30 dec: Een Slechtvalk jaagt, zonder succes, op de Smienten die op De Gouw zwemmen. Op de slaapplaatsen in het Matslootgebied vallen 17 Blauwe Kiekendieven (4 man) en 3 Bruine Kiekendieven (allen vrouw) in. Een Sperwer komt over vliegen. Op een slenk landen 5 Grote Zaagbekken. Langs de Onlandse Dijk plingen Baardmannetjes (waarnemer: Maarten Jansen).
29 dec: Langs de Madijk laat een Hermelijn in wintervacht zich zien met een prooi (waarschijnlijk een Veldmuis) in de bek (zie foto hiernaast van waarnemer: Gerrit Scheeres).
In De Broekenweering foerageert een groep van zo’n 100 Grote Barmsijzen in de Elzen. In dit gebied jaagt ook een vrouw Blauwe Kiekendief. De man STEPPEKIEKENDIEF vliegt over het Langmameer (waarnemer: Maarten Jansen).
Langs de Roderwolderdijk jaagt een man Havik. In het Matslootgebied jagen ook een man en vrouw Blauwe Kiekendief en een vrouw Bruine Kiekendief.
26 dec: In De Blauwvennen jaagt een juveniele Ruigpootbuizerd en vliegt een Roerdomp op (waarnemer: Ane van Rees).
25 dec: In de omgeving van De Stenhorsten worden recente loopsporen van een Das gevonden.
24 dec: Langs de Noorddijk zijn enkele Goudvinken te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een familie Wilde Zwaan (ouders met 2 jongen) landt in De Weeringsbroeken (waarnemer: Aaldrik Sillius).
23 dec: In de ecologische verbindingszone boven het Elsburger Onland is een Hermelijn in winterkleed te zien (waarnemer: Nanny van Dijk).
In De Blauwvennen jaagt een Ruigpootbuizerd en langs de Hooiweg is een Sperwer actief (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een groep van ongeveer 40 Grote Barmsijzen foerageert in de Elzen langs de Zanddijk.
22 dec: Een groep van zo’n 30 Grote Barmsijzen en wat Sijsjes en Putters foerageert onder de Elzen langs de Roderwolderdijk (zie ook filmpje op youtube).
20 dec: In De Weeringsbroeken foerageren 2 Wilde Zwanen. Een groep van 5 andere Wilde Zwanen komt, luid roepend, over vliegen (waarnemer: Frederik Janse).
19 dec: Langs de Drentse Dijk foerageren 2 Grote Gele Kwikstaarten en jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Aaldrik Pot).
Een IJsvogel vliegt over het Peizerdiep bij De Zuidermaden.
17 dec: In het Matslootgebied zijn een Roerdomp en een IJsvogel te zien en jaagt de man STEPPEKIEKENDIEF (waarnemer: Ane van Rees).
Ook jaagt hier een juveniele Ruigpootbuizerd (zie foto hiernaast van waarnemer: Henri Hallink).
‘s Avonds vliegen aan de oostkant van het Matslootgebied zelfs 2 Ruigpootbuizerds rond en zijn hier ook veel Waterpiepers te zien en te horen. In het riet plingen Baardmannetjes (waarnemer: Michel Wijnhold).
16 dec: In De Peizerweering jaagt een onvolwassen Bruine kiekendief. In de lucht boven het Matslootgebied maken 2 vrouwen Blauwe Kiekendief, 2 Buizerds en een vrouw Havik ruzie. Een vrouw Slechtvalk kijkt toe vanuit een hoogspanningsmast.
15 dec: Een familie Wilde Zwaan (ouders met 2 jongen) zwemt in het gebied bij het Eelderdiep. Hier is ook een juveniele Pontische Meeuw te zien. In De Broekstukken vliegt een IJsvogel over een sloot (waarnemer: Jacob Poortstra).
In het Matslootgebied jagen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief en een Ruigpootbuizerd.
14 dec: Op het Eelderdiep bij de Verlengde Boterdijk zwemmen 2 Dodaarzen (waarnemer: René Dantuma).
Op het Langmameer foerageren 7 Grote Zaagbekken (3 vrouw).
12 dec: In De Blauwvennen is de Ruigpootbuizerd weer te zien. Hier jaagt ook een Slechtvalk. In het Matslootgebied jaagt een onvolwassen Havik (waarnemer: Tseard Mulder).
Ook de man STEPPEKIEKENDIEF laat zich weer eens in het Matslootgebied zien.
‘s Avonds gaan 11 Blauwe Kiekendieven (2 man) en 4 vrouwen Bruine Kiekendief slapen op hun slaapplaatsen in het Matslootgebied. Een Velduil wordt opgejaagd door één van de roofvogels. Bij het Hoge Bruggetje zit een IJsvogel in een lisdoddestengel. Hier zijn ook zeker 4 Baardmannetjes te horen en komt een Goudplevier overvliegen. 30 Grote Barmsijzen vallen in in het Riet (waarnemer: Maarten Jansen).
11 dec: In het Matslootgebied jaagt een Ruigpootbuizerd. Langs de Roderwolderdijk foerageren 2 Waterpiepers (waarnemer: Roelof Blaauw).
Hier is ook een Reekalf te zien dat kennis maakt met sneeuw (zie film). Ook jagen er 2 vrouwen Blauwe Kiekendief.
9 dec: In de Peizerweering vliegt een ZEEAREND over en jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: René Dantuma).
Langs het Eelderdiep jagen een Sperwer en een Havik. Bij Het Beeld foerageren zo’n 100 Grote Barmsijzen in de Elzen (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Blauwvennen jagen een Ruigpootbuizerd, 2 Blauwe Kiekendief vrouwen en een vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Michel Wijnhold).
8 dec: De STEPPEKIEKENDIEF jaagt bij het Eelderdiep ter hoogte van de Verlengde Boterdijk. Een IJsvogel vliegt weg bij het Hoge Bruggetje (waarnemer: Frans Kromme).
Een Havik man jaagt op de Spreeuwen in de bomen langs de Hooiweg.
6 dec: ‘s Morgens vliegen 9 Blauwe Kiekendieven en 1 Bruine Kiekendief op van de slaapplaats in het Matslootgebied (waarnemer: Bernard Wiltens).
5 dec: Langs de Noorddijk jaagt een Sperwer en langs het Eelderdiep een Havik. In De Broekenweering foerageert een groep van 70 Grote Barmsijzen en 10 Sijsjes. Op het Peizerdiep bij Roderwolde zwemmen 7 Grote Zaagbekken (2 man). Een IJsvogel vliegt weg bij het Hoge Bruggetje (waarnemer: Tseard Mulder).
In een elzenlaantje net ten oosten van het Omgelegde Eelderdiep foerageren zo’n 400 Grote Barmsijzen op de elzenproppen.
4 dec: In het gebied bij de Wolddijk vliegt (zeer uitzonderlijk in deze tijd van het jaar) een PURPERREIGER langs (zie foto hiernaast). In de Blauwvennen heeft een IJsvogel een vis gevangen (waarnemer: Henri Hallink).
‘s Avonds gaan 4 Blauwe Kiekendieven en de STEPPEKIEKENDIEF slapen in het gebied langs het Eelderdiep (waarnemer: Maarten Jansen).
3 dec: In De Blauwvennen jaagt aan het eind van de dag een juveniele Blauwe Kiekendief en zijn Baardmannetjes te horen. Bij Sandebuur geeft een grote groep Spreeuwen een spectaculaire vliegshow (waarnemer: Michel Wijnhold).
2 dec: In De Broekenweering zijn meer dan 200 Grote Barmsijzen en tientallen Sijsjes te zien in de Elzen. Langs het fietspad vliegt ook een Bokje op. In De Peizerweering jaagt een man Sperwer (waarnemer: Tseard Mulder).
Op het Peizerdiep bij Roderwolde zwemmen 5 Grote Zaagbekken (2 man).
1 dec: De STEPPEKIEKENDIEF jaagt weer bij het Eelderdiep (waarnemer: Jacob Poortstra).
In de Elzen in De Broekenweering foerageert een groep van zo’n 30 Grote Barmsijzen en 10 Sijsjes.

30 nov: In het Matslootgebied vliegt een Roerdomp op uit het moeras. Hier jaagt ook een vrouw Blauwe Kiekendief. Langs de Onlandse Dijk zijn Baardmannetjes te horen. Langs de Woudrustlaan zit een Havik vrouw in een boompje.
‘s Middags jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief bij het Eelderdiep. Een groep van 10 Waterpiepers vliegt over de Drentse Dijk. In de Elzen bij Het Beeld foerageert een groep van 20 Staartmezen. In de Broekenweering is een Matkop te horen (waarnemer: Maarten Jansen).
25 nov: In de hoogspanningsmast bij het Langmameer zit een Slechtvalk op de uitkijk. In De Middelvennen zwemmen 4 Grote Zaagbekken (1 vrouw). Ook langs de Onlandse Dijk is een paartje Grote Zaagbek te zien. Hier jagen een Bruine- en een Blauwe Kiekendief (beide vrouw) (waarnemer: Frederik Janse).
24 nov: Bij het Eelderdiep zijn ‘s middags veel roofvogels te zien: 3 vrouwen Blauwe Kiekendief, een juveniele Bruine Kiekendief, de man STEPPEKIEKENDIEF en een vrouw Havik (waarnemer: Jacob Poortstra).
In een slenk in het Matslootgebied zwemt een OTTERFAMILIE, een moeder met haar 2 jongen. Een brutaal jong laat zich mooi fotograferen (zie foto hiernaast van waarnemer: Bert Zeijlmaker).
In het Matslootgebied wordt een Havik vrouw achtervolgd door 2 Zwarte Kraaien. Hier jaagt ook een Bruine- en een Blauwe Kiekendief (beide vrouwen). Langs de Onlandse Dijk zijn weer meerdere groepjes Baardmannetje te horen. Op het pad ligt een dode Mol.
23 nov: ‘s Avonds gaan 9 Blauwe Kiekendieven (2 man) en 3 Bruine Kiekendieven slapen in het Matslootgebied. Langs de Onlandse Dijk vliegt een groep van zo’n 30 Watersnippen op en zijn zeker 6 Baardmannetjes te horen. Een Wezel steekt het pad over. Bij het Hoge Bruggetje is een IJsvogel te zien (waarnemer: Maarten Jansen).
22 nov: In het Matslootgebied jagen ‘s middags 6 Blauwe Kiekendieven (3 man) dicht bij elkaar. Langs de Onlandse Dijk zijn Baardmannetjes te horen (waarnemer: Frans Kromme).
In De Blauwvennen zwemmen 2 Grote Zaagbekken op de slenk en vliegt een IJsvogel voorbij (waarnemer: Bert Helder).
De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt langs het Eelderdiep (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
In De Peizerweering jaagt een vrouw Bruine kiekendief.
19 nov: In De Blauwvennen jagen 2 Haviken (man en vrouw). Ook vliegt er een groep van 24 Watersnippen op en zijn er Baardmannetjes te horen (waarnemer: Michel Wijnhold).
Bij het Eelderdiep jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).
18 nov: Langs de Drentse Dijk foerageren 3 Waterpiepers (waarnemer: Jacob Poortstra).
Bij het Eelderdiep jaagt een onvolwassen man Bruine Kiekendief. In De Peizerweering jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief op de Watersnippen. In het Matslootgebied jaagt de man STEPPEKIEKENDIEF en zijn langs de Onlandse Dijk groepjes Baardmannetje te horen. Bij Sandebuur zit een groep van zo’n 30 Putters en 20 Sijsjes in de Elzen (waarnemer: Maarten Jansen).
