Waarnemingen in De Onlanden

Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in het Onlandengebied die u opvallen kunt u doorgeven aan Michel Wijnhold (mwijnhold@hotmail.com).
Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:  soort(en), aantal, plaats, datum, bijzonderhedenEen (digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom. En vergeet niet uw naam erbij te vermelden! 

Hieronder staan bijzondere waarnemingen gedaan in De Onlanden. Als er bij een waarneming vóór 1 augustus 2020 geen naam is vermeld, is de waarneming gedaan door Wim van Boekel. Als er bij een waarneming ná 1 augustus 2020 geen naam is vermeld, is de waarneming gedaan door Michel Wijnhold. 

Voor actuele waarnemingen op waarneming.nl klik hier.

25 februari: Een adulte Zeearend landt in een dode boom bij De Gouw om een uur of 4 en besluit na een half uurtje weer weg te vliegen (waarnemer: Rachel van Werven).

In de slenk van de Zuidermaden zwemmen 3 Grote Zaagbekken (2 man). In De Kleibosch is het kekkerende gebalts van een Havik te horen (waarnemer: Cees Koelewijn).

23 februari: Een Havik vliegt over de zuidoosthoek van het Leekstermeer. In een weiland daar vliegt een man Blauwe Kiekendief steeds rondjes. Tegen de avond zijn weer duizenden Stormmeeuwen te zien die invallen op het Leekstermeer om te slapen (waarnemer Herman Sips).

22 februari: Op het Leekstermeer zijn geen Smienten meer te zien, maar wel 3 Brilduikers (mannetjes), 1 paar Nonnetjes en 5 Grote zaagbekken. Op het eilandje voor Cnossen zitten de eerste 75 Scholeksters en een eenzame Grutto, met daarvoor een stervende Zilvermeeuw (waarnemers Erick Turksema en Cees Koelewijn, foto: Cees Koelewijn).

21 februari: Op de slaapplek in het Matslootgebied landen 4 Blauwe Kiekendieven (1 man, 1 vrouw, 2 ringstaarten) en 6 Bruine Kiekendieven (vrouw). Ook vallen daar behoorlijke aantallen Graspiepers en Waterpiepers in en zijn er Waterrallen te horen (waarnemer: Maarten Jansen).

In De Snegelstukken is een groep van 18 Reeën te zien (waarnemer: Leo Stockmann).

In De Blauwvennen zingt de eerste Rietgors van het jaar. Daar jaagt ook een vrouw Bruine Kiekendief. Vanuit het Leekstermeer komt de eerste Lepelaar overvliegen. Boven het meer vliegen ook 4 Nonnetjes (1 man) en op het meer zijn ongeveer 3500 Smienten te zien. In Berging Sandebuur zingen de eerste 2 Zanglijsters tegen elkaar op. In Sandebuur en Roderwolde zitten Ooivaars op het nest.

20 februari: Een Havik vliegt over de Onlandse Dijk (waarnemer en foto: Jan van der Velde).

In De Middelvennen zwemmen twee groepen Grote zaagbekken, 7 man en 4 vrouw en 6 man en 1 vrouw. Bij Cnossen zwemmen nog eens 3 mannen. In De Middelvennen komt een Roerdomp aanvliegen die in het riet neerploft (waarnemer: Cees Koelewijn).

In De Kleibosch is een Grote Lijster zijn lied aan het zingen. Vrijwel tegelijkertijd is ook het gekekker van een Havik te horen. Ook een Goudhaantje is zingend te horen. Op de Zuidermaden zwemmen 17 Grote Zaagbekken (8 man).

19 februari: Een 2de kalenderjaar Zeearend vliegt over het Groot Waal. Op het Langmameer zitten, voor zover zichtbaar, 3500 Smienten (waarnemer: Cees Koelewijn, foto: Jan Guikema).

Bij Roderwolde zwemmen 2 Grote Zaagbekken op het Peizerdiep. Twee Zeearenden jagen boven het Leekstermeer (uur of 1, half 2). Één vliegt richting De Bolmert, de ander gaat dan tussen de opgejaagde ganzen vliegen, manoeuvreert zo dat er één kan worden afgezonderd, duikt daar dan op en vliegt met de prooi in de klauwen naar de Lettelberter Petten om daar te landen (waarnemer: Rachel van Werven).

Bij Het Beeld zingt een Grote Lijster. In de Zwarte Made jagen een man Blauwe Kiekendief en een vrouw Bruine Kiekendief. Langs het Eelderdiep daar zijn Baardmannetjes te horen.

18 februari: In De Broekenweering landt een onvolwassen Zeearend, deze vliegt op (zie foto) richting Leekstermeer waar 2 adulte Zeearenden op het ijs zitten (waarnemer en foto: Ane van Rees).

In heel De Onlanden zijn vandaag tientallen overtrekkende Veldleeuweriken te horen en te zien. In Polder Lage Land zitten 19 Kneutjes in een struik, vlakbij loopt een groepje van 6 Reeën (2 bokken, 4 geiten). Er zijn Baardmannen te horen op twee plekken langs de Noordslenk en op vier plekken langs de Hooiweg. In een hoogspanningsmast zit een man Slechtvalk op de uitkijk. Op het Langmameer zitten meer dan 1600 Smienten. In een drassig weilandje foerageren 18 Witte Kwikstaarten. Op het Peizerdiep zwemmen 5 Nonnen, 4 vrouw waarvan eentje een forse vis vangt. Uit de Nieuwe Weering vliegt een Houtsnip op. Een vrouw Sperwer vliegt over de haven van Roderwolde. Net ten zuiden van de parkeerplaats bij het Oerwold-monument zingt de eerste Graspieper met bijhorend parachutevluchtje. Twee vrouwen Bruine Kiekendief jagen aan weerszijden van de Hooiweg. In een sloot langs de Madijk vangt een vrouw Wilde Eend een forse Groene Kikker, het duurt enkele minuten voordat ze hem door weet te slikken (zie foto). In de buurt van het kijkscherm is een Waterpieper te zien. Bij de stuw rusten 5 mannen Grote Zaagbek op het ijs en in het Koningsdiep zwemt een man Grote Zaagbek. Langs de Onlandse Dijk jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief.

