Waarnemingen in De Onlanden

Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in het Onlandengebied die u opvallen kunt u doorgeven aan Michel Wijnhold (mwijnhold@hotmail.com).
Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:  soort(en)aantalplaatsdatumbijzonderheden. Een (digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom. En vergeet niet uw naam erbij te vermelden! 

Hieronder staan bijzondere waarnemingen gedaan in De Onlanden. Als er bij een waarneming vóór 1 augustus 2020 geen naam is vermeld, is de waarneming gedaan door Wim van Boekel. Als er bij een waarneming ná 1 augustus 2020 geen naam is vermeld, is de waarneming gedaan door Michel Wijnhold. 

Voor actuele waarnemingen op waarneming.nl klik hier.

 

2 december: In De Peizerweering zijn een Grote Mantelmeeuw en een Zwarte Ruiter te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).

In de Broekenweering zijn een Slechtvalk en een Ruigpootbuizerd te zien (waarnemer: Jannes Aalders). 

1 december:  Bij de Lettelberter Petten zijn 2 Zeearenden te zien (zie foto) en 2 vrouw Nonnetjes (foto’s en waarnemer: Ane van Rees).


30 november: In De Kleibosch roepen 2 Goudvinken om het hardst. Ook vliegt een groep van 43 Sijsjes over.

29 november: Langs de Drentse Dijk is een Ruigpootbuizerd actief (waarnemer: Maarten Jansen).

25 november: In de Weeringsbroeken is een Ruigpootbuizerd te zien (waarnemer: Jannes Aalders).

22 november: Afgelopen nacht hebben 10 Bruine Kiekendieven (vrouwen van verschillende leeftijd) en 10 Blauwe Kiekendieven (waaronder 4 adulte mannen, de rest vrouw) geslapen op de vaste slaapplaats (waarnemer: Maarten Jansen).

Langs de Noorddijk foerageert een Dodaars bij het gemaaltje.

21 november: Bij de Lettelberter Petten jaagt een Havik. Tussen het Leekstermeer en de A7 foerageren 2 Koereigers (waarnemer en foto: Ane van Rees).

Bij het Hoge Bruggetje is een IJsvogel te zien. Bij het Mijmerbakje vliegt af en toe een Roerdomp heen en weer. Boven het Leekstermeer zijn 2 Zeearenden te zien, waarvan zeker adult.

Een Zeearend rust in een struik langs het Leekstermeer. In de Lettelberter Petten roept een Goudvink. In een groep Staartmezen zit ook een Witkopstaartmees.

19 november: Bij het Leekstermeer jagen twee adulte Zeearenden. Ze vangen een Nijlgans, maar die weet te ontsnappen (waarnemer: Ane van Rees).

Een IJsvogel laat zich horen en zien in een klein slootje in Polder Roderwolde. In Berging Sandebuur foerageert een groep van ongeveer 20 Sijsjes.

18 november: In de Matslootpolder jagen een Bruine Kiekendief, een Blauwe Kiekendief en een Slechtvalk (waarnemer: Jannes Aalders).

17 november: Bij het Klein Waal is een Klapekster te zien (waarnemer: Maarten Jansen).

Een Blauwe Kiekendief jaagt in De Weeringsbroeken.

16 november: In de Peizerweering zijn 2 adulte vrouw Bruine Kiekendieven actief. Bij de Zanddijk-brug over het Eelderdiep jagen een vrouw Blauwe Kiekendief en een Havik. Die laatste stoot 20 Watersnippen op. Aan de Weeringse Dijk peuzelt een Torenvalk een Mol op (waarnemer: Harry Westerhuis).

Op het Leekstermeer zijn 2 Zwarte Zee-eenden te zien en ook 6 vrouw Nonnetjes (waarnemer Tseard Mulder).

Boven de Weeringsbroeken jaagt een (andere) vrouw Blauwe Kiekendief. Bij een maaimachine is een man Fazant erg overstuur van iets, want hij blijft maar alarmeren naar….dat iets.

