Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in De Onlanden die u opvallen kunt u doorgeven aan Michel Wijnhold (m.wijnhold@deonlanden.nl).
Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:  soort(en), aantal, plaats, datum, bijzonderheden. Een (digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom. En vergeet niet uw naam erbij te vermelden! 

Hieronder staan bijzondere waarnemingen gedaan in De Onlanden.

24 februari: In Polder Sandebuur foerageert een groep van 78 Graspiepers in een schapenweitje. Elders zingt de eerste Graspieper ook al voorzichtig.In de Rodervaart zwemt een paartje Grote Zaagbek. Een man Grote Zaagbek zwemt in de Bolmertse Gouwe. In Berging Sandebuur krijsen 2 Waterrallen.

Rond het Eelderdiep zitten wel 45 Pijlstaarten. Ook de Cetti’s Zanger is nog present (waarnemer: Leon Peters).

22 februari: Een groep Kraanvogels vliegt over het Eelderdiep (waarnemer: Frans Tijsterman).

20 februari: Bij gemaal Sandebuur zit een Roodborsttapuit (waarnemer en foto: Jan van der Velde).

20 februari. Roodborsttapuit. Foto: Jan van der Velde.

Bij de brug over de Matsloot vliegt een Houtsnip op uit het struikgewas. Op de Onlandse Dijk sleept een Hermelijn een nog in doodsstrijd spartelende Waterral het pad op. De Hermelijn schrikt van de waarnemer en duikt weer in het Riet, maar komt even later terug om zijn prooi weer mee te nemen (waarnemer en foto: Marcel Post).

20 februari. Hermelijn en Waterral. Foto: Marcel Post.

19 februari: Op de Zuidermaden zwemmen 3 Wilde Zwanen. In De Kleibosch zingt een Goudhaantje en “lacht” een Groene Specht.

19 februari. Wilde Zwanen. Foto: Michel Wijnhold.

Een Hermelijn in winterkleed steekt een sloot over bij de Wolddijk. Bij de Lettelberter Petten zijn zowel een volwassen als een onvolwassen Havik actief. Hier loopt ook een manke Vos rond. Op de plas zitten 2 Pijlstaarten (waarnemer en foto: Ane van Rees).

19 februari. Hermelijn. Foto: Ane van Rees.
19 februari. Ree, Vos en Grote Canadese Ganzen. Foto: Ane van Rees.

18 februari: In Polder Roderwolde zit een IJsvogel in een sloot te vissen (waarnemer: Virry Schaafsma).

17 februari: Vanuit de Blauwvennen stijgen 2 Lepelaars op. Hier zijn ook veel Baardmannetjes te zien en te horen. Aan de oever van het Leekstermeer is een IJsvogel te horen. Bij Sandebuur lacht een Groene Specht.

Bij de hoogzit aan het Eelderdiep is de Cetti’s Zanger weer te horen (waarnemer: Jacob Poortstra).

In de Middelvennen is een Kleine Canadese Gans te zien. Boven Willems’ Land vliegt een adult paar Zeearend (waarnemer: René Oosterhuis).

In de Matslootpolder zit een man Slechtvalk in een hoogspanningsmast (waarnemer: Roelof Blaauw).

Op de slaapplaatsen vallen 53 Blauwe Kiekendieven en 11 Bruine Kiekendieven in (waarnemer: Maarten Jansen en Jannes Aalders).

In de Broekenweering is een Kleine Bonte Specht te zien. Ook wemelt het hier van de Sijsjes en Koperwieken. In Polder Roderwolde zingt een Grote Lijster. Langs de Weeringse Dijk is weer veel spinrag van Poelpiraten te zien (waarnemer en foto: Marcel Post).

17 februari. Kleine Bonte Specht. Foto: Marcel Post.

16 februari: In de Zwarte Made foerageren 2 Waterpiepers. OP het Eelderdiep zwemt een man Grote Zaagbek. De Veldleeuweriken zijn massaal aan het zingen. In De Marsen loopt een groep van 8 Reeën. Een Goudvink is te horen in een bosje langs het Eelderdiep. Ook de Rietgorzen zijn weer terug en aan het zingen, alleen al in de Zwarte Made zingen er 6. Een Wulp vliegt al roepend over. Een Witte Kwikstaart laat ook van zich horen.

