31 dec: In De Peizerweering jagen tegelijk 4 vrouwen Blauwe Kiekendief (waarnemer: Albert de Jong).
In De Blauwvennen zwemmen 6 mannen en 1 vrouw Grote Zaagbek (waarnemer: Michel Wijnhold).
30 dec: Bij de uitmonding van het Leeksterhoofddiep zit een IJsvogel op een tak boven het water (waarnemer: Arjan Alkema).
29 dec: Langs het Eelderdiep wordt een man Blauwe Kiekendief met prooi belaagd door 2 Buizerds. Hier jagen ook 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een groep van 21 Kleine Zwanen vliegt over De Peizermaden (waarnemer: René Dantuma) en even later ook over het Matslootgebied. Een IJsvogel scheert over het water bij de brug over de Zuidslenk in de Roderwolderdijk. In de hoogspanningsmast in Polder Lage Land eet een Slechtvalk man een prooi.
28 dec: In De Bolmert zwemmen 5 Grote Zaagbekken (waarnemer: Theo Bus).
In De Kampjes jaagt een Sperwer man achter een zangvogel aan.
27 dec: In het Matslootgebied is de 2e kj man STEPPEKIEKENDIEF te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
Kort daarna is de STEPPEKIEKENDIEF ook bij de Drentse Dijk te zien (zie foto hiernaast van waarnemer: Ana Buren).
Een Lepelaar vliegt over De Peizerweering richting het westen (waarnemer: Aaldrik Sillius).
In het Matslootgebied jagen ook een volwassen man Sperwer en een vrouw Blauwe Kiekendief.
26 dec: De man STEPPEKIEKENDIEF probeert, ondanks de harde wind, toch te jagen langs het Eelderdiep.
24 dec: In De Peizerweering maken 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief kort ruzie. In het plas-dras gebied langs de Zanddijk foerageert een Grote Gele Kwikstaart. In een weiland langs de Zanddijk in De Broekenweering foerageren 3 Waterpiepers (waarnemer: Aaldrik Sillius).
23 dec: In het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.
21 dec: Langs de Wolddijk zit een groep van ongeveer 10 PESTVOGELS in een struik (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Roelof Blaauw).
Langs de Onlandse Dijk is een Baardmannetje te zien.
20 dec: In het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.
18 dec: Op het Langmameer zwemt een vrouw Nonnetje. Op het Peizerdiep zijn in totaal 7 mannen en 1 vrouw Grote Zaagbek te zien. In De Kleibosch roept een Matkop (waarnemer: Tseard Mulder).
In polder Roderwolde loopt een ROODHALSGANS tussen de Brand- en Kolganzen. In De Bolmert zit de STEPPEKIEKENDIEF zich te poetsen in een dode boom.
‘s Nachts verschijnt een Velduil voor één van de wildcamera’s in het Matslootgebied.
17 dec: In Polder Lage Land zit een man Slechtvalk in een hoogspanningsmast. Ook in Polder Roderwolde is een Slechtvalk (vrouw) te zien. In De Blauwvennen zwemmen 3 Dodaarzen en in De Jarrens 2 Nonnetjes. In De Middelvennen vliegt een Roerdomp op (waarnemer: Roelof Blaauw).
In het Matslootgebied jaagt een Blauwe Kiekendief vrouw. In De Zuidermaden jaagt een Sperwer vrouw.
16 dec: Een Havik man jaagt langs De Gouw.
‘s Avonds landen 61 Grote Zilverreigers op de slaapplaats in de Lettelberter Petten (waarnemer: René Oosterhuis).
Voor één van de camera’s in De Onlanden is een vis etende Otter te zien (zie filmpje op Youtube).
15 dec: Op het Langmameer zwemmen 9 Nonnetjes (6 man).
14 dec: De STEPPEKIEKENDIEF zit op een paaltje in het gebied langs het Eelderdiep (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Blauwvennen zwemt een Geoorde Fuut (waarnemer: Roelof Blaauw).
12 dec: In Polder Lage Land loopt ‘s ochtends een ROODHALSGANS tussen de Kol- en Brandganzen (waarnemer: René Oosterhuis).
In het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.
11 dec: De STEPPEKIEKENDIEF jaagt bij het Peizerdiep en het Langmameer. In De Jarrens jaagt een Havik en zijn ook 2 Blauwe Kiekendieven te zien. In De Middelvennen foerageren 5 Waterpiepers. In De Blauwvennen jaagt een Ruigpootbuizerd. Op het Leekstermeer zwemt een vrouwtje Nonnetje (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij een brug in het Matslootgebied is een IJsvogel te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
In de Zuidslenk bij de Hooiweg vliegt een Roerdomp op (waarnemer: Martin Klaver).
9 dec: In het Matslootgebied vliegt een Roerdomp op (waarnemer: Willem Hovinga).
Hier jaagt ook een vrouw Blauwe Kiekendief.
8 dec: Een Slechtvalk jaagt langs de Drentse Dijk. Bij De Broekstukken jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Bij het gemaal langs de Noorddijk is weer een IJsvogel te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Blauwvennen zwemmen 3 Dodaarzen en vliegt een Roerdomp op. Ook hier is een IJsvogel aanwezig (waarnemer: Bert Helder).
In het Matslootgebied zit een Slechtvalk man in een hoogspanningsmast. In de Noordslenk bij de Roderwolderdijk zwemmen 3 Grote Zaagbekken (2 man).
7 dec: In De Bolmert-zuid landt een onvolwassen ZEEAREND in een boom (zie foto hiernaast van Willem Hovinga).
Bij de brug in de Zanddijk vliegt weer een IJsvogel heen en weer. Bij de stuw in het Eelderdiep steekt een Roerdomp over. Een man en vrouw Sperwer vliegen achter elkaar aan over het Peizerdiep. Bij de stuw zwemmen 7 Grote Zaagbekken (4 man) in het Peizerdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).
6 dec: Een Roerdomp sluipt voor de vogelhut in de Lettelberter Petten langs. In de weilanden hier zit een groep van zo’n 20 Grote Zilverreigers bij elkaar. In De Blauwvennen lopen meerdere Waterrallen op het ijs (zie foto hiernaast). Ook bij het Hoge Bruggetje is een Waterral op het ijs te zien (waarnemer: Frans Kromme).
Bij de stuw in het Eelderdiep maken 2 IJsvogels ruzie over de beste plek. Een Roerdomp vliegt over de dijk en gaat in een pitruspol zitten (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Peizerweering jagen een vrouw en een juveniele Blauwe Kiekendief. In De Broekenweering jaagt een Sperwer man op een groep Vinken. Op veel plekken in De Onlanden zijn overdag Reeën te zien.
5 dec: Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk vliegt een Roerdomp een paar keer heen en weer en ook een IJsvogel komt meerdere keren voorbij. Bij de stuw aan de noordkant van De Peizerweering ‘schaatst’ een andere Roerdomp over het ijs. 2 Waterrallen staan langs de kant te zonnen. Een IJsvogel landt op de stuw. In het gebied jagen een man en vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Ten oosten van De Westermade is een ROODHALSGANS te zien in een groep Kol- en Brandganzen.
4 dec: Vanuit De Middelvennen vliegt een Roerdomp richting Leekstermeer (waarnemer: Tseard Mulder).
3 dec: Bij De Kleibosch zijn 2 volwassen vrouwen Havik te zien. In De Blauwvennen jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een groep van 17 Kleine Zwanen vliegt over de Lettelberter Petten naar het westen. Ten zuiden van Lettelbert loopt een ROODHALSGANS in een groep Kol- en Brandganzen. Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in De Bolmert.
2 dec: Aan de noordkant van De Peizerweering zwemmen 2 Casarca’s. In het gebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Frans Tijsterman).
1 dec: De onvolwasssen man STEPPEKIEKENDIEF rust op een paaltje langs het Eelderdiep (waarnemer: Tseard Mulder).

30 nov: In Polder Lage Land foerageert een groep van 5 ROODHALSGANZEN (waarnemer: René Oosterhuis).
In de slenk aan de noordkant van De Kampjes foerageren 5 Grote Zaagbekken (3 man).
29 nov: Bij het gemaal langs de Noorddijk is een IJsvogel te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
Ook bij de brug over het Eelderdiep bij de Verlengde Boterdijk is een IJsvogel aanwezig. Even verderop langs het Eelderdiep staat een Vos op het ijs (zie foto hiernaast van waarnemer: Hans Elzinga).
Een man Slechtvalk jaagt op de Spreeuwen in De Weeringsbroeken. Hij pest daarbij ook een Havik man op. Langs het Eelderdiep jagen 3 Blauwe Kiekendieven, een adulte man en vrouw en een juveniel.
28 nov: Langs de Onlandse Dijk is een groepje van 5 Baardmannetjes te zien. Een Roerdomp vliegt over De Blauwvennen. Een Havik en een vrouw Blauwe Kiekendief jagen bij het Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).
Bij de brug in de Zanddijk komt een juveniele man Slechtvalk voorbij. Op het Eelderdiep hier zwemt een Dodaars. In het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Bij het Hoge Bruggetje is een IJsvogel te zien en bij de noordelijke brug in de Hooiweg zijn weer 2 IJsvogels aanwezig. In De Blauwvennen zwemmen 5 Grote Zaagbekken, waarvan 1 man (waarnemer: Frans Kromme).
27 nov: In de Lettelberter Petten is de SNEEUWGANS nog aanwezig. In De Middelvennen jaagt een Slechtvalk en zit een groepje Baardmannetjes in het riet. Bij de Rodervaart vliegt een Havik man over en is een IJsvogel te zien. In De Blauwvennen jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief en is bij de Noordslenk een Roerdomp te zien. In de Matsloot en in Polder Lage Land zijn ook IJsvogels te zien. In Polder Roderwolde loopt een ROODHALSGANS tussen de Kolganzen (waarnemer: René Oosterhuis).
De STEPPEKIEKENDIEF jaagt in De Peizerweering (waarneming: Jacob Poortstra).
26 nov: In het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief en vliegen zo’n 6000 Kolganzen over, richting oost (waarnemer: Aaldrik Pot).
In De Weeringsbroeken zit een juveniel SMELLEKEN in een boom (waarnemer: Aaldrik Sillius).
25 nov: In De Peizermaden wordt een Rode Wouw gezien (waarnemer: Alfred Hartsuiker).
IJsvogels (5 in totaal) zijn te zien langs de Noorddijk (waarnemer: Harry Westerhuis) en, in het Matslootgebied, bij het Hoge Bruggetje (waarnemer: Jaap Rosbeek), de Noordslenk en bij de noordelijke brug in de Hooiweg (2 stuks). Een Havik man zit op de uitkijk in een boom in het Groot Waal.
23 nov: In het gebied bij de Zanddijk zijn 3 Casarca’s te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de brug over het Eelderdiep vliegt een IJsvogel. In De Peizerweering jagen een Blauwe Kiekendief en een Havik (beide vrouw). In De Blauwvennen zwemmen 6 Grote Zaagbekken, waarvan 2 man (waarnemer: Harry Westerhuis).
22 nov: In de Lettelberter Petten is de SNEEUWGANS nog aanwezig. Hier zijn ook 2 Barmsijzen en 2 Goudvinken te zien. In Polder Lage Land staan 50 Goudplevieren in een groep van zo’n 3000 Kieviten. In De Blauwvennen laat een Roerdomp zich kort zien. In het Matslootgebied vliegen 7 Grote Zaagbekken over. In Polder Roderwolde jagen 2 mannen Blauwe Kiekendief. Een vrouw Bruine Kiekendief en een Havik jagen bij het Eelderdiep (waarnemer: Tseard Mulder).
21 nov: Er worden IJsvogels gezien bij het gemaal langs de Noorddijk, langs de Zanddijk in De Broekenweering en bij de stuw in het Peizerdiep. Op het Peizerdiep zwemmen 3 paartjes Grote Zaagbek. In De Broekenweering foerageert een groep van zo’n 100 Putters en Sijsjes. (waarnemer: Harry Westerhuis).
Hier jaagt ook een vrouw Blauwe Kiekendief.
18 nov: In de Peizerweering jaagt een vrouw Bruine Kiekendief.
17 nov: Bij het Hoge Bruggetje in het Matslootgebied laat een IJsvogel zich mooi zien (waarnemer: Jaap Rosbeek).
In de Midslenk zwemt een paartje Grote Zaagbek.
14 nov: De SNEEUWGANS is weer aanwezig in de Lettelberter Petten. Hier jagen ook 2 Blauwe Kiekendieven (waarnemer: Emma Zorgdrager).
In De Peizermaden is de onvolwassen man STEPPEKIEKENDIEF weer te zien (waarnemer: Gerard Twickler).
13 nov: Op de slenk in De Zuidermaden zwemmen 15 Grote Zaagbekken. In De Kleibosch roept een Matkop. Bij De Stenhorsten is de zwarte Reegeit weer eens te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de stuw in het Eelderdiep is een IJsvogel aanwezig (waarnemer: Jacob Poortstra).
Langs het Eelderdiep jagen een vrouw Blauwe Kiekendief, vrouw Bruine Kiekendief en een jonge Havik (waarnemer: Harry Westerhuis).
12 nov: In de Lettelberter Petten is weer een (de?) SNEEUWGANS te zien (waarnemer: René Oosterhuis).
In de Berging Sandebuur vliegt een volwassen KWAK op. Bij de vuilstort langs de Rodervaart is een Slechtvalk te zien. Op het Leekstermeer zwemmen 2 vrouwtjes Nonnetje. Aan de noordoostkant van het meer is een Roerdomp te zien (waarnemer: Martin Klaver).
De onvolwassen man STEPPEKIEKENDIEF jaagt weer boven het Eelderdiep (waarnemer: Tseard Mulder).
11 nov: In De Blauwvennen zit een IJsvogel op een paaltje in het water (waarnemer: Frans Kromme).
Een andere IJsvogel zit op de brug over de Midslenk bij de Roderwolderdijk (zie foto hiernaast). Ook bij de brug over de zuidslenk is een IJsvogel te zien. Mogelijk zijn er voor de vijfde keer Otters geboren in De Onlanden.
10 nov: De ROODHALSGANS is weer te zien, nu in Polder Lage Land (waarnemer: René Oosterhuis).
9 nov: In de Zuidslenk in het Matslootgebied zwemmen mogelijk twee Otters. Bij het Hoge Bruggetje is een IJsvogel te zien en op het Langmameer zwemmen 4 Grote Zaagbekken, waarvan 1 man (waarnemer: Frans Kromme).
In het Matslootgebied jagen 2 Bruine Kiekendieven en een juveniele Havik. Een groep van 8 Wilde Zwanen vliegt over. Langs het Eelderdiep jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Bij de stuw in het Eelderdiep is een IJsvogel te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
Ook bij de stuw in het Peizerdiep is een IJsvogel te zien. In een hoogspanningsmast in het Matslootgebied zit een vrouw Slechtvalk.
8 nov: Bij de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde vliegt een IJsvogel (waarnemer: Harry Westerhuis).
