31 dec: In De Peizerweering jagen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief en zitten een Havik en een Sperwer man op de uitkijk. Aan het eind van de middag verzamelt zich een groep van 18 Grote Zilverreigers langs het Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).
Bij De Kampjes lopen 4 Reeën in het veld.
30 dec: In De Peizermaden jagen nu 3 vrouwen Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Ook in het Matslootgebied jaagt een juveniele Blauwe Kiekendief. In de Midslenk bij de Roderwolderdijk duiken 2 paartjes Grote Zaagbek naar voedsel.
29 dec: In De Peizerweering jagen weer 2 vrouwen Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied jaagt een Slechtvalk op de Wintertalingen. ‘s Avonds landen hier op de slaapplaats 13 Blauwe Kiekendieven, waarvan 4 man (waarnemer: Bernard Wiltens).
In De Weeringsbroeken is een groep van 12 Reeën te zien (zie ook foto hiernaast).
28 dec: Een Velduil jaagt overdag in het gebied langs de Drentse Dijk. In De Peizerweering jagen een vrouw Blauwe Kiekendief en een man Bruine Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs het Eelderdiep roept een erg vroege Wulp.
27 dec: De Havik zit weer op een paaltje langs het Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).
‘s Avonds is bij de Woudrustlaan een Kerkuil aanwezig en langs de Drentse Dijk een Ransuil (waarnemer: Tseard Mulder).
26 dec: Bij het Eelderdiep zijn weer 2 vrouwen Blauwe Kiekendief en een man Bruine Kiekendief te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
25 dec: Langs het Eelderdiep jagen een vrouw Blauwe Kiekendief, een Slechtvalk en een man Bruine Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Op de Onlandse Dijk foerageert een paartje Baardmannetje (waarnemer: Ina Velthuis).
24 dec: In De Peizermaden jaagt een Havik (waarnemer: Harry Westerhuis) en in het Matslootgebied een juveniele Blauwe Kiekendief.
23 dec: Op het Eelderdiep bij de Verlengde Boterdijk zwemt een Dodaars (waarnemer: Michel Wijnhold).
21 dec: Een man Blauwe Kiekendief vliegt over de Hooiweg (waarnemer: Wil Schröder).
20 dec: Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk zijn weer een Havik en een Blauwe Kiekendief te zien (waarnemer: Ingeborg Luiken).
19 dec: Langs het Eelderdiep jagen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
18 dec: In het Peizerdiep bij Roderwolde zwemmen 14 Grote Zaagbekken, waarvan 4 vrouw (waarnemer: Virry Schaafsma).
De vele eenden op het Eelderdiep worden erg onrustig als een Slechtvalk hoog in de lucht voorbij komt cirkelen.
‘s Avonds landen 176 Grote Zilverreigers op de slaapplaats in de Lettelberter Petten (waarnemer: René Oosterhuis).
17 dec: In het Matslootgebied jaagt een onvolwassen vrouw Blauwe Kiekendief. Een adulte Slechtvalk man steekt met hoge snelheid het Peizerdiep over richting Nieuwe Weering.
‘s Avonds worden 11 Blauwe Kiekendieven (waarvan 4 man) geteld op de slaapplaats in het Matslootgebied (waarnemer: Bernard Wiltens).
15 dec: In De Peizerweering jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Hier vliegt ook een groep van zo’n 40 Watersnippen op (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een Roerdomp staat verscholen in het Riet langs het Eelderdiep in De Westermade (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied jaagt een man Blauwe Kiekendief en laten de Baardmannetjes zich horen. Bij de Stenhorsten rent een Hermelijn in winterkleed over de dijk van het Peizerdiep (waarnemer: Maarten Jansen).
‘s Avonds gaan 14 Blauwe Kiekendieven slapen in het Matslootgebied. Bij het Hoge Bruggetje is een IJsvogel te zien (waarnemer: Paul Berghuis).
14 dec: In De Broekstukken wordt een Velduil opgejaagd door vuurwerk afstekende puberjongetjes.
13 dec: Langs het Eelderdiep zit weer een Havik op de uitkijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
Hier jagen ook een Blauwe Kiekendief vrouw en een Sperwer man. Een IJsvogel vliegt over het Peizerdiep bij De Stenhorsten. In het Matslootgebied jagen 2 mannen en een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Maarten Jansen).
Twee Wilde Zwanen vliegen laag over de Noorddijk.
12 dec: Op het Langmameer zwemt het eerste paartje Nonnetje van deze winter (waarnemer: Tseard Mulder).
11 dec: Langs het Eelderdiep zit een Havik op een paaltje (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een andere, juveniele, Havik wordt bij het Peizerdiep uit een boom gepest door 2 Zwarte Kraaien.
10 dec: Langs het Eelderdiep jagen twee vrouwtjes Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Bij Sandebuur jaagt een vrouw Sperwer.
9 dec: Langs het Eelderdiep bij de Verlengde Boterdijk is een IJsvogel te zien. Drie Grote Zaagbekken (man) vliegen over de Drentse Dijk. In het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Frans Tijsterman).
Langs de Onlandse Dijk en ook in De Bolmert zijn verschillende groepjes Baardmannetjes aanwezig.
8 dec: Bij het Eelderdiep zit een adulte Havik op de uitkijk. Langs de Drentse Dijk foerageren veel Waterpiepers (waarnemer: Maarten Jansen).
In De Peizerweering jagen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief. Langs de Onlandse Dijk bij het Klein Waal heeft een vrouw Havik een Spreeuw geslagen.
7 dec: In het Matslootgebied gaan ‘s avonds 8 Blauwe Kiekendieven slapen (waarnemer: Bernard Wiltens).
6 dec: Langs het Eelderdiep jagen een adulte man en een juveniele Blauwe Kiekendief.
4 dec: Op het Langmameer zwemmen 6 Grote Zaagbekken (4 man). In dit gebied jagen ook 2 Blauwe Kiekendieven. In het Matslootgebied jaagt een Ruigpootbuizerd en zijn enkele Waterpiepers te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds gaan 72 Grote Zilverreigers, ruim 23.000 Stormmeeuwen en nog duizenden ganzen en Kokmeeuwen slapen bij en op het Leekstermeer. Een ZEEAREND komt over vliegen (waarnemer: René Oosterhuis).
3 dec: ‘s Avonds zit een Ransuil op de uitkijk langs de Woudrustlaan (waarnemer: Tseard Mulder).
2 dec: In het Matslootgebied zwemt de eerste Grote Zaagbek (man) van deze winter. Ook jaagt er een juveniele Blauwe Kiekendief. Een Sperwer vrouw jaagt in De Peizerweering.
1 dec: Op een paaltje bij het Eelderdiep zit een vrouw Bruine Kiekendief op de uitkijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
In de avondschemer zitten langs de Drentse Dijk bij De Beelestukken een Kerkuil en een Ransuil op een paaltje (waarnemer: Tseard Mulder).

30 nov: In De Broekenweering jaagt een Sperwer vrouw. Langs de Onlandse Dijk zijn weer Baardmannetjes te horen.
28 nov: In de Peizerweering jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
26 nov: Langs de Matsloot foerageert een groepje van 5 SNEEUWGORZEN (zie foto hiernaast van waarnemer: Hendrik Koops).
In het Eelderdiep bij de Zanddijk zwemt een Dodaars. 3 Blauwe Kiekendieven landen ‘s avonds langs het diep op een slaapplaats (waarnemer: Maarten Jansen).
25 nov: 2 SNEEUWGORZEN vliegen op van de Onlandse Dijk. Hier scharrelt ook een Mol langs het pad. Een Blauwe Kiekendief vrouw jaagt in het Matslootgebied.
24 nov: In het Eelderdiep bij de Zanddijk zwemt een Dodaars. Een vrouw Havik zit op een paal op de uitkijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
22 nov: Bij Polder Lage Land komen een man Sperwer en een man Blauwe Kiekendief bijna met elkaar in botsing als ze beide achter dezelfde prooi aan jagen (waarnemer: Michel Wijnhold).
‘s Avonds landen 14 Blauwe Kiekendieven op de slaapplaats in het Matslootgebied. Een deel vliegt kort weer op als een juveniele Havik passeert (waarnemer: Paul Berghuis).
18 nov: Langs de Zanddijk in De Broekenweering is een IJsvogel aanwezig (waarnemer: Harry Westerhuis).
Bij het Eelderdiep jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Langs de Onlandse Dijk zijn weer Baardmannetjes te horen.
17 nov: ‘s Ochtends jaagt een Havik in De Peizerweering. Hier is ook een Dodaars te zien. In De Weeringsbroeken foerageert een Geelpootmeeuw tussen de Kokmeeuwen (waarnemer: Tseard Mulder).
Als de regen ‘s middags even stopt zijn in het Matslootgebied meteen 3 jagende vrouwtjes Blauwe Kiekendief, een man Havik en een man Slechtvalk te zien.
14 nov: Op het Langmameer zwemmen 3 Pijlstaarten. Hier is ook een IJsvogel te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
13 nov: Bij de Zuiderdijk is een Klapekster aanwezig. Langs het Eelderdiep jagen vrouwtjes Blauwe- en Bruine Kiekendief. Bij de brug in de Weeringse Dijk zitten 21 Goudplevieren in het land (waarnemer: Jacob Poortstra).
Een Roerdomp laat zich prachtig zien in een petgat langs de Woudrustlaan (zie filmpje en foto hiernaast van waarnemer: Sieds Rienks).
Bij de Hooiweg jaagt een man Havik.
9 nov: In De Weeringsbroeken jaagt een onvolwassen man Bruine Kiekendief (waarnemer: Bernard Wiltens).
In een elzenbosje in De Broekenweering zit ‘s ochtends een luid kwetterende groep van ongeveer 50 Sijsjes. Langs het Eelderdiep jagen een juveniele en een adulte vrouw Blauwe Kiekendief.
8 nov: In De Peizermaden jagen een vrouw Bruine Kiekendief, een vrouw Blauwe Kiekendief en een man Havik. Langs de Zanddijk foerageert een groep van zo’n 30 Putters (waarnemer: Inge Luiken).
In De Peizerweering is een groep van 11 Baardmannetjes te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
6 nov: Bij de stuw aan de noordkant van het Eelderdiep vliegt weer een Roerdomp op.
Op het Youtube kanaal is een film te zien van een Havik vrouw die in De Onlanden een Wintertaling plukt en het vervolg daarvan.
4 nov: Bij de Woudrustlaan heeft een Havik een Meerkoet geslagen (foto en waarnemer: Jaap Koster).
In De Peizerweering jagen 2 Blauwe Kiekendieven vrouwen en een vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Blauwvennen foerageert een Dodaars.
3 nov: In De Peizermaden jagen een vrouw Blauwe Kiekendief en een vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een Roerdomp vliegt over de Eelderdiepslenk bij de Weeringse Dijk. Langs de Onlandse Dijk foerageert een groepje van 5 FRATERS (zie foto hiernaast). Bij de stuw in het Peizerdiep is een IJsvogel te zien (waarnemer en foto Frater: Tseard Mulder).