15 februari: Bij de Hamersweg vliegt een vrouw Nonnetje over. In Willems’ Land grazen 6 Reeën.  Ongeveer 10 Baardmannen plingen aan de Onlandse Dijk.

Bij de Woudrustlaan zingen 2 Geelgorzen (waarnemer: Gerard Twickler).

Bij de hoogzit bij de Onlanderij ADHD-t een Hermelijn (waarnemer en foto: Harriëtte Jongman).

15 februari. Hermelijn. Foto: Hariëtte Jongman.

In Polder Lage Land zit een gans met leucistsiche trekjes (waarnemer en foto: Susan Kuiper).

15 februari. Leucistische gans. Foto: Susan Kuiper.

14 februari: In de late avond loopt een Vos over de Woudrustlaan. In Polder Lage Land vliegt een Kerkuil.

13 februari: In het broekbos van de Lettelberter Petten zijn een dikke 200 Sijsjes, 40 Putters, en 130 Grote Barmsijsjes aan het foerageren op de Elzenpropjes. Hier scharrelen ook 4 Goudhaantjes. Bij de plas loopt een groep van 6 Reeën. Op de plas zwemmen 3 vrouw Nonnetje, waarvan 1 een dikke vis vangt. Een Meerkoet vang ook een grote vis (zie foto van Kees Beeftink). Een IJsvogeltje roept. Bij het gemaal Sandebuur is een Roerdomp door het Riet aan het sluipen.  Bij De Stenhorsten vliegt een groep van 77 Graspiepers op. Een Houtsnip scharrelt in het broekbosje bij de Bommelier tussen de bramen. Hier roept ook een Goudvink. In de Broekenweering graast een groep van 10 Reeën.

13 februari. Meerkoet met vis. Foto: Kees Beeftink.

12 februari: Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep laat een Roerdomp zich heel lang bekijken terwijl deze aan het vissen is (waarnemer: Harry Westerhuis).

Ook bij de Matsloot is een niet-verlegen Roerdomp te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).

In Polder Lage Land jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Jannes Aalders).

12 februari. Roerdomp. Foto: Ane van Rees.

11 februari: Een vroege Zanglijster zingt bij Meerzicht (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

Bij de Onlandse Dijk jaagt een Ransuil (waarnemer: Maarten Jansen).

Een Hermelijn doet druk aan de Woudrustlaan en gaat zelfs nog even zwemmen (waarnemer en foto: Jouke de Vries).

11 februari. Hermelijn, zwemmend. Foto: Jouke de Vries.

9 februari: In de Weeringsbroeken lopen 5 Reeën en 7 Grote Zilverreigers (waarnemer: Gineke Anna van Pelt).

8 februari: Bij het gemaal Sandebuur zit een IJsvogel op de uitkijk. In de Blauwvennen jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Bij de 7 pijlen scharrelt een paartje Roodborsttapuit. Baardmannen plingen langs de Onlandse Dijk en ook hier jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Op de Onlandse Wijk zwemt een vrouw Nonnetje. In een mast zit een Slechtvalk vrouw op de uitkijk. In Wobbes’ Land klinken ook Baardmannen. Hier zwemt ook een Fuut in volledig zomerkleed.

Bij de hoogzit bij de Onlanderij zit een Cetti’s Zanger. Bij het Eelderdiep jagen een Sperwer, een Havik en een Bruine Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).

Bij Meerzicht is een kleine invasie van Kool-en Pimpelmezen bezig (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

Voor het eerst is er een Cetti’s Zanger gefotografeerd in De Onlanden!! (waarnemer en foto: Marcel Post).

8 februari. Cetti’s Zanger. Foto: Marcel Post.

Langs de Noorddijk sluipt een Vos. Hier rust ook een man Sperwer. Bij de Rodervaart vist een IJsvogel. Bij Sandebuur zit een Koereiger in de wei (waarnemer en foto: Mariska Bogema).

8 februari. Vos. Foto: Mariska Bogema.

7 februari: Bij De Jarrens zitten 23 Waterpiepers in een boom. In de Lettelberter Petten foerageren 2 Matkoppen, eentje laat ook zijn zang horen. In de Broekenweering foerageren Sijsjes en 2 Vuurgoudhaantjes (waarnemer en foto’s: Marcel Post).