17 nov: In De Weeringsbroeken jaagt een man Sperwer (waarnemer: Jacob Poortstra).
Een Slechtvalk man zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast in het Matslootgebied. Bij de stuw in het Eelderdiep scharrelen 5 Baardmannetjes door het Riet.
16 nov: ‘s Middags jaagt de man STEPPEKIEKENDIEF in het Matslootgebied (waarnemer: Willem Hovinga).
15 nov: De SNEEUWGORS is weer goed te zien op de Zanddijk. Hier vliegen ook tientallen Watersnippen over (waarnemer: Franz Widmann).
13 nov: Langs de Drentse Dijk foerageert een Waterpieper. In De Broekenweering jaagt een Sperwer vrouw.
‘s Avonds zijn hier in een bosje 2 Goudvinken te horen. Een Havik man jaagt op de tientallen Watersnippen bij het Eelderdiep. Hij jaagt ook de man STEPPEKIEKENDIEF op die op een paaltje was neergestreken (waarnemer: Maarten Jansen).
12 nov: In De Blauwvennen zwemmen 5 vrouwen Grote Zaagbek (waarnemer: Michel Wijnhold).
11 nov: in het Matslootgebied jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. Op de Zuidslenk bij de Roderwolderdijk zwemmen 5 Grote Zaagbekken (3 man). Op veel plekken zijn groepjes Watersnippen te zien.
10 nov: In De Blauwvennen zwemmen weer 11 Grote Zaagbekken (4 man). Ook flitst hier een IJsvogeltje voorbij en er jaagt een Blauwe Kiekendief man (waarnemer: Bert Helder).
‘s Middags laat de man STEPPEKIEKENDIEF zich weer zien bij het Eelderdiep. Hij maakt hier ruzie met een Zwarte Kraai (waarnemer: Aaldrik Sillius).
9 nov: Langs de Onlandse Dijk worden zeker 15 Baardmannetjes geteld. Hier vliegt ook een Roerdomp over. Een vrouw Bruine Kiekendief jaagt in het Matslootgebied. Op de slenk in De Blauwvennen zwemmen 10 Grote Zaagbekken (3 man). Hier jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Willem Hovinga).
8 nov: De SNEEUWGORS foerageert ‘s morgens weer langs de Zanddijk (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Riet langs de Onlandse Dijk zijn 2 Baardmannetjes te zien (waarnemer: Daan Jans).
‘s Nachts roept een Bosuil bij de boerderij aan de oostkant van de Zanddijk (waarnemer: René Dantuma).
7 nov: Bij het Klein Waal jaagt een Blauwe Kiekendief vrouw (waarnemer: Michel Wijnhold).
In het gebied langs de Noorddijk wordt een, grotendeels opgegeten, Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeft gevonden.
‘s Avonds worden 11 Blauwe- en 3 Bruine Kiekendieven geteld op de slaapplaats in het Matslootgebied. Bij het Hoge Bruggetje vliegt een IJsvogel langs (waarnemers: Maarten Jansen en Gerard Sterk).
5 nov: Een Havik en een vrouw Blauwe Kiekendief jagen langs het Eelderdiep bij de Zanddijk. Hier zwemt ook een Dodaars. Langs de Zanddijk foerageert een SNEEUWGORS (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een Sperwer man jaagt rond het naaldbosje bij de Berging Sandebuur (waarnemer: Michel Wijnhold).
4 nov: In De Peizerweering jaagt een Havik en langs het Eelderdiep een Bruine Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).
Een IJsvogel vliegt over de kanoslenk in het Matslootgebied.
3 nov: Langs de Drentse Dijk foerageert een groepje van 3 FRATERS (zie filmpje van waarnemer: Michael Kopijn).
2 nov: Bij het Eelderdiep is een man STEPPEKIEKENDIEF aanwezig. Dit is zeer waarschijnlijk dezelfde vogel als de afgelopen 2 winters (waarnemer: Bernard Wiltens).
In De Blauwvennen vliegt een IJsvogel over het water (waarnemer: Bert Helder).
Hier zwemt ook een Dodaars en is de vrouw Grote Zaagbek te zien. In het Matslootgebied jaagt een juveniele Blauwe Kiekendief.
Tijdens een telling op de slaapplaats van Bruine- en Blauwe Kiekendieven in het Matslootgebied komt een Havik man over vliegen. Langs de Zanddijk zit een Ransuil op een paaltje (waarnemer: Maarten Jansen).
1 nov: In het Matslootgebied vliegt een Waterral op. In het riet plingen weer enkele Baardmannetjes. Nu de vegetatie afsterft, worden hier en daar de eicocons van Wespenspinnen duidelijk zichtbaar (zie foto hiernaast).

31 okt: In De Blauwvennen zwemt de eerste Grote Zaagbek (vrouw) van het winterseizoen. Hier jaagt ook een Sperwer (waarnemer: Tseard Mulder).
28 okt: In De Kleibosch is een Havik aanwezig (waarnemer: Michel Wijnhold).
Op de kruising van Onlandse Dijk en Roderwolderdijk hipt een SNEEUWGORS rond (zie foto hiernaast van waarnemer: Harmjan Wight).
27 okt: In het Matslootgebied jagen 3 Blauwe Kiekendieven (waarvan 1 man). Langs de Hooiweg zijn Baardmannetjes te horen (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Peizerweering jagen 3 Bruine Kiekendieven en langs het Eelderdiep ook een Blauwe Kiekendief. In het water langs de Noorddijk is een Dodaars te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
24 okt: In De Weeringsbroeken, ten zuiden van de Zanddijk, foerageren 4 Waterpiepers (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds arriveren 8-12 Blauwe Kiekendieven op de slaapplaats in het Matslootgebied. Hier wordt nog wat geruzied met o.a. een Havik vrouw. Ook 3 Bruine Kiekendieven gaan hier slapen. Langs de Onlandse Dijk zijn weer Baardmannetjes te horen en vele duizenden Spreeuwen vliegen laag over richting oosten, op weg naar hun slaapplaats (waarnemer: Maarten Jansen).
23 okt: In het Matslootgebied en in De Blauwvennen jagen resp. een vrouw en een man Blauwe Kiekendief (waarnemer: Michel Wijnhold).
22 okt: Een Velduil vliegt over de Drentse Dijk, achtervolgt door een aantal Zwarte Kraaien (waarnemer: Wilma van de Kraats).
21 okt: Bij de brug over het Eelderdiep bij de Verlengde Boterdijk is een IJsvogel te zien (waarnemer: Nicolette Branderhorst).
20 okt: Op de slaapplaats in de Lettelberter Petten worden ‘s avonds 187 Grote Zilverreigers geteld (waarnemer: René Oosterhuis).
16 okt: Een Slechtvalk zit lange tijd in een dode boom langs het Eelderdiep ten noorden van de Zanddijk. Bij de Onlandse Dijk vliegt een IJsvogel voorbij (waarnemer: Harry Westerhuis).
Midden op de dag foerageren 2 Reeën in het grasland tussen Roderwolderdijk en Peizerdiep.
15 okt: In De Weeringsbroeken jagen een Slechtvalk en een Sperwer op de vele Spreeuwen. In het Matslootgebied zijn Baardmannetjes te horen. Hier komt ook een Slechtvalk over vliegen (waarnemer: Maarten Jansen).
14 okt: In De Jarrens is een DWERGGANS aanwezig. Hier zwemmen ook 2 Nonnetjes (waarnemer: Roelof Blaauw).
In het Matslootgebied en bij het Langmameer zijn Baardmannetjes te zien. In het Matslootgebied vliegt een Havik over (waarnemer: Tseard Mulder).
De Zwaangans is nog aanwezig in De Broekenweering (waarnemer: Marty Haze).
3 Bruine Kiekendieven jagen vlak achter elkaar langs het Eelderdiep. Langs de Groningerweg bij De Nieuwe Weering wordt helaas een dood gereden Steenmarter gevonden.
13 okt: In De Kleibosch zijn een Groene Specht en 3 Goudvinken te horen. Hier jaagt ook een Havik. Een andere Havik jaagt bij de Zanddijk (waarnemer: Michel Wijnhold).
In het Matslootgebied jaagt een late Bruine Kiekendief. Op een wildcamera in dit gebied is onlangs een DAS verschenen.
12 okt: In De Jarrens zijn nog 2 Lepelaars aanwezig. Een groep van 450 Koperwieken is neergestreken in de Lettelberter Petten (waarnemer: René Oosterhuis).
Een Havik jaagt langs het Eelderdiep (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Onlandse Dijk is een groepje Baardmannetjes te horen.
9 okt: Zo’n 50 Baardmannetjes zijn te zien en horen op en rond de Onlandse Dijk. Bij het Hoge Bruggetje zwemt een Dodaars en is een IJsvogel te zien. De eerste (man) Blauwe Kiekendief jaagt in het Matslootgebied (waarnemer: Willem Hovinga).
8 okt: In De Blauwvennen scharrelt een groepje Baardmannetjes door het riet. Bij de Berging Sandebuur jaagt een Havik (waarnemer: Michel Wijnhold).
6 okt: In De Kampjes zijn nog 4 Lepelaars aanwezig. Langs de Weeringse Dijk plingen 5 Baardmannetjes in het Riet.
5 okt: Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk is een Casarca te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
3 okt: In De Kampjes rusten weer zo’n 15 Lepelaars.
1 okt: Op de Onlandse Dijk zijn weer Baardmannetjes te horen en zien. Hier jaagt ook een Sperwer man. Een Havik vrouw vliegt weg uit het Groot Waal (waarnemer: Maarten Jansen).
Bij het Klein Waal zijn 5 Reeën te zien (waarnemer: Gineke Anna van Pelt).
Een ROODKEELPIEPER vliegt over de Noorddijk. In de Kampjes staan zeker 9 Lepelaars te rusten. In De Bolmert is de SNEEUWGANS weer aanwezig. ‘s Avonds zijn langs de Noorddijk 2 Ransuilen aanwezig en langs de Drentse Dijk een Kerkuil (waarnemer: Tseard Mulder).

29 sep: In de mist zijn langs de Onlandse Dijk zo’n 40-50 Baardmannetjes te horen en (vaag) te zien. In De Kampjes rusten weer 8 Lepelaars.
27 sep: Bij het Klein Waal zit een Wespenspin in de begroeiing. Een Wezel rent heen en weer over de stuw in het Peizerdiep (waarnemer: Teun Boulogne).
‘s Nachts verschijnen voor een wildcamera in het Matslootgebied 2 Kerkuilen tegelijk (zie foto hiernaast).
26 sep: In De Middelvennen staan 24 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Peizerweering zitten 6 zeldzame 13-stippelig Lieveheersbeestjes bij elkaar in de vegetatie (zie foto hiernaast).
25 sep: In De Middelvennen zijn de eerste 75 Kolganzen van het winterseizoen te zien en ook staan hier 19 Lepelaars. In De Bolmert zijn 2 Casarca’s en de SNEEUWGANS aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Onlandse Dijk zijn weer veel Baardmannetjes (minstens 30) te vinden. In De Kampjes staan nog 7 Lepelaars.
24 sep: In De Blauwvennen zijn Baardmannetjes te horen en foerageren zeker 5 Grote Zilverreigers. Ook in Polder Lage Land zijn 3 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
23 sep: In De Blauwvennen vliegt een Roerdomp over het riet. In de zuidelijke slenk foerageert een Dodaars. Een Lepelaar landt in het gebied (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied eet een man Slechtvalk een prooi in een hoogspanningsmast. Op de Onlandse Dijk zijn weer veel (minstens 30) Baardmannetjes actief.