7 nov: In het Matslootgebied jaagt een Blauwe Kiekendief vrouw. Een man Slechtvalk zit in een hoogspanningsmast. Bij het Hoge Bruggetje vliegt een IJsvogel weg.
6 nov: Naast de brug over het Eelderdiep bij de Westerhorn vliegt een juveniele KWAK op (waarnemer: Joost Madern).
In De Weeringsbroeken loopt een ROTGANS in een klein groepje Brandganzen (zie foto hiernaast van waarnemer: Tseard Mulder).
De onvolwassen STEPPEKIEKENDIEF jaagt langs het Eelderdiep (zie filmpje op Youtube).
5 nov: In De Blauwvennen is weer een IJsvogel te zien. Hier jaagt ook een man Blauwe Kiekendief (waarnemer: Willem Hovinga).
De ROODHALSGANS is nog aanwezig, eerst tussen de Kolganzen bij Sandebuur (waarnemer: Tseard Mulder), later op de Es van Leutingewolde (zie foto hiernaast).
4 nov: Tussen de duizenden foeragerende Kolganzen bij Sandebuur loopt ook een ROODHALSGANS (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Peizerweering vliegt een Bokje op. Een Blauwe Kiekendief, Bruine Kiekendief en Sperwer (allen vrouw) ontmoeten elkaar bij de jacht boven het gebied. Ze laten elkaar met rust en vliegen allemaal een andere kant op.
3 nov: In De Blauwvennen is een IJsvogel te zien. In Polder Lage Land zitten 25 Goudplevieren in een groep van zo’n 400 Kieviten. In Polder Roderwolde foerageren 4000 Kolganzen (waarnemer: Roelof Blaauw).
Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk en in de Noordslenk in het Matslootgebied zijn ook IJsvogels te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Peizerweering jagen twee Blauwe Kiekendieven, een juveniel en een volwassen vrouw.
1 nov: In De Weeringsbroeken jagen een Havik en een Blauwe Kiekendief. In De Broekstukken foerageren 2 Waterpiepers (waarnemer: Tseard Mulder)
Ook in het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.

31 okt: In De Blauwvennen vliegt een Roerdomp op (waarnemer: Ingeborg Luiken).
Hier is ook een IJsvogel te zien (waarnemer: Bert Helder).
Een andere IJsvogel laat zich lang bekijken bij de visvangst in de Noordslenk (waarnemer: Harry Westerhuis).
In de Matsloot ten westen van het gemaal zit nog een IJsvogel op de railing van een bootje. In Polder Roderwolde foerageren zo’n 5000 Kolganzen.
28 okt: Bij het Hoge Bruggetje in het Matslootgebied is een IJsvogel te zien. In De Broekenweering scharrelen 3 Matkoppen in een houtsingel. In De Peizerweering jaagt een juveniele Blauwe Kiekendief een paar honderd Wintertalingen op.
‘s Middags is in De Blauwvennen een IJsvogel te zien. Hier jagen ook 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief (waarnemer: Ingeborg Luiken).
27 okt: In het Matslootgebied jagen een Sperwer en een Blauwe Kiekendief (beide vrouw). Een IJsvogel zit op een Lisdoddesigaar langs de Noordslenk bij de Roderwolderdijk.
26 okt: Bij de brug in de Zanddijk over het Eelderdiep is weer een IJsvogel te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
Een Velduil vliegt op uit een zeggeveld in het Matslootgebied.
25 okt: In het Matslootgebied vliegt een Bokje op. Langs de Onlandse Dijk zijn Baardmannetjes te zien.
24 okt: Ten zuiden van de Zanddijk zit een ZEEAREND in de dode boom. In dit gebied zijn ook 4 Casarca’s en een vrouw Bruine Kiekendief te zien. Ten noorden van de Zanddijk zwemmen 2 Dodaarzen op het Eelderdiep (waarnemer: Frederik Janse).
23 okt: Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk zijn een IJsvogel, Roerdomp en een Dodaars te zien. In De Weeringsbroeken foerageren 10 Waterpiepers. In De Broekenweering roept een Matkop. Ook bij de stuw in het Peizerdiep zit een IJsvogel. In het Matslootgebied jagen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Blauwvennen probeert een Buizerd een vis af te pakken van een Visarend (waarnemer: Ingeborg Luiken).
21 okt: In de Blauwvennen is de onvolwassen man STEPPEKIEKENDIEF weer te zien. Ook de Roerdomp en IJsvogel zijn hier weer aanwezig. In het Klein Waal zitten 2 Visarenden (waarnemer: Ane van Rees).
19 okt: Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt lange tijd in De Blauwvennen en bij het Klein Waal (waarnemer: Michel Wijnhold).
17 okt: De GESTREEPTE STRANDLOPER is nog aanwezig langs de Zanddijk. Hier foerageren ook 2 Zwarte Ruiters (waarnemer: Tseard Mulder).
Tijdens de maandelijkse watervogeltelling in De Peizermaden worden o.a. 20 Baardmannetjes, een IJsvogel, 18 Grote Zilverreigers en een vrouw Blauwe Kiekendief geteld (waarnemer: Jacob Poortstra).
16 okt: 3 Casarca’s landen langs het Eelderdiep. Hier is ook een Bokje te zien. Een IJsvogel vliegt vanaf het Eelderdiep naar de wijk Terborch (waarnemer: Tseard Mulder).
15 okt: In het plas-dras gebied ten noorden van de Zanddijk foerageert een GESTREEPTE STRANDLOPER (waarnemer en foto hiernaast: Andre Sikkema).
In De Blauwvennen zijn een IJsvogel, 4 Dodaarzen en een Roerdomp te zien. Een Sperwer jaagt bij de Onlandse Dijk. Hier zijn meerdere groepjes Baardmannetjes aanwezig (waarnemer: Willem Hovinga).
14 okt: In De Blauwvennen vliegt een Roerdomp op. Hier is ook weer een IJsvogel aanwezig bij de Mijmerbank (waarnemer: Bert Helder).
In De Weeringsbroeken jaagt een Rode Wouw.
13 okt: Opnieuw zijn er Otters geboren in De Onlanden, dit keer een drieling (zie filmpje).
11 okt: In De Blauwvennen vangt een Visarend een flinke vis. Hier zijn ook een Roerdomp, IJsvogel en Dodaars te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt boven het Eelderdiep ten zuiden van de Zanddijk. Een IJsvogel vliegt hier onder de brug door (waarnemer: René Dantuma).
In het riet langs de Roderwolderdijk roept een groepje Baardmannetjes.
8 okt: De STEPPEKIEKENDIEF jaagt ‘s ochtends weer langs het Eelderdiep. Bij de brug in de Zanddijk is een IJsvogel te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
De STEPPEKIEKENDIEF is ook in het Matslootgebied te zien. Hier zijn, langs de Onlandse Dijk, veel Baardmannetjes aanwezig. In De Blauwvennen zijn een Roerdomp en een IJsvogel te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
‘s Middags jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief boven het Eelderdiep. In een dode boom zit een juveniele Havik. Een IJsvogel vliegt weg bij de stuw bij de Weeringse Dijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
7 okt: Bij de stuw in het Eelderdiep is kort een IJsvogel te zien. Langs de Weeringse Dijk roepen 4 Baardmannetjes in het Riet. Ten zuiden van de Zanddijk vliegen 2 Bokjes op.
6 okt: In De Blauwvennen komt ‘s ochtends een ZEEAREND voorbij. Hier zijn ook een Visarend, Roerdomp en IJsvogel te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
5 okt: In De Blauwvennen jaagt ‘s ochtends een Visarend. Ook is hier een IJsvogel te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
Langs de Onlandse Dijk zijn op meerdere plekken Baardmannetjes aanwezig.
3 okt: Ook vandaag jaagt de STEPPEKIEKENDIEF weer in De Peizermaden (waarnemer: Sieds Rienks).
In de Lettelberter Petten heeft een Havik vrouw een prooi geslagen op het water. Deze is blijkbaar zo zwaar dat ze naar de kant moet ‘zwemmen’. Daar wordt de prooi van haar afgepakt door een Buizerd (waarnemer: Anco Bierman).
2 okt: Een Velduil vliegt hoog over het Eelderdiep richting het oosten (waarnemer: Gerard Huizinga).
De onvolwassen man STEPPEKIEKENDIEF jaagt ‘s middags in het zuidelijk deel van de Peizermaden. Een Visarend jaagt boven het Eelderdiep. In het plas-drasgebied ten noorden van de Zanddijk foerageert een Zwarte Ruiter (waarnemer: Tseard Mulder).
1 okt: Tijdens de Eurobirdwatch telling op de Zanddijk bij het Eelderdiep worden een Visarend, een Havik, 4 Bruine Kiekendieven, 1 vrouw Blauwe Kiekendief, 14 Grote Zilverreigers en een IJsvogel gezien en nog een aantal Waterrallen gehoord (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied zit de Visarend weer op dezelfde plek in de hoogspanningsmast.
‘s Avonds zijn bij het Hoge Bruggetje 2 IJsvogels te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).

30 sep: In De Blauwvennen vliegt een onvolwassen man STEPPEKIEKENDIEF voorbij (zie foto hiernaast). Ook zijn er 2 Roerdompen te zien (waarnemer en foto: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied zitten Visarenden in het Klein Waal en in een hoogspanningsmast. In een andere mast zit een Slechtvalk vrouw. Langs de Onlandse Dijk zijn in het Riet 2 groepjes Baardmannetje te horen.
‘s Avonds zit een Visarend in de dode boom langs het Eelderdiep ten zuiden van de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
29 sep: In de Lettelberter Petten zit een Roerdomp vlak naast de kijkhut in een boom (!). Zie foto hiernaast van waarnemer: Jaap Rosbeek.
Een Visarend jaagt kort in De Blauwvennen en vliegt dan naar het Leekstermeer (waarnemer: Bert Helder).
27 sep: Bij het Langmameer zit een Paapje op de uitkijk naar voedsel. Langs de Drentse Dijk slaat een Havik vrouw een prooi.
26 sep: In één dode boom in de Peizerweering zitten een Havik vrouw, Visarend en Bruine Kiekendief vrouw bij elkaar (waarnemer: Aaldrik Pot).
Een Otter met twee jongen zwemt en duikt op hoge snelheid overdag in een slenk (zie filmpje van waarnemer: Luut de Jong).
In het Matslootgebied zit de Slechtvalk vrouw weer in de hoogspanningsmast. In de top van een mast in Polder Lage Land zit een Visarend. Een Hermelijn steekt de Onlandse Dijk over. De BOOMMARTER is nog aanwezig in het Groot Waal.
25 sep: Een Visarend zit in een boompje bij de zandgaten in het Matslootgebied (waarnemer: Michel Wijnhold).
Met één van de wildcamera’s in De Onlanden is vastgelegd hoe een Wezel een vogel probeert te vangen (zie filmpje op Youtube).
24 sep: Op het Eelderdiep en de plassen aan weerszijden van de Zanddijk rusten zo’n 1000 Wintertalingen, met daartussen ook veel andere eenden (waarnemer: Michel Wijnhold).
23 sep: ‘s Ochtends houdt een groep Aalscholvers een drijfjacht in de Eelderdiepslenk. Minstens 15 Grote Zilverreigers profiteren mee van de vis die ondiep water opzoekt (zie filmpje op Youtube). Bij de stuw zit een groep van 9 Baardmannetjes in het riet. Een IJsvogel zit, heel kort, op de stuw.
‘s Middags zit in De Bolmert weer een Visarend in een boom (waarnemer: Bert Helder).
22 sep: Ten noorden van de Zanddijk is ‘s ochtends en ‘s middags een Visarend te zien. De eerste Kolganzen van het jaar vliegen hier over. In De Beelestukken jaagt een man Blauwe Kiekendief (waarnemer: Frederik Janse).
21 sep: De KOEREIGER is nog aanwezig in de Lettelberter Petten. Op een eilandje in de Midslenk in het Matslootgebied loopt een Bonte Strandloper (waarnemer: Tseard Mulder).
In dit gebied zit de Slechtvalk weer in een mast. Ook jagen er (minstens) 1 Visarend en een Sperwer vrouw.
20 sep: In het Matslootgebied zitten een Havik vrouw, Slechtvalk en Visarend (met vis) in opeenvolgende hoogspanningsmasten. Ook in De Broekenweering zit een Visarend in een mast.
Op de slaapplaats in de Lettelberter Petten strijkt een KOEREIGER neer tussen 84 Grote Zilverreigers (waarnemer: Aart van der Spoel).
19 sep: Achter de Es staan 26 Lepelaars te rusten. In De Bolmert jaagt een Visarend (waarnemer: René Oosterhuis).
18 sep: In De Bolmert vliegt een onvolwassen ZEEAREND over (waarnemer: Aaldrik Pot).
39 Ooievaars, die foerageerden in de gemaaide weilanden langs de Drentse Dijk, vliegen gezamenlijk op de thermiek weg (waarnemer: René Dantuma; zie ook filmpje op Youtube).
Een IJsvogel vliegt over het Peizerdiep. Boven het Langmameer en in De Zuidermaden jagen Visarenden. In De Kleibosch roept een Matkop (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds worden 91 Grote Zilverreigers geteld op de slaapplaats in de Lettelberter Petten (waarnemer: René Oosterhuis).
17 sep: In De Blauwvennen jaagt de eerste Blauwe Kiekendief (vrouw) van het seizoen. Ook is er weer een Visarend te zien en een Roerdomp (waarnemer: Willem Hovinga).
‘s Middags zijn weer 3 Visarenden te zien op verschillende plekken in De Onlanden (waarnemer: Harry Westerhuis)
‘s Avonds vliegen 2 KRAANVOGELS over Sandebuur (waarnemer: Harmike Satter).
16 sep: Bij de Mijmerbank langs de Hooiweg zijn een Roerdomp en een IJsvogel te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
Boven het Langmameer jagen ‘s ochtends 3 Visarenden tegelijkertijd (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een Sperwer vrouw jaagt in de gemaaide weilanden langs de Roderwolderdijk. Een Kluut rust bij de eilandjes in het Peizerdiep.
De nieuwste jonge Otters in De Onlanden zijn mooi in beeld voor een wildcamera in het gebied.
15 sep: ‘s Ochtends vroeg is een Ransuil te zien bij de kruising Zanddijk-Weeringse Dijk (waarnemer: Tseard Mulder).
Later in de ochtend zijn Visarenden te zien in De Bolmert, De Blauwvennen, langs De Gouw en in De Broekenweering. In De Middelvennen rusten 22 Lepelaars. In De Jarrens vliegt een Roerdomp over het riet. Een Groenpootruiter vliegt hier luid roepend rond. In het Klein Waal zitten 2 jonge Boomvalken in de bomen. Langs de Onlandse Dijk plingt een Baardmannetje in het riet. Een Slechtvalk man zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast in De Broekenweering.
