ook een groep van 6 Lepelaars op de wieken. In de weilanden aan weerszijden van de Hooiweg foerageren in totaal 63 Regenwulpen.
15 apr: Voor zonsopkomst mekkert een Watersnip boven het moeras langs de Noorddijk. Hier is ook een Porseleinhoen te horen. Ook langs de Drentse Dijk ‘zwiept’ een Porseleinhoen. In het Matslootgebied hoempen 5 verschillende Roerdompen. Een Bokje vliegt op uit het gebied ten zuiden van de Midslenk. Later op de ochtend jaagt een Slechtvalk man over het gebied.
Dan zijn ook 5 Tapuiten te zien langs de Drentse Dijk (waarnemer: Frans Tijsterman).
Bij Het Beeld is een Wezel te zien (waarnemer: Sonja van der Wijk).
In De Blauwvennen vliegen 10 Witgatjes en 10 Lepelaars langs en ‘s middags ook 42 Regenwulpen. In De Bolmert zit dan weer een Visarend in de boom (waarnemer: Bert Helder).
14 apr: Een Visarend jaagt boven de slenk in De Zuidermaden (waarnemer: Cees Koelewijn).
Later op de dag is hier de eerste Sprinkhaanzanger van het jaar te horen (waarnemer: Erick Turksema).
Bij de zandgaten in het Matslootgebied staan 3 Lepelaars. Op het water zwemt een vrouwtje Brilduiker (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Peizerweering roept een Porseleinhoen. Een groepje van 4 Regenwulpen vliegt over De Broekenweering. Aan de noordkant van De Weeringsbroeken foerageren 2 Kleine Plevieren. Langs de Noorddijk foerageren 2 Beflijsters (waarnemer: Tseard Mulder) en jaagt een Sperwer vrouw (waarnemer: Evert-Jan Slot).
Een Wezel laat zich zien aan de noordkant van De Jarrens (waarnemer: René Oosterhuis).
Bij De Broekstukken vliegt een Zwarte Wouw voorbij. In het gebied ten zuiden hiervan (De Snegelstukken) lopen 7 Reeën (waarnemers: Jaap Woldring en Fennelies Gimbrère).
Ten zuiden van het Leekstermeer jaagt een Visarend lange tijd boven het gebied. Later zit een (zeer waarschijnlijk) andere Visarend in een boom in De Bolmert (waarnemer: Bert Helder).
13 apr: In De Kleibosch zijn een Kleine Bonte Specht en een Goudvink te horen. Een Reuzenstern foerageert boven het Langmameer (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de Weeringse Dijk zit een man Tapuit op de uitkijk naar insecten (waarnemer: Gea Jansen).
In De Broekenweering foerageert een groep van 7 Reeën.
12 apr: in De Blauwvennen komen ‘s morgens 3 ZEEARENDEN (allen onvolwassen) samen jagen op de ganzen en eenden. Daarna trekken de vogels door richting het oosten. In het gebied jagen ook een paartje Bruine Kiekendief en 2 Reuzensterns (waarnemer: Willem Hovinga).
Ook een Havik man jakkert op hoge snelheid voorbij (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
Bij het parkeerplaatsje langs de Hooiweg is de KLAPEKSTER weer aanwezig (waarnemer: Geert Nijboer).
Langs de Roderwolderdijk grazen 5 Reeën.
11 apr: In De Middelvennen foerageert een groep van zo’n 45 Waterpiepers (waarnemer: Cees Koelewijn).
Tussen de schapen bij de Woudrustlaan zijn weer 4 Gele Kwikstaarten te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied vliegen 12 Lepelaars over, richting oost. Een Bruine Kiekendief man sleept met rietstengels voor een nest. Het Veenpluis staat in bloei. In het Groot Waal kekkert een Havik.
10 apr: In De Blauwvennen foerageren 2 Reuzensterns en zijn 7 Lepelaars en de KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
Langs de Woudrustlaan foerageren 3 Gele Kwikstaarten tussen de schapen.
9 apr: ‘s Morgens vroeg roept een Porseleinhoen langs De Weeringse Dijk. In het Matslootgebied vliegen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief op van de slaapplaats.
Later op de dag komen in De Blauwvennen een Visarend, Slechtvalk en een Reuzenstern voorbij. Op het water zwemmen 10 Zomertalingen (7 man) (waarnemer: Willem Hovinga).
Een Beflijster man en een Boomleeuwerik vliegen over de Lettelberter Petten (waarnemer: René Oosterhuis).
Op één van de petgaten bij de Noorddijk zwemt een vrouw Nonnetje (waarnemer: Frans Tijsterman).
In het Groot Waal ‘zingt’ een Kleine Bonte Specht. Bij de Roderwolderdijk foerageert een Beflijster (waarnemer: Cees Koelewijn).
‘s Middags is een Visarend te zien in een dode boom in De Peizerweering (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij Sandebuur foerageert een groepje van zeker 3 Beflijsters (zie foto hiernaast van waarnemer: Franz Widmann).
8 apr: In het Klein Waal zit een Visarend in een boom (waarnemer: Roelof Blaauw).
Tussen de Kokmeeuwen op het Eelderdiep is ook een Zwartkopmeeuw te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een volwassen ZEEAREND zweeft voorbij in het Matslootgebied (waarnemer: Niels Wagenaar).
7 apr: ‘s Morgens vroeg roepen ten zuiden van de Zanddijk zeker 3 Porseleinhoenen. In De Peizerweering hoempen 3 Roerdompen en zingen minstens 10 Blauwborsten. Hier jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. Later op de dag jaagt een Havik boven De Broekenweering.
Bij de Zuiderdijk is een Hermelijn te zien (Waarnemer: Marijke Woldring).