‘s Avonds jagen een man en vrouw Bruine Kiekendief in het Matslootgebied. Hier foerageren ook zeker 10 Watersnippen langs het water en vliegen 2 Witgatjes op. Langs de Zanddijk heeft een Slechtvalk een watervogel geslagen (waarnemer: Maarten Jansen).
22 sep: In De Kampjes staan 12 Lepelaars. In de slenk bij de Groningerweg groeit veel, flink grote, Zoetwaterspons (zie foto hiernaast).
21 sep: Een volwassen ZEEAREND vliegt over het Matslootgebied richting Leekstermeer. In De Broekenweering staat een groep van 29 Ooievaars in het land (waarnemer: Frans Kromme).
20 sep: Een IJsvogel komt aanvliegen over het Eelderdiep bij de brug in de Zanddijk. Ook aan de noordkant van het diepje is een IJsvogel te zien (waarnemer: Teun Boulogne).
Langs de Onlandse Dijk zijn in totaal zeker 50 Baardmannetjes te zien (zie filmpje op Youtube). Een man Slechtvalk zit een hoogspanningsmast in het Matslootgebied. Een Tapuit gaat bijna op een hoogspanningskabel zitten, maar bedenkt zich nog net op tijd. Een IJsvogel vliegt over het Peizerdiep bij Roderwolde. In De Kampjes rusten 10 Lepelaars.
19 sep: In De Broekenweering zijn een KRUISBEK en een Matkop te horen en zijn 2 Boomklevers te zien. In De Middelvennen staan 40 Lepelaars en is ook de SNEEUWGANS aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
18 sep: Langs de Onlandse Dijk zijn weer meerdere groepjes Baardmannetje te vinden in het riet. Een Sperwer vrouw vliegt voorbij met (waarschijnlijk) een Baardmannetje in de poten. Een Hermelijn laat zich zien op het pad. Ook langs de Zanddijk is een Hermelijn te zien (waarnemer: Frans Kromme).
In De Broekenweering zit een Boomvalk op de uitkijk.
17 sep: In De Broekenweering zitten 3 Boomvalken, waarvan in ieder geval twee juvenielen, in de dode bomen (waarnemer: Nico Vogelzang).
In De Zuidermaden foerageert een Reuzenstern en is een volwassen GEELPOOTMEEUW te zien. In het riet langs de Roderwolderdijk foerageren minstens 12 Baardmannetjes. Langs het Peizerdiep heeft een andere Reuzenstern een visje gevangen (waarnemer: Tseard Mulder).
Aan de zuidkant van De Blauwvennen zijn ook Baardmannetjes te horen in het riet. Hier vliegt een Groenpootruiter over. Een Velduil landt in Polder Roderwolde op een paaltje. In een naaldbosje bij Berging Sandebuur scharrelt een groep Zwarte Mezen door de bomen. In een maisveld daarnaast zit een Paapje in een stengel (waarnemer: Michel Wijnhold).
Bij het Leekstermeer is de SNEEUWGANS weer te zien tussen de Grauwe Ganzen (waarnemer: Franz Widmann).
Bij het Peizerdiep jaagt een Visarend. Een vrouw Sperwer probeert een zangvogel te grijpen bij het Groot Waal. Bij Hoeve Eiteweert vliegt een IJsvogel langs. Op het fietspad van de Hooiweg ligt een dode Waterspitsmuis.
16 sep: In De Middelvennen rusten 69 Lepelaars in twee groepen (zie foto hiernaast). Bij Achter de Es rusten 2 Casarca’s tussen de andere eenden.
15 sep: In De Jarrens foerageert een Reuzenstern en zijn 24 Lepelaars en 14 Grote Zilverreigers te zien. In De Middelvennen zijn 2 Casarca’s, 15 Lepelaars, 5 Grote zilverreigers en een Roerdomp aanwezig (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Blauwvennen vliegt een Purperreiger laag over (waarnemer: Bert Helder).
In De Broekenweering zijn 2 Boomvalken te zien (waarnemer: Ane van Rees).
Hier vliegen ook 2 late Gierzwaluwen voorbij. Langs de Onlandse Dijk plingt een groepje Baardmannetjes in het Riet.
14 sep: Een Hermelijn wil het fietspad van de Zanddijk oversteken. Een Boomvalk zit in een boom in De Broekenweering. In het Langmameer foerageren 3 Lepelaars.
13 sep: 2 Reuzensterns vliegen over de Zanddijk bij het Eelderdiep (waarnemer: Tseard Mulder).
12 sep: In De Blauwvennen foerageren 2 Reuzensterns. Een paartje Dodaars zwemt de slenk over (waarnemer: Willem Hovinga).
Ook langs het Eelderdiep foerageert een Reuzenstern. Boven het Matslootgebied vliegt een erg late Gierzwaluw. In de Middelvennen staan 84 Lepelaars. Over het Leekstermeer vliegen nog eens zo’n 20 Lepelaars. Opgeteld dus ruim 100 Lepelaars! In De Bolmert foerageert een SNEEUWGANS. (waarnemer: Tseard Mulder).
11 sep: In De Middelvennen rusten liefst 81 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).
Een Reuzenstern en 8 Grote Zilverreigers foerageren in De Blauwvennen. In het Matslootgebied jagen 4 Bruine Kiekendieven. Bij het Hoge Bruggetje zijn 3 Baardmannetjes te horen (waarnemer: Roelof Blaauw).
In De Broekenweering worden 2 jonge Boomvalken door een ouder elk voorzien van een vers gevangen Boerenzwaluw, die ze meteen gaan plukken (waarnemer: Nico Vogelzang).
10 sep: In De Jarrens rusten ‘s morgens vroeg 62 Lepelaars en 3 Grote Zilverreigers. Hier is ook weer een IJsvogel te zien (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Blauwvennen foerageert een Reuzenstern en is ook een IJsvogel aanwezig. Een late Koekoek vliegt voorbij (waarnemer: Willem Hovinga).
Ook ten zuiden van de Zanddijk bij het Eelderdiep foerageert een Reuzenstern (waarnemer: Frans Tijsterman).
In De Broekenweering peuzelt een Boomvalk een libel op (waarnemer: Aaldrik Sillius).
Op een dijk bij De Zuidermaden groeit de zeldzame Draadrus.
9 sep: In De Middelvennen staan ‘s morgens 279 Kieviten, 18 Goudplevieren, 1 Oeverloper en 12 Lepelaars. In De Jarrens foerageren nog eens 19 Lepelaars. Hier is ook een IJsvogel te zien (waarnemer: René Oosterhuis).
7 sep: Op slaapplaatsen in De Jarrens en De Middelvennen zijn in totaal 43 Lepelaars en 8 Grote Zilverreigers aanwezig. In De Middelvennen zijn ook 2 Casarca’s en 2 Oeverlopers te zien. In De Bolmert jaagt een Visarend (waarnemer: René Oosterhuis).
Langs de Zanddijk in De Broekenweering lopen mogelijk 6 PATRIJZEN. In het gemaaide land in De Peizerweering foerageren 10 Ooievaars (waarnemer: Jeanine Deen).
6 sep: In De Kampjes rusten 12 Lepelaars.
5 sep: In een boom in De Broekenweering zit een Boomvalk op de uitkijk (waarnemer: Frans Kromme).
4 sep: ‘s Avonds is bij het Klein Waal een Boomvalk te zien. Op de gemaaide dijk hier foerageren 7 Grote Zilverreigers en 6 Ooievaars. Er jaagt ook een Sperwer man langs het riet. In De Blauwvennen roept een Waterral. Bij het Hoge Bruggetje zijn de Baardmannetjes weer luidruchtig aanwezig (waarnemer: Michel Wijnhold).
Op de slaapplaats in De Middelvennen staan 56 Lepelaars, 8 Grote Zilverreigers, 35 Goudplevieren, 5 Oeverlopers en 130 Kieviten op een kluitje (waarnemer: René Oosterhuis).
3 sep: Op de dijk bij het Matslootgebied zit een jonge ZEEAREND (zie foto hiernaast van Willem Hovinga).
Een Visarend vliegt over het Langmameer. Bij het Hoge Bruggetje zijn weer veel Baardmannetjes actief. In het Matslootgebied jaagt een Boomvalk en zijn in totaal minstens 9 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Ook in De Broekenweering is een Boomvalk te zien (waarnemer: Jannie Schoonveld).
In De Kampjes rusten 18 Lepelaars. Bij het Langmameer foerageren 2 Tapuiten.
2 sep: Rond het Hoge Bruggetje in de Onlandse Dijk is ‘s ochtends een groepje Baardmannetjes actief (zie foto hiernaast van Hannie de Graaff).
Aan de oostkant van het Leekstermeer scharrelt een groepje Staartmezen door de jonge boompjes (waarnemer: Jaap Rosbeek).
In De Jarrens en De Middelvennen zijn in totaal 60 Lepelaars te zien. Langs de Zanddijk foerageren 36 Ooievaars in gemaaid grasland. In het riet langs de Weeringse Dijk zijn 4 Baardmannetjes te zien (waarnemer: René Oosterhuis).
1 sep: In het Matslootgebied zijn 2 Visarenden te zien (waarnemer: Ane van Rees).
In De Blauwvennen vliegen een (late) Koekoek, een Roerdomp en een PURPERREIGER. Langs de Onlandse Dijk scharrelen zo’n 15 Baardmannetjes door het riet (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Peizerweering zingt (nu nog) een Blauwborst (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Kampjes rusten 27 Lepelaars.

31 aug: In De Middelvennen wordt een recordaantal van 71 Lepelaars geteld (waarnemer: René Oosterhuis).
Een Visarend jaagt ‘s middags boven het Langmameer (waarnemer: Jacob de Bruin).
29 aug: Bij Achter de Es zijn 51 Lepelaars te zien. In de Middelvennen staan nog eens 9 Lepelaars, samen met 6 Grote Zilverreigers, 390 Kieviten en 1 Reuzenstern (waarnemer: René Oosterhuis).
28 aug: In De Middelvennen staan 57 Lepelaars te rusten (waarnemer: Roelof Blaauw).
Een Boomvalk vliegt over het Langmameer (waarnemer: Desmond de Vries).
In het gemaaide land ten westen van de Weeringse Dijk zit mogelijk een groepje van 4 PATRIJZEN (waarnemer: Bert Helder)
27 aug: Een PURPERREIGER vliegt over de Onlandse Dijk (zie foto hiernaast). In het riet langs het pad zijn 2 groepen Baardmannetjes te horen (waarnemer en foto: Jannie Schoonveld).
Bij het Hoge Bruggetje zwemt een BOOMMARTER de slenk over. Bij de kant krijgt hij/zij ruzie met een Blauwe Reiger (waarnemer en foto hiernaast: Caroline Ploeg).
Een Hermelijn rent als een dolle heen en weer over een brug in de Roderwolderdijk. Ook in het riet langs deze weg zijn Baardmannetjes te horen. In De Kampjes staan 17 Lepelaars te rusten.
26 aug: Een Slechtvalk jaagt over het Matslootgebied.
25 aug: ‘s Morgens vroeg jaagt een Visarend boven het Langmameer en het Peizerdiep. In De Kampjes rusten 21 Lepelaars.
