Waarnemingen in De Onlanden

Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in het Onlandengebied die u opvallen kunt u doorgeven aan Michel Wijnhold (mwijnhold@hotmail.com).
Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:  soort(en)aantalplaatsdatumbijzonderheden. Een (digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom. En vergeet niet uw naam erbij te vermelden! 

Hieronder staan bijzondere waarnemingen gedaan in De Onlanden. Als er bij een waarneming vóór 1 augustus 2020 geen naam is vermeld, is de waarneming gedaan door Wim van Boekel. Als er bij een waarneming ná 1 augustus 2020 geen naam is vermeld, is de waarneming gedaan door Michel Wijnhold. 

Voor actuele waarnemingen op waarneming.nl klik hier.

29 juli: Boven De Jarrens cirkelt een Wespendief. In De Kleibosch vliegen 8 Visdiefjes laag over de boomtoppen. Ook zijn er 2 jonge Koekoeken te zien.

 

26 juli: Een groep van 6 jonge Baardmannetjes is op dit moment niet zo bijzonder in De Onlanden, maar dit groepje plingt en donderjaagt dat het een lieve lust is vanuit struiken en boompjes bij de camping achter Cnossen bij het Leekstermeer. De dichtstbijzijnde rietkraag, hun normale biotoop, is toch zo’n 100 meter verderop.

24 juli: In De Broekenweering zit een Boomvalk in een dode boom, een tweede exemplaar laat luidruchtig van zich horen (waarnemer: Maarten Jansen).

23 juli: In het Matslootgebied en het Langmameer zijn bedelende juveniele Bruine Kiekendieven te zien. Bij het Klein Waal jaagt een Boomvalk (waarnemer: Maarten Jansen).

Zowel in De Blauwvennen als in Polder Sandebuur foerageren 3 Lepelaars.

21 juli: In Polder Lage Land zijn 3 Slechtvalken te zien (waarnemer: Maarten Jansen).

20 juli: Ten zuiden van De Bolmert foerageert een Steltkluut. In Polder Sandebuur rusten 5 Lepelaars. In de Rodervaart zwemt een familie van maar liefst 12 bijna volgroeide Wilde Eenden.

19 juli: Een Havik vrouw vliegt naar het noorden over het pad in de Letterberter Petten, maar slaat bij het zien van de waarnemer snel af het pad op richting de kijkhut. Voor de kijkhut duiken 2 kleine Kuifeendjes onder toeziend oog van moeder naar wat lekkers.

4 juli: Bij De Blauwvennen is weer eens een IJsvogel te zien. Ook zijn er kort 2 Roerdompen vliegend te zien. Een Boomvalk jaagt laag over het riet en een Slechtvalk vliegt over (waarnemer: Willem Hovinga).

Boven de Zanddijk vliegen een Steltkluut en een Witwangstern. Op de Woudrustlaan kruipt de larve van de Grote Spinnende Watertor (waarnemer: Harry Westerhuis).

3 juli: Boven De Peizerweering jaagt een Blauwe Kiekendief (ringstaart). Ook is er een Boomvalk actief (waarnemer: Maarten Jansen).

1 juli: In het Matslootgebied kruipt de larve van een Grote Spinnende Watertor over het fietspad (waarnemer: Jan Guikema).

25 juni:  In De Blauwvennen is weer een juveniele Purperreiger te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

De schapen die een tijdje terug zijn doodgebeten zijn het slachtoffer geworden van de WOLF.

In Peizermade ligt een doodgereden Hermelijn.

24 juni: In het Matslootgebied is bij zonsopgang een spectaculaire levende wolk van duizenden Spreeuwen te zien. Een paar Bruine Kiekendief alarmeert heftig, even later vliegt een zwaarbeladen Havik weg met schijnbaar een juveniel Kiekendiefkuiken in de klauwen. Er zijn ook veel jonge Baardmannen te zien in het Riet en er vliegt een Lepelaar over. Over het Leekstermeer vliegt een adulte Zeearend laag over, belaagd door een Visdief en wat Kokmeeuwen.

23 juni: Een Steltkluut jaagt een Bruine Kiekendief weg bij de Onlanderij (waarnemer: Bert Helder).

Bij Het Beeld zijn er Paapjes uitgevlogen (waarnemer: Jeroen Veenstra).

Met alle jonge Kokmeeuwen langs het Eelderdiep is het tafeltje-dekje voor de rovers. Een vrouw Bruine Kiekendief pakt een jonge Kokmeeuw en wordt langdurig belaagd op de plek waar ze landt. Even later kiest een vrouw Havik er voor om haar buit juist mee te nemen om zo de belagers te vermijden. Elders in het gebied zijn 3 Witwangsterns te zien. Een vrouw Tafeleend heeft nog maar 1 pul over en er zwemmen 3 mannen Smient langs. In de buurt van de Onlanderij alarmeert een Steltkluut. Bij het Mijmerbankje vliegt een man Koekoek achter een vrouw aan.

21 juni: Langs de Drentse Dijk zijn 2 Gele Kwikstaarten te zien. Er vliegen daar 9 Wulpen over en een Lepelaar. Een paartje Paap alarmeert. Bij Het Beeld zingt een Tuinfluiter (waarnemer: Frans Tijsterman).

20 juni: In De Onlanden zijn nu veel rupsen van Rietvinken te zien, zoals deze aan de Onlandse Dijk (waarnemer en foto: Marten van der Werff).

Bij de Mijmerbank zijn 3 Hermelijntjes te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

1 juli. Grote Spinnende Wtertor. Foto: Jan Guikema.
20 juni. Rietvink. Foto: Marten van der Werff.