Een Velduil vliegt over diezelfde stuw en landt bij De Gouw (waarnemer en foto hiernaast: Hendrik Koops).
Tegen de avond zit in het Matslootgebied een Slechtvalk man in een hoogspanningsmast en arriveren 8 Blauwe Kiekendieven op de slaapplaats (waarnemer: Paul Berghuis).
Op het Leekstermeer zijn 28.500 Stormmeeuwen geland (waarnemer: René Oosterhuis).
1 nov: Dankzij de mist kan een Dodaars van dichtbij bekeken worden bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk (waarnemer: Maarten Jansen).

31 okt: Een Roerdomp vliegt de Eelderdiepslenk bij de stuw over. Een Havik man jaagt boven De Peizerweering. Langs de Weeringse Dijk zijn Baardmannetjes te horen.
30 okt: In het Matslootgebied is een Visarend te zien en ook een IJsvogel. Ook in De Blauwvennen vliegt een IJsvogel. Bij de Berging Sandebuur zit een Klapekster in een boom. Een Havik man jaagt bij De Bolmert-zuid (waarnemer: Aaldrik Pot).
In het Matslootgebied jagen een Sperwer vrouw, Blauwe Kiekendief vrouw en een Ruigpootbuizerd. Meerdere groepjes Baardmannetje en ook 2 Waterrallen laten zich horen. Op de Onlandse Dijk ligt een dode Waterspitsmuis.
Een Slechtvalk doet, vanuit een hoogspanningsmast, een uitval naar een overvliegende Torenvalk. Langs het Eelderdiep jaagt een Bruine Kiekendief (waarnemer: Maarten Jansen).
Een groep van 30 Kleine Zwanen vliegt over De Weeringsbroeken (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Peizermaden jagen ook 3 vrouwtjes Blauwe Kiekendief dicht bij elkaar (waarnemer: Harry Westerhuis).
Aan het eind van de middag vliegen 4 KRAANVOGELS over Sandebuur (waarnemer: Janneke Mollema).
29 okt: Een Blauwe Kiekendief vrouw jaagt in het Matslootgebied. Twee Wezels steken de Onlandse Dijk over. Langs het pad pingt een groepje Baardmannetjes in het Riet. Een IJsvogel vliegt pijlsnel over het Hoge Bruggetje.
Op de slaapplaats bij het Leekstermeer landen ‘s avonds 203 Grote Zilverreigers (waarnemer: René Oosterhuis).
27 okt: Bij het Eelderdiep maken een juveniele Blauwe Kiekendief en een Havik kortstondig ruzie. In De Weeringsbroeken foerageert een groep van 10 Waterpiepers (waarnemer: Maarten Jansen).
Langs de Onlandse Dijk vliegt een groepje Baardmannetjes op uit het riet.
26 okt: De eerste Klapekster van het seizoen zit boven in een struik langs de Drentse Dijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
‘s Avonds worden 180 Grote Zilverreigers geteld op de slaapplaats in de Letterberter Petten (waarnemer: René Oosterhuis).
19 okt: In De Broekenweering zijn 2 IJsvogels te zien. In De Peizerweering vliegt een Roerdomp op (waarnemer: Jacob Poortstra).
18 okt: In De Onlanden worden liefst 3 IJsvogels gezien op verschillende plaatsen langs het Peizerdiep en bij het Langmameer. In het Matslootgebied jaagt een Blauwe Kiekendief en in De Zuidermaden een Havik (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Zanddijk is een groepje Baardmannetjes te zien in het riet (waarnemer: Harry Westerhuis).
‘s Avonds foerageren 20 Watersnippen in het Matslootgebied en gaan hier 3 Blauwe Kiekendieven slapen (waarnemer: Maarten Jansen).
15 okt: Visstand monitoring in De Gouw levert veel Snoek in alle formaten en een aantal mooie Zeelten op. Verder worden o.a. een Vetje en Bittervoorn gevangen (waarnemer: Sjoerd Schoonhoven).
Langs de Zanddijk laat een groepje Baardmannetjes zich horen vanuit het riet.
13 okt: ‘s Ochtends vliegen 123 Grote Zilverreigers op van de slaapplaats in de Lettelberter Petten (waarnemer: René Oosterhuis).
12 okt: Een Slechtvalk jaagt over de Hooiweg (waarnemer: Herman Sips).
11 okt: In De Bolmert is een Visarend aanwezig. In het Matslootgebied jaagt een Havik en zit een Slechtvalk in een hoogspanningsmast. Bij het Hoge Bruggetje is een IJsvogel te zien. 3 Blauwe Kiekendieven komen ‘s avonds naar de slaapplaats in het gebied (waarnemer: Paul Berghuis).
Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk foerageert een Bokje. In De Peizerweering zijn nog 3 jagende Bruine Kiekendieven te zien (waarnemer: Maarten Jansen).
10 okt: Een Slechtvalk zit in een hoogspanningsmast in het Matslootgebied. Hier jaagt ook een Visarend en zijn weer veel Baardmannetjes te zien. In De Blauwvennen is een groep van zo’n 50 Grote Zilverreigers aanwezig. Langs de Weeringse Dijk zijn 8 Kneutjes te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
9 okt: Langs de Onlandse Dijk zijn weer veel Baardmannetjes te zien (zie foto hiernaast). Ook langs de Weeringse Dijk zitten groepjes Baardmannetje in het Riet. De Visarend zit weer in de dode boom langs De Gouw in De Peizerweering.
7 okt: Aan weerszijden van het Hoge Bruggetje in de Onlandse Dijk zijn groepen van elk zo’n 20 Baardmannetjes te horen en zien. Eén groep laat zich mooi filmen. In De Blauwvennen vliegt een groep van zeker 40 Grote Zilverreigers op.
6 okt: in De Blauwvennen probeert een Visarend een vis te vangen. Pas de vijfde poging is raak (waarnemer: Hendrik Koops).
5 okt: In een dode boom ten westen van de Weeringse Dijk zit ‘s middags weer een Visarend.
4 okt: Bij de Wolddijk probeert een Boomvalk minutenlang een Slechtvalk te verjagen (waarnemer: Guido Helder).
Nog niet eerder werd zo laat in het seizoen een Boomvalk in het gebied waargenomen.
Een IJsvogel is te zien voor een cameraval in de buurt van de Zanddijk (zie foto hiernaast).
2 okt: Een Hermelijn is kort te zien op de Onlandse Dijk (waarnemer: Emma Zorgdrager).
In De Bolmert zit een Visarend in een dode boom. De vogel is later ook nog vissend in het gebied te zien (waarnemer: Louis Huisman).

30 sep: In De Peizerweering vliegt een Roerdomp op uit het gebied. De eerste Kolganzen van het winterseizoen zijn gearriveerd.
29 sep: Voor de kijkhut in de Lettelberter Petten zijn 2 IJsvogels te zien. ‘s Avonds landen 119 Grote Zilverreigers op de slaapplaats in het gebied (waarnemer: René Oosterhuis).
28 sep: Langs de Onlandse Dijk is een groepje Baardmannetjes te horen. Van één exemplaar resten alleen nog wat veren op het pad. Geslagen dus (waarnemer: Ina Velthuis).
Bij het Hoge Bruggetje in de Onlandse Dijk wordt een IJsvogel gezien. In het Matslootgebied jagen een man Slechtvalk en een vrouw Havik. Hier vliegt ook een Rode Wouw over. De Visarend zit weer in de boom in de Bolmert (waarnemer: Paul Berghuis).
Ook in De Blauwvennen is een IJsvogel te zien (waarnemer: Roelof Blaauw).
27 sep: In De Broekenweering jagen een Slechtvalk en een Boomvalk. In De Weeringsbroeken foerageert een IJsvogel (waarnemer: Maarten Jansen).
In De Bolmert zit een Visarend in een boom. In het riet scharrelen meerdere groepjes Baardmannetje. Een Wezel steekt het pad over (waarnemer: Matthijs Smaal).
26 sep: In De Bolmert vliegen 7 Casarca’s op (waarnemer en foto hiernaast: Willem Hovinga).
In een dode boom in De Peizerweering eet een Visarend een grote vis.
25 sep: Langs de Drentse Dijk zijn 2 Paapjes te zien. In De Broekenweering staan 23 Ooievaars op een gemaaid perceel (waarnemer: Maarten Jansen).
Op de Onlandse Dijk foerageert een vrouwtje Tapuit (waarnemer: Bertus van der Velde).
Een jagende Havik man en een jagende Visarend kruisen elkaars pad boven het Langmameer.
23 sep: ‘s Ochtends jaagt een Visarend boven het Peizerdiep en De Zuidermaden.
22 sep: Een Visarend vliegt over de Hooiweg (waarnemer: Herman Sips).
In De Weeringsbroeken jaagt een Slechtvalk man.
19 sep: Een Slechtvalk en een Boomvalk jagen in De Peizerweering (waarnemer: Tseard Mulder).
18 sep: ‘s Ochtends komt een Roerdomp man even zonnen in De Blauwvennen. 3 Grote Zilverreigers stijgen op uit dit gebied en een Lepelaar vliegt over.
Bij het Eelderdiep laat een Wezel zich zien op een cameraval. Mooie beelden!
16 sep: Een vrouw Slechtvalk jaagt zonder succes op de vele eenden op het Eelderdiep.
12 sep: 2 Visarenden vliegen kort na elkaar over het Peizerdiep oostwaarts. Boven het diep foerageert een Reuzenstern (waarnemer: Tseard Mulder).
De jonge Boomvalken in de Broekenweering worden ook vandaag weer gevoerd. Op de Weeringse Dijk foerageren 2 Tapuiten. Hier zijn ook Baardmannetjes te horen. In het Matslootgebied foerageert een Lepelaar (waarnemer: Maarten Jansen).
11 sep: Het voeren van de jonge Boomvalken in De Broekenweering is weer een heel spektakel (zie filmpje op Youtube).
‘s Avonds landen zo’n 45 Grote Zilverreigers in de boompjes langs de plas voor de kijkhut in de Lettelberter Petten. Hier foerageert ook een Purperreiger en jaagt een Havik. Een IJsvogel vist vlak voor de hut (waarnemer: Ane van Rees).
10 sep: Een Visarend vangt ‘s middags een grote vis in De Middelvennen (waarnemer: Bart de Groot).
Later op de middag vangt een (dezelfde?) Visarend ook een vis in De Blauwvennen (waarnemer: Bert Helder).
9 sep: Op de Weeringse Dijk foerageren 3 Tapuiten. Langs de Onlandse Dijk zijn groepjes Baardmannetje te horen.
Laat in de middag foerageert een Reuzenstern bij de eilandjes in het Peizerdiep (waarnemer: Lucie Kooistra).