6 apr: In het gebied tussen Eelderdiep en Drentse Dijk zingen ‘s morgens vroeg 18(!) Blauwborsten. Ook zijn hier 2 Snorren en 5 Waterrallen te horen en jaagt er een paartje Bruine Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).
Aan de westkant van De Peizerweering zingt de eerste Rietzanger van het jaar. Ook foerageren hier 2 Witgatjes en een groep van zo’n 20 Waterpiepers. In De Kampjes vliegen 2 Bokjes op. Een Zwartkopmeeuw vliegt over De Broekenweering (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Middelvennen foerageren 2 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).
Bij het Leekstermeer zijn een Visarend en een Rode Wouw te zien (waarnemer: Jeroen Veenstra).
In het Matslootgebied foerageren 2 Tapuiten (waarnemer: Gerard Twickler).
5 apr: In de plas voor de kijkhut in de Lettelberter Petten is een Dodaars fanatiek aan het ‘zingen’ (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een Visarend zit in een boom in De Bolmert-zuid (waarnemer: Theo Bus).
Langs het Peizerdiep bij de Noordslenk rusten 4 Lepelaars. In het Matslootgebied jagen 3 Bruine Kiekendieven (2 man).
4 apr: ‘s Morgens vroeg roepen 4 Porseleinhoenen op verschillende plekken langs het Eelderdiep bij de Drentse Dijk (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij het Eelderdiep vliegen wat later op de dag ook de eerste Huiszwaluwen weer rond. In het Matslootgebied jagen 3 Bruine Kiekendieven (1 man) en zijn nog een paar Heikikkers te horen (waarnemer: Frans Kromme).
De eerste Visarend van het voorjaar zit op een tak in De Bolmert. In berging Sandebuur hoempt (voor het eerst in jaren) een Roerdomp. Hier zijn ook veel Blauwborsten te horen en te zien en plingen Baardmannetjes in het Riet.
3 apr: ‘s Morgens vroeg roept aan weerszijden van de Zanddijk een Porseleinhoen, de eersten van het jaar (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij De Blauwvennen laat de KLAPEKSTER zich weer zien. 2 onvolwassen ZEEARENDEN zweven enige tijd boven het gebied. Een groep van 10 Kemphanen vliegt voorbij (waarnemer: Willem Hovinga).
Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief steekt jagend de Hooiweg over. In het bosje bij gemaal Matsloot zingt een Koperwiek (waarnemer: Michel Wijnhold).
3 Lepelaars rusten langs de slenk in De Blauwvennen. Een Witgatje foerageert op de droogvallende, kale stukken. Op een aantal plaatsen zijn nog Heikikkers te horen.
‘s Middags foerageren 2 Dwergmeeuwen boven het Eelderdiep. Langs de Noorddijk foerageren 25 Kemphanen (waarnemer: Tseard Mulder).
2 apr: In het Matslootgebied vliegen 2 vrouwtjes Roerdomp op en hoempen 5 mannen. In de Noordslenk zwemt een Dodaars en baltsen 2 paartjes Zomertaling. Ook 2 paartjes Bruine Kiekendief baltsen boven het gebied (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Peizerweering foerageren in totaal 69 Geoorde Futen in groepen en paartjes. Een man Havik zit in een boom op de uitkijk. 8 Lepelaars staan in het gebied te rusten.
1 apr: in De Blauwvennen hoempen ‘s morgens 3 Roerdompen en ‘zingt’ de eerste Snor van het jaar. Ook rusten hier 9 Lepelaars (waarnemer: Michel Wijnhold).
4 KRAANVOGELS vliegen over de Lettelberter Petten naar het oosten (waarnemer: René Oosterhuis).

31 mrt: ‘s Morgens vroeg staan ruim 20 Grote Zilverreigers en zeker 8 Lepelaars te rusten in De Blauwvennen. Hier zwemmen ook 25 Knobbelzwanen en hoempt een Roerdomp. In het Matslootgebied hoempen zeker 5 Roerdompen en bij het Hoge Bruggetje krijst van 3 kanten een Waterral. Hier laat ook een paartje Baardmannetje zich zien. Een adulte vrouw Blauwe Kiekendief jaagt boven het gebied.
Later op de dag zijn de eerste (20) Boerenzwaluwen te zien boven het Eelderdiep. In het plas-drasgebied hier zwemmen zo’n 20 Geoorde Futen (waarnemer: Maarten Jansen).
In De Bolmert zingen zeker 10 Blauwborsten. Ook foerageert hier een Witgatje (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Aan de noordkant van het Langmameer is de eerste Tapuit van het jaar te zien en bij het fietspad langs De Stenhorsten de eerste Geelgors (waarnemer: Jannie Schoonveld).
29 mrt: Een Roerdomp vliegt over De Blauwvennen. In De Peizerweering wordt tussen de honderden Kokmeeuwen een Zwartkopmeeuw ontdekt (waarnemer: Franz Widmann).
In het gebied ten oosten van de Drentse Dijk zit een Roerdomp goed zichtbaar in het zonnetje (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij De Middelvennen is een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
Ook bij De Blauwvennen is de KLAPEKSTER nog aanwezig. In het Matslootgebied baltst het eerste paartje Bruine Kiekendief. 2 Baardmannetjes vliegen over de Onlandse Dijk.
28 mrt: In het gebied langs de Woudrustlaan jaagt ‘s morgens de man STEPPEKIEKENDIEF (waarnemer: Aart van der Spoel).
In De Broekenweering grazen 5 Reeën. Het eerste Paapje (een vrouwtje) is te zien aan de zuidkant van het Langmameer. Op veel plaatsen in De Onlanden is het zachte geploep van de Heikikkers te horen.
‘s Avonds rusten zo’n 120 Grutto’s en 4 Lepelaars in het nog erg natte, noordelijke deel van de Weeringsbroeken (waarnemer: Dick Bresser).
