Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in het Onlandengebied die u opvallen kunt u doorgeven aan de Wetlandwacht Michel Wijnhold (m.wijnhold@deonlanden.nl).
Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:  soort(en), aantal, plaats, datum, bijzonderheden.
Een (digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom.
Deze gebruiken we ook voor communicatie-uitingen van de stichting, bijvoorbeeld in onze nieuwsbrief (altijd met vermelding van fotograaf). Vergeet dus niet uw naam erbij te vermelden.

29 december: In een slootje bij Meerzicht is een IJsvogel te zien (waarnemer: Jochem Duijts).

28 december: Bij Meerzicht in De Hoogema zit een Ransuil in een boom (waarnemer en foto: Daniëlla van Gennep).

26 december: In de Broekenweering zijn 3 Wilde Zwanen te zien (waarnemer en foto: Aaldrik Silius).

24 december: Bij de brug van de Verlengde Boterdijk zit een IJsvogel in een wilg (waarnemer: Gerjon Gelling).

Een groep van 41 Kraanvogels vliegt over het Eelderdiep (Waarnemer: Jacob Poortstra).

In de Zwarte Made zit ook een IJsvogel in een riethalm. Een Dodaars duikt onder en verstopt zich onder een struikje. Zuidelijker in het Eelderdiep zit een vrouw Krooneend tussen de Smienten. In de Snegelstukken jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Ook is hier een geringde man Torenvalk te zien. In De Marsen staan 2 Ooievaars.

23 december: Tijdens veldwerk wordt een Otter gestoord bij zijn latrine en piept en sist daarna vanuit de dekking (waarnemer en foto: Sjoerd Geelink).

Ver na zonsondergang jaagt een Kerkuil langs de Hooiweg. Hier staan ook drie Blauwe Reigers in een slootkant: foerageren of slapen?

22 december: Langs het Eelderdiep, bij Het Beeld, jaagt een man Blauwe Kiekendief. Een man Grote Zaagbek drijft op het diep en hier vliegt ook een Sperwer rond (waarnemer: Jacob Poortstra).  

In de Matslootpolder jaagt een Slechtvalk (waarnemer: Jannes Aalders).

21 december: In de Lettelerberter Petten vliegen 4 Houtsnippen op. Hier is ook een Havik te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).

19 december: De Roodhalsgans is weer te zien bij de Stenhorsten (waarnemer: Jacob Poortstra).

18 december: Bij het Hoge Bruggetje laten zowel een Hermelijn als een Waterspitsmuis zich op het ijs zien (waarnemer en foto’s”Arjan van Delden).

In een wak in het Eelderdiep bij de Zanddijk is een Dodaars druk aan het duiken (waarnemer en foto: Frans Kromme).

17 december:  Een Groene Specht laat van zich horen in de Lettelberter Petten, een zeldzaamheid in dat gebied.

Boven Willems’ Land vliegen 2 Houtsnippen.

Op een wildcamera zijn een moeder Otter met drie jongen te zien (waarnemer: Virry Schaafsma).

In de Stenhorsten graast een Roodhalsgans (waarnemer: Tseard Mulder).

’s avonds landen er 10 Blauwe Kiekendieven (waaronder 3 adulte mannen) en 10 Bruine Kiekendieven (waaronder 3 adulte vrouwen) op de slaapplaats. Hier vliegen ook een Ruigpootbuizerd en een Sperwer rond. Een Waterral is aan het schaatsen op de slenk en er vliegen 26 Grote Zaagbekken over (waarnemers: Maarten Jansen en Jannes Aalders).

16 december: In De Kleibosch vliegen 2 Houtsnippen op. Hier kekkert ook een Havik. Een vrouw Smelleken jakkert door de Zuidermaden.

Een Vos loopt over het bevroren Leekstermeer. Een Ruigpootbuizerd vliegt op uit Polder Roderwolde naar de Blauwvennen. Op het sintelpad in Polder Roderwolde liggen de resten van een Amerikaanse Rivierkreeft.

Bij Meerzicht in De Hoogema, zit een Ransuil in een boom (waarnemer: Martin Kroes).

In hetzelfde gebied puft een Sperwer uit van een potje Huismussen jagen (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

Bij de brug van de Boterdijk en bij de Gouw is een Waterral te zien. Bij de Boterdijk vliegt ook een IJsvogel. Hier vliegt ook een Bokje op en is een paar Grote Zaagbek te zien. Bij de Uitkijktoren is een Vos te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).

14 december: Een Houtsnip vliegt over de Broekstukken (waarnemer: Tseard Mulder).

Een andere Houtsnip vliegt op bij Wobbes’ Land (waarnemer: Henk de Lange).

Bij het Groot Waal zit een Vos op een dijkje. Vlakbij lopen 2 Reeën en in de weilanden er omheen stikt het van de verschillende soorten Brandganzen en Grauwe Ganzen. Ook vliegen 50 Kieviten over en een Grote Zilverreiger (waarnemer: Gineke Anna van Pelt).

Er is ook weer eens een Zeearend te zien, vandaag in De Bolmert, waarschijnlijk een vrouw (waarnemer en foto: Melanie Bus).

11 december: In De Blauwvennen wordt een Ruigpootbuizerd verjaagd door wat gekken met vuurwerk. Hier zit ook een Sperwer in een struikje. (waarnemer: Jannes Aalders).

10 december: Op de parkeerplaats bij Het Beeld staan twee geringde Ooievaars. Her en der trekken Waterrallen naar de stukjes water die niet zijn dichtgevroren. Zo zijn er bij het Eelderdiep drie te zien.

Langs de Rodervaart jaagt een Smelleken (waarnemer: Herman Sips).

9 december: Een Waterral laat zich prachtig zien als deze het Eelderdiep overzwemt (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

8 december: Bij het Klein Waal heeft een Blauwe Reiger een enorme Woelrat te pakken (waarnemer en foto: Harriëtte Jongman). Voor meer beelden van het hap-slik-weg, klik hier.

Op het Langmameer zwemmen 4 Nonnetjes (waarnemer: Jannes Aalders).

7 december: Een Bosuil roept bij de Schelfhorst.

In Polder Lage Land graast een Casarca tussen de Grote Canadese Ganzen (waarnemer en foto: Harriëtte Jongman)

6 december: Een Wilde Zwaan vliegt over de Matslootpolder. Hier rust ook een Ruigpootbuizerd. Bij de Onlandse Dijk is een Klapekster te zien. In de Blauwvennen vliegt een IJsvogel (waarnemer: Jannes Aalders).

Bij het Hoge Bruggetje is ook een IJsvogel te zien (waarnemer: Virry Schaafsma).

4 december: Een adulte Pontische Meeuw is te zien in De Blauwvennen. Hier jagen ook drie vrouw Bruine Kiekendieven én een Ruigpootbuizerd. Een Havik vliegt over het Leekstermeer (waarnemer: Leon Peters).

3 december: In De Kleibosch foerageert een groep van 5 Goudhaantjes door de eikenbomen. Elders in het bos kekkert een Havik. Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt boven de Zuidermaden. Hier zwemmen ook 3 man Grote Zaagbek.

2 december: In de Lettelberter Petten roept een Matkop.

1 december: Langs de Roderwolderdijk zijn verse knaagsporen van de Bever te zien. Hier ligt ook een dode Waterspitsmuis op het fietspad (waarnemer en foto: Gineke Anna van Pelt)


30 november: Op de slaapplaats vallen 12 Blauwe Kiekendieven, waarvan 4 adulte mannen, en 9 Bruine Kiekendieven in (waarnemers: Maarten Jansen en Jannes Aalders).

28 november: Een man Blauwe Kiekendief jaagt langs de Matsloot (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

27 november: Een Ruigpootbuizerd is aan het bidden boven de Peizerweering. In Polder Sandebuur is een paartje Roodborsttapuit te zien.

26 november: Een groep van bijna 200 Vinken en Kepen foerageert in en onder de Elzen in de Weeringsbroeken. Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep rusten 300 Wintertalingen. Hier jagen ook een Bruine Kiekendief en een Blauwe Kiekendief. In de Zuidermaden zwemmen 4 Grote Zaagbekken, waarvan 1 vrouw.

Aan het eind van de ochtend is een Otter op spectaculaire wijze aan het jagen in De Blauwvennen. In de achtervolging op vissen springt de Otter soms helemaal uit het water (waarnemer : Rachel van Werven).

24 november: In De Hoogema heeft een Kerkuil een roestplek gevonden tussen de muur en een airco (waarnemer en foto: Jochem Duijts).

Langs het Eelderdiep jagen 3 Bruine Kiekendieven en 2 Blauwe Kiekendieven. Één van de Bruine Kiekendieven stoot honderden Wintertalingen en een 30-tal Watersnippen op.  In een bosje langs het diep zitten zeker 3 Kepen in de bomen.  In een struikje zit een paartje Roodborsttapuit. Bij de Zanddijk zwemt een Grote Mantelmeeuw. Een paartje geringde Ooievaars foerageert langs de Drentse Dijk.

22 november: Voor het eerst zijn er op een wildcamera 2 Bevers te zien. Tot nu toe is er nooit méér dan 1 knager waargenomen. Hopelijk is dit een opmaat tot kleine Bevertjes (waarnemer: Virry Schaafsma).

20 november: Bij het Groot Waal zit een Klapekster op de uitkijk. Een IJsvogel vliegt naar het Peizerdiep over de Zuidslenk (waarnemer: Jannes Aalders).

In Polder Sandebuur graast een groepje van 15 Reeën.  In een drassig stukje gras naast de Blauwvennen foerageren een drietal  Waterpiepers. In Polder Roderwolde zoeken 23 Holenduiven en 3 Houtduiven een plek op om de nacht door te brengen.

19 november: In De Kleibosch vliegt een Houtsnip op, vlak voor de voeten van de waarnemer. Elders in het bos foerageert een groep Goudhaantjes. Hier scharrelt ook een Vuurgoudhaan tussen. Er is duidelijk vogeltrek op gang gekomen, er zijn in het bos naast Koperwieken en Kramsvogels opvallend veel (minimaal 36) Merels te zien. Ook zijn er 6 Goudvinken te horen en te zien. Vanaf de Zuidermaden komt een juveniele vrouw Havik aanvliegen.

Een vrouw Grote Zaagbek vliegt over de Peizerweering (waarnemer: Leon Peters).

In de Matslootpolder laat een vliegende Roerdomp zich zien (waarnemer en foto: Jan Tuinstra).