17 februari: Een Wilde Zwaan klimt uit een sloot langs de Groningerweg in de Nieuwe Weering. Boven De Blauwvennen jaagt een Bruine Kiekendief vrouw. Zowel langs de Hooiweg als boven Berging Sandebuur jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.

16 februari: Bij het Hoge Bruggetje laat een Roerdomp zich mooi bekijken (waarnemer: Rachel van Werven, foto: Ane van Rees).

Rond 13:00 is een OTTER te zien als deze de Noordslenk oversteekt. Daar zwemmen ook 3 Dodaarzen en 5 Nonnetjes, waarvan 3 man (waarnemer: Bert Helder).

Langs het Eelderdiep, ten zuiden van de Zanddijk, jagen een vrouw Blauwe Kiekendief en een vrouw Bruine Kiekendief. Ook zijn er Watersnippen te horen en vliegen 8 Veldleeuweriken over. Een man Havik vliegt richting Elsburger Onland en kekkert daar een tijdje. Bij de brug van de Verlengde Boterdijk zitten 4 Dodaarzen in het wak tussen de meer dan 100 Wilde Eenden. Langs de Drentse Dijk zingt de eerste Veldleeuwerik zijn lied. Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zijn 3 Nonnetjes te zien (1 man). Daar zit ook een Buizerd op het ijs van een dode eend te eten, maar deze wordt weggepest door 2 Zwarte Kraaien. Als dat gelukt is, komen nog eens 4 Zwarte Kraaien op het aas af. Een man Grote Zaagbek vliegt over het Koningsdiep. In een mast zit een man Slechtvalk op de uitkijk. Bij de brug over de Noordslenk zijn 8 Nonnetjes te zien (3 vrouw). Daar zijn ook 5 Baardmannetjes te horen. Bij het Mijmerbankje zijn ook Baardmannetjes te horen en vliegen 2 Kleine Zwanen over.

15 februari: In Berging Sandebuur zijn maar liefst 6 Houtsnippen te zien. Boven De Blauwvennen jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. Net ten zuiden daarvan zit een qua samenstelling bijzondere gemengde groep lijsters met Kramsvogel (6), Koperwiek (3), Merel (4), Zanglijster (2) en ook nog een Waterpieper.

14 februari: De 4 Dodaarzen zijn weer te zien in het wak in de Noordslenk. Bij Sandebuur vliegen 2 Houtsnippen op. Een Zeearend vliegt overlangs richting de Lettelberter Petten, blijft daar een poos cirkelen boven het gebied, alle ganzen opjagend (waarnemer: Rachel van Werven).

Aan de rand van De Kleibosch proberen 2 Houtsnippen hun kostje te vinden. Vanuit de Zuidermaden komt een Vos aanlopen, die schrikt van de waarnemer en de hond en dus een stukje omloopt om hen in te halen. In een laantje scharrelen veel kleine vogeltjes in de bomen waaronder een groepje van 4 Boomkruipers. Ook zijn er maar liefst 5 Vuurgoudhaantjes te zien, die deels op de grond foerageren. Zie hiernaast voor een filmpje van 2 van de 5, of hier.

13 februari: ’s Ochtends vroeg jaagt een Vos langs fietspad Roderwolderdijk bij het Langmameer. Tijdens een wandeling bij Sandebuur vliegen 4 Houtsnippen op. Op het ijs van de Rodervaart lopen 3 Waterrallen en 2 Bruine Ratten. Een Buizerd duikt met een steile duikvlucht bovenop een andere Bruine Rat die aan de rand van de Rodervaart op het ijs zit, en verorbert deze in een boom iets verderop. Langs dezelfde vaart vliegt ook een man Blauwe Kiekendief. ’s Middags is in de Noordslenk een Vos en even later, een Roerdomp op het ijs te zien. Aldaar ook 4 Dodaarzen in wak (waarnemer: Rachel van Werven). 

Een Houtsnip is lang goed te zien als deze over een weiland net ten zuiden van de A7 vliegt richting de boerderij van Het Groninger Landschap. In een wak voor de kijkhut bij de Lettelberter Petten zwemt een Dodaars. Ook laat een Vos zich even zien.

12 februari: Overdag is een Kerkuil aan het jagen boven de riet-en ruigtevelden langs de Onlandse Dijk (waarnemers en foto: Ina Becker en Gert Polet).

Langs de Roderwolderdijk foerageren 5 Waterpiepers. Op het Langmameer zitten 3 Wilde Zwanen tussen Grote Canadese Ganzen (waarnemer: Cees Koelewijn).

Op de Noordslenk zijn nu 5 Dodaarzen en 3 Nonnetjes (1 man) aanwezig in het wak. In De Blauwvennen jaagt een vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Bert Helder).

Langs de Rodervaart is een Brandgans met een gele pootring te zien, helaas vliegt de groep ganzen op doordat ze schrikken van een hard rijdende auto voordat de ring kan worden afgelezen. Boven De Blauwvennen jaagt een Blauwe Kiekendief (ringstaart) en in Berging Sandebuur is een Havik te horen.