14 november: Een adulte Zeearend landt in De Blauwvennen (waarnemer: Rachel van Werven).

13 november: Er is weer eens een Otter te zien bij het Hoge Bruggetje, en ook vraatsporen van de Bever. Bij de Lettelberter Petten is een adulte Zeearend te zien (waarnemer: Rachel van Werven).

11 november: Op beelden van een wildcamera bij de Stenhorsten is een WASBEER te zien. Het is dan wel een exoot, maar wel weer een interessante toevoeging aan de fauna van De Onlanden, zo na de komst van de Bever en het bezoek van de Wolf (waarnemer en foto: Aart Wedemeijer).

Op het nieuwe Youtube-kanaal van De Onlanden zijn nog aardige beelden geplaatst van de Roerdomp: klik hier.

10 november: Bij het Eelderdiep heeft een vrouw Bruine Kiekendief een conflict met een Velduil (waarnemers: Ingeborg Luiken en Harry Westerhuis).

Het mannetje Eider is nog aanwezig op het Langmameer (waarnemer: Rachel van Werven).

9 november: In de Onlandse Wijk is een mannetje Eidereend te zien (waarnemer: Tseard Mulder).

Ook zijn hier 5 Grote Zaagbekken te zien en 2 Slechtvalken (waarnemer: Anne Diephuis).  

8 november: Bij het Eelderdiep zijn 10 Waterpiepers te zien. In het gebied jagen 3 Blauwe Kiekendieven en een Bruine Kiekendief (waarnemer: Anne Diephuis).

7 november: In De Kleibosch foerageren 7 Kepen op de besjes. Er vliegen ook nog Heidelibellen rond (zie foto).

5 november: Ten noorden van de Verlengde Boterdijk jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Ten zuiden jaagt een adulte man Blauwe Kiekendief. Bij De Horst zitten 12 Watersnippen te rusten tussen de Smienten aan het Eelderdiep.

4 november: Bij de Lettelberter Petten is een kleine roofvogelshow bezig: een Havik, Sperwer en Slechtvalk zijn er te zien (waarnemer en foto’s: Ane van Rees).

Een Blauwe Kiekendief vrouw jaagt boven de Zwarte Made.

3 november: Er is een tweede slaapplaats van kiekendieven in gebruik. Daar vallen een adulte man Blauwe Kiekendief, een adulte vrouw en een onvolwassen vrouw in. Langs de Drentse Dijk is een Klapekster te zien (waarnemers: Maarten Jansen en Jannes Aalders).

‘s Ochtends is er bij het Hoge Bruggetje een Otter te zien (waarnemer: Rachel van Werven).

2 november: De eerste 2 Nonnetjes van het seizoen dobberen op het Leekstermeer (waarnemer: Tseard Mulder).

Bij de Lettelberter Petten is een IJsvogel te zien. Boven het Leekstermeer zijn twee onvolwassen Zeearenden te zien. Een Havik jaagt tussen het meer en de kijkhut van de Lettelberter Petten (waarnemer: Ane van Rees).

1 november: Een Waterpieper is te zien in de Weeringsbroeken (waarnemer: Tseard Mulder).

Vlak voor zonsondergang geven duizenden Spreeuwen een vliegshow tussen de Drentse Dijk en het Eelderdiep. Langs de Noorddijk, waar wordt gemaaid, foerageren 18 Ooievaars.


31 oktober: In de Weeringsbroeken foerageren 13 Ooievaars waarvan 6 geringd (waarnemer: René Oosterhuis).

In De Kleibosch is weer eens een Havik te horen (waarnemer: Harry Westerhuis).

30 oktober: In het Matslootgebied jagen 2 adulte vrouwen Bruine Kiekendief. Één van hen jaagt een groep van 20 Watersnippen op. De ander pest een adulte man Blauwe Kiekendief (waarnemer: Maarten Jansen).

29 oktober:  Een Zeearend vliegt over de Peizerweering naar het westen (waarnemer: Rachel van Werven).

