31 december: Op de plas voor de kijkhut in de Lettelberter Petten duikt een Dodaars. In het broekbos is een luidruchtige groep van 80 Sijsjes aan het foerageren op de Elzenpropjes (waarnemer: Virry Schaafsma).

Boven het Leekstermeer vliegen twee groepen met in totaal een dikke 400 Kieviten. Tussen het bos van de Lettelberter Petten en het meer jagen 5 Buizerds. Boven De Blauwvennen zijn tegelijk vier vrouwkleed Bruine Kiekendieven te zien, waarvan 1 man.

30 december: Op de slenk van de Zuidermaden zwemmen vier Grote Zaagbekken (4 man).

29 december: Een Bruine Rat vlucht weg het water in bij het opnemen van de waterstand bij de Mijmerbank. In Polder Lage Land grazen zes Reeën.

28 december: Twee Grote Zaagbekken en een IJsvogel zijn te zien bij de Mijmerbank. De KLAPEKSTER in de Weeringsbroeken heeft honger dus pakt een muis uit zijn voorraadkast en peuzelt deze op (waarnemer: Rachel van Werven).

 ’S ochtends vliegen twee Zeearenden de Peizerweering in en veroorzaken daar paniek. Dat stoort ook een vrouwkleed Blauwe Kiekendief.  Zes Kleine Zwanen vliegen het gebied in en landen op het Eelderdiep. Ook in de Vorrelmat jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Bij de Zwarte Made vliegt een Watersnip op. Later op de dag foerageert een Ooievaar langs de Drentse Dijk. Vanaf die dijk zijn ook vijf Wilde Zwanen te zien op het overgelopen Eelderdiep. Uit het riet klinkt gepling van Baardmannetjes. In een dode boom in de Weeringsbroeken rust een adulte Zeearend (zie foto Michel Wijnhold), deze vliegt later op richting Leekstermeer terwijl een Blauwe Kiekendief langs de bomenrij jaagt. Boven Vogeltjesland jaagt een vrouw Bruine Kiekendief, bij het Mijmerbankje zijn twee Watersnippen te zien. Een Sperwer verdwijnt in het Klein Waal. Boven Wobbes’ Land vliegt een Zeearend.

26 december: Boven de Blauwvennen jagen twee vrouwkleed Blauwe Kiekendieven. Er vliegt ook een Watersnip op. In Polder Roderwolde vliegt een Grote Lijster. Hier is ook een Konijn te zien. Bij het Mijmerbankje is een vrouw Bruine Kiekendief te zien. In de Broekenweering zitten twee Roodborsttapuiten in een struikje.

25 december: Bij het Eelderdiep jaagt een vrouw Sperwer. Een groep van drie Wilde Zwanen landt in de Zwarte Made. Later vliegt er eentje weer op richting het oosten, misschien vanwege de drukte want er zijn duizenden ganzen (kol, grote canadese, nijl, grauwe, brand), eenden, spreeuwen, roeken en ook een groep van ongeveer 50 Kramsvogels en een Witgat aanwezig. Er jaagt ook een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Een groep van vier Kleine Zwanen vliegt over.

24 december: Vanuit de kijkhut bij de Lettelberter Petten is een Dodaars te zien op de plas. In het weiland ernaast zit een Grote Mantelmeeuw. Niet vaak gezien in De Onlanden is de Egel, die zich nu mooi laat bekijken (en besnuffelen), zie de foto hiernaast (foto: Michel Wijnhold)

22 december: Bij het Mijmerbankje vliegen twee groepen met in totaal 26 Watersnippen. Een Bokje vliegt over de slenk in de Blauwvennen. In die slenk zwemt een man Grote Zaagbek. In De Kleibosch gonst het hele bos met het zachte gefluit van, naar schatting, meer dan 500 (!) Koperwieken. Luister hier. Hier zijn ook 12 Staartmezen te zien. Op de Zuidermaden zwemmen drie Grote Zaagbekken waaronder twee man.

21 december: Bij de Gouw is een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).

Bij het Mijmerbankje vliegt een SMELLEKEN over (waarnemer: Willem Hovinga).

Langs de zuidoost oever van het Leekstermeer krijst een Waterral. Op het meer zwemmen twee mannetjes Nonnetjes. In een boom bij De Bolmert rust een Zeearend. Een Kleine Zwaan vliegt over Berging Sandebuur.

20 december: Een Zeearend vangt een vis in het Leekstermeer en peuzelt deze op bij de Lettelberter Petten. Iets later vliegen twee Zeearenden over het meer richting zuid. Bij het Hoge Bruggetje is een IJsvogel te zien en vliegen twee Grote Zaagbekken over. Bij het Mijmerbankje zwemmen twee Grote Zaagbekken en vliegen twee mannetjes Nonnetjes over (waarnemer: Rachel van Werven).

19 december: Op het Langmameer zwemmen vier Grote Zaagbekken. Boven het Matslootgebied jagen een man en een vrouw Blauwe Kiekendief en een vrouw Bruine Kiekendief. Boven het Leekstermeer vliegen twee Zeearenden (waarnemer: Rachel van Werven).

18 december: Twee Zeearenden vliegen naar de Lettelberter Petten, bij het Hoge Bruggetje vliegt een IJsvogel, bij het Langmameer ook. Daar zwemmen ook zes Grote Zaagbekken. Boven het Matslootgebied  jagen een man Blauwe Kiekendief en een vrouw Bruine Kiekendief. In de Broekenweering is een Vuurgoudhaan te zien (waarnemer: Rachel van Werven).

17 december: Voor het eerst zijn er burchten en vraatsporen van een BEVER gevonden in De Onlanden (waarnemer en foto: Sonja van Wijk).

16 december: Een Hermelijn in winterkleed huppelt over de Onlandse Dijk. In het Matslootgebied vliegen twee vrouw en één man Blauwe Kiekendief evenals een vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Rachel van Werven).

’S Avonds landen 11 Bruine Kiekendieven en 4 Blauwe Kiekendieven op een slaapplaats (waarnemers: Maarten Jansen en Gerard Sterk).

Langs de Drentse Dijk vliegen 93 Vinken en 3 Kepen uit een boompje. Een Sperwer man jaagt op spreeuwen in Polder Lage Land. Bij het Mijmerbankje is een vrouw Blauwe Kiekendief te zien die een groepje van vier Watersnippen in paniek op laat vliegen.

13 december: Op de Zuidermaden zwemmen zes Grote Zaagbekken waaronder twee vrouwtjes. In De Kleibosch vliegt een groep van 41 Graspiepers van boom naar boom.

12 december: Een (overwinterende?) Witte Kwikstaart foerageert in Polder Sandebuur.

11 december: Een KLAPEKSTER zit in een struik bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep. Daar jagen ook een vrouw Bruine Kiekendief en een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Even verderop zit een 2de kalenderjaar Grote Mantelmeeuw te rusten (waarnemer: Harry Westerhuis).

Op de Middelvennen zwemmen 10 Grote Zaagbekken. Op de Schipsloot ook nog eens vier (waarnemer: Rachel van Werven).

In de Zwarte Made landen 5 Wilde Zwanen. Daar is ook, voor de tweede keer, gepling te horen van een Baardman. Een vrouw Bruine Kiekendief jaagt daar ook. Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt daar tegenover,  in de Snegelstukken. Daar loopt ook een Ooievaar.

10 december: Twee Zeearenden vliegen over de Noorddijk. Langs de Drentse Dijk vliegen 60 Vinken op uit een struik (waarnemers: Harry Westerhuis en Ingeborg Luiken).

9 december: Een Waterral krijst bij het Mijmerbankje.

6 december: Er vliegen twee Zeearenden bi de Lettelberter Petten. Een IJsvogel vist bij het Hoge Bruggetje (waarnemer: Rachel van Werven).

Een mannetje Blauwe Kiekendief vliegt boven de Blauwvennen. Langs de oever van het Leekstermeer krijsen twee Waterrallen tegen elkaar. Uit Berging Sandebuur vliegen 36 Putters op. Bij het Mijmerbankje is een IJsvogel te zien.

4 december: In Sandebuur vliegt een Houtsnip op (waarnemer: Herman Sips).

Bij Het Beeld zijn een Goudvink en twee Kepen te zien. Een groep van 13 Wilde Zwanen vliegt over en land ten Oosten van de Zwarte Made. In de Snegelstukken is een juveniele ROZE SPREEUW te zien in een groep van 70 spreeuwen. Een waterpieper vliegt op uit de Noorddijk.

2 december: De KLAPEKSTER is weer te zien in de Broekenweering. Daar grazen ook 4 Reeën.

29 november: Op de Zuidermaden zwemmen twee mannen Grote Zaagbek. Bij De Kleibosch vliegt een Houtsnip op.

28 november: In de Lettelberter Petten foergaeert een groep van 74 Sijzen. Hier zijn ook 5 Goudhanen te zien. Op de plas voor de kijkhut zwemt een Dodaars.

27 november: In de Zwarte Made is voor het eerst gepling van Baardmannetjes te horen. Hier loopt ook een Ooievaar. Bij Het Beeld is een Goudvink te horen.

25 november: Verspreid over twee slaapplaatsen, landen 10 Blauwe Kiekendieven en 5 Bruine Kiekendieven (waarnemer: Maarten Jansen).

22 november: Twee Zeearenden vliegen vanuit de Blauwvennen richting Lettelberter Petten. Bij het Mijmerbankje is een IJsvogel te zien. Een Waterral laat een uitgebreide poetssessie zien bij het Langmameer (waarnemer: Rachel van Werven).

21 november: Een man Blauwe Kiekendief jaagt boven de Blauwvennen. In Polder Sandebuur foerageert een Groene Specht.

20 november: Boven De Blauwvennen vliegen een vrouw Bruine Kiekendief en een vrouw Blauwe Kiekendief. Hier is ook een Sperwer te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

Later zwemmen daar twee man Grote Zaagbek. In de Broekenweering zit een Klapekster. In de bosjes daar scharrelen kleine vogeltjes zoals Goudhanen en Sijzen met ook een Vuurgoudhaan en een vrouw Goudvink (waarnemer: Rachel van Werven).

Boven de Weeringsbroeken vliegt een late Boerenzwaluw. Bij de Mijmerbank zwemt een Dodaars.

19 november: In De Kleibosch is een Vuurgoudhaan te zien en een Kleine Bonte Specht. Een groep van 38 Putters foerageert aan de bosrand.

18 november: Bij het Hoge Bruggetje jaagt een vrouw Bruine Kiekendief.

16 november: Aan de oostkant van de Drentse Dijk zijn Baardmannetjes te horen. Boven de Peizerweering jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Een adulte vrouw Havik vliegt over de Onlandse Dijk. Bij het Hoge Bruggetje zijn een IJsvogel te zien en een Waterral te horen.

14 november: Boven de Zuidermaden jaagt een man Blauwe Kiekendief. Op de slenk zwemt een vrouw Nonnetje. In De Kleibosch miegelt het van de gemengde groepen vogeltjes waaronder twee Goudvinken, 18 Sijzen en 34 Goudhanen. Daartussen foerageert ook een Kleine Bonte Specht.

13 november: Boven de Blauwvennen is een Zeearend te zien, een man Blauwe Kiekendief en een vrouw Bruine Kiekendief. (waarnemer: Willem Hovinga).

Een Wezel laat zich zien bij het Langmameer (waarnemer: Rachel van Werven).

Bij het hoge bruggetje is een IJsvogel te zien.

8 november: Op een slaapplaats landen 10 Bruine Kiekendieven en 5 Blauwe Kiekendieven (waarnemer: Maarten Jansen).

Eerder op de dag, in de Lettelberter Petten, is het druk in de bomen, het miegelt er van de kleine vogeltjes. In ieder geval 20 Sijsjes, maar ook twee Goudhaantjes, twee Goudvinken en vier Kepen. Boven het Leekstermeer is een Zeearend te zien en in een stukje moerasbos bij de uitkijktoren is een IJsvogel te zien.

7 november: In De Kleibosch foerageren vier Goudhanen.

6 november: In Polder Roderwolde zijn twee Waterpiepers te zien. Ook vliegen er twee Grote Gele Kwikstaarten op en een Watersnip. Bij de Mijmerbank is een vrouw Bruine Kiekendief te zien evenals een IJsvogel. Ook zijn er Baardmannetjes te horen.

1 november: In de Middelvennen zwemt een grote groep van naar schatting 100 Slobeenden en 200 Smienten. Daartussen zwemt een man Grote Zaagbek. Boven De Blauwvennen jagen twee vrouw Bruine Kiekendieven en een vrouw Blauwe Kiekendief. Voor de Mijmerbank zwemt een vrouw Grote Zaagbek. Bij het Hoge Bruggetje krijst een Waterral. Bij Willems Land is een Groene Specht te horen. Bij de Zwarte Made en de Snegelstukken lopen vier Ooievaars. Ook vliegen daar zeven Watersnippen op.

31 oktober: In De Kleibosch worden 197 Koperwieken geteld. Er zijn ook twee Goudvinken te zien.