11 februari: Op het ijs van het Leekstermeer wordt niet alleen geschaatst, maar zijn ook 3 Vossen te zien. Ook bij de stuw in het Eelderdiep waagt een Vos zich op het ijs (zie foto). Om een uur of 10 in de ochtend vliegen 2 Zeearenden al jagend van de Lettelberter Petten naar het noorden (waarnemer en foto: Geert Nijboer).

In De Weeringsbroeken grazen 5 Reeën (waarnemer en foto: Jan Guikema).

Een IJsvogel vliegt bij de Madijk in de richting van de Onlanderij (waarnemer: Jacqueline de Nooy).

Rond een uur of drie is er onrust onder de ganzen bij De Bolmert, de oorzaak blijkt het overvliegen van 3 Zeearenden. Één daarvan vertrekt richting het oosten, de andere twee in de richting van Sandebuur (waarnemer: Bert Helder).

Op het ijs van het Leekstermeer laten 2 Zeearenden zich zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).

Omstreeks dezelfde tijd wordt een groep van 49 Waterpiepers langs de Drentse Dijk opgejaagd door een vrouw Sperwer. In het Matslootgebied zit weer een Slechtvalk in een mast te kijken naar het jagen van een vrouw Bruine Kiekendief en een vrouw Blauwe Kiekendief. In de mast ernaast ruziën een Torenvalk en een Zwarte Kraai, de laatste wint. Een groepje van 5 Reeën steekt het pad over om vanuit dit gebied Polder Lage Land in te gaan. In het wak in de Noordslenk duiken 4 Dodaarzen. Ook zijn daar 4 rustende en poetsende Nonnetjes te zien (1 man). In het riet is het gepling van Baardmannetjes te horen. Langs de Hooiweg jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Op de dijk van De Jarrens loopt een groep van 14 Reeën die de wandelaars en schaatsers goed in de gaten houden. Ook foerageren daar 7 Waterpiepers.

10 februari: Ook vandaag zijn er weer 4 Dodaarzen te zien in het wak bij de brug van de Verlengde Boterdijk. Vlakbij zit ook een KLAPEKSTER op de uitkijk. Bij het Elsburger Onland vliegt een paartje Blauwe Kiekendieven. Ook vliegen 5 Wulpen over (waarnemer: Frans Tijsterman).

Een juveniele Havik (waarschijnlijk man) gaat rusten in een boom bij de boerderij aan de Zanddijk. Drie winterse Rietgorzen slopen Lisdoddesigaren in de buurt van de Onlanderij (waarnemer: Jan-Allex de Roos).

Boven het Leekstermeer vliegt een adulte Zeearend over (waarnemer en foto: Ane van Rees).

Langs de dijk van Berging Sandebuur hipt een Roodborsttapuit voor de wandelaar uit. Even verderop vliegt een verstoorde Houtsnip uit een houtwal. In het bosje Fijnsparren op Sandebuur zoeken 10-15 Grote zilverreigers een slaapplaats hoog in de bomen (waarnemer: Herman Sips).

9 februari: Boven het gebied van de Zanddijk/ Eelderdiep zijn maar liefst 4 Zeearenden te zien, twee paartjes. Één van de adulte mannen is aan beide poten geringd (zie foto). Deze en partner worden “teruggestuurd” richting Zuidlaardermeer door het andere paar dat van het Leekstermeer kwam (waarnemer en foto: Geert Nijboer).

In een wak in het Eelderdiep bij de Verlengde Boterdijk zwemmen 4 Dodaarzen, waarvan er eentje als een periscoop alleen de kop boven water heeft. Verderop wordt het glijspoor van een OTTER aangetroffen (zie foto) en vliegen 2 Ooievaars over (waarnemer en foto: Frans Tijsterman).

Aan de noordoostkant van het Matslootgebied zit een paartje Slechtvalk in een mast als nog een Slechtvalk (man) langs komt scheren. Een man Roodborsttapuit zit in een Braamstruik op de uitkijk. Over Polder Lage Land vliegt een IJsvogel richting Leekstermeer. In de Noordslenk zijn weer 2 Dodaarzen in een wak te zien. Op de noordwesthoek van De Middelvennen foerageren 3 Waterpiepers met opgezette veren.

8 februari: ‘s Ochtends vliegt een Houtsnip op uit de beschutting van een wal in de Lettelberter Petten. In De Peizerweering zijn een man en een vrouw Blauwe Kiekendief actief (waarnemer: Ane van Rees).

Bij de brug over de Midslenk is een Waterral te zien (waarnemer: Jan Guikema).

In de Westermade en langs de Drentse Dijk foerageren groepjes van respectievelijk 7 en 20 Waterpiepers. Langs het Eelderdiep vertoont een Ruigpootbuizerd vliegkunsten in de harde wind. Boven De Blauwvennen is een conflict tussen een man Blauwe Kiekendief en een Buizerd. In de noordelijke slenk zwemmen 2 Dodaarzen. Bij de zandgaten jagen een vrouw Blauwe Kiekendief en een vrouw Slechtvalk. In een mast zit een man Slechtvalk een prooi te plukken.

7 februari: In de schemering landen 6000-8000 Kolganzen en Brandganzen op De Knop in Sandebuur. Blijkbaar is door de vorst en de sneeuwstorm het Leekstermeer een minder aantrekkelijke slaapplaats geworden. In de klimop ruziën groepen Merels en Koperwieken om de bessen nu er op de grond niet veel te vinden is (waarnemer: Herman Sips).

6 februari: Bij het Hoge Bruggetje schiet een IJsvogel het riet over. Op het Langmameer dobbert een Grote Zaagbek. In de struikjes daar zit een groep van 80-100 Vinken (waarnemer: Henk de Lange).

Een Rode Wouw vliegt langs de noordkant van het Matslootgebied (waarnemer: Herman Sips).

