29 dec: In het gebied bij de kruising Zanddijk-Drentse Dijk zitten 24 Goudplevieren en 5 Kemphanen in een grote groep Kieviten. Er loopt ook een leucistische (witte) Kievit tussen (foto hiernaast en waarnemer: Tseard Mulder).
Bij De Gouw jaagt een Slechtvalk op de groepen eenden en Kieviten (waarnemer: Frederik Janse).
28 dec: De GROTE ZEE-EENDEN zijn nog aanwezig op het Leekstermeer. In het Matslootgebied is een Baardmannetje en een juveniele Ruigpootbuizerd te zien (waarnemer: Eelke Schoppers).
Langs de Noorddijk jaagt een man Blauwe Kiekendief (waarnemer: Frederik Janse).
Bij het Eelderdiep jaagt een (erg late) Bruine Kiekendief vrouw.
26 dec: Op het Leekstermeer zwemmen 4 GROTE ZEE-EENDEN. Een zeer uitzonderlijke waarneming in het binnenland (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Peizerweering is een Klapekster aanwezig (waarnemer: Eelke Schoppers).
25 dec: Langs de Onlandse Dijk zijn meerdere groepjes Baardmannetje te horen (waarnemer: Rutger Bus).
23 dec: ‘s Ochtends zit in het donker bij Sandebuur een Kerkuil op een paaltje langs de weg (waarnemer: Rutger Bus).
Bij de Noorddijk zijn 2 (heel late, of juist vroege) Kemphanen te zien. Bij de Drentse Dijk jagen een Slechtvalk, een Sperwer en een vrouw Blauwe Kiekendief. In De Peizerweering is een Havik te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
‘s Middags jagen aan beide zijden van de Hooiweg in totaal 3 Blauwe Kiekendieven.
20 dec: Bij De Beelestukken en in De Nieuwe Weering is een Klapekster aanwezig (waarnemer: Jacob Poortstra).
Vanaf de Hooiweg worden twee vrouwtjes Blauwe Kiekendief, een Slechtvalk, een Ruigpootbuizerd en een Sperwer gezien (waarnemer: Kees Faber).
19 dec: In Polder Vredewold slapen 9 Grote Zilverreigers. Hier is ook een Waterral te horen en een Hermelijn te zien (waarnemer: René Oosterhuis).
18 dec: 2 Blauwe Kiekendieven (man en vrouw) jagen in het Matslootgebied (waarnemer: Wil Schröder).
Opnieuw worden op verschillende plekken in De Onlanden sporen van de OTTER gevonden.
16 dec: In het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Wil Schröder).
15 dec: Langs het Eelderdiep jagen een Havik vrouw en 2 Blauwe Kiekendieven (juveniel en vrouw). In de Peizermaden zit het vol met Kolganzen en ook opvallend veel Brandganzen.
In het Matslootgebied vliegt een Roerdomp richting Langmameer. Bij de Onlandse Dijk zijn meerdere groepjes Baardmannetjes te horen en in de slenk hier zwemmen 5 Grote Zaagbekken (3 man) (waarnemer: Kees Faber).
14 dec: In het Matslootgebied jaagt een Blauwe Kiekendief vrouw (waarnemer en foto hiernaast: Ane van Rees).
13 dec: In de Broekenweering jaagt een Havik man. In de Peizerweering vliegt een Roerdomp even boven het gebied.
Ook meer zuidelijker langs het Eelderdiep valt een Roerdomp in. In de Peizermaden jagen een vrouw Blauwe Kiekendief en een Ruigpootbuizerd en er foerageren 10 Grote Zilverreigers. In De Gouw zwemmen 3 Grote Zaagbekken (waarnemer: Jacob Poortstra).
12 dec: In De Blauwvennen en bij de Onlandse Dijk zijn groepjes Grote Zaagbek te zien. In De Peizerweering jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.
11 dec: Bij de Onlandse Dijk zijn 4 Baardmannetjes te zien (waarnemer: Ada van Dijk).
Ook in De Bolmert is een Baardmannetje aanwezig. Hier zwemt ook een paartje Grote Zaagbek.
9 dec: In De Peizerweering vliegt een Roerdomp vrouw op.
7 dec: In het Langmameer zwemmen 5 Grote Zaagbekken (4 man) en in de Blauwvennen zijn er 6 te zien (5 man). Een Blauwe Kiekendief vrouw jaagt bij de Onlandse Dijk. In De Onlanden zijn ook vandaag weer minstens 10 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Kees Faber).
Op het Leekstermeer zwemt een Kuifduiker (waarnemer: Eelke Schoppers).
5 dec: Een Havik vrouw jaagt, tegen de aanzwellende stormwind in, moeizaam boven De Blauwvennen.
3 dec: In het Matslootgebied jaagt een man Blauwe Kiekendief. Een vrouw Slechtvalk zit in een hoogspanningsmast. In het Groot Waal is het “dèh-dèh” van een Matkop te horen.
2 dec: Tussen de duizenden Kieviten in het Matslootgebied zitten zo’n 40 Goudplevieren.
1 dec: In de slenk bij het Groot Waal zwemmen 4 Grote Zaagbekken, waarvan 1 man (waarnemer: Kees Faber).

30 nov: In het Matslootgebied jagen een Havik man en een Slechtvalk man op de vele duizenden Kieviten. Bij de zandgaten vliegen vlak bij elkaar een Roerdomp en een Waterral op uit de slootrand.
29 nov: Een Velduil vliegt op uit de ruigte in het Matslootgebied.
28 nov: De groep van 2000 Kieviten langs de Roderwolderdijk vliegt steeds weer massaal op. In De Peizerweering jaagt een juveniele Blauwe Kiekendief. In De Onlanden zijn zeker 12 Grote Zilverreigers te zien.
‘s Avonds vliegt een Velduil op langs de Roderwolderdijk en bij Roderwolde steekt een Steenmarter het fietspad over (waarnemer: Rutger Bus).
26 nov: In het Matslootgebied jaagt weer een juveniele Blauwe Kiekendief. Tussen zo’n 1500 Kieviten bij het Peizerdiep zit één verdwaalde Goudplevier. Al vroeg in de middag komen 5 Reeën uit de dekking bij het Peizerdiep (zie foto hiernaast).
Onder de hoogspanningsleiding in het Matslootgebied wordt een dode EIDER vrouw gevonden (melding en foto hiernaast: Hendrik Koops). Het is pas de tweede keer dat deze zeevogelsoort in De Onlanden wordt gemeld.
25 nov: Langs het Eelderdiep heeft zich een slaapplaats voor (vooral) Kolganzen ontwikkeld. ‘s Ochtends worden er ongeveer 3000 geteld (waarnemer: Leo Stockmann).
23 nov: Bij de Onlandse Dijk zijn 4 Baardmannetjes te zien. In het Matslootgebied jaagt een Ruigpootbuizerd. Bij Achter de Es zit een Havik in een boom. In het hele Leekstermeergebied zijn zeker 10 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Frederik Janse).
22 nov: In het Matslootgebied jaagt een juveniele Blauwe Kiekendief, in De Peizerweering een man Havik. Op verschillende plekken worden weer sporen van de OTTER gevonden.
20 nov: Bij De Blauwvennen jagen 3 Blauwe Kiekendieven, waarvan één een adulte man (waarnemer: Vincent Martens).
De Slechtvalk man zit weer op zijn vaste stek in het Matslootgebied.
19 nov: In De Broekenweering vliegt een Roerdomp vrouw op. Hier foerageren ook 3 Grote Zilverreigers, die schrikken van een overvliegende Havik vrouw.
In De Blauwvennen jaagt een Velduil (waarnemer: Hendrik Koops).
18 nov: De Klapekster zit weer langs de Drentse Dijk (waarnemer: Jacob de Bruin).
In het Matslootgebied zit de Slechtvalk man in zijn mast en ‘plinken’ 4 Baardmannetjes in het Riet langs de Onlandse Dijk.
17 nov: Op de Onlandse Dijk worden weer zo’n 6 Baardmannetjes gehoord (waarnemer: Virry Schaafsma).
16 nov: In De Blauwvennen jaagt een Ruigpootbuizerd en langs de Drentse Dijk is de eerste Klapekster van deze winter te zien (waarnemer: Roelof Blaauw).
15 nov: De OTTER is vandaag ook live gezien in De Onlanden.
In De Peizerweering zijn de hele week al 2 Dodaarzen aanwezig in één van de sloten (zie foto hiernaast). Ook de Blauwe Kiekendief was weer aanwezig.
14 nov: In De Onlanden worden weer verse sporen en spraints van de OTTER gevonden. In De Peizerweering jaagt de juveniele Blauwe Kiekendief weer en bij de Noorddijk vliegt een Havik vrouw uit een bosje.
13 nov: Het lijkt wel voorjaar in De Onlanden. Langs de Drentse Dijk zijn nog 7 Ooievaars en een jagende Bruine Kiekendief vrouw te zien. In de Peizerweering zit nog een Paapje op de uitkijk naar voedsel. Hier jaagt ook een juveniele Blauwe Kiekendief.
Bij het Langmameer heeft een Sperwer man een Spreeuw gevangen. Als hij daarmee landt, duiken er meteen 2 Zwarte Kraaien op. De Sperwer gaat er vandoor … en de Spreeuw ook.
11 nov: Langs de Onlandse Dijk foerageren 2 groepjes Baardmannetjes (14 vogels in totaal) in het riet (waarnemer: Tseard Mulder).
10 nov: Bij Hoeve Eiteweert in het Matslootgebied wordt een Grote Gele Kwikstaart gezien (waarnemer: Marieke Jansen).
8 nov: In De Peizerweering foerageren 2 Dodaarzen in een gemaaid en ondergelopen stuk moeras.
In het Matslootgebied wordt een Havik man gepest door 2 Zwarte Kraaien. De Slechtvalk man landt weer in zijn vaste hoogspanningsmast. Een Bokje vliegt op bij de Midslenk en in een rietveld tegenover Hoeve Eiteweert foerageren 5 Baardmannetjes.
7 nov: In De Bolmert zit een Havik vrouw op de uitkijk in een boompje. In het Matslootgebied jaagt de Blauwe Kiekendief man weer. In Polder Lage Land rusten zo’n 500 Goudplevieren tussen 2500 Kieviten. In De Onlanden zijn zeker 12 Grote Zilverreigers te zien.
6 nov: Bij de Noordslenk in het Matslootgebied vliegt een Roerdomp laag over het Riet (waarnemer: Ane van Rees).
Een adulte man Blauwe Kiekendief jaagt langs het Peizerdiep.
‘s Avonds vliegt een Kerkuil over de weg in Roderwolde (waarnemer: Rutger Bus).
5 nov: In De Bolmert jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief en foerageren 3 Grote Zilverreigers (waarnemer: Aaldrik Pot).
Ook in het Matslootgebied zijn 3 Grote Zilverreigers te zien.
3 nov: In het Matslootgebied jaagt een juveniele Blauwe Kiekendief (waarnemer: Ane van Rees).
In De Zuidermaden zit een Kleine Zwaan tussen de Grauwe Ganzen. Hier vliegt ook een groep van 10 Ooievaars voorbij.