26 oktober: In de Weeringsbroeken is een enorme groep van naar schatting 10 000 Spreeuwen te zien.

20 oktober: Een Ransuil vliegt vanuit het Langmameer over de Groningerweg.

18 oktober: In De Kleibosch scharrelt een groep van minstens 30 Goudhaantjes. Er is ook een Vuurgoudhaantje te zien en een Keep. Bij de Zuidermaden vliegen 4 Watersnippen op.

17oktober: In Polder Sandebuur vliegen twee Watersnippen op. Uit Berging Sandebuur vliegt een Groene Specht op richting Sandebuur.

16 oktober: Twee Zeearenden vliegen boven De Kleibosch (waarnemer: Joppe Rijpstra).

15 oktober: Een vrouw Bruine Kiekendief jaagt boven de Peizerweering. Een Slechtvalk zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast bij de Zandgaten. Ook boven De Blauwvennen jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. Daar is ook een IJsvogel te zien.

11 oktober: Elf Watersnippen en vier Oeverlopers vliegen op uit De Blauwvennen. Er zijn daar minstens 15 Baardmannen te horen en te zien. In de Elzen langs het Leekstermeer zijn 20 Sijsjes te zien. Uit Polder Roderwolde vliegt een Grote Gele Kwikstaart op. Ongebruikelijk daar is een groep van 33 Rietgorzen in een weiland.

10 oktober: In de Lettelberter Petten is een Goudvink te horen. Op de plas bij de kijkhut zwemt een vrouw Tafeleend. In de weilanden tussen het bos en de Munnikevaart foerageert een Indische Gans. Boven de Zuidermaden vist een Visarend en jaagt een man Blauwe Kiekendief.

7 oktober: Een Ooievaar foerageert door de Zwarte Made.

6 oktober: Een Visarend zoekt een prooi in het Langmameer. In het noorden van het Matslootgebied vliegen en vrouw Bruine Kiekendief en een Zeearend. Daar is ook het gepling van Baardmannen te horen.

5 oktober: Langs de Drentse Dijk foerageren twee Watersnippen. Uit de berm langs het fietspad bij het Groot Waal vliegt een groep van ongeveer 70 Kneutjes op.

4 oktober: In Polder Sandebuur zijn drie Watersnippen te zien. In de bosjes langs de Rodervaart scharrelen twee Goudhanen. Twee Kneutjes zitten op het prikkeldraad. Boven Berging Sandebuur jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. Boven de Zuidermaden jaagt een Visarend.

2 oktober: In de ochtend jaagt een Zeearend bij het Langmameer. Later op de dag vliegt een Zeearend boven Roderwolde (waarnemer: Rachel van Werven).

 In de Broekbosjes bij het Leeksterhoofddiep jaagt een Sperwer. Bij de Lettelberter Petten vliegen twee vrouwkleed Bruine Kiekendieven. Ook bij De Jarrens jaagt een Bruine Kiekendief vrouw.

1 oktober: In de berm bij het Langmameer foerageert een groep van 37 Kneutjes. In het Matslootgebied laten 20 Grote Zilverreigers zich zien.

30 september:  Bij het Mijmerbankje vliegen twee adulte Zeearenden over. Bij het Hoge Bruggetje laten een IJsvogel en een OTTER zich mooi zien (waarnemer: Rachel van Werven)

Boven De Blauwvennen is een Visarend te zien. Ook een IJsvogel laat zich weer zien.

28 september: Bij het Hoge Bruggetje vliegt een IJsvogel weg. Daar zijn ook zeven Baardmannen te horen en te zien. Bij de Mijmerbank zijn ook vier Baardmannen te zien en te horen.

27 september: Zes Lepelaars vliegen daar op van hun slaapplaats in De Blauwvennen (waarnemer: Rachel van Werven).

Ook zijn daar en bij het Klein Waal twee verschillende Visarenden actief (waarnemer: Willem Hovinga).

Een Watersnip vliegt op uit Willems Land. Bij De Waalborg scharrelt een Kleine Bonte Specht in de bomen. Bij de Mijmerbank is een IJsvogel te zien en zijn Baardmannen te horen. Een Hermelijn schrikt van de aanwezige mensen en hond en roetsjt terug onder de brug.

26 september: In Polder Roderwolde vliegt een Watersnip op uit een slootkant. Boven De Blauwvennen zijn twee Zeearenden te zien.

24 september: Een Slechtvalk jaagt in de Zwarte Made.

22 september: In De Middelvennen rusten 11 Lepelaars.

21 september: Op het Leekstermeer zwemt een vrouw Tafeleend. In Polder Roderwolde is een familie met twee pas uitgevlogen Holenduiven te zien.

18 september: Op de plas voor de kijkhut in de Lettelberter Petten zwemt een Dodaars.

14 september: In het Klein Waal rust een Visarend in een dode boom.

13 september: Een IJsvogel jaagt vanuit de struikjes langs het Eelderdiep in de Zwarte Made. Aan de zuidkant van dit gebied jaagt een Sperwer.

7 september: Bij Het Beeld jaagt een jonge Vos overdag op muizen en trekt zo heel wat bekijks van passanten.

5 september: Boven De Blauwvennen vliegt een Visarend in de richting van het Leekstermeer. Even later komen er twee Zeearenden aanvliegen, even later gevolgd door een derde Zeearend. Bij het Mijmerbankje vist eventjes een andere Visarend, even later gevolgd door een Reuzenstern. Een Waterral is daar flink aan het krijsen.

4 september: Boven het Leekstermeer is een Visarend te zien. Aan de noordoostkant van de Lettelberter Petten wordt een Sperwer gepest door boerenzwaluwen.

24 augustus: Een IJsvogel jaagt bij het Eelderdiep.

23 augustus: Boven De Blauwvennen jaagt een Zeearend.

22 augustus: Bij de Lettelberter Petten kekkert een Havik. Ook zijn er vier Goudvinken te zien.

15 augustus: In de Zwarte Made vliegen drie Watersnippen op. Ook is er een jagend Paapje te zien.

13 augustus: In De Jarrens staan exact 50 Lepelaars te rusten. ’S Avonds jaagt er een Kerkuil bij het Vogeltjesland.

7 augustus: In Polder Roderwolde jaagt een IJsvogel in de slootjes. In de zuid-oosthoek van het Leekstermeer krast een GROTE KAREKIET zijn lied.

2 augustus: Bij het Groot Waal jaagt een Kerkuil.

1 augustus: Aan de noordkant van Polder Roderwolde ligt een juveniele Vos te doezelen tussen de hoopjes gemaaid gras. In De Kleibosch zijn twee ruziënde Steen-of boommarters te horen.

Waarnemingen van 30 juli 2020 en eerder zonder naam zijn gedaan door Wim van Boekel. Waarnemingen na 30 juli 2020 zonder naam zijn gedaan door Michel Wijnhold.

30 juli: langs het Eelderdiep bij de Westermade zit een familie IJsvogel, ouders en 2 jongen, in de struikjes (waarnemer: Michel Wijnhold).
29 juli: een Boomvalk jaagt bij De Kleibosch (waarnemer: Michel Wijnhold).
28 juli: in de Lettelberter Petten zijn een IJsvogel en een Havik te zien. Ook laten 2 Goudvinken zich horen (waarnemer: Michel Wijnhold).
26 juli: een PURPERREIGER vliegt ‘s middags over het Matslootgebied (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
25 juli: ‘s morgens vroeg zijn 2 ZEEARENDEN samen actief aan de zuidkant van het Leekstermeer (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Een volwassen vrouw Havik jaagt in De Middelvennen (waarnemer: René Oosterhuis).
24 juli: een volwassen ZEEAREND vliegt over de Lettelberter Petten. In De Jarrens zijn 19 Lepelaars te zien (waarnemer: René Oosterhuis).
22 juli: in De Jarrens rusten weer zo’n 12 Lepelaars (waarnemer: Gea Jansen).
21 juli: in De Jarrens rusten 22 Lepelaars. Ook in de Peizerweering zijn 4 Lepelaars te zien. In het Matslootgebied vliegt een Roerdomp op (waarnemer: René Oosterhuis).
Een REUZENSTERN foerageert in De Blauwvennen (zie foto hiernaast van waarnemer: Fred van Heuveln).
20 juli: in het Matslootgebied vliegt een Roerdomp op. In De Blauwvennen jaagt een ZEEAREND en komen 2 REUZENSTERNS voorbij vliegen. In de noordelijke slenk laat een OTTER zich zien (waarnemer: Rachel van Werven).
19 juli: in De Jarrens rusten 44 Lepelaars. In De Middelvennen jaagt een volwassen ZEEAREND (waarnemer: René Oosterhuis).
18 juli: in de Broekenweering zit een Boomvalk in een hoogspanningsmast (waarnemer: Maarten Jansen).
17 juli: ‘s morgens vliegt een ZEEAREND over De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
Bij het Hoge Bruggetje vliegt een Roerdomp op.
16 juli: in De Blauwvennen zijn 2 ZEEARENDEN actief. Eén (onvolwassen) vogel heeft een Meerkoet gevangen. In het gebied vliegen weer meerdere Roerdompen rond (waarnemer: Jeroen Veenstra).
15 juli: in de Peizerweering zwemmen 7 Casarca’s (waarnemer: Emma Zorgdrager).
Een ZEEAREND vliegt over het Leekstermeer bij De Blauwvennen. In dit gebied zijn ook meerdere Roerdompen en een IJsvogel te zien. Een Roerdomp vliegt over het Hoge Bruggetje (waarnemer: Rachel van Werven).
13 juli: ‘s morgens vliegt een ZEEAREND over De Blauwvennen naar het Leekstermeer. Langs de Onlandse Dijk zijn Baardmannetjes te zien in het Riet. Bij het Hoge Bruggetje laat een Hermelijn zich mooi zien (waarnemer: Rachel van Werven).
Een Visarend jaagt ‘s middags boven de Zuidslenk in het Matslootgebied. Hier zijn ook meerdere Roerdompen vliegend en aan de grond te zien (waarnemer: Ane van Rees).
‘s Avonds landen 149 Grote Zilverreigers op een gezamenlijke slaapplaats in het Matslootgebied (waarnemer: Aart van der Spoel).
12 juli: in de Peizerweering zit ‘s morgens vroeg een Havik op de uitkijk in een boom. Hier foerageren ook 5 Grote Zilverreigers en een Lepelaar. Een Dodaars duikt naar voedsel in de noordoosthoek van het gebied.
‘s Avonds gaan 6 Bruine Kiekendieven (4 adulten) slapen in het Matslootgebied. In het Klein Waal zitten 2 Boomvalken in de bomen. 3 Lepelaars vliegen over. Een Slechtvalk jaagt op de Spreeuwen boven het Leekstermeer (waarnemer: Maarten Jansen).
11 juli: 2 Regenwulpen roepen in De Jarrens. Hier foerageren ook 19 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).
10 juli: in De Blauwvennen zijn ‘s morgens 2 Roerdompen, een Havik, een Reuzenstern, 6 Oeverlopers, 3 Lepelaars en 8 Kemphanen te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
8 juli: in de Peizerweering zijn de 5 Casarca’s nog aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
Een Hermelijn steekt een paar keer de weg over op de Zuiderdijk (waarnemer: Gea Jansen).
In De Blauwvennen jaagt ‘s middags een Visarend. Hier vliegen ook meerdere keren Roerdompen langs (waarnemer: Ane van Rees).
Aan de oostkant van het Matslootgebied roept nog een Koekoek en foerageren een Lepelaar en een Gierzwaluw. In Roderwolde rusten 2 Ransuilen in een boom langs de weg.
7 juli: in de Peizerweering zwemmen 5 Casarca’s (waarnemer: Dick Bresser).
Langs de Onlandse Dijk zijn nu 2 BREDE HAAKSPIEGELMOTTEN te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
3 juli: in de Broekstukken is een Paapje heftig aan het alarmeren. Bij Het Beeld zingt een Spotvogel (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Middelvennen rusten 26 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Blauwvennen vliegen 3 Roerdompen, 3 Boomvalken en 2 volwassen ZEEARENDEN, waarvan één met een jonge Meerkoet in de poten (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
In het Klein Waal roept nog een Koekoek en zit een Boomvalk op de uitkijk. Een Roerdomp vliegt aan de oostkant over het Matslootgebied.
2 juli: langs de Onlandse Dijk wordt een BREDE HAAKSPIEGELMOT gevonden. De eerste waarneming in Drenthe van deze soort (zie foto hiernaast van waarnemer: Tseard Mulder).
1 juli: langs de Onlandse Dijk zijn jonge Baardmannetjes te zien. Bij het Hoge Bruggetje vliegt een IJsvogel weg (waarnemer: Rachel van Werven).
Ook nu vangt de Visarend weer een vis in De Blauwvennen en vliegt ermee naar een paaltje in Polder Roderwolde om hem op te eten (waarnemer: Jeroen Veenstra).
In De Blauwvennen sluipt een Roerdomp een paar keer langs de rand van de vegetatie om daarna weg te vliegen. Ook 2 andere Roerdompen en zo’n 20 Lepelaars worden vliegend gezien (waarnemer: Willem Hovinga).