Een andere IJsvogel vliegt razendsnel over De Gouw, onder de brug van de Zanddijk door richting zuiden. Boven de Peizerweering zijn twee Blauwe Kiekendieven (ringstaarten) en twee Bruine Kiekendieven (vrouwen) te zien. Een van de Bruine Kieken krijgt het aan de stok met een Ruigpootbuizerd. Bij de brug over het Eelderdiep zijn minstens 3 Baardmannetjes aan het plingen in het riet en duiken er twee paar Tafeleend. Ook boven De Blauwvennen is een vrouw Bruine Kiekendief aan het jagen, in het Matslootgebied nog twee Bruine Kiekendieven en twee Blauwe Kiekendieven. Bij het Hoge Bruggetje en langs de Onlandse Dijk klinken vanuit verschillende kanten Baardmannetjes. Vlak voor de avondklok gaan 8 Reeën liggen in een weiland bij Sandebuur.

5 februari: Langs de Zanddijk is minuten lang was een Wezel aan het rondspringen: heen en weer, dan onder het gras, dan weer tevoorschijn komend, rondkijkend op een zandhoop en tot op een meter afstand dichtbij “huppelend” (waarnemer en foto: Marcel Post).

4 februari:  Bij het Mijmerbankje is een IJsvogel te zien die zitten in het riet een plons maakt om een visje te vangen. In de Midslenk zwemmen ook 2 vrouwtjes Nonnetjes. Het paartje Zeearenden vertoeft weer in het dode bosje bij De Gouw en vliegt later op richting het Leekstermeer (waarnemer Rachel van Werven).

Één van die Zeearenden vangt daar een vis en die eten ze op bij de Lettelberter Petten. Later komt nog een subadulte Zeearend langs en deze landt in het Klein Waal (waarnemer en foto’s: Ane van Rees).

Boven de Zwarte Made jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. In een hoogspanningsmast in Polder Lage Land zit een man Slechtvalk op de uitkijk. Boven De Blauwvennen jagen twee Blauwe Kiekendieven (vrouwkleed): 8 Watersnippen laten zich hierdoor opstoten.

2 februari: In het winterse landschap langs de Drentse Dijk is een Vos te zien die zich over het ijs waagt (waarnemer en foto: Geert Nijboer).

Bij de brug van Verlengde Boterdijk  zit een Dodaars in een wak op het Eelderdiep. Daar is ook een vrouwkleed Blauwe Kiekendief actief (waarnemer: Jan-Allex de Roos).

Een KLAPEKSTER zit op de uitkijk in de Westermade. De Ruigpootbuizerd hangt biddend in de lucht net ten zuiden van de Zanddijk.  Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt op hoge snelheid in de Weeringsbroeken. Bij De Gouw jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. In het Koningsdiep zwemmen 5 Grote Zaagbekken (1 vrouw). Hier zwemt ook een Waterral het diep over. In een hoogspanningsmast zit een paartje Slechtvalk samen te rusten. In De Blauwvennen is een vrouw Nonnetje te zien. In Polder Roderwolde is nu al een aantal dagen op rij een enorme hoeveelheid vogels aanwezig. Wel 5-10 duizend Kol-en Brandganzen, honderden Kieviten, Stormmeeuwen, Kokmeeuwen en Spreeuwen met daartussen een stuk of 10 Grote Zilverreigers en Blauwe Reigers. Op sommige percelen is nauwelijks groen te zien.

1 februari: Bij het bruggetje van de Zanddijk over het Eelderdiep zijn een man en vrouw Nonnetje te zien (zie foto van de vrouw). Hier jagen ook een Ruigpootbuizerd en een vrouw Blauwe Kiekendief. Er is een KLAPEKSTER te zien bij De Broekstukken (zie foto) en daar jaagt ook man Blauwe Kiekendief (waarnemer en foto’s: Franz Wildmann).

Langs de Drentse Dijk is een grote groep van ongeveer 50 Rietgorzen (en enkele Gras/Waterpiepers) te zien. Ook bij de Woudrustlaan jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Een paartje Grote Zaagbek zwemt op het Koningsdiep. In het gebied tussen de Onlandse Dijk en de Matsloot jagen vrouwen Bruine en Blauwe Kiekendief. In een mast zit een man Slechtvalk op de uitkijk.

——————————————————————————————–

31 januari: Een vrouw Bruine Kiekendief is actief boven De Blauwvennen. In een weide in Sandebuur foerageren een 50-tal Koperwieken. Rond half drie is vanaf het Mijmerbankje te zien hoe duizenden eenden en ganzen boven het Leekstermeer in een soort levende draaikolk rondjes vliegen. De oorzaak is helaas niet te zien.

30 januari: Bij het Groot Waal foerageren ongeveer 60 Kramsvogels tussen de Spreeuwen. Bij het Hoge Bruggetje krijst een Waterral (waarnemer: Cees Koelewijn).

In De Blauwvennen is even een Roerdomp te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

Twee Zeearenden rusten uit in De Bolmert, zie ook de tekst hieronder (waarnemer en foto: Sjoerd Geelink).

Rustig aan de dag beginnen is niet weggelegd voor de Smienten en Ganzen op het Leekstermeer als 2 adulte Zeearenden het hele meer gaan “schoonvegen”. Boven De Blauwvennen jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Een mannetje jaagt boven Polder Roderwolde en Berging Sandebuur. Bij met Mijmerbankje kiest een vrouw Grote Zaagbek het luchtruim.

29 januari: Na het gezin met 3 jonge Otters wordt ook in het Matslootgebied een familie met drie jonge Otters gefilmd (waarnemers: Theo Bus en Sjoerd Geelink).