27 mrt: In het riet langs de Weeringse Dijk zit ‘s morgens een groep van 16 Baardmannetjes op te warmen (zie filmpje op Youtube). Tijdens veldwerk in De Peizerweering vliegen 2 Bokjes op.
26 mrt: In De Blauwvennen is de eerste Zomertaling te zien. Aan de oostkant van De Peizerweering zwemmen 30 Geoorde Futen. Aan de zuidkant is een Dodaars te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In het water langs de Roderwolderdijk bij de Noordslenk staan 5 Lepelaars te rusten. Een vrouw Slechtvalk zit even verderop in een hoogspanningsmast op de uitkijk.
25 mrt: Bij De Middelvennen is weer een KLAPEKSTER aanwezig (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Weeringsbroeken langs de Zanddijk vliegen 4 Lepelaars op. Hier foerageert een Bonte Strandloper (waarnemer: Tseard Mulder).
Ook zijn hier zo’n 200 Grutto’s te zien (waarnemer: Jacob de Bruin).
24 mrt: ‘s Morgens vroeg hoempt in De Peizerweering ook eindelijk de eerste Roerdomp. Hier komen 2 ZEEARENDEN over vliegen (waarnemer: Roel Rijskamp).
Aan de noordkant van het Matslootgebied zijn minstens 15 Baardmannetjes te zien en horen. Ook hoempen er 3 Roerdompen en klinkt de roep van een Dodaars (waarnemer: Michel Wijnhold).
De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt in De Westermade op Watersnippen. Ook een vrouwkleed Blauwe Kiekendief jaagt langs het Eelderdiep en in De Peizerweering jaagt een adulte Havik (waarnemer: Maarten Jansen).
In De Broekenweering langs de Woudrustlaan is de KLAPEKSTER weer aanwezig. Hier zit ook een VELDUIL in de vegetatie (zie foto hiernaast). Een Kleine Bonte Specht is te zien in de elzenbroekbosjes langs het Zanddijk-fietspad door dit gebied (waarnemer en foto: Jannie Schoonveld).
Langs de Zanddijk rusten weer zo’n 140 Grutto’s en foerageren 10 Kemphanen. Bij De Waalborg in Roderwolde roept een Groene Specht. Een Hermelijn in (bijna volledig) zomerkleed laat zich kort zien op de Roderwolderdijk.
23 mrt: In De Peizermaden zingen ‘s morgens ‘ineens’ meerdere Blauwborsten. In De Broekenweering is een KLAPEKSTER te zien. 2 Lepelaars rusten in De Weeringsbroeken. Een Havik jaagt in De Peizerweering. Hier zitten ook 2 Baardmannetjes in het riet (waarnemer: Tseard Mulder).
Ten oosten van Het Beeld zit een Slechtvalk op de uitkijk in een dode boom (waarnemer: Siemen Stienstra).
Ook in het Matslootgebied zingen meerdere Blauwborsten en zijn zeker 5 Roerdompen te horen. 2 andere Roerdompen vliegen op. Een onvolwassen Wilde Zwaan vliegt op uit de Noordslenk (waarnemer: Michel Wijnhold).
‘s Avonds landen 12 Blauwe Kiekendieven (4 man) en 6 Bruine Kiekendieven (2 man) op hun slaapplaatsen in het Matslootgebied. Hier roepen 5 Waterrallen en een Witgatje. 2 KRAANVOGELS vliegen over richting NW (waarnemer: Maarten Jansen).
Opnieuw wordt een dood gereden Otter gevonden langs de Groningerweg, dit keer net ten noorden van Peizerwold.
22 mrt: Bij de Hooiweg zit een Ruigpootbuizerd in een boompje (waarnemer: Ane van Rees).
In De Blauwvennen zijn 2 ZEEARENDEN, de KLAPEKSTER en een Havik te zien en is de eerste Blauwborst te horen. Een Witgatje vliegt hier over (waarnemer: Willem Hovinga).
Langs de Onlandse Dijk ploepen de eerste Heikikkers in grote aantallen (waarnemer: Bernard Wiltens).
Langs de Woudrustlaan is een adulte man Blauwe Kiekendief te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Weeringsbroeken rusten en foerageren zo’n 170 Grutto’s en 2 Lepelaars. Een adulte vrouw Sperwer jaagt over het gebied. Een paar Windes springen omhoog bij de stuw in het Eelderdiep.
20 mrt: In De Broekenweering is ‘s morgens een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Edda Kammenga).
Later op de dag is (mogelijk dezelfde) KLAPEKSTER aanwezig langs de Roderwolderdijk. In het Matslootgebied jaagt een vrouw Bruine Kiekendief.
Hier komen ook 2 ZEEARENDEN over vliegen. Een Ruigpootbuizerd heeft een muis gevangen (waarnemer: Ane van Rees).
Aan het eind van de middag staan zo’n 250 Grutto’s in het natte gebied ten zuiden van de Zanddijk. Hier zijn ook 12 Bergeenden te zien (waarnemer: Dick Bresser).
19 mrt: In De Peizerweering zwemmen de eerste (13) Geoorde Futen van het jaar. Hier vliegt ook een Witgatje voorbij. In De Weeringsbroeken foerageren 130 Kemphanen, 6 Tureluurs en een Zwarte Ruiter en staan 170 Grutto’s te rusten (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs het Eelderdiep jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).
Bij de Roderwolderdijk jaagt een, naar zomerkleed ruiende, Hermelijn langs het water. Hij/zij steekt daarbij meerdere keren het water over om op de andere oever verder te jagen (waarnemer: Rachel van Werven).
In het Matslootgebied hoempen 5 verschillende Roerdompen en jagen een vrouw Bruine Kiekendief en een vrouw Sperwer. In het Riet plingen 2 Baardmannetjes.
18 mrt: De KOEREIGER is vandaag te zien in Polder Lage Land (waarnemer: Bert Helder).