16 november: Een jonge vrouw Havik jaagt zonder succes in de Broekstukken en gaat onverrichter zake in een struik schuilen voor de regen.

In De Hoogema zijn de slootjes “opgeschoond” met desastreuse gevolgen voor het leven daar zoals deze Zeelt (waarnemer en foto: Jochem Duijts).

15 november: Nagekomen waarneming: een Otter laat zich net even zien bij het Hoge Bruggetje op 12 oktober (waarnemer en foto: Rob Jacquet).

13 november: Op de slaapplaats strijken 8 Bruine Kiekendieven (allen vrouw) neer en 9 Blauwe Kiekendieven waarvan 3 adulte mannen (waarnemers: Maarten Jansen en Jannes Aalders).

12 november: In een sloot bij Sandebuur, nabij het Leekstermeer, is een IJsvogel te zien (waarnemers: Harmike Satter en Jeremy Ruis).

Een nagekomen waarneming van 20 oktober: voor het eerst is er een IJsvogel te zien op een wildcamera in De Onlanden (beeld: Sonja van der Wijk).

11 november: Een Waterral scharrelt in het water bij de kijkhut in de Lettelberter Petten (waarnemer en foto: Ane van Rees).

9 november: Een onvolwassen Zeearend vliegt laag over de Lettelberter Petten (waarnemer en foto: Ane van Rees).

8 november: In De Bolmert jaagt een Havik. Boven de Matslootpolder doen 3 Bruine Kiekendieven hetzelfde. Op het Langmameer zwemmen 5 Pijlstaarten (waarnemer: Tseard Mulder).

5 november: Een Sperwer vrouw in de Snegelstukken heeft het voorzien op een Spreeuw en vliegt er laag en razendsnel op af. Een drietal oplettende Zwarte Kraaien gaat echter in de aanval en de Sperwer moet de aftocht blazen.

Bij Het Beeld foerageert een gemengde groep van ongeveer 80 Sijsjes en Putters.

Langs het Eelderdiep jagen 2 Bruine Kiekendieven en een Blauwe Kiekendief (waarnemer: Jannes Aalders).

4 oktober: Bij De Veenman, de uitkijktoren bij de Lettelberter Petten, laat een Vos zich mooi bekijken (foto: Kees Beeftink).

1 november: Er is ook weer een vogel met vermoedelijke vogelgriep gevonden in De Onlanden (waarnemer en foto: Evert-Jan Slot).


30 oktober: In De Onlanden is een nieuwe Dassenburcht gevonden. Op een wildcamera zijn spelende Dassen vastgelegd (foto: Virry Schaafsma).

26 oktober: op beelden van een wildcamera is een Kerkuil te zien in de Zwarte Made (waarnemer: Sonja van der Wijk).

Op de slaapplaats voor Kiekendieven landen 13 Bruine Kiekendieven: 7 adulte vrouw, 4 tweede kalenderjaar vrouw, 1 tweede kalenderjaar man en een vrouwkleed. Een van de (pesterige) vrouwen stoot een Velduil op en valt ook de 11 Blauwe Kiekendieven lastig: 8 adulte man (!), 2 adulte vrouwen en een 2de kalenderjaar vrouw. Een Sperwer hier heeft het aan de stok met een Torenvalk (waarnemer: Maarten Jansen).

25 oktober: Twee Raven vliegen roepend over de brug bij de Onlanderij (waarnemer: Frans Tijsterman).

23 oktober: Vanavond vallen in de Peizerweering 20.000 Spreeuwen in. Twee vrouw Bruine Kiekendieven en twee vrouwkleed Blauwe Kiekendieven proberen hier van te snoepen (waarnemer: Maarten Jansen).

22 oktober: Een vrouw Blauwe Kiekendief valt in langs de Gouw om te slapen. Twee Bruine Kiekendieven  gaan jagend richting Noordwest. In de Peizerweering vallen duizenden Spreeuwen in om te slapen. In de Weeringsbroeken jaagt een man Slechtvalk rond de hoogspanningsmast. Een vrouw Slechtvalk zit daar op de grond (waarnemer: Maarten Jansen).

20 oktober: Bij De Blauwvennen zijn twee IJsvogels te zien en te horen (waarnemer: Willem Hovinga).

16 oktober: Er vallen 16 Bruine Kiekendieven en 2 Blauwe Kiekendieven in op de slaapplaats aan de Onlandse Dijk. Ook vliegen hier 8 Lepelaars over en zijn ter plaatse 2 IJsvogels te zien en 6 krijsende Waterrallen te horen(waarnemer: Maarten Jansen).

De Chilleense Smient is nog steeds te zien in De Blauwvennen (waarnemer: Jannes AaldersA).

15 oktober: Het Moeraskartelblad heeft zijn tweede bloei van het jaar in de Broekenweering en in de Weeringsbroeken (waarnemer en foto: Frans Kromme).

In De Blauwvennen is een Chileense Smient te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

12 oktober: Een Visarend vliegt over het Leekstermeer (waarnemer: Rachel van Werven).

11 oktober: In korte tijd zijn 4 IJsvogels te zien in De Blauwvennen, de Matslootpolder en de Nieuwe Weering (waarnemer: Rachel van Werven).

Een Barmsijs en een Grote Gele Kwikstaart vliegen over het Eelderdiep (waarnemer: Leon Peters).

8 oktober: Een groep van 35 Holenduiven foerageert op een geoogste mais-akker in Polder Roderwolde. Hier vlucht ook een Sperwer voor een groep Zwarte Kraaien een boom in. Even verderop in het grasland foerageren 270 Kieviten. Op de dijk van de Blauwvennen loopt een Vos.

In De Jarrens foerageert een Koereiger (waarnemer: René Oosterhuis).

3 oktober: Een Roerdomp vliegt over de Matslootpolder (waarnemer: Jannes Aalders).

1 oktober: Een Sperwer vliegt op uit de Broekstukken (waarnemer: Frans Kromme).

 —————————————————————————————————-

29 september: Bij het Langmameer vliegt een Roerdomp op uit het riet. Een IJsvogel vliegt over de Roderwolderdijk heen. Een ander exemplaar zit op een paaltje bij het Mijmerbankje.  Een Otter zwemt in de Noordslenk rustig en is een kwartier lang te bekijken (waarnemer: Rachel van Werven).

Bij de Blauwvennen is een groep van 5 Baardmannen te zien (waarnemer en foto: Jan Tuinstra).

26 september: Er hebben 9 Bruine Kiekendieven en 1 Blauwe Kiekendief overnacht op de slaapplaats, net als duizenden Spreeuwen (waarnemer: Maarten Jansen).

Een IJsvogel vist de kost bij elkaar bij het Hoge Bruggetje (waarnemer en foto: Jan Tuinstra).

25 september: De eerste Blauwe Kiekendief valt in de op de slaapplaats in de Matslootpolder. Hier zijn ook een Slechtvalk en een Visarend te zien (waarnemer: Maarten Jansen).

Eerder op de dag zijn een IJsvogel en een Visarend te zien bij Meerzicht (waarnemer: Danielle van Gennep).

23 september: Een Groene Specht lacht in De Kleibosch. In de Zuidermaden foerageren een stuk of 30 Witte Kwikstaarten.

22 september: Boven het Eelderdiep vliegt een Rode Wouw. In de Broekenweering zijn 3 Boomvalken te zien. IN de Matslootpolder foerageert een Tapuit (waarnemer: Jannes Aalders).

17 september: In de Peizerweering rusten en foerageren bijna 60 Lepelaars.

16 september: Een jonge Zeearend vliegt over de Lettelberter Petten. Hier vist ook een IJsvogel (waarnemer en foto: Ane van Rees).

14 september: In de Broekenweering is een jonge Boomvalk uitgevlogen (waarnemer: Maarten Jansen).

Vlak na zonsopgang zijn er trekkende Sijsjes te horen die over de Noorddijk heenvliegen.

13 september: Een Schildpad kruipt over de Roderwolderdijk, voor zover bekend de eerste keer in De Onlanden (waarnemer: Peter Bouthoorn).

10 september: Een Boomvalk rust in de Broekenweering (waarnemer en foto: Jannie Schoonveld en Aaldrik Silius).

9 september: Bij de Mijmerbank jaagt een Visarend. Langs de slenk zijn een IJsvogel en een Watersnip te zien (waarnemer: Lieselot Smilde).

7 september: Bij Meerzicht scharrelt een Egel rond (waarnemer en foto: Daniella van Gennep)

In de weilanden daaromheen foerageren 50 Grote Zilverreigers (waarnemer: Jos Greivink).

5 september: Bij de Zwarte Made zijn een Paapje en een Tapuit te zien (waarnemer en foto: Sonja van der Wijk).

3 september: Op de slaapplaats vallen 13 Bruine Kiekendieven in, er is ook een man Steppekiekendief aanwezig, maar die prefereert een struik in plaats van het pitrus (waarnemer: Maarten Jansen).

1 september: Bij de verlengde Boterdijk vliegen een Ooievaar en 2 Zwarte Ooievaars (waarnemers: Sonja van der Wijk en Virry Schaafsma).

Op de Hooiweg zijn zowel een Wezel als een Hermelijn te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).


30 augustus: Een Boomvalk heeft het aan de stok met een Zwarte Kraai langs de Noorddijk.

Afgelopen avonden is er een ongebruikelijke influx van Meervleermuizen waargenomen bij het Leekstermeer: 50 of 60 stuk per avond, ook 25 Watervleermuizen zijn waargenomen. De waarnemingen zijn gedaan met behulp van batdetectoren en computeranalyse van de geluiden (waarnemer: Jochem Duijts).

Op het Hoge Bruggetje plukt een Sperwer zijn prooi. Bij de slaapplaats van kiekendieven vallen 14 Bruine Kiekendieven in (waarnemer: Maarten Jansen).

24 augustus: In de Peizerweering rusten zo’n 50 Lepelaars. Ook is hier een groep van 30 Watersnippen te zien. Er zitten 4 Witgatjes rustig op het slik, en er vliegt een Visarend over (waarnemer en foto: Marcel Post).

Ook in de Jarrens rust een groep van ongeveer 50 Lepelaars.

18 augustus: Een groep van 16 Reuzensterns rust langs het Eelderdiep (waarnemer: Anne Diephuis).

17 augustus: In de Blauwvennen zijn 4 Reuzesterns, 3 Witgatjes, 2 Watersnippen een Boomvalk en een Roerdomp te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

15 augustus: In de Lettelberter Petten zijn 3 Haviken te zien, waaronder 1 juveniel die kennis maakt met de toorn van Zwarte Kraaien.