2 nov: In De Peizerweering roept een Waterral. De Slechtvalk man zit weer in een hoogspanningsmast in het Matslootgebied. Hier jaagt ook een man Blauwe Kiekendief.
1 nov: in Polder Lage Land zitten 400 Goudplevieren tussen de Kieviten (waarnemer: Tseard Mulder).

31 okt: Een Slechtvalk man vermaakt zich prima bij De Broekenweering. Eerst vliegt hij in formatie met een aantal Grauwe Ganzen, daarna pest hij een langs vliegende Buizerd.
30 okt: In de weilanden bij Roderwolde foerageren nog 17 Ooievaars (waarnemer: Rutger Bus).
Bij De Middelvennen jaagt een adulte man Blauwe Kiekendief. Langs de Onlandse Dijk zitten zeker 4 Baardmannetjes in het Riet. Bij de noordslenk vliegt een Bokje op. In De Onlanden foerageren minstens 12 Grote Zilverreigers.
25 okt: Ten zuiden van het Leekstermeer jaagt een man Blauwe Kiekendief (waarnemer: Willem Hovinga).
19 okt: In het Matslootgebied is weer veel te zien, o.a.: de Slechtvalk en 4 Bonte Strandlopers (waarnemer: Tseard Mulder), een Kleine Strandloper en 4 Baardmannen (waarnemer: Eelke Schoppers) en een overstekende Wezel.
In De Peizerweering lopen ook 2 Kleine Strandlopers (waarnemer: ES) en jaagt een Havik (waarnemer: TM).
In De Broekenweering komen 5 Kruisbekken overvliegen (waarnemer: ES).
In De Onlanden worden ook weer verse spraints en sporen van een OTTER gevonden.
18 okt: In een klein groepje Kolganzen langs de Zanddijk wordt gans O44 weer eens ontdekt. Al sinds 2003 duikt dit dier af en toe op in De Onlanden. In de Peizerweering vliegen 2 Bokjes en een Waterral op.
17 okt: In het donker vliegt een Kerkuil op langs de Zanddijk.
16 okt: ‘s Ochtends vliegt een Roerdomp over De Blauwvennen (waarnemer: Kitty Krijthe).
In het Matslootgebied zijn meerdere groepjes Baardman te zien en vooral te horen. De Slechtvalk man zit weer in de mast en 4 Bonte Strandlopers foerageren bij de eilandjes in het Peizerdiep.
‘s Middags lopen 15 Ooievaars in een weiland bij Roderwolde (waarnemer: Rutger Bus).
15 okt:Hhet maaien in De Peizerweering trekt zo’n 1500 Kokmeeuwen, 15 Ooievaars en 2 Grote Zilverreigers aan.
14 okt: Bij de Paddenpoel in De Broekenweering zijn 13 Grote Zilverreigers dicht bij elkaar te zien (zie filmpje). In het Matslootgebied zit de Slechtvalk man weer in de hoogspanningsmast en foerageren 3 Bonte Strandlopers op de eilandjes langs het Peizerdiep.
12 okt: Niet zeldzaam, maar meestal niet zichtbaar: Zoetwaterspons, groeit op de pijlers van de brug bij de Hooiweg (zie foto hiernaast). In het Leekstermeergebied foerageren zeker 13 Grote Zilverreigers.
11 okt: Een Roerdomp vrouw vliegt op uit het Riet langs de Weeringse Dijk.
9 okt: Boven De Weeringsbroeken jagen een Havik en een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Frederik Janse).
7 okt: Bij de eilandjes in het Peizerdiep slaat een Sperwer vrouw een Spreeuw die daar tussen alle Kieviten en Watersnippen zit. In het Matslootgebied foerageren minstens 7 Grote Zilverreigers.
6 okt: Aan de oostkant van De Peizerweering wordt een Gestreepte Strandloper ontdekt (waarnemer: Eelke Schoppers).
in het Matslootgebied zit de Slechtvalk man weer in de hoogspanningsmast en foerageren minstens 5 Grote Zilverreigers. Bij de eilandjes langs het Peizerdiep lopen 4 Kemphanen tussen de vele Kieviten en Watersnippen.
5 okt: Bij de Mijmerbank langs de Hooiweg bloeit nog Vlas (waarnemer: Wil Schröder).
3 okt: Bij toeval landt een Bokje voor de cameraval in De Onlanden (zie Youtube filmpje).
2 okt: Langs de Noorddijk vliegt een Bokje op (waarnemer: Frederik Janse).
1 okt: Aan de oostkant van de Peizerweering foerageert een Krombekstrandloper. In De Onlanden zijn minstens 20 Grote Zilverreigers te zien.

30 sept: De ROODPOOTVALK is nog steeds aanwezig in de Peizerweering.
De juveniele ZEEAREND jaagt bij zonsopkomst op een groep van 4000 Kolganzen die op het Leekstermeer slapen (waarnemer: René Oosterhuis).
Bij Leutingewolde zitten 2 Ruigpootbuizerds in een gemaaid weiland (waarnemer: Jan Willems).
28 sept: Bij de Hooiweg vliegen 5 Grote Zilverreigers en ook 5 Baardmannen over (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Weeringsbroeken jaagt een juveniele ZEEAREND op de honderden ganzen (zie filmpje op Youtube). In het Langmameer foerageren 3 Grote Zilverreigers.
27 sept: Ook vandaag is de Roodpootvalk weer te zien in De Peizerweering (waarnemer en foto hiernaast: Sieds Rienks).
26 sept: Een juveniele Lepelaar met een lamme poot vliegt over de Peizerweering. Langs de Noorddijk is nog een Moerassprinkhaan te horen (zie foto hiernaast) en staat het Moeraskartelblad nog in bloei.
25 sept: De juveniele ROODPOOTVALK is nog steeds aanwezig aan de oostkant van De Peizerweering. Bij het Eelderdiep ten zuiden van de Zanddijk foerageert een Casarca.
De Slechtvalk man zit op z’n post in de hoogspanningsmast in het Matslootgebied. Bij de eilandjes langs het Peizerdiep zijn zo’n 100 Watersnippen te zien tussen de Kieviten. Ook foerageren hier 2 Kemphanen en 2 Bonte Strandlopers. Een Sperwer vrouw komt jagend langs.
Ook bij Achter de Es zijn 5 Kemphanen te zien. In De Onlanden foerageren minstens 15 Grote Zilverreigers en zijn de eerste Kolganzen, Brandganzen en 2 Toendrarietganzen gearriveerd.
24 sept: Een juveniele Havik landt op het fietspad langs de Hooiweg (waarnemers: Meint en Maria Woortman).
21 sept: Aan de oostkant van De Peizerweering snackt een jonge ROODPOOTVALK (zie foto hiernaast) in de vlucht een libel. Hier krijst ook een Waterral.
20 sept: Langs de Weeringse Dijk gilt een Waterral.
In de Berging Sandebuur wordt een Roerdomp gezien (waarnemer: Jaap Rosbeek).
19 sept: De Slechtvalk man zit weer in de hoogspanningsmast in het Matslootgebied. In een petgat langs de Noorddijk zwemmen de 2 Dodaars tussen 20 Knobbelzwanen. In De Onlanden zijn zeker 13 Grote Zilverreigers te zien.
‘s Avonds jaagt een Sperwer vrouw bij de Zanddijk en ‘s nachts vliegt hier een Kerkuil op van een paaltje.
15 sept: Verspreid over De Weeringsbroeken zijn ‘s ochtends zeker 12 Grote Zilverreigers te zien. In een petgat bij de Noorddijk foerageren 2 Dodaars.
14 sept: Bij de eilandjes langs het Peizerdiep foerageren 3 Zwarte Ruiters (waarnemer: Tseard Mulder).
12 sept: De Slechtvalk probeert ‘s ochtends een juveniele Visarend te verjagen bij de hoogspanningsmasten in het Matslootgebied (zie foto hiernaast en filmpje op Youtube). Hier wordt ook weer een Oranje Luzernevlinder gezien.
10 sept: In De Blauwvennen vliegt een Roerdomp uit het Riet (waarnemer: Hendrik Koops).
In het Matslootgebied zit de Slechtvalk man weer in de hoogspanningsmast. Bij de eilandjes foerageren minstens 100 Watersnippen en een Oeverloper.
8 sept: De Slechtvalk zit weer op zijn vertrouwde plekje. Boven de Es van Leutingewolde jaagt een Sperwer vrouw.
7 sept: Bij de eilandjes en de ingang van de Noordslenk langs het Peizerdiep zijn minstens 150 Watersnippen te zien en ook 3 Witgatjes, 1 Oeverloper, 1 Bosruiter en 1 Kemphaan. De Slechtvalk man zit weer in de hoogspanningsmast. Op pas gemaaid weiland in De Weeringsbroeken speuren 19 Ooievaars, 15 Blauwe Reigers, 2 Grote Zilverreigers en 5 Buizerds naar voedsel. Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk rusten 5 Lepelaars.
6 sept: Op de eilandjes langs het Peizerdiep foerageert een Krombekstrandloper (zie foto hiernaast).
5 sept: In De Onlanden stappen alweer minstens 10 Grote Zilverreigers rond. In De Peizerweering zit een Sperwer vrouw in een boompje. Ten oosten van het Eelderdiep foerageren hier zo’n 40 Watersnippen, 1 Bosruiter en een Witgat. Ook roepen er 2 Waterrallen.
Bij de eilandjes langs het Peizerdiep zijn zeker 100 Watersnippen te zien. In de hoogspanningsmasten in het Matslootgebied zit de man Slechtvalk en een juveniele vrouw Havik. Ook bij Sandebuur jaagt een Havik vrouw (adult).
In De Middelvennen foerageren 3 Lepelaars en worden honderden eenden steeds weer opgejaagd door overvliegende Bruine Kiekendieven.
1 sept: Bij Hoeve Eiteweert vliegt, boven het Peizerdiep, een IJsvogel twee keer langs (waarnemer: Erik Janse).

29 aug: Bij Sandebuur is kort een Draaihals aanwezig. In het Matslootgebied rust een Slechtvalk man in een hoogspanningsmast en foerageert een Grote Zilverreiger. Op een eilandje langs het Peizerdiep zit een Reuzenstern.
‘s Middags rusten 60 Lepelaars in de Middelvennen. Hier zijn ook 4 Grote Zilverreigers te zien. Achter de Es zitten een Reuzenstern, 8 Kemphanen en 12 Watersnippen tussen de Kieviten (waarnemer: Ton Schoenmaker).
27 aug: ‘s Ochtends rusten 6 Lepelaars langs het Eelderdiep ten zuiden van de Zanddijk. Boven de Peizerweering vliegt een Grote Zilverreiger.
26 aug: ‘s Middags vliegt een Wespendief over de Zanddijk naar het zuiden (waarnemer: Virry Schaafsma).
‘s Avonds wordt een Wezel bevrijd uit een muizenval bij het Eelderdiep.
25 aug:Iin het Matslootgebied zit de eerste Slechtvalk (man) van het seizoen weer in de hoogspanningsmast. Ook jaagt hier een Havik man en foerageren er 2 Grote Zilverreigers. Bij de eilandjes langs het Peizerdiep zijn zeker 100 Watersnippen te zien. In de Polder Roderwolde lopen 14 Ooievaars door een pas gemaaid weiland.