Bij het Eelderdiep jagen 2 Blauwe Kiekendieven, boven de Weeringsbroeken een 3de . Boven de Broekstukken jagen 2 Slechtvalken (waarnemer: Jannes Aalders).

Op een wildcam is te zien dat er een familie met 3 jonge Otters in De Onlanden rondscharrelt (waarnemer: Virry Schaafsma).

In totaal worden er rond het Leekstermeer 5 Zeearenden gezien. Drie onvolwassen exemplaren, en aan de zuidkant een adult en een 4de kj (waarnemers: Ane van Rees en Sjoerd Geelink)

27 oktober: Een subadulte Zeearend laat zich even bekijken vanuit de kijkhut bij de Lettelberter Petten (waarnemer: Ane van Rees).

26 oktober: Een groepje van 20 Kepen is te zien bij Sandebuur (waarnemer: Tseard Mulder).

Bij de Lettelberter Petten jaagt een vrouw Sperwer. Niet ver daar vandaan zit een man Havik op een paaltje. In het broekbos klinkt een Goudvink en zijn ook tientallen Sijsjes te zien en te horen.

25 oktober: In De Kleibosch foerageert een groep Kepen op het pad.

24 oktober: Een Koereiger doet zijn naam eer aan tussen de koeien in Peizermade (waarnemer en foto: Frans Kromme).

Op de slaapplaats landen 10 Bruine Kiekendieven (6 adulte vrouwen, een 2de kj vrouw, twee 1ste kj vrouwen en een 1ste kj man) en een adulte man en vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Maarten Jansen).

21 oktober: Een Visarend viegt over het Eelderdiep waarna deze afbuigt en over de Noorddijk richting Peize vliegt. Twee Bruine Kiekendieven jagen bij de Zanddijk.

19 oktober: Een Visarend is te zien bij het Klein Waal (waarnemer: Tseard Mulder).

Boven de Peizerweering jagen een man en een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).

In de Nieuwe Weering vliegen 2 Watersnippen op. In het riet daar plingen Baardmannetjes. Bij het Langmameer zijn sporen van de Otter te zien: prenten, maar ook krabheuveltjes met spraints. In de Weeringsbroeken jaagt een rouwkleed Bruine Kiekendief.

18 oktober: In een dode boom bij Sandebuur zit tussen de Spreeuwen en Holenduiven een Klapekster op de uitkijk.

15 oktober: Een man Havik zit in een dode boom in de Zuidermaden. In De Kleibosch vliegen overal groepjes Sijzen rond.

14 oktober: Een Visarend vliegt met een vis over De Blauwvennen richting Leekstermeer. Bij het gemaal Sandebuur zijn kortstondig 2 Klapeksters aanwezig (waarnemer: Willem Hovinga).

Vanuit de kijkhut bij de Lettelberter Petten is een Havik te zien (waarnemer: Ane van Rees).

13 oktober: Een Grote Gele Kwikstaart vliegt over de Drentse Dijk (waarnemer: Anne Diephuis).

Een adulte Zeearend zit in een dode boom langs het Eelderdiep ten zuiden van de Zanddijk. Een vrouw Bruine Kiekendief jaagt in dit gebied.

12 oktober: In De Peizerweering is een Klapekster te zien. Bij De Broekstukken vliegt een Visarend en een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Warner Reinink).

11 oktober: Een groep Kepen is te zien en te horen bij Het Beeld.

8 oktober: Bij het Leekstermeer zijn maar liefst 3 Zeearenden actief (waarnemer: Alwin Hut).

7 oktober: In de weilanden ten noorden van het Leekstermeer, bij de Lettelberter Petten, is vanuit de uitkijktoren “Veenman” een onvolwassen Zeearend te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).

6 oktober: De eerste Kramsvogels van het jaar zijn te zien en te horen bij Het Beeld en het Eelderdiep. Daar jagen ook 4 Bruine Kiekendieven. Een juveniele Havik zit een in dode boom en wordt door 3 Zwarte Kraaien weggepest. Een Pontische Meeuw vliegt over de Onlanderij heen (waarnemer: Jan-Allex de Roos).