10 augustus: In de Zwarte Made moeten nog heel wat jongen gevoerd worden: er zijn heel wat Gele Kwikstaarten en Graspiepers in de weer met voedsel. Aan de Roderwolderdijk is een jonge Vos aan het jagen (waarnemer en foto: Gea Jansen).

9 augustus: Een Havik zorgt voor felle reacties van de Boomvalken in de Broekenweering. In de Peizerweering trekken veel Oeverlopers door (waarnemer: Maarten Jansen).

8 augustus: Een Zeearend vliegt vanuit de richting van het Stadspark De Onlanden in en veroorzaakt daar paniek onder de Ganzen. Even later land de vogel op de grond en rust daar een tijdje (waarnemers: Harry Westerhuis en Barbara Bezema).

7 augustus:  In de Broekenweering zijn 2 Boomvalken te zien. In de Peizerweering zijn 2 Reuzensterns te zien. Er vliegen ongeveer 70 Kemphanen op en 60 Watersnippen. Een Bosruiter, Witgat en Oeverloper zijn hier ook te horen. Er zijn ook nog 2 Witwangsterns met een bedelend jong aanwezig (waarnemer: Maarten Jansen).

6 augustus: In de Weeringsbroeken is een Boomvalk te zien (waarnemer: Maarten Jansen).

4 augustus: Bij de brug aan de Weeringse Dijk bloeit een Grote (of gewone) Zandkool, voor zover bekend de eerste keer dat deze in De Onlanden is aangetroffen (waarnemer en foto: Leo Stockmann).

3 augustus: Op de slaapplaats aan de Onlandse Dijk landen 7 Bruine Kiekendieven: 2 adulte mannen, een vrouw en 4 juvenielen, waarvan 2 vrouw en 2 man (waarnemer: Maarten Jansen).

1 augustus: Een Reuzenstern vlieg in boven de Peizerweering. In een struik tussen de Zanddijk en de Woudrustlaan rust een Grijze Wouw (waarnemer: Cees Koelewijn).

28 juli: Een adulte man Havik jaagt bij Sandebuur.

In de Hoogema foerageren 13 Ooievaars en 4 Blauwe Reigers in een weiland (waarnemer: Jochem Duijts).

24 juli: Een Reuzenstern vliegt over de Blauwvennen. In de Peizerweering vliegt een jonge Witwangstern. De waarnemer wordt door de ouders (van de stern welteverstaan) zeer agressief bejegend (waarnemer en foto: Marcel Post).

23 juli: Een Boomvalk zit op de uitkijk in de Broekenweering (waarnemer: Marcel Post).

20 juli: In de Broekenweering lopen bijna 50 Ooievaars op de vers gemaaide percelen.
Hier vliegt ook een Boomvalk
(waarnemer: Jannes Aalders).

Boeven het Leekstermeer vliegt een onvolwassen Zeearend (waarnemer: Rachel van
Werven).

16 juli: In de Broekenweering zingt en Putter als een Roodmus. Ook is hier een Boomvalk actief (waarnemer: Maarten Jansen).

Op 3 juli is voor het eerst een Turkse Tortel gehoord, zingend midden in De Kleibosch. Vandaag worden de geplukte resten van een Turkse Tortel daar gevonden.

13 juli: In De Jarrens staan exact 60 Lepelaars te rusten. Op de Roderwolderdijk sleept een Wezel met een gevangen Woelrat. In de Weeringsbroeken volgen 24 Ooievaars de maaimachines. In de Broekenweering heeft een juveniele Witte Kwikstaart ruzie met een Putter.

Langs de Weeringse Dijk bloeit de Boslatyrus (waarnemer: Harry Westerhuis, foto: Frans Kromme). Het is voor het eerst dat deze  plant in De Onlanden is aangetroffen.

12 juli: In de Broekenweering roept een Groene Specht. Hier zijn ook 2 Boomvalken te zien. IN de Weeringsbroeken zijn 8 Kneutjes, waaronder juvenielen te zien. Langs de Drentse Dijk zitten 3 Paapjes. Bij Het Beeld zijn 4 pas uitgevlogen Grauwe Vliegenvangers aan het bedelen(waarnemer: Maarten Jansen).

11 juli: Bij het bruggetje van de Zanddijk over het Eelderdiep zwiept een Porseleinhoen. Een vlucht Regenwulpen vliegt over (waarnemer: Frans Tijsterman).

8 juli: Vlak voor zonsondergang vliegen 4 Witwangsterns boven de Blauwvennen. Ook vliegen hier Lepelaars over en vallen Grote Zilverreigers in op de slaapplaats. Twee Otters, waarvan er eentje veel piept, zwemmen bij en onder het bruggetje (waarnemer: Rachel van Werven).

6 juli: De eerste pullen Witwangstern zijn gezien, zeker 2, maar waarschijnlijk meer (waarnemer: Rachel van Werven).

5 juli: In de Peizerweering is een Kemphaan te zien, een bijzondere waarneming in deze maand (waarnemer en foto: Henk Eijsink).

3 juli: Een Turkse Tortel zingt in De Kleibosch, een ongebruikelijke waarneming hier. Verderop is de bedelroep van een Havik te horen.

Een Kerkuil jaagt in de schemering langs de Zuiderdijk. Langs de Drentse Dijk zitten 5 Paapjes, waaronder 3 juvenielen. Een Boomvalk zit in de Broekenweering (waarnemer: Maarten Jansen).

1 juli: Langs de Drentse Dijk is een Paapje te zien (waarnemer: Virry Schaafsma).

30 juni: Bij het Leekstermeer zijn een Das en een Vos te zien. Bij het Mijmerbankje zijn op 1 m2 maar liefst 4 Groot Avondrood te zien. Ook vliegen hier 17 Lepelaars over (waarnemer: Willem Hovinga).

De Gevlekte Rietorchis bloeit langs de Onlandse Dijk. In de Blauwvennen zijn drie bijna vliegvlugge Bruine Kiekendieven gesignaleerd.

29 juni: Een Boomvalk is te zien ten westen van het Eelderdiep. Hier verjaagt een Bruine Kiekendief een Havik (waarnemer: Maarten Jansen).

In de Weeringsbroeken is het getik van de  Moerassprinkhaan te horen (waarnemer en foto: Frans Kromme).

28 juni: In de Peizerweering zwemt een man Smient (waarnemer: Warner Reinink).

Hier foerageren ook 8 Lepelaars. Een Witwangstern heeft een (voor zijn/haar grootte) forse vis gevangen en wordt daarom belaagd door een Kokmeeuw. Na enkele spectaculaire capriolen geeft de meeuw het op, maar onmiddellijk komt er een andere Witwangstern die de buit opeist. Na weer wat luchtacrobatiek slipt de vis uit de snavel om te worden opgevangen door een andere Witwangstern die vervolgens weer een Kokmeeuw achter zich aan krijgt. Deze geeft echter snel op en de witwang landt bij het nest met de prooi in de snavel. Vlakbij de Zanddijk wordt een Kokmeeuw geslagen door een vrouw Bruine Kiekendief die ter plekke met het plukwerk begint. Op de dijk achter de Onlanderij scharrelt een Egel in het hoge gras.

26 juni: Een IJsvogel vliegt langs de oever van het Leekstermeer. Een Spotvogel zingt aan de Rodervaart. In De Jarrens rusten 13 Lepelaars. Een Reuzenstern vliegt over de zuidslenk in de Blauwvennen. Een onvolwassen Havik vliegt over het Leekstermeer richting Blauwvennen.

25 juni: Een juveniel Paapje zit langs de Drentse Dijk. Bij de Stenhorsten is een familie van 5 uitgevlogen Roodborsttapuiten te zien. Een Boomvalk jaagt ten zuiden van de Onlandse Dijk. In De Jarrens foerageren 5 Lepelaars. Bij de Peizerweering vliegt een Steltkluut over (waarnemer en foto: Marcel Post).

In Polder Roderwolde is een Groot Avondrood te zien (waarnemer en foto: Willem Hovinga).

24 juni: In het Peizerdiep zwemt een Bever (waarnemer: Virry Schaafsma).

22 juni: Bij het Mijmerbankje is een Roerdomp te zien die langs de oever sluipt. Een Witwangstern en 13 Lepelaars vliegen hier ook rond. Later op de dag rusten 9 Lepelaars in de Peizerweering (waarnemer: Rachel van Werven).

21 juni: Tegen zonsondergang vliegt een Zeearend over het Leekstermeer.  Bij het Mijmerbankje zijn 3 Otters te zien die in een slenk zwemmen. Hier vliegen ook 5 Lepelaars over (waarnemer: Rachel van Werven).

18 juni: Een Hermelijn heeft een pul van een Waterral te pakken gekregen bij de Matsloot (waarnemer en foto: Ane van Rees).

17 juni: In de Zwarte Made zijn zowel Kwartels als een Kwartelkoning te horen (waarnemer: Harry Westerhuis).

Een Groene Specht roept in de Hoogema (waarnemer: Martin Kroes).

16 juni: In De Blauwvennen zwemmen rond een uur of tien 3 Otters (waarnemer en foto: Willem Hovinga).

15 juni: Een Das laat zich (kort) zien bij het Leekstermeer (waarnemer en foto: Willem Hovinga).

Op de Onlandse Dijk huppelt een Hermelijn. In het Matslootgebied zijn 4 paartjes Bruine Kiekendief te zien (waarnemer: Maarten Jansen).

In de Peizerweering zijn zeker 15 Witwangsterns te zien. Een bijna volgroeide pul van een Steltkluut maakt een kort vluchtje vanwege een agressieve Meerkoet.

14 juni: Een groepje van 2 Grote en 1 Kleine Zilverreiger vliegt over De Blauwvennen richting Leekstermeer, even later volgt een Grote Mantelmeeuw. Een Lepelaar foerageert in een slenk, een ander vliegt over. Elders in het gebied vliegt een man Sperwer, die een sliert kleine zangvogels achter zich aan krijgt.

Midden op de dag roept een Porseleinhoen fanatiek langs de Drentse Dijk (waarnemer: Hiltje Kamminga).

13 juni: Twee Otters zwemmen in De Blauwvennen, eentje loopt ook een tijdje op een slikveldje (waarnemer: Rachel van Werven).

12 juni: Tijdens een nachtronde worden er in het Matslootgebied in totaal 10 Roerdompen gehoord. Ook een Koekoek trekt zich niets aan van het tijdstip en koekoekt er vrolijk op los.