30 juni: de Visarend vangt weer een grote vis in De Blauwvennen (waarnemer: Jeroen Veenstra).
29 juni: in De Blauwvennen vangt een Visarend een mooie vis (zie foto hiernaast). Hier vliegt ook een Houtsnip voorbij (waarnemer en foto: Willem Hovinga).
In de Peizerweering rusten 12 Lepelaars. In de Broekenweering roept nog een (late) Koekoek.
28 juni: ‘s avonds vliegt een Havik vrouw moeizaam, met een zware prooi in de klauwen, over de Bergboezem bij het Lettelberterdiep (waarnemer: Maarten Jansen).
27 juni: in het Matslootgebied is een WESPENDIEF te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
25 juni: in het Matslootgebied jaagt een Boomvalk. Langs het Eelderdiep in de Peizerweering rusten 28 Lepelaars. Een Paapje zingt in de Westermade (waarnemer: Michel Wijnhold).
Over De Blauwvennen vliegen een Groenpootruiter en een WESPENDIEF (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
24 juni: 2 vrouwtjes Brilduiker vliegen rond boven De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
23 juni: op het eilandje in de plas voor de kijkhut in de Lettelberter Petten zit een IJsvogel op de uitkijk naar vis (waarnemer: Gineke Anna van Pelt).
Langs het Eelderdiep rusten 2 Casarca’s. Een Paapje zit op een paaltje langs de Drentse Dijk (waarnemer: Bart de Groot).
21 juni: 2 Roerdompen vliegen over het Matslootgebied. In De Blauwvennen landen 2 Lepelaars. Langs het Eelderdiep in de Peizerweering rust een grote groep Lepelaars (waarnemer: Rachel van Werven).
20 juni: in De Blauwvennen is weer een ZEEAREND te zien (waarnemer: Jeroen Veenstra).
‘s Nachts is een familie Steenmarter onderweg op het fietspad langs de Molensloot. In De Middelvennen en in De Blauwvennen hoempt een Roerdomp (waarnemer: Michel Wijnhold).
Aan de zuidkant van de Peizerweering roept een Porseleinhoen.
19 juni: in De Blauwvennen vliegen ‘s morgens 6 Grote Zilverreigers op. Een vrouw Koekoek wordt achtervolgd door 3 mannetjes. Er roept een Porseleinhoen en een ZEEAREND vliegt over. Ook is er een IJsvogel te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
18 juni: op de Es van Leutingewolde foerageert ‘s middags een volwassen ROZE SPREEUW (waarnemer: René Oosterhuis).
17 juni: in De Blauwvennen zijn een Dodaars en een IJsvogel te zien. Een groep van 13 Lepelaars vliegt over (waarnemer: Willem Hovinga).
16 juni: bij De Kleibosch jagen 3 Boomvalken. Een Slechtvalk komt over vliegen (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een volwassen ZEEAREND landt in De Blauwvennen (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Bij Het Beeld zingt een Spotvogel (waarnemer: Aaldrik Pot).
‘s Avonds zijn in de Broekenweering 2 Boomvalken te zien (waarnemer: Willy Sjaarda).
15 juni: bij de stuw in het Eelderdiep zijn 4 Kemphaan mannen te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
14 juni: in De Kleibosch zijn ‘s morgens vroeg een Kleine Bonte Specht, 4 Grauwe Vliegenvangers en 3 Appelvinken te horen (waarnemers: Cees Koelewijn en Erick Turksema).
In het Matslootgebied vliegen 2 Roerdompen achter elkaar aan richting Leekstermeer (waarnemer: Jannie Schoonveld).
Aan de noordkant van de Roderwolderdijk laat een Hermelijn zich zien (waarnemer: René Oosterhuis).
Een PURPERREIGER vliegt over de Zanddijk naar het zuidoosten. Boven het Eelderdiep foerageren 2 Zwarte Sterns. Langs het diepje foerageren 3 Grote Zilverreigers. In de Peizerweering vliegen 5 Grote Zilverreigers op en staat een Lepelaar te rusten.
‘s Avonds is de KREKELZANGER weer te horen in de Lettelberter Petten (waarnemer: Michel Wijnhold).
2 Zwarte Ruiters vliegen over de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
13 juni: in de Peizerweering staan 16 Lepelaars. Een Witgatje vliegt op langs de Gouw (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Bolmert landt een ZEEAREND (waarnemer: Sjoerd Geelink).
In de Lettelberter Petten is een Echte Wespvlieg te zien (zie foto hiernaast). Dit is (voor zover bekend) de eerste waarneming in De Onlanden (foto van waarnemer: Leon Peters).
12 juni: in De Blauwvennen zijn ‘s morgens een IJsvogel, Roerdomp, Boomvalk en 2 Lepelaars te zien. Een Wespendief vliegt over (waarnemer: Willem Hovinga).
‘s Middags hoempt (laat in het seizoen nog) een Roerdomp in de omgeving van het Klein Waal.
‘s Nachts roept een Kwartel aan de noordkant van het Matslootgebied. Hier is ook een Kleine Plevier aanwezig. Een Ransuil jaagt in De Blauwvennen (waarnemer: Michel Wijnhold).
10 juni: bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk zijn 11 Lepelaars en 5 Casarca’s te zien (waarnemer: Edda Kammenga).
In de Westermade roept een Kwartel (waarnemer: Michel Wijnhold).
9 juni: in de Westermade zingen 4 Paapjes en ook bij de kruising Noorddijk–Drentse Dijk is een Paapje te horen. Langs de Drentse Dijk bij Het Beeld zingt een Spotvogel (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Blauwvennen is een IJsvogel te zien en jaagt een Boomvalk (waarnemer: Willem Hovinga).
8 juni: in de Lettelberter Petten zingt een KREKELZANGER. Hier is bij de oeverzwaluwwand ook een IJsvogel te zien (waarnemers: Cees Koelewijn en Erick Turksema).
7 juni: een Visarend vliegt over De Blauwvennen. Een Hermelijn steekt de Onlandse Dijk over (waarnemer: Rachel van Werven).
6 juni: in De Blauwvennen is een groep van 21 Lepelaars actief. Een Visarend vliegt over (waarnemer: Willem Hovinga).
5 juni: in De Jarrens foerageren 4 Lepelaars, waaronder 2 bedelende jongen. Ook hoempt hier een Roerdomp. Onder de dakrand van een huis aan het Leekstermeer broeden zeker 18 paar Huiszwaluwen (waarnemer: Michel Wijnhold).
In de Peizerweering rusten 9 Lepelaars.
3 juni: in de Peizerweering foerageren 12 Lepelaars en een Grote Zilverreiger. Op meerdere plekken in het gebied worden jonge Geoorde Futen gevoerd door hun ouders. Op de Madijk verzamelen Huiszwaluwen uit de wijk Ter Borch leem voor hun nest.
2 juni: in de Westermade zingen ‘s morgens 2 Paapjes en zijn 6 Gele Kwikstaarten en een Kleine Plevier te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
1 juni: ‘s nachts is in de Nieuwe Weering 1 KWARTELKONING te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij De Bolmert vliegen ‘s morgens 2 volwassen ZEEARENDEN uit een boom (waarnemer: Sjoerd Geelink).
In de Peizerweering rusten 10 Lepelaars. Hier is ook een Geoorde Fuut met 3 jongen te zien (waarnemer: René Oosterhuis).
‘s Middags zwemt een Mol door de plas in De Blauwvennen. In het gebied zijn ook 2 Lepelaars te zien. Een Visarend vliegt over (waarnemer: Rachel van Werven).
‘s Avonds zitten 2 Boomvalken in een hoogspanningsmast in de Broekenweering. Een volwassen man Blauwe Kiekendief vliegt over (waarnemer: Maarten Jansen).