5 oktober: De eerste Klapekster van het seizoen laat zich zien aan het einde van de Onlandse Dijk. Op de Onlandse Dijk foerageert een groepje Baardmannetjes (waarnemer en foto’s Harriëtte Jongman).

4 oktober: Bij het Mijmerbankje is een Visarend actief (waarnemer: Willem Hovinga).

In De Jarrens staan 11 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).

Er is weer een Havik actief in De Peizerweering (waarnemer: Henk de Lange).

Nagekomen waarneming: eind september werd in De Kleibosch voor het eerst de zeer zeldzame Stekelkopamaniet aangetroffen (zie foto). Niet voor het eerst, maar wel zeldzaam was ook de Geringde vaalhoed (waarnemer en foto’s Cees Koelewijn).  

2 oktober: In De Middelvennen staan 23 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis). 

In de Weeringsbroeken zit nog een late Boomvalk (waarnemer en foto: Diemer Top).

Tijdens een excursie valt het op dat bijna overal het gepling van Baardmannetjes is te horen. Langs de Drentse Dijk, Zanddijk, Weeringse Dijk, Wobbes’ Land, aan weerzijden van de Hooiweg, de Onlandse Dijk en de Roderwolderdijk. Een Havik jaagt een groep Kievieten op bij de visstrap. Een Slechtvalk zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast in Polder Lage Land, Waterrallen krijsen bij de brug over de Noordslenk en het Mijmerbankje. Daar zijn ook wat Watersnippen te zien die verdwijnen tussen de Grote Waternavel. Langs het Eelderdiep jagen twee vrouwkleed Bruine Kiekendieven. Boven De Blauwvennen zelfs drie.  Boven het Matslootgebied nog een man een een vrouw.

1 oktober: In De Blauwvennen is een Pontische Meeuw te zien (waarnemer en foto: Willem Hovinga).

In de Lettelberter Petten zijn meerdere Goudvinken te horen. Ook zingen 2 Tjiftjaffen nog halfslachtig een lied.


30 september: Een Visarend met prooi vliegt voorbij een Zeearend vanaf het Leekstermeer. Deze bedenkt zich niet en zet de achtervolging in en weet met succes de buit af te pakken. Even later bakkeleien een adulte en een onvolwassen Zeearend boven het Leekstermeer (waarnemer en foto: Ane van Rees).

27 september: Een Visarend vliegt met prooi over Sandebuur (waarnemer: Herman Sips).

Ook over Sandebuur vliegen 6 Lepelaars (waarnemer: Harmike Satter). 

23 september: Op de slaapplaats strijken 11 Bruine Kiekendieven neer: 5 adulte vrouwen, 2 2de kalenderjaar vrouw, 1 1ste kalenderjaar vrouw, 1 1ste kalenderjaar man en twee “vrouwkleden”. Tevens vallen daar een adulte man en een adulte vrouw Blauwe Kiekendief in en zijn er nog een Visarend en een Havik te zien (waarnemer: Maarten Jansen).

22 september: Bij het Eelderdiep jagen 2 Bruine Kiekendieven samen een groep Kieviten op. Langs de Woudrustlaan foerageren 30 Ooievaars.

19 september: Op een wildcamera is eindelijk weer eens de Bever te zien. De beelden zullen binnenkort verschijnen op deze pagina (waarnemer: Virry Schaafsma).

Langs het Eelderdiep zijn een Zwarte Ibis en een Smelleken te zien (waarnemer: Henk de Lange).

17 september: Langs de Roderwolderdijk “stalken” 18 Ooievaars. Bij het Achterstewold wordt een Boomvalk door een Zwarte Kraai gepest. Bij het Langmameer zijn knaagsporen van een Bever te zien (waarnemer: Frans Tijsterman).