7 februari. Sijs. Foto: Marcel Post.
7 februari. Vuurgoudhaan. Foto: Marcel Post.

5 februari: Boven de Blauwvennen vliegen 5 Blauwe Kiekendieven, waaronder 2 adulte mannen (waarnemer: Bert Helder).

4 februari: Een Waterral krijst in Berging Sandebuur. Een man Havik vliegt over Sandebuur. Hier is ook al een paartje Ooievaar aanwezig op het nest.

In een dode boom ten zuiden van de Zanddijk zitten 2 Zeearenden. Eentje maakt een rondje, voor ze beiden vertrekken richting zuid (waarnemer: Mayan van Teerns).

3 februari: Een Dodaars dobbert op de Zuidermaden. Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief jaagt boven de pitrus.

2 februari: De eerste Veldleeuwerik is aan het zingen in de Zwarte Made in De Onlanden. Hier jagen ook 2 vrouwen Bruine Kiekendief.

1 februari: In een sloot in Polder Vredewold zwemt een Wilde Zwaan en daarboven vliegen 2 Blauwe Kiekendieven. Een IJsvogel laat zich prachtig bekijken bij de kijkhut van de Lettelberter Petten. Op de plas zitten honderden eenden, waaronder 2 Pijlstaarten en 7 Tafeleenden. In het bos jaagt een onvolwassen vrouw Havik. Een Matkop laat zijn nasale roep horen.

In dit gebied vliegt ook een adulte Havik. De IJsvogel laat zich ook fotograferen (waarnemer en foto’s: Ane van Rees).

1 februari. IJsvogel. Foto: Ane van Rees.
1 februari. Havik. Foto: Ane van Rees.

30 januari: In de Schipsloot bij Roderwolde zwemmen 5 Grote Zaagbekken, waarvan 2 man. De nestpaal in de wei daarnaast is weer betrokken door een Ooievaar (waarnemer: Gineke Anna van Pelt).

28 januari: Op het fietspad loopt een Kettingschallebijter (foto en waarnemer: Gineke Anna van Pelt).

28 januari. Kettingschallebijter. Foto: Gineke Anna van Pelt

In De Blauwvennen zwemmen 2 paar Nonnetjes. Hier vliegt ook een Roerdomp van de ene naar de andere rietkraag. Bij Cnossen zwemt een vrouw Grote Zaagbek (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

28 januari. Nonnetjes. Foto: Jeroen Haze.

Bij De Blauwvennen laat een Wezel zich ook mooie bekijken (waarnemer en foto: Arjen van Delden).

28 januari. Wezel. Foto: Arjen van Delden

In De Blauwvennen zwemmen 2 paar Nonnetjes. Hier vliegt ook een Roerdomp van de ene naar de andere rietkraag. Bij Cnossen zwemt een vrouw Grote Zaagbek (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

27 januari: In de Grote Masloot zwemmen 8 Grote Zaagbekken (3 vrouw). Een Veldleeuwerik en een onvolwassen Wilde Zwaan vliegen over de Stenhorsten. Een Waterral krijst in de Bommelier.

In een hoogspanningsmast in de Weeringsbroeken zitten 2 Zeearenden (waarnemer: Rachel van Werven).

Helaas is er weer een Otter doodgereden, nu op de Meerweg (waarnemer: Sonja van der Wijk).

27 januari. Grote Zaagbekken en Kuifeenden. Foto: Michel Wijnhold. 27 januari. Grote Zaagbekken en Kuifeenden. Foto: Michel Wijnhold.

26 januari: Langs het Eelderdiep jagen 3 vrouwkleed Bruine Kiekendieven. Langs de Noorddijk zit een Wilde Zwaan. Bij Peizermade zijn 7 Bergeenden aanwezig.

25 januari: Tegenover de molen van Roderwolde loopt een Koereiger in de wei (waarnemer: Bertjaap Darwinkel).

Op de Zuidermaden zwemmen 3 Grote Zaagbekken (1 vrouw). In De Kleibosch scharrelt een Vuurgoudhaantje rond.

24 januari: Bij Ter Borch zwemt een familie met 3 jonge Otters (beelden: Klaas Klat).