30 mei: ‘s nachts zijn weer 2 KWARTELKONINGEN te horen in de Nieuwe Weering. ‘s Morgens vroeg hoempen 2 Roerdompen in De Bolmert. Ook vliegt een Roerdomp over het gebied naar het oosten.
Later op de dag wordt in het Matslootgebied een voorbij vliegende Havik gepest door een Bruine Kiekendief. Bij de Mijmerbank komen 2 late Groenpootruiters over vliegen (waarnemer: Frans Tijsterman).
‘s Middags komt ook de Visarend hier weer over. Boven De Blauwvennen vliegen ook 4 Lepelaars en 3 Roerdompen (waarnemer: Rachel van Werven).
In De Kleibosch zijn op meerdere plekken BRUINE KORENBOUTEN te zien (zie foto hiernaast van waarnemer: Gerben ter Haar).
‘s Avonds jaagt een Boomvalk bij de Woudrustlaan. Een Havik die hier ook langs komt wordt belaagd door een Scholekster (waarnemer: Maarten Jansen).
29 mei: in de Lettelberter Petten zijn een aantal Vroege Glazenmakers te zien (zie foto hiernaast van waarnemer: Bart de Groot).
Aan de westkant van de Onlandse Dijk laat een Hermelijn zich zien (waarnemer: Ane van Rees).
In het Groot Waal roept een Groene Specht.
‘s Avonds vliegt een Lepelaar over De Blauwvennen. Een Visarend jaagt in het gebied tussen Leekstermeer en Klein Waal, waar hij/zij ook nog even in een boom gaat zitten (waarnemer: Rachel van Werven).
28 mei: ten oosten van de Mijmerbank vliegen ‘s morgens 4 Roerdompen samen boven het gebied (waarnemer: Ane van Rees).
In de Peizerweering jagen 2 Bruine Kiekendieven (adulte man en vrouw) en ook een Grote Zilverreiger. 3 Lepelaars rusten langs het Eelderdiep.
27 mei: in de Peizerweering hoempt ‘s morgens vroeg de Roerdomp weer eens. Ook baltsen er 2 Watersnippen. Een Lepelaar vliegt over.
‘s Avonds zingt een Spotvogel bij de huisjes langs de Zanddijk. In het Matslootgebied is een prooioverdracht van Bruine Kiekendieven te zien. In Polder Vredewold probeert een Gele Kwikstaart een Buizerd te verjagen (waarnemer: Maarten Jansen).
26 mei: in de Lettelberter Petten is een Smaragdlibel te zien. Een IJsvogel man jaagt op visjes in de plas voor de kijkhut. Bij de boerderij van Het Groninger Landschap zingen een Spotvogel en een Goudvink (waarnemer: René Oosterhuis).
Langs het Eelderdiep in de Peizerweering rusten 6 Lepelaars. In dit gebied jaagt ook een man Bruine Kiekendief. In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk worden 2 jonge Geoorde Futen gevoerd (zie filmpje op Youtube).
25 mei: ‘s morgens voor zonsopkomst roepen weer 2 KWARTELKONINGEN in de Nieuwe Weering. In het Matslootgebied hoempen zeker 5 Roerdompen en vliegen ook 3 vogels samen een eindje boven het gebied. Ook 3 Koekoeken vliegen samen, roepend, over het gebied. Een man Bruine Kiekendief baltst nog kort.
Later op de ochtend jaagt een Boomvalk bij de Verlengde Boterdijk. Hier zingt ook een Spotvogel (waarnemer: Frans Tijsterman).
In De Blauwvennen jaagt korte tijd een Visarend. Bij de Mijmerbank is een ROUWKWIKSTAART te zien (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
24 mei: in De Blauwvennen vliegt een WITVLEUGELSTERN over de slenk. Een WESPENDIEF vliegt over het gebied naar het noorden. Ook 2 Grote Mantelmeeuwen komen over vliegen. Bij de Mijmerbank vliegt een Roerdomp over de weg (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een Visarend zit in een boom langs de zuidoever van het Leekstermeer. In De Bolmert zijn 2 volwassen ZEEARENDEN te zien (waarnemer: Sjoer Geelink).
Een onvolwassen ZEEAREND vliegt over De Kampjes (waarnemer: Desmond de Vries).
23 mei: ‘s morgens roepen 2 KWARTELKONINGEN in de Nieuwe Weering. Hier zingen ook 4 Paapjes en is (voor het eerst) een Baardmannetje te zien. In de Zuidermaden hoempt een Roerdomp (waarnemer: Michel Wijnhold).
Bij De Blauwvennen zijn weer 2 ZEEARENDEN te zien. In het Matslootgebied vliegen 2 Roerdompen achter elkaar aan (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Groot Waal roept een Groene Specht. In deze omgeving wordt een onbekende vogel, mogelijk een kruising tussen Boerenzwaluw en Huiszwaluw, achtervolgt door Boerenzwaluwen (waarnemer: Jan Allex de Roos).
22 mei: voor zonsopkomst zit een Kerkuil op een paaltje langs de Roderwolderdijk bij het Groot Waal. Ook aan de zuidkant van De Blauwvennen vliegt een Kerkuil op van een hek. Wat later vliegen zeker 9 Grote Zilverreigers op van hun slaapplaats in De Blauwvennen. Een Lepelaar blijft nog een poosje staan. Ook 3 Kluten staan hier te poetsen. Een groep van 6 Brilduikers (3 paartjes?) vliegt op van het Leekstermeer en verdwijnt richting oost. Ook een volwassen Grote Mantelmeeuw vliegt over De Blauwvennen. Op de Onlandse Dijk springt een Hermelijn over het pad.
In de Zwarte Made en bij Het Beeld zijn weer zingende Paapjes te horen (waarnemer: Michel Wijnhold).
21 mei: in De Bolmert wordt een jonge Koekoek gevoerd door een Rietgors. Een paartje Bruine Kiekendief doet boven het gebied een prooioverdracht (waarnemer: Bert Helder).
Boven het Matslootgebied vliegen 3 Roerdompen achter elkaar aan (waarnemer: Willem Hovinga).
De eerste Smaragdlibel van het seizoen is te zien bij het Hoge Bruggetje (zie foto hiernaast van waarnemer: Frans Kromme).
20 mei: ‘s morgens hoempen 3 Roerdompen in de gebieden ten zuiden en westen van het Leekstermeer. In De Bolmert jagen 3 vrouwtjes Bruine Kiekendief. 3 Lepelaars foerageren in de plas ten oosten van de Molensloot.
‘s Middags vliegen 3 Roerdompen achter elkaar aan over De Blauwvennen. Een vierde Roerdomp volgt op korte afstand (waarnemer: Ane van Rees).
Boven het Bergboezem langs het Lettelberterdiep roept een Zwartkopmeeuw. Hier vliegt ook een Visarend over, die waarschijnlijk later ook bij de Blauwvennen te zien is. Daar jaagt ook een Boomvalk. In de Broekenweering zit een andere Boomvalk in een hoogspanningsmast. Een Havik jaagt bij het Eelderdiep op de watervogels (waarnemer: Maarten Jansen).
19 mei: ‘s morgens vroeg vliegt een Roerdomp over de Onlandse Dijk. Bij de noordelijke brug in de Hooiweg is een OTTER te zien. Hier vliegen ook 3 Koekoeken achter elkaar aan (waarnemer: Rachel van Werven).
Een volwassen ZEEAREND vliegt over De Blauwvennen (waarnemer: Bert Helder).
In De Bolmert jagen een man Havik en 2 vrouwen Bruine Kiekendief. Ook hoempt hier een Roerdomp.
18 mei: bij De Blauwvennen zijn weer 2 volwassen ZEEARENDEN te zien (waarnemer: Ane van Rees).
In de Peizerweering rusten 4 Lepelaars langs het Eelderdiep. Hier zwemt ook zeker één paartje Geoorde Futen met jongen rond en is een (overzomerend?) paartje Smient te zien. Een Reebok zwemt het Eelderdiep over bij het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk.
17 mei: ‘s nachts roept de KWARTELKONING weer in de Nieuwe Weering.
‘s Morgens vliegt een IJsvogel over het Peizerdiep (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een volwassen ZEEAREND vliegt over de Peizerweering (waarnemer: Jacob Poortstra).
Voor één van de wildcamera’s in De Onlanden werd een zogend vrouwtje OTTER gefilmd dat het er even lekker van neemt (zie filmpje op Youtube).
16 mei: ‘s morgens vroeg vliegt een volwassen ZEEAREND over het Matslootgebied. Ook 2 Grote Mantelmeeuwen vliegen over. Aan de noordkant van het gebied is een Kleine Plevier te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Bij de Midslenk langs de Roderwolderdijk vliegt een onvolwassen ZEEAREND op. Bij het Hoge Bruggetje laat een OTTER zich lang bekijken terwijl hij/zij een visje vangt. Hier vliegen ook 5 Roerdompen, waarvan 3 samen. Ook zijn er 3 Koekoeken te zien die samen rond vliegen (waarnemer: Rachel van Werven).
Later op de ochtend zijn in De Blauwvennen 2 volwassen ZEEARENDEN te zien. Ook zit de Visarend weer in het Klein Waal (waarnemer: Roelof Blaauw).
Bij het Groot Waal jaagt een vrouw Sperwer.
15 mei: aan de zuidkant van het Leekstermeer is een Boomvalk te zien. De Visarend zit weer in het Klein Waal (waarnemer: Willem Hovinga).
Bij het Peizerdiep sleept een vrouw Bruine Kiekendief met nestmateriaal.
14 mei: ‘s morgens vliegt een Visarend over het Peizerdiep richting Leekstermeer. Een paartje Bruine Kiekendief baltst lange tijd boven de Roderwolderdijk. Bij de Noorddijk is een paartje Boomvalk te zien. De eerste Glassnijder vliegt rond bij Het Beeld.
Boven De Blauwvennen vliegen 2 ZEEARENDEN (waarnemer: Willem Hovinga).
‘s Middags landt de KLEINE ZILVERREIGER weer in de Peizerweering. Hier jaagt ook een Havik en vliegt een man Bruine Kiekendief met een prooi richting Matslootgebied (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Kleibosch is een FLUITER te horen. Voor zover bekend is het de eerste keer dat deze soort hier zingt (waarnemer: Cees Koelewijn).
13 mei: voor zonsopkomst is de KWARTELKONING weer te horen in de Nieuwe Weering. Wat later op de ochtend vliegen 2 Lepelaars op bij de Midslenk. Aan de noordkant van het Langmameer foerageren 2 Gele Kwikstaarten.
Langs de Drentse Dijk bij de Zwarte Made en bij Het Beeld zingen ‘s morgens in totaal 5 Paapjes. Daar wordt ook kort een eerste winter CITROENKWIKSTAART gezien (waarnemer: Michel Wijnhold).
‘s Middags zit de Visarend weer in het Klein Waal. 2 Lepelaars vliegen over De Blauwvennen (waarnemer: Bert Helder).
12 mei: in een bosje langs de Noorddijk zingt een Grote Lijster (waarnemer: Ingeborg Luiken).
Een Visarend zit in een boom in het Klein Waal. Bij het Hoge Bruggetje vliegt een Roerdomp over het gebied (waarnemer: Rachel van Werven).
In De Bolmert zit kort een onvolwassen ZEEAREND in een boompje. De vogel vliegt vervolgens naar het zuiden weg. In dit gebied hoempt een Roerdomp en foerageren een man STELTKLUUT en een Oeverloper.
11 mei: in de Weeringsbroeken jaagt een vrouw GRAUWE KIEKENDIEF (waarnemer: Tseard Mulder).
De eerste Spotvogel zingt bij de boerderij van Het Groninger Landschap in de Lettelberter Petten (waarnemer: René Oosterhuis).
10 mei: de KLEINE ZILVERREIGER landt in het gebied ten noorden van de Noorddijk. Hier foerageren ook een Kleine Plevier en een Oeverloper (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Klein Waal zit een Visarend in een boom. In De Blauwvennen zijn 2 Lepelaars te zien (waarnemer: Rachel van Werven).
9 mei: ‘s morgens vroeg roept de eerste KWARTELKONING in de Nieuwe Weering. Hier zingen ook 3 Paapjes en is een paartje Tapuit te zien. Van verschillende kanten klinkt de roep van zeker 5 Koekoeken (waarnemer: Michel Wijnhold).
Later op de ochtend foerageert de KLEINE ZILVERREIGER samen met een KOEREIGER in de Peizerweering. Een Visarend vliegt met een vis over De Blauwvennen. Hier foerageren ook een paar Grote Zilverreigers en een Lepelaar (waarnemer: Frans Tijsterman).
In de Zuidermaden zijn de eerste Bosrietzangers te horen (waarnemers: Cees Koelewijn en Erick Turksema).
‘s Avonds is de KOEREIGER weer te zien in de Peizerweering (zie foto hiernaast van waarnemer: Franz Widmann).
8 mei: in de Peizerweering foerageert een KLEINE ZILVERREIGER (zie foto hiernaast van waarnemer: Gerard Twickler).
In het Matslootgebied zit een Visarend met vis bovenin een hoogspanningsmast, tot hij/zij verjaagd wordt door een Zwarte Kraai. Op de Groningerweg bij Peizerwold is een Wezel dood gereden.
‘s Avonds vliegt een Roerdomp over De Blauwvennen. Bij het gemaal in de Molensloot is een IJsvogel te zien. Een Lepelaar rust in De Middelvennen (waarnemer: Rachel van Werven).
Een Rode Wouw vliegt over De Kleibosch naar het oosten (waarnemer: Erick Turksema).
7 mei: ‘s morgens vroeg hoempt een Roerdomp in de Berging Sandebuur. Hier plingen ook zeker 4 paartjes Baardmannetje in het Riet. Een paartje Bruine Kiekendief baltst uitbundig hoog boven De Bolmert. In het bosje naast De Stort langs de Rodervaart kekkert een Havik.
Ook in De Blauwvennen baltsen 2 paartjes Bruine Kiekendief en hoempen meerdere Roerdompen. Hier vliegen 2 Lepelaars en 3 Grote Zilverreigers op en zijn ook een IJsvogel, 3 Oeverlopers en een Tapuit vrouw te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een Roerdomp vliegt kort over het gebied ten oosten van de Hooiweg. Ook 2 Zwarte Ruiters vliegen hier over (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Blauwvennen komen ‘s middags 15 Regenwulpen voorbij. Bij het Klein Waal zijn 2 Boomvalken te zien. In een hoogspanningsmast in het Matslootgebied zit een Visarend (waarnemer: Tseard Mulder).
6 mei: ‘s morgens roept kort de eerste Kwartel bij Het Beeld (waarnemer: Frans Kromme).
5 mei: op de dijk van de Lettelberter Bergboezem foerageren 5 paartjes Gele Kwikstaart. Op het kokmeeuweneilandje foerageert een Kleine Plevier. 2 Oeverlopers lijken te baltsen. Een Rode Wouw veroorzaakt paniek in de kokmeeuwenkolonie (waarnemer: Maarten Jansen).
‘s Middags jagen 3 Boomvalken boven het Matslootgebied. Een late Ruigpootbuizerd voert van grote hoogte een (waarschijnlijk succesvolle) stootduik uit op een prooi op de grond (waarnemers: Cees Koelewijn en Erick Turksema).
4 mei: ‘s morgens vroeg hoempt een Roerdomp aan de zuidkant van de Peizerweering. In dit gebied vliegen tijdens veldwerk 2 Bokjes op en worden zeker 20 paartjes Geoorde Fuut geteld. Ook foerageren er enkele tientallen Bosruiters.
3 mei: in het gebied ten oosten van het Leekstermeer hoempen ‘s morgens vroeg 6-8 Roerdompen. Hier komen ook 49 Kemphanen en een Lepelaar over vliegen en er roepen 2 Koekoeken (waarnemer: Michel Wijnhold).
Bij de brug in de Groningerweg is ‘s morgens vroeg een OTTER te zien. In de Peizerweering roepen één Roerdomp en een Porseleinhoen. In De Kampjes vliegt een Groenpootruiter op. Langs de Drentse Dijk zingt een Paapje en foerageren 5 Tapuiten (waarnemer: Tseard Mulder).
Later op de dag zijn op de oevers rond het Leekstermeer 20 Oeverlopers en 2 Witgatjes te zien. Op het eilandje aan de westkant van het meer eten 2 Grote Mantelmeeuwen een ei leeg (waarnemer: Michel Wijnhold).
Boven het meer foerageren honderden Gierzwaluwen (waarnemer: Sjoerd Geelink).
‘s Middags vliegt een Visarend in oostelijke richting over het Leekstermeer. In De Middelvennen staan 2 Lepelaars (waarnemer: Rachel van Werven).
2 mei: voor zonsopkomst roept de Porseleinhoen in de Peizerweering. Hier baltst ook een Watersnip. In het Matslootgebied hoempen zeker 6 Roerdompen.
Later op de ochtend vliegt een Rode Wouw over het Leeksterhoofddiep (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Bij de Zwarte Made is een IJsvogel te zien. Hier foerageert ook een vrouw Tapuit. Een Zwarte Wouw vliegt over het Eelderdiep richting oost (waarnemer: Michel Wijnhold).
In een weiland langs de Groningerweg bij De Kampjes loopt een KOEREIGER (waarnemer: Desmond de Vries).
In de avondschemer roept een Porseleinhoen in het gebied ten zuiden van de Zanddijk bij het Eelderdiep (waarnemer: Ingeborg Luiken).
1 mei: aan de oostkant van de Drentse Dijk foerageren 3 Bosruiters (waarnemer: Marcel Post).
Over de Weeringsbroeken vliegen ‘s middags 5 KRAANVOGELS (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied jagen een Boomvalk en ook meerdere Bruine Kiekendieven. Langs de Hooiweg tussen de bruggen zingt een Kneu.
‘s Avonds gaan zo’n 10 Witte Kwikstaarten samen slapen in het Riet langs de Madijk (waarnemer: Harry Westerhuis).