13 september: Er jaagt weer een Havik bij het Eelderdiep. De watervogels ontkomen en daarna wint de vogel hoogte, maar wordt daar door Boerenzwaluwen gepest. Even verderop overkomt een Torenvalk hetzelfde: als een dichtklappende paraplu storten de Boerenzwaluwen zich op de valk.  Een Grote Mantelmeeuw rust tussen de Wintertalingen. Op de Woudrustlaan liggen vlak bij elkaar een platte Bruine Rat en een al even platte Gewone Pad.

10 september: Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep staan 35 Lepelaars te rusten. Een Reuzenstern heeft een vis gevangen en wordt daarop minuten lang belaagd door een Kokmeeuw. Uiteindelijk weet de stern het visje aan een jong te voeren. Dit alles onder toeziend oog van een in een struik zittende Havik (waarnemers: Harry Westerhuis en Ingeborg Luiken).

8 september: Een groep van 36 Holenduiven foerageert op een akker in De Stenhorsten. Midden op de weg in Roderwolde zit een jonge Bosmuis te knabbelen aan stukjes van een kapot gereden eikel.

7 september: Een adulte Zeearend is met veel spektakel aan het jagen op de watervogels in De Peizerweering (waarnemer: Maarten Jansen).

6 september: Tegen de avond vliegen 24 Lepelaars laag over Sandebuur richting oost (waarnemer: Herman Sips).

5 september: In de ochtend lacht een Groene Specht in De Kleibosch. Daar zijn ook nog 2 Tjiftjaffen aan het zingen. Tegen de avond komt een luchtballon op ongeveer 70 meter hoogte boven de Matslootpolder onrust veroorzaken.

Op de slaapplaats gaan 7 Bruine Kiekendieven slapen (waarnemer: Maarten Jansen).

3 september: In de Nieuwe Weering laat een Groene Glazenmaker zich mooi fotograferen (waarnemer en foto: Frans Kromme).

1 september: Boven De Knop in Sandebuur vliegen tientallen Huis-en Boerenzwaluwen kris kras door elkaar. Ook enkele Gierzwaluwen doen mee (waarnemer: Herman Sips).

Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep wachten 2 juveniele Witwangsterns elk op een paaltje om gevoerd te worden. Een Reuzenstern vliegt met een visje in de snavel en wordt achtervolgt door een luid bedelende juveniel. Al dobberend volgt de prooioverdracht. Ook vliegen hier nog 3 Groenpootruiters over (waarnemer: Harry Westerhuis).

Een Lepelaar foerageert in Wobbes’ Land. Een vis uit de Onlandse Wijk beleeft zijn (waarschijnlijk) eerste en tegelijk ook laatste vlucht in de klauwen van een Visarend. De vogel landt in het Klein Waal en brengt daar zijn veren op orde als een Bruine Kiekendief hem weg komt pesten. Na een paar rondjes, met de vis, en na het vertrek van de kiek, neemt de arend weer plaats in een boom.


30 augustus: Een Zeearend zorgt voor paniek onder de watervogels in het Eelderdiep ten zuiden van de Zanddijk. De roofvogel landt uiteindelijk in een dode boom. Even later komt een andere Zeearend aanvliegen die ook weer voor paniek zorgt. De vogel in de dode boom neemt de wieken en wordt uitgeleid door een Buizerd. Ten noorden van de Zanddijk is een Havik onrust aan het stoken. Tussendoor zijn nog 4 Reuzensterns te zien en meerdere Bruine Kiekendieven, waaronder 2 juvenielen.  Tegen de avond zijn er daar 2 juveniele Witwangsterns, een Havik en een Grote Mantelmeeuw te zien (waarnemers: Harry Westerhuis en Ingeborg Luiken).

Bij de vistrap foerageert een Bosruiter.

28 augustus: Een Visarend doet een aantal pogingen om een vis te vangen in De Blauwvennen: uiteindelijk succes (waarnemer en foto: Ane van Rees).

27 augustus: Voor het eerst wordt er een SLANGENAREND waargenomen in De Onlanden. De vogel is te zien in de Matslootpolder (waarnemer en foto: Arjan Alkema).

