Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in De Onlanden die u opvallen kunt u doorgeven aan Michel Wijnhold (m.wijnhold@deonlanden.nl).
Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:  soort(en), aantal, plaats, datum, bijzonderheden. Een (digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom. En vergeet niet uw naam erbij te vermelden! 

Hieronder staan bijzondere waarnemingen gedaan in De Onlanden.

24 februari: In Polder Sandebuur foerageert een groep van 78 Graspiepers in een schapenweitje. Elders zingt de eerste Graspieper ook al voorzichtig.In de Rodervaart zwemt een paartje Grote Zaagbek. Een man Grote Zaagbek zwemt in de Bolmertse Gouwe. In Berging Sandebuur krijsen 2 Waterrallen.

Rond het Eelderdiep zitten wel 45 Pijlstaarten. Ook de Cetti’s Zanger is nog present (waarnemer: Leon Peters).

22 februari: Een groep Kraanvogels vliegt over het Eelderdiep (waarnemer: Frans Tijsterman).

20 februari: Bij gemaal Sandebuur zit een Roodborsttapuit (waarnemer en foto: Jan van der Velde).

20 februari. Roodborsttapuit. Foto: Jan van der Velde.

Bij de brug over de Matsloot vliegt een Houtsnip op uit het struikgewas. Op de Onlandse Dijk sleept een Hermelijn een nog in doodsstrijd spartelende Waterral het pad op. De Hermelijn schrikt van de waarnemer en duikt weer in het Riet, maar komt even later terug om zijn prooi weer mee te nemen (waarnemer en foto: Marcel Post).

20 februari. Hermelijn en Waterral. Foto: Marcel Post.

19 februari: Op de Zuidermaden zwemmen 3 Wilde Zwanen. In De Kleibosch zingt een Goudhaantje en “lacht” een Groene Specht.

19 februari. Wilde Zwanen. Foto: Michel Wijnhold.

Een Hermelijn in winterkleed steekt een sloot over bij de Wolddijk. Bij de Lettelberter Petten zijn zowel een volwassen als een onvolwassen Havik actief. Hier loopt ook een manke Vos rond. Op de plas zitten 2 Pijlstaarten (waarnemer en foto: Ane van Rees).

19 februari. Hermelijn. Foto: Ane van Rees.
19 februari. Ree, Vos en Grote Canadese Ganzen. Foto: Ane van Rees.

18 februari: In Polder Roderwolde zit een IJsvogel in een sloot te vissen (waarnemer: Virry Schaafsma).

17 februari: Vanuit de Blauwvennen stijgen 2 Lepelaars op. Hier zijn ook veel Baardmannetjes te zien en te horen. Aan de oever van het Leekstermeer is een IJsvogel te horen. Bij Sandebuur lacht een Groene Specht.

Bij de hoogzit aan het Eelderdiep is de Cetti’s Zanger weer te horen (waarnemer: Jacob Poortstra).

In de Middelvennen is een Kleine Canadese Gans te zien. Boven Willems’ Land vliegt een adult paar Zeearend (waarnemer: René Oosterhuis).

In de Matslootpolder zit een man Slechtvalk in een hoogspanningsmast (waarnemer: Roelof Blaauw).

Op de slaapplaatsen vallen 53 Blauwe Kiekendieven en 11 Bruine Kiekendieven in (waarnemer: Maarten Jansen en Jannes Aalders).

In de Broekenweering is een Kleine Bonte Specht te zien. Ook wemelt het hier van de Sijsjes en Koperwieken. In Polder Roderwolde zingt een Grote Lijster. Langs de Weeringse Dijk is weer veel spinrag van Poelpiraten te zien (waarnemer en foto: Marcel Post).

17 februari. Kleine Bonte Specht. Foto: Marcel Post.

16 februari: In de Zwarte Made foerageren 2 Waterpiepers. OP het Eelderdiep zwemt een man Grote Zaagbek. De Veldleeuweriken zijn massaal aan het zingen. In De Marsen loopt een groep van 8 Reeën. Een Goudvink is te horen in een bosje langs het Eelderdiep. Ook de Rietgorzen zijn weer terug en aan het zingen, alleen al in de Zwarte Made zingen er 6. Een Wulp vliegt al roepend over. Een Witte Kwikstaart laat ook van zich horen.

15 februari: Bij de Hamersweg vliegt een vrouw Nonnetje over. In Willems’ Land grazen 6 Reeën.  Ongeveer 10 Baardmannen plingen aan de Onlandse Dijk.

Bij de Woudrustlaan zingen 2 Geelgorzen (waarnemer: Gerard Twickler).

Bij de hoogzit bij de Onlanderij ADHD-t een Hermelijn (waarnemer en foto: Harriëtte Jongman).

15 februari. Hermelijn. Foto: Hariëtte Jongman.

In Polder Lage Land zit een gans met leucistsiche trekjes (waarnemer en foto: Susan Kuiper).

15 februari. Leucistische gans. Foto: Susan Kuiper.

14 februari: In de late avond loopt een Vos over de Woudrustlaan. In Polder Lage Land vliegt een Kerkuil.