Langs het Eelderdiep zwiept een Porseleinhoen. Aan de andere kant van de Drentse Dijk is het kwik-me-dit van een Kwartel te horen (waarnemer: Jacob Poortstra).

Overdag cirkelt een Zeearend boven Meerzicht. Een Witwangstern foerageert bij het Hoge Bruggetje (waarnemer: Rachel van Werven).

Een Boomvalk en Torenvalk hebben het met elkaar aan de stok boven het Matslootgebied. Langs de Onlandse Dijk zijn Vroege Glazenmakers te zien, in De Kleibosch Bruine Korenbouten (waarnemer en foto: Marcel Post).

10 juni: Ook in Wobbes’ Land is nu een Witwangstern te zien (waarnemer: Ronald Pieters).

Langs de Noorddijk roepen 2 Kwartels. In de Zwarte Made is het gecrex van een Kwartelkoning te horen (waarnemer: Evert-Jan Slot).

Een man Tapuit foerageert in de Nieuwe Weering.

8 juni: Drie Witwangsterns foerageren op het Leekstermeer. Een IJsvogel vliegt daar luid roepend langs de oever.

7 juni: In de Peizerweering zijn maar liefst 15 Witwangsterns actief (waarnemer: Leon Peters).

6 juni: Een Roerdomp vliegt over de Onlandse Dijk, waar ook Veldorchissen bloeien. Op de Roderwolderdijk én op de Langmadijk huppelt een Wezel. Bij het Groot Waal bloeit het Moeraskartelblad (waarnemer en foto: Gineke Anna van Pelt).

5 juni: Een erg vroege Reuzenstern is te zien in De Blauwvennen. Hier jaagt ook een Boomvalk (waarnemer en foto: Ane van Rees).

2 juni: Tegen zonsondergang zijn 2 jagende Otters te zien in De Blauwvennen (waarnemer: Rachel van Werven).

1 juni: In de Broekenweering zingt een Wielewaal, ook jaagt hier een Boomvalk (waarnemer: Frans Kromme).

Bij de vistrap aan de Weeringse Dijk zijn een Dwerghuismoeder, een Gewone Oeverlibel en Brandnetelmotjes te zien. Hier broedt ook een Visdief. Een Witwangstern vliegt met visjes in de snavel rond (waarnemer: Harry Westerhuis).

31 mei: In Polder Roderwolde is een Rouwkwikstaart te zien. Een Boomvalk jaagt bij het Klein Waal.

Langs de Zanddijk bloeit de Gevlekte Rietorchis (waarnemer en foto: Harry Westerhuis).

30 mei: Bij de Lettelberter Petten is een IJsvogel te zien. Een Lepelaar vliegt over De Blauwvennen, net als een Zeearend (waarnemer: Rachel van Werven).

27 mei: Aan de noordkant van het Matslootgebied is een Kokmeeuw te zien die nog helemaal in winterkleed is.

26 mei: Boven het Leekstermeer zijn 2 Visarenden actief. In De Blauwvennen is
een IJsvogel te zien (waarnemer:
Willem Hovinga).

24 mei: Bij De Blauwvennen zijn 4 Witwangsterns te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

In de Kokmeeuwenkolonie langs het Eelderdiep hangen 3 Witwangsterns rond (waarnemer: Warner Reinink).

23 mei: Over De Blauwvennen vliegt een Zwarte Stern. Ook zijn 2 Purperreigers te zien. Vanaf het Leekstermeer vliegen 5 Kraanvogels richting Roderwolde (waarnemer: Willem Hovinga).

22 mei: Langs de Noorddijk is een man Grauwe Klauwier te zien (waarnemer: Evert-Jan Slot).

Een vrouw Tapuit doet druk bij het Mijmerbankje. In De Blauwvennen zingt een Spotvogel. Hier vliegt ook een Lepelaar op.

20 mei: Een Spotvogel zingt bij de boerderij van Het Groninger Landschap.

Een Kraanvogel vliegt over de Peizerweering. Hier is ook een roepende Dodaars te horen (waarnemer: Harry Westerhuis).

17 mei: Vijf Grote Zilverreigers hebben overnacht aan het Langmameer.

De Koereiger is weer te zien bij Het Beeld (waarnemer en foto: Ane van Rees).

15 mei: Aan de oever van het Leekstermeer verblijven veel Oeverlopers. In De Blauwvennen roept een Groenpootruiter. Hier vliegt ook een Sperwer rond. Er hoempen daar vandaag maar liefst 6 Roerdompen.

14 mei: Een Kleine Zilverreiger en 2 Groenpootruiters vliegen over de Onlandse Dijk.

Een Zwarte Wouw vliegt over de Weeringsbroeken (waarnemer: Tseard Mulder).

In de Peizerweering foerageert een Zwarte Stern (waarnemer: Jacob Poortstra).

De Zeearend laat zich weer eens zien bij het Leekstermeer (waarnemer: Willem Hovinga).

12 mei: Twee Zwarte Sterns vliegen over het Eelderdiep. Voor de eerste keer wordt in De Onlanden de parasitaire schimmel Brandnetel-Zeggeroest aangetroffen (zie foto).

De Koereiger is daar ook nog aanwezig (waarnemer: Anne Diephuis).

Net als de 3 Zwarte Ibissen (waarnemer: Jannes Aalders).

Bij het Groot Waal is een Grauwe Vliegenvanger te horen. Hier vliegen ook Platbuiken en Glassnijders rond. Op de Onlandse Dijk bloeit het Veenruikgras (waarnemers: Wim van Boekel en Gerrit Krottje).

11 mei: In de Zwarte Made roept een Kwartel. Een Boomvalk wordt door alarmerende Visdiefjes bij het Kijkscherm aan de Madijk opgemerkt.

Ten zuiden van de brug van de Zanddijk zijn 3 Zwarte Ibissen neergestreken (waarnemer: Hiltje Kamminga).

Hier vliegen ook 2 Lepelaars, een Zilverplevier en een Groenpootruiter over. Vier Witwangsterns komen het gebied binnen vliegen (waarnemer: Leon Peters).

10 mei: Een Steppekiekendief vliegt over de Blauwvennen richting het oosten (waarneming en foto: Willem Hovinga).

Een Zeearend wordt aangevallen door een groep Kokmeeuwen boven het Leekstermeer. Een vrouw Tapuit zit op een akker bij De Knop in Sandebuur. Hier vliegt ook een paartje Gele Kwikstaart.

8 mei: Een groepje van 2 en een groepje van 3 Oeverlopers zijn te zien in het noorden van het Matslootgebied. Hier vliegen ook 5 Regenwulpen op. Een paartje Koekoek vindt elkaar erg interessant en gaan samen in een struik zitten.

In de Westermade roept een Kwartel en baltst een Watersnip (waarnemer: Anne Diephuis).

7 mei: Aan de westkant van het Leekstermeer zingen 3 Koekoeken.

De Koereiger is weer aanwezig bij Het Beeld (waarnemer Jacob Poortstra. Foto: Jeroen Haze).

6 mei: Ook een man Grauwe Klauwier heeft zijn weg naar De Onlanden gevonden. Tijdens een broedvogelinventarisatie ten zuiden van de Matsloot worden zeer hoge aantallen Rietzangers waargenomen: 155.

Een Lepelaar vliegt over De Blauwvennen. Hier is ook een Roerdomp te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

5 mei: Op het Langmameer is een paartje Zomertalingen te zien. Op de dijk foerageert een man Tapuit.  Hier vliegt ook een Purperreiger over.  In Polder Roderwolde is de eerste Grauwe Klauwier van het seizoen te zien (zie foto).

Bij Het Beeld is een Koereiger
te zien tussen de koeien (waarnemer: Jacob Poortstra).

4 mei: Boven het Matslootgebied vliegen 2 Koekoeken achter elkaar aan. Ook vliegen hier 5 Groenpootruiters over. Ook is er trek van Regenwulpen, waarbij sommigen zelfs zingen (waarnemer: Maarten Jansen).

Over het fietspad tussen Roderwolde en het Leekstermeer kruipt een net verpopte Pauwoogpijlstaart (waarnemer en foto: Jacquelien de Vries).

Een Groene Specht roept bij Meerzicht (waarnemer: Danielle van Gennep).

Bij een broedvogelinventarisatie in het gebied rond de Onlandse Dijk worden maar liefst 50 Snorren geteld.

2 mei:  Bij een inventarisatie van vleermuizen door middel van een batdetector worden aan de noordkant van het meer, bij Meerzicht, aangetroffen: Rosse Vleermuis, Watervleermuis, Laatvlieger en Gewone Dwergvleermuis (informatie van Danielle van Gennep).

Er zijn nog steeds 6 Steltkluten aanwezig in de Peizerweering (waarnemer: Jacob Poortstra).

Een Zwarte Wouw vliegt over de Broekenweering (waarnemer Jannes Aalders).

1 mei: Een groepje van ongeveer 10 Dwergmeeuwen komt vanaf het Leekstermeer over De Blauwvennen vliegen. Zes Grote Zilverreigers vetrekken vanaf de slaapplaats. Aan weerszijden van de Hooiweg hoempen 9 Roerdompen.

29 april: In Polder Roderwolde foerageren 2 mannetjes Tapuit.

Een Rosse Grutto vliegt mee met een groepje Regenwulpen in De Blauwvennen (waarnemer en foto: Willem Hovinga).

28 april: Langs de Weeringse Dijk laat een Steltkluut zich mooi bekijken. Op de Onlandse Dijk rent een Hermelijn (waarnemer en foto: Frans Kromme).

27 april:  In De Blauwvennen wordt een Buizerd verjaagd door 2 paartjes Bruine Kiekendief.

Ten zuiden van Het Beeld laat een Paapje zich mooie bekijken. Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk is een Bosruiter te zien (waarnemer: Frans Kromme).

In de Peizerweering hangt nog een paar Pijlstaart rond. Hier zijn ook 4 Steltkluten te zien, een Zwarte Ruiter, een Groenpootruiter en 3 Dwergmeeuwen (waarnemer: Anne Diephuis).

Bij de Onlanderij is een paartje Tafeleend te zien in een sloot. Ook is hier een vlucht Regenwulpen neergestreken (waarnemer: Gea Jansen).

26 april: In De Blauwvennen is weer een Purperreiger te zien. Ook vliegen hier 2 Steltkluten, een Lepelaar en 2 Groenpootruiters over (waarnemer: Willem Hovinga).

In Polder Roderwolde foerageert een groep van 18 Regenwulpen.

25 april: In de Nieuwe Weering is een Witgat te zien. Hier hebben ook zo’n 40 Wintertalingen overnacht. Vijf Oeverlopers vliegen op.