28 januari: Een Vos laat zich prachtig fotograferen bij Het Beeld. De wintervacht is duidelijk te zien. Ook lijkt de het dier een wond/litteken te hebben aan het linkeroog (waarnemer en foto’s: Henk Blaak).

Bij de brug van de Zanddijk over De Gouw zit weer een IJsvogel in een struik. Eenzelfde idee had de Ruigpootbuizerd die langs het Eelderdiep een struik heeft gevonden. Een groepje van 17 Waterpiepers doet onrustig langs de Drentse Dijk.

27 januari: Vlak bij de Onlanderij zit een Klapekster in de struikjes en deze doet af en toe een duik de ruigte in. Een Ruigpootbuizerd vliegt over de Drentse Dijk heen en gaat zitten op de grond (waarnemer: Jan-Allex de Roos).

Op de slaapplaats van kiekendieven in het Matslootgebied landen 6 Blauwe Kiekendieven – 4 adulte man, 2 adulte vrouw een kj 2 man en een ringstaart- en 4 Bruine Kiekendieven  -1 adult vrouw, rest kj 2 vrouw- (waarnemer: Maarten Jansen).

Langs de Drentse Dijk is nog steeds de grote gemengde groep Waterpieper/Graspieper/Vink aanwezig met in hun midden ook een winterse Witte Kwikstaart. Over hen heen vliegt een groepje van 8 Veldleeuweriken van de west naar de oostkant van de weg.  Verderop jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief bij het Eelderdiep.  De grazende ganzen in Willems Land, tussen het Groot Waal en de Hooiweg, raken in paniek van een overvliegende Zeearend. In de Blauwvennen rusten een man Grote Zaagbek en een man Pijlstaart tussen de vele andere eenden.

26 januari: Aan de rand van De Bolmert rusten de 2 Zeearenden in een boom aan het Leekstermeer. In De Bolmert zwemmen 5 Nonnetjes en 2 Grote Zaagbekken (waarnemer en foto: Theo Bus).

Bij het omgelegde Eelderdiep zit de KLAPEKSTER in een boompje (waarnemer en foto: Hans Elzinga).

Langs de Midslenk is een groepje van 19 FRATERS te zien (waarnemer: Sjoerd Geelink).

Een man Blauwe Kiekendief scheert laag over de grazende Kol-en Brandganzen in Polder Lage Land. Bij de brug over De Gouw zit weer een IJsvogel. Langs de Drentse Dijk foerageert een gemengde groep van ongeveer 40 Vinken, Waterpiepers en Graspiepers. Bij de petgaten aan de Noorddijk jaagt ook een man Blauwe Kiekendief.

25 januari: Langs de Drentse Dijk gaan 2 Fazantenhanen elkaar borst-aan-borst en hevig pikkend te lijf (waarnemer: Jan-Allex de Roos).

Bij de brug over De Gouw zijn twee IJsvogels te zien, een man en een vrouw. Bij de brug over het Eelderdiep drijft een man Pijlstaart (waarnemer en foto’s: Hans Elsinga).

Op het Langmameer zwemmen 7 Nonnetjes, waarvan 3 man. Vanaf het Leekstermeer vertrekken twee Zeearenden naar het zuiden (waarnemer: Rachel van Werven).

Langs het Eelderdiep, aan de noord-en aan de zuidkant van de Zanddijk, zijn 4 vrouw Bruine Kiekendieven aanwezig. Één van hen krijgt het aan de stok met een vrouw Blauwe Kiekendief, wat een Watersnip op doet vliegen. Ten zuiden van de Zanddijk is ook een Ruigpootbuizerd aanwezig. Deze wordt belaagd door 2 Zwarte Kraaien waarvan eentje er vervolgens vandoor gaat met een ruggengraat-met-kop van een eend. Uit de rietkragen langs het Eelderdiep klinken ook Baardmannetjes en zijn ongeveer 20 Waterpiepers te zien. Vlak na elkaar vliegen 2 “korrende” RAVEN over in de richting van he Elsburger Onland. Ten noorden van de Zanddijk is een Grote Mantelmeeuw te zien op het ijs en vliegen ook de eerste Kleine Mantelmeeuwen van 2021 over.  Ook vliegen hier 3 Pijlstaarten (1 man) over. Aan het begin van de Onlandse Dijk, bij het Langmameer, zit een man Torenvalk op de grond en lijkt daar een poging te doen om een stofbad te nemen, maar erg stoffig is het er niet. Bij het Hoge Bruggetje plingen Baardmannen en bij het Mijmerbankje stoot een vrouwkleed Blauwe Kiekendief (onder andere) 3 Watersnippen op.  In De Middelvennen zwemmen 4 Grote Zaagbekken (2 man). Op het Leekstermeer zwemt een man Nonnetje en 3 Grote Zaagbekken (2 vrouw). Langs het eilandje is de blauwe flits van een IJsvogel te zien.

24 januari: In de buurt van de Roderwolderdijk vliegen twee vrouw Blauwe Kiekendieven. Ook vliegt er een RAAF over (waarnemer: Cees Koelewijn).

In Polder Lage Land strijkt een Zeearend neer (waarnemer: Rachel van Werven).

Ook boven De Broekenweering is een Zeearend te zien. Op verschillende plaatsen in De Onlanden duiken nu de eerste Bergeenden van 2021 op (waarnemers: Harry Westerhuis en Ingeborg Luiken).

Een man Roodborsttapuit lijkt zwaar geïrriteerd door alle grazende ganzen die langs waggelen in de Zwarte Made.

23 januari: ’s Ochtends worden bij een slaapplaatstelling bij het Leekstermeer 12660 Stormmeeuwen, 4000 Kokmeeuwen, 264 Zilvermeeuwen en 3 Grote Mantelmeeuwen geteld (waarnemer: René Oosterhuis).