24 aug: Aan de oostkant van De Peizerweering is een vrouwtje Tapuit te zien. Hier vliegt ook een late Gierzwaluw tussen de Huiszwaluwen en er foerageren 4 Grote Zilverreigers. Een Sperwer jaagt over het gebied (waarnemer: Frans Kromme).
In een van de dode bomen langs het Eelderdiep zit de Visarend. De honderden Wintertalingen op het diep trekken 3 jagende Bruine Kiekendieven aan. In De Kampjes jaagt een jonge Slechtvalk ook fanatiek (maar zonder succes) op de eenden. Hier rusten 16 Lepelaars.
22 aug: Langs de Zanddijk foerageert een groep van zo’n 25 Ooievaars (waarnemer: Titia Keuning).
Langs de Roderwolderdijk zijn nog eens 15 Ooievaars te zien. De Visarend eet weer een vis in het Klein Waal. In de Midslenk foerageren 2 Grote Zilverreigers en rusten 2 Lepelaars. In De Kampjes foerageren 15 Lepelaars.
‘s Avonds zit de/een Visarend in een boom langs het Eelderdiep ten noorden van de Zanddijk. Ten zuiden van de Zanddijk zit een Boomvalk in een boom. Langs de Roderwolderdijk is een Gele Kwikstaart te zien. Op een eilandje in de Midslenk foerageren 2 Witgatjes. In De Blauwvennen jagen 2 Bruine Kiekendieven met succes op de duizenden Spreeuwen die hier in het Riet gaan slapen (waarnemer: Maarten Jansen).
21 aug: In De Middelvennen rusten 27 Lepelaars. In De Bolmert rent een Wezel over het pad (waarnemer: Roelof Blaauw).
20 aug: De jonge KWAK laat zich zien op een brug in het Matslootgebied (zie foto hiernaast van waarnemer: Hannie de Graaff).
19 aug: Bij het Klein Waal jagen 3 Boomvalken (waarnemer: Tseard Mulder).
15 aug: Bij de Hooiweg vliegt een PURPERREIGER over (waarnemer: Willem Hovinga).
14 aug: Bij de brug over de Rodervaart zijn 16 Ooievaars te zien. Hier vliegt ook een groep van 8 Lepelaars over (waarnemer: Bennie Douwes).
In De Peizerweering is de(?) Visarend aanwezig. Langs de Drentse Dijk jagen 2 Boomvalken. In De Blauwvennen zijn 3 Witgatjes te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
13 aug: 2 ZWARTE OOIEVAARS vliegen over de Drentse Dijk (waarnemer: Margreet Bouwman).
6 aug: Een Sperwer jaagt langs het Eelderdiep. Bij de brug in de Weeringse Dijk plingt een groepje Baardmannetjes in het Riet. Langs de Onlandse Dijk vliegt een Roerdomp op. Hier jaagt ook een Sperwer en komt de Visarend over vliegen met een flinke vis. Bij het Klein Waal jaagt een Boomvalk. Hier vliegen ook 10 Lepelaars en een Witgatje langs. Op verschillende plekken in het Matslootgebied zijn Baardmannetjes te horen (waarnemer: Franz Widmann).
5 aug: Langs de Zanddijk is een Casarca te zien (waarnemer: Hannie de Graaff).
In een sloot langs de Onlandse Dijk zet een vrouwtje Groene Glazenmaker eitjes af op de bladen van Krabbenscheer (zie foto hiernaast). In de Middelvennen staan 25 Lepelaars op de vaste rustplek. Ook in De Kampjes zijn 5 Lepelaars te zien.
‘s Avonds zit er een Ransuil op een verkeersbord langs de Zanddijk (waarnemer: Tseard Mulder).
4 aug: In het Klein Waal eet de Visarend weer een vis op. Ook een Reuzenstern vangt een vis in de Blauwvennen. 5 Lepelaars vliegen hier over (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied jaagt een Boomvalk en vliegt een IJsvogel over de Roderwolderdijk (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds zijn in De Middelvennen 20 Lepelaars te zien (waarnemer: Arjan Alkema).
Uit beelden van één van de wildcamera’s in De Onlanden blijkt dat er weer jonge Otters zijn (de eerste 2 van dit jaar). Een ander vrouwtje Otter laat zich mooi filmen tijdens een ‘schoonheidsslaapje’ (zie filmpje op Youtube). Ook is te zien dat eind juli een jonge KWAK in het gebied aanwezig was (zie ook hiervoor het filmpje op Youtube).
3 aug: Bij de Hooiweg vliegt een Reuzenstern over (zie foto hiernaast) en is ook de Visarend weer te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
Een Boomvalk zit op de uitkijk in een boom in De Broekenweering. In De Kampjes rusten 6 Lepelaars in een van de plassen. Aan de oostkant van De Peizerweering zijn Baardmannetjes te horen in het Riet.
2 aug: In een groep Grauwe Ganzen in De Weeringsbroeken is ook een Casarca te zien (mogelijk gepaard aan een Nijlgans).
1 aug: Op zeker 7 plekken in het Matslootgebied en in De Blauwvennen zijn Baardmannetjes te horen. In het riet langs de Onlandse Dijk klinkt het gepiep van jonge Waterrallen. In de Midslenk foerageren 2 Grote Zilverreigers. De Visarend zit in het Klein Waal weer een vis te eten. Hier zijn ook 2 Boomvalken te zien. Een Oeverloper vliegt onder de brug door bij de Hooiweg (waarnemer: Michel Wijnhold).
‘s Avonds laten de Baardmannetjes langs de Onlandse Dijk zich mooi bekijken. Een Lepelaar vliegt over De Blauwvennen. Aan de zuidkant van De Nieuwe Weering jaagt een man Sperwer (waarnemer: Maarten Jansen).

31 juli: In een sloot bij De Bolmert wordt een Kleine Modderkruiper gevangen (zie foto hiernaast van waarnemer: Hilde van der Heide).
3 jonge Baardmannetjes zitten op het dek van het Hoge Bruggetje. Hun ouders zitten veilig in het riet naast de brug. Een Wezel is terecht gekomen in een muizenval die in het gebied langs de Onlandse Dijk staat.
30 juli: Bij Het Beeld is ‘s ochtends een Havik te zien (waarnemer: Nicolette Branderhorst) en ‘s middags een jonge Boomvalk (waarnemer: Aaldrik Pot).
‘s Avonds jaagt een Boomvalk in De Weeringsbroeken op libellen. Hij/zij vangt er zeker 20 in een uur tijd. Een Havik vrouw zit op de uitkijk bij het Eelderdiep. In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk foerageren 4 Lepelaars (waarnemer: Maarten Jansen).
29 juli: De Visarend zit weer op zijn vaste plek in het Klein Waal. Een Sperwer vliegt op van de Onlandse Dijk.
27 juli: De Visarend eet een vis in het Klein Waal. Over De Blauwvennen vliegen weer 3 Zwarte Sterns (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied zijn 3 Grote Zilverreigers te zien.
26 juli: 8 Zwarte Sterns vliegen over De Blauwvennen richting Leekstermeer. In het gebied jaagt een Boomvalk (waarnemer: Willem Hovinga).
Bij de zandgaten in het Matslootgebied zitten ‘s morgens 3 juveniele Bruine Kiekendieven te zonnen in een struik. Langs het Peizerdiep staat een Lepelaar te slapen.
25 juli: In Polder Lage Land foerageren 3 Grote Zilverreigers. Hier jaagt ook een Sperwer (waarnemer: Michel Wijnhold).
Bij de zandgaten in het Matslootgebied scharrelt een groepje Baardmannetjes door het riet.
24 juli: ‘s Morgens foerageren 2 Lepelaars langs het Peizerdiep.
‘s Avonds zit een Boomvalk in de broekbosjes bij De Broekenweering. Hier roept ook een Groene Specht. In De Weeringsbroeken foerageren 30 Kemphanen, 20 Bosruiters, 5 Watersnippen en 13 Witte Kwikstaarten. Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk staan 2 Lepelaars en is een Gele Kwikstaart te horen (waarnemer: Maarten Jansen).
23 juli: In de berm van de Hooiweg is een groep Kneutjes op zoek naar voedsel (waarnemer: Ada van Dijk).
22 juli: Een Boomvalk jaagt bij de Drentse Dijk. In De Weeringsbroeken foerageren 3 Kemphanen (waarnemer: Tseard Mulder).
20 juli: Een Sperwer jaagt in De Broekstukken en een Havik langs het Eelderdiep. In De Peizerweering verjaagt een Boomvalk een andere valk. Ook bij het Beeld is een Boomvalk te zien. Een ZEEAREND vliegt over het Matslootgebied (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Blauwvennen foerageren 3 Grote Zilverreigers.
‘s Avonds zijn in het Matslootgebied 7 Bruine Kiekendieven, 8 Grote Zilverreigers, 3 Lepelaars en honderden Boerenzwaluwen te zien. Bij het Hoge Bruggetje foerageert een Witgat (waarnemer: Michel Wijnhold).
19 juli: De Visarend zit weer in het Klein Waal. 3 Lepelaars vliegen over de Onlandse Dijk (waarnemer: Frans Kromme).
Langs de Drentse Dijk vliegt een Roerdomp op uit een rietkraag (waarnemer: Fons van Dam).
In het Matslootgebied jaagt een juveniele Slechtvalk en is een prooioverdracht te zien bij een paartje Bruine Kiekendief. Ook vliegen er 5 Kemphanen voorbij. Een Grote Zilverreiger staat langs het Peizerdiep te rusten.
16 juli: De Visarend vliegt over de Hooiweg richting Klein Waal (waarnemer: Willem Hovinga).
Over diezelfde Hooiweg vliegen ook 2 Lepelaars. Bij De Stenhorsten zit een mannetje Geelgors op het fietspad.
15 juli: ‘s Morgens vroeg foerageren 6 Lepelaars in De Blauwvennen bij de Hooiweg.
Wat later vliegen hier 6 Zwarte Sterns over richting Leekstermeer (waarnemer: Willem Hovinga).
‘s Middags hebben een Rode Wouw en een Bruine Kiekendief ruzie boven De Bolmert (waarnemer: Cor Smits).
In de Middelvennen rusten dan 37 Lepelaars. De Visarend zit weer in een boom in het Klein Waal. In het Matslootgebied jaagt een Boomvalk. In de Peizerweering is een groep van 7 Lepelaars te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds laat een doldwaze Hermelijn zich filmen op een brug in de Roderwolderdijk (zie filmpje van Harry Perton).
14 juli: Langs de Rodervaart bij De Stort vliegt een IJsvogel. 4 Lepelaars vliegen over de Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
13 juli: Ten zuiden en westen van het Leekstermeer zijn in totaal 38 Lepelaars en 3 Grote Zilverreigers aanwezig. In De Middelvennen foerageren 12 Kemphanen en is een IJsvogel te zien. Boven het Leekstermeer foerageren 6 Zwarte Sterns en een WITWANGSTERN. Ook in De Blauwvennen is een IJsvogel te zien en hier scharrelen 12 Baardmannetjes door het Riet. In het Matslootgebied jaagt een volwassen Slechtvalk. In De Peizerweering zwemmen 2 Geoorde Futen (waarnemer: René Oosterhuis).
‘s Middags is bij de Noorddijk een Boomvalk te zien. Boven Het Beeld cirkelt een Sperwer (waarnemer: Frederik Janse).
‘s Avonds jaagt een Boomvalk bij De Gouw op libellen (waarnemer: Hilco Jansma).
In De Broekenweering zijn wat later 3 Boomvalken te zien die in boompjes op de uitkijk zitten (zie foto hiernaast van waarnemer: Maarten Jansen).