Grote groepen Spreeuwen en zo’n 100 Grote Zilverreigers zoeken hun slaapplaatsen bij het Leekstermeer op (foto hiernaast en waarnemer: Ane van Rees).
8 sep: 2 Wezels steken snel de weg over ten noorden van het Langmameer (waarnemer: Virry Schaafsma).
De Reuzenstern is nog aanwezig, dit keer vliegend boven De Middelvennen. Hier foerageren ook 4 Grote Zilverreigers.
7 sep: De Boomvalken verjagen een Bruine Kiekendief uit hun jachtgebied in De Broekenweering (waarnemer: Jacob de Bruin).
In De Bolmert foerageert een Reuzenstern (foto hiernaast en waarnemer: Willem Hovinga).
6 sep: De jonge Boomvalken in De Broekenweering worden nog gevoerd met libellen en delen samen een zwaluw (waarnemer: Maarten Jansen).
Een Hermelijn steekt de Noorddijk over en is daarna nog een poosje in de berm te zien.
4 sep: op veel brugpijlers in De Onlanden is de Zoetwaterspons te vinden (zie foto hiernaast).
3 sep: In de Peizerweering maken 2 Slechtvalk mannen ruzie over de jachtrechten in dit gebied.
2 sep: Een Hermelijn steekt de weg over bij de brug in de Weeringse Dijk (zie foto hiernaast).
1 sep: In De Jarrens zijn 43 Lepelaars aanwezig (waarnemer: Geert Wolters).
In De Peizerweering zit een Visarend in een dode boom. Langs de Drentse Dijk zijn 6 Paapjes te zien. In De Broekenweering worden de jonge Boomvalken door hun ouders volgestopt met libellen (waarnemer: Maarten Jansen).
Ook in het Matslootgebied zijn 4 Paapjes te zien. Hier en in De Bolmert jagen meerdere Reuzensterns (waarnemer: Paul Berghuis).

30 aug: In de Lettelberter Petten jaagt een Havik zonder succes op de eenden (waarnemer: Ane van Rees).
Een Reuzenstern foerageert boven het Langmameer. Een Visarend vliegt vanuit het Matslootgebied naar de Peizermaden (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied eet een Slechtvalk van een duif in één van de hoogspanningsmasten. In De Peizerweering jaagt een groepje van 5 juveniele Bruine Kiekendieven. In De Broekenweering zijn weer 2 Boomvalken te zien (waarnemer: Maarten Jansen).
29 aug: Langs de Drentse Dijk zijn een man Paapje en een vrouw Tapuit aanwezig (waarnemer: Maarten Jansen).
28 aug: In de Lettelberter Petten zijn een Purperreiger, IJsvogel, 15 Grote Zilverreigers en zo’n 85 Goudplevieren te zien. Boven het Leekstermeer vliegt een Visarend (waarnemer: René Oosterhuis).
Boven De Peizerweering jaagt de eerste, juveniele, Blauwe Kiekendief van het seizoen. Ook 2 Bruine Kiekendieven jagen hier gezamenlijk op de vele eenden. Uit een sloot langs het Eelderdiep vliegt een Waterral op.
27 aug: Boven het Leekstermeer foerageren 2 Reuzensterns (waarnemer: René Oosterhuis).
Langs de Onlandse Dijk is een groepje Baardmannetjes te horen. In De Broekenweering bedelen de jonge Boomvalken luidkeels om voedsel.
25 aug: Een heel jong Veldmuisje zit zo maar op de weg bij de Drentse Dijk (zie filmpje op Youtube).
24 aug: In De Middelvennen zijn 6 en in De Jarrens 10 Lepelaars aanwezig (waarnemer: Roelof Blaauw).
‘s Avonds vliegt een Roerdomp vrouw op uit een slootkant in De Weeringsbroeken.
22 aug: Langs de Drentse Dijk is een Tapuit te zien. Bij de Noorddijk vliegt een Weidebeekjuffer. In De Broekenweering roept een Boomvalk (waarnemer: Harry Westerhuis).
21 aug: In De Weeringsbroeken foerageren 6 Grote Zilverreigers op een kluitje bij dezelfde sloot.
20 aug: Een jagende Bruine Kiekendief zorgt ‘s avonds voor veel onrust bij de watervogels en 5 Grote Zilverreigers in De Peizerweering. Ook een Boomvalk jaagt hier, tussen de Boerenzwaluwen (waarnemer: Aaldrik Silius).
19 aug: In De Bolmert zijn weer 2 Visarenden aanwezig. In De Broekenweering hebben 2 jonge Boomvalken net het nest verlaten. In totaal worden ‘s avonds 7 jagende Boomvalken in De Onlanden geteld (waarnemer: Maarten Jansen).
Op de Onlandse Dijk ligt een dode Waterspitsmuis.
14 aug: In De Bolmert zijn nu 2 Visarenden aanwezig (waarnemer: Willem Hovinga).
Een IJsvogel vliegt over het Eelderdiep. Ook zijn hier meerdere groepjes Baardmannetjes (totaal 8 vogels) aanwezig (waarnemer: Jacob Poortstra).
Aan de oostkant van De Peizerweering foerageren 5 Lepelaars.
12 aug: In een petgat langs de Noorddijk zwemt een Dodaars. Langs de Drentse Dijk foerageert een Tapuit (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Broekenweering zit een Boomvalk op de uitkijk in een dode boom.
11 aug: De jonge Otters verkennen De Onlanden nu op eigen houtje (zie filmpje).
10 aug: Bij de Noorddijk komt een juveniele ZWARTE OOIEVAAR laag overvliegen. Langs het Eelderdiep jagen een Boomvalk en een Havik. In De Peizerweering foerageren 4 Lepelaars (waarnemer: Tseard Mulder).
9 aug: In De Middelvennen rusten 34 Lepelaars.
‘s Middags is de Visarend weer aanwezig in De Bolmert. In een plasje hier staat een Reuzenstern (waarnemer: Cees Koelewijn).
8 aug: ‘s Avonds landen grote groepen Spreeuwen, Boerenzwaluwen, 14 Grote Zilverreigers en 5 Lepelaars in het riet in De Blauwvennen om te gaan slapen. Ook hoempt een Roerdomp hier één keer (waarnemer: Michel Wijnhold).
7 aug: Langs een sloot bij de Drentse Dijk staat een Purperreiger (waarnemer en foto hiernaast: Bertus van der Velde).
5 aug: De Visarend is nog steeds aanwezig in De Bolmert. In De Middelvennen rusten 33 Lepelaars. Een vrouw Sperwer jaagt hier op een groep Spreeuwen (waarnemer: Michel Wijnhold).
1 aug: In De Peizerweering zijn Baardmannetjes te horen en jaagt een Havik. In De Broekenweering zijn 2 Boomvalken te zien (waarnemer: Maarten Jansen).

30 juli: Tussen de Ooievaars in De Broekenweering foerageren ook 2 ZWARTE OOIEVAARS (waarnemer: Tseard Mulder).
Op een gemaaid perceel in het Matslootgebied foerageren onder andere 53 Kemphanen en 86 Watersnippen (waarnemer: Michel Wijnhold).
28 juli: In De Bolmert is de Visarend nog aanwezig. Hier vliegt ook een Reuzenstern. In een petgat langs de Noorddijk zwemt een Dodaars. In De Broekenweering foerageert een Groenpootruiter (waarnemer: Tseard Mulder).
24 juli: Bij de eilandjes in het Peizerdiep rusten 4 Lepelaars en een Kluut. Een Boomvalk zit op de uitkijk in het Klein Waal. Een Waterral loopt over het Hoge Bruggetje (zie foto hiernaast).
23 juli: In De Broekenweering vliegt een Boomvalk.
‘s Avonds laat een Waterral met kuikens zich zien in De Peizerweering (waarnemer: Ina Velthuis).
22 juli: Ook vandaag vliegt een Roerdomp over de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
21 juli: Een Roerdomp man vliegt van het Eelderdiep naar De Broekenweering. In het plas-drasgebied langs het Eelderdiep rusten 6 Lepelaars.
20 juli: In De Bolmert-zuid zit een Visarend in een dode boom. In het gebied zijn ook Lepelaars en Baardmannetjes aanwezig (waarnemer: Siemen Stienstra).
17 juli: Het is nu zeker: in De Onlanden zijn JONGE OTTERS aanwezig (zie filmpje).
In het Matslootgebied wordt een mannetje van de zeldzame VUURLIBEL gezien (zie foto hiernaast).
Een overvliegende ZEEAREND zorgt ‘s middags voor paniek onder de vogels langs het Eelderdiep (waarnemer: Ina Velthuis).
16 juli: In De Middelvennen rusten 7 Lepelaars (waarnemer: Arjan Alkema).
‘s Avonds staan weer 7 Lepelaars bij de eilandjes in het Peizerdiep, samen met 2 Grote Zilverreigers, veel Kokmeeuwen en 6 Scholeksters (zie filmpje).
15 juli: 4 Lepelaars vliegen over het Langmameer.
‘s Avonds staan 15 Lepelaars te rusten op de eilandjes in het Peizerdiep.
14 juli: In De Broekenweering zit een Boomvalk op de uitkijk in een dode boom. Langs de Drentse Dijk klinkt midden op de dag het ‘crex-crex’ van een KWARTELKONING.
11 juli: Langs de Onlandse Dijk foerageren enkele groepjes Baardmannetje. Langs een sloot in de buurt van het Klein Waal zijn, binnen een afstand van 100 meter, 11 Waterspitsmuizen gevangen.
‘s Avonds roepen weer 2 KWARTELKONINGEN en een Kwartel langs het zuidelijk deel van de Drentse Dijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
Ook in het terrein ten oosten van De Westermade roepen zeker 4 KWARTELKONINGEN (waarnemer: Maarten Jansen).
10 juli: In een houtwal langs de Wolddijk zingt een Spotvogel (waarnemer: Harry Westerhuis).
In een boom bij de zandgaten in het Matslootgebied zit een Boomvalk op de uitkijk. Een Goudplevier vliegt over de Zanddijk.
‘s Avonds worden bij het Hoge Bruggetje waarschijnlijk 2 OTTERS in het water gezien (waarnemer: Paul Berghuis).
9 juli: ‘s Ochtends vliegen 4 Grote Zilverreigers over het Matslootgebied.
‘s Avonds foerageren 4 Lepelaars bij de eilandjes in het Peizerdiep. Een vijfde Lepelaar komt hier over vliegen.
8 juli: In het riet langs de Onlandse Dijk foerageert een groepje Baardmannetjes.
5 juli: In De Peizerweering zingen ‘s ochtends vroeg nog zeker 7 Blauwborsten. Hier foerageren ook 14 Kemphanen, 10 Grutto’s, 2 Lepelaars en een Waterral. 2 Grote Zilverreigers poetsen zich. Een Havik vrouw zit op de uitkijk in een dode boom. In het plas-drasgebied rond de Zanddijk foerageren nog eens 15 Kemphanen, 4 Bosruiters en een Kleine Plevier. Hier staan nog 3 Lepelaars te slapen en poetst een Waterral zich.