Bij de Rodervaart vliegt weer een IJsvogel (waarnemer: Frans Kromme).
‘s Middags jagen weer 2 Visarenden boven het Langmameer (waarnemer: Tseard Mulder).
14 sep: ‘s Ochtends vliegen 3 Visarenden en een Reuzenstern boven De Blauwvennen. Bij de brug in de Hooiweg is een Hermelijn te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
Een juveniele STEPPEKIEKENDIEF jaagt op hoge snelheid over de Drentse Dijk. In De Kampjes vliegen 5 Lepelaars op. Boven het Langmameer jaagt een volwassen man Visarend.
‘s Avonds staan 10 Lepelaars in De Middelvennen (waarnemer: Arjan Alkema).
13 sep: In De Jarrens foerageren meerdere WITWANGSTERNS. Ook jaagt hier een Havik. In De Bolmert rust een Visarend op een paaltje. Een IJsvogel vliegt over de Rodervaart. In de Berging Sandebuur staat het Groot Blaasjeskruid in bloei (waarnemer: Frans Kromme).
Boven het Langmameer jagen 2 Visarenden (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds zitten een Havik en een Visarend in de dode bomen in De Peizerweering (waarnemer: Ingeborg Luiken).
12 sep: ‘s Avonds vliegen 8 Grote Zilverreigers en 10 Lepelaars over de brug in de Zanddijk bij het Eelderdiep. Een Havik jaagt op de vele Wintertalingen op het diep. Hoog in de lucht vliegen vele duizenden (Boeren)zwaluwen door de grote wolken muggen (waarnemer: Harry Westerhuis).
11 sep: In De Middelvennen rusten 37 Lepelaars. Hier jaagt ook een Visarend. In De Bolmert rust een andere Visarend en jagen een Boomvalk en een Sperwer. Een Roerdomp vliegt over het Leekstermeer naar De Blauwvennen (waarnemer: Tseard Mulder).
Een onvolwassen man STEPPEKIEKENDIEF is korte tijd aanwezig in het Matslootgebied (zie filmpje op Youtube). Hij verjaagt daar een Havik man die op de grond zit.
10 sep: In De Beelestukken jaagt een vrouw Grauwe Kiekendief en scharrelt een familie Gele Kwikstaart rond. In een bosje zit een Havik in een boom. Op de petgaten langs De Gouw bij de Wolddijk zwemmen al weer zo’n 50 Smienten (waarnemer: Frederik Janse).
In De Bolmert heeft een WITWANGSTERN een visje gevangen (zie foto hiernaast). Hier is ook een Visarend te zien (waarnemer en foto: Willem Hovinga).
9 sep: ‘s Ochtends cirkelen 3 Visarenden samen omhoog in de thermiek boven De Blauwvennen. Even later komt nog een 4e Visarend aanvliegen. In dit gebied is ook een IJsvogel te zien. In De Bolmert zit de eerste Klapekster van het seizoen in een dode boom (waarnemer: Bert Helder).
Langs de Noorddijk jaagt een Boomvalk (waarnemer: Jacob Poortstra).
‘s Middags zit een Visarend in één van de dode bomen in De Peizerweering (waarnemer: Tseard Mulder).
De SNEEUWGANS is nog aanwezig langs de Drentse Dijk (zie filmpje op Youtube).
8 sep: In De Weeringsbroeken foerageert een SNEEUWGANS tussen de Grauwe ganzen (zie foto hiernaast). In De Peizerweering jagen een Sperwer en een Boomvalk (foto en waarnemer: Tseard Mulder).
Boven het Langmameer jagen, kort na elkaar, 2 Visarenden. Een derde Visarend zit in een boom bij De Blauwvennen. Hier jaagt ook een Boomvalk (waarnemer: Harry Westerhuis).
7 sep: Een Roerdomp vliegt ‘s middags vrij laag over de Groningerweg van Langmameer naar De Broekenweering.
6 sep: Een volwassen Visarend jaagt boven de slenk in De Zuidermaden.
Aan het eind van de middag zit weer een Visarend met een vis in de dode boom bij Sandebuur. In De Middelvennen vliegt een Roerdomp (waarnemer: Bert Helder).
5 sep: Aan de zuidkant van het bos in de Lettelberter Petten zijn 2 IJsvogels te zien en 3 Waterrallen te horen (waarnemer: René Oosterhuis).
Boven het Leekstermeer foerageren 2 Zwarte Sterns. Een Visarend eet een vis in een dode boom bij Sandebuur.
Uit beelden van de wildcamera’s in De Onlanden blijkt dat er weer 2 JONGE OTTERS zijn. Ook werd een hoogzwanger vrouwtje gezien bij een andere camera in het gebied.
4 sep: In De Bolmert is een Visarend met prooi te zien. Hier jaagt ook een Boomvalk (waarnemer: Willem Hovinga).
In Polder Lage Land rust een groep van 400 Kieviten (waarnemer: Michel Wijnhold).
3 sep: in Polder Lage Land lopen zeker 20 Ooievaars (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een man Slechtvalk vliegt uit een hoogspanningsmast in het Matslootgebied en laat daarbij de zojuist gevangen postduif uit de klauwen vallen. Boven het riet langs de Onlandse Dijk jaagt een man Groene Glazenmaker.
In de Lettelberter Petten strijken ‘s avonds 114 Grote Zilverreigers neer op de slaapplaats (waarnemer: René Oosterhuis).
2 sep: In De Blauwvennen jaagt een Velduil (waarnemer: Ane van Rees).
Hier is ook een Roerdomp te zien en er jaagt weer een Visarend (waarnemer: Willem Hovinga).
Op een eilandje in de Midslenk in het Matslootgebied staat een Groenpootruiter.
1 sep: Een Visarend jaagt in De Peizerweering (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Blauwvennen vliegen ‘s middags 3 Visarenden om elkaar heen (waarnemer: Gerben ter Haar).

31 aug: In De Blauwvennen zijn 2 Reuzensterns en een IJsvogel te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Bolmert zit een Visarend lange tijd in een dode boom. In een plas rusten 10 Lepelaars. Ook boven het Leekstermeer jaagt een Visarend. In De Middelvennen rusten nog eens 22 Lepelaars.
30 aug: In het Groot Waal wordt een BOOMMARTER gefilmd door een wildcamera (zie foto hiernaast). Een nieuwe soort voor De Onlanden!
29 aug: ‘s Morgens zijn in De Bolmert liefst 3 Visarenden tegelijk aanwezig (waarnemer: Willem Hovinga).
28 aug: Bij Sandebuur laat een juveniele Visarend zich de vis niet afpakken door een Buizerd (waarnemer: Ane van Rees).
Een Groenpootruiter staat op één van de eilandjes in de midslenk in het Matslootgebied.
27 aug: ‘s Ochtends haalt een Visarend weer een prooi uit het Peizerdiep. Hij/zij vliegt ermee naar het Klein Waal waar de prooi in zo’n 40 minuten opgegeten wordt (waarnemers: Michel Wijnhold en Ane van Rees)
In De Blauwvennen vliegen 3 Roerdompen en jagen 2 Boomvalken (waarnemer: Ane van Rees).
26 aug: Een Visarend grijpt een vis uit het Peizerdiep (waarnemer: Aaldrik Pot).
Ook in De Blauwvennen is een Visarend te zien. In De Bolmert jagen 4 Bruine Kiekendieven tegelijk. Hier landen ook 9 Grote Zilverreigers (waarnemer: Bert Helder).
In De Broekenweering zitten 2 Boomvalken in de boom. Hier vliegt ook nog een late Viervlek en staat de Blauwe Knoop in bloei.
Met een wildcamera in De Onlanden is, bij toeval, vast gelegd hoe een Buizerd de prooi van een Havik vrouw probeert af te pakken (zie filmpje op Youtube).
24 aug: Bij het Leekstermeer zijn weer 2 Visarenden aanwezig. Ook vliegt hier nog een Koekoek rond (waarnemer: Willem Hovinga).
8 Grote Zilverreigers vliegen helaas op uit de dode bomen langs het Eelderdiep als daar illegale kanovaarders langs komen. In het gebied langs de Weeringse Dijk foerageren 7 Kemphanen.
23 aug: 2 onvolwassen Visarenden vliegen boven het Leekstermeer. In De Middelvennen rusten 30 Lepelaars. Hier vliegt ook een Boomvalk. In De Bolmert zuid jaagt een Sperwer vrouw (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Bolmert vliegt een PURPERREIGER op (zie foto hiernaast). Langs de Onlandse Dijk is een Hermelijn te zien (waarnemers: Willem Hovinga (foto) en Jaap Rosbeek).
Hier roept ook een groepje Baardmannetjes. In het Matslootgebied worden weer veel Waterspitsmuizen en ook Dwergspitsmuizen (zie foto hiernaast) gevangen in de live-traps.
22 aug: In het gebied langs de Weeringse Dijk laten een Waterral en een Porseleinhoen zich zien. Hier foerageren ook 2 Witgatjes (waarnemer: Tseard Mulder).
Een Roerdomp man vliegt ‘s avonds over het Matslootgebied. In de midslenk staan 3 Lepelaars.
21 aug: In de Midslenk in het Matslootgebied staan 2 Lepelaars. Een Tapuit vliegt over de Onlandse Dijk.
‘s Avonds jaagt een Sperwer vrouw laag over de Onlandse Dijk. 10 Lepelaars vliegen over in oostelijke richting.
20 aug: Op het slik in de Peizerweering foerageren 2 Kleine Strandlopers (waarnemer: Aaldrik Silius).
In De Bolmert is weer een Visarend aanwezig (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied jaagt een man Havik. Op de eilandjes in de midslenk rusten zo’n 50 Watersnippen. Langs de Onlandse Dijk vliegt een Roerdomp op.
19 aug: Een Otter man heeft zich mooi laten filmen tijdens een poetsbeurt (zie filmpje op Youtube).
In een dode boom bij De Bolmert zitten 2 Visarenden. In De Middelvennen rusten 32 lepelaars. Ook jagen hier 3 Bruine Kiekendieven (waarnemer: Bert Helder).
18 aug: Een Havik jaagt op Watersnippen in het Matslootgebied (waarnemer: Gerard Twickler).
Langs de Zanddijk rennen 2 jonge Waterrallen door de vegetatie (waarnemer: René Dantuma).
In Polder Roderwolde is een Visarend te zien (waarnemer: Johan Clobus).
In De Peizerweering zitten ‘s ochtends 10 Grote Zilverreigers, 5 Lepelaars en ook 5 Bruine Kiekendieven in het zonnetje.
17 aug: Op eilandjes in de Midslenk langs de Onlandse Dijk rusten zo’n 20 Watersnippen. Bij Roderwolde zit, zeer ongebruikelijk, midden op de dag een Kerkuil in de zon (zie foto hiernaast).
16 aug: In het plas-drasgebied langs de Zanddijk laat een Waterral zich zien. Hier foerageren ook 2 Bosruiters en 5 Watersnippen (waarnemer: René Dantuma).
15 aug: Langs de Zanddijk zijn ‘s avonds 16 Grote Zilverreigers en ruim 2000 Boerenzwaluwen te zien (waarnemer: René Dantuma).
8 aug: Een Roerdomp loopt over de Onlandse Dijk (waarnemer: Jaap Rosbeek).
‘s Avonds zijn bij de Zanddijk weer 11 Lepelaars en vele honderden zwaluwen te zien (waarnemer: René Dantuma).
6 aug: Langs het Eelderdiep is ‘s avonds een groep van 42 Lepelaars te zien. In het plas-drasgebied foerageren 5 Zilverplevieren (waarnemer: René Dantuma).
5 aug: Zo’n 800 Oeverzwaluwen jagen ‘s avonds boven het Eelderdiep op insecten (waarnemer: René Dantuma).
2 aug: Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk vliegt een Roerdomp op. Ook langs de Roderwolderdijk is een Roerdomp te zien (zie foto hiernaast). Hier steekt ook een IJsvogel het pad over. Bij de brug over het Peizerdiep is nog een IJsvogel aanwezig. In het Riet langs de Onlandse Dijk zitten Baardmannetjes (waarnemer en foto: Jannie Schoonveld).
1 aug: Een juveniele KWAK vliegt op bij het Peizerdiep en landt in een bosje in de Broekenweering. Bij de brug over de Gouw vliegt een IJsvogel (waarnemer: Tseard Mulder).

31 juli: Langs De Gouw zit een Boomvalk in een dode boom (waarnemer: Tseard Mulder).
30 juli: Een Boomvalk jaagt ‘s avonds boven de Zanddijk. De Grote Zilverreigers verzamelen zich weer op hun slaapplek in de dode boom langs het Eelderdiep. Een deel vliegt door naar het oosten (waarnemer: Harry Westerhuis).
29 juli: In De Peizerweering vliegen 9 Lepelaars op. Langs de Zanddijk foerageren 3 Bosruiters (waarnemer: Tseard Mulder).
28 juli: In het Langmameer foerageren 3 Grote Zilverreigers. Langs de Weeringse Dijk is een jonge Waterral te zien.
‘s Avonds is het weer druk in het plas-drasgebied bij de Zanddijk. Hier zijn o.a. 80 Kemphanen, 10 Lepelaars, 30 Grote Zilverreigers en duizenden Boerenzwaluwen aanwezig (waarnemer: Harry Westerhuis).
In de noordoosthoek van De Peizerweering laat de RALREIGER zich weer eens zien. Ten zuiden van de Zanddijk roept ook weer een Porseleinhoen (waarnemer: Frans Tijsterman).
27 juli: Bij Het Beeld vliegt een Boomvalk met een prooi het bos in (waarnemer: Aaldrik Pot).
Een Sperwer vrouw jaagt bij het Groot Waal. Langs de Onlandse Dijk zijn weer meerdere groepjes Baardmannetjes aanwezig.
26 juli: Langs de Zanddijk foerageren 2 Zwarte Sterns (waarnemer: Frans Kromme).
Hier is ook een Roerdomp te zien. ‘s Avonds foerageren zo’n 20 Bosruiters in het plas-drasgebied. Ook jaagt er een Havik (waarnemer: René Dantuma).
Ten noorden van de Zanddijk zoeken 2 Kleine Plevieren en 3 Watersnippen naar voedsel. 6 Lepelaars komen over vliegen (waarnemer: Harry Westerhuis).
25 juli: Een IJsvogel vliegt over het Peizerdiep bij de fietsbrug bij Roderwolde.
In de Lettelberter Petten is een Boomvalk te zien (waarnemer: René Oosterhuis).
Ook langs de Woudrustlaan is, ‘s avonds, een Boomvalk aanwezig. Langs de Zanddijk foerageren dan zo’n 50 Kemphanen en een groep Lepelaars. Duizenden Boerenzwaluwen vallen weer in het Riet om te gaan slapen. Langs de Drentse Dijk jagen nog 4 Paapjes op insecten (waarnemer: Harry Westerhuis).
24 juli: In De Blauwvennen foerageren 3 Grote Zilverreigers. Langs de Onlandse Dijk zijn 2 groepjes (van 3 en 6) Baardmannetjes te zien.