12 juli: Bij het Klein Waal zit een Visarend in een boomtop.
11 juli: In De Middelvennen rusten 16 Lepelaars en foerageert een Grote Zilverreiger. In De Bolmert jaagt een Visarend (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Peizerweering zit een juveniele Havik op een paaltje de vleugels te drogen.
10 juli: In De Middelvennen rusten 36 Lepelaars. In De Jarrens foerageren 3 Grote Zilverreigers (waarnemer: Roelof Blaauw).
Ook in de zuidslenk in het Matslootgebied foerageert een Grote Zilverreiger.
9 juli: Een Visarend jaagt in De Blauwvennen en een juveniele Slechtvalk in het Matslootgebied (waarnemer: Ingeborg Luiken).
8 juli: De Visarend zit in een boom bij het Klein Waal. In De Peizerweering foerageren 5 Lepelaars en scharrelt een groepje van 6 Baardmannetjes door het riet. Langs de Hooiweg eten 10 Kneutjes van de plantenzaden in de berm (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Jarrens en De Middelvennen zijn respectievelijk 5 en 14 Lepelaars te zien. In beide gebieden foerageert een Grote Zilverreiger en in De Middelvennen ook 2 Kleine Plevieren en 2 Baardmannetjes (waarnemer: René Oosterhuis).
‘s Avonds jaagt een Boomvalk lange tijd op insecten in De Broekenweering (waarnemer: Maarten Jansen).
7 juli: In De Bolmert jaagt de Visarend. Bij De Stort zijn 2 Goudvinken te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
Een Hermelijn loopt een flink stuk over de Onlandse Dijk. In een boom langs de Hooiweg zingt een Spotvogel (waarnemer: Aaldrik Sillius).
6 juli: Ten zuiden van het Leekstermeer jaagt een Visarend. In De Blauwvennen foerageren 2 Grote Zilverreigers (waarnemer: Roelof Blaauw).
Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk foerageert een Zwarte Stern. Bij de Wolddijk zingt een Spotvogel (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied jagen 2 onvolwassen mannen Bruine Kiekendief.
5 juli: Bij Het Beeld worden 3 jonge Paapjes gevoerd door hun ouders (waarnemer: René Dantuma).
Ook in De Zwarte Made worden bedelende jonge Paapjes gehoord. In De Peizerweering verjaagt een vrouw Bruine Kiekendief een Sperwer. Hier rusten ook 2 Lepelaars (waarnemer: Maarten Jansen).
4 juli: ‘s Morgens wordt helaas een dood gereden Otter gevonden langs de A7 bij Lettelbert. Het was een volwassen vrouwtje.
In De Jarrens en De Middelvennen zijn in totaal 21 Lepelaars te zien. In De Jarrens foerageren ook een Kleine Zilverreiger en een Grote Zilverreiger (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Blauwvennen jagen een vrouw Havik en een Boomvalk (waarnemer: Willem Hovinga).
Bij de zandgaten in het Matslootgebied foerageren 13 Grutto’s en een Witgat.
3 juli: Een Visarend vliegt over de Berging Sandebuur (waarnemer: Willem Hovinga).
Op de Groningerweg bij De Kampjes wordt de eerste RINGSLANG van De Onlanden aangetroffen. Dood gereden dus, helaas (zie foto hiernaast). Uit sectie blijkt dat het gaat om een vrouwtje met 12 eieren in de buik.
2 juli: In de Zuidermaden laat een DAS zich mooi zien (waarnemers: Marleen Riegman en Cees Koelewijn).
Aan de noordkant van het Matslootgebied vliegt een IJsvogel heen en weer boven de slenk, vliegen 2 Grote Zilverreigers op en een Lepelaar over. Ook foerageren er zo’n 10 Kemphanen (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Middelvennen rusten 21 Lepelaars en foerageren 2 Grote Zilverreigers en 18 Kemphanen. Ook in De Jarrens foerageert een Grote Zilverreiger (waarnemer: René Oosterhuis).
1 juli: Langs de Weeringse Dijk vliegen 8 Kemphanen op en zijn 2 Baardmannetjes te zien. In De Peizerweering jaagt een jonge Havik en komen 3 Lepelaars over vliegen. Aan de oostkant van het gebied zwemmen 3 Geoorde Futen. Een Roerdomp vliegt langs bij de Drentse Dijk en landt in de berm. Ook een jonge Slechtvalk komt hier langs jagen. Bij Het Beeld jaagt een Boomvalk (waarnemer: Tseard Mulder).

30 juni: In De Middelvennen rusten 9 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Weeringsbroeken jaagt een man GRAUWE KIEKENDIEF. Bij de Zanddijk vliegt een Roerdomp over (waarnemer: Onno Bosma).
In De Peizerweering foerageert een Grote Zilverreiger. Langs het Eelderdiep foerageren een Zwarte Stern en 7 Kemphanen.
29 juni: In De Middelvennen rusten 15 Lepelaars. Hier zijn ook een Grote Zilverreiger, 2 Kleine Plevieren en 5 Baardmannetjes te zien (waarnemer: René Oosterhuis).
Langs de Onlandse Dijk zijn meerdere groepjes Baardmannetje te zien en te horen (waarnemer: Willem Hovinga).
Bij Het Beeld jaagt een Boomvalk (waarnemer: Frederik Janse).
In De Peizerweering foerageert een tiental Kemphanen. De mannen nog mooi in tooi.
26 juni: In De Beelestukken foerageren 4 Kneutjes (waarnemer: Joppe Rijpstra).
Langs het Eelderdiep rust een Grote Zilverreiger. In De Peizerweering jagen 3 Bruine Kiekendieven (1 man). Bij de stuw in het Eelderdiep groeit het zeldzame Stomp Fonteinkruid.
23 juni: Een man WIELEWAAL vliegt vanaf De Stort over De Bolmert (waarnemer: Willem Hovinga).
In de sloot rond het Groot Waal groeit het zeldzame Plat Fonteinkruid.
Op beelden van een wildcamera in De Onlanden is duidelijk een zogend Otter vrouwtje te zien. Er zijn dus weer jonge Otters in het gebied.
22 juni: In De Jarrens zijn 14 Lepelaars aanwezig (waarnemer: René Oosterhuis).
21 juni: In De Middelvennen zijn 20 Lepelaars te zien (waarnemer: Frans Kromme).
Langs de Onlandse Dijk zingen nog steeds 2 Snorren. Hier wordt ook nog gebaltst door een man Bruine Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
20 juni: Langs de Drentse Dijk is een groepje van 6 Kneutjes en ook een man Paapje te zien. In De Peizerweering wordt een vrouw Havik achtervolgd door een grote groep Kokmeeuwen, nadat ze een jong geslagen heeft. Door de commotie vliegen zo’n 40 Grutto’s en 2 Zwarte Sterns op. Ten zuiden van de Zanddijk foerageren 2 Kemphanen en vliegen 2 Lepelaars over (waarnemer: Maarten Jansen).
19 juni: In de Middelvennen rusten 21 Lepelaars (waarnemer: Roelof Blaauw).
17 juni: ‘s Morgens vroeg klinkt de roep van KRAANVOGELS boven De Peizerweering (waarnemer: Frans Tijsterman).
Later op de dag worden hier een foeragerende Kluut en een jagende vrouw Bruine Kiekendief gezien. In De Weeringsbroeken jaagt een Boomvalk. Langs de Drentse Dijk zijn 2 Paapjes te zien (waarnemer: Joppe Rijpstra).
In het Matslootgebied worden in totaal zeker 16 Baardmannetjes, waarschijnlijk meerdere familiegroepjes, geteld (waarnemer: Michel Wijnhold).
16 juni: Boven de weilanden in Polder Vredewold jagen zeker 50 Vroege Glazenmakers (waarnemer: René Oosterhuis).
Ten oosten van het Eelderdiep zorgt een jagende Boomvalk voor onrust onder de steltlopers.
15 juni: In De Middelvennen rusten 15 Lepelaars. Hier is ook een Kleine Plevier te zien (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Broekenweering foerageert een Lepelaar. In De Peizerweering zijn 2 Gele Kwikstaarten te zien. In De Weeringsbroeken vliegt een Zwarte Stern (waarnemer: Tseard Mulder).
14 juni: In één van de schraallandjes in De Broekenweering bloeit de zeldzame MOERASLATHYRUS (zie foto hiernaast). Aan de zuidkant van het Langmameer vliegt een groepje (familie) van 5 Baardmannetjes op uit het Riet.
13 juni: In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk foerageren 30 Grutto’s. In De Peizerweering vliegen 2 Lepelaars over. Langs de Drentse Dijk zijn 2 Paapjes te zien (waarnemer: Maarten Jansen).
12 juni: In De Middelvennen rusten 14 Lepelaars en in De Jarrens foerageren er nog 2 (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Peizerweering heeft een Sperwer vrouw een prooi gevangen.
11 juni: In De Blauwvennen hoempen 3 Roerdompen vrijwel tegelijkertijd (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een Wezel steekt de brug in de Zanddijk over (zie foto hiernaast van Hans Elzinga).
10 juni: In het Klein Waal zit een Boomvalk op de uitkijk. In deze omgeving bloeien een aantal Rietorchissen (zie foto hiernaast van waarnemer: Bernard Versloot).
Langs het Peizerdiep staan ‘s morgens vroeg 4 Lepelaars.
‘s Middags is bij Het Beeld een paartje Paapje druk met het vangen van insecten. Hier scharrelen ook 2 Kneutjes in het grasland. Langs de Zanddijk foerageren 33 Grutto’s (waarnemer: Joppe Rijpstra).
9 juni: In De Middelvennen staan 10 Lepelaars te rusten. Hier zijn ook 4 pas uitgekomen Kleine Plevieren te zien. Op een paal in het Leekstermeer rust een Pontische Meeuw (waarnemer: René Oosterhuis).
In De Blauwvennen jaagt, ondanks het slechte weer, een vrouw Bruine Kiekendief.
5 juni: (De?) 2 Casarca’s vliegen ‘s morgens over het Matslootgebied. Hier vliegt ook een Lepelaar op. Aan de noordkant foerageert een Oeverloper en is een Gele Kwikstaart te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
4 juni: ‘s Morgens vroeg verlaten honderden Boerenzwaluwen in groepjes hun slaapplaats in een rietkraag in De Peizerweering. In het gebied hoempen 2 Roerdompen en vliegt een derde op. Ook zijn er 6 Lepelaars te zien en mekkeren 2 Watersnippen in de lucht. Ten zuiden van de Zanddijk zijn de 2 Casarca’s nog aanwezig.
2 juni: In het Matslootgebied vliegt een Roerdomp op en hoempen er ook drie (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een vrouw Roerdomp vliegt op in De Peizerweering en landt verderop in het Riet. Waarschijnlijk brengt ze voedsel naar de jongen. In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk zwemmen 2 Casarca’s. Een stuk zuidelijker langs het Eelderdiep rusten 7 Lepelaars. Boven een weiland bij het Elsburger Onland wemelt het van de jagende Vroege Glazenmakers, Glassnijders, Viervlekken en Platbuiken.
1 juni: in De Peizerweering zijn de eerste Geoorde Futen met jongen gesignaleerd (waarnemer: Frans Kromme).

31 mei: In De Middelvennen rusten 2 Lepelaars, in De Bolmert-zuid foerageert een andere Lepelaar. In een bosje hier zingt een Spotvogel (hoor de zang hier).