Een Zeearend komt aanvliegen vanaf het Leekstermeer en blijft even cirkelen boven Polder Lage Land en het Matslootgebied om vervolgens richting Groningerweg te vertrekken en te landen in het dode bosje bij De Gouw. Later vliegt de vogel weer op richting Groot Waal en doet de ganzen daar opschrikken alvorens weer te vertrekken richting Leekstermeer. Bij het Hoge Bruggetje zit een IJsvogel een uur lang op één plek in het riet (waarnemer: Rachel van Werven).

In het broekbos van de Lettelberter Petten klinkt aarzelend het gekekker van een Havik. Ook worden er 84 Sijsjes geteld die weer acrobatische toeren uithalen om op de Elzenpropjes te foerageren. Een man Sperwer gaat vanaf de bomen bij de boerderij van Het Groninger Landschap op jacht richting broekbos, maar weet geen vogel te verrassen. Rondom de petten zijn maar liefst 7 Buizerds actief. 

22 januari: Langs het Peizerdiep worden sporen gevonden van de Bever (waarnemer en foto: Virry Schaafsma).

Een Roerdomp vliegt over de Onlandse Dijk. In het dode bos bij De Gouw zitten 2 Zeearenden op de uitkijk. Uiteindelijk vliegen ze op richting het Leekstermeer (waarnemer: Rachel van Werven).

Later op de middag veroorzaken (waarschijnlijk) dezelfde Zeearenden grote paniek bij de ganzen in Polder Roderwolde (waarnemer: Jan-Allex de Roos).

Na zonsondergang jaagt een Kerkuil langs de Drentse Dijk. Ook bij Het Beeld is een uil actief: daar schiet een Ransuil langs de bomen.

21 januari: Langs de Drentse Dijk jaagt weer een vrouw Blauwe Kiekendief. In Polder Lage Land schrikken ongeveer 1000 Kieviten en vliegen op. Langs de Hooiweg jaagt een vrouw Bruine Kiekendief boven De Blauwvennen. In de Rodervaart zwemt een paartje Grote Zaagbek.

20 januari: Bij het Hoge Bruggetje zwemt een paartje Nonnetjes. In de rietvelden ten zuiden daarvan zijn zeker 4 Bruine Kiekendieven actief. Over de Roderwolderdijk vliegt een groep van ongeveer 650 Kieviten. Langs het fietspad staan al drie weken Slanke anijstrechterzwammen (waarnemer en foto: Cees Koelewijn).

Bij het Hoge Bruggetje laat een Otter zich mooi bekijken (waarnemer en foto: Frans Kromme).

In de hoogspanningsmast in het noorden van het Matslootgebied zit een mannetje Slechtvalk, niet in een rusthouding. Na een tijdje duikt deze naar beneden, uit het zicht achter de opslag, maar wordt weer weggejaagd door twee Zwarte Kraaien. Nadat deze twee het pesten staken duikt de man weer naar beneden (naar zijn echte doel?). Daar blijkt een Buizerd op de grond te zitten met een prooi (afgepakt?). Die bijt van zich af en de aanvaller geeft het na een paar keer razendsnel over de buizerd heen te scheren op en vertrekt naar het noorden. Bij Gemaal Matsloot jaagt een man Blauwe Kiekendief. Een man Sperwer jakkert vanaf het huisje op de hoek van Sandebuur en de Hooiweg over De Blauwvennen. Tientallen Kramsvogels en Koperwieken foerageren  bij Het Beeld.

19 januari: Langs de Drentse Dijk rust een Watersnip tussen twee Pitruspollen (zie foto). De KLAPEKSTER zit de bui uit in een struik (zie foto). De adulte Zeearend zit weer op de bekende plek in het dode bos langs De Gouw (zie foto).  Een Waterpieper foerageert bij de petgaten bij de Woudrustlaan.

18 januari: Vanuit het Leekstermeer vliegen 11 Nonnetjes op, waarvan 3 vrouw. Daar zwemmen ook 2 Grote Zaagbekken (beide man). In Polder Roderwolde liggen de afgebeten veren van een Kerkuil. Bij het Gemaal Sandebuur laat een IJsvogel van zich horen. Bij het Mijmerbankje vliegt een vrouw Grote Zaagbek op, een man blijft achter tussen de honderden eenden. Ten noorden van de Onlandse Dijk jagen twee vrouw Bruine Kiekendieven. Bij veldwerk aldaar laat een paartje Baardman zien hoe ze zich poetsen. Er worden daar meer dan 145 braakballen van Blauwe Kiekendieven verzameld. Bij de brug tussen het Langmameer en de Midslenk vliegt een IJsvogel. Hier zwemmen 3 Grote Zaagbekken (2 man). Bij de stuw en vistrap in de Peizermaden jaagt ook een vrouw Bruine Kiekendief. In het Eelderdiep bij de brug van de Zanddijk drijven tussen de vele eenden ook een man Pijlstaart en 2 vrouw Tafeleend. Ten zuiden van de Zanddijk klinkt gepling van Baardmannen. Op de hoek van de Weeringse Dijk en de Zanddijk zit een KLAPEKSTER in een struik de stevige wind te trotseren.

17 januari: In het donker, na zonsondergang, zijn nog 2 Blauwe Reigers actief in de sloot langs de (weg) Matsloot. Het licht van de A7 zal ongetwijfeld helpen, of jagen ze vaker in het donker? Langs de Hooiweg bij De Blauwvennen laat een Kerkuil zich lang bekijken, dan vliegt de vogel op en gaat jagen boven de berm.