24 augustus: Boven het Langmameer vliegt een Reuzenstern op zoek naar iets te eten. Bij het Hoge Bruggetje krijst een Waterral. Een groep van ongeveer 60 Putters vliegt langs de dijk bij het Groot Waal (waarnemer: Cees Koelewijn).

Bij de Noorddijk bedelen twee jonge Boomvalken luidruchtig om voedsel en aandacht. De ouders zijn ook te zien.

20 augustus: Boven De Blauwvennen vliegen een adulte en juveniele Reuzenstern. De adult is geringd (waarnemer Willem Hovinga). 

Een Visarend rust in een dode boom langs het Eelderdiep (waarnemer: Frans Tijsterman).

Boven het Leekstermeer vliegen honderden zwaluwen waaronder enkele Gierzwaluwen. In Polder Sandebuur scharrelen 6 Lepelaars als Koereigers rond tussen het vee.

18 augustus: Langs de Drentse Dijk genieten naaktslakken van een Reuzenbovist (waarnemer en foto: Jacob Poortstra).

17 augustus: In De Broekenweering is recent een Zompsprinkhaan waargenomen (waarnemer een foto: Frans Kromme).

Bij het Gemaal Sandebuur is een Purperreiger te zien. Over De Blauwvennen vliegen verder een Bontbekplevier, 4 Goudplevieren en een Lepelaar. Bij het Mijmerbankje zijn 3 Oeverlopers en een Reuzenstern te zien. In de Matslootpolder is kort een vliegende Roerdomp te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

16 augustus: Een jonge Sperwer doet een poging om vanuit De Kleibosch een groepje jonge Pimpelmezen te verrassen, maar dat lukt niet.

13 augustus: Vandaag komt een volwassen Zeearend even kijken bij de Gewone Zeehond in De Peizerweering (waarnemer: Rachel van Werven).

12 augustus: Een Visarend heeft een plek nodig om zijn vangst op te eten en verjaagt daartoe een Buizerd uit een dode boom langs het Eelderdiep. Bij de stuw duikelt de Gewone Zeehond in het water en gaat daarna liggen drogen in de ochtendzon. Op de Onlandse Dijk laat een Roerdomp op het pad zich goed bekijken en vliegt zelfs een stuk naar de waarnemer toe alvorens af te slaan het Riet in (waarnemer Edda Kammenga).

Later op de dag zijn er bij het Eelderdiep 2 Visarenden te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).

In de avond vliegen 9 Lepelaars over Sandebuur naar hun slaapplaats (waarnemer Herman Sips).

11 augustus: De Gewone Zeehond is weer te zien in de buurt van de Weeringse Dijk, evenals een Zeearend en een Visarend. Op het fietspad ligt een dode Grote Beervlinder (waarnemer en foto: Harry Westerhuis).

Als de Gewone Zeehond daar ligt te rusten op een slikplaat komt een subadulte Zeearend aanvliegen en blijft een tijdje cirkelen op ongeveer 10 meter (!) om te inspecteren wat daar nou weer ligt. Daarna vliegt de vogel door naar het Langmameer terwijl een Visarend daar net vandaan komt om te gaan jagen bij het Eelderdiep. Bij het Langmameer is een jonge Vos te zien op het fietspad. Bij het Mijmerbankje is nog een Visarend te zien. Boven het Leekstermeer zijn ook 2 subadulte Zeearenden actief (waarnemer: Rachel van Werven).

10 augustus: In De Kleibosch is de heksenlach van de Groene Specht te horen. Ook loopt er een ontsnapte Koe rond, die inmiddels weer “thuis” is.

9 augustus: Boven De Blauwvennen zijn een adulte en subadulte Zeearenden te zien. Bij het Langmameer is een Reuzenstern te zien en een Visarend die een dikke vis vangt. Op de Onlandse Dijk huppelt een Hermelijn (waarnemer: Rachel van Werven).

8 augustus: Op de slaapplaats voor kiekendieven landen in totaal 13 Bruine Kiekendieven waaronder 5 juvenielen met bedelgedrag. Daardoor vliegen 20 Watersnippen en een Purperreiger op (waarnemer: Maarten Jansen).