28 mei: Een Roerdomp vliegt langs het Omgelegde Eelderdiep bij de Zanddijk. Bij de Woudrustlaan en bij Het Beeld zijn Geelgorzen te horen (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs de Noorddijk zijn veel Glassnijders, Vroege Glazenmakers en ook Tengere Grasjuffers (zie foto hiernaast) te zien. Ook vliegen er veel Bruine Vuurvlinders rond (waarnemer en foto: Evert-Jan Slot).
27 mei: In De Blauwvennen zijn ‘s morgens vroeg 2 Lepelaars te zien. Een Roerdomp man vliegt over de Zanddijk. Een Zwarte Stern verjaagt een Kokmeeuw die over zijn/haar nest vliegt. Aan de oostkant van De Peizerweering verzamelen Huis- en Boerenzwaluwen nestmateriaal (modder). Aan de noordkant is een prooioverdracht te zien bij een paartje Bruine Kiekendief.
26 mei: ‘s Morgens vroeg hoempt een Roerdomp keihard, vlak naast de Onlandse Dijk. De Spotvogel zingt nog langs het Peizerdiep.
25 mei: In de bomen langs het Peizerdiep bij Hoeve Eiteweert zingt een Spotvogel (waarnemer: Michel Wijnhold).
‘s Avonds zijn langs de Drentse Dijk bij Het Beeld en bij De Westermade zingende Paapjes te horen. Ten oosten van De Westermade roept een Kwartel. Bij de brug over het Eelderdiep in de Verlengde Boterdijk zingt een Gele Kwikstaart. Langs het Eelderdiep baltsen op verschillende plekken Watersnippen. In het plas-draggebied ten noorden van de Zanddijk foerageren 30 Grutto’s (waarnemer: Maarten Jansen).
24 mei: Een ZWARTE IBIS vliegt over De Blauwvennen. Bij de brug in de Zanddijk vliegt een Roerdomp voorbij. Hier foerageert ook een WITVLEUGELSTERN (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
In De Blauwvennen foerageert een Lepelaar. Een Boomvalk rust in het Klein Waal. Bij de Roderwolderdijk wordt een voorbij vliegende Koekoek man fanatiek op de huid gezeten door de plaatselijke zangvogels.
22 mei: Bij Achter de Es staan 2 Lepelaars in het water. Op de Onlandse Dijk is een Hermelijn met een Woelrat in de bek op weg naar haar jongen. Hier ‘plingen’ ook Baardmannetjes in het Riet.
‘s Avonds landt een ZWARTE IBIS op de slaapplaats in De Blauwvennen. In de Peizerweering is een KLEINST WATERHOEN te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
Een Roerdomp vliegt over de Onlandse Dijk (waarnemer: Frans Kromme).
21 mei: In De Zuidermaden vliegt een Groenpootruiter over (waarnemer: Cees Koelewijn).
Bij het Klein Waal jagen 2 Boomvalken op insecten. In het Matslootgebied landen 2 Lepelaars. In het Langmameer roept een Kluut. Bij De Stenhorsten zingt een Geelgors (waarnemer: Maarten Jansen).
Een paartje Roerdomp wordt tijdens hun baltsvlucht boven De Peizerweering lastig gevallen door een vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Frans Kromme).
Ten westen en ten oosten van De Westermade roept ‘s morgens vroeg een Kwartel. Langs het Eelderdiep hier zingt een Snor (waarnemer: Willem van Manen).
Langs de Weeringse Dijk ‘slapen’ zo’n 50 Boerenzwaluwen nogal luidruchtig in het riet. Ook een groep Spreeuwen langs de zuidelijke Madijk maakt veel lawaai op hun slaapplaats. 4 Lepelaars vliegen over de Zanddijk. Aan de oostkant van De Peizerweering zwemmen zeker 3 paartjes Geoorde Fuut. Hier zwemmen ook nog 2 (overzomerende?) mannen Smient. In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk foerageren 4 Zwarte Sterns.
‘s Middags rusten 4 Lepelaars in De Middelvennen. In een sloot langs de Onlandse Dijk kwaken zo’n 30 Poelkikkers om het hardst.
20 mei: In De Broekenweering zijn 2 Boomvalken te zien (waarnemer: Edda Kammenga).
19 mei: Aan de noordkant van De Peizerweering foerageren 4 Kleine Plevieren in de kale terreinstukken. Een paartje en een vrouw Bruine Kiekendief maken in de lucht ruzie. Bij de Madijk is een paartje Baardmannetje druk met voedsel verzamelen (waarnemer: Frans Kromme).
In De Peizerweering landt ‘s morgens vroeg een PURPERREIGER langs het Eelderdiep en vliegen 2 Zwartkopmeeuwen over.
18 mei: Een Roerdomp vliegt kort boven De Peizerweering. Bij het Klein Waal zijn weer 2 Boomvalken te zien. In De Blauwvennen foerageren 5 Lepelaars.
16 mei: 3 Boomvalken jagen langs de Onlandse Dijk. Hier komt ook een RAAF voorbij vliegen. In het plas-drasgebied bij de Zanddijk foerageren 4 Zwarte Sterns (waarnemer: Joppe Grijpstra).
Ook in de Broekenweering zijn 2 Boomvalken te zien (waarnemer: Maarten Jansen).
Bij de zandgaten in het Matslootgebied vliegt een Lepelaar op.
15 mei: In De Bolmert is een ZEEAREND te zien. Bij het Klein Waal zit een Boomvalk in een boom (waarnemer: Roelof Blaauw).
Een Grote Zilverreiger vliegt over het Leekstermeer. In De Blauwvennen vliegt de eerste Glassnijder van het jaar.
‘s Avonds zijn in De Middelvennen 3 Lepelaars te zien (waarnemer: Arjan Alkema).
Ook in De Weeringsbroeken foerageren 3 Lepelaars. Hier proberen een aantal Grutto’s een Havik vrouw te verjagen. Bij Het Beeld zijn aan beide kanten van de Drentse Dijk Paapjes te zien. Ook langs de Woudrustlaan zit een man Paapje op de uitkijk. In De Broekenweering jaagt een man Havik en foerageert een Grote Lijster in een graslandje (waarnemer: Maarten Jansen).
14 mei: ‘s Morgens zingen in De Kleibosch een NACHTEGAAL en een Bonte Vliegenvanger (waarnemer: Cees Koelewijn).
Bij de Noorddijk bloeien de Brede Orchissen en zorgt een Steenmarter voor paniek bij de bosvogels (waarnemer: Evert-Jan Slot).
Ten zuiden en oosten van het Leekstermeer roepen zeker 6 verschillende Koekoeken (zie ook foto, van Jannie Schoonveld, hiernaast), vaak met meerdere tegen elkaar in. Ook zijn hier 5 Roerdompen te horen. In Berging Sandebuur scharrelen 3 paartjes Baardmannetje door het Riet. In het gebied bloeit de zeldzame Geelgroene Zegge volop. Langs het Peizerdiep bij De Zuidermaden vliegt een man Weidebeekjuffer.
‘s Avonds foerageren aan de noordkant van het Matslootgebied 2 Gele Kwikstaarten, een vrouw Tapuit en een Lepelaar. Hier is ook een Reuzenstern te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
13 mei: Bij het gemaal langs de Noorddijk laat een OTTER zich mooi zien en fotograferen (zie foto hiernaast van waarnemer: Henri Hallink).
Langs de Zanddijk foerageren weer 4 Zwarte Sterns. Hier laat ook een Waterral met kuiken zich kort zien en vliegt een Roerdomp over. Langs de Weeringse Dijk vliegt een Witgatje op en foerageren 2 Gele Kwikstaarten. Aan de noordkant van De Peizerweering zit een paartje Baardman in het riet en wordt gebaltst door Bruine Kiekendieven. Ook hier vliegt een Roerdomp op (waarnemer: Frederik Janse).
Bij de Hooiweg jagen 2 Boomvalken boven het gebied (waarnemer: Michel Wijnhold).
12 mei: ‘s Nachts zingt de NACHTEGAAL weer bij De Stenhorsten (luister HIER naar zang). In het donker vliegt een vrouw Roerdomp over de Weeringse Dijk. In het Matslootgebied vliegen ‘s morgens vroeg 3 Grote Zilverreigers en een onvolwassen ZEEAREND over. In het gebied zijn 2 Kwartels te horen. Een Lepelaar staat in de Midslenk. Langs de Onlandse Dijk bloeit het Veenreukgras. De Zompzegge bloeit op veel plekken in het moeras (zie foto hiernaast).
‘s Avonds is langs de Zanddijk een Temmincks Strandloper te zien en langs de Madijk foerageert een grote groep Gele Kwikstaarten met daartussen zo’n 10 Noordse Kwikstaarten. Langs de Weeringse Dijk foerageren 2 Bontbekplevieren en veel Bosruiters. Bij het Peizerdiep staat een Lepelaar in het water en langs de Roderwolderdijk bij het Groot Waal roept een Kwartel (waarnemer: Tseard Mulder).
Aan de noordkant van het Matslootgebied zijn ook 2 Lepelaars aanwezig (waarnemer: Michel Wijnhold).
11 mei: Bij de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde roept een paartje Koekoek naar elkaar. Langs de Zanddijk is een Hermelijn te zien (waarnemer: Ingeborg Luiken).
Ten zuiden van de Zanddijk foerageren weer 2 Zwarte Sterns (waarnemer: Frans Claas).
In het plas-drasgebied aan de noordkant foerageren 2 Bontbekplevieren en 5 Temmincks Strandlopers. Langs de Drentse Dijk roept een Kwartel (waarnemer: Tseard Mulder).
Een Lepelaar vliegt over de stuw in het Eelderdiep. Boven De Middelvennen jagen 2 Boomvalken.
‘s Avonds zijn 4 paartjes Zwarte Stern te zien in de zuidelijke kokmeeuwenkolonie bij de Zanddijk (waarnemer: René Dantuma).
In De Peizerweering jaagt een Slechtvalk op de Kokmeeuwen. 3 Grote Zilverreigers en een Lepelaar vliegen over. Bij de Verlengde Boterdijk baltsen 2 Watersnippen (waarnemer: Maarten Jansen).
10 mei: In De Peizerweering zwemt een late of overzomerende Toendrarietgans op het Eelderdiep. Ten zuiden van de Zanddijk foerageren 2 Zwarte Sterns.
9 mei: Bij de vogelkijkhut in de Lettelberter Petten foerageert een Zilverplevier. In het bos roept een paartje Goudvink (waarnemer: René Oosterhuis).
Aan de noordkant van het Matslootgebied zijn 2 paartjes Gele Kwikstaart en 35 Regenwulpen aanwezig. Ook foerageren hier 2 Tapuiten, 2 Witgatjes en een Oeverloper (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een Kluut vliegt over de Blauwvennen. Hoog boven het Matslootgebied baltst weer een paartje Bruine Kiekendief.
‘s Nachts roepen Porseleinhoenen in De Peizerweering en langs de Zanddijk in De Broekenweering. Langs De Gouw ‘kloktikt’ een Watersnip.
8 mei: Boven De Blauwvennen jagen 2 ROODPOOTVALKEN (man en vrouw) en 3 Bruine Kiekendieven (waarnemer: Bert Helder).
In De Peizerweering jagen 2 vrouwen Bruine Kiekendief. In het gebied langs de Drentse Dijk en de Noorddijk zijn veel jonge Kieviten te zien. Bij de Noorddijk foerageren ook een Lepelaar en 2 Bosruiters (waarnemer: Frederik Janse).