Langs de Roderwolderdijk bij het Groot Waal zit een KLAPEKSTER in een boompje. Een vrouw Sperwer jaagt langs het Peizerdiep bij Roderwolde.
‘s Avonds laat wordt helaas een dood gereden OTTER man gevonden langs de Groningerweg tussen Peizermade en Peizerwold.
17 mrt: Bij De Middelvennen is een KLAPEKSTER te zien. De eerste (7) Kemphanen vliegen over De Blauwvennen. Een Waterral steekt lopend de Hooiweg over. Aan weerszijden van deze weg hoempt een Roerdomp (waarnemer: Willem Hovinga).
Een volwassen ZEEAREND vliegt een tijdje moeizaam tegen de harde wind in bij de Onlandse Dijk en besluit dan toch maar de andere kant op te gaan (waarnemer: Rachel van Werven).
In De Hoogema foerageert een KOEREIGER (zie foto hiernaast). Een onvolwassen ZEEAREND jaagt over het Langmameer. Bij De Stenhorsten roept een Groene Specht. Op de slenk in De Zuidermaden zwemmen 7 Grote Zaagbekken en in De Kleibosch roept een Havik (foto en waarnemer: Tseard Mulder).
Ook op de Rodervaart zwemt een paartje Grote Zaagbek (waarnemer: Cor Smits).
In De Peizerweering staan de eerste (14) Kluten (waarnemer: Jacob Poortstra).
16 mrt: In Polder Lage Land zijn in totaal 10 Lepelaars te zien (waarnemer: Roelof Blaauw).
Ook in De Weeringsbroeken zijn 2 Lepelaars te zien. In het Matslootgebied jaagt een vrouwkleed Bruine Kiekendief in de harde wind.
15 mrt: De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt in De Weeringsbroeken en daarna in De Peizerweering op de steltlopers en Kokmeeuwen. In De Weeringsbroeken foerageert een Waterpieper en rusten zo’n 70 Grutto’s tussen de vele Kieviten. In een broekbosje in De Broekenweering kekkert een Sperwer. In het Matslootgebied hoempen 2 Roerdompen en ook in De Blauwvennen hoempt er één. De KLAPEKSTER zit bij de Mijmerbank op de uitkijk in een boompje. Een vrouwtje Roerdomp vliegt de Hooiweg over en landt in het riet. In het Groot Waal klinkt de roep van een Havik.
14 mrt: Een groep van zo’n 30 Lepelaars rust in Polder Lage Land. Mogelijk zijn ze hierheen uitgeweken vanwege het hoge waterpeil in De Onlanden (waarnemer: Wil Schröder).
Een vrouwkleed Bruine Kiekendief jaagt in De Peizerweering. In De Broekenweering grazen 5 Reeën in de stromende regen.
13 mrt: Ook vandaag zijn de 2 onvolwassen ZEEARENDEN weer samen te zien, dit keer bij het Eelderdiep (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
12 mrt: In De Weeringsbroeken landen 2 ZEEARENDEN naast elkaar. Waarschijnlijk zijn dit dezelfde vogels die gisteren op de Drentse Dijk stonden (waarnemer: Dick Bresser).
In het gebied ten westen van De Gouw lopen 7 Reeën. In het Matslootgebied hoempt een Roerdomp (waarnemer: Frans Kromme).
5 Lepelaars vliegen over De Blauwvennen. Hier jaagt ook een vrouwkleed Bruine Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de brug in de Hooiweg laat een Hermelijn in winterkleed zich zien en ook de KLAPEKSTER zit hier weer op de uitkijk (waarnemer: Bert Helder).
11 mrt: Het paartje ZEEAREND eet gezamenlijk van een Soepgans in Polder Vredewold (waarnemer: René Oosterhuis).
Bij De Blauwvennen laat een Hermelijn in winterkleed zich mooi fotograferen (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
In De Weeringsbroeken bij de Zanddijk foerageren zo’n 50 Grutto’s in het zeer natte gebied (waarnemer: Tseard Mulder).
2 onvolwassen ZEEARENDEN (anderen dan het paartje bij het Leekstermeer) staan midden op de Drentse Dijk te wachten tot een felle regenbui voorbij is (waarnemer: Hendrik Koops).
10 mrt: De man STEPPEKIEKENDIEF vliegt, al jagend, laag over de Roderwolderdijk bij het Groot Waal. Langs de Onlandse Dijk plingen 2 Baardmannetjes in het Riet.
9 mrt: In De Blauwvennen is de KLAPEKSTER weer aanwezig. Een ZEEAREND vliegt over, richting Leekstermeer (waarnemer: Willem Hovinga).
‘s Avonds landen 19 Blauwe Kiekendieven (7 man), 7 Bruine Kiekendieven (1 man) en de STEPPEKIEKENDIEF op de slaapplaatsen in het Matslootgebied. Er wordt door de kiekendieven en een Sperwer nog flink gejaagd op de ruim 100 Waterpiepers die ook in dit gebied gaan slapen. Een Roerdomp hoempt en een Waterral ‘rent’ over de slenk bij het Hoge Bruggetje. 2 Baardmannetjes wuiven met het Riet heen en weer in de harde wind (waarnemer: Maarten Jansen).
8 mrt: Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief jaagt langs het Eelderdiep. Een ZEEAREND cirkelt hoog boven het gebied voorbij. In De Peizerweering rusten 4 Lepelaars. Hier jaagt een vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Broekenweering zit een KLAPEKSTER op de uitkijk in een boompje.
7 mrt: Aan de noordkant van De Peizerweering rusten 9 Lepelaars (waarnemer: Bart de Groot).
6 mrt: In een beschut hoekje van De Middelvennen staan 2 Lepelaars te slapen.