‘s Avonds is de KWARTELKONING langs de Woudrustlaan weer te horen (waarnemer: Harry Westerhuis).
4 juli: ‘s Nachts roept de Porseleinhoen langs de Noorddijk lange tijd. Bij de Weeringse Dijk komt mogelijk een roepende KWAK overvliegen (waarnemer: Tseard Mulder).
De KWARTELKONING langs de Woudrustlaan roept zelfs midden op de ochtend nog keihard (waarnemer: Titia Keuning).
3 juli: ‘s Ochtends is één van de KWARTELKONINGEN langs de Woudrustlaan weer te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
in De Blauwvennen foerageren 2 Grote Zilverreigers. Langs de Onlandse Dijk krijsen 2 Waterrallen. Aan de oostkant van het Matslootgebied vliegt een Roerdomp op.
‘s Avonds roept een Porseleinhoen langs de Noorddijk (waarnemer: Sieds Rienks).
2 juli: ‘s Nachts roepen 2 KWARTELKONINGEN langs de Woudrustlaan.
‘s Ochtends vliegen 2 WITWANGSTERNS over het Eelderdiep bij de Zanddijk. Hier foerageren ook 18 Grutto’s en 3 Kemphanen (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds zoeken 2 Koekoeken op de Onlandse Dijk naar rupsen. In De Blauwvennen foerageren veel Kemphanen en vliegt een WITWANGSTERN voorbij (waarnemer: Bernard Wiltens).

30 juni: In De Kampjes foerageren 8 Kemphanen en een Witgatje. 7 Lepelaars vliegen over (waarnemer: Tseard Mulder).
29 juni: Langs de Woudrustlaan roepen ‘s avonds een KWARTELKONING en een Kwartel. Een Boomvalk zit in een boom langs de Zanddijk (waarnemers: Willy Sjaarda en Saskia van der Burg).
28 juni: In De Kampjes en in De Peizerweering foerageert een Grote Zilverreiger. Langs het Eelderdiep rusten 12 Lepelaars. Op verschillende plekken zijn groepjes Kemphanen te zien.
27 juni: Aan de oostkant van het Matslootgebied roept ‘s avonds een Porseleinhoen (waarnemer: Michel Wijnhold).
Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk foerageren 5 Lepelaars. Meer zuidelijk, in en rond De Westermade, zijn weer zeker 4 KWARTELKONINGEN te horen. Langs de Noorddijk is een groepje van 7 Witgatjes te zien (waarnemer: Maarten Jansen).
Ook in De Zuidermaden roepen weer 2 KWARTELKONINGEN. Bij De Kleibosch vlucht een DAS van het pad (waarnemer: Virry Schaafsma).
Bij de Rodervaart klinkt de bedelroep van een jonge Ransuil uit een boom.
26 juni: Ten westen van De Gouw roept een Kwartelkoning (waarnemer: Hendrik Koops).
In De Middelvennen rusten een groep van 10 Lepelaars.
25 juni: Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk schiet een Wezel snel over het fietspad. In De Peizerweering klinkt op veel plaatsen het gepiep van Waterrallen met jongen. Op kale plekken in het moeras zijn de gitzwarte kuikens soms te zien.
24 juni: Een Zwarte Wouw vliegt over het Eelderdiep bij de Verlengde Boterdijk. Hier worden ook een aantal Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeften gevangen (waarnemer en foto hiernaast: Guido Helder).
Bij het Langmameer foerageert weer een Grote Zilverreiger. 2 Reeën staan tot hun buik in het water van de waterplanten te eten.
22 juni: Ook nu zijn ‘s nachts weer zeker 5 KWARTELKONINGEN te horen (luister hier); 4 langs het zuidelijk deel van de Drentse Dijk en nog 1 bij de Woudrustlaan.
‘s Ochtends vliegt een Lepelaar over het Langmameer. Even later landt hier een Grote Zilverreiger.
21 juni: ‘s Nachts roepen langs de Onlandse Dijk 3 Porseleinhoenen (waarnemer: Bernard Versloot).
Aan beide zijden van de Verlengde Boterdijk roept een KWARTELKONING (waarnemer: Roel Rijskamp).
Ook aan de Woudrustlaan wordt een roepende KWARTELKONING gehoord. Langs de Drentse Dijk en de Noorddijk roepen respectievelijk 4 en 2 Kwartels (waarnemer: Harry Westerhuis).
In de Lettelberter Petten worden op twee locaties in totaal 10 Dwergspitsmuizen gevangen (zie foto hiernaast). Deze soort is hier nog niet eerder gevonden. Ook worden hier 9 Waterspitsmuizen gevangen.
19 juni: ‘s Ochtends roepen 2 KWARTELKONINGEN op het eiland in De Zuidermaden (waarnemer: Cees Koelewijn).
Bij het Klein Waal is een gezin Baardmannetje te zien. 2 Boomvalken verjagen een Torenvalk bij het bosje. Een Grote Zilverreiger en 2 Lepelaars vliegen over (waarnemer: Bernard Versloot).
18 juni: Langs de Drentse Dijk ten zuiden van de kruising met de Noorddijk zijn ‘s avonds 3 KWARTELKONINGEN en 2 Kwartels te horen. Ook zijn hier 3 paartjes Paapje aanwezig (waarnemer: Maarten Jansen).
17 juni: Een groep van 6 Brilduikers landt op de plas bij Achter de Es. Hier rust ook een Lepelaar (waarnemer: Ton Schoenmaker).
15 juni: In De Broekenweering is een paartje Grauwe Vliegenvanger aanwezig en vliegt een Boomvalk rond (waarnemer: Willy Sjaarda).
In het Matslootgebied zijn meerdere Roerdompen te horen en jaagt ook een Boomvalk. Hier foerageren 2 Lepelaars (waarnemer: Mark de Vos).
‘s Avonds zijn in de plassen bij De Kampjes 10 Lepelaars te zien.
14 juni: In De Weeringsbroeken vliegt ‘s ochtends vroeg een ZEEAREND over. Hier roepen ook een KWARTELKONING en 2 Kwartels en er jaagt een Boomvalk (waarnemer: Jacob Poortstra).
Ook bij De Broekstukken roept een KWARTELKONING. Langs de Noorddijk foerageren 2 Witgatjes en een Grote Zilverreiger en roept een Kwartel. Hier staan de Grote Boterbloem en het Moeraskartelblad volop in bloei (waarnemer: Evert-Jan Slot).
In Polder Lage Land wordt een Slechtvalk man achtervolgd door 2 Kokmeeuwen. In de noordoosthoek van het Matslootgebied foerageren 2 Kluten. Hier is ook een Witgatje te zien en een groep van 16 Tureluurs (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Blauwvennen is een KLEINST WATERHOEN te horen (luister hier).
12 juni: In de slenk bij het Hoge Bruggetje in het Matslootgebied zwemt ‘s ochtends een dier dat zeer waarschijnlijk een OTTER is. Mogelijk zijn het er zelfs twee (waarnemer en foto hiernaast: Henk Kiers).
Een Roerdomp vliegt boven het Matslootgebied. Op de Hooiweg bij Roderwolde ligt een vleugelveer van een Bosuil. In het plas-dras gebied bij de Zanddijk foerageren 23 Grutto’s.
11 juni: In De Blauwvennen worden de eerste Vroege Glazenmakers van het jaar gezien. Ook vliegen hier 2 Baardmannetjes in een rietkraag.
‘s Avonds jaagt een Boomvalk bij het Groot Waal. Hier is ook een Rouwkwikstaart te zien. 2 Lepelaars vliegen over het Langmameer (waarnemer: Cees Koelewijn).
10 juni: Langs de Noorddijk foerageren ‘s middags een Lepelaar en een Grote Zilverreiger (waarnemer: Anno Duursma).
7 juni: Langs de Drentse Dijk roepen 2 KWARTELKONINGEN (waarnemer: Maarten Jansen).
6 juni: Het vrouwtje Grauwe Klauwier is nog aanwezig langs het Eelderdiep (waarnemer: Maarten Jansen).
5 juni: Langs de Onlandse Dijk zijn veel Baardmannetjes te zien en 2 Roerdompen te horen (waarnemer: Bernard Versloot).
‘s Avonds is bij de brug over het Eelderdiep bij de Verlengde Boterdijk een vrouwtje Grauwe Klauwier te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
4 juni: In De Peizerweering foerageert een Grote Zilverreiger en zijn meerdere Waterrallen te horen.
3 juni: In de Berging Sandebuur wordt de zeldzame Sterzegge gevonden (zie foto hiernaast). Hier is ook een groepje Baardmannetjes aanwezig.

31 mei: ‘s Nachts roepen langs de Drentse Dijk 4 Kwartels. In De Westermade roept een KWARTELKONING en bij de Zanddijk een Porseleinhoen. Ook het KLEINST WATERHOEN in De Peizerweering is weer te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Ochtends wordt langs het Eelderdiep een prooirest (vis) van een Otter gevonden (waarnemer: Jacob Poortstra).
30 mei: In De Weeringsbroeken foerageert een Gele Kwikstaart en roepen meerdere Kwartels.
29 mei: In een petgat langs de Noorddijk zwemmen 2 Dodaarzen (waarnemer: Tseard Mulder).
In de noordoosthoek van De Peizerweering wordt het KLEINST WATERHOEN weer gehoord (waarnemer: Jacob de Bruin).
28 mei: In het plas-drasgebied bij de Zanddijk zwemt een vrouwtje KROONEEND en foerageert een Bosruiter. Een Kleine Plevier verdedigt zijn territorium tegen wat ganzenkuikens (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij het Leekstermeer is een late Visarend aan het vissen (waarnemer: Willem Hovinga).
27 mei: Langs de Drentse Dijk roept een Kwartel (waarnemer: Gea Jansen).
In De Broekenweering bloeit de zeldzame Ronde Zegge.
25 mei: 3 Lepelaars vliegen over De Peizerweering. Ook vliegt hier een Roerdomp man op en zingen er veel Snorren en Blauwborsten.
24 mei: ‘s Ochtends vliegen 2 WITWANGSTERNS over de Matsloot richting Leekstermeer (waarnemer: Michel Wijnhold).
In het Klein Waal jaagt een Grauwe Vliegenvanger op insecten. In de omgeving hoempen 3 Roerdompen (waarnemer: Bernard Versloot).
Ook in het Groot Waal wordt een Grauwe Vliegenvanger ontdekt. In het gebied ten noorden van het bos maakt een Watersnip zijn mekkerende baltsvlucht (waarnemer: Hans Verhoogt).
‘s Avonds roepen langs de Drentse Dijk 8 Kwartels en zijn aan de zuidkant 4 Paapjes te zien, waarvan 3 zingende mannen (waarnemer: Maarten Jansen).