30 apr: bij de Mijmerbank zijn 2 paartjes Bruine Kiekendief en een paartje Baardmannetje te zien. Ook vliegen er zo’n 50 Regenwulpen en 2 STELTKLUTEN over. Een vrouw Paapje gaat op de bank zitten (waarnemer: Bert Helder).
Een Slechtvalk jaagt voorbij (waarnemer: Ane van Rees).
29 apr: boven De Bolmert vliegen een juveniele ZEEAREND, de eerste Boomvalk van het jaar en twee grote groepen Regenwulpen (samen zo’n 275 vogels). Boven het Leekstermeer foerageren zeker 30 Gierzwaluwen (waarnemers: Erick Turksema en Cees Koelewijn).
28 apr: ‘s nachts roept een KLEINST WATERHOEN in de noordwesthoek van de Peizerweering (waarnemer: Erick Turksema).
in de Zwarte Made zingt een Paapje en foerageren 2 paartjes Tapuit (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een Hermelijn steekt de Woudrustlaan over (waarnemer: Ingeborg Luiken).
27 apr: de NACHTEGAAL zingt nog steeds in het bosje langs de Groningerweg. Ook de Porseleinhoen roept nog steeds in de Peizerweering (waarnemer: Frans Kromme).
Aan de oostkant van de Peizerweering roept (kort) vermoedelijk een KLEINST WATERHOEN. Een Hermelijn steekt de Zanddijk over (waarnemer: Lucie Kooistra).
In het Matslootgebied hoempen ‘s morgens zeker 5 Roerdompen. 2 mannen Bruine Kiekendief hebben een territorium conflict boven het gebied. 8 Kemphanen vliegen op. Een Havik kekkert in het bos van de Lettelberter Petten (waarnemer: Michel Wijnhold).
Langs het Eelderdiep rusten zo’n 300 Regenwulpen (waarnemer: Jan Allex de Roos).
26 apr: in De Bolmert hoempen ‘s morgens 4 Roerdompen. Hier vliegt ook een ZEEAREND voorbij (waarnemer: Sjoerd Geelink).
In De Middelvennen jaagt een vrouw Bruine Kiekendief en is ook een Grote Mantelmeeuw te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
In de Weeringsbroeken baltst een Watersnip en zijn veel Sprinkhaanzangers te horen. Een IJsvogel vliegt een paar keer langs aan de zuidkant van het gebied (waarnemer: Edda Kammenga).
Bij de Zanddijk komen zo’n 50 Regenwulpen over vliegen (waarnemer: Jacob Poortstra).
Langs de Drentse Dijk bij Het Beeld zijn 6 Tapuiten te zien (waarnemer: Jannie Schoonveld).
‘s Nachts zingt een NACHTEGAAL in een bosje naast de slenk bij de Groningerweg (luister hier naar de zang). In de Peizerweering roept de Porseleinhoen weer. In het Riet langs het Leekstermeer zingt de eerste Kleine Karekiet. Boven het meer foerageren 4 Zwarte Sterns. In De Blauwvennen staan 4 Lepelaars en vliegt een Roerdomp op.
25 apr: in de Zwarte Made foerageert een man Tapuit en zijn 2 Koekoeken te horen. Ook zingen in deze omgeving veel Veldleeuweriken. Een groep van zo’n 100 Kramsvogels heeft de nacht doorgebracht in een bosje ten oosten van de Westermade (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een Hermelijn steekt twee keer de Drentse Dijk over bij Het Beeld. Hier is ook een fanatiek zingend Paapje te zien (waarnemer: Aaldrik Sillius).
18 Regenwulpen vliegen over de Zanddijk bij het Eelderdiep (waarnemer: Dick Bresser).
In De Blauwvennen zorgen 2 jagende, volwassen ZEEARENDEN voor paniek onder de watervogels (zie foto hiernaast van Willem Hovinga). Het lukt één van de roofvogels om een gans te slaan. De andere vogel neemt de prooi over, maar laat die vervolgens vallen. Ze kunnen hem niet terug vinden en even later vertrekken ze op grote hoogte in oostelijke richting. Nog een derde ZEEAREND sluit zich bij hen aan. Ook 3 Lepelaars vliegen over het gebied. In het Klein Waal roept een Koekoek.
24 apr: in en bij De Kleibosch zingen ‘s morgens 3 Geelgorzen. Een Witgatje vliegt op. In het bos is ook een paartje Appelvink te horen (waarnemers: Erick Turksema en Cees Koelewijn).
In De Blauwvennen vliegen 17 Groenpootruiters, een Zwarte Ruiter en 3 Lepelaars over. Ook vliegt er een Roerdomp op die bij het Klein Waal weer landt (waarnemer: Willem Hovinga).
Tijdens veldwerk in de Peizerweering vliegen weer 3 Bokjes op. 2 Zwartkopmeeuwen komen luid roepend over vliegen en ook de Roerdomp en het Porseleinhoen zijn weer te horen. Een Slechtvalk vrouw vliegt weg met haar half geplukte prooi (Kievit).
23 apr: ‘s morgens vroeg baltst een Watersnip bij de Noorddijk en roept de Porseleinhoen weer in de Peizerweering. Tijdens veldwerk hier vliegen 3 Bokjes op. Op verschillende plekken in dit gebied zwemmen in totaal zeker 35 paartjes Geoorde fuut. Een Havik man jaagt over de kokmeeuwenkolonie. Ook een man Bruine Kiekendief jaagt in het gebied.
In de Nieuwe Weering zingen 2 Paapjes en enorm veel Rietzangers (waarnemer: Michel Wijnhold).
Bij Het Beeld zit een man Beflijster in een struik (waarnemer: Cune van Schöll).
Een groep van ruim 100 Regenwulpen en 4 Lepelaars vliegen over De Blauwvennen (waarnemer: Ingeborg Luiken).
Een poosje later zitten zo’n 60 Regenwulpen in de Peizerweering tussen de Kokmeeuwen. Een volwassen (vrouw) ZEEAREND vliegt over het Matslootgebied (waarnemer: Jan Allex de Roos).
22 apr: aan de oostkant van de Peizerweering is een paar Paapje te zien (waarnemer: Roel Rijskamp).
Een Rode Wouw vliegt over de Es van Leutingewolde (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Kleibosch zijn nog 17 Kramsvogels te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Langs de Roderwolderdijk foerageren 4 Tapuiten (1 man), 3 Kneutjes en een man Paapje.
21 apr: ‘s morgens vroeg roept de Porseleinhoen weer in de Peizerweering. Hier vliegen ook in totaal zo’n 60 Regenwulpen over. Langs de Drentse Dijk foerageren 21 Kemphanen en 2 Tapuiten. Ook zingt er een Paapje (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Blauwvennen baltsen 2 paartjes Bruine Kiekendief. Zeker 87 Grote Zilverreigers vliegen op van een slaapplaats. 3 Lepelaars rusten nog en 2 Bokjes vliegen op. Een WITWANGSTERN vliegt over en er is ook een paartje Grote Mantelmeeuw te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
‘s Middags rusten zo’n 30 Regenwulpen en ook 30 Kemphanen in De Bolmert-zuid.
20 apr: in De Bolmert-zuid rust een groep van ruim 150 Regenwulpen (waarnemer: Cees Koelewijn).
Een IJsvogel vliegt weg over de Rodervaart bij De Stort. Een Koekoek roept in de Berging Sandebuur. Een man Paapje zit in het uitbundig bloeiende Raapzaad langs de Roderwolderdijk.
19 apr: een Visarend vliegt over het Matslootgebied. Bij de parkeerplaats langs de Hooiweg is een vrouw Paapje te zien. Aan de oostkant van de Onlandse Dijk zingt de eerste Grasmus (waarnemer: Jan Allex de Roos).
In De Jarrens roepen een Koekoek en een Roerdomp (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Bolmert is een man Beflijster te zien. Rondom Sandebuur foerageren groepen Regenwulpen in de graslanden. Een Slechtvalk zit in het Matslootgebied op de uitkijk in een hoogspanningsmast (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij De Kleibosch jaagt een SMELLEKEN (waarnemer: Cees Koelewijn).
2 vrouwtjes Beflijster en 5 Tapuiten foerageren in de Weeringsbroeken (waarnemer: Aart van der Spoel).
18 apr: in de Peizerweering roept ‘s morgens voor zonsopkomst de eerste Porseleinhoen van het jaar. Langs de Onlandse Dijk zijn zeker 9 Snorren te horen. Hier bloeit ook het zeldzame Veenreukgras volop. In het Matslootgebied jaagt nog een late vrouw Blauwe Kiekendief.
Later op de dag jaagt een Visarend in De Blauwvennen. Hier komen ook een man GRAUWE KIEKENDIEF en een Oeverzwaluw voorbij. Bij het Oerwold-monument langs de Hooiweg is een Tapuit te zien (waarnemer: Frans Tijsterman).
In het plas-drasgebied ten noorden van de Roderwolderdijk foerageren 2 Kleine Plevieren (waarnemer: Tseard Mulder).
17 apr: ‘s morgens vroeg zijn er 3 paartjes Bruine Kiekendief te zien in het Matslootgebied. Hier vliegen ook 26 Kemphanen, 8 Regenwulpen en 1 Witgatje over (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Bolmert roept een Koekoek (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Een groep van 6 Groenpootruiters vliegt over De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
Een Sperwer jaagt over het bos van de Lettelberter Petten (waarnemer: Jan Allex de Roos).
Voor de wildcamera’s in De Onlanden zijn onlangs de eerste jonge OTTERS (2 vrouwtjes met resp. 2 en 1 jong) van dit jaar verschenen (zie ook filmpje op Youtube).
16 apr: in het noordelijke Matslootgebied hoempen ‘s morgens vroeg 5 verschillende Roerdompen. Een Witgat vliegt hier op (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een andere Roerdomp hoempt vlak bij het Hoge Bruggetje. In het plas-drasgebied ten noorden van de Roderwolderdijk rusten 4 Groenpootruiters en is een Zomertaling te zien.
‘s Middags houdt een paartje Roerdomp een baltsvlucht boven De Blauwvennen (waarnemer: Emma Zorgdrager).
In het plas-drasgebied bij het Eelderdiep foerageert een WITWANGSTERN (waarnemer: Tseard Mulder).
15 apr: in De Kleibosch roept de eerste Koekoek. Hier zijn ook een Kleine Bonte Specht en een Goudvink te horen (waarnemer: Emma Zorgdrager).
Ook wordt hier een Bonte Vliegenvanger gehoord en gezien (waarnemer: Jan Allex de Roos).
In De Blauwvennen komt de eerste Visdief voorbij (waarnemer: Willem Hovinga).
Hier foerageert ook een Kluut en er hoempen 3 Roerdompen. Zeker 10 Grote zilverreigers vliegen ‘s morgens vroeg op uit het gebied.
‘s Middags foerageren 40 Regenwulpen, 9 Kemphanen en de eerste Zwarte Stern langs het Eelderdiep bij de Zanddijk. In de Peizerweering jaagt een Havik (waarnemer: Tseard Mulder).
14 apr: bij de kijkhut in de Lettelberter Petten is een man IJsvogel te zien. Hier zit ook een Lepelaar in een struik (waarnemer: René Oosterhuis).
In het bos bij De Stenhorsten roepen een Matkop en een Boomklever. In het grasland foerageert een Tapuit (waarnemer: Tseard Mulder).
In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk foerageren 3 Lepelaars (waarnemer: Johan Rutgers).
Aan de oostkant van de Westermade zoekt een tiental Gele Kwikstaarten tussen de koeien naar insecten (zie foto hiernaast van waarnemer: Gea Jansen).
In de Peizerweering jaagt een man Bruine Kiekendief.
13 apr: in De Bolmert jaagt een Slechtvalk en zijn 15 Regenwulpen te zien. 2 Zwarte Ruiters vliegen over De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Kleibosch zit de Havik op het nest. Hier is ook een paartje Kleine Bonte Specht te zien en zingen meerdere Boompiepers en 2 Gekraagde Roodstaarten (waarnemer: Jan Allex de Roos).
Ook in de Lettelberter Petten zingt een Gekraagde Roodstaart. In Polder Lage Land zit een Tapuit op een paaltje (waarnemer: Ingeborg Luiken).
12 april: ‘s morgens vroeg zit een Visarend op de uitkijk in een boom bij het Leekstermeer. In een struik hier zingt een man Goudvink. In de Berging Sandebuur hoempt een Roerdomp en zingen meerdere Snorren. Ook 2 paartjes Baardman plingen in het Riet. Een Groene Specht ‘lacht’ in een houtwal.
Wat later op de ochtend vliegt een Rode Wouw over De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
Een Reuzenstern vliegt over het Matslootgebied (waarnemer: Tseard Mulder).
11 apr: ‘s morgens vroeg foerageren 4 Kemphanen, een Tapuit en een man Beflijster in de Weeringsbroeken (waarnemer: Jacob Poortstra).
In De Blauwvennen is een IJsvogel te zien en komen een Rode Wouw en een onvolwassen Slechtvalk voorbij (waarnemer: Ane van Rees).
Ook komt hier een groepje Regenwulpen langs. Boven het Leekstermeer zijn 2 Visarenden te zien. Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk is een IJsvogel te horen (waarnemer: Frans Tijsterman).
Een Roerdomp vliegt een eindje over het moeras aan de oostkant van het Matslootgebied. In De Kleibosch zit een GROTE VOS op een boom (zie foto hiernaast van waarnemer: Tseard Mulder).
In de Lettelberter Petten zingt de eerste Gekraagde Roodstaart. Hier zijn ook nog zo’n 80 Kramsvogels aanwezig (waarnemer: Michel Wijnhold).
‘s Avonds vliegen 11 Blauwe Kiekendieven (allen vrouwkleed) naar de slaapplaatsen in het Matslootgebied. Zo’n 100 Grote Zilverreigers gaan slapen in De Blauwvennen (waarnemer: Aart van der Spoel).
10 apr: in de Peizerweering is voor zonsopkomst een ‘klok-tikkende’ Watersnip te horen. Hier vliegen tijdens veldwerk 2 Bokjes op en jaagt een man Bruine Kiekendief. In het Riet plingen 2 paartjes Baardmannetje.
Later op de dag vliegen 5 Regenwulpen over het gebied (waarnemer: Harry Westerhuis).
Ook zweven hoog in de lucht 4 KRAANVOGELS voorbij (waarnemer: Rachel van Werven).
In De Blauwvennen jagen 2 Visarenden (waarnemer: Willem Hovinga).
9 apr: in De Kleibosch roept een RAAF (waarnemer: Cees Koelewijn).
Bij de Zanddijk vliegt de eerste Boerenzwaluw van het jaar (waarnemer: Aart van der Spoel).
Hier is ook het eerste kuiken van de Grauwe ganzen van dit jaar te zien (waarnemer: Mayan van Teens).
In de Peizerweering wordt tussen de Kokmeeuwen druk gebaltst door zeker 11 paartjes Geoorde Fuut. Ook ten zuiden van de Zanddijk langs het Eelderdiep zijn 4 paartjes Geoorde Fuut te zien.
8 apr: ‘s morgens vroeg zit een Visarend met een half opgegeten vis in een boom ten zuiden van het Leekstermeer bij Foxwolde (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Later op de dag jaagt een Visarend boven het meer (waarnemer: Onne de Vries).
In De Blauwvennen zingen ‘s morgens (tijdens een broedvogeltelling) zeker 21 Blauwborsten en zijn ook op 25 plekken Baardmannetjes actief. 2 Bokjes vliegen op en er jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Ook zijn hier 7 Lepelaars en 30 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Ook in de Peizerweering jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief (waarnemer: Roel Rijskamp).
Hier zijn ook paartjes Zomertaling en Pijlstaart te zien op het Eelderdiep (waarnemer: Mayan van Teerns).
Bij het Groot Waal jaagt een Sperwer man.
7 apr: in de Weeringsbroeken vliegt een Witgat op. In De Kampjes vliegt een Beflijster over (zie foto van waarnemer: Tseard Mulder).
Een ZWARTKOPMEEUW vliegt roepend over de Zanddijk bij het Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs de Drentse Dijk zijn 3 Hermelijnen te zien, waarvan er één wel op de foto wil (zie foto hiernaast van waarnemer: Cune van Schöll).
Aan de zuidkant van het Leekstermeer hebben 2 Visarenden beide een vis gevangen (waarnemer: Theo Bus).
In de Zuidermaden is een paartje WITOOGEEND te zien en foerageren 2 Kluten (waarnemer: Erick Turksema).
6 apr: in De Blauwvennen heeft een Visarend een vis gevangen. Een KRAANVOGEL vliegt hoog over (waarnemer: Willem Hovinga).
Een Havik vrouw jaagt bij het Eelderdiep. In de Peizerweering vliegt de eerste Boerenzwaluw van het seizoen en zijn de eerste Rietzangers te horen (waarnemer: Jacob Poortstra).
In een hoogspanningsmast in het Matslootgebied zit een alarmerende Slechtvalk (waarnemer: Harry Westerhuis).
5 apr: in het Matslootgebied zijn ‘s morgens vroeg zeker 10 verschillende Roerdompen te horen. Ook zingen er meerdere Snorren en Blauwborsten en baltsen er 2 paartjes Bruine Kiekendief. 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief jagen in het gebied, een groep van zo’n 30 Grote Zilverreigers vliegt vanuit De Blauwvennen over en ook 7 Kemphanen komen voorbij. 2 Oeverlopers vliegen op uit een sloot (waarnemers: Michel Wijnhold en Wim van Boekel).
‘s Avonds vliegen de eerste Regenwulpen over het gebied en jaagt hier een Slechtvalk. Ook de eerste Sprinkhaanzanger is te horen (waarnemer: Aart van der Spoel).
4 apr: bij het Leekstermeer vliegen ‘s morgens vroeg een ZEEAREND en de eerste Visarend voorbij (waarnemer: Sjoerd Geelink).
In De Blauwvennen zit een Roerdomp in het Riet en staan 15 Lepelaars bij elkaar. Ook zijn er 5 Zomertalingen (man) en 3 Pijlstaarten te zien en vliegen 11 Kemphanen en 5 Baardmannetjes voorbij (waarnemer: Willem Hovinga).
In de Broekenweering is de KLAPEKSTER nog aanwezig (waarnemer: Jacob Poortstra).
Hier zingt ook de eerste Fitis van het seizoen. In de Peizerweering zwemmen 9 paartjes Geoorde Fuut en zeker 10 paartjes Pijlstaart. Vanuit de kokmeeuwenkolonie vliegen 2 paartjes ZWARTKOPMEEUW richting zuidoost weg.
3 apr: in het Matslootgebied wordt tijdens veldwerk een BOKJE ontdekt dat zich drukt. Dat leverde dit bijzondere filmpje op en de foto hiernaast (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Blauwvennen staan 7 Lepelaars te rusten. Hier is ook de eerste Tapuit van dit voorjaar te zien.
2 apr: in de Lettelberter Petten vliegt de eerste Boerenzwaluw voorbij (waarnemer: René Oosterhuis).
Een ZEEAREND vliegt over De Blauwvennen. In Polder Roderwolde foerageren zo’n 40 Waterpiepers (waarnemer: Emma Zorgdrager).
Op de Onlandse Dijk zit een paartje Heikikker (zie foto hiernaast van waarnemer: Harry Westerhuis).
Een volwassen man Havik jaagt over het Elsburger Onland.
1 apr: voor zonsopkomst zit een groep van ongeveer 50 Grote Zilverreigers en 17 Lepelaars bij elkaar in De Blauwvennen.
Wat later op de ochtend zingt hier de eerste Snor en jagen er een Rode Wouw, Ruigpootbuizerd en vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Leon Peters).
Langs de Woudrustlaan zit de KLAPEKSTER weer op de uitkijk (waarnemer: Tseard Mulder).