5 mrt: In De Blauwvennen jaagt de man STEPPEKIEKENDIEF en foerageert een Lepelaar. Hier vliegen ook 2 Pijlstaart woerden over (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied hoempen 2 Roerdompen en jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. In Polder Roderwolde foerageren zo’n 8000 Kolganzen, een ongebruikelijk groot aantal voor deze tijd van het jaar.
4 mrt: Ondanks de zeer harde wind jaagt de man STEPPEKIEKENDIEF in De Blauwvennen. In Polder Lage Land foerageert een Kleine Rietgans tussen de Kolganzen (waarnemer: Tseard Mulder).
2 mrt: In het plas-drasgebied bij de Zanddijk foerageren 5 Lepelaars en ook zo’n 100 Grutto’s, 40 Wulpen en 500 Kieviten. Een Havik vrouw zit in een boompje langs de Drentse Dijk (waarnemer: Maarten Jansen).
1 mrt: Een Havik vrouw jaagt in het Matslootgebied (waarnemer: Ane van Rees). Hier hoempt ook weer een Roerdomp.

27 feb: Een Hermelijn in winterkleed laat zich zien bij de brug in de Zanddijk (waarnemer: Bernadette Balten).
Aan de noordkant van De Weeringsbroeken staat een Lepelaar in het veld (waarnemer: Edda Kammenga).
Twee ZEEARENDEN cirkelen samen over de zuidwesthoek van De Peizermaden naar het noorden (waarnemer: Josien Rijkmans).
Aan de zuidkant van het Leekstermeer zijn ‘s morgens 2 RAVEN te zien (zie foto hiernaast van waarnemer: Theo Bus).
Vanuit de singels om De Waalborg bij Roderwolde klinkt de roep van een Groene Specht.
26 feb: Bij de Wolddijk zingt al een Roodborsttapuit (waarnemer: Ingeborg Luiken).
Een onvolwassen ZEEAREND vliegt over de Roderwolderdijk naar het oosten. Bij het Groot Waal roepen 2 RAVEN naar elkaar. Bij het Hoge Bruggetje zoekt een vrouwtje Roerdomp tussen het riet naar voedsel. Van twee kanten klinkt het gehoemp van mannetjes Roerdompen.
‘s Avonds zijn in het plas-drasgebied bij de Zanddijk zo’n 25 Grutto’s te zien. Een wolk van duizenden Spreeuwen geeft hier een spectaculaire vliegshow (waarnemer: Harry Westerhuis).
25 feb: In een boom in De Peizerweering zit een ZEEAREND (waarnemer: Hans Elzinga).
Zes Pijlstaarten vliegen voorbij in De Blauwvennen (waarnemer: Jannes Goozen).
Langs de Noorddijk foerageert een Bontbekplevier.
24 feb: Een groep van zo’n 60 Grutto’s landt in het plas-drasgebied bij de Zanddijk (waarnemer: Maarten Jansen).
De man STEPPEKIEKENDIEF en 2 Blauwe Kiekendieven jagen in De Peizerweering (waarnemer: Jacob Poortstra).
In De Blauwvennen staat een Roerdomp een tijd te zonnen in de begroeiing langs het water en vliegt dan weg (waarnemer: Jeroen Niezen).
In het riet langs de Onlandse Dijk scharrelt een groepje Baardmannetjes (waarnemer: Ane van Rees).
Tegen de avond is de KLAPEKSTER weer aanwezig bij de Hooiweg (waarnemer: Michel Wijnhold).
23 feb: ‘s Avonds gaan 17 Blauwe Kiekendieven (4 adulte man), 3 juveniele Bruine Kiekendieven en de man STEPPEKIEKENDIEF slapen in het Matslootgebied. Laatstgenoemde doet nog een uitval naar de ongeveer 100 Waterpiepers die ook in het riet vallen. Uit zes richtingen klinkt het geluid van een Waterral en ook een Roerdomp hoempt twee keer schor. 3 Baardmannetjes laten zich zien (waarnemer: Maarten Jansen).
In de schemering is in De Blauwvennen bij de Hooiweg de KLAPEKSTER nog op jacht (waarnemer: Ane van Rees).
De slaapplaatstelling bij het Leekstermeer levert 142 Grote Zilverreigers, ruim 20.000 Stormmeeuwen en, als bijvangst, 8 WITKOPSTAARTMEZEN op (waarnemer: René Oosterhuis).
22 feb: Bij de Noorddijk jaagt een Havik (waarnemer: Jacob Poortstra).
In De Broekenweering bij de Zanddijk vliegt een SMELLEKEN over (waarnemer: Tseard Mulder).
In de slenk bij de stuw in de Weeringse Dijk duiken 4 paartjes Tafeleend naar voedsel (waarnemer: Aaldrik Sillius).
19 feb: In Polder Lage Land foerageert een ROODHALSGANS tussen de andere ganzen. Ook foerageren hier zo’n 40 Waterpiepers. In De Blauwvennen jaagt een Ruigpootbuizerd. In De Middelvennen zijn nu 3 Lepelaars aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de petgaten in De Broekenweering is een KLAPEKSTER aanwezig (waarnemer: Aaldrik Pot).
18 feb: Bij het Hoge Bruggetje is een hoempende Roerdomp te horen en zwemt(!) een andere Roerdomp de slenk over (zie foto hiernaast van waarnemer: Frans Kromme).
In De Middelvennen is de eerste Lepelaar van dit jaar weer aanwezig. In De Jarrens is een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Roelof Blaauw).
In een groep Staartmezen in de Lettelberter Petten worden zeker 2 WITKOPSTAARTMEZEN ontdekt (waarnemer: Michel Wijnhold).
Op de Zanddijk foerageren 4 FRATERS. Een adulte ZEEAREND vliegt hier over. In De Peizerweering jaagt een KLAPEKSTER (waarnemer: Lucie Kooistra).
17 feb: In het Matslootgebied zit een onvolwassen man Slechtvalk zich te poetsen in een hoogspanningsmast (waarnemer: Maarten Jansen).