In de Peizerweering zijn nu 4 Steltkluten te zien. Ook vliegen hier 2 Witwangsterns rond (waarnemer: Jacob Poortstra).

In De Blauwvennen zijn een Visarend en een Purperreiger te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

26 april: In De Blauwvennen is weer een Purperreiger te zien. Ook vliegen hier 2 Steltkluten, een Lepelaar en 2 Groenpootruiters over (waarnemer: Willem Hovinga).

In Polder Roderwolde foerageert een groep van 18 Regenwulpen.

ien. Hier hebben ook zo’n 40 Wintertalingen overnacht. Vijf Oeverlopers vliegen op.

In de Peizerweering zijn nu 4 Steltkluten te zien. Ook vliegen hier 2 Witwangsterns rond (waarnemer: Jacob Poortstra).

In De Blauwvennen zijn een Visarend en een Purperreiger te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

24 april: Bij de Noorddijk zijn parende Oranjetipjes te zien (zie foto). Bij Het Beeld zit een groep van 15 Beflijsters. Een Porseleinhoen zwiept langs het Eelderdiep en er vliegen 8 Regenwulpen over (waarnemer en foto: Evert-Jan Slot).

In de Peizerweering zijn nu 6 Steltkluten te zien (waarnemer: Rachel van Werven).

In De Kleibosch zijn veel groepjes Kramsvogels en Koperwieken te zien. Een Groene Specht en de Havik laten van zich horen.

23 april: Op de Onlandse Dijk zitten ’s ochtends vroeg een vrouw Sperwer en een man Fazant vlak naast elkaar. Eerst vliegt de Fazant op, even later de Sperwer. In Polder Roderwolde is een man Rouwkwikstaart aan het foerageren. Op De Knop in Sandebuur is weer een grote groep van ongeveer 50 Graspiepers aanwezig.

Aan het eind van de Onlandse Dijk zijn 2 Draaihalzen te zien (waarnemer en foto: Frans Kromme).

Aan het begin van de avond vliegt de eerste Boomvalk over de Onlanderij (waarnemer: Roel Rijskamp).

In de Westermade zit een man Tapuit op de uitkijk, ook vliegen hier nog tientallen Kramsvogels. Een Veldleeuwerik neemt een stofbad (waarnemer: Gea Jansen).

22 april: Vorig jaar zin er 3 paar Stelkluten tot broeden gekomen in De Onlanden. De afgelopen weken is er steeds 1 paartje waargenomen, maar vandaag zijn er 4 Steltkluten gezien in de Peizerweering (waarnemer: Jannes Aalders).

Hier is ook een Reuzenstern te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).

En ook de eerste Witwangstern (waarnemer: Anne Diephuis).

In de Nieuwe Weering is ook een Steltkluut te zien. Een Paapje laat zich zien in de Broekstukken. Langs de Zuiderdijk zit een Hermelijn. Een Bosruiter foerageert bij het Eelderdiep (waarnemer en foto: Marcel Post).

Een groep van 43 Graspiepers zit in een weiland bij de Lettelberter Petten. In het bos is ook even een Havik te horen.

21 april: Bij het Langmameer vliegt een Beflijster een braamstruik in. Op de dijk is een groepje van 6 Tapuiten te zien. Een Roerdomp vliegt op uit een rietkraagje en vliegt over het Langmameer richting Matslootpolder.

In de Peizerweering zijn 2 Kluten te zien (waarnemer: Jannes Aalders).

Hier zijn ook 3 Steltkluten, een Bosruiter en een Zwarte Ruiter te zien. In de Broekenweering vliegt een Bokje op (waarnemer: Aart van der Spoel).

19 april: Ten noorden van het Leekstermeer bij de broekbosjes foerageert een Draaihals (waarnemer: Edith Barf).

19 april: Ten noorden van het Leekstermeer bij de
broekbosjes foerageert een Draaihals (waarnemer:
Edith Barf).

18 april: Na zonsondergang vliegen een Uil en Vleermuizen bij de Onlanderij. Langs de Drentse Dijk roepen 2 Porseleinhoenen en baltst een Watersnip (waarnemer: Frans
Tijsterman).

16 april: In de ochtend zwiepen 2 Porseleinhoenen in het Matslootgebied (waarnemer: Ronald Pieters).

Langs het Eelderdiep zijn zo’n 9 Porseleinhoenen te horen. In de Nieuwe Weering zitten 2 Steltkluten (waarnemer: Tseard Mulder).

Een Reuzenstern vliegt over Polder Matsloot (waarnemer: Henk de Lange).

Een Appelvink “zingt” bij camping Meerzicht. Aan het eind van de middag is in De Kleibosch een Groene Specht te horen.

Nog een nagekomen waarneming van afgelopen woensdag 12 april: een Zwarte Wouw vliegt met een muis in de poten boven de Noordslenk (waarnemer en foto: Ane van Rees).

15 april: Een Visarend verorbert een prooi in het Klein Waal (waarnemer en foto: Henriette Jongman).

Op de slaapplaats vallen 10 Bruine Kiekendieven in, waarvan 4 baltsende paren (waarnemers: Maarten Jansen en Oike Vlaanderen).

14 april: In De Kleibosch kekkert een Havik. Een Zwarte Specht vliegt over. Een Rode Wouw ook, richting noord. Verder zingen er 2 Matkoppen, een Appelvink en een Grote Lijster. In een weilandje foerageren 2 Groene Spechten en het eerste Paapje van het seizoen (waarnemer: Erick Turksema).

Ook de eerste Gele Kwikstaart van het seizoen is te zien in de Weeringsbroeken (waarnemer: Jannes Aalders).

13 april: Het gaat nu snel met de trekvogels. De eerste Sprinkhaanzangers zijn gearriveerd, in de Nieuwe Weering foerageert een paartje Steltkluten. Hier vliegt ook een Oeverloper op. 

Boven de Matslootpolder baltsten drie paar Bruine Kiekendieven. Hier zit een Visarend in een Hoogspanningsmast. Een IJsvogeltje zit bij het Langmameer.Bij de Nieuwe Weering zijn 2 Beflijsters te zien (waarnemer: Maarten Jansen).

Bij het Eelderdiep roepen 3 Porseleinhoenen (waarnemer: Edda Kammenga).

De eerste Boompiepers zingen bij Het Beeld. Op het Eelderdiep zwemmen 24 Geoorde Futen, hier vliegt ook een Witgat op (waarnemer: Frans Kromme).

Een Zwarte Kraai valt de waarnemer aan op de Drentse Dijk (waarnemer: Harriëtte Jongman).

In De Kleibosch worden tijdens een broedvogelkartering 2 Bonte Vliegenvangers, een Gekraagde Roodstaart en een Beflijster gezien. In de Zuidermaden de eerste Grasmus en 21 Regenwulpen (waarnemer: Erick Turksema).

Langs de Rodervaart zijn nu ook Beversporen aangetroffen (waarnemer: Alwin Hut).

11 april: Tijdens een broedvogelinventarisatie worden 2 (!) Bevers gezien die zwemmen in het Leeksterhoofddiep (waarnemer: Edith Barf).

De eerste Boerenzwaluw wordt ook gezien tijdens een inventarisatie (waarnemer: Roel Rijskamp).

Een Bokje vliegt op in de Weeringsbroeken (waarnemer: Aart van der Spoel).

De eerste Tapuit van het seizoen zit langs de Weeringse Dijk (waarnemer: Rachel van Werven).

Een vroege Grote Karekiet zingt enigszins aarzelend zijn krassende lied midden in het Matslootgebied.

10 april: Vlak na zonsopkomst zijn er maar liefst 6 Bruine Kiekendieven aanwezig in De Blauwvennen waarvan 2 baltsende paartjes. In De Blauwvennen alarmeert ook een Grote Bonte Specht voor de adulte vrouw Havik die hier jaagt. Elders in dit gebied is ook een onvolwassen vrouw Havik aanwezig. Een Bokje vliegt vlak voor de voeten op.  Een Reebok zwemt een slenk over terwijl een Lepelaar hoog overvliegt. Verder wordt er gehoempt door 4 Roerdompen. Een Grauwe Gans en een Grote Canadese Gans hebben elkaar gevonden en bouwen samen aan het nest op het Leekstermeer. Aan de noordkant van de Matsloot staakt een Sperwer de aanval omdat deze voortijds is ontdekt door Spreeuwen.

Bij het Mijmerbankje zijn een paar Zomertalingen en een Blauwe Kiekendief te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

In de Peizerweering zijn weer Pijlstaarten te zien. Ook zwemmen hier 2 Geoorde Futen (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

Bij de Noorddijk slapen 5 Lepelaars. Hier jaagt ook een Havik, zonder succes. Twee Vossen zorgen voor paniek onder de Ganzen en Wulpen (waarnemer: Evert-Jan Slot).

9 april: In de Hoogema is een Keep te zien (waarnemer: Danielle van Gennep).

Bij het Eelderdiep vliegt een Dwergmeeuw (waarnemer: Tseard Mulder).

8 april: Bij de Lettelberter Petten is een paartje Zomertaling te zien (waarnemer en foto: Kees Beeftink).

5 april: Een late man Grote Zaagbek zwemt op het Langmameer. Langs weerszijden van de Zanddijk grondelen 2 paar Pijlstaart.  Een Geoorde Fuut zwemt in de sloot langs de Madijk.

In de Broekenweering vliegt een Bokje op. Een Ruigpootbuizerd vliegt boven de Peizerweering (waarnemer Tseard Mulder).

Bij de Zanddijk is een Rietzanger te horen (waarnemer: Frans Tijsterman). Sinds de eerste waarneming op 24 maart van deze soort zijn er nog maar weinig zingend te horen.

3 april: De eerste Snorren zingen in De Onlanden. In het Matslootgebied hoempen ten noorden en zuiden van de Onlandse Dijk in totaal 8 Roerdompen.

In De Blauwvennen zwemt een groepje van 3 Otters voorbij (waarnemer en foto: Willem Hovinga).

In de Peizerweering is een Pontische Meeuw te zien (waarnemer: Tseard Mulder).

2 april: Bij Cnossen zingt de 2de Zwartkop van het jaar. Rond het Leekstermeer hoempen 4 Roerdompen. Tegen het einde van de middag vliegt een Zeearend over het Leekstermeer.

In de Peizerweering zijn, een Havik, een Blauwe Kiekendief en een IJsvogel te zien (waarnemer: Henk de Lange).

