Otter- en Beverteam

Het Bever- en Otterteam bestaat uit zes speurders: Sjoerd Geelink, Theo Bus, Paul Berntsen, Virry Schaafsma, Michel Wijnhold, Douwe Klijnstra en Sonja van der Wijk.

Het Bever- en Otterteam is onderdeel van CaLutra, de Bever- en Otter werkgroep van de Zoogdiervereniging. Zij verzamelen gegevens over waar otters zich bevinden aan de hand van spraints en sporen en geven dit door aan het landelijke NEM (Netwerk Ecologische Monitoring). De activiteiten van de bever wordt in kaart gebracht aan de hand van sporen. Ook volgen ze de dieren met wildcamera’s.

Het leefgebied van de otter en de bever wordt in kaart gebracht. Er wordt gekeken waar zich wissels bevinden, waar ze de weg oversteken en wat goede plekken zijn voor cameravallen. Zo wordt gekeken hoeveel dieren er ongeveer in het gebied leven.

Bij Otters kun zijn de mannetjes en vrouwtjes goed van elkaar onderscheiden. Natuurlijk hopen we op jongen voor de camera. Bevers zijn wat betreft geslacht moeilijk uit elkaar te houden maar ze werken vaak samen aan de burcht en met een beetje geluk heb je er meerdere tegelijk in beeld. Voor de Bevers is het op dit moment vooral interessant om te kijken hoe ze zich verder verspreiden De Onlanden in.

Het is erg belangrijk om te blijven kijken of het leefgebied van de otters en bevers veilig is. Daarvoor kijken we naar knelpunten. Waar steken de dieren de weg over en zouden verkeersslachtoffers kunnen vallen en hoe kunnen we dat voorkomen in de toekomst? Denk aan eventuele nieuwe faunapassages en rasters.

Jaarlijks wordt een rapportage gemaakt van alle verzamelde gegevens en we hopen regelmatig updates te kunnen geven over hoe het gaat met de otters en bevers in De Onlanden. Ook over de andere zoogdieren zoals de Das, Hermelijn en Wezel die hun sporen achterlaten of zich laten zien voor een van onze wildcamera’s zullen we berichten.

Al met al zetten wij ons in voor het welzijn van deze prachtige dieren.

Als je bijzondere zoogdieren bent tegengekomen of interessante sporen hebt gezien met misschien wel een mooie foto erbij, geef deze dan vooral door aan m.wijnhold@deonlanden.nl