In het gebied langs de Zanddijk zijn een Roerdomp en 6 Kluten te zien. ‘s Avonds foerageren hier 120 Kemphanen en jaagt er een Boomvalk (waarnemer: René Dantuma).
In de schemering vliegen minstens 25 Grote Zilverreigers voorbij, op weg naar hun slaapplaats. Een groep van 16 Lepelaars foerageert langs het Eelderdiep (waarnemer: Frans Tijsterman).
23 juli: In De Peizerweering foerageren ‘s avonds 3 Witgatjes en zijn 12 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Frans Tijsterman).
22 juli: Langs het Eelderdiep in de Peizerweering rust een groep van 19 Lepelaars. Hier foerageert ook een Zwarte Stern (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds roept een Porseleinhoen langs het Eelderdiep ten zuiden van de Zanddijk. Hier vallen ook duizenden Boerenzwaluwen in het Riet om te gaan slapen (waarnemer: Frans Tijsterman).
20 juli: Er is weer een RALREIGER aanwezig in de omgeving van het Eelderdiep (foto hiernaast van waarnemer: Colette Bosklopper).
In een plas ten oosten van het Eelderdiep rusten 35 Lepelaars (waarnemer: Jan van Beek).
18 juli: Een Lepelaar vliegt over de Weeringse Dijk. Hier jaagt ook een (waarschijnlijke) onvolwassen man Grauwe Kiekendief. ‘s Avonds vliegen 2 groepen (van in totaal 18) Lepelaars over de Zanddijk bij het plas-drasgebied (waarnemer: René Dantuma).
Op de Roderwolderdijk ligt een dode Waterspitsmuis.
17 juli: In de Peizerweering foerageren 6 Lepelaars en een Kleine Plevier (waarnemer: Maarten Jansen).
Hier jaagt ook een Boomvalk. Langs de Drentse Dijk jaagt een Sperwer man (waarnemer: Harry Westerhuis).
16 juli: Uit beelden van een cameraval blijkt dat er in De Onlanden weer een ‘romance’ ontstaan is tussen een paartje Otter (bekijk de film hier).
‘s Avonds is vanaf één van de bruggen in het gebied een zwemmende en duikende Otter te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
15 juli: ‘s Ochtends zijn in De Blauwvennen een Lepelaar en een Grote Zilverreiger te zien. In het Matslootgebied sluipen weer meerdere GROENE GLAZENMAKERS uit. ‘s Middags foerageren zo’n 15 Kemphanen in het plas-drasgebied langs de Zanddijk. Hier vliegt ook een Zwarte Stern. Uit beelden van een cameraval blijkt dat de WASBEERHOND nog steeds aanwezig is in De Onlanden.
14 juli: In het Matslootgebied is een Lepelaar te zien en een groepje Baardmannetjes te horen. Ook in de Peizerweering foerageert een Lepelaar. Op het fietspad van de Zanddijk in De Broekenweering ligt een (helaas dode) Waterspitsmuis.
Nu is bekend geworden dat afgelopen week een zeer zeldzame KLEIN WATERHOEN een aantal nachten aanwezig is geweest in het gebied net ten noorden van de stuw langs de Weeringse Dijk. De vogel werd ontdekt door Frans Tijsterman, op 4 juli ‘s avonds laat. Op 7 juli werd een opname van het geluid gemaakt. Enkele nachten daarna was de vogel niet meer te horen.
12 juli: Langs de Weeringse Dijk roept ‘s nachts een Porseleinhoen. Aan het begin van de dijk zit een Ransuil op een paal (waarnemer: Tseard Mulder).
Aan de oostkant van het Matslootgebied roepen Baardmannetjes in het riet. In deze omgeving worden in één nacht 13 Waterspitsmuizen gevangen (en weer vrij gelaten).
11 juli: Langs de Zanddijk in De Broekenweering roept ‘s ochtends een Porseleinhoen (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Middelvennen zijn 33 Lepelaars te zien (waarnemer: Roelof Blaauw).
10 juli: Tussen de vlinder op de distels in het Matslootgebied vliegt een Kolibrievlinder (waarnemer: Trea Pestman).
9 juli: Bij de boerderij aan de Onlandse Dijk is een jonge Groene Specht te zien (waarnemer: Gerard Huizinga).
8 juli: Een Roerdomp man vliegt over de Weeringse Dijk. Langs het Eelderdiep in De Peizerweering foerageren een Grote Zilverreiger en een Zwarte Stern.
7 juli: Ook in een Krabbenscheerveld in het Langmameer sluipen een aantal GROENE GLAZENMAKERS uit.
6 juli: In het Matslootgebied vliegt een Roerdomp op. In een sloot vol Krabbenscheer sluipen meerdere GROENE GLAZENMAKERS uit (zie foto hiernaast). Een groep van 10 Visdiefjes heeft een school visjes ontdekt, waar flink op gejaagd wordt.
5 juli: In De Middelvennen rusten 14 Lepelaars (waarnemer: Roelof Blaauw).
4 juli: Een Roerdomp vliegt over de Zanddijk bij de kokmeeuwenkolonies (waarnemer: Frederik Janse).
‘s Avonds zijn weer zo’n 10 Porseleinhoenen te horen langs de Drentse Dijk en Weeringse Dijk (waarnemer: Roel Rijskamp).
Langs de Noorddijk zijn een Porseleinhoen en 2 kloktikkende Watersnippen te horen (waarnemer: Frederik Janse).
Ook in De Kampjes roept een Porseleinhoen.
3 juli: Rond het Groot Waal jagen 2 Boomvalken. Een familie Hermelijn steekt de Onlandse Dijk over. De (3?) jonkies rennen meerdere keren heen en weer.
‘s Avonds roepen weer een flink aantal Porseleinhoenen in het gebied langs de Weeringse Dijk (waarnemer: Willy Tjaarda).
Ook langs de Noorddijk en in het Matslootgebied roepen Porseleinhoenen. Langs de Matsloot foerageren 2 Lepelaars (waarnemer: Michel Wijnhold).
2 juli: Na zonsondergang zit een Ransuil op een paal langs de Weeringse Dijk. Langs deze dijk en langs de Drentse Dijk roepen in totaal zeker 14 Porseleinhoenen (hoor het geluid HIER. Waarnemer: Maarten Jansen).
1 juli: Een Roerdomp vliegt over de Zanddijk en landt bij De Gouw. Bij Het Beeld zit een Boomvalk in een boom (waarnemer: Frederik Janse).
Bij Roderwolde jaagt een Havik man. In de Blauwvennen foerageren 3 Lepelaars.

30 juni: Langs de Drentse Dijk en Weeringse Dijk zijn ‘s avonds minstens 6 Porseleinhoenen te horen. De GROTE KAREKIET is nog aanwezig bij de stuw in het Eelderdiep. Hier is ook een Lepelaar te zien. Een Boomvalk jaagt op libellen in de Peizerweering (waarnemer: Maarten Jansen).
29 juni: In de Middelvennen rusten 22 Lepelaars en foerageert een Oeverloper (waarnemer: Roelof Blaauw).
28 juni: Een Boomvalk jaagt in De Beelestukken. De GROTE KAREKIET zingt nog bij de stuw in het Eelderdiep.
27 juni: In de Middelvennen rusten 20 Lepelaars. In De Blauwvennen roept een Porseleinhoen. Langs het Peizerdiep in het Matslootgebied foerageren 2 Zwarte Sterns (waarnemer: Roelof Blaauw).
26 juni: In De Middelvennen rusten 14 Lepelaars en in De Jarrens foerageert er nog een. Hier zijn ook 2 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Bert Helder).
25 juni: In de Lettelberter Petten jaagt een Boomvalk. In het bos zingt een Grauwe Vliegenvanger (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Peizerweering roept kort weer een Porseleinhoen. Ook de GROTE KAREKIET zingt weer bij de stuw in het Eelderdiep.
24 juni: In de Lettelberter Petten wordt de zeer zeldzame GEVLEKTE GLANSLIBEL gezien (waarnemer: René Oosterhuis).
23 juni: In De Middelvennen rusten 15 Lepelaars (waarnemer: Roelof Blaauw).
In De Peizerweering ‘zingt’ de GROTE KAREKIET weer op de bekende plek. Langs de Weeringse Dijk roept een Porseleinhoen. Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk foerageren 5 Zwarte Sterns.
22 juni: Een Visarend jaagt in het Matslootgebied (waarnemer: Ane van Rees).
Aan de oostkant van dit gebied roept een Kwartel. In De Middelvennen staan 5 Lepelaars (waarnemer: Roelof Blaauw).
‘s Avonds vliegt een KWAK laag over de Zanddijk naar het zuiden en landt langs het Eelderdiep (foto hiernaast van waarnemer: Lucie Kooistra).
21 juni: Langs de Onlandse Dijk foerageren 2 Baardmannetjes in het Riet. 3 Zwarte Sterns vliegen boven het Eelderdiep bij de Zanddijk. Hier zit ook een Sprinkhaanzanger met een niet of nauwelijks vliegvlug jong op het pad (zie foto hiernaast). De GROTE KAREKIET is weer te horen bij de stuw in het Eelderdiep.
20 juni: In De Bolmert rust een Visarend in een boom (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
19 juni: Langs de Drentse Dijk foerageert een groep van zo’n 25 Kemphanen (waarnemer: Jacob Poortstra).
Een Sperwer man jaagt op hoge snelheid langs de Weeringse Dijk. Langs het Peizerdiep in het Matslootgebied foerageert een Zwarte Stern.
In de kokmeeuwenkolonie langs het Eelderdiep broeden waarschijnlijk 3 paar Zwarte Sterns, blijkt uit observatie. In De Broekenweering verjaagt een Boomvalk een passerende Buizerd. De GROTE KAREKIET krast nog langs de Weeringse Dijk. Hier zijn ook 4 Bosruiters en een Witgat te zien en kloktikkende Watersnippen te horen. Een Lepelaar vliegt over het gebied (waarnemer: Maarten Jansen).
18 juni: Langs de Zanddijk foerageren 3 Lepelaars. In De Weeringsbroeken laat een Roerdomp zich zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
De GROTE KAREKIET is af en toe te horen bij de stuw in het Eelderdiep (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied zijn 8 Grote Zilverreigers en een Paapje te zien (waarnemer: Trea Pestman).
In de avondschemer laat een OTTER zich een tijdje goed zien (waarnemer: Aart van der Spoel).
17 juni: In De Zuidermaden wordt de zeldzame Draadrus gevonden (waarnemer: Bertil Zoer).
In De Blauwvennen foerageren 4 Grote Zilverreigers dicht bij elkaar. Een Roerdomp vliegt over de Onlandse Dijk. Even later vliegt (mogelijk) hetzelfde dier weer terug.
‘s Avonds roept een Porseleinhoen langs de Zanddijk. Hier vliegen ook 3 Lepelaars over (waarnemer: Harry Westerhuis).
16 juni: Aan de oostkant van het Eelderdiep rusten 4 Lepelaars. In een sloot hier zwemt een Dodaars. Een Grote Zilverreiger foerageert in de Peizerweering. 2 Zwarte Sterns vliegen heen en weer over de brug in de Zanddijk. De GROTE KAREKIET is nog steeds te horen bij de stuw in de Peizerweering. In het Matslootgebied vliegt een Lepelaar op.
15 juni: In het Matslootgebied foerageren 2 Lepelaars en is een Zomertaling met jong te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
14 juni: In De Peizerweering foerageren een Grote Zilverreiger en een Lepelaar. De GROTE KAREKIET is af en toe te horen bij de stuw.
13 juni: De GROTE KAREKIET is nog aanwezig bij de stuw in De Peizerweering (waarnemer: Tseard Mulder).
12 juni: ‘s Ochtends vroeg krast een GROTE KAREKIET in het Riet bij de stuw langs de Weeringse Dijk (hoor het geluid HIER).
Op het Eelderdiep in De Peizerweering zwemmen meerdere paartjes Geoorde Fuut met jongen. Ook foerageert hier een Zwarte Stern en vliegt een Grote Zilverreiger op. Langs het diepje staan meerdere plukken Mattenbies.
‘s Avonds is in De Peizerweering een Kleine Zilverreiger te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
10 juni: Bij het Klein Waal vliegt ‘s ochtends een Roerdomp over en jaagt een Boomvalk (waarnemer: Bernard Versloot).
In De Peizerweering vliegt een Roerdomp meerdere keren op uit het moeras om even verderop weer te landen (waarnemer: Harry Westerhuis).
Hier zijn ook een Lepelaar en een Grote Zilverreiger te zien.
Bij de brug in de Zanddijk foerageren meerdere Zwarte Sterns boven het Eelderdiep.
Ook hier vliegt een Roerdomp op uit de Pitrus en laat een Wezel zich van dichtbij fotograferen(zie foto hiernaast van waarnemer: Hannie Beuker).
9 juni: ‘s Ochtends is een Velduil te zien in Polder Lage Land (waarnemer: Michel Wijnhold).
Langs de Zanddijk foerageren 2 Lepelaars en 5 Zwarte Sterns. In De Westermaden mekkeren 2 Watersnippen en vliegen 3 Witgatjes op. In De Peizerweering jaagt een Boomvalk (waarnemer: Maarten Jansen).
Hier vliegt later op de dag ook een Roerdomp over het gebied.
Bij de Zanddijk foerageert de RALREIGER tussen de Pitrus en zijn zo’n 25 Kemphanen, waaronder veel mannen in prachttooi, te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
8 juni: ‘s Ochtends foerageren 4 Zwarte Sterns boven het plas-drasgebied ten noorden van de Zanddijk. In de kokmeeuwkolonie in De Peizerweering voeren 2 paartjes Geoorde Fuut hun jongen.
‘s Avonds foerageren 4 Bontbekplevieren in het plas-drasgebied (waarnemer: Tseard Mulder).
7 juni: In de kokmeeuwenkolonie bij de Zanddijk broedt in ieder geval één paar Zwarte Stern (zie foto hiernaast van waarnemer Tseard Mulder).
In de Peizerweering zijn 3 Lepelaars aanwezig (waarnemer: Harry Westerhuis).
Ten zuiden van het Leekstermeer zijn heel wat jagende Vroege Glazenmakers te zien, o.a. langs de fietspaden.
6 juni: In De Middelvennen en De Jarrens foerageren 3 Lepelaars en een Grote Zilverreiger. Ook jaagt hier een Zwarte Stern (waarnemer: Roelof Blaauw).
5 juni: ‘s Nachts roepen in het Matslootgebied 2 Porseleinhoenen en 4 Roerdompen.
‘s Ochtends zijn in De Kleibosch een Groene Specht en een Grauwe vliegenvanger te horen. In de Zuidermaden zingt een Spotvogel en komt een Havik man met een prooi over vliegen (waarnemer: Cees Koelewijn).
In De Broekenweering vliegt een Roerdomp op uit de vegetatie (waarnemer: Edda Kammenga).