Op de slenk in De Zuidermaden zwemmen 14 Grote Zaagbekken (waarnemer: Cees Koelewijn).
16 feb: Het paartje ZEEAREND is de hele ochtend met tussenpozen actief bij het Leekstermeer. Rond het middaguur weet het mannetje een Brasem te vangen (waarnemer: Sjoerd Geelink).
In het Matslootgebied klinkt weer een voorzichtige hoemp van een Roerdomp (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Peizermaden worden tijden de watervogeltelling 4800 Kolganzen en 1160 Brandganzen genoteerd. De man STEPPEKIEKENDIEF vliegt langs bij de brug in de Zanddijk. In De Peizerweering jaagt een vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).
15 feb: Bij het Hoge Bruggetje hoempt, heel kort, een Roerdomp (waarnemer: Cees Koelewijn).
‘s Morgens zit in Polder Roderwolde een groep van zo’n 50 Toendrarietganzen in het grasland. Een adulte vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in het Matslootgebied.
14 feb: 2 ZEEARENDEN veroorzaken paniek bij de watervogels als ze samen op de thermiek in oostelijke richting over De Weeringsbroeken cirkelen. In dit gebied jaagt een Hermelijn in wintervacht en zit een groep van zo’n 600 Kieviten in het land. Langs het Eelderdiep jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief en in De Peizerweering een volwassen vrouw Havik (waarnemer: Maarten Jansen).
In het Matslootgebied wordt een onvolwassen vrouw Havik hinderlijk gevolgd door een vrouwkleed Bruine Kiekendief. Een Roerdomp doet pogingen om iets van een hoemp te laten horen, maar komt niet verder dan wat gekreun en gepuf.
13 feb: ‘s Morgens zit één van de ZEEARENDEN al op de uitkijk in De Bolmert en komt de ander aanvliegen over De Blauwvennen (waarnemer: Roelof Blaauw).
Langs de Woudrustlaan zingt de eerste Veldleeuwerik van dit jaar (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied vliegt een vrouwtje Roerdomp op. Hier jagen ook 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven.
12 feb: Bij de Hooiweg zit de KLAPEKSTER weer op de uitkijk (waarnemer: Henk Barkhof).
In De Blauwvennen is het paartje ZEEAREND actief. Hier jaagt ook een Ruigpootbuizerd en vliegt een Waterpieper langs. In De Middelvennen is nog een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
In dit gebied zwemmen ‘s morgens ook 9 Nonnetjes en 17 Grote Zaagbekken (waarnemer: René Oosterhuis).
‘s Avonds landen 27(!) Blauwe Kiekendieven (10 adulte man) en 5 Bruine Kiekendieven op de slaapplaatsen in het Matslootgebied. Een Ruigpootbuizerd jaagt de vogels een paar keer op. Ook een grote groep (60-70) Waterpiepers valt in het Riet om daar te gaan slapen. Een Sperwer komt langs en jaagt ze weer op. In het Riet plingen ook wat Baardmannetjes. Een ZEEAREND jaagt nog op de ganzen in Polder Lage Land (waarnemer: Maarten Jansen).
11 feb: In De Blauwvennen jagen de man STEPPEKIEKENDIEF en de man ZEEAREND. Ook de KLAPEKSTER is nog aanwezig (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied jaagt een volwassen man Slechtvalk op hoge snelheid over het gebied. Een Ruigpootbuizerd staat te bidden in de lucht en ook een vrouwkleed Blauwe Kiekendief jaagt hier.
10 feb: het paar ZEEAREND laat zich weer meerdere keren samen zien boven het Leekstermeer (waarnemer: Sjoerd Geelink).
9 feb: De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt weer in het Matslootgebied (waarnemer: Jacob Poortstra).
8 feb: De onvolwassen vrouw ZEEAREND zorgt voor paniek bij de ganzen in de Polder Roderwolde en vliegt daarna door naar het Matslootgebied. Hier jaagt ook een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Bij de Hooiweg zit de KLAPEKSTER weer op de uitkijk in een boompje.
5 feb: In De Blauwvennen jagen een Blauwe Kiekendief en Bruine Kiekendief (beide vrouw). Ook de KLAPEKSTER is hier weer aanwezig (waarnemer: Franz Widmann).
‘s Avonds gaan zo’n 10.500 Stormmeeuwen, 600 Kokmeeuwen en 25 Zilvermeeuwen slapen op het Leekstermeer (waarnemer: René Oosterhuis).
4 feb: Op De Middelvennen zwemmen 4 Nonnetjes en 7 Grote Zaagbekken (waarnemer: Roelof Blaauw).
De Grote Gele Kwikstaart foerageert weer bij de brug in de Groningerweg bij het Langmameer.
3 feb: In De Broekstukken jaagt een Sperwer vrouw op de Spreeuwen. Als dat mislukt, neemt ze een bad in een van de plassen in het grasland (waarnemer: Harry Westerhuis).
2 feb: Een ZEEAREND landt in een boom aan de rand van het Leekstermeer. In De Blauwvennen hebben 2 Bruine Kiekendieven het met elkaar in de lucht aan de stok.
1 feb: De onvolwassen vrouw ZEEAREND landt in De Blauwvennen. Zij wordt hier steeds opgepest door wat Zwarte Kraaien en 2 Bruine Kiekendieven (waarnemer: Ane van Rees).
Een Hermelijn in winterkleed steekt een bevroren en besneeuwde sloot over in De Blauwvennen. De KLAPEKSTER vliegt heen en weer tussen de boompjes bij de Mijmerbank. In het Matslootgebied jaagt een adulte vrouw Blauwe Kiekendief. Bij het Langmameer foerageert weer een Grote Gele Kwikstaart.