‘s Middags zijn bij De Zuidermaden 2 Reuzensterns te zien (waarnemer: Cees Koelewijn).
24 aug: Boven De Blauwvennen vliegt een Roerdomp (waarnemer: Ane van Rees).
‘s Avonds foerageren zo’n 15 Lepelaars Achter de Es (waarnemer: Bertus van den Hof).
23 aug: Op verschillende plekken ten oosten van het Eelderdiep foerageren o.a. 2 Grote Zilverreigers, 4 Bosruiters, vele Watersnippen en 3 Gele Kwikstaarten.
‘s Middags vliegt een Kraanvogel laag over de Weeringse Dijk naar het oosten (waarnemer: Tseard Mulder).
22 aug: In De Bolmert-zuid zijn een Waterral, 2 Witgatjes, een Bosruiter, 2 Groenpootruiters en een Grote Zilverreiger te zien. In de plas achter de Leekstermeerdijk in de Bolmert rusten 10 Lepelaars (waarnemer: Frederik Janse).
‘s Avonds zijn langs het Eelderdiep bij de Zanddijk 5 Grote Zilverreigers te zien.
21 aug: In een petgat langs de Noorddijk zwemt een Dodaars. In de Weeringsbroeken krijst een Waterral.
Bij de petgaten langs de Gouw foerageren een Grote Zilverreiger, een Witgat en 20 Watersnippen. Ook vliegt hier een Sperwer vrouw voorbij (waarnemer: Frederik Janse).
17 aug: Bij de Berging Sandebuur zijn 3 Grote Zilverreigers en een Lepelaar te zien. Ook roept hier een Waterral.
16 aug: Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk zijn 14 Lepelaars te zien (waarnemer: Dick Bresser).
In het Matslootgebied vliegt een Purperreiger op langs de zuidslenk. Bij de eilandjes zijn alweer tientallen Watersnippen te zien.
In de Peizermaden vliegen weer volop Bruine Vuurvlinders.
14 aug: Bij Berging Sandebuur zitten 2 Haviken in de bomen.
13 aug: In De Peizerweering jaagt een Boomvalk.
12 aug: In De Berging Sandebuur foerageert een Grote Zilverreiger.
11 aug: In De Middelvennen rust een groep van 26 Lepelaars. Boven de Bolmert jagen een Visarend en een Havik (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Jarrens lopen 3 Grote Zilverreigers.
‘s Middags wordt in De Peizerweering een Purperreiger gezien (waarnemer: Aaldrik Silius).
10 aug: Bij de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde steekt een Wezel het fietspad over. Bij de eilandjes langs het Peizerdiep zijn 2 Reuzensterns te zien (zie filmpje op Youtube). Bij het Klein Waal ruzied een Boomvalk met de plaatselijke Buizerds.
9 aug: Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk rusten weer 13 Lepelaars. Een Grote Zilverreiger landt in het Langmameer.
8 aug: Ten oosten van het Eelderdiep zijn 5 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Dick Bresser).
Ook in het Matslootgebied foerageren zeker 3 Grote Zilverreigers en 4 Witgatjes. Op de Onlandse Dijk is weer een man Weidebeekjuffer te bewonderen (zie foto hiernaast). Boven de Lettelberter Petten vliegt een groep van 11 Lepelaars.
2 aug: Langs de Zanddijk zijn 14 Lepelaars te zien (waarnemer: Dick Bresser).

31 juli: Ten zuiden van de Zanddijk bij het Eelderdiep rusten 7 Lepelaars, aan de noordkant foerageren 123 Kemphanen (waarnemer: Dick Bresser)
28 juli: In De Peizerweering zijn tussen de vele steltlopers ook een GESTREEPTE STRANDLOPER, een Kleine Strandloper en een Temmincks Strandloper te zien (waarnemer: Eelke Schoppers).
27 juli: Aan de oostkant van De Peizerweering foerageren ‘s avonds 16 Kleine Plevieren, 6 Bosruiters, 2 Oeverlopers en een Kleine Strandloper. Ook is hier een Waterral met 2 juvenielen te zien. Bij De Gouw jagen 2 Boomvalken (waarnemer: Tseard Mulder).
26 juli: langs de Woudrustlaan foerageren 11 Ooievaars (waarnemer: Dick Bresser).
24 juli: In De Bolmert jaagt een Boomvalk op Spreeuwen. Hier zijn ook 3 Waterrallen te horen. In De Blauwvennen is een Baardman-man te zien en in het Matslootgebied zitten 3 jonge Bruine Kiekendieven samen in een boompje. Hier jagen ook 2 Boomvalken (waarnemer: Paul Berghuis).
Op de bekende plek langs het Eelderdiep worden ‘s avonds 31 Lepelaars geteld (waarnemer: Dick Bresser).
22 juli: ‘s Ochtends is het weer druk langs het Eelderdiep: zeker 24 Lepelaars, zo’n 200 Kemphanen, 80 Grutto’s, 17 Kleine Plevieren, 1 Kleine Strandloper, 1 Bonte Strandloper, 4 Waterrallen en 2 Porseleinhoenen zijn er te zien. Vlak langs de Zanddijk grazen ook 2 jonge Reeën.
21 juli: In De Blauwvennen foerageren 2 Grote Zilverreigers en 10 Kemphanen.
20 juli: ‘s Middags vliegt een Roerdomp boven de Blauwvennen (waarnemer: Usiena Alles).
19 juli: Ten oosten van het Eelderdiep zijn ‘s ochtends vroeg ruim 100 Kemphanen en evenveel Grutto’s te zien. Daartussen foerageren 4 Bosruiters, 1 Groenpootruiter en 4 Kleine Plevieren. Ook rusten er minstens 20 Lepelaars. Als de zon wat hoger staat, komen 2 families Waterral opwarmen langs de rand van het riet (zie foto hiernaast). Ook een Porseleinhoen waagt zich uit de dekking.
18 juli: Ook vandaag weer veel Lepelaar (23) en Kemphaan (36) te zien vanaf de Zanddijk (waarnemer: Dick Bresser).
17 juli: ‘s Ochtends foerageren 55 Kemphanen ten noorden van de Zanddijk bij het Eelderdiep. ‘s Avonds zijn aan de zuidkant minstens 20 rustende Lepelaars te zien (waarnemer: Dick Bresser).
16 juli: In de Blauwvennen foerageert een Grote Zilverreiger. In het Matslootgebied is kort een Snor te horen.
Langs het Peizerdiep bij Hoeve Eiteweert wordt een IJsvogel gezien (waarnemer: Marieke Jansen).
‘s Avonds wordt op de Weeringse Dijk een aangereden Vroege Glazenmaker gevonden (zie foto hiernaast).
15 juli: Bij de Zanddijk foerageren 28 Kemphanen. In het Matslootgebied landt een Grote Zilverreiger bij de zuidelijke slenk.
Bij de Woudrustlaan foerageert een groep van 8 Ooievaars (waarnemer: Dick Bresser).
14 juli: Aan beide kanten van de Hooiweg is ‘s ochtends vroeg een Snor te horen.
Een familie van 7 of 8 Hermelijnen steekt de Weeringse Dijk over (waarnemer: Christiaan Afman).
13 juli: Bij het Hoge Bruggetje zit op de Onlandse Dijk een man Weidebeekjuffer te zonnen.
12 juli: Bij de Zanddijk foerageren 13 Kemphanen. Aan de oostzijde van het Eelderdiep rust 1 Lepelaar (waarnemer: Dick Bresser).
11 juli: In het Matslootgebied langs de Hooiweg foerageren 2 Grote Zilverreigers en zingt kort een Snor.
‘s Avonds zingt ook langs de Onlandse Dijk een Snor. Bij de eilandjes in het Peizerdiep zijn 5 Oeverlopers te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
10 juli: ‘s Ochtends foerageren 4 Grote Zilverreigers vlak bij elkaar in De Middelvennen.
9 juli: Nog 11 Lepelaars over op de slaapplaats in De Middelvennen. Hier roept ook een Waterral. Op de dijk langs De Jarrens foerageert een groep van 30 Ringmussen in het gemaaide gras.
‘s Avonds jaagt een Boomvalk boven dit gebied.
8 juli: ‘s Ochtends staan 17 Lepelaars te slapen in De Middelvennen. In de slenk door De Zuidermaden foerageert een Grote Zilverreiger.
Een Hermelijn laat zich mooi fotograferen in De Westermade (waarnemer en foto hiernaast: Marieke Koerselman).
7 juli: ‘s Nachts roept een Porseleinhoen aan de oostkant van De Peizerweering (waarnemer: Riemer Janssen).
‘s Ochtends rusten 25 Lepelaars in De Middelvennen. Ook foerageert er een Grote Zilverreiger.
6 juli: Ten oosten van de Weeringse Dijk roept ‘s middags (!) een Porseleinhoen. Een Boomvalk jaagt in het Matslootgebied op libellen (waarnemer: Leo Stockmann).
5 juli: In De Jarrens foerageert een Grote Zilverreiger.
4 juli: Bij de eilandjes in het Peizerdiep is een Reuzenstern te zien. Langs de Zanddijk bij het Eelderdiep foerageren 42 Kemphanen. Ook elders in dit gebied Kemphanen, 2 Bosruiters en een Witgat (waarnemer: Tseard Mulder) en 2 Lepelaars (waarnemer: Dick Bresser).
2 juli: Aan de oostkant van het Matslootgebied vliegt een Roerdomp luid krassend over. Ook baltsen hier 2 Watersnippen.

29 juni: ‘s Middags is de Kleine Zilverreiger te zien bij de eilandjes in het Peizerdiep. Hier vliegt ook een Zwarte Stern langs (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds rusten 2 Lepelaars bij de eilandjes.
28 juni: In de botanische pareltjes in De Peizermaden staan weer veel bijzondere planten in bloei, zoals Paardehaarzegge, Eenarig Wollegras en Brede Orchis.
27 juni: In De Peizerweering bij de Zanddijk zijn 2 Roerdompen in baltsvlucht te zien en roept een Kwartel. Bij de brug over het Eelderdiep foerageren weer 6 Kemphanen (waarnemer: Frederik Janse).
26 juni: In De Blauwvennen foerageren 9 Lepelaars (waarnemer: Bert Helder).
Hier wordt ook een Kleine Zilverreiger gezien (waarnemer: Roelof Blaauw).
25 juni: Bij het Klein Waal vliegen zo’n 700 Viervlekken (waarnemer: Roelof Blaauw).
24 juni: In De Bolmert-zuid rust een Lepelaar. Bij de Zanddijkbrug over het Eelderdiep foerageren 9 Kemphanen. In het Eelderdiep staat de Krabbenscheer in bloei.
23 juni: In Polder Lage Land foerageren 17 Kemphanen en een Oeverloper (waarnemer: Tseard Mulder).
21 juni: In de bosjes op de hoek van de Drentse Dijk en de Noorddijk wordt mogelijk een Wielewaal gehoord (waarnemer: Gerry Reezigt).