13 februari: In het broekbos van de Lettelberter Petten zijn een dikke 200 Sijsjes, 40 Putters, en 130 Grote Barmsijsjes aan het foerageren op de Elzenpropjes. Hier scharrelen ook 4 Goudhaantjes. Bij de plas loopt een groep van 6 Reeën. Op de plas zwemmen 3 vrouw Nonnetje, waarvan 1 een dikke vis vangt. Een Meerkoet vang ook een grote vis (zie foto van Kees Beeftink). Een IJsvogeltje roept. Bij het gemaal Sandebuur is een Roerdomp door het Riet aan het sluipen.  Bij De Stenhorsten vliegt een groep van 77 Graspiepers op. Een Houtsnip scharrelt in het broekbosje bij de Bommelier tussen de bramen. Hier roept ook een Goudvink. In de Broekenweering graast een groep van 10 Reeën.

13 februari. Meerkoet met vis. Foto: Kees Beeftink.

12 februari: Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep laat een Roerdomp zich heel lang bekijken terwijl deze aan het vissen is (waarnemer: Harry Westerhuis).

Ook bij de Matsloot is een niet-verlegen Roerdomp te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).

In Polder Lage Land jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Jannes Aalders).

12 februari. Roerdomp. Foto: Ane van Rees.

11 februari: Een vroege Zanglijster zingt bij Meerzicht (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

Bij de Onlandse Dijk jaagt een Ransuil (waarnemer: Maarten Jansen).

Een Hermelijn doet druk aan de Woudrustlaan en gaat zelfs nog even zwemmen (waarnemer en foto: Jouke de Vries).

11 februari. Hermelijn, zwemmend. Foto: Jouke de Vries.

9 februari: In de Weeringsbroeken lopen 5 Reeën en 7 Grote Zilverreigers (waarnemer: Gineke Anna van Pelt).

8 februari: Bij het gemaal Sandebuur zit een IJsvogel op de uitkijk. In de Blauwvennen jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Bij de 7 pijlen scharrelt een paartje Roodborsttapuit. Baardmannen plingen langs de Onlandse Dijk en ook hier jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Op de Onlandse Wijk zwemt een vrouw Nonnetje. In een mast zit een Slechtvalk vrouw op de uitkijk. In Wobbes’ Land klinken ook Baardmannen. Hier zwemt ook een Fuut in volledig zomerkleed.

Bij de hoogzit bij de Onlanderij zit een Cetti’s Zanger. Bij het Eelderdiep jagen een Sperwer, een Havik en een Bruine Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).

Bij Meerzicht is een kleine invasie van Kool-en Pimpelmezen bezig (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

Voor het eerst is er een Cetti’s Zanger gefotografeerd in De Onlanden!! (waarnemer en foto: Marcel Post).

8 februari. Cetti’s Zanger. Foto: Marcel Post.

Langs de Noorddijk sluipt een Vos. Hier rust ook een man Sperwer. Bij de Rodervaart vist een IJsvogel. Bij Sandebuur zit een Koereiger in de wei (waarnemer en foto: Mariska Bogema).

8 februari. Vos. Foto: Mariska Bogema.

7 februari: Bij De Jarrens zitten 23 Waterpiepers in een boom. In de Lettelberter Petten foerageren 2 Matkoppen, eentje laat ook zijn zang horen. In de Broekenweering foerageren Sijsjes en 2 Vuurgoudhaantjes (waarnemer en foto’s: Marcel Post).

7 februari. Sijs. Foto: Marcel Post.
7 februari. Vuurgoudhaan. Foto: Marcel Post.

5 februari: Boven de Blauwvennen vliegen 5 Blauwe Kiekendieven, waaronder 2 adulte mannen (waarnemer: Bert Helder).

4 februari: Een Waterral krijst in Berging Sandebuur. Een man Havik vliegt over Sandebuur. Hier is ook al een paartje Ooievaar aanwezig op het nest.

In een dode boom ten zuiden van de Zanddijk zitten 2 Zeearenden. Eentje maakt een rondje, voor ze beiden vertrekken richting zuid (waarnemer: Mayan van Teerns).

3 februari: Een Dodaars dobbert op de Zuidermaden. Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief jaagt boven de pitrus.

2 februari: De eerste Veldleeuwerik is aan het zingen in de Zwarte Made in De Onlanden. Hier jagen ook 2 vrouwen Bruine Kiekendief.

1 februari: In een sloot in Polder Vredewold zwemt een Wilde Zwaan en daarboven vliegen 2 Blauwe Kiekendieven. Een IJsvogel laat zich prachtig bekijken bij de kijkhut van de Lettelberter Petten. Op de plas zitten honderden eenden, waaronder 2 Pijlstaarten en 7 Tafeleenden. In het bos jaagt een onvolwassen vrouw Havik. Een Matkop laat zijn nasale roep horen.

In dit gebied vliegt ook een adulte Havik. De IJsvogel laat zich ook fotograferen (waarnemer en foto’s: Ane van Rees).

1 februari. IJsvogel. Foto: Ane van Rees.
1 februari. Havik. Foto: Ane van Rees.

30 januari: In de Schipsloot bij Roderwolde zwemmen 5 Grote Zaagbekken, waarvan 2 man. De nestpaal in de wei daarnaast is weer betrokken door een Ooievaar (waarnemer: Gineke Anna van Pelt).

Lees meer…