In de dode bomen bij de Zanddijk zit een Zeearend een prooi op te peuzelen (waarnemers en foto: Aaldrik Silius en Jannie Schoonveld).

5 augustus: In het Langmameer is een ZEEHOND te zien (zie foto’s van Ane van Rees en Diemer Top). In de Onlandse Wijk zijn later zelfs 2 ZEEHONDEN te zien (waarnemer: Jeroen Spoelstra).

2 augustus: Ook langs de Onlandse Dijk: deze Wespspin (waarnemers en foto: Harry Westerhuis en Ingeborg Luiken).

1 augustus: Langs de Onlandse Dijk is een Plat Beertje te zien (foto en waarnemer: Harry Westerhuis).

30 juli: Langs de Zanddijk zijn 2 Steltkluten te zien. Ook foerageren er 8 Lepelaars en vliegen 4 Kemphanen over. Bij de stuw aan de Weeringse Dijk zoekt een Zandhommel nectar in de bloemen van de Gewone Smeerwortel (waarnemer: Harry Westerhuis).

In De Middelvennen rusten 17 Lepelaars.

29 juli: Boven De Jarrens cirkelt een Wespendief. In De Kleibosch vliegen 8 Visdiefjes laag over de boomtoppen. Ook zijn er 2 jonge Koekoeken te zien.

 

26 juli: Een groep van 6 jonge Baardmannetjes is op dit moment niet zo bijzonder in De Onlanden, maar dit groepje plingt en donderjaagt dat het een lieve lust is vanuit struiken en boompjes bij de camping achter Cnossen bij het Leekstermeer. De dichtstbijzijnde rietkraag, hun normale biotoop, is toch zo’n 100 meter verderop.

24 juli: In De Broekenweering zit een Boomvalk in een dode boom, een tweede exemplaar laat luidruchtig van zich horen (waarnemer: Maarten Jansen).

23 juli: In het Matslootgebied en het Langmameer zijn bedelende juveniele Bruine Kiekendieven te zien. Bij het Klein Waal jaagt een Boomvalk (waarnemer: Maarten Jansen).

Zowel in De Blauwvennen als in Polder Sandebuur foerageren 3 Lepelaars.

21 juli: In Polder Lage Land zijn 3 Slechtvalken te zien (waarnemer: Maarten Jansen).

20 juli: Ten zuiden van De Bolmert foerageert een Steltkluut. In Polder Sandebuur rusten 5 Lepelaars. In de Rodervaart zwemt een familie van maar liefst 12 bijna volgroeide Wilde Eenden.

19 juli: Een Havik vrouw vliegt naar het noorden over het pad in de Letterberter Petten, maar slaat bij het zien van de waarnemer snel af het pad op richting de kijkhut. Voor de kijkhut duiken 2 kleine Kuifeendjes onder toeziend oog van moeder naar wat lekkers.

4 juli: Bij De Blauwvennen is weer eens een IJsvogel te zien. Ook zijn er kort 2 Roerdompen vliegend te zien. Een Boomvalk jaagt laag over het riet en een Slechtvalk vliegt over (waarnemer: Willem Hovinga).

Boven de Zanddijk vliegen een Steltkluut en een Witwangstern. Op de Woudrustlaan kruipt de larve van de Grote Spinnende Watertor (waarnemer: Harry Westerhuis).

3 juli: Boven De Peizerweering jaagt een Blauwe Kiekendief (ringstaart). Ook is er een Boomvalk actief (waarnemer: Maarten Jansen).

1 juli: In het Matslootgebied kruipt de larve van een Grote Spinnende Watertor over het fietspad (waarnemer: Jan Guikema).

25 juni:  In De Blauwvennen is weer een juveniele Purperreiger te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

De schapen die een tijdje terug zijn doodgebeten zijn het slachtoffer geworden van de WOLF.

In Peizermade ligt een doodgereden Hermelijn.