23 mei: Aan de oostkant van De Peizerweering wordt een Kleine Rietgans ontdekt. In deze tijd van het jaar is dat een uitzonderlijk zeldzame waarneming (waarnemer: Eelke Schoppers).
22 mei: ‘s Nachts roepen in de Weeringsbroeken 3 Kwartels. Ook zijn meerdere baltsende Watersnippen te horen (waarnemer: Frederik Janse).
‘s Ochtends vliegt een onvolwassen Lepelaar boven het Matslootgebied. Een Roerdomp man vliegt langs de Matsloot. In het gebied jagen 4 Bruine Kiekendieven.
21 mei: In De Blauwvennen jagen 3 Boomvalken. Een Roerdomp vliegt over de Hooiweg. In het water voor de Mijmerbank landen 3 paartjes Zomertaling (waarnemer: Bert Helder).
In het plas-drasgebied bij de Zanddijk foerageren 5 Temmincks Strandlopers (zie foto hiernaast).
18 mei: Langs de Zanddijk foerageren 2 Bontbekplevieren en langs de Drentse Dijk zingt een Paapje (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Groot Waal zingt een Wielewaal. In De Blauwvennen foerageren 2 Lepelaars (waarnemer: Roelof Blaauw).
17 mei: ‘s Nachts wordt in De Peizerweering een KLEINST WATERHOEN gehoord. ‘s Ochtends foerageert een Krombekstrandloper langs het Eelderdiep (waarnemer: Eelke Schoppers).
In het Matslootgebied vliegt 1 en in De Blauwvennen 2 Lepelaars over. In het Matslootgebied jaagt ook een Havik man. In het plas-drasgebied langs de Zanddijk foerageren o.a. 2 Temmincks Strandlopers en een groep van zo’n 30 Gele en Noordse Kwikstaarten. Ook vliegen er 5 Kleine Plevieren rond en foerageert er een groep van 4 mannetjes Zomertaling.
Bij de Noorddijk zwemt een Zomertaling vrouw met pullen. Hier bloeien ook Brede Orchissen en vliegen de eerste Glassnijders (zie foto hiernaast van waarnemer: Evert-Jan Slot).
16 mei: Bij Achter de Es foerageren 2 Lepelaars (waarnemer: Siemen Stienstra).
15 mei: Bij het plas-drasgebied langs het Eelderdiep bij de Zanddijk is de Zilverplevier nog aanwezig. Ook zijn er 2 Oeverlopers, 2 Kleine Plevieren, 2 Temmincks Strandlopers en 7 Bosruiters te zien. Langs de Drentse Dijk jaagt een Sperwer en bij de Noorddijk foerageert een Lepelaar (waarnemer: Tseard Mulder).
14 mei: Tijdens een broedvogeltelling in De Peizerweering worden o.a. 8 Snorren, 3 Sprinkhaanzangers en zeker 20 Waterrallen gehoord.
In De Blauwvennen vliegen 5 Boomvalken rond. In het plas-drasgebied langs de Zanddijk foerageren 3 Temmincks Strandlopers, een Zilverplevier (in zomerkleed), 1 Bontbekplevier en 2 Noordse Kwikstaarten (waarnemer: Eelke Schoppers).
13 mei: In het Matslootgebied zijn weer meerdere Baardmannetjes en Tapuiten te zien. Bij het Klein Waal zijn 2 Boomvalken aanwezig (waarnemer: Bernard Versloot).
Eén van deze valken komt een voorbij cirkelende Havik man in de gaten houden. Een vrouwtje Bruine Kiekendief wil een prooi overnemen van een mannetje, maar die besluit het zelf op te eten.
12 mei: In het Matslootgebied zijn ‘s ochtends 4 Roerdompen te horen. Ook zijn hier 12 Baardmannetjes, waarvan 2 jongen, en een paartje Tapuit te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Langs de Weeringse Dijk roept een Porseleinhoen. Bij de stuw in het Eelderdiep hier is een Oeverloper te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Drentse Dijk roepen 2 Kwartels. In het plas-dras gebied langs de Zanddijk foerageren zo’n 15 Bosruiters, 15 Kemphanen, 4 Kleine Plevieren, 2 Bontbekplevieren, 1 Groenpootruiter, 1 Temmincks Strandloper en een Oeverloper. In De Peizerweering wordt gebaltst door een paartje Kleine Plevier.
In het veen langs de Noorddijk staat het Waterdrieblad in bloei en is veel Veenpluis te zien.
10 mei: Langs de Drentse Dijk ten zuiden van de Noorddijk zingen 6 Paapjes. In De Peizerweering foerageren 5 Noordse Kwikstaarten samen met 10 ‘gewone’ Gele Kwikstaarten en ook 4 Kleine Plevieren samen met 1 Bontbekplevier. Een Havik komt hier voorbij jagen (waarnemer: Maarten Jansen).
Langs de Drentse Dijk roept ‘s avonds laat een Kwartelkoning. De vogel vliegt op, als gestopt wordt om te luisteren (waarnemer: Eelke Schoppers).
9 mei: Boven het Langmameer foerageren zeker 40 Oeverzwaluwen (waarnemer: Cees Koelewijn).
8 mei: Boven De Blauwvennen vliegen een Dwergmeeuw en 4 Boomvalken (waarnemer: Michel Wijnhold).
5 mei: Bij de Roderwolderdijk probeert een Scholekster een Rode Wouw te verjagen (waarnemer: Marieke Koerselman).
In De Blauwvennen bidt een Visarend langdurig boven de zuidslenk. In het Matslootgebied heeft een Sperwer man een prooi gevangen. Hij wordt door een man Bruine Kiekendief achterna gezeten (zie filmpje op Youtube). Bij het Klein Waal hoempt een Roerdomp zeer luidruchtig.
4 mei: Tijdens een broedvogeltelling in het Matslootgebied wordt een spelende OTTER gezien. Ook vliegen er 3 Roerdompen achter elkaar aan boven het gebied en landt er een Bruine Kiekendief met nestmateriaal (waarnemer: Bernard Versloot).
Langs de Hooiweg zingen 2 Snorren. In het gebied vliegt een Bokje op.
3 mei: Langs de Noorddijk foerageren zo’n 100 Kemphanen en zijn ook 2 paartjes Zomertaling te zien. Bij de Broekstukken roepen 2 Kwartels (waarnemer: Evert-Jan Slot).
In Polder Lage Land zit een Slechtvalk op een molshoop. In het Matslootgebied zit een Boomvalk in een boompje (waarnemer: Tseard Mulder).
Ook vliegt hier een Roerdomp. Langs de Onlandse Dijk is een Baardmannetje te zien (waarnemer: Jan Kamphorst).
2 mei: Bij de petgaten langs De Gouw foerageren 30 Kemphanen en 20 Regenwulpen (waarnemer: Frederik Janse).
Ook in het Matslootgebied foerageert een groep van ruim 40 Regenwulpen. Hier zijn ook zeker 3 Roerdompen te horen en 4 Tapuiten en 10 Baardmannetjes te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
In het Matslootgebied jagen ook 2 Boomvalken (foto hiernaast en waarnemer: Willem Hovinga).
In een hoogspanningsmast zit een man Slechtvalk op de uitkijk. In het gebied zijn ook zeker 7 Snorren te horen (waarnemer: Cees Koelewijn).
‘s Avonds baltst er een paartje Roerdomp boven het Matslootgebied (waarnemer: Michel Wijnhold).
1 mei: In de Weeringsbroeken foerageren 160 Kemphanen. Een Roerdomp landt in het riet langs de Woudrustlaan (waarnemer: Jacob Poortstra).
Bij De Beelestukken foerageren 2 Beflijsters, 8 Tapuiten en 70 Regenwulpen. Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk lopen 4 Kleine Plevieren en vliegen 3 Lepelaars over (waarnemer: Frederik Janse).
In De Peizerweering foerageren minstens 10 Bosruiters en jagen (tegelijk) 3 vrouwen Bruine Kiekendief. In De Broekenweering vliegt een Beflijster man.

30 apr: Aan de oostkant van het Matslootgebied landen ‘s avonds 5 Lepelaars (waarnemer: Marieke Jansen).
In een bosje in het Matslootgebied wordt het vrijwel volledige verenpak van een Slechtvalk man gevonden (zie foto hiernaast). Onduidelijk hoe het dier aan zijn eind is gekomen.
28 apr: Ten zuiden van Sandebuur foerageren 95 Regenwulpen. In de Berging Sandebuur zitten 4 paartjes Baardman in het riet. Ook foerageert hier een Lepelaar in de plas.
27 apr: Boven het Langmameer foerageren 2 Zwartkopmeeuwen en 3 Dwergmeeuwen. In het Matslootgebied zit een Slechtvalk in een hoogspanningsmast en rust een paartje Havik samen in een bosje. Ook jaagt hier een vrouw Visarend (waarnemer: Paul Berghuis).
In De Broekstukken zijn 3 Paapjes aanwezig (waarnemer: Maarten Jansen).
Bij de Noorddijk foerageren 20 Kemphanen. Een Havik man jaagt over de Drentse Dijk. Bij de Zanddijk foerageren 40 Kemphanen en een Groenpootruiter. In de noordoosthoek van De Peizerweering foerageert een Lepelaar.
‘s Avonds zijn in het Matslootgebied 2 Snorren te horen. Ook zijn hier 7 Tapuiten en een Paapje te zien. In De Blauwvennen foerageren 3 Bosruiters en in Polder Roderwolde zo’n 100 Regenwulpen (waarnemer: Tseard Mulder).
Aan de noordkant van de Matsloot jaagt een Ransuil en foerageren 2 Lepelaars (waarnemer: Michel Wijnhold).
26 apr: Langs de Noorddijk foerageren 6 Lepelaars, 120 Kemphanen, een Zwarte Ruiter en 3 Bonte Strandlopers. Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk foerageren 2 Bontbekplevieren en een Groenpootruiter. Boven het Eelderdiep jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Broekenweering wordt een Havik man achtervolgd door 2 Zwarte Kraaien.
25 apr: ‘s Nachts roepen in De Peizerweering 2 en in het Matslootgebied 4 Porseleinhoenen.
Langs de Woudrustlaan zingt een Geelgors (waarnemer: Harry Westerhuis).
In de avondschemer vliegen 2 Lepelaars, 3 Bruine Kiekendieven en 25 Regenwulpen boven het Matslootgebied. Bij het Hoge Bruggetje roept weer een Porseleinhoen (waarnemer: Bernard Versloot).
24 apr: Bij de Zanddijk zijn kort 2 mannetjes STELTKLUUT te zien (foto hiernaast). In De Kampjes rusten 2 Lepelaars. In het Matslootgebied foerageert nog een Lepelaar en ook 20 Kemphanen.
Rond het Klein Waal hier zijn ‘s ochtends 3 Snorren en meerdere Sprinkhaanzangers te horen. Ook zijn hier Baardmannetjes aanwezig (waarnemer: Bernard Versloot).