‘s Avonds vliegen 5 Lepelaars en 2 Grote Zilverreigers boven De Blauwvennen. Langs de Onlandse dijk in het Matslootgebied zingt een Snor en bij de eilandjes slaapt nog een Lepelaar. Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk foerageren 8 Kemphanen.
19 juni: aan de oostkant van De Peizerweering foerageren 3 Lepelaars (waarnemer: Dick Bresser).
18 juni: Achter de Es foerageren ‘s middags 5 en in De Middelvennen 4 Lepelaars. In De Bolmert wordt een jonge Dwergmuis gezien (zie filmpje op Youtube).
Langs de Noorddijk foerageren 5 Witgatjes en bij de petgaten langs De Gouw 2 Lepelaars. In De Peizerweering hoempt een Roerdomp langdurig (waarnemer: Frederik Janse).
17 juni: Langs de Zanddijk bij het Eelderdiep foerageren 13 Kemphanen (waarnemer: Dick Bresser).
16 juni: ‘s Ochtends vroeg maken 2 Roerdompen een baltsvlucht boven De Peizerweering. Hier foerageren ook 2 Grote Zilverreigers en een Witgat. Een Porseleinhoen roept keihard pal naast het fietspad bij de Zanddijk. Op het Eelderdiep zwemt een Geoorde Fuut.
14 juni: In De Blauwvennen bij gemaal Sandebuur wordt een paartje Baardman gezien (waarnemer: Hendrik Koops).
In de berm van de Hooiweg bloeit volop de zeldzame Kleine Ratelaar.
13 juni: Bij het Leekstermeer zitten 3 Koekoeken luidruchtig achter elkaar aan (foto hiernaast en waarnemer: Willem Hovinga).
12 juni: In De Blauwvennen foerageren 2 Lepelaars en zingt een Snor. Op de eilandjes in het Peizerdiep foerageren 10 Bontbekplevieren.
11 juni: Een groep Lepelaars vliegt ‘s avonds over het Matslootgebied (waarnemer: Ane van Rees).
Opnieuw zijn bij de Hooiweg Roerdompen (ditmaal 3) in baltsvlucht te zien (waarnemer: Wouter Gelling).
10 juni: Ook ten westen van de Weeringse Dijk heeft het Veenpluis zich dit jaar gevestigd.
Langs de Drentse Dijk roept een Kwartel (waarnemer: Frederik Janse).
9 juni: ‘s ochtends zijn in de Blauwvennen bij de Hooiweg 5 Lepelaars te zien (waarnemer: Henk Timmerman).
‘s Middags vliegt een Roerdomp man over de Onlandse Dijk.
8 juni: In De Broekenweering worden de eerste Waterspitsmuizen van het jaar gevangen. Hier vliegt ook een Grote Zilverreiger op.
In het Matslootgebied jagen 2 Boomvalken op de vele libellen. Ook vliegt hier een Roerdomp over (waarnemer: Paul Berghuis).
6 juni: In De Blauwvennen en in het Matslootgebied is een Grote Zilverreiger te zien. Een Roerdomp vrouw vliegt boven het gebied. In het Riet langs de Matsloot foerageren 3 Baardmannen en zingt kort een Snor.
‘s Avonds vliegen weer lange tijd 2 Roerdompen in baltsvlucht boven het gebied rond de Hooiweg (waarnemer: Wouter Gelling).
4 juni: In De Blauwvennen zijn 2 Grote Zilverreigers en een Lepelaar te zien. In het Matslootgebied groeit hier en daar Veenpluis. De Glassnijders zijn eindelijk ook weer actief in De Onlanden.
Bij de petgaten in De Broekenweering is ook een Grote Zilverreiger te zien. Boven de Weeringsbroeken jaagt een man Blauwe Kiekendief en bij het Eelderdiep een Boomvalk (waarnemer: Frederik Janse).
3 juni: Langs het Peizerdiep vliegen een Weidebeekjuffer en een Glassnijder. Op de dijk langs het diep worden 39 gepredeerde eieren van verschillende eendensoorten en Fazant geteld.
2 juni: ‘s Nachts zijn op veel plekken in De Onlanden Waterrallen te horen. Bij De Kleibosch roept een Bosuil vrouw. Langs de Roderwolderdijk roepen 2 Kerkuilen.
In de Peizerweering wordt ‘s ochtends weer een nest van een Roerdomp gevonden (zie filmpje). Ook is hier een foeragerende Porseleinhoen te zien (zie filmpje) en vliegen 2 Grote Zilverreigers en 2 Lepelaars over het gebied.
1 juni: In het Matslootgebied vliegen een Roerdomp en 2 Grote Zilverreigers. In de Midslenk zwemt een Geoorde Fuut (waarnemer: Cees Koelewijn).
Bij de Noorddijk worden 2 Waterrallen en een Kleine Plevier gezien en vliegen een Havik man en een Sperwer vrouw over (waarnemers: Riemer Janssen en Evert-Jan Slot).

31 mei: In De Peizerweering ten oosten van het Eelderdiep rusten ‘s ochtends 3 Lepelaars (waarnemer: Dick Bresser).
30 mei: ‘s Ochtends wordt in De Middelvennen én in De Peizerweering een Velduil gezien (waarnemer: Alex van der Kloet).
Bij De Gouw langs de Zanddijk roept een Porseleinhoen en bij de Noorddijk jaagt een Havik (waarnemer: Harry Westerhuis).
29 mei: In het Matslootgebied hoempen weer meerdere Roerdompen en zingt een Snor. Langs de Matsloot zijn 3 Baardmannetjes te zien.
Langs het Eelderdiep wordt bij toeval een nest van een Roerdomp ontdekt (foto hiernaast en waarnemer: Jacob de Bruin).
28 mei: Bij de zandgaten in het Matslootgebied zingen 3 Snorren. Ook roept hier een Porseleinhoen. In De Peizerweering rusten 3 Grote Zilverreigers en jaagt een Havik vrouw.
26 mei: ‘s Nachts is het KLEIN WATERHOEN weer langdurig te horen in De Peizerweering. Hier ook een Kleinst Waterhoen, een Porseleinhoen en meerdere Waterrallen.
Ook bij de Noorddijk roept het Kleinst Waterhoen weer continu. Bij Peizerwold krijsen 2 Kerkuilen naar elkaar.
24 mei: ‘s Nachts zijn in de Peizerweering weer Klein– en Kleinst Waterhoen te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
Ook bij de Noorddijk roept weer een Kleinst Waterhoen (waarnemer: Evert-Jan Slot).
In De Blauwvennen rusten 2 Lepelaars en foerageren een Grote Zilverreiger en een Groenpootruiter.
‘s Middags jaagt hier een Boomvalk succesvol op libellen (waarnemer: Jochum Annema).
In De Bolmert foerageren 2 Lepelaars (waarnemer: Wil Schröder).
23 mei: Aan de oostkant van De Peizerweering foerageren 3 Lepelaars (waarnemer: Dick Bresser).
22 mei: In De Blauwvennen rusten 4 Lepelaars en foerageert een Grote Zilverreiger. Bij de Roderwolderdijk vliegt een Tapuit op.
21 mei: ‘s Nachts worden langs de Noorddijk 2 Kleinst Waterhoenen gehoord.
De KRAANVOGEL is nog aanwezig in het Matslootgebied. Hier foerageren ook 2 Grote Zilverreigers (waarnemer: Usiena Alles).
20 mei: De Peizerweering is toplocatie momenteel: nu ook KLEIN WATERHOEN gehoord, naast Kleinst Waterhoen, 3 Roerdompen, 2 Snorren, 2 Porseleinhoen en 11 Waterrallen. Ook foerageren er een Lepelaar, een Grote Zilverreiger en 2 Noordse Kwikstaarten.
In De Blauwvennen wordt ‘s ochtends een KRAANVOGEL gezien (foto hiernaast en waarnemer: Usiena Alles).
Bij de Zanddijkbrug foerageren ‘s middags 6 Bontbekplevieren (waarnemer: Tseard Mulder).
19 mei: ‘s Nachts roept een man Kleinst Waterhoen langdurig bij de Noorddijk (hoor geluid). Ook zijn er in De Onlanden minstens 7 Roerdompen, 6 Porseleinhoenen, 10 Waterrallen, 1 Kwartel en een Kerkuil te horen.
In de Broekenweering bij de Zanddijk roept ook een Kwartel (waarnemer: Harry Westerhuis).
18 mei: Bij het Langmameer jagen ‘s ochtends 2 Velduilen. Bij de petgaten langs de Gouw zijn 4 Paapjes te zien. Langs de Drentse Dijk foerageren nog 2 Kemphanen (waarnemer: Jacob de Bruin).
Bij de Noorddijk staat het Waterdrieblad weer volop in bloei.
‘s Avonds is weer een jagende Velduil te zien in het Matslootgebied. Hier staan ook 3 Lepelaars in de Midslenk (waarnemer: Rutger Bus).
17 mei: ‘s Nachts worden bij de Zanddijk maximaal 5 Kleinst Waterhoenen gehoord en ook in De Blauwvennen roepen er 2 (waarnemer: Andre-Willem Faber).
Overdag rusten in De Blauwvennen 4 Lepelaars en vliegt een Purperreiger over. Een Sperwer vrouw vliegt voorbij met prooi in de poten. Ook zingen er 2 Snorren. In het Matslootgebied roept een Kwartel.
Op de Onlandse Dijk komt de Hermelijn weer over het bruggetje lopen (waarnemer: Wil Schröder).
In De Weeringsbroeken roepen ook 2 Kwartels (waarnemer: Jacob Poortstra).
16 mei: ‘s Nachts worden Kleinst Waterhoenen gehoord in De Blauwvennen (waarnemer: Lazar Brinkhuizen) en in De Peizerweering (waarnemer: Alwin van Lübeck).
In De Weeringsbroeken roept overdag een Kwartel. Langs de Drentse Dijk wordt een Koekoek belaagd door zangvogels (zie film op Youtube).
15 mei: ‘s Nachts is langs de Zanddijk een tijdje een alarmerende Ransuil te horen (hoor geluid hier; waarnemer en opname: Else Boekema)
Overdag zingt, in het bosje naast de brug in de Groningerweg, een Spotvogel (waarnemer: Rutger Bus).
Aan de oostkant van het Matslootgebied bij Hoeve Eiteweert is een Snor te horen.
14 mei: Op de eilandjes in het Peizerdiep foerageren 7 Bontbek– en Kleine Plevieren en zijn 2 Visdieven bezig met hofmakerij. Langs de Noordslenk foerageert een Oeverloper.
Langs de Drentse Dijk foerageren nog enkele Kemphanen. Hier zit ook een Sperwer op een paaltje. Boven het gebied langs de Noorddijk zoeken 20 Huiszwaluwen voedsel (waarnemer: Frederik Janse).
12 mei: Een toenemend aantal vogelsoorten, waaronder Kemphanen en Bergeenden, heeft het nieuwe gebied bij de Zuidermaden ontdekt (waarnemer: Ada van Dijk).
