Bever- en Otterteam

Na het vertrek van Wim van Boekel is er een nieuw Bever- en Otterteam tot stand gekomen. Het groepje bestaat uit zes speurders: Sjoerd Geelink, Theo Bus, Paul Berntsen, Virry Schaafsma, Michel Wijnhold en Sonja van der Wijk. Het idee om het Bever- én Otterteam te noemen is een goede ingeving geweest, aangezien de bever ondertussen de Onlanden heeft weten te vinden! 

Als team zijn wij onderdeel van CaLutra, de Bever- en Otter werkgroep van de Zoogdiervereniging. We verzamelen gegevens over waar Otters zich bevinden aan de hand van spraints en sporen, voor het landelijke NEM (Netwerk Ecologische Monitoring). Daarnaast brengen we het leefgebied van de Otter en nu ook de Bever in kaart. Waar bevinden zich wissels, steken ze de weg over en wat is een goede plek voor een cameraval om te kijken hoeveel dieren er ongeveer in het gebied leven. Bij Otters kun je de mannetjes en vrouwtjes van elkaar onderscheiden en natuurlijk hoop je op jongen voor de camera. Bevers zijn wat betreft geslacht moeilijk uit elkaar te houden maar ze werken vaak samen aan de burcht en met een beetje geluk heb je er meerdere tegelijk in beeld. Voor de Bevers is het op dit moment vooral interessant om te kijken hoe ze zich verder verspreiden De Onlanden in. Erg belangrijk is om te blijven kijken of het leefgebied van de Otters en Bevers veilig is en daarvoor kijken we naar knelpunten. Waar steken de dieren de weg over en zouden verkeersslachtoffers kunnen vallen en hoe kunnen we dat voorkomen in de toekomst? Denk aan eventuele nieuwe faunapassages en rasters. Al met al zetten wij ons in voor het welzijn van deze prachtige dieren.

Op deze website hopen we regelmatig updates te kunnen geven over hoe het gaat met de Otters en Bevers in de Onlanden, en natuurlijk de andere zoogdieren zoals de Das, Hermelijn en Wezel die hun sporen achterlaten of zich laten zien voor een van onze wildcamera’s. 

Als je bijzondere zoogdieren bent tegengekomen of interessante sporen hebt gezien met misschien wel een mooie foto erbij, geef deze dan vooral door aan website@deonlanden.nl

Sonja van der Wijk