De Geoorde Futen hebben nu jongen. Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk landt een Roerdomp in de pitrusvegetatie. Langs de Drentse Dijk hebben 2 Haviken in de vlucht kort contact, wat gepaard gaat met een schrille kreet (waarnemer: Harry Westerhuis).
4 juni: Bij de Zanddijk zijn weer meerdere Zwarte Sterns te zien (waarnemer: Emma Zorgdrager).
Hiertussen vliegen ook 2 WITVLEUGELSTERNS. In De Peizerweering zijn 3 Zomertalingen, 2 Kemphanen en Wintertalingen met pullen te zien (Waarnemer: Maarten Jansen).
De RALREIGER is ook vandaag in het gebied langs de Zanddijk aanwezig.
3 juni: Langs de Zanddijk is een RALREIGER te zien (waarnemer: Tseard Mulder). De vogel laat zich mooi filmen.
Hier jagen ook meerdere Zwarte Sterns. In De Blauwvennen jagen 3 Grote Zilverreigers.
‘s Avonds is langs de Noorddijk een Porseleinhoen te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
1 juni: ‘s Nachts roepen 2 KWARTELKONINGEN, in de Lettelberter Petten en in De Blauwvennen (waarnemer: René Oosterhuis).
Bij de zandgaten in het Matslootgebied is ‘s ochtends een Kluut te zien. Een man Bruine Kiekendief wordt bij toeval betrapt bij het eten van eendeneieren (waarnemer: Michel Wijnhold).
In de Peizermaden zou een RALREIGER aanwezig zijn (waarnemer: Henk Koolman).

31 mei: Een Roerdomp vrouw vliegt laag en snel over de Weeringse Dijk.
29 mei: In het Matslootgebied zijn een overvliegende Grote Zilverreiger en man Roerdomp te zien (waarnemer: Bernard Versloot).
In de kokmeeuwenkolonie bij de Zanddijk vliegen 8 Zwarte Sterns (waarnemer: Frans Kromme).
28 mei: ‘s Nachts is het KLEINST WATERHOEN lange tijd hoorbaar langs de Noorddijk (waarnemer: Evert-Jan Slot).
‘s Ochtends zingt een WIELEWAAL in het bos bij Het Beeld. In het plas-drasgebied langs het Eelderdiep zijn Zomertalingen met kleine pullen te zien en foerageren zeker 8 Zwarte Sterns (waarnemer: Maarten Jansen).
Een Groene Specht landt in het bosje naast de brug in de Groningerweg bij het Langmameer. Hier zingt ook een Spotvogel (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Middags vliegt een Roerdomp van oost naar west over de Peizerweering (waarnemer: Aaldrik Silius).
Overal in De Onlanden zijn nu weer Blauwe Breedscheenjuffers te zien (zie foto hiernaast).
27 mei: Het KLEINST WATERHOEN is ‘s ochtends weer te horen langs de Noorddijk (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Peizerweering vliegt een Lepelaar op en foerageren 10 Kemphanen. Een Havik jaagt hier langs het Eelderdiep. In het riet scharrelt een gezin Baardmannetje. Een Bruine Kiekendief die zich in de kokmeeuwenkolonie waagt heeft daar al snel spijt van.
‘s Avonds loopt een Roerdomp duidelijk zichtbaar door het gebied bij de Zanddijk-hoek Drentse Dijk. Ook een Waterral laat zich hier zien. Zuidelijker langs de Drentse Dijk zijn meerdere kloktikkende Watersnippen te horen (waarnemer: Frederik Janse).
26 mei: Langs de Noorddijk roept ‘s ochtends een KLEINST WATERHOEN (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de kijkhut in de Lettelberter Petten foerageren 3 Bontbekplevieren. Een IJsvogel vliegt onder het Hoge Bruggetje in het Matslootgebied door. Hier jaagt ook een Boomvalk (waarnemer: Frans Kromme).
Langs de Woudrustlaan is een GRAUWE KLAUWIER te zien (waarnemer: Saskia van der Burg).
‘s Avonds jaagt een WITVLEUGELSTERN samen met 5 Zwarte Sterns boven het plas-drasgebied langs de Zanddijk (waarnemer: Rob Lindeboom).
25 mei: ‘s ochtends wil een OTTER de Drentse Dijk oversteken, maar hij/zij bedenkt zich halverwege en rent weer terug (waarnemer: Klaas van der Veen).
‘s Avonds vliegen 15 Zwarte Sterns in de kokmeeuwenkolonie ten zuiden van de Zanddijk. Hier foerageren ook 2 Lepelaars en zijn zeker 6 Geoorde Futen te zien. In De Weeringsbroeken zit een Gele Kwikstaart op een paaltje (waarnemer: Maarten Jansen).
24 mei: Een Lepelaar vliegt op uit de Peizerweering. In een sloot ten zuiden van de Zanddijk foerageren 2 Geoorde Futen (zie filmpje op Youtube).
‘s Middags zijn in het plas-drasgebied 3 Bontbekplevieren en 2 Kemphanen te zien. Een Roerdomp vliegt over het pad. Langs de Noorddijk foerageert een Lepelaar (waarnemer: Tseard Mulder).
22 mei: In De Blauwvennen roept ‘s nachts de eerste KWARTELKONING van het jaar.
In het gebied langs de Noorddijk foerageren ‘s ochtends 2 Lepelaars en een Witgatje. Hier staat ook een grote plek met uitgebloeid Veenpluis en beginnen Wateraardbei en Krabbenscheer in bloei te komen (waarnemer: Evert-Jan Slot).
21 mei: In Polder Lage Land zit een Velduil op de uitkijk. In een bosje in het Matslootgebied houdt een Reekalf zich stil (waarnemer: Michel Wijnhold).
Bij het Klein Waal bloeien orchissen en het Moeraskartelblad (waarnemer: Bernard Versloot).
Bij de kokmeeuwenkolonie ten zuiden van de Zanddijk foerageren 2 Lepelaars en 2 Zwarte Sterns (waarnemer: Harry Westerhuis).
20 mei: Bij de brug over het Peizerdiep bij Foxwolde vliegt een IJsvogel over het water weg (waarnemer: Cees Koelewijn).
Langs de Onlandse dijk baltst een Watersnip. In De Blauwvennen vliegen 2 Grote Zilverreigers en 3 Lepelaars over. In De Westermaden heeft een Visarend een vis gevangen in het Eelderdiep. In het plas-drasgebied bij de Zanddijk foerageren 10 Bontbekplevieren en 2 Bonte Strandlopers. Ook zijn hier weer 3 Geoorde Futen te zien. In De Peizerweering vliegt een Roerdomp (waarnemer: Joppe Rijpstra).
Aan de oostkant van het Matslootgebied rust een Lepelaar en staat een Kluut zich te poetsen.
‘s Avonds foerageren 2 Kleine Plevieren in het plas-drasgebied en rusten 4 Lepelaars in De Broekstukken. Langs de Drentse Dijk zijn 2 Paapjes te zien (waarnemer: Maarten Jansen).
19 mei: In het Klein Waal is nog minstens 1 ROODPOOTVALK (vrouw) aanwezig. Een Roerdomp vliegt van het Groot Waal naar het Hoge Bruggetje (waarnemer: Frederik Janse).
Langs de Onlandse Dijk probeert een Graspieper een Koekoek te verjagen (zie foto hiernaast van waarnemer: Lucie Kooistra).
18 mei: Langs de Noorddijk foerageren 2 Lepelaars. In De Weeringsbroeken loopt een Grote Zilverreiger. Bij de brug in de Zanddijk over het Eelderdiep zijn 3 mannen Zomertaling en een man Tafeleend te zien (waarnemer: Frederik Janse).
In het Klein Waal zitten 2 Boomvalken en 2 Koekoeken in de bomen. Bij het Groot Waal zijn grote aantallen Viervlekken te zien (zie foto hiernaast van waarnemer: Frans Kromme).
In de Peizerweering baltst een man Kemphaan in volledig prachtkleed voor 2 ongeïnteresseerde vrouwtjes.
‘s Avonds vliegt een STELTKLUUT vanuit De Blauwvennen richting Langmameer (waarnemer: Bert Helder).
17 mei: Een Reuzenstern jaagt boven het Leekstermeer. Op het eilandje aan de westkant van het meer foerageren 3 Oeverlopers. In De Bolmert baltst een paartje Bruine Kiekendief.
‘s Avonds zijn bij het Klein Waal 2 vrouwtjes ROODPOOTVALK aanwezig. In het plas-drasgebied bij de Zanddijk foerageren 10 Bontbekplevieren (waarnemer: Tseard Mulder).
Wat zuidelijker langs het Eelderdiep zoeken 4 Lepelaars naar voedsel (waarnemer: Eelke Schoppers).
16 mei: ‘s Ochtends vroeg foerageren veel Geoorde Futen op het Eelderdiep bij de Zanddijk. In De Peizerweering vliegt een Roerdomp en foerageert een Lepelaar.
Bij het Klein Waal jaagt een vrouw ROODPOOTVALK (waarnemer: Ane van Rees).
Een Havik jaagt over het Langmameer. Bij het Groot Waal foerageert een Gele Kwikstaart. Een Watersnip ‘mekkert’ in de lucht bij de Onlandse Dijk. In De Broekstukken zijn 6 Lepelaars te zien. Ten noorden van de Zanddijk roept ‘s avonds weer een Porseleinhoen (waarnemer: Joppe Rijpstra).
15 mei: In de vroege ochtend roepen 2 Porseleinhoenen in het moeras vlak langs het fietspad van de Zanddijk. Even verderop in het gebied klinkt het ‘kloktikken’ van een Watersnip. Een Lepelaar staat te slapen langs het Peizerdiep bij de ‘eilandjes’. Honderden Brandganzen vliegen over het gebied richting het oosten.
‘s Avonds zijn in het plas-drasgebied langs de Zanddijk 33(!) Bontbekplevieren, 2 Bonte Strandlopers en 2 Kleine Plevieren te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
14 mei: ‘s Ochtends vliegen 8 Grote Zilverreigers op in De Peizerweering (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied vliegt een Roerdomp over. Ook zijn hier de eerste Bosrietzangers weer te horen (waarnemer: Bernard Versloot).
In De Onlanden bloeien nu veel zeldzame en bijzondere plantensoorten, zoals: Waterdrieblad, Blaaszegge, Blauwe Zegge, Snavelzegge en verschillende Orchideeën.
13 mei: 5 Boomvalken, waarvan 3 onvolwassen, vliegen ‘s middags rond het Klein Waal (waarnemer: Bert Helder).
Ook zijn hier weer 2 ROODPOOTVALKEN te zien (waarnemer: Roelof Blaauw).
12 mei: In de Lettelberter Petten is een ZEEAREND te zien en vliegt een Zwarte Wouw over (waarnemer: René Oosterhuis).
Rond het Klein Waal worden meerdere ROODPOOTVALKEN gezien (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
Langs de Weeringse Dijk staat een grote plek vol uitgebloeid Veenpluis. Een groep van zo’n 15 Gele Kwikstaarten vliegt over de weg.
11 mei: In het Matslootgebied vliegt een Roerdomp over (waarnemer: Harry Westerhuis).
Ook 3 Lepelaars komen hier voorbij vliegen (waarnemer: Emma Zorgdrager).
Een Rode Wouw jaagt over de Wolddijk. Bij de Beelestukken zingen de Paapjes nog volop (waarnemer: Wilma van de Kraats).
Boven het Leekstermeer jaagt een man Visarend. In De Blauwvennen vliegt een Grote Zilverreiger op.
10 mei: ‘s Avonds foerageren 6 Noordse Kwikstaarten langs de Zanddijk. In het donker vliegt, ter hoogte van het Eelderdiep, een KWAK roepend over (waarnemer: Aart van der Spoel).
9 mei: In het Matslootgebied vliegen 2 Roerdompen over het moeras. In De Broekenweering foerageert een man Tapuit. 3 Geoorde Futen laten zich mooi fotograferen langs de Zanddijk (zie foto hiernaast). Bij de kokmeeuwenkolonie langs het Eelderdiep zijn 2 Dwergmeeuwen en een Zomertaling woerd te zien (waarnemer: Frans Kromme).
8 mei: ‘s Nachts is in De Peizerweering een KLEINST WATERHOEN te horen. Langs het Eelderdiep bij de Drentse Dijk roepen 2 Porseleinhoenen (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij het Hoge Bruggetje in de Onlandse Dijk is ‘s ochtends een IJsvogel te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Westermaden wordt gebaltst door Bruine Kiekendieven en 3 Watersnippen. Ook zijn er Baardmannetjes, 3 Paapjes, een Gele Kwikstaart en een Zomertaling te horen (waarnemer: Maarten Jansen).
In het gebied langs de Noorddijk vliegen de eerste Glassnijders (zie foto hiernaast) en andere libellen rond. Ook bloeit het Waterdrieblad weer. Aan de noordkant vliegt een groep van 9 Dwergmeeuwen langs en jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. In de Broekstukken roept een Kwartel. Bij het Beeld zingen 3 Paapjes (waarnemer: Evert-Jan Slot).
In De Peizermaden vliegen, tegelijk, 4 verschillende vrouwtjes Bruine Kiekendief rond (waarnemer: Harry Westerhuis).
7 mei: ‘s Nachts roept een Porseleinhoen in het moeras bij het Klein Waal (waarnemer: Bernard Versloot).
‘s Ochtends steekt een Hermelijn de Onlandse Dijk over met een Meerkoetkuiken in de bek (zie foto hiernaast van waarnemer Willem Hovinga).
Een Geelgors zingt langs de Woudrustlaan (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Blauwvennen foerageert een Lepelaar (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Peizerweering jagen 2 Boomvalken (waarnemer: Jacob Poortstra).
Hier foerageert ook een Grote Zilverreiger. Langs de Tennet-weg aan de oostkant van het Matslootgebied jagen 4 Paapjes op insecten.
6 mei: In het Matslootgebied jaagt een Slechtvalk. In de kokmeeuwenkolonies langs het Eelderdiep vliegen minstens 6 Zwarte Sterns rond. Ook is er een onvolwassen Dwergmeeuw te zien (waarnemer: Frans Kromme).
Langs de Onlandse Dijk zijn Baardmannetjes te zien en vliegt een Roerdomp kort op. De vele Snorren laten zich goed horen. Boven de slenk bij het Hoge Bruggetje bidt een IJsvogel (waarnemer: Bert Helder).
‘s Avonds gaan 40 Regenwulpen slapen in het plas-dras gebied bij de Zanddijk. In de kokmeeuwenkolonie worden 7 Geoorde Futen geteld en zijn 2 paartjes Zomertaling te zien. Ook foerageren er 2 Lepelaars. Langs de Drentse Dijk bij De Beelestukken zijn 5 Paapjes (2 vrouwtjes en 3 mannen, waarvan 2 zingend) aanwezig (waarnemer: Maarten Jansen).