31 mrt: in De Blauwvennen vliegen 18 Lepelaars op. Bij de Mijmerbank is de Hermelijn weer kort te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
2 KRAANVOGELS vliegen over het gebied en ook een onvolwassen Havik jaagt voorbij. Ten zuiden van De Blauwvennen foerageren 36 Waterpiepers in het grasland. In de Broekenweering is een Grote Gele Kwikstaart te zien en zijn veel Heikikkers te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
In een sloot bij Het Beeld foerageren 2 Witgatjes. Op het Eelderdiep bij de Zanddijk zwemt een aantal Zomertalingen (waarnemer: Johan Rutgers).
Hier zijn ook weer Geoorde Futen te zien. Langs de Onlandse Dijk ploepen de Heikikkers nog (waarnemer: Rachel van Werven).
30 mrt: in Berging Sandebuur hoempt een Roerdomp en jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. In een weiland ten zuiden van De Blauwvennen foerageren 15 Waterpiepers (waarnemer: Emma Zorgdrager).
De KLAPEKSTER zit weer op de uitkijk in de Weeringsbroeken (waarnemer: Aart van der Spoel).
Ten noorden van de Roderwolderdijk foerageert een Lepelaar.
28 mrt: 30 Lepelaars vliegen op uit De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Kleibosch is een Kleine Bonte Specht te horen en te zien (waarnemer: Ingeborg Luiken).
De KLAPEKSTER is nog steeds te zien langs de Woudrustlaan (waarnemer: Edda Kammenga).
In de Broekenweering loopt een groep van 5 Reeën. Langs de Drentse Dijk is het geploep van Heikikkers te horen.
27 mrt: op de plas voor de kijkhut in de Lettelberter Petten is een paartje Dodaars te zien. In het bos kekkert een Havik (waarnemer: Michel Wijnhold).
3 IJsvogels zijn te zien respectievelijk in de Lettelberter Petten, bij het Leekstermeer en in De Jarrens (waarnemer: René Oosterhuis).
Langs de Onlandse Dijk zijn op verschillende plekken weer Heikikkers te horen en te zien (waarnemer: Rachel van Werven).
In de Peizerweering zwemmen weer aardig wat Geoorde futen (zie filmpje op Youtube).
26 mrt: In De Blauwvennen vliegen ‘s morgens eerst 6 en daarna 57 Grote Zilverreigers op van één plek in het moeras. Bij de Mijmerbank schiet een Hermelijn (nog half in winterkleed) door de vegetatie.
‘s Middags ploepen Heikikkers in een poel langs het fietspad van de Zanddijk in de Broekenweering (waarnemer: Leo Stockmann).
Boven De Blauwvennen cirkelen 3 Haviken (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Jarrens én in De Middelvennen staan 6 Lepelaars (waarnemer: Rachel van Werven).
25 mrt: in De Bolmert zwemt een OTTER over een van de plassen (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Bij Berging Sandebuur zit een Rode Wouw met een wingtag in een boom (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
In de Lettelberter Petten ploepen de eerste Heikikkers (waarnemer: René Oosterhuis).
Ook langs de Onlandse Dijk zijn Heikikkers te horen. 4 Lepelaars vliegen over De Blauwvennen (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Kleibosch vliegt een Houtsnip op van het pad. Ook in de Zuidermaden ploepen Heikikkers (waarnemer: Edda Kammenga).
In de noordwesthoek van de Weeringsbroeken zit de KLAPEKSTER in een struik (waarnemer: Leo Stockmann).
In de Peizerweering hoempen 3 Roerdompen en jagen een Blauwe– en Bruine Kiekendief (beide adulte vrouw). 6 Grote Zilverreigers zoeken dicht bij elkaar naar eten en een Bokje vliegt op uit het moeras. Op het Eelderdiep hier zwemt een groep van zo’n 40 Geoorde Futen. Nog veel meer paartjes zwemmen verspreid in het gebied.
24 mrt: in de Peizerweering vliegt een Bokje op en een Rode Wouw over. 7 Waterpiepers en 2 FRATERS foerageren ten westen van de Weeringse Dijk (waarnemer: Tseard Mulder).
De Geoorde Futen baltsen en ‘zingen’ op het Eelderdiep bij de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Blauwvennen jaagt een Slechtvalk en vliegen een volwassen ZEEAREND en 15 Lepelaars over (waarnemer: Willem Hovinga).
Een onvolwassen ZEEAREND vliegt hoog over de Hooiweg richting noord. Een BOOMMARTER heeft een slaapplekje gevonden in een verlaten torenvalkkast (zie foto hiernaast).
23 mrt: op de plas bij de kijkhut in de Lettelberter Petten zwemmen 2 Dodaarzen (zie foto hiernaast) en vliegt een Waterral voor de hut langs. Een ZEEAREND komt hier heel hoog overvliegen. Een Ruigpootbuizerd vliegt over de Hooiweg (waarnemer: Ane van Rees).
In het Matslootgebied baltst een paartje Bruine Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
22 mrt: in het Matslootgebied vliegt een ZEEAREND over en jagen 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven. Een Witgatje vliegt op. In De Blauwvennen staan 14 Lepelaars (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een andere ZEEAREND vliegt over het Leekstermeer. Hier komt ook een groep van 9 Wilde Zwanen langs vliegen. In De Bolmert zijn 3 Roerdompen, 12 Blauwborsten en zo’n 15 Waterrallen te horen. Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief zit in een boom (waarnemer: Sjoerd Geelink).
In het plas-drasgebiedje ten noorden van de Roderwolderdijk staan 40 Grutto’s. Een Ruigpootbuizerd vliegt over de Onlandse Dijk. Bij de campings ten noorden van de Rietboor is een Zwarte Roodstaart te zien (waarnemer: Ingeborg Luiken).
Op het Eelderdiep bij de Zanddijk zwemmen 8 Zomertalingen (5 man). Een Wezel steekt snel de Weeringse Dijk over (waarnemer: Jan Allex de Roos).
De KLAPEKSTER zit weer op het vertrouwde plekje langs de Woudrustlaan (waarnemer: Dick Bresser).
21 mrt: een Rode Wouw vliegt over Polder Vredewold. In De Blauwvennen rusten 10 Lepelaars en zijn 6 Baardmannetjes te zien. Bij de Rodervaart is een IJsvogel te zien (waarnemer: Jeroen Veenstra).
Bij De Kleibosch vliegt een RAAF over (waarnemer: Frans Kromme).
In de Peizerweering zijn zeker 20 Geoorde Futen te zien (waarnemer: Emil Wolters).
12 Kemphanen vliegen over de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
Het paar Grote Mantelmeeuw wordt hier van ‘hun’ eilandje gejaagd door een paar Grauwe Gans. Aan de noordkant van dit gebied hoempt een Roerdomp.
20 mrt: aan de noordkant van het Matslootgebied zingen al 7 Blauwborsten en vliegt een Roerdomp op. In het gebied hoempen 4 Roerdompen en vliegen 6 Blauwe Kiekendieven (1 man), een Sperwer vrouw en een Witgatje (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Blauwvennen vliegt een vrouwtje Nonnetje over (zie foto hiernaast) en rusten 8 Lepelaars (waarnemer: Willem Hovinga).
19 mrt: langs de Zanddijk in de Weeringsbroeken ‘ploepen’ de eerste Heikikkers (waarnemer: Tseard Mulder).
Een ZEEAREND cirkelt over het Eelderdiep en vliegt naar het zuiden weg. In de Peizerweering bij de Zanddijk zwemmen 4 Geoorde Futen (waarnemer: Dick Bresser).
In De Blauwvennen rusten 10 Lepelaars en zwemt een man Zomertaling (waarnemer: Jan Schipperijn).
Hier vliegt ook een RAAF over. In het plas-drasgebied ten noorden van de Roderwolderdijk foerageren 20 Grutto’s (waarnemer: Ingeborg Luiken).
In het Matslootgebied hoempen 5 Roerdompen en baltsen de Bruine Kiekendieven. Op verschillende plekken knorren Waterrallen. Hoog in de lucht cirkelt een Havik vrouw. Ver daarboven komt een Slechtvalk langs vliegen. Een Houtsnip vliegt over de Zanddijk in de Broekenweering. De KLAPEKSTER zit nog steeds in een struik langs de Woudrustlaan.
‘s Avonds geven duizenden Spreeuwen weer een vliegshow voor ze in de Peizerweering gaan slapen. Hier vliegt een vrouw Havik langs en komen ook 6 Kemphanen voorbij (waarnemer: Ingeborg Luiken).
18 mrt: een Roerdomp vliegt op uit het Riet langs de Onlandse Dijk. Ook in De Blauwvennen is een Roerdomp te zien die door de slenk loopt. Hier rusten ook 12 Lepelaars en vliegen 5 Pijlstaarten langs (waarnemer: Willem Hovinga).
In de Lettelberter Petten roept een IJsvogel en vliegt een andere voorbij. Bij de boerderij van Het Groninger Landschap roept een Groene Specht (waarnemer: René Oosterhuis).
17 mrt: in de Peizerweering zwemmen weer 2 Geoorde Futen (waarnemer: Dick Bresser).
In De Blauwvennen is de eerste Blauwborst gearriveerd (waarnemer: Willem Hovinga).
De 3 Kleine Strandlopers zijn nog aanwezig in het Matslootgebied. Hier foerageren ook 7 Tureluurs, 2 Grutto’s en 5 Watersnippen. Een Wezel met prooi (muis) loopt door de berm van de Roderwolderdijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied baltsen de Bruine Kiekendieven weer volop en hoempen 2 Roerdompen. In het Riet langs de Onlandse Dijk plingen een paar Baardmannetjes.
16 mrt: de KUIFDUIKER foerageert nog zeer actief in het petgat langs de Noorddijk (waarnemer: Franz Widmann).
De KLAPEKSTER is weer te zien bij de Woudrustlaan (waarnemer: Tseard Mulder).
Op het Eelderdiep bij de Zanddijk zwemmen 2 Dodaarzen. Aan de oostkant van het Matslootgebied foerageren 3 Kleine Strandlopers in een plas-drasgebied. Bij de Onlandse Dijk en in De Blauwvennen baltsen paartjes Bruine Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een ZEEAREND vliegt in zuidelijke richting over het Matslootgebied (waarnemer: Dick Bresser).
In het Groot Waal kekkert een Havik. In het Matslootgebied jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief.
Aan het eind van de middag is aan de noordkant van het Leekstermeer een IJsvogel te zien. In De Blauwvennen en het Matslootgebied hoempen in totaal 5 Roerdompen (waarnemer: Rachel van Werven).
15 mrt: een Wezel met een prooi (jonge Woelrat waarschijnlijk) in de bek rent over de brug over het Eelderdiep bij de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
Hier zijn ook weer 2 Geoorde futen te zien en ratelt de eerste Zomertaling woerd (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Noorddijk is de KUIFDUIKER nog aanwezig (zie foto hiernaast).
14 mrt: op een petgat langs de Noorddijk zwemt een KUIFDUIKER in winterkleed. Op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 9 Grote Zaagbekken (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Peizerweering zijn de eerste 2 Geoorde futen van het seizoen te zien. Hier jagen ook 2 Sperwers achter elkaar aan en vliegt een vrouw Bruine Kiekendief. Ten zuiden van de Zanddijk jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief en hebben twee Grote Mantelmeeuwen elk een ganzenei te pakken (waarnemer: Harry Westerhuis).
Ook langs het Eelderdiep hoempt nu, onwennig nog, de eerste Roerdomp. Hier foerageren ook 8 Grutto’s (waarnemer: Jacob Poortstra).
13 mrt: langs de Woudrustlaan zit de KLAPEKSTER weer in zijn/haar vaste uitkijkstruik (waarnemer: Titia Keuning).
In de Broekenweering liggen 3 Reeën in de beschutting van een houtwal.
11 mrt: langs de Woudrustlaan laat de KLAPEKSTER zich weer zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In de plas voor de kijkhut in de Lettelberter Petten roept een Dodaars. Hier krijst ook een Waterral (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Blauwvennen jagen een Havik, vrouwkleed Blauwe Kiekendief en een Slechtvalk. Een paar Bruine Kiekendief baltst boven het gebied (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied hoempen 2 Roerdompen.
10 mrt: langs de Noorddijk jaagt een (nog net) winterkleed Hermelijn (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
9 mrt: een man Sperwer jaagt bij de Wolddijk. In De Blauwvennen vliegen zo’n 50 Grutto’s over. Hier zijn ook Baardmannetjes en een Waterral te horen. Boven het Groot Waal vliegen 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven (waarnemer: Harry Westerhuis).
In ondergelopen gebied aan de oostkant van het Matslootgebied foerageert een Lepelaar. Een Slechtvalk man landt in een hoogspanningsmast.
8 mrt: de KLAPEKSTER heeft een plekje uit de wind gevonden in een bosrand in de Broekenweering (waarnemer: Jacob Poortstra).
Langs de Drentse Dijk bij het Beeld zingen 4 Kneutjes (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een onvolwassen ZEEAREND wordt uit het Groot Waal gepest door de plaatselijke Buizerd en vliegt richting Peizermaden weg. In het Matslootgebied jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief.
7 mrt: zo’n 50 Grutto’s (de eersten) vliegen boven het gebied bij de Zanddijk, op zoek naar een plek om te landen. In het plas-drasgebied aan de zuidkant staat een Grote Mantelmeeuw. In De Blauwvennen jaagt een man Bruine Kiekendief en hoempen 2 Roerdompen (waarnemers: Harry Westerhuis en Ingeborg Luiken).
In het Matslootgebied jagen een vrouw Sperwer en een vrouwkleed Blauwe Kiekendief.
‘s Avonds zit de KLAPEKSTER weer op de uitkijk in een struik langs de Woudrustlaan. 60.000 Spreeuwen die boven de Peizerweering vliegen worden belaagd door een paartje Slechtvalken, die er echter niet in slagen om een prooi te vangen. Ook een Sperwer man vliegt zonder prooi weg van de slaapplaats (waarnemer: Maarten Jansen).
6 mrt: een Wezel rent heen en weer over de brug in de Zanddijk bij het Eelderdiep. Hier vliegt ook een groep van zo’n 30 Sijsjes voorbij (waarnemer: Harry Westerhuis).
5 mrt: in De Blauwvennen jaagt een Slechvalk en hoempt een Roerdomp. Een paartje Bruine Kiekendief baltst al boven het gebied (waarnemer: Willem Hovinga).
De eerste Lepelaar van het seizoen staat te rusten op de bekende plek in De Middelvennen. In de graslanden bij De Jarrens lopen 5 Reeën.
‘s Avonds worden op de slaapplaatsen in het Matslootgebied 26 Blauwe Kiekendieven (10 man) en 6 Bruine Kiekendieven (1 man) geteld. Zo’n 70 Grote Zilverreigers nemen een bad in een plas-drasgebiedje. Ook minstens 100 Waterpiepers, 20 Witte Kwikstaarten en 3 Grote Gele Kwikstaarten gaan in het gebied slapen. 2 Roerdompen hoempen en boven het oostelijk deel van De Onlanden vliegen weer duizenden Spreeuwen (waarnemer: Maarten Jansen).
4 mrt: op de Zanddijk bij het Eelderdiep laat een Hermelijn met nog gedeeltelijk een winterkleed zich mooi bekijken (waarnemer: Mayan van Teerns).
In de dode boom ten zuiden van de Zanddijk zit een ZEEAREND op de uitkijk. Net ten noorden van de Peizerweering zitten 2 Grote Mantelmeeuwen in een plas-dras weiland (waarnemer: Frans Kromme).
In het Matslootgebied hoempt weer een Roerdomp en jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief.
In de avondschemering voeren tienduizenden Spreeuwen minstens een half uur lang een spectaculaire luchtshow op boven het oostelijk deel van De Onlanden (zie filmpje van waarnemer: Chris Kuipers).
3 mrt: 2 ZEEARENDEN, een adult en een onvolwassen vogel, jagen boven resp. de Lettelberter Petten en De Blauwvennen op de ganzen. In De Blauwvennen jagen ook 2 Blauwe Kiekendieven (adulte man en vrouw). 5 Baardmannetjes en 8 Watersnippen vliegen langs (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied hoempt de eerste Roerdomp van het jaar en is ook al een Tjiftjaf te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
Hier jagen ook een man en vrouw Bruine Kiekendief. Een Grote Mantelmeeuw vliegt luid roepend over.
2 mrt: in de Peizerweering jaagt een vrouw Bruine Kiekendief en vliegt een Grote Mantelmeeuw rond. 2 Pijlstaarten zwemmen op het Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs de Zanddijk in de Broekenweering is de KLAPEKSTER weer aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).