23 apr: In De Zuidermaden rusten 34 Regenwulpen en 8 Kemphanen. Ook is er een Zomertaling te zien (waarnemer: Virry Schaafsma).
Langs de Onlandse Dijk zingen talloze Rietzangers en meerdere Snorren. Over het pad huppelt een Hermelijn. In de lucht baltst een paartje Bruine Kiekendief.
22 apr: In Polder Vredewold foerageren 54 Regenwulpen (waarnemer: René Oosterhuis).
Bij De Beelestukken zijn 4 Beflijsters en een Paapje aanwezig. Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk baltsen 2 Zomertaling woerden om een vrouwtje. Ook is hier een Gele Kwikstaart te zien. (waarnemer: Frederik Janse).
In de Berging Sandebuur zingt een Snor.
21 apr: In De Kampjes vliegt een Bokje op en foerageert een Zwarte Ruiter. Een Slechtvalk jaagt langs De Gouw (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied heeft een Sperwer man een Baardmannetje geslagen (waarnemer en foto hiernaast: Willem Hovinga).
Rond de Onlandse Dijk hier zingen zeker 3 Snorren.
20 apr: Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk foerageren 90 Kemphanen en een Kleine Plevier. Aan de oostkant van de Peizerweering zijn een Beflijster, een Kluut en een Groenpootruiter te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
2 KRAANVOGELS vliegen over de Lettelberter Petten (waarnemer: René Oosterhuis).
19 apr: Voor de zon opkomt roepen aan de oostkant van De Peizerweering 6 Porseleinhoenen. Wat later hoempen er 3 Roerdompen in het gebied, zijn er 2 Snorren te horen en vliegt er een Bokje op. Een jagende Rode Wouw wordt door 2 Kokmeeuwen verjaagd.
Zuidelijker langs het Eelderdiep hoempen ook 3 Roerdompen. In De Weeringsbroeken foerageren zo’n 150 Kemphanen en 6 Witgatjes. Op verschillende plaatsen zijn groepjes Regenwulpen aanwezig (waarnemer: Jacob Poortstra).
In het Matslootgebied foerageert een Lepelaar. Langs de Onlandse Dijk hier zingen 2 Snorren en is een paartje Baardmannetje te zien. Bij de Meerweg foerageren 2 Gele Kwikstaarten (waarnemer: Cyriel van Deursen).
18 apr: In de omgeving van het Peizerdiep zijn meerdere groepen Beflijsters te zien, 17 vogels in totaal. Ook de eerste Koekoek wordt hier gehoord. In De Zuidermaden foerageert een Oeverloper. In De Kleibosch roept een Kleine Bonte Specht (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Zanddijk en bij het Eelderdiep foerageren groepen van respectievelijk 50 en 60 Kemphanen. Hier hoempt ook een Roerdomp (waarnemer: Harry Westerhuis).
17 apr: In het gebied rond de Noorddijk roepen ‘s ochtends 2 Porseleinhoenen en zijn meerdere Beflijsters te zien. Ook foerageert er een Zwarte Ruiter en een groep van 20 Kemphanen (waarnemer: Evert-Jan Slot).
In het Matslootgebied baltst weer een Bruine Kiekendief vrouw.
16 apr: Een Rode Wouw vliegt over de Hooiweg (waarnemer: Ane van Rees).
In De Broekstukken foerageren 11 Tapuiten. Ook zijn hier de eerste Regenwulpen te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de Zanddijk jaagt een Sperwer vrouw en foerageert een groep van 30 Kemphanen.
Een muskusrattenvanger heeft onlangs een slapende Otter ontdekt langs een sloot in De Onlanden (zie filmpje).
15 apr: ‘s Ochtends vliegt een groep Beflijsters op van een slaapplaats in De Weeringsbroeken (waarnemer: Frederik Janse).
In het Matslootgebied jaagt een subadulte vrouw Havik. Ook zingen hier 3 Snorren en zijn er veel Baardmannetjes aanwezig (waarnemer: Michel Wijnhold).
Bij de Onlandse Dijk jaagt een onvolwassen Slechtvalk en een man Havik (waarnemer: Lucie Kooistra).
Ook baltst hier een paartje Bruine Kiekendief. Langs de Midslenk groeit tussen de Pitrus het zeldzame Eenarig Wollegras (foto hiernaast).
14 apr: Bij Het Beeld laat een Beflijster man zich van dichtbij bekijken (waarnemer: Frederik Janse).
In De Peizerweering jaagt een Havik man op de vele Wintertalingen.
‘s Middags roept een Groene Specht in de houtwallen bij Het Beeld en vliegen 3 Dwergmeeuwen en 1 Zwarte Stern boven het water langs het Eelderdiep bij de Zanddijk (waarnemer: Tseard Mulder).
12 apr: Bij De Zuidermaden vliegt een Lepelaar over (waarnemer: Cees Koelewijn).
Ook bij het Langmameer zijn nu Baardmannetjes te vinden (waarnemer: Dieko Alting).
Rond het Klein Waal zijn 4 Waterrallen te horen. Ook ‘zingen’ hier de eerste Sprinkhaanzangers (waarnemer: Bernard Versloot).
In De Blauwvennen ‘zingt’ een Snor.
11 apr: In het Matslootgebied zijn al 4 Snorren te horen (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Peizermaden hoempen 4 Roerdompen. Bij het Eelderdiep foerageert een Kleine Plevier en langs de Zanddijk een Groenpootruiter. Bij de Noorddijk is een Zwarte Ruiter te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
Bij het Groot Waal foerageert een Tapuit. Langs de Onlandse Dijk jaagt een Sperwer vrouw en bij het Langmameer 2 Bruine Kiekendieven, man en vrouw (waarnemer: Cees Koelewijn).
Op verschillende plaatsen in De Onlanden zijn de eerste Rietzangers gearriveerd.
10 apr: Langs de Noorddijk zijn 2 Hermelijnen (paartje?) te zien (waarnemer: Berend Schurer).
Op het Leekstermeer zwemmen 2 Geoorde Futen. Rond het meer zijn zeker 10 Grote Zilverreigers aanwezig.
Langs de Onlandse Dijk roepen 2 Waterrallen langdurig tegen elkaar in. In een hoogspanningsmast zit een Slechtvalk man op de uitkijk. 2 Bruine Kiekendief mannen jagen boven het Matslootgebied.
9 apr: In De Peizerweering wordt fanatiek gebaltst door een paartje Bruine Kiekendief.
‘s Avonds zijn langs de Drentse Dijk 5 Blauwborsten, 2 krijsende Waterrallen en 3 Porseleinhoenen te horen (waarnemer: Frederik Janse).
8 apr: Langs de Wolddijk foerageren 40 Kemphanen. Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk zwemmen 10 paartjes Pijlstaart. Een jagende Sperwer wordt belaagd door 2 Kokmeeuwen. (waarnemer: Frederik Janse).
‘s Avonds foerageren 50 Kemphanen langs de Drentse Dijk. Hier jagen ook 3 mannen Bruine Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
7 apr: In de Lettelberter Petten jaagt een Slechtvalk en foerageert een Bonte Strandloper (waarnemer: Tseard Mulder).
Op het Peizerdiep bij de Midslenk zwemmen 2 Geoorde Futen. Langs de Onlandse Dijk zijn weer meerdere groepjes Baardmannetje te horen.
6 apr: In De Peizerweering zijn ‘s ochtends veel bubbelende Heikikkers en 2 Roerdompen te horen.
In De Peizermaden worden 420 Kramsvogels geteld. Ook langs de Drentse Dijk zijn Heikikkers te horen (waarnemer: Harry Westerhuis).
‘s Avonds zorgt een jagende Havik voor onrust in De Weeringsbroeken. Hier foerageert een Lepelaar en vliegen 30 Kemphanen op (waarnemer: Frederik Janse).
Bij Hoeve Eiteweert in het Matslootgebied roept de eerste Porseleinhoen van het jaar (waarnemer: Marieke Jansen).
5 apr: Langs het Eelderdiep bij de Drentse Dijk hoempen ‘s ochtends 2 Roerdompen en vliegt een Bokje op. Ook jaagt hier een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).
In de petgaten langs de Noorddijk is een paartje Tafeleend en een paartje Dodaarzen aanwezig (waarnemer: Evert-Jan Slot).
In De Bolmert wordt de Klapekster weer gezien (waarnemer: Cees Koelewijn).
‘s Avonds zijn bij de Zanddijk 40 Kemphanen te zien. Hier jagen ook 2 Bruine Kiekendieven, man en vrouw (waarnemer: Harry Westerhuis).
4 apr: De eerste Boerenzwaluwen vliegen weer boven De Onlanden (waarnemer: Marieke Koerselman).
Bij het Eelderdiep foerageren 150 Kemphanen en 40 Grutto’s. In De Bolmert jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Roderwolderdijk zijn 2 Witgatjes te zien. In het Matslootgebied hoempen ook 2 Roerdompen en foerageren 9 Kemphanen (waarnemers: Cees Koelewijn en Virry Schaafsma).
Een Hermelijn loopt over de Onlandse Dijk. Een Slechtvalk die jaagt op een groep Spreeuwen zorgt voor spektakel (foto hiernaast en waarnemer: Lucie Kooistra).
Een Havik man kruist op topsnelheid de Zanddijk. Vlak langs de Madijk sluipt een Waterral door het riet.
3 apr: In de omgeving van het Klein Waal in het Matslootgebied zijn meerdere groepen Baardmannetjes aanwezig. Ook vliegt hier een Roerdomp op (waarnemer: Bernard Versloot).
Langs de Weeringse Dijk zijn 5 paartjes Baardman te zien in het riet (waarnemer: Marieke Koerselman).
1 apr: In het Matslootgebied is een Hermelijn te zien en zijn meerdere Baardmannetjes en een Roerdomp te horen (waarnemer: Lucie Kooistra).
Bij De Kampjes vliegen een aantal Watersnippen en ook 2 Bokjes op. In een groep soortgenoten langs de Zanddijk vliegt ook een grotendeels witte Spreeuw mee (foto).

31 mrt: Bij Hoeve Eiteweert in het Matslootgebied schuilt een Havik voor de stormwind (waarnemer en foto hiernaast: Erik Jansen).
30 mrt: 3 Lepelaars vliegen over de Drentse Dijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
29 mrt: In De Middelvennen rusten 8 Lepelaars. In een petgat langs de Noorddijk zwemmen 3 Dodaarzen (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Roderwolderdijk in het Matslootgebied foerageren 40-50 Kemphanen (waarnemer: Siemen Stienstra).
28 mrt: ‘s Ochtends vroeg hoempen Roerdompen in De Peizerweering bij het Eelderdiep en langs De Gouw. Bij De Kampjes jaagt een Sperwer (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Drentse Dijk bij De Beelestukken zingen al meerdere Blauwborsten. Ook hier jaagt een Sperwer (waarnemer: Frederik Janse).