23 januari: In een slootje in Polder Roderwolde vist een IJsvogel (waarnemer: Tseard Mulder).

22 januari: Een Dodaars hinnikt bij het Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).

Een Ransuil vliegt bij Peize rond (waarnemer: Anne Diephuis).

21 januari: Een Houtsnip scharrelt rond in De Kleibosch. Na zonsondergang zit een Kerkuil op een paaltje bij Het Beeld.

Een Roerdomp steekt or het ijs de Zuidslank over (waarnemer en foto: Ane van Rees).

21 januari. Roerdomp. Foto: Ane van Rees.

21 januari. Roerdomp. Foto: Ane van Rees

20 januari: Er vliegen 9 Wilde Zwanen over Sandebuur. Twee andere Wilde Zwanen landen op het ijs van het Leekstermeer. Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zijn 8 Pijlstaarten te zien. Een IJsvogel heeft het zwaar bij de Noordslenk in het Matslootgebied. Een Slechtvalk vliegt over de Onlandse Wijk. Aan de oostkant van het meer zijn op twee plaatsen Tjiftjaffen aanwezig. (waarnemer: Leon Peters).

19 januari: Een man Sperwer wordt belaagd door een groep Waterpiepers bij Het Beeld.

18 januari: Vóór zonsopgang zijn 2 man en 1 vrouw Bosuil te horen bij de Schelfhorst. Rond zonsondergang vliegt een man Blauwe Kiekendief over de Noorddijk.

Bij het Hoge Bruggetje zwemmen 3 Nonnetjes, waaronder 1 man, en bij de brug tussen het Langmameer en de Onlandse Wijk zwemmen nog eens 5 Nonnetjes, waaronder 2 vrouw. In de Stenhorsten zit een IJsvogel op een paaltje (waarnemer: Tseard Mulder).

Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep duikt een Dodaars (waarnemer: Anne Diephuis).

Bij het Koningsdiep vliegt een Roerdomp op. Langs de Onlandse Dijk zit een Havik in een struik. Een Slechtvalk kiest juist een hoogspanningsmast om uit te kijken (waarnemer: Jannes Aalders).

En wederom is de Wezel te zien bij het bruggetje van de Zanddijk (waarnemer: Willem Steenge).

17 januari: In het haventje van Meerzicht zwemt een vrouw Grote Zaagbek (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

Bij het bruggetje van de Zanddijk over het Eelderdiep is (weer) een Wezel te zien. De Koereiger is nog steeds aanwezig in de Westermade (waarnemer: Jannes Aalders).

15 januari: Een Sperwer heeft een Merel gevangen langs de Rodervaart, maar bij het wegvliegen valt het slachtoffer dood op het ijs. Verderop in de Rodervaart is er geen ijs en zwemmen 2 man Grote Zaagbek. Een vrouw Grote Zaagbek zwemt in een slootje in Polder Sandebuur. Een Waterral krijst in Berging Sandebuur.

14 januari: Langs de Noorddijk zwemt een Wilde Zwaan (waarnemer: Tseard Mulder).

13 januari: In een weitje langs De Horst foerageert een Koereiger tussen de schapen. Een man Sperwer jaagt in de Zwarte Made.

Over de Matslootpolder vliegen 2 Grote Zaagbekken (waarnemer: Jannes Aalders).

12 januari: Bij Meerzicht is een man Sperwer op de Huismussen aan het jagen (waarnemer en foto: Daniëlla van Gennep).

12 januari. Sperwer. Foto: Daniella van Gennep

Rond het Eelderdiep zijn 2 IJsvogels, 2 Zeearenden, een juveniele man Brilduiker, een Koereiger, ongeveer 100 Grote Barmsijzen en een Slechtvalk te zien (waarnemer en foto: Jacob Poortstra).

12 januari. Slechtvalk. Foto: Jacob Poortstra.

In het Koningsdiep zwemmen 2 Dodaarzen. In Polder Roderwolde jaagt een Ruigpootbuizerd. Over De Kleibosch vliegen 2 Raven (waarnemer Tseard Mulder).

Op de Roderwolderdijk huppelt een Wezel (waarnemer: Virry Schaafsma).