5 mei: Voor zonsopkomst zijn in De Peizerweering 3 Porseleinhoenen te horen. Hier foerageren later in de ochtend 23 Bosruiters.
Langs de Weeringse Dijk zit een ROODKEELPIEPER op een paaltje (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Weeringsbroeken roept de eerste Kwartel van het jaar. Hier foerageren ook 4 Witgatjes en zingen 5 Gele Kwikstaarten (waarnemer: Jacob Poortstra).
In het Matslootgebied jaagt een Boomvalk (waarnemer: Harry Westerhuis).
4 mei: Aan de noordkant van de Weeringsbroeken zijn ‘s ochtends vroeg 3 STELTKLUTEN te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In het gebied tussen Drentse Dijk en Eelderdiep zijn veel Waterrallen en 3 baltsende Watersnippen te horen. Hier foerageren ook 3 Groenpootruiters en een Oeverloper. Aan weerszijden van de Drentse Dijk bij De Beelestukken zingt een Paapje (waarnemer: Jacob Poortstra).
Ook in De Nieuwe Weering zingt een Paapje. Bij de Zanddijk foerageren 5 Geoorde Futen in de plas naast het fietspad (zie filmpje op Youtube).
‘s Avonds is ten zuiden van de Zanddijk een AMERIKAANSE WINTERTALING te zien. In de Weeringsbroeken foerageren 8 Kemphanen, 2 Groenpootruiters en een Lepelaar (waarnemer: Tseard Mulder).
3 mei: In de kokmeeuwenkolonies langs het Eelderdiep zijn weer veel Geoorde Futen te zien. Er wordt flink geruzied over de beste plekjes voor een nest. Ook foerageren er 2 Dwergmeeuwen. In het Matslootgebied groeit op een paar plekken Wateraardbei tussen de pitrus.
2 mei: In het Matslootgebied zijn ‘s ochtend vroeg 2 Porseleinhoenen te horen. Langs de Onlandse Dijk plingen 3 Baardmannetjes in het Riet en snorren 4 Snorren. Een Roerdomp vliegt op zijn gemak over het gebied (zie foto hiernaast).
‘s Middags eet een Visarend een maaltje, boven in een van de hoogspanningsmasten in het Matslootgebied (waarnemer: Gerard Twickler).
Voor de kijkhut in de Lettelberter Petten foerageren 5 Bosruiters en zijn ook 2 Lepelaars te zien (waarnemer: Frans Kromme).
1 mei: ‘s Ochtends vroeg jaagt een Velduil ten noorden van de Matsloot (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Westermaden foerageren 8 Bosruiters en baltsen 3 Watersnippen. Een Tapuit zit op een paaltje. Langs de Drentse Dijk zijn 2 paar Paapjes aanwezig. Hier jaagt ook een (late) vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Maarten Jansen).
‘s Avonds zijn hier veel vogels te horen. Een Roerdomp vliegt over. Langs de Zanddijk zijn 150 Regenwulpen te zien op hun slaapplaats (waarnemer: Harry Westerhuis).

30 apr: Voor zonsopkomst roept een Bosuil bij De Waalborg in Roderwolde.
Langs de Drentse Dijk baltsen 2 Watersnippen. Bij Het Beeld is een Kleine Bonte Specht te horen en ook de Grasmussen zijn nu overal weer luid aanwezig (waarnemer: Frederik Janse).
‘s Middags vliegen 4 STELTKLUTEN over het Langmameer. In de kokmeeuwenkolonies ten noorden en zuiden van de Zanddijk zijn respectievelijk 12 en 10 Geoorde Futen te zien. 6 Lepelaars vliegen over De Broekenweering. Op meerdere plaatsen in De Onlanden zijn foeragerende Zwarte Ruiters en Groenpootruiters aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Drentse Dijk is een vrouwtje Tapuit te zien (waarnemer: Joris de Haan).
‘s Avonds foerageert hier een Gele Kwikstaart. In een sloot in De Weeringsbroeken zoeken 2 Lepelaars naar voedsel. Een Havik man vliegt met een prooi over het Eelderdiep (waarnemer: Frederik Janse).
29 apr: In het plas-dras gebied ten zuiden van de Zanddijk foerageren 3 Gele Kwikstaarten en vliegen 3 Dwergmeeuwen. Ook zijn er 50 Regenwulpen te zien en jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief in het gebied (waarnemer: Harry Westerhuis).
Na een felle bui jagen hier zo’n 15 Zwarte Sterns op insecten (zie filmpje op Youtube). De jonge Otters in De Onlanden laten zich mooi zien voor één van de camera’s in het gebied (zie foto hiernaast en ook het filmpje op Youtube).
28 apr: ‘s Ochtends vliegen zo’n 200 Regenwulpen op van de slaapplaats in het plas-dras gebied ten zuiden van de Zanddijk (waarnemer: Tseard Mulder).
Ook ten noorden van de Zanddijk is nu een Kokmeeuwenkolonie ontstaan, van zo’n 200 paar.
Hier hebben zich al zeker 6 Geoorde Futen tussen de Kokmeeuwen gevestigd en staat ook een Reuzenstern te rusten (waarnemer: Jacob Poortstra).
27 apr: In het Matslootgebied jaagt een Slechtvalk. Langs het Peizerdiep jagen 2 Velduilen (waarnemer: Virry Schaafsma).
In het plas-dras gebied langs het Eelderdiep rusten zo’n 150 Regenwulpen. In De Broekstukken foerageert een Gele Kwikstaart (waarnemer: Maarten Jansen).
26 apr: Langs de Onlandse Dijk zingt de eerste Kleine Karekiet van deze ‘lente’. Een Roerdomp man vliegt over de zuidslenk.
De WASBEERHOND in De Onlanden heeft zich mooi laten filmen. Bekijk de beelden HIER.
25 apr: In het Eelderdiep bij de Zanddijk zwemmen 2 Dodaarzen en is een Grote Gele Kwikstaart te zien. In het gebied hier foerageren ook 3 Zwarte Ruiters (waarnemer: Onno Bosma).
24 apr: In het Matslootgebied jagen 2 adulte mannen Bruine Kiekendief (waarnemer: Michel Wijnhold).
In de kokmeeuwkolonie langs het Eelderdiep roept een Zwartkopmeeuw. Hier zijn ook zeker 7 Geoorde Futen te zien. 20 Kemphanen foerageren in het gebied (waarnemer: Maarten Jansen).
23 apr: In De Zuidermaden zit ‘s ochtends kort een paartje ORTOLAAN op de grond. Ze vliegen in noordelijke richting weg (waarnemer: Cees Koelewijn).
Op het Eelderdiep bij de Zanddijk zwemt een man Zomertaling (waarnemer: Onno Bosma).
In het plas-dras gebied hier foerageren o.a. Groenpootruiters, Zwarte Ruiters en Bosruiters. Boven het Eelderdiep vliegen 7 Dwergmeeuwen (waarnemer: Eelke Schoppers).
In De Peizerweering baltst een paartje Bruine Kiekendief. Een groep van zo’n 100 Regenwulpen vliegt over De Broekenweering (waarnemer: Tseard Mulder).
Aan de noordkant van het Matslootgebied zijn 8 Baardmannetjes, 9 Snorren, 4 Sprinkhaanzangers en 8 Waterrallen te horen. Ook wordt er gebaltst door 4 Bruine Kiekendieven (waarnemer: Michel Wijnhold).
22 apr: Een Havik zit op de uitkijk in het Klein Waal. In het gebied hier zingen 5 Snorren en 5 Sprinkhaanzangers. Ook vliegt een Roerdomp langs (waarnemer: Bernard Versloot).
In De Peizerweering bij de Zanddijk zwemmen 2 paartjes Zomertaling en 2 mannen Tafeleend. In het gebied jaagt een Havik (waarnemer: Frederik Janse).
Bij De Beelestukken zit het eerste mannetje Paapje in een boom (waarnemer: Joris de Haan).
Uit camerabeelden blijkt dat de WASBEERHOND nog steeds aanwezig is in het Matslootgebied.
21 apr: In de Weeringsbroeken is de eerste (erg vroege) Koekoek te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
In het plas-dras gebied bij de Zanddijk foerageren Kemphanen en ook een Groenpootruiter en Zwarte Ruiter (waarnemer: Frans Kromme).
Hier zijn ook 40 Regenwulpen te zien. Langs de Onlandse Dijk zingen 4 Snorren en zijn 3 Baardmannetjes te zien (waarnemer: Inge Luiken).
20 apr: 4 KRAANVOGELS vliegen ‘s ochtends in westelijke richting over de Groningerweg ter hoogte van het Langmameer (waarnemer: Bert Helder).
Twee uur later worden 2 KRAANVOGELS in oostelijke richting vliegend bij het Groot Waal gezien. Ook komt hier een groep van 15 Regenwulpen over en zijn er 5 Tapuiten en 1 Gele Kwikstaart te zien (waarnemer: Cees Koelewijn).
In het Matslootgebied baltsen 3 Bruine Kiekendieven (1 man) en hoempen 3 Roerdompen. Ook in De Blauwvennen hoempt een Roerdomp. Hier jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.
19 apr: De kokmeeuwenkolonie langs het Eelderdiep is nu gegroeid tot zo’n 1000 vogels. Hier zwemmen ook 20 Geoorde Futen rond en vliegt een Zwarte Stern. 3 Lepelaars vliegen over. In De Weeringsbroeken foerageren 2 Zwartkopmeeuwen in een groep Kokmeeuwen. Langs de Noorddijk foerageren 60 Regenwulpen in een weiland. In het Matslootgebied jaagt een Havik. In een hoogspanningsmast plukt een Slechtvalk een prooi (waarnemer: Tseard Mulder).
18 apr: Voor zonsopkomst zijn langs de Noorddijk 2 Porseleinhoenen te horen. Bij De Beelestukken vliegen 15 Regenwulpen over en is een Beflijster te zien. In De Weeringsbroeken baltst een Watersnip. Een Zwarte Stern vliegt boven het Eelderdiep (waarnemer: Frederik Janse).
Drie KRAANVOGELS vliegen laag over de Berging Sandebuur (zie foto hiernaast). Hier zingen ook 2 Snorren en plingen 2 paartjes Baardmannetje in het Riet.
Ook langs de Onlandse Dijk is een Snor te horen en zijn Baardmannetjes te zien (waarnemer: Emma Zorgdrager).
‘s Avonds staan 5 Zwartkopmeeuwen en 40 Regenwulpen in het plas-dras gebied langs het Eelderdiep (waarnemer: Eelke Schoppers).
17 apr: In De Peizerweering hoempen ‘s ochtends vroeg 3 Roerdompen en roept een Porseleinhoen. Ook zijn hier 2 Dodaarzen te horen en foerageren er 5 Kemphanen. Een groep van 13 Regenwulpen vliegt over.
16 apr: In de kokmeeuwenkolonie langs het Eelderdiep zijn nu 10 Geoorde Futen te zien. Ook vliegen hier 3 Zwarte Sterns rond en foerageren er 7 Kemphanen (waarnemer: Eelke Schoppers).
In De Kleibosch zingt een Bonte Vliegenvanger en is een paartje Goudvink te zien. Naast het bos, in De Zuidermaden, zwemmen 3 Zomertalingen in de slenk (waarnemer: Tseard Mulder).
15 apr: In het moeras ten noorden van de Noorddijk foerageert een Lepelaar. Op verschillende plaatsen worden sporen gevonden van mossels die over een zandige bodem hebben gekropen (zie foto hiernaast van Hendrik Koops).
14 apr: Bij Het Beeld roept een Beflijster. Langs de Drentse Dijk zingt de eerste Grasmus en foerageren 3 Gele Kwikstaarten (waarnemer: Frederik Janse).
Een Visarend jaagt boven het Langmameer. In het Matslootgebied zijn 6 Bruine Kiekendieven (waarvan 3 man) te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Ook op de Onlandse Dijk foerageert een Gele Kwikstaart en zijn meerdere Baardmannetjes te horen.
13 apr: Langs de Zanddijk foerageren 20 Kemphanen (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Nieuwe Weering vliegt een Bokje op.
‘s Avonds jaagt een Slechtvalk over De Peizerweering. Veel vogels vliegen op, waaronder 6 Lepelaars (waarnemer: Aaldrik Silius).
12 apr: Op De Gouw zwemt een Dodaars. In De Broekenweering roept een Beflijster (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Noorddijk foerageert een Lepelaar. Op het Eelderdiep bij de Zanddijk wordt gebaltst door 2 paartjes Zomertaling (waarnemer: Frederik Janse).
Ten oosten van De Westermade foerageren 8 Gele Kwikstaarten tussen het vee. Boven het Eelderdiep jagen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief (waarnemer: Maarten Jansen).
In de kokmeeuwenkolonie langs het Eelderdiep zijn 7 Geoorde Futen te zien. Ook hier wordt druk gebaltst. In De Peizerweering vliegt een man Roerdomp over het Riet. Een Groenpootruiter foerageert op één van de kale stukken. Langs de Zanddijk foerageren meerdere groepjes Kemphaan.
11 apr: In De Blauwvennen jaagt een Slechtvalk man en een paartje Bruine Kiekendief. Op twee plekken zingt een Snor.
Ook langs het Eelderdiep wordt een jagende vrouw Bruine Kiekendief gezien (waarnemer: Harry Westerhuis).
‘s Avonds gaan 50 Regenwulpen en 60 Kemphanen slapen in het plas-drasgebied bij de Zanddijk. Hier is ook een Bonte Strandloper te zien. Drie Geoorde Futen zwemmen in de kokmeeuwenkolonie (waarnemer: Tseard Mulder).
10 apr: Een Geoorde Fuut zwemt in de Kokmeeuwenkolonie langs het Eelderdiep. In het plas-drasgebied hier foerageren zo’n 15 Watersnippen. In De Peizerweering foerageert een groep van 17 Kemphanen (waarnemer: Tseard Mulder).
Op een zandpad langs het Eelderdiep lopen de eerste 2 Gele Kwikstaarten van dit voorjaar (waarnemer: Gerard Huizinga).
In De Westermade jaagt een Sperwer en bij de Zanddijk een Havik. De STEPPEKIEKENDIEF jaagt ook nog in het gebied (waarnemer: Maarten Jansen).
Langs de Matsloot zit een Visarend in een dode boom (waarnemer: Michel Wijnhold).
Langs de Onlandse Dijk ploepen de Heikikkers en zingen 4 Snorren. Bij het Langmameer loopt een Grote Zilverreiger in volledig broedkleed (zwarte snavel, rode poten) te pronken.
9 apr: Langs de Onlandse Dijk zit ‘s morgens vroeg een Velduil op een paaltje (waarnemer: Harry Perton).
Langs het Eelderdiep vliegt op twee plaatsen een Bokje op. Ook een man Blauwe Kiekendief komt uit de begroeiïng. Twee Roerdompen hoempen in het gebied en er foerageren 5 Kemphanen en 2 Witgatjes (waarnemer: Jacob Poortstra).