Bij de Drentse Dijk komt ook een Lepelaar overvliegen. In De Broekenweering baltst een Buizerd paar (zie foto hiernaast van waarnemer: Marieke Koerselman).
In het Matslootgebied vliegt een KRAANVOGEL over (zie foto hiernaast). In De Bolmert is een Klapekster aanwezig (waarnemer en foto: Willem Hovinga).
26 mrt: In een petgat langs de Noorddijk zwemt een Dodaars. In de Midslenk in het Matslootgebied zwemmen 2 Grote Zaagbekken (man en vrouw) (waarnemer: Leo Stockmann).
In De Bolmert jaagt een onvolwassen vrouw Blauwe Kiekendief. De voorjaarstrek van de Windes is weer begonnen. Let op springende vissen bij de stuwen.
25 mrt: Langs de Drentse Dijk zingen de eerste Kneutjes en ook ‘mekkert’ er al een Watersnip in de lucht (waarnemer: Harry Westerhuis).
24 mrt: In het Matslootgebied jaagt een Blauwe Kiekendief en worden een Lepelaar, een Bokje en zeker 8 Baardmannetjes gezien (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Westermade jagen een onvolwassen Blauwe Kiekendief en een vrouw Havik (waarnemer: Maarten Jansen).
In De Peizerweering zorgt een onvolwassen ZEEAREND ‘s ochtends vroeg voor paniek onder de watervogels. Ook jaagt hier een man Slechtvalk en vliegt een Bokje op.
Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk foerageren ‘s middags 60 Grutto’s. Hier jaagt ook een Havik (waarnemer: Frederik Janse).
23 mrt: In De Peizerweering jaagt een Slechtvalk (waarnemer: Tseard Mulder).
22 mrt: In het Matslootgebied jagen 2 Blauwe Kiekendieven en een Havik. Ook zijn er 3 Baardmannetjes te zien en wordt een deels door een Otter opgegeten vis gevonden (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Weeringsbroeken foerageren 42 Kemphanen. Langs het Eelderdiep jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief en vliegt een Bokje op (waarnemer: Jacob Poortstra).
Ook langs het Peizerdiep bij De Kleibosch worden verse sporen van een Otter gevonden.
‘s Avonds gaan 241 Grote Zilverreigers en 1 Kleine Zilverreiger slapen in De Blauwvennen (waarnemer: Aart van der Spoel).
21 mrt: In De Blauwvennen jagen een vrouw Bruine Kiekendief en een Havik (waarnemer: Ane van Rees).
20 mrt: In het Matslootgebied hoempen 2 Roerdompen en vliegt een Bruine Kiekendief vrouw. Ook zijn er 3 Baardmannetjes te zien en krijsen er meerdere Waterrallen (waarnemer: Bernard Versloot).
Op het Peizerdiep bij Roderwolde zwemmen 3 Nonnetjes, waarvan 1 man (waarnemer: Virry Schaafsma).
Halverwege de Drentse Dijk hoempt een Roerdomp vanuit het riet bij het Eelderdiep (waarnemer: Aaldrik Silius).
Langs de Zanddijk in De Weeringsbroeken foerageren 102 Kemphanen en een Bonte Strandloper. Een jagende Havik man zorgt hier voor een korte paniek.
19 mrt: Bij het Groot Waal heeft een Havik een prooi gevangen (waarnemer: Harry Westerhuis).
18 mrt: Bij de Zanddijk loopt een Hermelijn en foerageren 40 Kemphanen. Langs de Weeringse Dijk jaagt een Havik man (waarnemers: Harry Westerhuis en Ingeborg Luiken).
Een Otter heeft een spraint (keutel) achter gelaten op het fietspad van de Zanddijk in De Broekenweering.
17 mrt: Langs de Onlandse Dijk zijn 2 Baardmannetjes te zien. In het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).
Hier ook hoempt een Roerdomp al weer regelmatig.
15 mrt: In De Weeringsbroeken foerageren 37 Kemphanen en 2 Bontbekplevieren. Langs het Eelderdiep zijn twee groepen van resp. 26 en 28 Pijlstaarten te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de Noorddijk heeft een Slechtvalk man een vogel geslagen. Een Hermelijn in winterkleed loopt langs de Drentse Dijk (waarnemer: Maarten Jansen).
Een IJsvogel vliegt over de Schipsloot bij Roderwolde (waarnemer: Kees Faber).
In De Peizerweering jaagt een Havik man.
14 mrt: Bij het Langmameer foerageren de eerste (2) Kluten. Hier jaagt ook een Sperwer (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Drentse Dijk wordt een Hermelijn in winterkleed gezien (waarnemer: Ingeborg Luiken).
13 mrt: Deze Otter in De Onlanden (zie foto hiernaast) lijkt drachtig te zijn. Zou mooi zijn, maar blijft nog even afwachten.
12 mrt: Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in De Peizerweering fanatiek op de eenden en steltlopers (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs het Eelderdiep jaagt ze een Witgatje op. Hier zwemmen ook 10 paartjes Pijlstaart en een paartje Zomertaling (waarneming: Frederik Janse).
11 mrt: In het Matslootgebied jaagt een vrouw Bruine Kiekendief.
10 mrt: Een vrouw Sperwer jaagt langs het Peizerdiep. Bij de Zanddijk zit een Havik man op de grond (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Weeringsbroeken foerageren 31 Kemphanen, 4 Bonte Strandlopers en 2 Bontbekplevieren. Bij het Eelderdiep staan zo’n 210 Grutto’s te rusten.
9 mrt: In De Blauwvennen zwemt het eerste paartje Zomertaling. In De Middelvennen staan 9 Lepelaars en zwemt een Nonnetje (waarnemer: Gieneke van der Velde).
Bij De Broekstukken jaagt een Slechtvalk. In De Weeringsbroeken foerageren de eerste 25 Kemphanen en 3 Bonte Strandlopers. Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk foerageren 150 Grutto’s (waarnemer: Tseard Mulder).
In Polder Roderwolde jaagt een Havik man. Op het Peizerdiep bij Roderwolde zwemmen 4 Nonnetjes (waarvan 1 man).
8 mrt: Aan de oostkant van het Matslootgebied worden 3 verschillende Roerdompen gezien of gehoord (waarnemer: Michel Wijnhold).
Ook bij Sandebuur hoempt een Roerdomp. Hier vliegen ook 2 Lepelaars voorbij (waarnemer: Trea Pestman).
Langs de Drentse Dijk zingen alweer tientallen Veldleeuweriken.
‘s Nachts zijn langs resp. de Drentse Dijk en de Zanddijk 2 Ransuilen aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
7 mrt: In het Matslootgebied hoempt de eerste Roerdomp van het jaar en worden 89 Grote Zilverreigers geteld op een slaapplaats. Ook zijn er 3 Baardmannetjes en een paartje Slechtvalk aanwezig en jaagt er een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Michel Wijnhold).
6 mrt: Langs de Zanddijk jaagt een man Havik (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs het Eelderdiep hier zijn 35 Pijlstaarten te zien (waarnemer: Virry Schaafsma).
In het Matslootgebied vliegt een vrouw Roerdomp op.
5 mrt: Bij de Zanddijk jaagt de eerste Bruine Kiekendief (een vrouw) van het jaar (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs de Noorddijk wordt weer een Hermelijn in wintervacht gezien (waarnemer: Ans van der Veen).
02 mrt: Bij de zandgaten aan het eind van de Matsloot zijn ‘s ochtends 11 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Erik Jansen).

28 feb: In De Broekenweering jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Hier rusten ook 6 Reeën.
27 feb: In De Weeringsbroeken zijn 60 Goudplevieren te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
Hier foerageren ook meerdere Bonte Strandlopers (waarnemer: Harry Westerhuis).
26 feb: Bij de Zanddijk jaagt een Havik vrouw (waarnemer: Harry Westerhuis).
Bij de zandgaten in het Matslootgebied jaagt een Ruigpootbuizerd en zijn 6 Waterpiepers te zien. Op de zandgaten zwemt, tussen 300 Smienten, een paartje Nonnetje (waarnemer: Michel Wijnhold).
24 feb: Langs het Eelderdiep jagen 2 Blauwe Kiekendieven, waaronder een man. Ook is hier een Havik vrouw aanwezig (waarnemer: Maarten Jansen).
In De Weeringsbroeken lopen een Bonte Strandloper, 4 Goudplevieren en de eerste 2 Grutto’s in een groep Kieviten. In Polder Lage Land jaagt een Slechtvalk (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Middags jagen 2 Blauwe Kiekendieven in vrouwelijk kleed (‘ringstaarten’) in De Peizermaden (waarnemer: Harry Westerhuis).
23 feb: In een gemengde groep ganzen langs de Zanddijk wordt een ROODHALSGANS ontdekt (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Middelvennen loopt een Lepelaar (waarnemer: Roelof Blaauw).
22 feb: Op het Leekstermeer zwemt een paartje Brilduiker. In De Blauwvennen jagen een Havik en 2 Blauwe Kiekendieven. Langs de Onlandse Dijk zijn meerdere groepjes Baardmannetjes te horen. Op het Peizerdiep zwemt een paartje Nonnetje (waarnemer: Tseard Mulder).
19 feb: ‘s Ochtends zit een groep van 47 Grote Zilverreigers bijeen in het Matslootgebied.
18 feb: In het Matslootgebied vliegt een Blauwe Kiekendief man op uit de vegetatie.
17 feb: Bij de Noorddijk laat een Hermelijn in wintervacht zich weer mooi bekijken (waarnemer: Hans Penninga).
Langs de Onlandse Dijk zijn weer 2 Baardmannetjes te zien. Een Sperwer man jaagt op hoge snelheid door het Matslootgebied.
‘s Avonds gaan 19 Blauwe Kiekendieven slapen in het Matslootgebied. Bij de hoogspanningsmasten is een paartje Slechtvalken aanwezig. Ook jaagt er weer een Ruigpootbuizerd in het gebied (waarnemer: Paul Berghuis).
Ook zo’n 180 Grote Zilverreigers gaan slapen in het Matslootgebied (waarnemer: Aart van der Spoel).
16 feb: Langs de Zanddijk loopt een Wezel (waarnemer: Frederik Janse).
Langs de Noorddijk zijn liefst 2 Hermelijnen in winterkleed tegelijk aanwezig. Langs de Onlandse Dijk zit een Baardmannetje in het Riet (waarnemer: Lucie Kooistra).
Ten zuiden van het Leekstermeer is de Klapekster weer te zien (waarnemer: Onne de Vries).
15 feb: In het Groot Waal foerageert een grote groep Sijsjes. Langs de Onlandse Dijk is een Baardmannetje te horen (waarnemer: Kees Faber).
Bij de Noorddijk laat een jagende Hermelijn in winterkleed zich lange tijd bewonderen (zie filmpje op Youtube).