29 feb: de afgelopen maand kwamen heel wat verschillende dieren, w.o. Vos, Das, Steenmarter en Kerkuil langs in één van de broekbosjes in De Onlanden (zie filmpje op Youtube).
28 feb: 2 Reebokken rennen door het water naar het Groot Waal (zie foto hiernaast). Bij Gemaal Matsloot is een IJsvogel te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).
In het Elsburger Onland kekkert een Havik.
27 feb: in de Weeringsbroeken is de eerste Tureluur te horen (waarnemer: Ingeborg Luiken).
26 feb: een Hermelijn in winterkleed rent over de dijk bij de Wolddijk. Langs de Woudrustlaan is de KLAPEKSTER weer te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied jaagt een vrouwkleed Bruine Kiekendief.
Ondanks de record hoge waterstand gaan ‘s avonds toch 30 Blauwe Kiekendieven (9 man) en 5 Bruine Kiekendieven (vrouwkleed) slapen in dit gebied. Een man en vrouw Slechtvalk jagen op overtrekkende Spreeuwen boven het Matslootgebied en pesten af en toe de kiekendieven op. Boven de Blauwvennen vliegt een ZEEAREND. Langs de Roderwolderdijk is een Grote Gele Kwikstaart te horen. De eerste Rietgorzen zingen (waarnemer: Maarten Jansen en Jannes Aalders).
25 feb: een vrouwkleed Blauwe Kiekendief probeert nog wat eetbaars te vinden in het volledig onder water staande Matslootgebied. In de Zwarte Elzen langs het fietspad van de Zanddijk foerageert een luidruchtige groep van zo’n 200 Sijsjes.
22 feb: in de singels bij De Waalborg roept een Groene Specht. Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief jaagt in het Matslootgebied.
21 feb: ‘s avonds vliegen in de stormachtige westenwind 408(!) Grote Zilverreigers naar de slaapplaats in De Blauwvennen (waarnemer: Aart van der Spoel).
19 feb: langs de Woudrustlaan zit de KLAPEKSTER weer op de uitkijk in een struik (waarnemer: Jacob Poortstra).
18 feb: in de graslanden ten noorden van het Langmameer foerageren 21 Witte Kwikstaarten en 2 Waterpiepers (waarnemer: Harmjan Wight).
In de Broekenweering jaagt een vrouw Havik. In de Peizerweering is een volwassen ZEEAREND te zien. Een Dodaars zwemt in een petgat langs de Noorddijk (waarnemer: Jacob Poortstra).
17 feb: in Polder Lage Land foerageren 15 Grote Zilverreigers (waarnemer: Michel Wijnhold).
15 feb: in De Kleibosch kekkert een Havik en zingt een Boomklever. Op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 5 Grote Zaagbekken (2 man). Op het Langmameer zwemt een paartje Nonnetje (waarnemer: Tseard Mulder).
14 feb: in de Broekenweering is de KLAPEKSTER weer aanwezig (waarnemer: Jacob Poortstra).
Langs de Verlengde Boterdijk is een paartje Roodborsttapuit te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
12 feb: in een hagelbui steekt een Hermelijn in winterkleed de Zanddijk bij het Eelderdiep over (waarnemer: Tseard Mulder).
11 feb: een volwassen man Blauwe Kiekendief heeft een woelmuis gevangen in Polder Lage Land (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
‘s Avonds worden op de slaapplaatsen in het Matslootgebied 30(!) Blauwe Kiekendieven (9 adulte man) en 6 Bruine Kiekendieven (2 adulte vrouw) geteld. De vogels jagen nog op de passerende en invallende Waterpiepers (minstens 50 geteld). Ook zo’n 50 Grote Zilverreigers vliegen langs, op weg naar hun slaapplaats in de Lettelberter Petten (waarnemers: Maarten Jansen en Gerard Sterk).
10 feb: in het Matslootgebied buitelen 5 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven door de lucht in de stormachtige wind (waarnemer: Bert Helder).
Op het eilandje aan de westkant van het Leekstermeer staan 6 Scholeksters (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Broekenweering foerageren dicht bij elkaar 25 Grote Zilverreigers.
7 feb: bij een brug in de Roderwolderdijk is een IJsvogel te zien (waarnemer: Rachel van Werven).
Op de dijk aan de zuidkant van de Nieuwe Weering foerageren midden op de dag 4 Reeën.
Op het Leekstermeer zwemmen ‘s middags 8 Brilduikers en 3 vrouwtjes Nonnetje. Tussen de vele Storm-, Zilver- en Kokmeeuwen die op het meer komen slapen is ook een Zwartkopmeeuw te vinden. Een Bruine Kiekendief jaagt in de Blauwvennen (waarnemer: René Oosterhuis).
6 feb: in de ochtendschemer vliegt een Kerkuil laag over de Zanddijk bij de Broekenweering (waarnemer: Tseard Mulder).
Op het Eelderdiep bij de Zanddijk zwemmen 14 Bergeenden. Op het water van de Zuidslenk in het Matslootgebied zijn een paartje Nonnetje en 3 vrouwtjes Grote Zaagbek te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een RAAF vliegt roepend over de Noorddijk (waarnemer: Sonja van der Wijk).
5 feb: in de De Blauwvennen is een groep van 39 Grote Zilverreigers bezig met het ochtendtoilet. In polder Roderwolde foerageren 15 Waterpiepers. De KLAPEKSTER laat zich goed zien bij de Zanddijk in de Broekenweering (waarnemer: Franz Widmann; zie ook fotoreeks hiernaast van Frans Kromme).
Een IJsvogel vliegt over de Molensloot bij De Middelvennen. Op het water zwemmen hier 3 Grote Zaagbekken (1 man).
4 feb: een Havik jaagt in de Broekenweering. Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief vliegt over de Woudrustlaan (waarnemer: Tseard Mulder).
2 feb: langs de Noorddijk zingt de eerste Veldleeuwerik van dit jaar (waarnemer: Tseard Mulder).
In het elzenbroekbos langs de Zanddijk foerageert een groep van 50 Sijsjes.