31 jan: Boven het Leekstermeer zijn de 2 ZEEARENDEN weer te zien. De onvolwassen vogel wordt lastig gevallen door een vrouw Bruine Kiekendief (zie foto hiernaast van waarnemer: Frans Kromme).
In De Blauwvennen jaagt de KLAPEKSTER weer (waarnemer: Willem Hovinga).
Op het Peizerdiep bij Roderwolde zwemmen 5 Grote Zaagbekken (1 man). Bij de brug in de Groningerweg, ten zuiden van het Langmameer, foerageert een Grote Gele Kwikstaart.
‘s Avonds vallen 23 Blauwe Kiekendieven (5 adulte man) en ook 3 Bruine Kiekendieven en de man STEPPEKIEKENDIEF in op de slaapplaatsen in het Matslootgebied. Hier jaagt ook een Ruigpootbuizerd en plingen 4 Baardmannetjes in het riet. Ook 10 Waterpiepers zoeken een slaapplekje (waarnemer: Maarten Jansen).
30 jan: In een weiland ten oosten van het Eelderdiep foerageert een ROTGANS tussen de Brand- en Kolganzen. Op het Langmameer zwemt een paartje Nonnetje.
29 jan: Bij De Middelvennen en bij De Blauwvennen zijn KLAPEKSTERS aanwezig. Ook de STEPPEKIEKENDIEF jaagt in De Blauwvennen. Hier vliegt een Waterpieper langs (waarnemer: Willem Hovinga).
In Polder Vredewold heeft het paartje ZEEAREND een prooi gevangen. Het vrouwtje eet hiervan, terwijl haar partner de opdringerige Zwarte Kraaien wegjaagt (waarnemers: George en Cato ter Veen).
Op het Leekstermeer zwemmen 7 Nonnetjes (1 man). Bij Sandebuur vliegt een Havik voorbij. In het Matslootgebied jagen 2 Bruine– en 5 Blauwe Kiekendieven en een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Tseard Mulder).
28 jan: Bij het fietspad langs De Middelvennen is de KLAPEKSTER weer te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Broekenweering vliegen 2 Houtsnippen op uit een houtwal als ze gestoord worden door 2 Reeën.
27 jan: In een sloot langs de Noorddijk zwemt de familie Wilde Zwaan (waarnemer: Dick Bresser).
21 jan: ‘s Middags is de KLAPEKSTER weer lange tijd te zien bij de Hooiweg. Hier zit ook de STEPPEKIEKENDIEF enige tijd op een paaltje. 3 Blauwe– en 2 Bruine Kiekendieven (allen vrouwkleed) en 2 Ruigpootbuizerds jagen in het Matslootgebied. Enkele Waterpiepers vliegen voorbij (waarnemer: Franz Widmann).
Het ijs op het Leekstermeer is dik genoeg om het gewicht van 2 ZEEARENDEN, die daar naast elkaar zitten, te dragen (waarnemer: René Oosterhuis).
20 jan: In Polder Vredewold zijn ‘s morgens vrijwel tegelijkertijd 22 Grote Zilverreigers, 180 Toendrarietganzen, een Sperwer, 2 Torenvalken, 5 Buizerds en 2 ZEEARENDEN te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Ook bij het Langmameer jaagt op vrijwel hetzelfde moment een onvolwassen ZEEAREND. Bij de brug over de Zuidslenk in de Roderwolderdijk jaagt een KLAPEKSTER. Bij het Hoge Bruggetje foerageren 2 Veldmuizen midden op het pad (zie filmpje op Youtube).
19 jan: In De Blauwvennen jagen de KLAPEKSTER en de man STEPPEKIEKENDIEF (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied zijn een man en vrouw Bruine Kiekendief te zien (waarnemer: Willy Sjaarda).
Ook jaagt hier een adulte vrouw Blauwe Kiekendief. Langs de Drentse Dijk zit een andere KLAPEKSTER op de uitkijk in een struikje.
‘s Middags laten de 2 ZEEARENDEN zich weer zien boven het Leekstermeer (waarnemer: Bert Helder).
18 jan: Bij het Leekstermeer zijn man en vrouw ZEEAREND weer lange tijd te zien (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Langs de Drentse Dijk jagen een KLAPEKSTER en een Ruigpootbuizerd. De familie Wilde Zwaan zwemt op een petgat langs de Noorddijk (waarnemer: Tseard Mulder).
17 jan: In De Blauwvennen zit de KLAPEKSTER in een boompje en jaagt de man STEPPEKIEKENDIEF. Een juveniele Ruigpootbuizerd zit op de uitkijk in een boompje langs de Roderwolderdijk.
15 jan: Bij de kijkhut in de Lettelberter Petten laat een Waterral zich mooi zien (zie foto hiernaast van waarnemer: George ter Veen).
Bij de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde vliegt een IJsvogel weg. In het Matslootgebied jagen 2 Blauwe Kiekendieven (vrouwkleed). Eén daarvan maakt ruzie met een jagende vrouw Bruine Kiekendief.
‘s Avonds landen 7 Blauwe Kiekendieven (2 man) en 3 Bruine Kiekendieven (2 adulte vrouw) op de slaapplaatsen in het Matslootgebied. Hier jaagt ook een Sperwer. Een Havik vliegt op van de Onlandse Dijk. In het riet plingt een groepje Baardmannetjes. In de Blauwvennen jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Maarten Jansen).
14 jan: Boven het Leekstermeer jagen 2 ZEEARENDEN. Bij gemaal Sandebuur is de KLAPEKSTER weer te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
Een Bruine– en een Blauwe Kiekendief (beide vrouwkleed) jagen in De Peizerweering. In De Weeringsbroeken is de familie Wilde Zwaan nog aanwezig.
13 jan: Twee paartjes Grote Zaagbek zwemmen op het Peizerdiep bij De Stenhorsten (waarnemer: Harry Smeltekop).