Langs het Eelderdiep foerageren 10 Lepelaars (waarnemer: Anne de Vries).

1 april: In de harde gure wind probeert een Slechtvalk te jagen in de Zwarte Made. Naast de wind heeft de vogel ook last van 2 Zwarte Kraaien die aan het pesten zijn.

De eerste Visarend van dit jaar vliegt over de Lettelberter Petten over het Leekstermeer richting de Matslootpolder. Even later vliegt hier een Slechtvalk over (waarnemer en foto’s : Geert Nijboer).


30 maart: In Polder Sandebuur lopen 13 Reeën.

Een groep Kraanvogels vliegt over Polder Lage Land (waarnemer; Danielle van Gennep).

29 maart: In de Peizerweering is een Grote Gele Kwikstaart te zien. Ook foerageren hier 21 Lepelaars en veel steltlopers zoals Kemphaan, Grutto, Bontbekplevier, Tureluur en Kluut (waarnemer: Tseard Mulder).

Langs de Wolddijk roest een Ransuil in een struik (waarnemer en foto: Bert Helder).

28 maart: Vier Bontbekplevieren vliegen over het Eelderdiep net als een Zwarte Ruiter (waarnemer: Anne Diephuis).

In de Peizerweering zijn 40 Kemphanen te zien (waarnemer: Warner Reinink).

27 maart: Tijdens een broedvogelinventarisatie in het noorden van het Matslootgebied wordt een nest Grauwe Gans gevonden met maar liefst 14 eieren er in. Een IJsvogel zit in een Lisdodde-sigaar ten noorden van de Matsloot. Een groep van ongeveer 20 Graspiepers heeft overnacht in de Lisdodde en kiest het luchtruim en elders doen 5 Zanglijsters hetzelfde. Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt hier ook. Bij Sandebuur heeft een Knobbelzwaan de interesse gewekt van een Zwarte Zwaan (zie foto).

Langs de Drentse Dijk jaagt een Blauwe Kiekendief. Hier vliegt ook een Raaf over (waarnemer: Maarten Jansen).

26 maart: In de Hoogema klepperen Ooievaars op een nestpaal. Een Sperwer vertrekt op hoge snelheid richting Blauwvennen. Een paartje Wilde Eenden zit nota bene boven in een rij coniferen. Elders in dit gebied roest een Kerkuil.

In de Peizerweering zijn 16 Kemphanen, een Zwarte Ruiter en een Pontische Meeuw te zien. Acht Lepelaars vliegen over en er jaagt ook nog een Blauwe Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).

25 maart: In de Lettelberter Petten is even een kekkerende Havik te horen. Er vliegen in dit gebied in totaal 3 Houtsnippen op. Een eerste Zwartkop laat ook
zijn lied horen.

Langs de Drentse Dijk laten de Heikikkers zich ook horen en zien (waarnemer en foto: Nico Vogelzang).

 In de lucht daarboven wordt een Rode Wouw lastig gevallen door een Sperwer (waarnemer en foto: Frans Kromme).

24 maart: Bij een broedvogelinventarisatie wordt de eerste Rietzanger van het seizoen gezien in het Matslootgebied. Deze zingt echter nog niet. In dit gebied hoempen wel 6 Roerdompen.

23 maart: In de Nieuwe Weering worden de resten van
een Roerdomp aangetroffen. Uit de buurt van het Groot Waal hoempen 2 Roerdompen. In het plas-dras  gebied daar rusten 7 Pijlstaarten. Hier vliegen ook 2 Witgatjes op. Een drietal Wilde Zwanen, waaronder 1 onvolwassen,
vliegt over.

Boven De Blauwvennen baltsen 2 Bruine Kiekendieven. Hier vliegen ook 30 Kemphanen over. Bij de vistrap in de Peizerweering zwemmen 9 Tafeleenden. Even verderop is een Hermelijn in overgangsvacht te zien (waarnemer en foto: Marcel Post).

Tegen de avond landen 17 Bruine Kiekendieven op de slaapplaats, waarvan 6 adulte mannen, en
2 Blauwe Kiekendieven (adulte
vrouwen). Van de Bruine Kiekendieven
zijn er 2 baltsende paren bij (waarnemer: Maarten Jansen en Els).

Er zijn ook weer grote hoeveelheden spinrag te zien bij de Peizerweering (waarnemer en foto: Gea Jansen).

22 maart: Bij De Blauwvennen vliegen 8 Pijlstaarten over. Een Sperwer en een Witgat vliegen hier ook rond (waarnemer: Willem Hovinga).

20 maart: Tijdens een broedvogelinventarisatie in het
noorden van De Blauwvennen worden in dat gebied maar liefst 6 Roerdompen waargenomen: 2 hoempers en 4
opvliegers, waarvan er 3 binnen 20 meter van elkaar opvliegen: vergadering? In
dit gebied baltst ook een paartje Bruine
Kiekendief
en krijsen er 11 Waterrallen.

19 maart: Rond zonsopgang is er een hels kabaal als de tienduizenden Stormmeeuwen (en andere meeuwen) en duizenden ganzen op de wieken gaan bij het Leekstermeer. In De Kleibosch bloeit de Bosanemoon weer uitbundig. Boven het bos is er gebakkelei tussen 5 Buizerds.

Een paartje Zomertalingen grondelt ten zuiden van de Zanddijk (waarnemer: Mayan van Teerns).

en foto’s zonder naam zijn van de Wetlandwacht. Voor meer waarnemingen kijk hier.

17 maart: Langs de Noorddijk foerageert een Lepelaar.

In de Peizerweering is een Zomertaling te zien. Over de Weeringsbroeken vliegen 3 Lepelaars over. Een Slechtvalk rust even in een boom in de Broekenweering (waarnemer en foto: Marcel Post).

16 maart: De Geoorde
Futen
zijn gearriveerd in de Peizerweering: 27 stuks (waarnemers: Rachel
van Werven en Leon Peters).

14 maart: Voor zonsopgang is er een Uil (Rans of Bos) te zien in de
Broekenweering, helaas niet goed genoeg voor een determinatie. In de
Peizerweering staan 2 groepjes van 6 en 5 Lepelaars.
Op de Madijk foerageert een Rouwkwikstaart.

De eerste Blauwborst zingt
in de Peizerweering (waarnemer: Tseard Mulder).

13 maart: Ten zuiden van de Matsloot vliegt een Houtsnip op. Elders in het gebied
hoempen 2 Roerdompen en vliegt een
derde op. Tevens is er eindelijk een adulte man Bruine Kiekendief aanwezig.

Ook in De Blauwvennen vliegt een Roerdomp op (waarnemer: Mathijs Oudega).

Zo te horen zijn de Kokmeeuwen
ook weer terug om hun kolonie te inspecteren. Langs de Weeringse Dijk
rusten 8 Lepelaars (waarnemer: Mayan
van Teerns).

12 maart: In De Blauwvennen hoempen 2 Roerdompen. Ten zuiden van de Matsloot jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. In de Hoogema heeft een Sperwer een prooi geslagen. Hier zingt ook een Goudhaantje en zijn opvallend veel (13) Roodborsten aan het zingen.

De eerste Zomertaling van het seizoen is te zien op het Peizerdiep. Een Havik baltst in De Kleibosch (waarnemer: Tseard Mulder).

De Grutto’s komen nu ook binnen, zie deze bij de Gouw. In de Broekenweering foerageert een Wulp. Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep is weer een paar Pijlstaarten te zien (waarnemer en foto: Marcel Post).

Bij de brug van de Zanddijk staan 2 Lepelaars en vliegen 12 Grutto’s
over (waarnemer: Harry Westerhuis).

11 maart: Boven de Weeringsbroeken zijn weer grote (vele duizenden) zwermen Spreeuwen te zien (waarnemer: Marcel Post).

10 maart: Op het Leekstermeer zijn 2 Pontische Meeuwen aanwezig (waarnemer: René Oosterhuis).

In De Kleibosch kekkert de Havik. Ook een Appelvink
laat van zich horen. Aan de randen van het bos zijn ook 3 Waterpiepers en een Geelgors
te zien (waarnemers: Cees Koelewijn en Erick Turksema).

9 maart: De eerste Kluten van het seizoen foerageren in de Peizerweering. In de Matslootpolder vliegt een Raaf over. Bij het Leekstermeer zijn weer eens 2 Zeearenden te zien. Een Boomleeuwerik vliegt over de Broekenweering (waarnemer: Leon Peters).

In het noorden van het Matslootgebied zit weer een paar Slechtvalken in een mast.

7 maart: Bij het eilandje in het Leekstermeer rusten een man en vrouw Grote Zaagbek. Een Bokje vliegt over Berging Sandebuur.  In een mast in het matslootgebied rust een paartje Slechtvalk. Bij de vistrap is een vrouw Brilduiker te zien. Elders in de Peizerweering zijn twee Grote Mantelmeeuwen te zien. Eentje worstelt lang met “iets” dat onder water blijft. Langs de Onlandse Dijk is weer een Roerdomp te horen.

6 maart: De eerste hoempende Roerdomp van het seizoen is bezig langs de Onlandse Dijk (waarnemer: Maarten Jansen).

5 maart:  Op de slaapplaats vallen 15 Bruine Kiekendieven en 12 Blauwe Kiekendieven in. Elders in het gebied vallen 43 000 Spreeuwen in om te slapen net als zo’n 100 Waterpiepers. Bij het Klein Waal heeft een Raaf het aan de stok met 2 Buizerds (waarnemers: Ben Koks en Maarten Jansen).

4 maart: Een paartje Pijlstaarten zwemt op het Langmameer. Hier worden ook oude knaagsporen van een Bever aangetroffen.

3 maart: Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep laat een Waterral zich mooi zien als die langs een rietkraag sluipt (waarnemer: Jacqueline Sibbes).

2 maart: Net ten noorden van de Peizerweering zijn 6 Casarca’s te zien die door knallen worden verjaagd. In de omgeving van de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zitten twee paartjes Pijlstaarten (waarnemer: Mayan van Teerns).

1 maart: Een Hermelijn is verrassend snel na het hoge water weer terug bij de Zanddijk (waarnemer en foto: Harmike Satter).

Uit beelden van een wildcamera blijkt dat de Bever weer terug is en aan zijn, bij het hoge water ondergelopen, burcht bouwt (waarnemer: Virry Schaafsma).


28 februari: Bij een telling van meeuwen die overnachten op het Leekstermeer worden de volgende aantallen genoteerd: 27500 Stormmeeuwen, 2500 Kokmeeuwen, 242 Zilvermeeuwen, 1 Zwartkopmeeuw, 1 Grote Mantelmeeuw, 1 Kleine Mantelmeeuw (waarnemer: René Oosterhuis).

