Onlanden Team

Het bestuur van de stichting bestaat uit zes bestuursleden: Jeroen Huisman, Lieselot Smilde, Leo Stockmann, Michel Wijnholt, Jaap van der Steen en Marjan Feith. Het bestuur wordt ondersteund door Fokko van der Leest, Sonja van der Wijk en Tanco de La Rie. Samen vormen we een veelzijdig team waarmee we enthousiast het natuurbelang van De Onlanden behartigen.

Voorzitter is Jeroen Huisman, aquatisch ecoloog. Jeroen werkt als senior onderzoeker vismigratie en ecologie bij Hogeschool Van Hall Larenstein, heeft ruime werkervaring op het raakvlak van water en natuur in Noord-Nederland.

Lieselot Smilde is onze secretaris en eerste aanspreekpunt van onze stichting en redacteur van de nieuwsbrief. Zij heeft jarenlang in het Noorden gewerkt op het raakvlak van water en natuur en draait al jaren mee in het maatschappelijke debat rond deze thema’s. Lieselot brengt het natuurbelang van De Onlanden in de diverse discussies en projecten in.

Michel Wijnhold is onze vogelman. Hij coördineert het Broedvogelteam, de club vrijwilligers en boswachters die ieder jaar opnieuw alle broedvogels in De Onlanden inventariseren. De rapportages staan op de pagina publicaties en rapporten van onze website. Michel verzamelt ook alle waarnemingen die door bezoekers van De Onlanden worden doorgegeven en zet ze op de waarnemingenpagina van onze website.

Leo Stockmann is een natuurman pur sang met een grote veldkennis.  Hij schrijft graag over natuur en landschap. Vanuit zijn achtergrond bij IVN en Landschapsbeheer Groningen legt hij de verbindingen met de natuurorganisaties rondom De Onlanden, waaronder de IVN’s, KNNV en Avifauna Drenthe. Ook is hij redacteur van onze nieuwsbrief.

Marjan Feith heeft een boekhoudkundige achtergrond en bewaakt onze bankrekening. Ze is gevierd bassiste in een band en heeft een tuinhuisje aan de rand van De Onlanden.

Jaap van der Steen is breed geïnteresseerd in de natuur en heeft een achtergrond als natuurgids. Jaap organiseert de activiteiten voor onze Onlanders en coördineert de verzameling van natuurkennis in De Onlanden (m.u.v. de broedvogels).

Fokko van der Leest is onze ICT-specialist, zorgt ervoor dat onze website goed werkt en de nieuwsbrieven verzonden worden.

Sonja van der Wijk is onze zoogdierspecialist. Zij coördineert het bever- en otterteam, bestaande uit enkele ervaren veldwaarnemers die De Onlanden op hun duimpje kennen.

Tanco de la Rie is technoloog en werkt als zelfstandig projectmanager. Hij verzorgt de administratie en ondersteunt ons bij alle voorkomende werkzaamheden.