16 januari: Bij de Lettelberter Petten wordt een KLEINE CANADESE GANS gezien (waarnemer: René Oosterhuis).

Ten noorden én ten zuiden van de Zanddijk bij de brug over het Eelderdiep jagen twee vrouw Bruine Kiekendieven. Bij veldwerk in een perceel tussen de Onlandse Dijk en de Matsloot plingen van alle kanten Baardmannen, ook krijst daar een Waterral. In Polder Roderwolde foerageren zeker 4000 Brandganzen en 1000 Kolganzen goed zichtbaar vanaf de Hooiweg, maar achter in de polder graast nog veel meer.

15 januari: Op de zandkop van Sandebuur (De Knop) scharrelt ’s nachts een Das over het hooiland (zie film hiernaast). Her en der vind je graafsporen waar ze op zoek zijn geweest naar regenwormen. Deze dikkerd stoort zich niet aan het infraroodlicht van de wildcamera (waarnemer: Herman Sips). 

14 januari: Langs de Drentse Dijk zit de KLAPEKSTER op de uitkijk in een struik (waarnemer: Leo Stockman).

Tijdens een simultaantelling van kiekendiefslaapplaatsen wordt op één van twee bekende slaapplaatsen 5 Bruine kiekendieven (allen vrouw) en 5 Blauwe Kiekendieven (2 adulte vrouwen, 1 adulte man, 1 2de kalenderjaar man en een ringstaart) geteld. De andere slaapplaats bleef leeg. Dit is een laag totaal voor De Onlanden. Een ringstaart vloog nog achter een Havik aan richting Leekstermeer en werd later gepest door een man Slechtvalk. Een vrouw Slechtvalk zat op de uitkijk in een hoogspanningsmast en bij het Hoge Bruggetje liet een IJsvogel zich zien en horen(waarnemers: Maarten Jansen en Klaas van Dijk).

Langs de Onlandse Dijk plingen Baardmannen. Bij de Hooiweg vliegt een Watersnip op en foerageren drie Waterpiepers. In Polder Lage Land grazen 13 Reeën.

13 januari: Aan het eind van de dag gaan 9 Blauwe Kiekendieven (waarvan 3 adulte mannen en één 2de kj man) en 8(!) vrouw Bruine Kiekendieven naar de slaapplaats in het Matslootgebied (waarnemer: Maarten Jansen). Overdag is de KLAPEKSTER weer actief in de Weeringsbroeken. Langs de Drentse Dijk foerageren een stuk of 30 Waterpiepers en 2 Veldleeuweriken.

12 januari: Aan de westkant van Polder Lage Land is het enorm druk met onder andere meer dan meer dan 1000 Brandganzen, honderden Kol-en Grauwe Ganzen, 100 Spreeuwen, 300 Kokmeeuwen en tientallen Stormmeeuwen. 750 Kieviten en 50 Goudplevieren raken kort in paniek als er een subadulte vrouw Havik laag over komt vliegen, maar die ziet geen kans om een prooi te slaan en de rust keert weer even terug, totdat een winderige hagel/regen/natte-sneeuwbui losbarst (zie foto) en de meeste vogels daar weg van vliegen.

11 januari: Ten noorden van de Zanddijk bij het Eelderdiep rust een Grote Mantelmeeuw op een paaltje. In het dode bos bij De Gouw rust weer een adulte Zeearend in een top (waarnemer Harry Westerhuis).

Bij het Hoge Bruggetje zit een KLAPEKSTER achter een zangvogeltje aan. Aan de Roderwolderdijk foerageert weer een grote groep van ongeveer 160 Vinken. Ook jaagt daar een Bruine Kiekendief (waarnemer: Cees Koelewijn). 

Bij de brug over het Eelderdiep bij de Zanddijk zitten weer veel eenden in het water, waaronder meer dan 120 Slobeenden en 7 Tafeleenden. Hier is ook een winterse Fuut te zien en een paartje Pijlstaart (zie foto).  In de Peizerweering jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Bij het Langmameer foerageert een groepje van 20 Witte Kwikstaarten en 8 Graspiepers in een drassig weilandje. Op het Langmameer zwemmen 6 Grote Zaagbekken (allen man). Bij de brug over het Koningsdiep zit een groep van 18 Groenlingen en 4 Vinken in een struik. Langs de Onlandse Dijk jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Een IJsvogel laat zich mooi bekijken bij het Hoge Bruggetje.

10 januari: Op beelden van een wildcamera in De Bolmert is te zien dat er 3 jonge Otters zijn geboren. Zie hier of hiernaast voor beelden (waarnemers: Sjoerd Geelink en Theo Bus).

9 januari: In De Blauwvennen jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. Het is bij de Mijmerbank druk met honderden eenden, ook zwemmen daar drie Nonnen (1 man).  Bijna 50 Watersnippen worden af en toe zenuwachtig van de kiekendief en vliegen dan op. Aan de zuidkant van De Blauwvennen en langs de oever van het Leekstermeer krijsen 5 Waterrallen. In Polder Roderwolde vliegen 8 Holenduiven over. 

8 januari: Bij de kijkhut in de Lettelberter Petten is een paartje Tafeleend te zien. Her en der in het broekbosje scharrelen Goudhanen en tientallen Sijsjes.

7 januari: Langs de Drentse Dijk is een Waterpieper te zien, bij de Petgaten aan de Noorddijk grazen drie Wilde Zwanen en jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Bij de brug van de Zanddijk over de Gouw jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. In het dode bos van de Weeringsbroeken zit weer een adulte Zeearend op de uitkijk (zie foto). In de Zuidslenk bij de Mijmerbank zwemt een Dodaars. Daar jaagt ook een vrouwkleed Bruine Kiekendief.