27 februari: Langs de Noorddijk zijn weer 2 Wilde Zwanen te zien. In een bosje langs het Eelderdiep roept een Kleine Bonte Specht.

In Polder Lage Land zit een Slechtvalk op de uitkijk (waarnemer: Maarten Jansen).

Ook in De Kleibosch is een Kleine Bonte Specht te horen, alsmede een Havik (waarnemer Tseard Mulder).

In de Peizerweering zijn 4 Pijlstaarten te zien (waarnemer: Anne Diephuis).

26 februari: Langs de Drentse Dijk zijn De Onlanden bedekt onder een zilveren laag spinrag met daarin heel veel spinnetjes (waarnemer en foto’s: Hiltje Kamminga en Gineke Anne van Pelt).

In De Kleibosch is een Groene Specht zo’n 15 minuten lang aan het baltsen.

23 februari: Op de slaapplaats in Polder Vredewold vallen 54 Grote Zilverreigers in (waarnemer: René Oosterhuis).

22 februari: Bij het Eelderdiep vliegen 3 Grote Mantelmeeuwen en een Pontische Meeuw over (waarnemer: Tseard Mulder).

21 februari: Het is nat in De Onlanden: waterberging in optima forma! De waterstand is niet eens meer af te lezen (foto: Leo Stockmann).

Er zijn ook veel Putters te zien: zo’n 150 langs de Roderwolderdijk, ongeveer evenveel bij De Stenhorsten en zo’n 100 langs de Drentse Dijk waar ze rustig konden foerageren omdat deze wegens het hoge water af werd gezet (waarnemer en foto: Marcel Post).

De eerste Wulpen zijn
ook weer gearriveerd in de Matslootpolder (waarnemer: Jannes Aalders).

19 februari:  Pak hem beet 90 000 Spreeuwen vallen in om te slapen in de omgeving van het Eelderdiep (waarnemer: Ben Koks). Voor beelden van zwermende spreeuwen zie hier en hier.  

Overdag zijn er een man en een vrouw Pijlstaart te zien in De Peizerweering. Er vliegen 6 Wilde Zwanen over de Weeringsbroeken en een man Blauwe Kiekendief jaagt over de Nieuwe Weering (waarnemer en foto’s: Marcel Post).

14 februari: Bij de plas voor de kijkhut van de Lettelberter Petten zwemmen 2 paartjes Bergeend: mooie Valentijnsdag dus (waarnemer Liny Weijenga).

Bij Het Beeld is weer een enorme groep Spreeuwen te zien, zie voor een filmpje hier (waarnemer en foto: Gea Jansen).

13 februari: Op de slaapplaats van Kiekendieven vallen vanavond 14 Blauwe Kiekendieven, waarvan 4 adulte mannen, en 7 Bruine Kiekendieven in (waarnemers: Maarten Jansen en Oike Vlaaanderen).

12 februari: Ten zuiden van het Leekstermeer is een Havik actief (waarnemer en foto: Kees Beeftink).

10 februari: De eerste Lepelaar van het seizoen staat bij de vistrap aan de Weeringse Dijk (waarnemer en foto: Harriëtte Jongman).

9 februari: Het voorjaar nadert: langs de Drentse Dijk zingen de eerste Veldleeuweriken (waarnemer: Harry Westerhuis).

….en bij de Noorddijk bloeit een Dotterbloem (waarnemer en foto: Frans Kromme).

7 februari: Op het Eelderdiep, bij de brug van de Verlengde Boterdijk, zwemmen 3 man Grote Zaagbek. Boven Wobbes’ land jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief in de wind. Even verderop doet een vrouw Bruine Kiekendief hetzelfde.

Bij de kijkhut van de Lettelberter Petten is een paartje Nonnetjes te zien (waarnemer en foto: Onno de Vries).

In De Kleibosch is een groep van 10 Kepen te zien. Even verderop laat een Kleine Bonte Specht zich fotograferen. Aan de Noorddijk zijn weer 4 Wilde Zwanen te zien (waarnemer en foto:  Marcel Post).

6 februari: Vanuit de kijkhut in de Lettelberter Petten zijn 2 Nonnetjes te zien (waarnemer: Liny Heijenga).

5 februari: De Bever knaagt maar door, nog even en deze boom ligt om (waarnemer en foto: Ankie Schmidt).

4 februari: Een Kleine Bonte Specht roffelt in De Kleibosch. Ook zijn hier 3 overtrekkende Veldleeuweriken te horen.

3 februari: In Polder Roderwolde zijn wel 10 000 Brandganzen te zien, naast ook nog enkele tientallen Grauwe Ganzen en ongeveer 1000 Kolganzen. Langs de oever van het Leekstermeer is een opvallend grote groep van 21 Pimpelmeesjes aan het foerageren op Elzenpropjes. Bij een boerderij zingt een Holenduif.

2 februari: In de Broekenweering zit een poetsende Slechtvalk in een mast (waarnemer: Jannes Aalders).

Op het Peizerdiep zwemt een vrouw Grote Zaagbek. Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in de buurt van de vistrap. Er zijn nog steeds veel Sijsjes te zien her en der waaronder in de Broekenweering (waarnemer en foto’s: Marcel Post).

Op de Zuidermaden slaapt een paartje Grote Zaagbek. In De Kleibosch roepen 2 Goudvinken.


31 januari: De eerste Scholekster is te zien in de Peizerweering (waarnemer: Tseard Mulder).

Vlak na zonsondergang zwemmen 4 Wilde Zwanen in een petgat aan de Noorddijk.

30 januari: In een petgat aan de Noorddijk zwemmen 2 Wilde Zwanen (waarnemer en foto: Harriëtte Jongman).

Op de slaapplaats vallen 9 Bruine Kiekendieven (allen vrouw) in en 8 Blauwe Kiekendieven (waarvan 1 adulte man). Deze verjagen wel een Brandgans van de slaapplek. Aan de rand zit een tijdje een vrouw Havik in een struik (waarnemers: Maarten Jansen en Oike Vlaanderen).

In de Peizerweering is een Dwergmeeuw te zien (waarnemer: Anne Diephuis).

Hier zijn ook twee man Pijlstaarten te zien (waarnemer: Ingeborg Luiken).

29 januari: Twee mannetjes Grote Zaagbek jagen op vissen in de vijvers langs de Madijk (waarnemer: Hans Akkerman).

28 januari: In de Rodervaart zwemmen 4 Grote Zaagbekken (1 man). Net als op 11 december 2021 is een vlucht Kolganzen (50 stuks) in V-formatie te zien waarbij één plaats wordt ingenomen door 2 Stadsduiven. In Polder Roderwolde foerageert een groep van ongeveer 40 Putters op de Elzenpropjes. In Sandebuur roept een Goudvink. Even verderop doet 1 man Ringmus zijn best met tjilpen, maar de enige respons komt van groepjes Huismussen.

27 januari: Langs het Eelderdiep jaagt de Ruigpootbuizerd weer. Drie Nonnetjes vliegen over de Blauwvennen (waarnemer: Jannes Aalders).

In de Weeringsbroeken loopt een Ooievaar. Een man Slechtvalk jakkert over Polder Lage Land. Langs de Rodervaart loopt ook een Ooievaar tussen 43 rustende Aalscholvers.

26 januari: Ten zuiden van de Zanddijk jaagt een Bruine Kiekendief langs het Eelderdiep. Ten noorden van de Zanddijk zijn 3 Bergeenden en een Grote Mantelmeeuw te zien.

25 januari: Een onvolwassen Zeearend vliegt over De Blauwvennen richting Oost en veegt daarmee het hele gebied schoon van ganzen en eenden. Aan het eind van de middag zijn hier 2 vrouw Blauwe Kiekendieven aanwezig (waarnemer: Bert Helder).

In De Bolmert is een Kleine Canadese Gans te zien (waarnemer Tseard Mulder).

24 januari: Een Waterral krijst in Berging Sandebuur. Twee Blauwe Kiekendieven (ringstaarten) jagen boven Polder Roderwolde.

Een adulte Zeearend vliegt over het Leekstermeer (waarnemer: Bert Helder).

23 januari: Tegen zonsondergang landen 11 Grote Zaagbekken (waarvan 7 vrouw) op de Zuidermaden. In De Kleibosch  worden ook slaapplaatsen gezocht door zo’n 414 Kramsvogels, een dikke 140 Spreeuwen en 26 Houtduiven.

21 januari: Een onvolwassen Zeearend vliegt over de Lettelberter Petten naar het noorden. In de buurt van de uitkijktoren is een Matkop te horen. Tussen de Vinken is ook een Keep te zien.

20 januari: Aan beide kanten van de Drentse Dijk jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Één van de twee is opvallend licht gekleurd aan de onderkant. In dit gebied is ook een biddende Ruigpootbuizerd te zien. In een petgat aan de Noorddijk verschuilt een Dodaars zich onder een overhangende struik.  Bij het Mijmerbankje vliegt een vrouw Grote Zaagbek. In een weiland naast de Rodervaart zitten 37 Aalscholvers op de oever.

19 januari: De eerste Bergeenden van het kalenderjaar zijn te zien ten zuiden van de Zanddijk op het Eelderdiep (waarnemer: Jannes Aalders).

18 januari: Bij het Scheperseiland, schuin tegenover de Onlanderij, zijn sinds een paar maand Oud-Hollandse Kuifeenden te zien. Waar ze vandaag komen is een mysterie (waarneming en foto: Hans Akkerman).

Bij de Madijk roept een Havik. Hier is ook een biddende Roodborsttapuit te zien.  Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zijn veel eenden te zien waaronder een Pijlstaart. Hier vliegen ook 7 Watersnippen. Bij het Beeld vliegt een roepende Goudvink over en jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Frans Tijsterman).

Een Smelleken jakkert langs de Weeringse Dijk. Bij de vistrap is een vrouw Brilduiker te zien.

17 januari: Tegen zonsondergang zwermen duizenden Spreeuwen tussen de Drentse Dijk en het Eelderdiep.

Soms komen er vogels voor de wildcamera’s in De Onlanden. Een kleine selectie hiervan is tot een filmpje gemaakt die hier te bekijken is.

16 januari: Een Zeearend rust in De Blauwvennen. Bij het Mijmerbankje is een paartje Grote Zaagbek te zien. Ook jaagt hier een vrouw Blauwe Kiekendief. Even later vliegt de Zeearend samen met een andere weg over het Leekstermeer. Hier vliegt ook een Nonnetje over (waarnemers: Rachel van Werven en Leon Peters).