In De Westermade vliegt een Zwarte Wouw over. In De Peizerweering foerageren 10 Kemphanen en jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Bij de Noorddijk zijn 6 Tapuiten te zien (waarnemer: Evert-Jan Slot).
Een IJsvogel vliegt over het Peizerdiep bij Roderwolde (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied hoempen 4 Roerdompen en zijn zeker 7 Baardmannetjes te horen. In het moeras aan de oostkant van het gebied krijsen de vele Waterrallen door elkaar heen (waarnemer: Michel Wijnhold).
In het Matslootgebied jagen 2 vrouwen en 1 man Bruine Kiekendief (zie foto hiernaast) en een vrouw Blauwe Kiekendief. In De Broekenweering jaagt een Sperwer vrouw.
8 apr: In De Blauwvennen zijn 6 mannen Zomertaling te zien en te horen. Hier hoempt ook een Roerdomp en zingt een Snor. Een vrouw Bruine Kiekendief komt roepend overvliegen. Ook bij het Klein Waal hoempt een Roerdomp en zijn nog steeds Heikikkers te horen. Langs de Onlandse Dijk plingen Baardmannetjes en jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.
7 apr: De STEPPEKIEKENDIEF en een man Blauwe Kiekendief jagen in De Peizermaden (waarnemer: Frans Tijsterman).
Een Beflijster foerageert bij De Beelestukken (waarnemer: Frederik Janse).
In De Weeringsbroeken lopen 8 Reeën.
6 apr: Een vrouw Blauwe Kiekendief en een vrouw Bruine Kiekendief jagen langs het Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Middelvennen rusten 10 Lepelaars.
5 apr: In De Westermade mekkeren 3 Watersnippen en zijn 2 Baardmannetjes te horen. Drie Bruine Kiekendieven jagen boven het gebied en 2 Regenwulpen vliegen over. Een eerste Rietzanger zingt langs het Eelderdiep (waarnemer: Maarten Jansen).
4 apr: In het plas-dras gebied langs het Eelderdiep foerageert een groep van zo’n 20 Kemphanen. Een Kleine Plevier vliegt alarmerend rond. Een Havik jaagt op de Wintertalingen (waarnemer: Harry Westerhuis).
3 apr: Bij het Klein Waal in het Matslootgebied ploepen de Heikikkers en zijn Baardmannetjes te horen. In het gebied hoempen 2 Roerdompen en krijst een Waterral (waarnemer: Bernard Versloot).
Een man Blauwe Kiekendief vliegt lange tijd boven het Langmameer (waarnemer: Dieko Alting).
Later op de dag vliegen hier 2 ZEEARENDEN over (waarnemer en foto hiernaast: Tseard Mulder), die later ook in de Peizermaden gezien worden (waarnemer: Gineke Anna van Pelt).
Op het Leekstermeer zijn nog 2 Geoorde Futen te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds jaagt een Slechtvalk over het Eelderdiep. Hier is ook de STEPPEKIEKENDIEF weer te zien, evenals 2 vrouwen Blauwe Kiekendief. In het plas-drasgebied ten noorden van de Zanddijk foerageren 2 Kleine Plevieren. Langs de Drentse Dijk heeft een Havik man een prooi geslagen. Hier foerageren ook 2 Witgatjes en aan weerszijden van de dijk ploepen de Heikikkers (waarnemer: Maarten Jansen).
2 apr: Een Slechtvalk landt in een hoogspanningsmast ten zuiden van de Noorddijk. Bij een petgat langs deze weg zit een Havik op de uitkijk in een struik. Een Waterral alarmeert langdurig (waarnemer: Frederik Janse).
In De Peizerweering vliegt een Bokje op en roept de Porseleinhoen weer (waarnemer: Tseard Mulder).
Hier jaagt ook een man Sperwer.
‘s Middags zijn op het Leekstermeer 25 Geoorde Futen te zien. Een volwassen ZEEAREND vliegt over het meer (waarnemer: Eelke Schoppers).
1 apr: ‘s Ochtends vroeg vliegen 5 Grote Zilverreigers op van een slaapplaats in De Peizerweering. Hier hoempen 3 Roerdompen en is de eerste Snor (waarnemer: Chris Smit) en de eerste Porseleinhoen te horen. Een Bokje vliegt op uit het gebied. Later op de ochtend jaagt de STEPPEKIEKENDIEF op hoge snelheid over de Weeringse Dijk.
In het Elsburger Onland kekkert een Havik (waarnemer: Maarten Jansen)

31 mrt: De STEPPEKIEKENDIEF jaagt boven het Eelderdiep. Hier zijn ook een Havik en vrouw Blauwe Kiekendief aan het jagen. Langs de Noorddijk is een vrouw Sperwer te zien (waarnemer: Frederik Janse).
In het Matslootgebied vliegen 2 Lepelaars over en zijn 2 Roerdompen te horen. In een bosje langs de Matsloot bij de Hooiweg roffelt een Kleine Bonte Specht (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een onvolwassen Blauwe Kiekendief en een vrouw Bruine Kiekendief jagen in het gebied. In een sloot zijn ploepende Heikikkers te horen. In het Groot Waal roept een Groene Specht vanuit een boomtop (zie filmpje).
‘s Avonds gaan 3 Blauwe Kiekendieven en een paartje Bruine Kiekendief slapen in het Matslootgebied. Hier jaagt dan nog een Sperwer (waarnemer: Bernard Wiltens).
30 mrt: Langs de Woudrustlaan zingt de eerste Geelgors (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied jaagt een Ruigpootbuizerd. Langs de Onlandse Dijk zijn 2 Baardmannetjes te horen.
29 mrt: Een KRAANVOGEL vliegt lange tijd boven De Peizermaden en landt mogelijk korte tijd bij de Noorddijk. In De Beelestukken zingen de eerste Blauwborsten en is ook een Beflijster te zien (waarnemer: Frederik Janse).
In De Peizerweering vliegt de eerste Huiszwaluw (waarnemer: Frans Tijsterman).
In het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief en vliegt een Bokje op.
‘s Avonds slaat een adulte Havik man een Kievit in De Weeringsbroeken. De STEPPEKIEKENDIEF en een Blauwe Kiekendief gaan slapen in het gebied langs het Eelderdiep (waarnemer: Maarten Jansen).
27 mrt: De juveniele Slechtvalk is nog te zien langs het Eelderdiep. Hier jaagt ook een vrouw Blauwe Kiekendief. In De Peizerweering is een Waterral te horen (waarnemer: Gerard Huizinga).
26 mrt: Een IJsvogel zoekt een nestplek in één van de broekbosjes in De Onlanden (zie filmpje op Youtube).
De zuidenwind brengt een golf trekvogels naar De Onlanden. De eerste Boerenzwaluwen zijn te zien en de eerste Tjiftjaf is te horen (waarnemer: Frederik Janse)
en ook de eerste Tapuit is er. De STEPPEKIEKENDIEF jaagt in De Peizermaden. Langs het Eelderdiep zit een juveniele Slechtvalk op een paaltje, die lastig gevallen wordt door een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Ingeborg Luiken).
Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk zijn een Lepelaar, 5 Kemphanen en 3 Zwarte Ruiters te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
Wat zuidelijker langs het Eelderdiep hoempen 2 Roerdompen (waarnemer: Jacob Poortstra).
Langs de Noorddijk jaagt een Sperwer en is de eerste Beflijster te zien (waarnemer: Evert-Jan Slot).
In het Matslootgebied worden zeker 16 Baardmannetjes geteld en vliegt een Roerdomp op. Een Groenpootruiter komt overvliegen (waarnemer: Michel Wijnhold).
Ook hier jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief en is een vrouw Bruine Kiekendief te zien. Een IJsvogel vliegt met een vis in de snavel weg bij het Hoge Bruggetje (waarnemer: Maarten Jansen).
24 mrt: Langs De Gouw wordt het spoor van een DAS gevonden (waarnemer: Hendrik Koops).
In De Blauwvennen hoempt een Roerdomp. In het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.
23 mrt: In De Peizerweering jaagt een Slechtvalk man. Hier vliegen ook 3 Roerdompen op tijdens veldwerk en zijn 2 paartjes Baardmannetje aanwezig.
22 mrt: De STEPPEKIEKENDIEF, 3 Blauwe Kiekendieven (waarvan 1 man) en een Sperwer jagen in De Peizerweering. Hier vliegt ook een Bokje op. Langs het Eelderdiep foerageren 3 Bonte Strandlopers en een Zwarte Ruiter. In een groepje Grutto’s is 1 IJslandse Grutto te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
21 mrt: In het plas-drasgebied langs het Eelderdiep foerageren ‘s ochtends 2 Bonte Strandlopers, een Lepelaar en later op de dag een KANOET (waarnemer: Eelke Schoppers).
In Polder Lage Land jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Roelof Blaauw).
In het Groot Waal roept een Havik. Bij De Stenhorsten is de zwarte Reegeit weer eens mooi te zien.
20 mrt: In de Peizerweering is de eerste Zomertaling van dit jaar te zien. In De Broekstukken jaagt een Hermelijn in winterkleed (waarnemer: Maarten Jansen).
18 mrt: in het Matslootgebied vliegt twee keer een Roerdomp op (waarnemer: Bernard Versloot).
17 mrt: de eerste (4) Kemphanen zijn gearriveerd in de Weeringsbroeken. Op verschillende plaatsen in De Peizermaden zijn Dodaarzen te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In een bosje langs de Noorddijk zit een Klapekster op de uitkijk (waarnemer: Frederik Janse).
Op beelden van een wildcamera in De Onlanden is te zien hoe een Otter man met veel vertoon een andere Otter verjaagd (zie filmpje op Youtube).
16 mrt: In het Matslootgebied jaagt een man Blauwe Kiekendief. Langs het Eelderdiep staat een Havik op een paaltje (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Weeringsbroeken laat een Hermelijn in winterkleed zich van dichtbij fotograferen (zie foto hiernaast van Bertus van der Velde).
‘s Avonds gaan zo’n 50.000 meeuwen slapen op het Leekstermeer (waarnemer: René Oosterhuis).
Ook in De Blauwvennen zoeken 84 Grote Zilverreigers en 50 Witte Kwikstaarten een slaapplek op (waarnemer: Aart van der Spoel).
14 mrt: De eerste (12) Grutto’s van dit jaar zijn geland in het plas-dras gebied bij de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
In een petgat langs de Noorddijk zwemt een paartje Dodaars (waarnemer: Frederik Janse).
Bij de stuw in het Eelderdiep vliegt een Roerdomp vrouw op. De STEPPEKIEKENDIEF en een vrouw Blauwe Kiekendief jagen boven het Eelderdiep bij de Drentse Dijk.
13 mrt: In De Westermade vliegt een vrouw Blauwe Kiekendief op en zijn 2 Baardmannetjes te zien. In De Peizerweering jagen de eerste (3) Bruine Kiekendieven van het jaar (waarnemer: Maarten Jansen).
Op het Leekstermeer zwemt een paartje Topper (zie foto hiernaast), een Dodaars, 3 Brilduikers en 3 Grote Zaagbekken. Langs het Peizerdiep zit een Velduil op een paal (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Broekenweering graast een sprong van 6 Reeën.
12 mrt: In De Zuidermaden zwemmen 8 Grote Zaagbekken op de slenk. Een Havik vliegt De Kleibosch in. Hier is een Kleine Bonte Specht te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
de STEPPEKIEKENDIEF jaagt weer in De Peizerweering. Hier hoempt ook een Roerdomp. In De Broekenweering jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. In de Peizermaden worden in totaal 11 Grote Zilverreigers geteld en ook 17 Pijlstaarten (waarnemer: Jacob Poortstra).
11 mrt: in het Matslootgebied jagen een Havik vrouw en 2 Blauwe Kiekendieven (man en vrouw). Ook zijn een Baardmannetje en 2 opvliegende Roerdompen te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
10 mrt: Een Blauwe Kiekendief vrouw jaagt over de Roderwolderdijk. In het riet aan de oostkant van het Matslootgebied zijn 2 Baardmannetjes te zien. De STEPPEKIEKENDIEF jaagt op hoge snelheid over de Weeringse Dijk. Hij wordt belaagd door Zwarte Kraaien.
Later op de dag wordt deze vogel langs de Drentse Dijk gezien. Hier jaagt dan ook een Smelleken en vliegen een Havik en Slechtvalk over (waarnemer: Tseard Mulder).
8 mrt: Een Havik man jaagt langs het Eelderdiep. Hier probeert een Smelleken een Rietgors te slaan (waarnemer: Frederik Janse).
In het Groot Waal kekkert een Havik. Langs de sloot aan de rand van het bos is een IJsvogel te horen.
7 mrt: Een Wezel laat zich zien langs de Zanddijk bij het Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).
6 mrt: In De Middelvennen rusten 15 Lepelaars en zwemmen 2 paartjes Nonnetje. Ook op het Leekstermeer zwemmen 2 Nonnetjes en ook 3 Brilduikers en 2 Grote Zaagbekken (waarnemer: Tseard Mulder).
Weer Otters geboren in De Onlanden! Op beelden van een wildcamera in het gebied zijn 3 Otters te zien. De achterste twee zijn jonge dieren van (volgens deskundigen) 3 tot 4 maanden oud. (zie filmpje op Youtube).
5 mrt: Samen met 3 Blauwe Kiekendieven jaagt de STEPPEKIEKENDIEF weer boven het Eelderdiep. Hier jaagt ook een Havik en komt een ZEEAREND langs, die later ook bij het Langmameer te zien is. Op het Eelderdiep zwemmen veel eenden, waar onder 5 paar Pijlstaart en 4 paar Tafeleend. Een Dodaars zwemt op een petgat langs de Noorddijk. Hier staan de Dotterbloemen al weer in bloei (waarnemer: Frederik Janse).
4 mrt: De STEPPEKIEKENDIEF heeft bij het Eelderdiep ruzie met een Zwarte Kraai (waarnemer: Jan Alex de Roos).
3 mrt: In de Peizerweering hoempt de eerste Roerdomp van het jaar (waarnemer: Tseard Mulder).
In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk is ook een Roerdomp te zien (waarnemer: Jan Alex de Roos).
2 mrt: De STEPPEKIEKENDIEF heeft in De Peizerweering even ruzie met een jagende Velduil (waarnemer: Tseard Mulder).
1 mrt: Aan de noordkant van het Peizerdiep zijn 2 IJsvogels aanwezig (waarnemer: Erik Jansen).
Ook bij de zuidelijke slenk in het Matslootgebied wordt een IJsvogel gezien. In het gebied zwemt ook een paartje Grote Zaagbek. In De Broekstukken is de Klapekster nog aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Woudrustlaan wordt de Hermelijn in wintervacht weer gezien (waarnemer: Dirk Luijt).

29 feb: De STEPPEKIEKENDIEF laat zich mooi zien, terwijl hij een muis eet op een paaltje langs het Eelderdiep. Hier jagen ook meerdere Blauwe Kiekendieven en een Havik (waarnemer: Maarten Jansen).