In De Peizerweering jaagt een Slechtvalk en bij het Eelderdiep een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Jacob Poortstra).
12 jan: in De Kleibosch zit een Havik op de uitkijk. 2 Vuurgoudhaantjes scharrelen door de bomen. Op de slenk in De Zuidermaden zwemmen 5 Grote Zaagbekken. Hier jaagt een Ruigpootbuizerd. Boven het Langmameer jaagt een andere Havik en in het Matslootgebied zijn de man STEPPEKIEKENDIEF en 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendief te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
11 jan: Bij de brug over het Eelderdiep in de Verlengde Boterdijk is een IJsvogel te zien. Langs het Eelderdiep jaagt een Ruigpootbuizerd. In een sloot langs de Noorddijk foerageert een familie van 5 Wilde Zwanen (waarnemer: Jacob Poortstra).
In De Middelvennen is de KLAPEKSTER weer aanwezig. De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt in De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
‘s Avonds vliegt een groep van zo’n 5000 Spreeuwen heen en weer over het Langmameer voor ze in een bosje landen (waarnemer: Michel Wijnhold).
10 jan: In De Bolmert jagen 2 KLAPEKSTERS (waarnemer: Fred Helmig).
Bij het Leekstermeer landen 2 ZEEARENDEN (volwassen man en subadulte vrouw) naast elkaar in een boom (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
In De Peizerweering zitten 2 Haviken in de dode bomen. De eerste Bergeenden zwemmen in het plas-drasgebied bij de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied zit een man Slechtvalk op de uitkijk in een hoogspanningsmast.
9 jan: Langs het Eelderdiep jagen een onvolwassen Ruigpootbuizerd, een vrouwkleed Blauwe Kiekendief en een volwassen vrouw Havik. In De Peizerweering jaagt een vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Maarten Jansen).
In De Blauwvennen jaagt een Sperwer vrouw. Een Bruine Kiekendief vrouw krijgt het aan de stok met één van de 2 ZEEARENDEN (volwassen en onvolwassen) die boven het gebied vliegen (waarnemer: Franz Widmann).
Later op de ochtend zijn 2 onvolwassen ZEEARENDEN te zien bij het Peizerdiep. Hier wordt ook een man Havik lastig gevallen door 6 Zwarte Kraaien. In het Matslootgebied jagen 2 volwassen vrouwtjes Blauwe Kiekendief en een Ruigpootbuizerd.
8 jan: Langs het fietspad bij De Middelvennen is een KLAPEKSTER te zien. 2 ZEEARENDEN en een juveniele Slechtvalk trotseren de harde wind in de zuidoosthoek van het Leekstermeer bij Sandebuur (waarnemer: Willem Hovinga).
7 jan: In De Peizerweering jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Tseard Mulder).
Een onvolwassen vrouwtje Sperwer jaagt langs de Roderwolderdijk. In het riet langs de Onlandse Dijk is een groepje Baardmannetjes te horen.
6 jan: Boven het Leekstermeer hebben 2 onvolwassen ZEEARENDEN het flink met elkaar aan de stok. Een volwassen man ZEEAREND komt er ook bij en met z’n drieën vliegen ze richting de oostkant van het meer. Uiteindelijk landen het mannetje en één van de onvolwassen vogels (een vrouwtje?) daar en vliegt de andere vogel, na een rondje over het meer, richting oost weg (waarnemer: Sjoerd Geelink).
In De Peizerweering jagen 3 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven. Langs het Eelderdiep jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Jacob Poortstra).
4 jan: In De Blauwvennen en het Matslootgebied jagen in totaal 3 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven en een Bruine Kiekendief. In De Weeringsbroeken jaagt een Ruigpootbuizerd en langs de Drentse Dijk zit een KLAPEKSTER op de uitkijk (waarnemer: Michel Wijnhold).
In een hoogspanningsmast in het Matslootgebied zit een man Slechtvalk.
3 jan: Bij de Hooiweg zijn de KLAPEKSTER en 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Bij het Eelderdiep jagen 2 Bruine Kiekendieven, 2 Blauwe Kiekendieven (allen vrouwkleed), de man STEPPEKIEKENDIEF, een Havik en een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Nieuwe Weering grazen 7 Reeën.
2 jan: ‘s Avonds gillen langs de Zanddijk 2 Waterrallen (waarnemer: Ingeborg Luiken).
1 jan: De adulte man STEPPEKIEKENDIEF laat zich van dichtbij bekijken als hij de Hooiweg oversteekt (zie foto hiernaast van waarnemers: Rachel van Werven en Dirk Pieter van Dis).
In het Matslootgebied jagen 3 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven en een Ruigpootbuizerd. Ook bij het Eelderdiep is weer een Ruigpootbuizerd te zien en bij De Zuidermaden/De Stenhorsten wordt nog een derde Ruigpootbuizerd ontdekt (waarnemer: Tseard Mulder).

Havik met prooi. Foto: Ane van Rees.
Roze Stinkzwam. Foto: Wim van Boekel.
Hermelijn en bruine rat. Foto: Jans Weijer.
Juveniele Grauwe Klauwier. Foto: Frans Kromme.
Grote Groene Sprinkhaan. Foto: Wim van Boekel.
Struikhei. Foto: Wim van Boekel.
Vuurlibel. Foto: Evert-Jan Slot/Buro Bakker
Flamingo. Foto: Bernadette Balten.
Akeleiruit in bloei. Foto: Gineke Anna van Pelt.
19-Stippelig Lievenheersbeestje. Foto: Evert-Jan Slots
Monniksgier. Foto: Theo Kompier.
Zwarte Ibissen. Foto: Wim Zorge.
Bruine Vuurvlinder. Foto: Evert-Jan Slot.
Twee Otters. Foto: Jacob Poortstra.
Beflijster. Foto: Franz Widman.
Waterral. Foto: George ter Veen.