Onlander worden!

De Stichting Natuurbelang De Onlanden kan haar werk doen dankzij de achterban van Onlanders  die ons werk steunen met donaties, waarnemingen en andere vormen van betrokkenheid. Deze bijdragen maken het mogelijk voor ons om kennis over de natuur in De Onlanden te verzamelen en te delen en om de ‘stem van de natuur’ van De Onlanden te laten horen in het maatschappelijk debat. De Onlanders ontvangen twee keer per jaar de Onlanden Nieuwsbrief. Daarnaast verschijnen er Onlanderberichten wanneer er interessante natuurzaken of ontwikkelingen in het gebied te melden zijn. Jaarlijks organiseren we een excursie, speciaal voor de Onlanders.

Wilt u ook Onlander worden?

Dat kan door onderstaand formulier in te vullen waarin u uw contactgegevens doorgeeft en aanvinkt dat u Onlander wilt worden. Vervolgens maakt u de donatie van minimaal € 10,-  over op NL76 TRIO 0320 1171 97 t.n.v. Stichting Natuurbelang De Onlanden, o.v.v. “Onlander donatie” en het jaar waar het om gaat. Jaarlijks, in januari, doen wij een oproep aan onze Onlanders om hun Onlanderschap te verlengen. We werken de Onlanderlijst bij aan de hand van de donaties die binnenkomen.
Vul hier a.u.b. uw contactgegevens in.