Bij Huis Ter Hansouwe foerageren 2 Groene Spechten in het veld (waarnemer: Michel Wijnhold).
7 mei: Voor zonsopkomst is de NACHTEGAAL weer te horen bij De Stenhorsten. Langs de Roderwolderdijk roept een Kwartel en langs de Drentse Dijk een Porseleinhoen.
‘s morgens vroeg ‘zingt’ een GROTE KAREKIET bij het Klein Waal (hoor het geluid HIER). Hier zijn ook 2 Roerdompen, 6 Snorren en 5 Sprinkhaanzangers te horen. De eerste 2 Boomvalken van het seizoen jagen om het bosje heen op nachtvlinders (waarnemer en geluidsopname: Bernard Versloot).
Aan de noordkant van het Matslootgebied zijn ook 2 Roerdompen te horen en baltst een paartje Bruine Kiekendief (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Westermade zingt een Paapje en baltst een Watersnip.
6 mei: Ten noorden van de weg naar De Stenhorsten (Stenhorstdijk) zingt een NACHTEGAAL (waarnemer: Aart Wedemeijer).
Langs de Drentse Dijk roept voor zonsopkomst een Porseleinhoen. In De Kampjes staan 60 Regenwulpen op een slaapplaats en foerageren 3 Temmincks Strandlopers. Hier komt ook een onvolwassen ZEEAREND overvliegen. Ten westen van de Weeringse Dijk foerageren 4 Noordse Kwikstaarten (waarnemer: Tseard Mulder).
Voor zonsopkomst roepen in De Peizerweering 3 Porseleinhoenen. Wat later op de ochtend zijn op 5 plekken Roerdompen te horen en komen 2 Zwartkopmeeuwen over vliegen. Op de kale stukken in het gebied foerageren minstens 30 Bosruiters.
Nog wat later op de ochtend maken 2 paar Roerdompen tegelijk een baltsvlucht boven het gebied. Eén paar landt in laag riet, waar de vogels met gestrekte nekken verder gaan met baltsen. Ten noorden van de Zanddijk foerageert een Zwarte Stern (waarnemer: Joris de Haan).
‘s Avonds wordt in De Peizerweering een Havik verjaagd door een vrouw Bruine Kiekendief. Hier baltst ook een Watersnip en foerageren 2 Kleine Plevieren en 8 Kemphanen. Ten zuiden van de Zanddijk vliegen 2 Zwarte Sterns en rusten 10 Regenwulpen (waarnemer: Maarten Jansen).
5 mei: ‘s Morgens vroeg vliegt een ZEEAREND over de Lettelberter Petten (waarnemer: René Oosterhuis).
Een man Havik vliegt met prooi naar het Elsburger Onland. Het Veenpluis is uitgebloeid, waardoor de planten ineens goed zichtbaar worden in het moeras (zie foto hiernaast).
4 mei: Ten noorden van de Zanddijk bij het Eelderdiep is een IJsvogel te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
Naast de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde zingt een Sprinkhaanzanger.
2 mei: Aan beide kanten van de Onlandse Dijk roept ‘s morgens vroeg een Kwartel. In het Matslootgebied hoempen minstens 5 Roerdompen en boven het gebied vliegt een paartje in baltsvlucht. Ook langs de Onlandse Dijk bij het Klein Waal bloeit het Veenreukgras volop.
1 mei: Een Visarend vliegt vanaf het Leekstermeer over het Matslootgebied. Bij het gemaal langs de Hooiweg zitten 2 Goudvinken in de bomen (waarnemer: Bert Helder).

30 april: ‘s Nachts baltsen langs de Noorddijk minstens 4 Watersnippen. ‘s morgens foerageren hier 20 Regenwulpen, 8 Bosruiters, 1 Zwarte Ruiter en een Witgatje. Ook zijn er paartjes Kneu en Zomertaling te zien (waarnemer: Evert-Jan Slot).
De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt langs het Eelderdiep. Hier vliegen ook 2 Bokjes op, zingen 3 Snorren en baltst een Watersnip. In De Peizerweering foerageren 7 Groenpootruiters en 2 Bosruiters (waarnemer: Jacob Poortstra).
Later op de dag landt hier een Roerdomp in de pitrusvegetatie en vliegen 2 Lepelaars over. De Geoorde Futen laten zich van dichtbij bekijken. Langs de Woudrustlaan is een Paapje te zien. Langs de Onlandse Dijk bloeit het Moeraskartelblad (waarnemer: Frans Kromme).
In De Peizerweering grijpt een RAAF een kuiken van (waarschijnlijk) een Kievit en vliegt er mee weg. Als hij belaagd wordt door de Kieviten laat hij de prooi vallen (waarnemer: Harry westerhuis).
In Polder Lage Land foerageren 109 Kemphanen en zo’n 20 Regenwulpen. Aan de noordkant van het Matslootgebied foerageren 5 Gele Kwikstaarten en een Oeverloper. Ook hoempen er 3 Roerdompen (waarnemer: Michel Wijnhold).
In het Matslootgebied roept de eerste Kwartel van het jaar. Langs het Leekstermeer zingen de eerste Kleine Karekieten in het riet. In De Blauwvennen staan 10 Lepelaars en 5 Grote Zilverreigers op een slaapplaats. In dit gebied vliegt ook een Bokje op, zingen 4 Snorren, hoempt een Roerdomp en sleept een man Bruine Kiekendief met nestmateriaal. Langs een pad bloeit het Veenreukgras.
‘s Avonds foerageren 30 Zwarte Sterns langs het Eelderdiep bij de Zanddijk (waarnemer: Maarten Jansen).
29 april: 2 KRAANVOGELS landen ‘s morgens in de Lettelberter Petten. Hier foerageren ook 4 Kemphanen (waarnemer: Emma Zorgdrager).
In De Middelvennen zijn 2 Lepelaars en 2 Kleine Plevieren aanwezig en jaagt een Havik (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk zijn 2 Gele Kwikstaarten en 20 Regenwulpen te zien. Langs de Drentse Dijk zingen een Snor en een Kneu (waarnemer: Harry Westerhuis).
Bij het Beeld zijn een Paapje en 6 Tapuiten te zien. Ten noorden van de Zanddijk foerageert een Kleine Plevier (waarnemer: Maarten Jansen).
‘s Avonds zijn bij de petgaten langs De Gouw 90 Regenwulpen te zien. Aan de noordkant van De Gouw zingen de eerste Kleine Karekieten van het jaar. Bij de kruising Drentse Dijk-Zanddijk foerageren 10 Bosruiters, 12 Kemphanen en een Zwarte Ruiter en vliegt een Witgatje over (waarnemer: Frededrik Janse).
28 april: Bij Het Beeld zijn 2 Beflijsters te zien (waarnemer: Aaldrik Pot).
Hoog boven het Matslootgebied baltst ‘s morgens een man Bruine Kiekendief. In De Broekenweering roept de eerste Koekoek van het jaar. Een Sperwer man jaagt in de Peizerweering. Langs de Drentse Dijk zingt een Paapje.
‘s Middags vliegt een Noordse Stern over de Peizerweering. Hier foerageren dan 2 Groenpootruiters (waarnemer: Tseard Mulder).
27 april: Ten zuiden van de Zanddijk wordt gebaltst door 2 Kluten (waarnemer: René Dantuma).
In De Peizerweering vliegt een Bokje op en jaagt een Havik (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de Woudrustlaan jaagt een SMELLEKEN op hoge snelheid door het gebied (waarnemer: Michel Wijnhold).
In de omgeving van het Klein Waal hoempen 2 Roerdompen en zingen 6 Sprinkhaanzangers en 6 Snorren. Ook zijn op twee plekken Baardmannetjes te zien (waarnemer: Bernard Versloot).
Langs de Roderwolderdijk vliegt een Grote Zilverreiger over en landen zo’n 25 Regenwulpen.
‘s Avonds zijn langs de Zanddijk 30 Regenwulpen, 10 Kemphanen, een Zwarte Stern en 15 Gierzwaluwen te zien. Er vliegen 4 Bruine Kiekendieven (waarvan 1 man) boven het gebied (waarnemer: Harry Westerhuis).
Ook komen een Groenpootruiter en 2 Bosruiters over vliegen en foerageren hier een Lepelaar en een Zwarte Ruiter. Bij Het Beeld foerageren 2 Tapuiten (man en vrouw) en wordt een Havik vrouw achtervolgd door Zwarte Kraaien. In De Westermade zijn 2 Kneutjes te zien (waarnemer: Maarten Jansen).
26 april: Bij een woning in Sandebuur zoekt een Draaihals op het terras naar mieren (waarnemer: Herman Sips).
In de lucht ten noorden van de Onlandse Dijk wordt ‘s morgens gebaltst door een paartje Roerdomp en door een man Bruine Kiekendief. In het gebied zingen minstens 17 Snorren.
25 april: Bij de Zanddijk jagen de eerste Gierzwaluwen van het seizoen door de lucht. Ook foerageert hier een Bosruiter (waarnemer: Gerben ter Haar).
Een Hermelijn laat zich zien langs de Madijk (waarnemer: Nicolette Branderhorst).
Tijdens veldwerk in de Peizerweering vliegen in totaal 5 Bokjes op. Ook hoempen er 4 verschillende Roerdompen, zijn er 9 Snorren te horen en jaagt een paartje Bruine Kiekendief in het gebied.
In het Matslootgebied verschijnt ‘s nachts een Velduil voor een wildcamera.
24 april: In de Peizerweering komt een Rode Wouw voorbij vliegen. Hier jaagt ook een Havik en foerageren 80 Kemphanen en 5 Zwarte Ruiters. In het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk vliegt de eerste Zwarte Stern van het jaar, foerageert een Groenpootruiter en vliegen 12 Witgatjes op (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Weeringse Dijk is een Hermelijn te zien (waarnemer: Frans Kromme).
23 april: In De Broekenweering zit een Slechtvalk op een paal en jaagt een Sperwer. Langs de Weeringse Dijk foerageren 30 Kemphanen, een Groenpootruiter, 3 Zwarte Ruiters en een Kleine Plevier (waarnemer: Ingeborg Luiken).
In De Peizerweering roepen ‘s morgens vroeg 2 Porseleinhoenen. In De Westermade en in het gebied langs de Wolddijk bloeit de Muizenstaart (zie foto hiernaast).
‘s Avonds zijn bij het Beeld weer een man Beflijster en 2 Tapuiten te zien. Zo’n 50 Regenwulpen gaan slapen langs het Eelderdiep. In de Peizerweering foerageren in totaal ongeveer 10 Zwarte Ruiters (waarnemer: Maarten Jansen).
22 april: Langs het Eelderdiep in De Peizerweering worden ‘s morgens 12 Geoorde Futen geteld (waarnemer: Roel Rijskamp).
Aan de noordkant van het Matslootgebied zijn 13 Baardmannetjes, een Groenpootruiter, een jagende Sperwer man en 2 hoempende Roerdompen aanwezig. Boven het gebied wordt gebaltst door een paartje Bruine Kiekendief (waarnemer: Michel Wijnhold).
21 april: Bij de petgaten langs De Gouw foerageren 30 Regenwulpen. Ook vliegen er steeds groepjes over. Een Slechtvalk jaagt, zonder succes, op de eenden (waarnemer: Frederik Janse).
Boven De Peizerweering baltsen weer 2 Roerdompen. In het gebied foerageren tientallen Kemphanen en enkele Zwarte Ruiters (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs de Madijk zijn 2 Kneutjes te zien. In het gebied hier hoempt een Roerdomp en is ook een Waterral te horen. Bij Het Beeld foerageren 2 Tapuiten (waarnemer: Onno Bosma).