11 januari: In de Broekstukken zijn 4 Vuurgoudhaantjes te zien. In een groepje van 10 Staartmezen zit ook een Witkopstaartmees, en een Witkoppige Staartmees (waarnemer en foto’s: Mariska Bogema).

11 januari. Witkopstaartmees. Foto: Mariska Bogema.

11 januari. Vuurgoudhaantje. Foto: Mariska Bogema.

Op vakantiepark Meerzicht vliegt een Zeearend over. Hier jagen ook een Havik en een Sperwer. Een Houtsnip vliegt op. Ook maken 2 IJsvogels herrie (waarnemer: Jochem Duijts).

10 januari: Bij Het Beeld komen een man Merel en een man Fazant elkaar tegen bij een hoopje blaadjes, waarschijnlijk om daar eens wat eten tussen te zoeken. Ze krijgen ruzie. Man Fazant druipt af, man Merel gaat zoeken tussen de blaadjes.

Tegen zonsondergang jaagt een Vos op een muis langs de Noorddijk, amper 10 meter van de weg. Hij trekt zich niets aan van alle fietsers die langskomen. Tijdens de jachtpartij klinkt of af en toe enorm gerommel en gekraak als platen ijs verzakken nu het waterpeil weer daalt.

Een Ruigpootbuizerd jaagt in de Matsloot polder. In De Blauwvennen vliegt een IJsvogel voorbij. Bij de Hamersweg zijn 3 Grote Zaagbekken te zien (waarnemer: Jannes Aalders).

In de Weeringsbroeken jaagt ook een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Anne Diephuis)

Ook bij de Hamersweg laat een Bever zich zien (waarnemer Warner Reinink).

8 januari: Langs de dijk van de Blauwvennen zitten 2 Waterpiepers. In Polder Roderwolde zit een groep van ongeveer 1000 Kieviten.

In de Lettelberter Petten wordt een onvolwassen Havik verjaagd door een Zwarte Kraai. Een Vos kauwt op een prooi. De familie Wilde Zwanen is ook nog aanwezig. Een juveniele Zeearend vliegt boven de Blauwvennen (waarnemer en foto: Ane van Rees).

8 januari. Vos met prooi. Foto: Ane van Rees.

In een mast in Vogeltjesland zit een paartje Zeearend. Een Zwarte Ibis rust in de Blauwvennen (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

8 januari. Zwarte Ibis. Foto: Jeroen Haze.

7 januari: In de overstroomde Polder Vredewold zwemt een familie Wilde Zwaan (2 adult en 6 juvenielen, zie foto). Een paar adulte Zeearenden zorgen voor paniek in het oostelijk deel van dit gebied.

7 januari. Wilde Zwanen. Foto: Michel Wijnhold.

In De Bolmert zijn 2 Raven aanwezig (waarnemer: Sjoerd Geelink).

Boven de Peizerweering vliegen 2 andere adulte Zeearenden. Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep rent/vliegt een Waterral van rietkraag naar rietkraag. Ook jaagt hier een Blauwe Kiekendief. Een Wezel steekt het pad over (waarnemers: Harry Westerhuis en Ingeborg Luiken).

In de Broekenweering loopt een Koereiger (waarnemer: Jannes Aalders).

6 januari: In de Weeringsbroeken vliegen 5 Blauwe Kiekendieven en 3 Bruine Kiekendieven. In de Broekenweering zit een man Slechtvalk in een hoogspanningsmast.

Een Otter zwemt in de Zuidermaden. Dit gebied is trouwens één waterig geheel geworden met De Kleibosch.

5 januari: Na zandzakken rond het Leekstermeer zij aangebracht, is het water zo hoog dat Polder Vredewold volstroomt (foto: Bert Speelman).

5 januari. Polder Vredewold stroomt vol. Foto: Bert Speelman.

4 januari: Bij Het Beeld zijn 4 Witkopstaarmezen te zien (waarnemer: Tom Tijsma).

De Onlanden is nu ook weer te zien in optima forma als waterbergingsgebied, zoals hier bij de Zwarte Made (foto: Leo Stockmann).

4 januari. De Zwarte Made is overstroomd door het Eelderdiep. Foto: Leo Stockmann.

1 januari: Een Ruigpootbuizerd is actief in de Weeringsbroeken (waarnemer: Jannes Aalders).