14 feb: Op het Langmameer zwemmen 14 Grote Zaagbekken (4 vrouw) en een Nonnetje. Bij De Kleibosch foerageert een vrijwel geheel witte (leucistische) Kramsvogel in een grote groep soortgenoten (zie foto hiernaast). Een groep van 5 Kleine Zwanen vliegt over het Peizerdiep (waarnemer en foto: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied verstoord een Ruigpootbuizerd de baltsvlucht van een Buizerdpaar (waarnemer: Michel Wijnhold).
In de Broekenweering jaagt een Slechtvalk man.
13 feb: In het Matslootgebied zijn 5 Grote Zaagbekken (waarvan 1 vrouw) aanwezig (waarnemer: Harry Westerhuis).
12 feb: Langs de Drentse Dijk jaagt een Sperwer man (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Broekenweering vliegt een Witgat op.
11 feb: In het Eelderdiep bij de Weeringse Dijk zwemmen 4 Nonnetjes, waarvan 1 man, en 5 Grote Zaagbekken, waarvan 1 vrouw (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Groot Waal roept een Havik. Langs de Onlandse Dijk foerageert een Baardmannetje in het Riet.
Op de oevers van het Peizerdiep worden veel verse spraints (keutels) van de Otter gevonden.
10 feb: Langs de Drentse Dijk zit een Havik in een boompje (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Weeringsbroeken zingt de eerste Veldleeuwerik en foerageert een groep van 43 Witte Kwikstaarten (waarnemer: Tseard Mulder).
Op de zandgaten aan het eind van de Matsloot zwemmen 7 Nonnetjes (waarvan 4 man). In deze omgeving vliegen ook 2 Roerdompen op.
7 feb: Op het Peizerdiep zwemt een paartje Nonnetje (waarnemer: Harry Westerhuis).
‘s Middags vliegen in het Matslootgebied 14 Blauwe Kiekendieven, een Velduil en een Havik man rond. In De Blauwvennen jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Paul Berghuis).
6 feb: ‘s Ochtends staat een groep van 15-20 Grote Zilverreigers langs het Eelderdiep bij de Zanddijk (waarnemer: Marieke Koerselman).
5 feb: Langs het Peizerdiep wordt een jagende Havik man belaagd door 4 Zwarte Kraaien. Bij de stuw in het Eelderdiep bij De Peizerweering vliegt een Roerdomp vrouw uit de Pitrus.
4 feb: De Havik jaagt weer langs de Drentse Dijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
Op het half dichtgevroren Leekstermeer zwemmen duizenden eenden, voornamelijk Smienten.
3 feb: ‘s Middags twee jagende Haviken: bij de Noorddijk een man en in De Blauwvennen een vrouw.
Langs het Peizerdiep bij De Kleibosch heeft een Otter weer veel sporen achter gelaten.
2 feb: In De Bolmert is de Klapekster weer te zien (waarnemer: Roelof Blaauw).
Langs de Drentse Dijk foerageert een groep van zo’n 40-50 Witte Kwikstaarten, Rietgorzen, Geelgorzen en Waterpiepers (waarnemer: Harry Westerhuis).
1 feb: Op de Drentse Dijk loopt een Hermelijn. Bij de Zanddijk jaagt een Slechtvalk (waarnemer: Marieke koerselman).
Op het Peizerdiep zwemmen 7 Nonnetjes, waarvan 2 vrouwtjes (waarnemer: Ingeborg Luiken).

31 jan: Bij de Zanddijk probeert een Sperwer een Spreeuw te slaan, maar dit wordt verhinderd door een Zwarte Kraai. In deze omgeving jaagt ook een Havik (waarnemer: Marieke Koerselman).
Bij de Wolddijk lopen 8 Reeën in het veld.
30 jan: Een IJsvogel man zit boven het water van De Gouw bij de Zanddijk (waarnemer en foto hiernaast: Marieke Koerselman).
In het Matslootgebied zit een Slechtvalk man in een hoogspanningsmast op de uitkijk. Op het Peizerdiep zwemmen 3 paartjes Grote Zaagbek. Er wordt al druk gebaltst. Hier zwemt ook een paartje Nonnetje.
De afgelopen week zijn 2 Roerdompen (man en vrouw) en de Otter te zien geweest op een wildcamera in het Matslootgebied.
29 jan: Bij de Drentse Dijk is weer een Havik actief (waarnemer: Harry Westerhuis).
27 jan: Langs de Drentse Dijk jaagt een Slechtvalk zonder succes op een Wilde Eend. Ook foerageert hier een groep van zo’n 15 Witte Kwikstaarten (waarnemer: Frans Tijsterman).
26 jan: In De Peizermaden jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
25 jan: Langs de Drentse Dijk jaagt een Sperwer vrouw. Een Havik man zit op de uitkijk in een boompje.
24 jan: De eerste (8) Wulpen vliegen ‘s ochtends over De Peizerweering (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied landen aan het eind van de middag zeker 14 Blauwe Kiekendieven op hun slaapplaats. Drie(!) Slechtvalken hebben een fel en luidruchtig luchtgevecht boven het gebied. Een Havik man zit op het Hoge Bruggetje uit te kijken. Een Ruigpootbuizerd vliegt boven De Blauwvennen (waarnemer: Paul Berghuis).
23 jan: Langs het Langmameer vliegt een Velduil op (waarnemer: Hendrik Koops).
Op het Peizerdiep zwemmen, tussen de vele andere eenden, 2 Nonnetjes en 2 Pijlstaarten.
22 jan: In De Bolmert zit de Klapekster op de uitkijk op een paaltje (waarnemer: Tseard Mulder).
Een vrouw Slechtvalk jaagt op de eenden in de Matsloot. Langs de Onlandse Dijk zitten 4 Baardmannetjes in het Riet.
21 jan: In het Peizerdiep bij Roderwolde zwemmen 3 paartjes Grote Zaagbek (zie foto hiernaast).
20 jan: Een IJsvogel vliegt over het Peizerdiep ten zuiden van De Kleibosch.
17 jan: Op het Langmameer zwemmen 12 Grote Zaagbekken (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij een bosje langs de Zanddijk in De Broekenweering jaagt een Havik man. Een Kleine Bonte Specht vrouw laat zich hier mooi bekijken (waarnemer: Maarten Jansen).
16 jan: Nu het weer droog is, valt er veel te beleven in De Onlanden. In het Matslootgebied jaagt een Havik vrouw en een adulte vrouw Blauwe Kiekendief. Een andere (juveniele) Blauwe Kiekendief maakt ruzie met een vrouw Slechtvalk (zie filmpje op Youtube).
Langs de Onlandse Dijk vliegen 3 Baardmannetjes uit het Riet.
Bij de Roderwolderdijk foerageert een groep van zo’n 25 Witte Kwikstaarten (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Weeringsbroeken jaagt ook een (andere?) Slechtvalk. In Polder Vredewold foerageren 10 Grote Zilverreigers. Hier jaagt ook een Sperwer (waarnemer: Tseard Mulder).
14 jan: In het Matslootgebied foerageert een groep van 15 Witte Kwikstaarten (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs de Drentse Dijk foerageren 6 Waterpiepers (waarnemer: Tseard Mulder).
Door de recordhoge waterstand hebben veel muizen een toevlucht moeten zoeken op de dijken. Hier wemelt het dan ook van de muizengaatjes.
13 jan: In De Bolmert is de Klapekster weer aanwezig (waarnemer: Roelof Blaauw).
11 jan: In het Peizerdiep bij Roderwolde zwemmen 3 Grote Zaagbekken (waarnemer: Tseard Mulder).
10 jan: In het Matslootgebied jagen in de stormwind een Slechtvalk en 5 Blauwe Kiekendieven (4 vrouw en 1 adulte man) (waarnemer en foto hiernaast: Ane van Rees).
In Polder Lage Land foerageren 10 Grote Zilverreigers (waarnemer: Tseard Mulder).
07 jan: In De Peizerweering jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief en bij het Langmameer een Sperwer vrouw. In De Onlanden zijn nu veel Waterpiepers te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
06 jan: In een groep van ongeveer 1000 Kolganzen bij Sandebuur lopen opvallend veel (ongeveer 500) Rietganzen. Meestal komen die alleen in kleine aantallen in De Onlanden.
05 jan: In De Peizermaden jaagt een Havik. In het Matslootgebied heeft een Slechtvalk ruzie met 3 Zwarte Kraaien (waarnemer: Harry Westerhuis).
04 jan: Bij het Eelderdiep ten zuiden van de Zanddijk vliegt een ZEEAREND (zie foto hiernaast), die ook kort land in het gebied (waarnemer: Harry Westerhuis).
Boven De Westermade vliegt kort een Velduil (zie filmpje op Youtube).
Aan het eind van de middag landen 3 Blauwe Kiekendieven op een slaapplaats langs het Eelderdiep (waarnemer: Maarten Jansen).
02 jan: Ook in het nieuwe jaar is de Otter weer te zien op beelden van de camera’s in De Onlanden. Bij de Drentse Dijk jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.
01 jan: Aan de noordkant van het Leekstermeer worden 2 RAVEN gehoord en gezien (waarnemer: Judith Jonkman).

Ree. Foto: Wim van Boekel.
Sneeuwgors. Foto: Hendrik Koops.
Havik met Meerkoet. Foto: Jaap Koster.
Frater. Fot: Tseard Mulder.
Velduil. Foto: Hendrik Koops.
Baardman. Foto: Wim van Boekel.
Casarca’s. Foto: Willem Hovinga.
Reuzenstern. Foto: Willem Hovinga.
Zoetwaterspons. Foto: Wim van Boekel.
Hermelijn. Foto: Wim van Boekel.
Purperreiger. Foto: Bertus van der Velde.
Waterral. Foto: Wim van Boekel.
Vuurlibel. Foto: Wim van Boekel.
Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeft. Foto: Guido Helder.
Dwergspitsmuis. Foto: Wim van Boekel.
Otter. Foto: Henk Kiers.
Sterzegge. Foto: Wim van Boekel.
Temmincks Strandloper. Foto: wim van Boekel.
Glassnijder. Foto: Evert-Jan Slot.
Boomvalken. Foto: WIllem Hovinga.
Slechtvalk als prooi. Foto: Wim van Boekel.
Steltkluten. Foto: Wim van Boekel.
Sperwer met Baardman. Foto: Willem Hovinga.
Eenareig Wollegras. Foto: Wim van Boekel.
Slechtvalk en Spreeuwen. Foto: Lucie Kooistra.
Leucistische Spreeuw. Foto: Wim van Boekel.
Havik. Foto: Erik Jansen.
Kraanvogel. Foto: Willem Hovinga.
Leucistische Kramsvogel. Foto: Tseard Mulder.
IJsvogel. Foto: Marieke Koerselman.
Grote Zaagbekken. Foto: Wim van Boekel.
Zeearend. Foto: harry Westerhuis.