11 mei: ‘s Ochtends zijn in De Bolmert en in De Blauwvennen Snorren te horen. Langs de Rodervaart zingt een Spotvogel. In De Blauwvennen landt een Grote Zilverreiger.
In De Onlanden wordt weer een recent spoor van de Otter gevonden. Het dier is begin mei ook weer gefotografeerd.
Op de nog kale grond van de recent aangelegde slenk door De Zuidermaden foerageren 6 Tapuiten (waarnemer: Virry Schaafsma).
10 mei: In De Peizerweering zingt (voor het eerst) een Snor en hoempen weer meerdere Roerdompen.
In het Matslootgebied jagen 2 Boomvalken (waarnemer: Minte Mulder).
9 mei: In het plas-drasgebiedje langs de Zanddijk wordt door een paar Kemphaanmannen druk gebaltst (waarnemer: Kees Faber).
8 mei: In De Jarrens en in De Middelvennen rust een Lepelaar. In De Bolmert zingen 2 Snorren. Hier zijn ook tientallen Bosruiters en Kemphanen aanwezig en er jaagt een Havik vrouw. In De Peizerweering foerageert een groep van 4 Grote Zilverreigers.
7 mei: In De Peizerweering vliegen ‘s avonds 2 Lepelaars op (waarnemer: Kees Faber).
Naar nu blijkt is de Otter die in De Onlanden rond zwerft op 20 april op de foto gezet met een zgn. cameraval (mededeling Albert Allema). Na de sporen en spraints dus het ‘echte’ bewijsplaatje voor de aanwezigheid van het dier.
6 mei: In het Matslootgebied is een paartje Baardman aanwezig. Mogelijk het eerste broedgeval van deze soort in De Onlanden. Ook is hier een jagende Sperwer vrouw te zien. De Hermelijn loopt weer over de Onlandse Dijk.
Hoog boven de Peizermaden komt een subadulte Zeearend voorbij vliegen (waarnemer: Fred Bosman).
‘s Avonds is in de Peizerweering een vrouw Grauwe Kiekendief te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
5 mei: Op verschillende plaatsen in De Onlanden zijn weer hoempende Roerdompen te horen. Bij het Klein Waal vliegt een Zwarte Wouw (waarnemer: Jurjen Bokma).
Hier vliegt ook een Visarend voorbij (waarnemer en foto hiernaast: Usiena Alles).
‘s Avonds zijn Roerdompen in paarvlucht te zien bij het Hoge Bruggetje in de Onlandse Dijk (waarnemer: Johan Aukema).
In de Blauwvennen landen 2 Grote Zilverreigers vlak bij elkaar (waarnemer: Virry Schaafsma).
4 mei: Boven De Peizerweering vliegt een paartje Roerdomp in baltsvlucht. De vogels ploffen bij de brug over het Eelderdiep in de Pitrus en gaan daar door met baltsen. Later vliegt het stel weer boven het gebied. Hier foerageren ook 88 Kemphanen, in verschillende groepjes (waarnemer: Jacob Poorstra).
3 mei: In De Jarrens rust ‘s middags een LACHSTERN. Later vliegt hij foeragerend in oostelijke richting weg (foto hiernaast). Boven de Jarrens jaagt een Boomvalk en komen 4 Lepelaars over vliegen.
Langs de Zanddijk foerageert ‘s ochtends een groep van zo’n 25 Kemphanen (waarnemer: Hans Verhoogt).
‘s Middags zijn aan de oostkant van het Eelderdiep veel steltlopers, zoals Kemphanen, Bosruiters en Zwarte Ruiters te zien. Ook baltsen hier een aantal Kleine Plevieren (waarnemer: Harry Westerhuis).
2 mei: Boven het Eelderdiep jaagt ‘s middags een man STEPPEKIEKENDIEF. Op de eilandjes in het Peizerdiep bij de Midslenk foerageren 2 Krombekstrandlopers, 2 Temmincksstrandlopers, 2 Kleine Strandlopers, 6 Bontbekplevieren en een Oeverloper. Langs de Onlandse Dijk slaat een Sperwer een Graspieper. In De Blauwvennen foerageren 2 Lepelaars (waarnemer: Frederik Janse).
1 mei: ‘s Ochtends vroeg is een paartje Roerdomp in baltsvlucht te zien boven het Matslootgebied (zie filmpje). Tegelijkertijd hoempen nog 2 andere Roerdompen. Langs de Matsloot zingen zeker 5 Snorren.
‘s Avonds jagen Boomvalken in het Matslootgebied (waarnemer: Aaldrik Pot).

OTTER: onlangs zijn door Alwin Hut verse sporen en keutels (zgn. spraints) van een Otter gevonden in De Onlanden. Eerder, in maart, waren al oude Otterspraints gevonden op een andere plek. Of het in beide gevallen om hetzelfde dier gaat is onduidelijk, maar wel waarschijnlijk. Op de foto’s hiernaast zijn een spraint, met veel visschubben, en het spoor, met duidelijk sleepspoor van de staart, te zien.

30 apr: In het Groot Waal is een Bosuil gesignaleerd. Bij een petgat langs de Noorddijk vliegt een Purperreiger op.
‘s Avonds foerageren 20 Gele Kwikstaarten bij de brug over de Eelderdiepslenk in de Groningerweg. Hier wordt ook een Sperwer vrouw gezien (waarnemer: Rutger Bus).
29 apr: Ten oosten van de Weeringse dijk worden ‘s ochtends 11 roepende Porseleinhoenen en 5 Waterrallen geteld. Hier worden ook 2 Bokjes, een Lepelaar en 2 Gele Kwikstaarten gezien.
Aan de andere kant van het Eelderdiep foerageren 120 Kemphanen en 43 Bosruiters. Hier vliegt ook een Zwarte Stern (waarnemer: Alwin van Lübeck).
Bij de Lettelberter Petten komt een Boomvalk overvliegen. In het Matslootgebied jaagt een adulte man Grauwe Kiekendief met wingtags (waarnemer: Paul Berghuis).
28 apr: Ook vandaag zijn in De Peizermaden weer op veel plaatsen Roerdompen (minimaal 3), Porseleinhoenen (> 10) en Waterrallen te horen. Bij De Gouw zijn de Paapjes nog aanwezig en zijn ook 2 Tapuiten te zien (waarnemers: Tseard Mulder en Frederik Janse).
Ook langs de Drentse Dijk wordt een Paapje gezien. Langs de Onlandse Dijk zijn meerdere Snorren te horen. Op de hoek in de Roderwolderdijk bij de Noordslenk zingt mogelijk een Grote Karekiet (waarnemer: Riemer Janssen).
‘s Avonds is een paartje Roerdomp in baltsvlucht minuten lang te zien boven het Matslootgebied.
27 apr: Langs het Peizerdiep rusten ‘s ochtends 30 Regenwulpen. Later foerageren hier 2 Bosruiters en een Groenpootruiter. Langs de Onlandse Dijk zingt een Snor en zijn 2 hoempende Roerdompen te horen. Bij Achter de Es zwemmen 3 paartjes Zomertaling. 6 Kemphanen foerageren op de Es van Leutingewolde. In de Jarrens loopt een paartje Kleine Plevier over de dijk. Een onvolwassen Havik vrouw jaagt boven het Leekstermeer.
Bij de Zanddijkbrug over het Eelderdiep zijn een Dodaars, 20 Kemphanen, 3 Zwarte Ruiters, 2 Kleine Plevieren en 2 Bontbekplevieren te zien. Langs het Eelderdiep ten noorden en zuiden van de brug roepen weer minstens 2 Roerdompen (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de petgaten langs De Gouw zingen 2 Paapjes en baltsen 2 Watersnippen (waarnemer: Jacob de Bruin).
26 apr: In de Berging Sandebuur roepen een Roerdomp en 2 Waterrallen.
Bij de Zanddijkbrug over het Eelderdiep hoempt ook een Roerdomp en zijn een paartje Zomertaling, een Oeverloper, 4 Zwarte Ruiters, een paartje Kleine Plevier en 34 Kemphanen te zien (waarnemer: Frederik Janse).
25 apr: Langs het Eelderdiep bij het Elsburger Onland hoempt een Roerdomp en een andere vliegt over het gebied. Ook zijn hier 2 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Frederik Janse).
‘s Avonds zijn in het Matslootgebied 2 Roerdompen en een Snor te horen. Ook vliegen er 2 paartjes Bruine Kiekendief en talrijke Watersnippen (waarnemer: Aaldrik Pot).
Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk zijn dan 2 Roerdompen en 8 Porseleinhoenen te horen. Ook langs de Drentse Dijk roepen Porseleinhoenen (7) en Waterrallen (2). In de hele Peizermaden ploepen de Heikikkers (waarnemer: Frederik Janse).
24 apr: In De Blauwvennen hoempt een Roerdomp. In de Polder Roderwolde foerageert een groep van 15 Regenwulpen.
Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk lopen 7 Zwarte Ruiters, 2 Kleine Plevieren en een Lepelaar. Een Roerdomp hoempt weer volop (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de Zanddijk is ook een Wezel te zien. langs de Wolddijk en de Noorddijk zingen Geelgorzen (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Jarrens staan 90 Goudplevieren. Één vogel baltst zelfs. Ook worden een Groenpootruiter en een paartje Pijlstaart gezien (waarnemer: Jan Tjoelker).
23 apr: De Roerdomp langs het Eelderdiep laat zich weer horen (waarnemer: Frederik Janse).
Een Slechtvalk vrouw probeert in De Peizerweering een Regenwulp te slaan (waarnemer: Jacob de Bruin).
22 apr: Bij de Noorddijk vliegen Groenpootruiters en Watersnippen op als er een man Grauwe Kiekendief overkomt (waarnemer: Sieds Rienks).
Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk foerageren 4 Bontbekplevieren, 2 Kemphanen en 2 Zwarte Ruiters (waarnemer: Harry Westerhuis).
21 apr: In De Broekenweering zijn ‘s ochtends o.a. Roerdomp, Porseleinhoen, Waterral en 2 Watersnippen te beluisteren.
Bij de Noorddijk roept de eerste Koekoek en foerageert een Tapuit. Bij de Zanddijk zijn 3 Beflijsters te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
20 apr: Ten oosten van de Drentse Dijk zijn 2 Porseleinhoenen en 2 Watersnippen te horen. Ook zwemmen er 2 paartjes Zomertaling (waarnemer: Jacob Poortstra).
In De Peizerweering zijn 2 Roerdompen, 2 Waterrallen en zeker 7 Porseleinhoenen te horen. In het Matslootgebied hoempen ook 2 Roerdompen en zijn 4 Porseleinhoenen, 2 Snorren en een Waterral aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
Hier wordt ook een Slechtvalk met prooi gezien. In De Broekenweering heeft een Havik een prooi geslagen (waarnemer: Jochum Annema).
Een andere Havik (vrouw) is te zien bij de Noorddijk. Hier zwemmen ook 2 paartjes Zomertaling (waarnemer: Evert-Jan Slot).
Boven het Leekstermeer vliegen 10 Lepelaars. In De Bolmert wordt een Geelgors gezien (waarnemer: Wil Schröder).
19 apr: In De Broekenweering hoempt de Roerdomp en ‘mekkert’ een Watersnip.
