Dit is de website van St. Natuurbelang De Onlanden.

  • Wij maken ons sterk voor de natuur in De Onlanden: een grootschalig, zo natuurlijk mogelijk wetland met goede ecologische verbindingen naar andere natuurgebieden.
  • We bundelen kennis en ontwikkelen visies, en we dragen deze uit naar bestuurders, beheerders, bewoners en natuurgenieters.
  • Zo geven we met zijn allen de natuur – de planten en de dieren – een stem: leer ons te waarderen en geef ons de ruimte.

Statutaire naam:
Stichting Natuurbelang De Onlanden van Leekstermeer, Peizer- en Eelderdiep

Statutaire zetel:
Gemeente Noordenveld

RSIN:
816230456
ANBI-logo

De Stichting Natuurbelang De Onlanden is aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Bestuur:
Het bestuur is conform de statuten onbezoldigd.

Bestuurders:
Voorzitter – Jeroen Huisman
Secretaris – Lieselot Smilde
Penningmeester – Marjan Feith
Algemeen lid – Michel Wijnhold
Algemeen lid – Jaap van der Steen

    Contact Info