Langs de Woudrustlaan is een Klapekster te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
In dit gebied wordt ook een Hermelijn in winterkleed gezien (waarnemer: Dirk Luijt).
De eerste 3 Lepelaars van het jaar zijn aanwezig in De Jarrens (waarnemer: Roelof Blaauw).
28 feb: De Klapekster is weer te zien in de Broekstukken (waarnemer: Tseard Mulder).
Een man Smelleken slaat een Graspieper langs de Drentse Dijk bij het Eelderdiep (waarnemer: Henk van der Noord).
Ook de STEPPEKIEKENDIEF wordt weer gezien bij het Eelderdiep. Hij gaat hier slapen, samen met 4 vrouwtjes en 1 man Blauwe Kiekendief (waarnemer: Paul Berghuis).
Op de A7 bij de Lettelberter Petten is helaas een WASBEERHOND dood gereden (zie foto hiernaast van waarnemer: René Oosterhuis).
27 feb: In de Broekstukken is de Klapekster weer aanwezig. In een hoogspanningsmast in het Matslootgebied zit een Slechtvalk (waarnemer: Maarten Jansen).
‘s Avonds zijn langs de Drentse Dijk bij het Beeld 2 Kerkuilen te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
26 feb: De STEPPEKIEKENDIEF is nog aanwezig in De Peizermaden (waarnemer: Ingeborg Luiken).
Op beelden van een cameraval in De Onlanden is ineens een WASBEERHOND te zien. Bekijk het filmpje HIER.
25 feb: Ook vandaag is de STEPPEKIEKENDIEF weer te zien in De Peizermaden (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een Witgatje vliegt luid roepend over de Zanddijk (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij De Kampjes jaagt een Havik zonder succes op de eenden.
24 feb: Langs het Eelderdiep is al een paar dagen een STEPPEKIEKENDIEF aanwezig. Ook vandaag werd de vogel weer gezien (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied vliegt een vrouwtje Roerdomp op.
23 feb: Een Hermelijn in winterkleed loopt over de Drentse Dijk (waarnemer: Tseard Mulder).
22 feb: In een bosje in De Weeringsbroeken kekkert een Havik (waarnemer: Frederik Janse).
In het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.
20 feb: In De Blauwvennen zwemmen 3 Grote Zaagbekken (1 vrouw) en jagen een Havik en een Blauwe Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).
19 feb: Bij Het Beeld vliegen de ganzen in paniek op als een ZEEAREND over vliegt (waarnemer: Booi Kluiving).
Op het Peizerdiep zwemmen 4 Grote Zaagbekken, waarvan 1 vrouw. In het riet langs de Zanddijk zijn Baardmannetjes te horen.
18 feb: Bij de kruising van Drentse Dijk en Zanddijk doet een jagende Velduil een Bokje opvliegen. Later jaagt hier ook nog een Havik voorbij (waarnemer: Tseard Mulder).
De Klapekster (zie foto hiernaast) in De Broekstukken wordt gestalkt door een groepje Rietgorzen. In het Elsburger Onland worden meerdere spraints van Otter gevonden. Hier kekkert ook een Havik.
16 feb: In De Westermaden jagen een Havik vrouw en een Blauwe Kiekendief vrouw. In de Broekenweering laat een Kleine Bonte Specht zich mooi bekijken (waarnemer: Maarten Jansen).
Op het Peizerdiep bij de eilandjes foerageren 4 Nonnetjes, waarvan 1 man.
Uit recent gepubliceerd onderzoek door Marien van Westen blijkt dat in De Onlanden een aantal soorten Sieralg (Desmidiaceae) gevonden zijn, die nieuw zijn voor Nederland. Het rapport is HIER te lezen.
13 feb: Ook vandaag laat de IJSDUIKER zich weer zien op het Leekstermeer (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Nieuwe Weering vliegt een Witgatje op uit een sloot (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Broekstukken is een Klapekster te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
In De Beelestukken staat een Roerdomp in de pitrusvegetatie. Hier zingt ook een eerste Veldleeuwerik volop (waarnemer: Frederik Janse).
In De Peizerweering jagen 3 Blauwe Kiekendieven. Ook hier is een Roerdomp te zien (waarnemer: Maarten Jansen).
‘s Avonds gaan 9 Blauwe Kiekendieven slapen in het Matslootgebied. Bij het Groot Waal vliegen 2 Haviken (waarnemer: Paul Berghuis).
Begin februari zijn opnames gemaakt van een Otter die gaat slapen in een holte in een boomkluit in één van de broekbosjes in De Onlanden. Bekijk de beelden hier.
12 feb: In het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs de Noorddijk is ‘s avonds een Ransuil te horen. Langs de Drentse Dijk roept een Kerkuil (waarnemer: Tseard Mulder).
9 feb: De IJSDUIKER is nog steeds aanwezig op het Leekstermeer. Op de Es van Leutingewolde foerageert een uitzonderlijk grote groep van zo’n 8000 Kolganzen en 2000 Brandganzen. Een Roerdomp vliegt laag over de Onlandse Dijk en landt in het Riet.
8 feb: Langs het fietspad van de Zanddijk door de Broekenweering is een IJsvogel te zien.
7 feb: In De Peizerweering jaagt een onvolwassen man Bruine Kiekendief. Langs het Eelderdiep jagen 3 Blauwe Kiekendieven, waaronder een adulte man. Langs de Drentse Dijk doet in de stormachtige wind een Veldleeuwerik een poging tot zingen (waarnemer: Maarten Jansen).
2 feb: In De Peizerweering jagen een Bruine Kiekendief en een Havik (waarnemer: Tseard Mulder).

31 jan: De IJSDUIKER op het Leekstermeer is nog steeds aanwezig (waarnemer: Geert Wolters).
29 jan: Op het Leekstermeer is de IJSDUIKER nog aanwezig. Hier zwemt ook een man Brilduiker (waarnemer: Tseard Mulder).
28 jan: Op het Leekstermeer zwemt een IJSDUIKER, een soort die nog niet eerder in De Onlanden gezien is (zie foto hiernaast van waarnemer: René Oosterhuis).
Langs het Eelderdiep jagen een adulte Havik vrouw en 2 Blauwe Kiekendieven, een adulte vrouw en een juveniel. Bij Het Beeld jaagt een adulte Sperwer man (waarnemer: Maarten Jansen).
27 jan: In de Peizerweering jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
25 jan: 2 vrouwen Blauwe Kiekendief jagen bij het Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).
24 jan: Aan de oostkant van De Peizerweering vliegt een Roerdomp op uit het gebied (waarnemer: Jan Kamphorst).
Langs het Eelderdiep zijn 3 jagende vrouwen Blauwe Kiekendief te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
23 jan: In de struiken langs de Drentse Dijk is de Klapekster weer mooi te zien. Langs het Eelderdiep jagen 2 Blauwe Kiekendieven en een Havik. In De Weeringsbroeken jaagt een Slechtvalk. Op het Peizerdiep zwemmen 4 Nonnetjes en bij het Langmameer 10 Grote Zaagbekken. Op de stuw in het Peizerdiep zit een IJsvogel (waarnemer: Maarten Jansen).
Langs de Noorddijk jaagt een Hermelijn in winterkleed (waarnemer: Wim Hartman).
Bij de fietsbrug over de Rodervaart is nog een IJsvogel te zien. In de zuidelijke slenk in De Blauwvennen zwemmen 3 Grote Zaagbekken en 2 Nonnetjes (allen vrouw). Hier jagen ook een Havik en een Blauwe Kiekendief vrouw. (waarnemer: Frederik janse).
22 jan: In het Matslootgebied loop een Vos over het ijs (foto hiernaast van waarnemer: Emma Zorgdrager).
Een Slechtvalk man zit hier op de uitkijk in een hoogspanningsmast. Op het Langmameer zwemmen 8 Nonnetjes (4 man). Bij het fietspad van de Zanddijk vliegt een IJsvogel op uit een slootkant.
21 jan: Langs de Drentse Dijk is een Klapekster aanwezig. In De Westermade jaagt een Havik (waarnemer: Tseard Mulder).
20 jan: In De Stenhorsten is de vrijwel zwarte Reegeit weer eens te zien (waarnemer: Ursula Cos).
19 jan: Op het Eelderdiep bij de brug in de Zanddijk zwemmen 2 paar Grote Zaagbekken. Langs De Gouw zit een IJsvogel in een rietstengel (waarnemer: Frederik Janse).
18 jan: Langs de Hooiweg vist een IJsvogel vanaf een duiker (zie foto hiernaast en filmpje op Youtube. Langs de Onlandse Dijk zijn een paar Baardmannetjes te horen. Bij de stuw in De Gouw zwemt een Dodaars tussen de eenden.
17 jan: Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in De Peizerweering (waarnemer: Ingeborg Luiken).
In De Kleibosch zijn een Matkop en een Kleine Bonte Specht te horen. In De Nieuwe Weering vliegen 30 Watersnippen op (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Drentse Dijk jaagt een Sperwer (waarnemer: Jacob Poortstra).
Hier zijn ook zeker 8 Waterpiepers te zien aan de Eelderdiep-kant. Een Velduil jaagt ten noorden van de Noorddijk (waarnemer: Maarten Jansen).
In een hoogspanningsmast bij de Noorddijk zit een Slechtvalk man op de uitkijk.
16 jan: Op het Peizerdiep bij Roderwolde zwemmen 7 Nonnetjes en 2 Grote Zaagbekken (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Aaldrik Pot).
In De Blauwvennen jaagt een adulte Havik en in het Matslootgebied een Sperwer man en een onvolwassen Havik. ‘s Avonds landen hier 9 Blauwe Kiekendieven op hun slaapplaats (waarnemer: Paul Berghuis).
15 jan: In De Middelvennen vliegt een Roerdomp op. Hier zwemt ook een groepje Grote Zaagbekken en jagen 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief (waarnemer: Siemen Stienstra).
14 jan: Langs het Eelderdiep jagen weer 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief (Harry Westerhuis).
13 jan: Een Blauwe Kiekendief vrouw jaagt boven het Eelderdiep (waarnemer: Ingeborg Luiken).
12 jan: In het Matslootgebied zit weer een Slechtvalk vrouw in een hoogspanningsmast (zie foto hiernaast).
11 jan: Een man Havik zit op de uitkijk langs het Eelderdiep. Hier jaagt ook een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een Slechtvalk vrouw zit in een hoogspanningsmast in Polder Lage Land.
10 jan: In het Matslootgebied jagen 3 vrouwtjes Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Weeringsbroeken staat een groepje van 22 Goudplevieren tussen de Kieviten. Op het Langmameer zwemmen 4 Nonnetjes en 3 Grote Zaagbekken (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Peizerweering jagen ook 2 Blauwe Kiekendieven (vrouw en juveniele man) en een adulte Havik. Bij Het Beeld schiet een Sperwer tussen de bomen door (waarnemer: Maarten Jansen).
9 jan: In De Peizerweering jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Ook in het Matslootgebied jagen 3 Blauwe Kiekendieven en een adulte Ruigpootbuizerd. In Polder Lage Land vliegt een Dwergmeeuw en staan 24 Goudplevieren tussen de Kieviten. Hier foerageren ook 2 Waterpiepers (waarnemer: Tseard Mulder).
8 jan: In De Peizerweering jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een IJsvogel vliegt weg van het Hoge Bruggetje in het Matslootgebied. In het Peizerdiep bij het Langmameer zwemmen 13 Nonnetjes (5 man) en 4 Grote Zaagbekken (2 man).
‘s Avonds gaan 38 Grote Zilverreigers slapen bij het Leekstermeer (waarnemer: René Oosterhuis).
7 jan: Op de zandgaten in het Matslootgebied zwemmen 2 vrouwtjes Nonnetje. Hier jagen ook 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief (waarnemer: Michel Wijnhold).
6 jan: Ten westen van het Leekstermeer vliegt een RAAF voorbij (waarnemer: René Oosterhuis).
In het Matslootgebied ontmoeten 2 Vossen elkaar (zie foto hiernaast van waarnemer: Erik Jansen).
Een IJsvogel vliegt over de Peizer Schipsloot bij De Stenhorsten.
5 jan: Bij de Noorddijk slaat een Slechtvalk een Wilde Eend. Hier jaagt ook een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Frederik Janse).
3 jan: Een Hermelijn in winterkleed loopt over de Onlandse Dijk (waarnemer: Matthijs Smaal).
Langs het Eelderdiep jagen 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
2 jan: In de Peizerweering jaagt een Slechtvalk. Op het Eelderdiep hier zwemt een Dodaars (waarnemer: Harry Westerhuis).
1 jan: In de Peizerweering jagen 3 vrouwtjes Blauwe Kiekendief. In De Weeringsbroeken jagen 2 Slechtvalken (waarvan 1 juveniel), die het even met elkaar aan de stok krijgen (waarnemer: Harry Westerhuis).
Ook in het Matslootgebied vliegen 3 Blauwe Kiekendieven. Een Velduil jaagt bij het Langmameer (Waarnemer: Maarten Jansen).
In het gebied bij de Wolddijk laat een Hermelijn in winterkleed zich mooi bekijken. In de Broekenweering bij de Zanddijk jaagt een Sperwer vrouw.

Zeearend. Foto: Willem Hovinga.
Waterral. Foto: Frans Kromme.
Vos. Foto: Hans Elzinga.
IJsvogel. Foto: Wim van Boekel.
Rotgans. Foto: Tseard Mulder.
Roodhalsgans. Foto: Wim van Boekel.
Gestreepte Strandloper. Foto: André Sikkema.
Steppekiekendief. Foto: Willem Hovinga.
Roerdomp. Foto: Jaap Rosbeek.
Witwangstern. Foto: Willem Hovinga.
Purperreiger. Foto: Willem Hovinga.
Dwergspitsnuis. Foto: Wim van Boekel.
Kerkuil. Foto: Wim van Boekel.
Groene Glazenmaker. Foto: Wim van Boekel.
Kwak. Foto: Lucie Kooistra
Sprinkhaanzangers. Foto: Wim van Boekel.
Visarend. Foto: Willem Hovinga.
Wezel. Foto: Hannie Beuker.
Zwarte Stern op nest. Foto: Tseard Mulder.
Koekoek en Graspieper. Foto: Lucie Kooistra.
Roodpootvalk. Foto: Willem Hovinga.
Hermelijn met Meerkoet. Foto: Willem Hovinga.
Roerdomp.Foto: Wim van Boekel.
Kraanvogels. Foto: Wim van Boekel.
Mosselsporen. Foto: Hendrik Koops.
Bruine Kiekendief. Foto: Wim van Boekel.
Zwarte Reegeit. Foto: Wim van Boekel.
Dode Wasbeerhond. Foto: René Oosterhuis.
Klapekster. Foto: Wim van Boekel.
IJsvogel. Foto: WIm van Boekel.
Slechtvalk. Foto: Wim van Boekel.
Vossen. Foto: Erik Jansen.