In De Peizerweering roepen 2 Roerdompen en een Porseleinhoen en zijn 2 Bosruiters te zien. In De Weeringsbroeken lopen 20 Kemphanen (waarnemer: Jacob Poortstra).
18 apr: Boven De Middelvennen vliegen 7 Zwarte Sterns. In De Jarrens lopen 2 Zwarte Ruiters (waarnemer: Roelof Blaauw).
17 apr: Overal in De Onlanden zijn vandaag Heikikkers te horen.
Aan de oostkant van het Matslootgebied hoempt een Roerdomp. Over de Onlandse Dijk rent een Hermelijn (zie filmpje).
In De Bolmert zingen 5 Blauwborsten en een Snor. Ook zijn 2 Waterrallen te horen (waarnemer: Aaldrik Pot).
16 apr: In De Blauwvennen foerageren 3 Lepelaars en 3 Grote Zilverreigers. Ook vliegt hier een Roerdomp op.
‘s Avonds is zowel in De Bolmert als in de Berging Sandebuur een Snor te horen. In De Bolmert krijsen ook meerdere Waterrallen en is een Lepelaar te zien. In De Bolmert-zuid zwemmen een aantal Zomertalingen (waarnemer: Rutger Bus).
15 apr: In het Matslootgebied roepen een Roerdomp en een Waterral. Hier jaagt ook een paartje (?) Bruine Kiekendief. Op de eilandjes in het Peizerdiep wordt gepaard door 2 Kluten.
Langs de Drentse Dijk is een Zwarte Ruiter te zien. Bij de Noorddijk foerageert een Bonte Strandloper (waarnemer: Frederik Janse).
‘s Nachts zijn langs de Weeringse Dijk 9 Porseleinhoenen en een Waterral te horen.
14 apr: In De Peizerweering zijn al weer 6 Porseleinhoenen te horen en ook zeker 2 Roerdompen. In het Eelderdiep zwemmen 3 Geoorde Futen.
Op veel plekken zijn ineens weer Heikikkers te horen.
Bij de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde vliegt een IJsvogel over het water. Ook in De Blauwvennen is een Roerdomp te horen. In De Middelvennen foerageren een Groenpootruiter, een Zwarte Ruiter en een Bonte Strandloper. Bij De Jarrens lopen 7 Gele Kwikstaarten op de dijk (waarnemer: Tseard Mulder).
13 apr: Op 2 plekken in De Peizermaden is een kekkerende Havik te horen. Ook de 2 Roerdompen zijn weer te horen. Bij de brug over het Eelderdiep vliegen 3 Witgatjes op.
In De Jarrens zijn 2 Lepelaars en een vrouw Ruigpootbuizerd te zien. In de Middelvennen loopt een Bonte Strandloper. In De Bolmert jagen 3 Blauwe Kiekendieven (1 man). In De Blauwvennen jaagt een man Slechtvalk en foerageert een groep van 55 Kneutjes. In De Broekenweering zijn 2 Grote Gele Kwikstaarten te zien (waarnemer: Roelof Blaauw).
Bij het Eelderdiep ter hoogte van de Verlengde Boterdijk baltsen meerdere Watersnippen en gilt een Waterral (waarnemer: Rutger Bus).
12 apr: In De Peizerweering en in De Broekenweering hoempen de Roerdompen weer. In het Eelderdiep zwemmen een Dodaars en 5 paartjes Pijlstaart (waarnemer: Jacob Poortstra).
Langs de Drentse Dijk foerageert een groep van 26 Kneutjes. Bij de Noorddijk zijn een Witgat en, in een petgat, 2 mannetjes Tafeleend te zien (waarnemer: Frederik Janse).
Langs de weg bij Polder Lage Land zit de eerste Tapuit van het jaar (waarnemer: Rutger Bus).
11 apr: Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk gilt een Waterral. Ook vliegen hier 3 Witgatjes op (waarnemer: Frederik Janse).
10 apr: Langs de Drentse Dijk is om de 20 meter een zingende Veldleeuwerik te horen. Ook foerageren hier meerdere groepjes Kneu in de bermen. Een Havik vrouw jaagt bij het Eelderdiep. In De Peizerweering zijn weer 2 Roerdompen te horen.
9 apr: Een Roerdomp vliegt over de Hooiweg naar De Blauwvennen.
Bij de Drentse Dijk jaagt een Slechtvalk en bij de Zanddijk een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Mark de Vos).
6 apr: In De Peizerweering zijn ‘s ochtends 2 Roerdompen te horen. In De Bolmert staan 4 Lepelaars te rusten, samen met 15 Grutto’s. Ook zijn hier een Roerdomp, een paartje Zomertaling en een jagende vrouw Blauwe Kiekendief te zien.
Bij de Noorddijk zit een man Blauwe Kiekendief op de grond en wordt een IJsvogel gehoord (waarnemer: Evert-Jan Slot).
Later op de dag zijn hier een Zwarte Ruiter en een paartje Zomertaling te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
5 apr: 6 Wilde Zwanen vliegen laag over het Matslootgebied. In De Bolmert en in De Jarrens is een Lepelaar te zien. In De Blauwvennen jaagt een man Havik. Op het Leekstermeer zwemmen 2 paartjes Brilduiker.
Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt bij het Eelderdiep (waarnemer: Kees Faber).
3 apr: Een juveniele ZEEAREND jaagt ‘s morgens vroeg boven De Blauwvennen (foto hiernaast) en doet onder andere zo’n 10 Grote Zilverreigers opvliegen (waarnemer en foto: Ane van Rees).
In De Peizermaden vliegen 6 Kraanvogels laag over (waarnemer: Alex van der Kloet).
2 apr: Een dag met veel Roerdomp waarnemingen.
In de Peizerweering hoempt de Roerdomp weer (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Peizerdiep bij Roderwolde zwemmen 2 paartjes Grote Zaagbek (waarnemer: Wil Schröder).
Bij de Noorddijk foerageert een Zwarte Ruiter samen met 4 Tureluurs en vliegt een paartje Watersnip rond. In een petgat zwemt een vrouw Tafeleend (waarnemer: Frederik Janse).
Boven De Blauwvennen jagen een juveniele Havik man en Slechtvalk man. Hier wordt ook een Witgat gezien en er zit een Roerdomp in het gras vlak langs de Hooiweg. In De Bolmert vliegt een Roerdomp over. (waarnemer: Paul Berghuis).
In het Matslootgebied vliegt een Roerdomp langs de zuidelijke slenk. In de Onlandse Wijk foerageren 9 Nonnetjes (3 man). In De Jarrens foerageren een Lepelaar en een Bonte Strandloper. Ook jaagt er een Blauwe Kiekendief vrouw.
1 apr: In De Peizerweering hoempt ‘s ochtends de Roerdomp met regelmaat en wordt nog een andere Roerdomp gezien. Hier zingt ook een Blauwborst en jagen 2 Bruine Kiekendieven (man en vrouw).
Bij de kijkhut in de Lettelberter Petten foerageert een Kleine Plevier (waarnemer: Frederik Janse).
Bij de Noorddijk is een paartje Zomertaling te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).

31 mrt: Langs het Peizerdiep bij de Midslenk rusten 12 Kemphanen. In het Matslootgebied wordt op twee plekken een Vos gezien. Ook zijn er meerdere groepen Reeën aan het grazen.
Bij de Hooiweg zwemmen 2 Wilde Zwanen in de slenk (waarnemer: Rob Lindeboom).
‘s Avonds zijn bij de Hooiweg 4 Zomertalingen, 2 Bruine Kiekendieven en 6 Grote Zilverreigers te zien en een zingende Blauwborst en 2 Waterrallen te horen (waarnemer: Rutger Bus).
30 mrt: Bij de Rodervaart is de IJsvogel weer te zien. In De Middelvennen vliegt een Witgat rond. Op het ijs van het Leekstermeer staan 300 Grutto’s (waarnemer: Tseard Mulder).
29 mrt: In het Matslootgebied jagen een man Bruine Kiekendief en een onvolwassen vrouw Blauwe Kiekendief. In De Peizerweering jaagt een Havik vrouw.
Langs het Eelderdiep staan 13 Grote Zilverreigers bij elkaar en in De Weeringsbroeken zit een Rode Wouw in een boompje (waarnemer: Jacob Poortstra).
28 mrt: Bij het Eelderdiep probeert een jonge Havik man tevergeefs een prooi uit het water te halen (zie filmpje). In De Weeringsbroeken zitten nog zo’n 1600 Kolganzen. Bij het Langmameer jaagt een Blauwe Kiekendief vrouw.
27 mrt: In De Bolmert zuid is een Lepelaar aanwezig. Een Waterpieper foerageert in de sloot naast het fietspad langs De Middelvennen. In De Jarrens zwemmen 35 Pijlstaarten en jaagt een onvolwassen Blauwe Kiekendief vrouw.
26 mrt: In een petgat langs de Noorddijk zwemt een paartje Zomertaling (waarnemer: Frederik Janse).
In Polder Lage Land foerageert een groep van zo’n 40 Grutto’s (waarnemer: Ed Bus).
25 mrt: In de noordslenk in het Matslootgebied zwemmen 2 Wilde Zwanen. In een sloot bij Sandebuur vliegt een Bokje op.
‘s Avonds wordt bij Peizermade weer een Steenmarter dood gereden (waarnemer: Tseard Mulder).
24 mrt: Bij een poel langs de Drentse Dijk wordt een Bokje ontdekt (waarnemer: Tom Stienstra).
23 mrt: Bij de Rodervaart wordt een IJsvogel gezien, die dus gelukkig deze winter overleefd heeft (waarnemer: Edsge Doornbos).
22 mrt: Langs het Eelderdiep bij De Peizerweering staan 11 Grote Zilverreigers bij elkaar. In De Peizerweering wordt ook de eerste Blauwborst gezien (waarnemer: Tseard Mulder).
In de haven van Roderwolde zwemmen 2 paren Grote Zaagbek (waarnemer: Virry Schaafsma).
‘s Middags is bij het Eelderdiep de eerste hoempende Roerdomp van dit jaar te horen. Langs De Gouw vliegt nog een Roerdomp op. Hier worden ook 2 Bokjes gezien.
20 mrt: ‘s Ochtends zijn in De Blauwvennen 6 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Rutger Bus).
In De Bolmert en in de weilanden daaromheen zijn in totaal 300 Grutto’s aanwezig. Een Havik man komt jagend over vliegen.
In De Jarrens foerageren 40 Pijlstaarten en staat de eerste Lepelaar te slapen.
Een Rode Wouw vliegt ‘s middags vanaf het Leekstermeer over het Matslootgebied en wordt daarbij lastig gevallen door een Buizerd en een Zwarte Kraai (foto hiernaast en waarnemer: Ane van Rees).
19 mrt: Ten zuiden van het Leekstermeer zijn in totaal 6 Nonnetjes te zien. Ook foerageren hier in de weilanden 40 Grutto’s en 3 Kemphanen tussen de Spreeuwen en Kieviten. In de Schipsloot bij Roderwolde zwemmen 6 Grote Zaagbekken (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Peizerweering foerageren 4 Grote Zilverreigers en jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.