In de Rietboor zwemmen 4 mannen Grote Zaagbek. Een Groene Specht lacht in De Kleibosch. Op de Zuidermaden is een vrouw Brilduiker te zien.

14 januari: Een IJsvogel zit op een rietstengel langs het Eelderdiep (zie foto). Hier jaagt ook een Havik de Wintertalingen de stuipen op het lijf.

13 januari: Boven De Blauwvennen zwermen vele tienduizenden Spreeuwen op zoek naar een slaapplaats. Voor een filmpje, zie hier.

12 januari: Recent hebben we de eerste bewegende beelden van de Bever gepubliceerd op het nieuwe YouTube-account, zie hier. Na de lente van 2021 werd het wel erg rustig met waarnemingen, maar gelukkig zijn er in oktober nieuwe beelden gemaakt met een wildcamera. Die zijn hier te bekijken.

10 januari: Langs de Drentse Dijk is de Ruigpootbuizerd nog steeds actief.  Ook is een Roerdomp te zien die invalt in het riet. Een Vos ligt te rusten bij Het Beeld (waarnemer: Leon Peters).

Aan de Woudrustlaan vangt een Torenvalk een muis (waarnemer en foto: Jan van der Velde).

Op het Eelderdiep zwemmen (los van elkaar) 3 Futen, waarvan één al bijna geheel in zomerkleed is. Een Havik kekkert in het Elsburger Onland. In de Peizerweering jagen een vrouw Blauwe Kiekendief en een vrouw Bruine Kiekendief. Een vrouw Grote Zaagbek heeft een Baars gevangen bij de stuw. Vlakbij zit een Waterpieper te rusten. Bij het Hoge Bruggetje zwemmen twee paartjes Grote Zaagbek. Op de Middelvennen duiken 2 mannen Nonnetje.

9 januari: In De Kleibosch roept een Groene Specht. Hier vliegen ook weer veel (meer dan 170) Sijsjes rond en een groep van 30 Koperwieken.

7 januari: Bij de boerderij van Het Groninger Landschap foerageert een groep van 16 Staartmezen. Bij de kijkhut zijn een Heggenmus en een Waterpieper te zien. Elders in de Lettelberter Petten roept een Keep en is het gekwetter van zo’n 70 Sijsjes te horen.

5 januari: Een Sperwer heeft een prooi geslagen en begint deze te verorberen op de leuning van het Hoge Bruggetje (waarnemer en foto: Harriëtte Jongman)

4 januari: In De Kleibosch heeft een Sperwer een vrouw Vink geslagen. Even verderop klinkt het gekekker van een Havik. In totaal zijn 8 Goudvinken te horen en te zien. In De Blauwvennen zwemmen 3 vrouwen Grote Zaagbek. In een struik zit een adulte Zeearend.

3 januari: Aan de noordzijde van het Leekstermeer zijn 2 Zeearenden te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).

2 januari: Langs de Drentse Dijk zijn voor zonsondergang 4 Blauwe Kiekendieven aanwezig (1 adulte man, 1 adulte vrouw en 2 “ringstaarten”). Ook jaagt hier een 2de kalenderjaar vrouw Bruine Kiekendief (waarnemers: Maarten Jansen en Oike Vlaanderen)

1 januari: Op de slaapplaats van Kiekendieven landen tegen zonsondergang 10 Bruine Kiekendieven (7 adulte vrouwen, 2 2de kalenderjaar vrouwen en een “vrouwkleed”). Er vallen opvallend weinig Blauwe Kiekendieven in: slechts 4, waarvan 2 adulte mannen en twee “ringstaarten”. Een Havik jaagt op Spreeuwen boven Polder Lage Land (waarnemer: Maarten Jansen).

28 december. Ransuil. Foto: Danielle van Gennep.
26 december. Wilde Zwanen. Foto: Aaldrik Silius.
21 december. Havik. Foto: Ane van Rees.
23 december. Otter. Foto: Sjoerd Geelink.
18 december. Dodaars. Foto: Frans Kromme.
18 december: Hermelijn. Foto: Arjan van Delden.
18 december: Waterspitsmuis. Foto: Arjan van Delden.
14 december. Zeearend. Foto: Melanie Bus.
9 december. Waterral. Foto: Jeroen Haze.
8 december: Blauwe Reiger met prooi. Foto: Hariette Jongman.
7 december. Casarca. Foto: Hariette Jongman.
1 december. Beversporen. Foto: Gineke Anna van Pelt.
24 november. Kerkuil. Foto: Jochem Duijts.
19 november. Roerdomp. Foto: Jan Tuinstra.
16 november. Zeelt. Foto: Jochem Duijts.
12 oktober. Otter. Foto: Rob Jacquet.
20 oktober. IJsvogel. Foto:Sonja van der Wijk.
11 november. Waterral. Foto: Ane van Rees.
9 november. Zeearend. Foto: Ane van Rees.
4 november. Vos. Foto: Kees Beeftink.
1 november. De vogelgriep. Foto: Evert-Jan Slot.
30 oktober. Spelende Dassen. Foto: Virry Schaafsma.
15 oktober. Moeraskartelblad. Foto: Frans Kromme.
29 september. Baardman. Foto: Jan Tuinstra.
26 september. IJsvogel. Foto: Jan Tuinstra.
16 september. Zeearend. Foto: Ane van Rees.
10 september. Boomvalk. Foto: Jannie Schoonveld.
7 september. Egel. Foto: Daniella van Gennep.
5 september. Tapuit. Foto: Sonja van der Wijk.
1 september. Ooievaar en Zwarte Ooievaar. Foto: Sonja van der Wijk.
1 september. Hermelijn. Foto: Ane van Rees.
1 september. Wezel. Foto: Ane van Rees.
24 augustus. Lepelaars. Foto: Marcel Post.
10 augustus. Vos. Foto: Gea Jansen.
4 augustus. Gewone Zandkool. Foto: Leo Stockmann.
24 juli. Reuzenstern. Foto: Marcel Post.
13 juli: Boslatyrus. Foto: Frans Kromme.
5 juli. Kemphaan. Foto: Henk Eijsink.
29 juni. Moerassprinkhaan. Foto: Frans Kromme.
25 juni. Steltkluut. Foto: Marcel Post.
25 juni. Groot Avondrood. Foto: Willem Hovinga.
18 juni. Hermelijn met Waterral. Foto: Ane van Rees.
16 juni. Drie Otters. Foto: Willem Hovinga.
15 juni. Das. Foto: Willem Hovinga.
12 juni. Vroege Glazenmaker. Foto: Marcel Post.
2022 6 6 Moeraskartelblad L11 Gineke Anna van Pelt
6 juni. Moeraskartelblad. Foto: Gineke Anna van Pelt.
5 juni. Reuzestern. Foto: Ane van Rees.
2022 5 31 Gevlekte Rietorchis P4 Harry Westerhuis
31 mei Gevlekte Rietorchis. Foto: Harry Westerhuis.
17 mei. Koereiger. Foto: Ane van Rees.
12 mei. Brandnetelzeggeroest. Foto: Michel Wijnhold.
10 mei. Steppekiekendief. Foto: Willem Hovinga.
7 mei. Koereiger. Foto: Jeroen Haze.
5 mei. Grauwe Klauwier. Foto: Michel Wijnhold.
4 mei. Pauwoogpijlstaart. Foto: Jacquelien de Vries.
29 april. Rosse Grutto en Regenwulpen. Foto: Willem Hovinga.
28 april. Steltkluut. Foto: Frans Kromme.
24 april. Oranjetipjes. Foto: Evert-Jan Slot.
23 april. Eén van de twee Draaihalzen. Foto: Frans Kromme.
22 april: Hermelijn. Foto: Marcel Post.
16 april: nagekomen van 12 april. Zwarte Wouw. Foto: Ane van Rees.
15 april. Visarend met prooi. Foto Henriette Jongman.
13 april. Tapiut. Foto: Marcel Post.
10 april. Geoorde Fuut. Foto: Jeroen Haze.
8 april. Zomertaling. Foto: Kees Beeftink.
3 april. Drie Otters. Foto: Willem Hovinga.
1 april. Slechtvalk. Foto Geert Nijboer.
1 april. Visarend. Foto: Geert Nijboer.
29 maart. Ransuil. Foto: Bert Helder.
27 maart. Zwarte Zwaan en Knobbelzwaan. Foto: Michel Wijnhold.
25 maart. Heikikkers. Foto: Nico Vogelzang.
25 maart. Rode Wouw en Sperwer. Foto: Frans Kromme.
23 maarrt. Spinrag. Foto: Gea Jansen.
23 maart. Hermelijn in lentekleed. Foto: Marcel Post.
17 maart. Zomertaling. Foto: Marcel Post.
12 maart. Grutto. Foto: Marcel Post.
1 maart. Hermelijn. Foto: Harmike Satter.
26 februari. Poelpiraten. Foto: Hiltje Kamminga.
26 februari. Spinrag. Foto: Gineke Anna van Pelt.
21 februari. Hoog water. Foto: Leo Stockmann.
21 februari. Drentse Dijk. Foto: Marcel Post.
19 februari. Wilde Zwanen. Foto: Marcel Post.
19 februari. Pijlstaart. Foto: Marcel Post.
14 februari: Wolk Spreeuwen. Foto: Gea Jansen.
12 februari: Havik. Foto: Kees Beeftink.
10 februari. Lepelaar. Foto: Harriëtte Jongman.
9 februari. Bloeiende Dotterbloem. Foto: Frans Kromme.
7 februari. Nonnetjes. Foto: Onno de Vries.
7 februari. Kleine Bonte Specht. Foto: Marcel Post.
5 februari: Beverwerk. Foto Ankie Schmidt,
2 februari: Sijsje. Foto: Marcel Post.
2 februari: Grote Zaaagbek. Foto: Marcel Post.
30 januari. Wilde Zwanen. Foto: Harriëtte Jongman.
18 januari. Oud-Hollandse Kuifeenden. Foto: Hans Akkerman.
14 januari. IJsvogel. Foto: Michel Wijnhold.
12 januari. Nieuwe bewegende beelden van de Bever. Foto: Virry Schaafsma
10 januari. Torenvalk met prooi. Foto: Jan van der Velde.
5 januari: Sperwer met prooi. Foto: Harriëtte Jongman.
4 januari: Plukrest Vink.
3 januari: Zeearend. Foto: Ane van Rees.