24 juni: In het Matslootgebied is bij zonsopgang een spectaculaire levende wolk van duizenden Spreeuwen te zien. Een paar Bruine Kiekendief alarmeert heftig, even later vliegt een zwaarbeladen Havik weg met schijnbaar een juveniel Kiekendiefkuiken in de klauwen. Er zijn ook veel jonge Baardmannen te zien in het Riet en er vliegt een Lepelaar over. Over het Leekstermeer vliegt een adulte Zeearend laag over, belaagd door een Visdief en wat Kokmeeuwen.

23 juni: Een Steltkluut jaagt een Bruine Kiekendief weg bij de Onlanderij (waarnemer: Bert Helder).

Bij Het Beeld zijn er Paapjes uitgevlogen (waarnemer: Jeroen Veenstra).

Met alle jonge Kokmeeuwen langs het Eelderdiep is het tafeltje-dekje voor de rovers. Een vrouw Bruine Kiekendief pakt een jonge Kokmeeuw en wordt langdurig belaagd op de plek waar ze landt. Even later kiest een vrouw Havik er voor om haar buit juist mee te nemen om zo de belagers te vermijden. Elders in het gebied zijn 3 Witwangsterns te zien. Een vrouw Tafeleend heeft nog maar 1 pul over en er zwemmen 3 mannen Smient langs. In de buurt van de Onlanderij alarmeert een Steltkluut. Bij het Mijmerbankje vliegt een man Koekoek achter een vrouw aan.

21 juni: Langs de Drentse Dijk zijn 2 Gele Kwikstaarten te zien. Er vliegen daar 9 Wulpen over en een Lepelaar. Een paartje Paap alarmeert. Bij Het Beeld zingt een Tuinfluiter (waarnemer: Frans Tijsterman).

20 juni: In De Onlanden zijn nu veel rupsen van Rietvinken te zien, zoals deze aan de Onlandse Dijk (waarnemer en foto: Marten van der Werff).

Bij de Mijmerbank zijn 3 Hermelijntjes te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

1 december: Zeearend. Foto: Ane van Rees.
1 december. Nonnetje. Foto: Ane van Rees.
21 november. Koereiger. Foto: Ane van Rees.
6 november: Wasbeer. Foto: Aart Wedemeijer).
7 november. Heidelibel.
4 november. Sperwer. Foto: Ane van Rees.
4 november. Slechtvalk. Foto: Ane van Rees.
2 november. Havik. Foto: Ane van Rees.
27 oktober. Zeearend. Foto: Ane van Rees.
24 oktober. Koereiger. Foto: Frans Kromme.
7 oktober. Zeearend. Foto: Ane van Rees.
5 oktober. Baardmannetjes. Foto: Harriëtte Jongman.
5 oktober. Klapekster. Foto: Harriëtte Jongman
2 oktober. Boomvalk. Foto: Diemer Top.
1 oktober. Pontische Meeuw. Foto: Willem Hovinga.
30 september. Zeearend en Visarend. Foto: Ane van Rees.
27 september. Geringde vaalhoed. Foto: Cees Koelewijn.
27 september. Stekelkopamaniet. Foto: Cees Koelewijn.
3 september: Groene Glazenmaker. Foto: Frans Kromme.
28 augustus. Visarend. Foto: Ane van Rees.
27 augustus. Slangenarend. Foto: Arjen Alkema.
18 augustus. Reuzenbovist. Foto: Jacob Poortstra.
17 augustus. Zompsprinkhaan. Foto: Frans Kromme.
11 augustus. Grote Beervlinder. Foto: Harry Westerhuis.
8 augustus. Zeearend. Foto: Jannie Schoonveld.
5 augustus. Gewone Zeehond. Foto: Diemer Top.
5 augustus. Gewone Zeehond. Foto: Ane van Rees/
2 augustus. Wespspin. Foto: Harry Westerhuis.
1 augustus. Plat Beerjte.Foto: Harry Westerhuis.
1 juli. Grote Spinnende Wtertor. Foto: Jan Guikema.
20 juni. Rietvink. Foto: Marten van der Werff.