‘s Middags laat een Roerdomp zich zien aan de oostkant van het Matslootgebied (waarnemer: Herman Sips).
18 mrt: 2 Nonnetjes vliegen op uit de Rodervaart en landen in De Bolmert-zuid tussen de vele eenden hier (waarnemer: Siemen Stienstra).
16 mrt: bij Achter de Es zijn 51 Grutto’s te zien. Op het Leekstermeer zwemmen 2 Wilde Zwanen. In het gebied ten westen van het Peizerdiep zijn in totaal 12 Grote Zilverreigers aanwezig (waarnemer: Roelof Blaauw).
15 mrt: Bij de stuw aan het eind van het Eelderdiep vliegt een Roerdomp op (waarnemer: Hendrik Koops).
In het Langmameer zitten 5 Grote Zilverreigers op een rijtje langs het water.
Bij de Noorddijk cirkelt een Havik man rond in een baltsvlucht (foto hiernaast en waarnemer: Mark de Vos).
In Polder Lage Land zijn duizenden Kolganzen en Brandganzen neergestreken (waarnemer: Rutger Bus).
14 mrt: De eerste Bruine Kiekendief (man) van het jaar jaagt boven het Peizerdiep.
13 mrt: ‘s Ochtends staan weer 11 Grote Zilverreigers te rusten ten zuiden van de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk. Een twaalfde vogel foerageert ten noorden van de brug.
12 mrt: Een groep van 40 Grutto’s en 10 Kemphanen vliegt op uit een weiland bij De Bolmert zuid als daar een man Blauwe Kiekendief verschijnt. In het Peizerdiep zwemmen 7 paartjes Grote Zaagbek. Er wordt weer druk gebaltst. Een groep van 4 Grote Zilverreigers vliegt over De Nieuwe Weering.
Langs het Eelderdiep staan ‘s ochtends 10 Grote Zilverreigers bij elkaar (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Peizerweering laat een Roerdomp zich zien (waarnemer: Dick Bresser).
11 mrt: In het Matslootgebied probeert een Slechtvalk man tevergeefs de harde wind te trotseren bovenin een hoogspanningsmast. In een grasland langs de Onlandse Dijk foerageert een groep van zo’n 45 Veldleeuweriken.
Bij de Wolddijk is een Witgatje te zien (waarnemer: Dick Bresser).
Langs de Zanddijk zit een onvolwassen man Blauwe Kiekendief in een boom (waarnemer: Mark de Vos).
10 mrt: Bij de Noorddijk gaan 2 Knobbelzwanen elkaar in de lucht te lijf. Spectaculair gezicht (waarnemer: Kees Faber).
6 mrt: In De Onlanden zijn, op verschillende plekken, samen zeker 18 Grote Zilverreigers te zien. In De Peizerweering foerageert een Waterpieper en jaagt een Havik vrouw. Op het Eelderdiep zwemmen 8 paartjes Pijlstaart. In De Blauwvennen jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.
Bij het Langmameer foerageren 2 Kemphanen (waarnemer: Aaldrik Silius).
Bij het Peizerdiep in het Matslootgebied wordt een Hermelijn gezien (waarnemer: Ineke van den Akker).
5 mrt: Op het Eelderdiep zwemmen tussen de vele eenden ook 2 paartjes Pijlstaart. Langs de Drentse Dijk zijn weer veel (24) Reeën te zien (waarnemer: Frederik Janse).
In De Jarrens zijn 9 Grutto’s en de eerste 2 Kemphanen te zien. In de Lettelberter Petten foerageert een (voor maart) relatief grote groep van 3000 Kolganzen.
4 mrt: In De Onlanden zijn vandaag zeker 13 Grote Zilverreigers te zien. In het Peizerdiep bij Roderwolde zwemmen 10 Grote Zaagbekken (6 man). De eerste Grutto laat zich horen bij het Eelderdiep.
‘s Middags vliegt er weer een adulte ZEEAREND over het Leekstermeer (waarnemer: Willem Hovinga).
Nagekomen melding: op 20 februari werd een Chinese Kraanvogel gezien, die over het Matslootgebied heen vloog (waarnemer en foto hiernaast: Usiena Alles). Deze ontsnapte vogel verblijft al enige tijd in Noord-Nederland en kan dus ook weer in De Onlanden opduiken. Op de grond lijkt hij nogal op een Ooievaar, dus goed opletten.
3 mrt: In het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Er zijn weer veel Grote Zilverreigers te zien in De Onlanden.
2 mrt: In De Bolmert is de Klapekster weer te zien en zit een Havik man in een boom. In het Matslootgebied zit een Havik vrouw achter een Zwarte Kraai aan (waarnemer: Paul Berghuis).
1 mrt: Bij het Eelderdiep vliegen 4 Grote Zilverreigers op. In De Peizermaden zijn weer veel (minstens 20) Reeën te zien.

28 feb: ‘s Nachts zitten langs de Woudrustlaan een Ransuil en een Kerkuil op een paaltje. ‘s Middags is de Klapekster te zien in De Weeringsbroeken. Een Havik vliegt op in De Peizerweering (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs het Eelderdiep zijn 9 Grote Zilverreigers, 3 Waterpiepers en 12 Pijlstaarten te zien (waarnemer: Leon Peters).
27 feb: In de Lettelberter Petten zwemmen 2 Nonnetjes op de plas (zie foto hiernaast). In het Matslootgebied jaagt een adulte vrouw Blauwe Kiekendief en landt een Roerdomp in het Riet. Op de zuidslenk zwemmen 2 Grote Zaagbekken (waarnemer en foto: Ane van Rees).
In een plas bij het bergboezem langs het Lettelberterdiep neemt een groep Kolganzen een voorjaarsbad (zie filmpje op Youtube).
25 feb: In De Bolmert jaagt de Klapekster weer. In De Middelvennen zwemmen 3 Nonnetjes (1 man) en een paartje Grote Zaagbek. In het Matslootgebied jaagt een Blauwe Kiekendief vrouw. In De Onlanden zijn minstens 6 Grote Zilverreigers te zien.
23 feb: In de Weeringsbroeken is een Klapekster te zien. In het Matslootgebied jagen 2 Blauwe Kiekendieven en een Havik (waarnemer: Paul Berghuis).
22 feb: Langs het Eelderdiep foerageren 3 Grote Zilverreigers. Bij de zuidelijke brug in de Hooiweg zijn op klaarlichte dag helaas 8 overstekende Meerkoeten dood gereden.
20 feb: Ook vandaag wordt de adulte ZEEAREND bij het Eelderdiep gezien (waarnemer en foto hiernaast: Sieds Rienks).
Bij het bergboezem langs het Lettelberterdiep wordt ook de juveniele ZEEAREND weer gezien. Verder jagen er meerdere vrouwen Blauwe Kiekendief in De Onlanden en zit de Ruigpootbuizerd weer in de boom bij De Blauwvennen (waarnemer: Paul Berghuis).
19 feb: De ZEEAREND is ‘s ochtends in De Bolmert te zien (waarnemer: Tseard Mulder) en ‘s middags in De Peizerweering (waarnemer: Jacob Poortstra).
18 feb: De adulte ZEEAREND zit op een paaltje langs de Drentse Dijk en vliegt later weer naar de hoge bomen in de Peizerweering (waarnemer: Andre Sikkema).
17 feb: Een adulte ZEEAREND is te zien in De Peizerweering. Hier landt hij in de hoge bomen langs het Eelderdiep, waar hij wordt belaagd door het Buizerdpaar dat daar huist (waarnemer: Sieds Rienks).
Aan het eind van de middag vertrekt de vogel naar een bosje in de Broekenweering. Hier wordt ook een Havik man gezien (waarnemer: Leon Peters).
Bij De Middelvennen vliegen 3 Wilde Zwanen over en is een Nonnetje te zien. In Polder Roderwolde foerageren minstens 7 Kleine Rietganzen en in het Peizerdiep zwemmen 2 paartjes Grote Zaagbek (waarnemer: Tseard Mulder).
16 feb: In De Bolmert maakt een ZEEAREND een spectaculaire duikvlucht. In De Blauwvennen jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief en rust een Havik. Hier zijn ook 3 Nonnetjes en 2 Grote Zilverreigers te zien. Ook in het bergboezem langs het Lettelberterdiep jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Paul Berghuis).
15 feb: Bij de Zanddijk grijpt een Havik vrouw net naast een Fazant man (waarnemer: Frederik Janse).
14 feb: 3 Grote Zilverreigers rusten ‘s ochtends naast elkaar in het gebied bij de Noorddijk. Bij de Wolddijk wordt een vrouw Havik achtervolgd door 2 Zwarte Kraaien.
In De Broekenweering is ‘s middags de Klapekster weer aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
13 feb: In De Blauwvennen is het druk met roofvogels, zoals een vrouw Ruigpootbuizerd, 2 vrouwen Blauwe Kiekendief, een man Slechtvalk en een man Sperwer. Desondanks zijn er ook 2 Brilduikers en 2 Baardmannetjes te zien (waarnemer: Paul Berghuis).
12 feb: In een groep Kolganzen bij De Goltbooren lopen ook 4 Kleine Rietganzen. Bij de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde zwemt een paartje Grote Zaagbek en een man Nonnetje (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij het bergboezem langs het Lettelberterdiep wordt een juveniele ZEEAREND gezien (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Broekenweering is de Klapekster weer te zien en foerageert een Grote Zilverreiger. In De Weeringsbroeken jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Op meerdere plaatsen foerageren Witgatjes in slootkanten.
11 feb: Bij De Kleibosch foerageren 11 Reeën in de zon, beschut tegen de wind door een houtwal.
10 feb: In De Broekenweering is een Klapekster te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
In de avondschemer verzamelt een groep van minstens 6 Grote Zilverreigers zich in een slaapboom aan de westkant van het Leekstermeer (waarnemer: fam. Cnossen).
9 feb: In De Gouw foerageert een Dodaars. In De Weeringsbroeken zijn 2 Grote Zilverreigers te zien en wordt een groep Kolganzen opgeschrikt door een laag overvliegende Havik. Een Roerdomp steekt de kop omhoog om te zien wat de reden voor het tumult is (waarnemer: Frederik Janse).
7 feb: In De Bolmert zwemmen 4 Grote Zaagbekken (1 vrouw) en een vrouw Nonnetje. Ook in De Middelvennen zwemt een Nonnetje (man) en hier laat een Roerdomp zich even zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Blauwvennen maken vrouwtjes Ruigpootbuizerd en Blauwe Kiekendief ruzie. In het Matslootgebied zijn nog een vrouw Blauwe Kiekendief en een Sperwer te zien. In een hoogspanningsmast zit de Slechtvalk man (waarnemer: Paul Berghuis).
6 feb: In De Onlanden zijn vandaag zeker 6 Grote Zilverreigers te zien. In het Peizerdiep bij de Schipsloot van Roderwolde zijn 10 Grote Zaagbekken in voorjaarsstemming druk aan het baltsen (zie filmpje). In het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.
Bij de Noorddijk laat een Roerdomp zich voorzichtig zien en er jaagt een Slechtvalk (waarnemer: Ane van Rees).