6 januari: In de Weeringsbroeken zit een adulte Zeearend in een dode boom. In de Broekenweering jaagt een man Blauwe Kiekendief. In Polder Lage Land jaagt ook een man Blauwe Kiekendief over de met ganzen gevulde weilanden. Bij het Mijmerbankje is weer een paartje Grote Zaagbekken te zien.

5 januari: Bij Hoeve Eiteweert loopt een (jonge?) Otter over het fietspad heen (waarnemer: Tineke Boon).

Bij zowel het Mijmerbankje als in de Rodervaart zijn een paartje Grote Zaagbekken te zien.

4 januari: Een IJsvogel vliegt over het Leeksterhoofddiep. Een Sperwer man jaagt in De Jarrens. In de broekbosjes daar is een Matkop te horen. In De Bolmert zijn op verschillende plekken Baardmannen te horen. Hier jagen ook een Bruine Kiekendief vrouw en een man Blauwe Kiekendief. In een groep brandganzen vliegt ook een DWERGGANS richting het zuiden. Een paartje Grote Zaagbek rust tegen de oever van de Rodervaart. Bij de Schipsloot in het Peizerdiep zwemmen 4 paar Grote Zaagbek. Uit een bosje bij De Stenhorsten vliegt een Houtsnip op. Elders daar foerageren 4 Holenduiven.

3 januari: Op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 9 Grote Zaagbekken (5 man). In De Kleibosch zijn weer veel (304) Koperwieken aanwezig zie hiernaast of hier. Ook een Groene Specht laat zich horen.

2 januari: In de plasdrasgebieden tussen het Eelderdiep en Het Beeld zijn groepjes Waterpiepers druk bezig. Er worden 48 geteld.  Hier jaagt ook een vrouw Bruine Kiekendief. Bij de brug daar is een IJsvogel te zien. Even verderop zit een Roodborsttapuit op uitkijk langs het diep. In de Snegelstukken jaagt een man Blauwe Kiekendief. Aan de westzijde van de Zwarte Made, vlakbij de Zuiderdijk, rusten 3 vrouwtjes Fazant in een struik (zie foto, als er nog maar twee in zitten). Ook plingen daar Baardmannen in het riet. Later op de dag is een man Sperwer aan het jagen bij Het Beeld en is er een KLAPEKSTER te zien langs de Drentse Dijk vlakbij de Zanddijk. Aan de noordkant van deze dijk jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. In een boom aan de Madijk bij De Onlanderij zijn 14 Eksters aan het herrie schoppen.

1 januari: Bij de Mijmerbank zwemt een man Grote Zaagbek. Daar zijn ook 3 Blauwe Kiekendieven (ringstaarten) aan het jagen. Verderop in De Blauwvennen jaagt nog een vrouwkleed Blauwe Kiekendief die 5 Watersnippen opstoot. Daar vliegen ook een adulte en subadulte Grote Mantelmeeuw over. In De Bolmert rusten 2 Zeearenden in een boom aan de oever van het Leekstermeer. In Polder Roderwolde is een Vos te zien, ruziën 2 Hazen en grazen 6 Reeën..

22 februari. Stervende Zilvermeeuw en Scholeksters. Foto: Cees Koelewijn.
20 februari. Havik. Foto: Jan van der Velde.
19 februari. Smienten. Foto: Jan Guikema.
18 februari. Subadulte Zeearend. Foto: Ane van Rees.
18 februari. WIlde Eend met Groene Kikker. Foto: Michel Wijnhold.
16 februari. Roerdomp. Foto: Ane van Rees.
12 februari. Jagende Kerkuil. Foto: Gert Polet en Ina Becker..
11 februari. Zeearenden op het Leekstermeer. Foto: Ane van Rees.
11 februari. Vos op ijs. Foto: Geert Nijboer.
11 februari. Vijf Reeën. Foto: Jan Guikema.
10 februari. Zeearend. Foto: Ane van Rees.
9 februari. Twee Zeearenden. Links is geringd. Foto: Geert Nijboer.
9 februari. Otterspoor. Foto: Frans Tijsterman.
5 februari. Wezel. Foto: Marcel Post.
4 februari. Subadulte Zeearend. Foto: Ane van Rees.
4 februari. Zeearend met vis. Foto: Ane van Rees.
2 februari. Vos op ijs. Foto: Geert Nijboer.
2021 feb 1 Non Franz Wildmann
1 februari. Nonnetje. Foto: Franz Wildmann.
1 februari. Klkapekster. Foto: Franz Wildmann.
30 januari. Twee Zeearenden. Foto: Sjoerd Geelink.
28 janurai. Vos. Foto: Henk Blaak.
28 januari. Vos. Foto: Henk Blaak.
26 januari. Grote Zaagbek. Foto: Theo Bus.
26 januari. Klapekster. Foto: Hans Elzinga.
25 januari. IJsvogel. Foto Hans Elzinga.
25 januari. Pijlstaart. Foto: Hans Elzinga.
22 januari. Vraatspoor Bever. Foto: Virry Schaafsma.
20 januari. Slanke Anijstrechterzwam. Foto: Cees Koelewijn.
20 januari. Otter. Foto: Frans Kromme.
19 januari. Zeearend. Foto: Michel Wijnhold.
19 januari. Klapekster. Foto:Michel Wijnhold
19 januari. Watersnip: Foto: Michel Wijnhold.
12 januari. Hagelstrom en dubbele regenboog.Foto: Michel Wijnhold.
11 januari. Pijlstaarten. Foto: Michel Wijnhold
12 januari. Adulte Zeearend. Foto: Michel Wijnhold
2 januari. Twee Fazant-hennen in een struik.Foto: Michel Wijnhold