30 jan: in de Lettelberter Petten bidt een Havik man kort boven het water in de hoop een eend te kunnen slaan (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
Een man Sperwer jaagt in het Matslootgebied. Op het Peizerdiep bij de ingang van de Zuidslenk foerageert een paartje Nonnetje.
‘s Avonds gaan een volwassen man Blauwe Kiekendief en een 2e kalenderjaar Bruine Kiekendief slapen in het gebied langs het Eelderdiep. Een jagende Havik wordt achtervolgd door een Zwarte Kraai (waarnemer: Maarten Jansen).
29 jan: de KLAPEKSTER is nog steeds te zien langs de Woudrustlaan (waarnemer: Tseard Mulder).
28 jan: bij de brug in de Groningerweg laat de IJsvogel zich weer mooi bekijken bij het vissen (waarnemer: Rachel van Werven).
27 jan: in het grasland ten noorden van het Langmameer foerageren 51 Waterpiepers (waarnemer: Harmjan Wight).
26 jan: in De Kleibosch scharrelt een groep van zo’n 30 Sijsjes door de bomen. Ook zijn hier een Vuurgoudhaan en 6 Goudvinken te zien. Een groep van 100 Koperwieken vliegt voorbij. Op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 12 Grote Zaagbekken (5 man) en jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een volwassen man Blauwe Kiekendief jaagt in de Weeringsbroeken. Langs de Woudrustlaan zit de KLAPEKSTER weer op de uitkijk in een struik.
24 jan: bij de brug in de Groningerweg ter hoogte van het Langmameer is weer een IJsvogel te zien (waarnemer: Rachel van Werven).
23 jan: in Polder Vredewold zit een Slechtvalk op een paaltje op de uitkijk. Een Havik vrouw vliegt over het broekbos van de Lettelberter Petten (waarnemer: Ane van Rees).
In een bosje ten noorden van de Noorddijk roepen 2 Goudvinken (waarnemer: Tseard Mulder).
In Polder Roderwolde foerageren zo’n 65 Waterpiepers, 3000 Brandganzen en 2500 Kolganzen. Tussen deze ganzen is ook een groepje Toendrarietganzen te zien.
‘s Avonds landen 29.580 Stormmeeuwen en kleine aantallen Kokmeeuwen en Zilvermeeuwen op het Leekstermeer om te gaan slapen (waarnemer: René Oosterhuis).
Op de slaapplaats in het Matslootgebied worden 24 Blauwe Kiekendieven (6 adulte man) en 4 Bruine Kiekendieven (1 adulte vrouw) geteld. Ook gaan hier zo’n 50 Waterpiepers slapen en roepen er 2 Waterrallen en 3 Baardmannetjes (waarnemer: Maarten Jansen).
22 jan: de KLAPEKSTER is nog steeds aanwezig, dit keer in de omgeving van de Woudrustlaan (waarnemer: Tseard Mulder).
21 jan: een Havik man zit op de uitkijk op de brug over de Midslenk in de Roderwolderdijk. Een adulte Sperwer vrouw landt op de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde (zie foto hiernaast).
20 jan: langs de Zanddijk in de Broekenweering is de KLAPEKSTER weer aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
Aan de zuidkant van de Broekstukken foerageert een groep van 8 Wilde Zwanen (waarnemer: Dick Bresser).
Op de slaapplaats in de Lettelberter Petten landen ‘s avonds 235 Grote Zilverreigers (waarnemer: René Oosterhuis).
18 jan: in De Blauwvennen jagen een man Blauwe Kiekendief en een vrouw Bruine Kiekendief. Op het water zwemmen 2 Dodaarzen en 3 vrouwtjes Grote Zaagbek (waarnemer: Willem Hovinga).
Ook op de slenk in de Zuidermaden zwemmen weer 3 paartjes Grote Zaagbek. In de bomen van De Kleibosch foerageren 30 Sijsjes. Een IJsvogel vliegt over het Peizerdiep bij de Schipsloot van Roderwolde. In de Broekenweering jaagt een vrouw Sperwer (waarnemer: Tseard Mulder).
Hier is ook de KLAPEKSTER weer te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
17 jan: 2 Brilduikers vliegen over het Leekstermeer. Een man Nonnetje zwemt op het meer. Langs de Roderwolderdijk bij het Groot Waal is een KLAPEKSTER te zien. In de Zuidermaden zwemmen 7 paartjes Grote Zaagbek op de slenk (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Weeringsbroeken foerageren 7 Wilde Zwanen (waarnemer: Jacob Poortstra).
Langs het fietspad van de Zanddijk ligt een dode Wezel, waarschijnlijk een verkeersslachtoffer.
16 jan: aan de oostkant van het Langmameer, bij de Groningerweg, is weer een IJsvogel te zien (waarnemer: Rachel van Werven).
In De Goltbooren jagen een adulte man Blauwe Kiekendief en een Sperwer vrouw. Een vrouw Slechtvalk zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast in het Matslootgebied.
14 jan: in Polder Vredewold zitten 2 ZEEARENDEN op de grond te eten. Op de plas voor de kijkhut zwemmen 4 Nonnetjes (waarnemer: René Oosterhuis).
Langs de Woudrustlaan is een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
13 jan: in een weiland langs het Eelderdiep bij De Horst foerageren 12 Ooievaars (waarnemer: Michel Wijnhold).
11 jan: op de slaapplaatsen in het Matslootgebied landen ‘s avonds 4 Bruine Kiekendieven en 20 Blauwe Kiekendieven (waaronder 6 adulte man en 3 adulte vrouwen). Een Sperwer en 3 Grote Zaagbekken (1 vrouw) vliegen over. In de Blauwvennen jaagt een Havik (waarnemer: Maarten Jansen).
10 jan: langs de Noorddijk is de familie Wilde Zwaan nog steeds aanwezig. Hier jagen ook 2 Blauwe Kiekendieven en 1 Bruine Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).
09 jan: in het Matslootgebied zit een Slechtvalk in een hoogspanningsmast. In de Peizerweering jaagt een Blauwe Kiekendief. Bij Het Beeld foerageert een groep van zo’n 80 Putters (waarnemer: Tseard Mulder).
07 jan: aan de oostkant van het Langmameer is een IJsvogel te zien. In het Matslootgebied jagen 3 vrouwkleed Bruine Kiekendieven en een man en vrouw(kleed) Blauwe Kiekendief (waarnemer: Rachel van Werven).
het Riet bij de Noordslenk laat een groepje Baardmannetjes zich mooi bekijken (waarnemer: Harry Westerhuis).
05 jan: in de Weeringsbroeken is de familie Wilde Zwaan weer te zien (waarnemer: Dick Bresser).
Bij de Mijmerbank vliegt een IJsvogel over het water weg. In het Matslootgebied jaagt een man Blauwe Kiekendief (waarnemer: Rachel van Werven).
Een vrouwkleed Bruine Kiekendief jaagt bij het Eelderdiep.
04 jan: langs de Noorddijk is de familie van 5 Wilde Zwanen (3 jongen) nog aanwezig. In het Matslootgebied jagen 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven (waarnemer: Jacob Poortstra).
6 Blauwe Kiekendieven jagen in De Blauwvennen. In Polder Roderwolde foerageert een groep van zo’n 150 Waterpiepers. Een Slechtvalk zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast langs de Roderwolderdijk. In de Nieuwe Weering jaagt een KLAPEKSTER (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Lettelberter Petten jaagt een Havik man (waarnemer: René Oosterhuis).
02 jan: op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 12 Grote Zaagbekken (6 man) en een Kleine Zwaan (waarnemer: Michel Wijnhold).
In Polder Roderwolde jaagt een vrouw Sperwer op de Spreeuwen die daar foerageren. Een man Sperwer vliegt op van de Onlandse Dijk. Hier plingen ook een paar Baardmannetjes in het Riet. In een schuur langs de Zanddijk roest een Kerkuil (zie foto hiernaast).

Zeearend. Foto: Michel Wijnhold.
Hond en Egel. Foto: Michel Wijnhold
Knaagspoor Bever. Foto: Sonja van Wijk.
Reuzenstern. Foto: Fred van Heuveln.
Zeearend met prooi. Foto: .Ane van Rees
Echte Wespvlieg. Foto: Leon Peters.
Bruine Korenbout. Foto: Gerben ter Haar.
Rouwkwikstaart. Foto: Willem Hovinga.
Groene Glazenmaker. Foto: Bart de Groot.
Koereiger. Foto: Franz Widmann
Kleine Zilverreiger. Foto: Gerard Twickler.
Kleine Zilverreiger. Foto: Gerard Twickler.
Zeearend. Foto: Willem Hovinga.
Gele Kwikstaarten. Foto: Gea Jansen.
Grote Vos. Foto: Tseard Mulder.
Hermelijn. Foto: Cune van Scholl.
Rode Wouw met wingtag. Foto: Willem Hovinga.
Dodaars. Foto: Ane van Rees.
Nonnetje. Foto: Willem Hovinga.
Kuifduiker. Foto: Wim van Boekel.
Hermelijn. Foto: Ane van Rees
Reebokken. Foto: Ane van Rees.
Blauwe Kiekendief met prooi. Foto: Ane van Rees.
Havik. Foto: Ane van Rees.
Sperwer. Foto: Wim van Boekel.