5 feb: De Klapekster in De Bolmert zoekt de beschutting van een struik op vanwege de harde wind (zie foto hiernaast en filmpje). Op de plas bij Achter de Es dobberen 3 Nonnetjes (1 man).
‘s Avonds laat (22 uur) vliegt een Kerkuil over het fietspad bij De Stenhorsten.
3 feb: In De Onlanden zijn 2 Klapeksters aanwezig: 1 in De Bolmert en 1 in De Weeringsbroeken (waarnemer: Jacob Poortstra).
In de Zuidslenk zwemmen 8 Grote Zaagbekken (2 man) en aan weerszijden van de Roderwolderdijk is een jagende vrouw Blauwe Kiekendief aanwezig (waarnemer: Kees Faber).
Een man Blauwe Kiekendief jaagt in de Polder Roderwolde.
2 feb: In De Bolmert zit de Klapekster weer op de uitkijk. Bij De Groeve jaagt een man Blauwe Kiekendief en in het Matslootgebied 2 vrouwtjes. Bij de Noorddijk foerageren 2 Kleine Rietganzen in een groep van zo’n 4000 Kolganzen en Brandganzen.
1 feb: In de Midslenk in het Matslootgebied zwemmen 4 Grote Zaagbekken (1 man) en foerageert een Grote Zilverreiger. Bij de Hooiweg jaagt een Sperwer man en in De Blauwvennen zijn nog 2 Grote Zilverreigers te zien.

31 jan: Bij de Noorddijk jaagt een Havik vrouw. Ook foerageert er een Grote Zilverreiger.
30 jan: In het Matslootgebied jaagt een man Blauwe Kiekendief. Bij de Paddenpoel in De Broekenweering rust een Grote Zilverreiger.
29 jan: In het Matslootgebied vliegt een familie Wilde Zwaan met 5 jongen. Langs de Groningerweg bij De Broekenweering zit een Ruigpootbuizerd op een paaltje. Bij de Verlengde Boterdijk grazen 4 Kleine Rietganzen tussen de Kolganzen (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Bolmert zijn 2 Roerdompen te zien. Een vrouw Blauwe Kiekendief heeft een Mol of Woelrat gevangen. Ook foerageert er een Grote Zilverreiger.
26 jan: In het Matslootgebied jaagt de Slechtvalk man en een adulte man Blauwe Kiekendief. Een Roerdomp vliegt op bij de noordslenk.
Ook bij de Noorddijk wordt een vliegende Roerdomp gezien en in de Blauwvennen jagen een Havik vrouw en Blauwe Kiekendief vrouw (waarnemer: Ane van Rees).
25 jan: Bij de Zanddijk is al een man Roodborsttapuit aanwezig (waarnemer: Dick Bresser).
Bij de Drentse Dijk jaagt een man Blauwe Kiekendief en bij het gemaal aan de Noorddijk zit een Grote Zilverreiger (waarnemer: Frederik Janse).
24 jan: In De Peizerweering jaagt een Blauwe Kiekendief vrouw. Hier is ook een Grote Zilverreiger te zien (waarnemer: Dick Bresser)
bij de stuw in de Gouw zijn weer 2 Roerdompen en ook 2 Grote Zilverreigers te zien.
BEVERRAT: op 23 jan ontdekt Roelof Blaauw een Beverrat bij de Hooiweg. Het dier is ernstig verzwakt en laat zich moeiteloos fotograferen (zie foto links). De volgende dag blijkt het dier overleden te zijn. Het is de eerste keer dat een Beverrat in De Onlanden wordt waargenomen.
Beverratten zijn, net als Muskusratten, exoten die schade aan dijken kunnen veroorzaken. Ze worden daarom ook bestreden.
In tegenstelling tot Muskusratten kunnen ze niet goed tegen strenge winters. Dat is dit dier dus fataal geworden.
23 jan: In De Blauwvennen jagen 3 Blauwe Kiekendieven (2 man) en een Ruigpootbuizerd. In de berm van de Hooiweg foerageren 7 Fraters. Op het Leekstermeer zwemmen o.a. 9 Wilde Zwanen en 2 Nonnetjes (waarnemer: Roelof Blaauw).
Een Blauwe Kiekendief vrouw jaagt in de Peizerweering en een Sperwer vrouw bij de Noorddijk.
Langs de Groningerweg bij Peizerwold wordt alweer een doodgereden Steenmarter gevonden.
‘s Avonds vliegen met veel lawaai minstens 8000 ganzen, vooral Brandgans, boven het Leekstermeer, op zoek naar een slaapplaats (waarnemer: Herman Sips).
22 jan: Bij de stuw in De Gouw zijn 2 Roerdompen aanwezig. Hier zwemmen ook 2 Nonnetjes en een Grote Zaagbek vrouw (zie filmpje op Youtube voor deze waarnemingen).
Een Slechtvalk man zit in een mast in het Matslootgebied. Langs de Onlandse Dijk is een Baardmannetje te horen.
In de Polder Roderwolde foerageert, ondanks kou en sneeuw, nog een groep van 4000 Kolganzen en Brandganzen.
19 jan: Een Grote Zilverreiger maakt ook vandaag weer gebruik van het open water bij de stuw in De Gouw. Hier zwemt ook de Grote Zaagbek vrouw weer.
18 jan: In De Peizerweering vliegt een Blauwe Kiekendief man op. Bij de stuw in het Eelderdiep zwemt een Grote Zaagbek vrouw. Bij het Hoge Bruggetje loopt een Waterral over de Onlandse Dijk (waarnemer: Aaldrik Sillius).
17 jan: Bij de Lettelberter Petten komt een ZEEAREND langs vliegen (waarnemer: René Oosterhuis).
In het laatste wak in het Leekstermeer zwemmen 4 vrouwtjes Nonnetje, samen met een paar honderd eenden.
16 jan: Een Roodborsttapuit man is al weer te zien in het Matslootgebied. Bij de vistrap aan het eind van De Gouw foerageert een Grote Zilverreiger (zie foto hiernaast).
Op de Groningerweg bij Peizerwold is weer een Steenmarter dood gereden (waarnemer: Olaf Scholten).
15 jan: Ook vandaag worden 26 Reeën geteld bij De Beelestukken. Bij de stuw in het Eelderdiep zwemmen 2 vrouwtjes Grote Zaagbek.
14 jan: Op De Beelestukken zijn ‘s middags minstens 28 Reeën te zien, in verschillende groepjes. Op het Langmameer zwemt een familie Wilde Zwanen met 5 jongen.
12 jan: In De Jarrens zijn 11 Wilde Zwanen te zien. In het Matslootgebied zijn 2 groepjes van 3 Grote Zaagbekken aanwezig. Bij het Hoge Bruggetje in de Onlandse dijk zitten 3 Baardmannetjes in het Riet langs het pad. In De Weeringsbroeken jaagt een Havik (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Onlanden zijn weer zo’n 10 Grote Zilverreigers te zien.
11 jan: Een paartje Grote Zaagbek zwemt in het Eelderdiep bij de brug in de Zanddijk (waarnemer: Frederik Janse).
Op de Es van Leutingewolde zitten 2000 Brandganzen en 1000 Kolganzen. Ook jaagt er een man Blauwe Kiekendief.
Aan het eind van het fietspad van de Zanddijk bij Peizerwold foerageert een groep van ruim 200 Kepen en Vinken in het gras (zie filmpje).
10 jan: In een groep Brandganzen op de Es van Leutingewolde loopt ook een ROODHALSGANS (waarnemer: René Oosterhuis).
8 jan: In het Matslootgebied zijn 2 Slechtvalken aanwezig, een vrouw en man. De laatste zorgt voor spektakel door minstens 10 keer in een stootduik uit te voeren op een vluchtende Torenvalk, die steeds ternauwernood de aanval weet te ontwijken of, op de rug draaiend, met de klauwen af kan te weren.
7 jan: In het Matslootgebied jagen 3 vrouwen Blauwe Kiekendief dicht bij elkaar. Bij de ingang van de Midslenk zitten 110 Wulpen op de eilandjes. In de Lettelberter Petten zit een man Nonnetje op de plas en vliegt een Roerdomp laag over het water. In De Weeringsbroeken is een Wilde Zwaan te zien. (waarnemer: Tseard Mulder)
6 jan: In De Broekenweering jaagt een Ruigpootbuizerd en is ook een Klapekster te zien (waarnemer: Pieter Gorissen)
5 jan: In Berging Sandebuur jaagt de Klapekster. In De Bolmert zijn 4 Grote Zilverreigers te zien en vliegt een Roerdomp op. Ook jaagt hier een Ruigpootbuizerd en een Blauwe Kiekendief vrouw. Op één van de plassen zwemmen 6 Nonnetjes vrouw.
In het Matslootgebied vliegen 2 Grote Zaagbek mannen op uit de Noordslenk.
3 jan: In De Blauwvennen jagen twee Ruigpootbuizerds naast elkaar en ook een juveniele Blauwe Kiekendief. Bij de Lettelberter Petten vliegen 3 Wilde Zwanen over (waarnemer: Paul Berghuis).
2 jan: In het Leekstermeergebied zijn minstens 6 Grote Zilverreigers te zien.
Bij de Hoogema zitten 30 Goudplevieren verstopt in een groep van 500 Kieviten. In De Blauwvennen zwemmen 2 Nonnetjes vrouw.
1 jan: In De Middelvennen zwemmen 5 Nonnetjes en 2 Grote Zaagbekken. Ook Achter de Es zwemmen 2 Nonnetjes. In de Bolmert jaagt de Klapekster en vangt een vrouw Blauwe Kiekendief een grote muis. Hier zijn ook minstens 4 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Rutger Bus).
Ook langs het Eelderdiep foerageren 4 Grote Zilverreigers. In de Peizerweering jaagt een man Blauwe Kiekendief.

Luecistische Kievit.Foto: Tseard Mulder.
5 Reeën. Foto: Wim van Boekel.
Zoetwaterspons. Foto: Wim van Boekel.
Roodpootvalk. Foto: Sieds Rienks.
Moerassprinkhaan. Foto: Wim van Boekel.
Slechtvalk en Visarend. Foto: Wim van Boekel,
Krombekstrandloper. Foto: Wim van Boekel.
Bruine Vuurvlinder. Foto: Wim van Boekel.
Weidebeekjuffer. Foto: Wim van Boekel.
Waterral. Foto: Wim van Boekel.
Vroege Glazenmaker. Foto: Wim van Boekel.
Roerdompnest. Foto: Jacob de Bruin.
Kraanvogel. Foto: Usiena Alles.
Lachstern. Foto: Wim van Boekel.
Ottersporen. Foto: Alwin Hut.
Zeearend. Foto: Ane van Rees.
Rode Wouw, Buizerd, Zwarte Kraai. Foto: Ane van Rees.
Otterspraint. Foto: Wim van Boekel.
Chinese Kraanvogel. Foto: Usiena Alles.
Zeearend. Foto: Sieds Rienks.
Kklapekster. Foto: Wim van Boekel.
Beverrat. Foto: Roelof Blaauw.
Grote Zilverreiger. Foto: Wim van Boekel.