Ten oosten van het Eelderdiep rusten 2 Lepelaars. Een Zwartkopmeeuw vliegt over de Noorddijk.
20 april: Langs het Eelderdiep, ten oosten van de Drentse Dijk, roepen ‘s morgens vroeg 2 Porseleinhoenen (waarnemer: Tseard Mulder).
Aan de noordkant van het Matslootgebied is een groep van zo’n 140 Regenwulpen te zien. Hier vliegen ook 2 Bokjes op, vliegt een Lepelaar over, laat een Waterral zich zien en foerageren 4 Watersnippen en een Witgat (waarnemer: Michel Wijnhold).
Later op de dag zijn bij het Eelderdiep 40 Regenwulpen en een jagende Sperwer te zien. Hier zwemmen ook 5 Geoorde Futen. In De Peizerweering foerageren zo’n 40 Kemphanen, 3 Zwarte Ruiters, 5 Watersnippen, 1 Groenpootruiter en een Bontbekplevier. Een overvliegende ZEEAREND wordt belaagd door een Buizerd (waarnemer: Franz Widmann).
Ook de man STEPPEKIEKENDIEF komt hier voorbij jagen. 2 Roerdompen voeren een baltsvlucht uit boven het gebied. Bij het Groot Waal foerageert een Tapuit. Op de Onlandse dijk is een Hermelijn bezig haar jongen (minstens 4) te verplaatsen naar een nieuw nest (zie foto hiernaast van waarnemer: Frans Kromme).
Boven het Leekstermeer foerageert een onvolwassen Dwergmeeuw.
19 april: In De Weeringsbroeken foerageert en roept ‘s morgens lange tijd een KRAANVOGEL. Bij De Beelestukken foerageren 3 Tapuiten en vliegen 28 Regenwulpen over. Ten oosten van de Drentse Dijk roept een Porseleinhoen. Bij het Beeld landt een Witgatje (waarnemer: Frederik Janse).
Ook langs de Weeringse Dijk roepen 2 Porseleinhoenen. Een Zwarte Wouw vliegt over De Peizerweering (waarnemer: Tseard Mulder).
Ten oosten van de Weeringse Dijk foerageren zo’n 80 Kemphanen en een Witgatje (waarnemer: Ingeborg Luiken).
In De Middelvennen jagen een Havik man en een man en vrouw Bruine Kiekendief. Hier rust een Lepelaar op een eilandje. In een braamstruik scharrelen 2 paartjes Kneu. In De Jarrens foerageren 4 Lepelaars en een Tapuit man. Het Moeraskartelblad komt hier massaal de grond uit.
18 april: Langs de Weeringse Dijk wordt een jagende Havik man achtervolgd door zo’n beetje alle daar broedende Kieviten. Op de modderplaten foerageren 57 Kemphanen en 2 Zwarte Ruiters. Aan de oostkant van De Peizerweering rusten 2 Reuzensterns. In de kokmeeuwenkolonie ten zuiden van de Zanddijk is ook een Zwartkopmeeuw te zien. Langs de Madijk foerageren 2 Gele Kwikstaarten. Langs de Noorddijk vliegen 9 Regenwulpen op.
‘s Avonds ratelt een Zomertaling man bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk. Ten zuiden hiervan gaan zo’n 40 Regenwulpen rusten. Langs de Drentse Dijk jagen 3 Bruine Kiekendieven (1 man) en een vrouw Blauwe Kiekendief. Bij Het Beeld foerageren 4 mannen Tapuit (waarnemer: Maarten Jansen).
17 april: Een Lepelaar en een Grote Zilverreiger landen ‘s avonds in De Blauwvennen (waarnemer: Michel Wijnhold).
16 april: 2 Zwartkopmeeuwen vliegen over het Peizerdiep bij Roderwolde. In De Peizerweering foerageren 30 Kemphanen, een Witgat en een Zwarte Ruiter. In de kokmeeuwenkolonie hier zijn 18 Geoorde Futen te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Onlandse Dijk snorren ‘s morgens vroeg 7 Snorren (zie foto hiernaast). Een jagende onvolwassen ZEEAREND zorgt voor paniek onder de ganzen en eenden. Ook een vrouw Blauwe Kiekendief en 4 Bruine Kiekendieven (3 man) jagen in het Matslootgebied. Een groep van zo’n 15 Kemphanen vliegt op hoge snelheid voorbij.
15 april: ‘s Morgens zingen de eerste 2 Grasmussen van het seizoen langs de Onlandse Dijk. Ook zijn hier 5 Snorren en 2 Sprinkhaanzangers te horen (waarnemer: Bernard Versloot).
In Polder Roderwolde foerageren 42 Regenwulpen en in Polder Lage Land 23 Kemphanen (waarnemer: Roelof Blaauw).
Een Lepelaar vliegt over het Langmameer. Hier jagen ook 2 mannen Bruine Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds vliegt een groep van 80 Regenwulpen over het Matslootgebied (waarnemer: Michel Wijnhold).
14 april: Een Slechtvalk man heeft een prooi gevangen bij het Peizerdiep en wil die opeten bovenin een hoogspanningsmast. Hier wordt hij eerst gestoord door een Torenvalk en daarna door een vrouw Bruine Kiekendief. Uiteindelijk vliegt hij weg met de prooi.
13 april: Langs de Zanddijk roept weer een Porseleinhoen (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Berging Sandebuur snorren 3 Snorren. In het riet plingen 2 paartjes Baardmannetje. Op verschillende plekken zijn Waterrallen te horen. Langs de Hooiweg zingt een Kneu.
‘s Avonds verzamelen zich 110 Regenwulpen op een slaapplaats ten zuiden van de Zanddijk (waarnemer: René Dantuma).
11 april: Op een slaapplaats in het plas-drasgebied ten zuiden van de Zanddijk verzamelen zich ‘s avonds 35 Kemphanen en 40 Tureluurs. Een Havik jaagt langs het Eelderdiep (waarnemer: Maarten Jansen).
10 april: In de kokmeeuwenkolonies langs het Eelderdiep vliegen meerdere Dwergmeeuwen en de eerste Zwarte Stern rond. Hier foerageren ook 2 Zwarte Ruiters. Langs de Zanddijk roept een Porseleinhoen. Een groep van 25 Regenwulpen vliegt over De Weeringsbroeken (waarnemer: Tseard Mulder).
Op een eilandje in De Middelvennen staat een Kleine Zilverreiger.
9 april: Voor zonsopkomst roept aan weerszijden van de Zanddijk een Porseleinhoen. In De Peizerweering hoempen 4 Roerdompen en vliegt een Bokje op. Het paar Bruine Kiekendief bouwt hier verder aan het nest. Langs de Weeringse Dijk zitten 4 Baardmannetjes in het Riet.
Aan de noordkant van het Matslootgebied zingen ‘s morgens 11 Snorren, 16 Blauwborsten en 3 Roerdompen. Ook worden er 2 Witgatjes, 11 Watersnippen en 12 Reeën gezien en slepen Bruine Kiekendieven met nestmateriaal (waarnemer: Michel Wijnhold).
Later op de dag worden 2 overvliegende KRAANVOGELS gezien ten oosten van het Eelderdiep. Langs de Drentse Dijk zingt een Kneu (waarnemer Frans Kromme).
Hier vliegt ook een RAAF over. De STEPPEKIEKENDIEF jaagt langs het Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).
Ook een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt hier. In De Broekenweering zit een Slechtvalk in een hoogspanningsmast, langs de Woudrustlaan zingt een Geelgors en bij de Noorddijk komen ook 2 KRAANVOGELS overvliegen (waarnemer: Joppe Rijpstra).
Hier zijn ook 6 Lepelaars te zien (waarnemer: Tseard Mulder) en komen 5 Dwergmeeuwen voorbij (waarnemer: Evert-Jan Slot).
8 april: Aan de noordkant van het Matslootgebied zingen 7 Snorren en zijn ook 7 Baardmannetjes te zien. Een man Bruine Kiekendief baltst in het gebied, terwijl een andere man en vrouw er jagen. Op drie plekken hoempen Roerdompen (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Zuidermaden zingen de eerste 2 Sprinkhaanzangers (waarnemer: Cees Koelewijn).
In De Weeringsbroeken heeft een ZEEAREND een prooi geslagen (waarnemer: Frederik Janse).
Dezelfde(?) ZEEAREND vliegt later over De Peizerweering. Hier is ook een paar Bruine Kiekendieven actief en er foerageren zo’n 20 Kemphanen. Langs het Eelderdiep jagen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief. In De Broekenweering is een Tapuit te zien en hier vliegt een Lepelaar over. De Beflijster is weer te zien bij het Beeld (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds landen 4 volwassen KRAANVOGELS in De Peizerweering (waarnemer: Eelke Schoppers).
7 april: Bij Het Beeld foerageert een Beflijster (zie foto hiernaast) in een groep Kramsvogels. Een Zwarte Wouw vliegt hier voorbij. Boven een bosje langs de Drentse Dijk cirkelen 2 Sperwers. In het plas-drasgebied bij de Zanddijk zwemmen een Dodaars en een Geoorde Fuut. Ook foerageren er 11 Grutto’s (waarnemer: Joppe Rijpstra).
Op beelden van een wildcamera in De Onlanden is een foeragerend Bokje mooi close-up te zien (zie filmpje op Youtube).
6 april: Een Slechtvalk jaagt langs het Eelderdiep. Hier zijn ook de eerste 2 Boerenzwaluwen te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een Lepelaar landt aan de oostkant van De Peizerweering. In het plas-drasgebied langs de Zanddijk foerageert een Gele Kwikstaart (waarnemer: Franz Widmann)
In het Matslootgebied hoempen 4 Roerdompen. Op de zuidslenk zwemmen 2 paartjes Zomertaling.
5 april: Langs de Drentse Dijk foerageren 11 Kemphanen (waarnemer: Ingeborg Luiken).
In polder Vredewold bij de Lettelberter Petten foerageert een SNEEUWGANS. Op de plas voor de kijkhut zwemt een Dodaars (waarnemer: Emma Zorgdrager).
Langs de Onlandse Dijk zijn 4 Baardmannetjes te zien en 3 Snorren te horen (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Blauwvennen jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief en hoempt een Roerdomp. Ook ‘zingen’ er 2 Snorren.
4 april: In De Peizerweering bouwen de Bruine Kiekendieven aan een nest. In de kokmeeuwenkolonie zijn 18 Pijlstaarten en 12 Geoorde Futen te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In het gebied langs de Weeringse Dijk foerageert een Witgat. Een Dwergmeeuw vliegt boven het Eelderdiep (zie foto hiernaast van waarnemer: Frans Kromme).
Overal in De Onlanden is het geploep van de Heikikkers nog steeds te horen.
‘s Avonds vliegt een Roerdomp een flink stuk over het gebied bij de Drentse Dijk. Op veel plekken zijn Roerdompen te horen (waarnemer: Harry Westerhuis).
3 april: Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk vist een man IJsvogel. Hier zwemmen ook meerdere Geoorde Futen en Zomertalingen. In De Peizerweering baltst een paar Bruine Kiekendieven. Bij de stuw in het Eelderdiep bij de Weeringse Dijk zingt een Kneu in een boompje (waarnemer: Franz Widmann).
Een KRAANVOGEL vliegt over Sandebuur naar het noorden (zie foto hiernaast). In De Blauwvennen klinkt een Snor (waarnemer: Frans Kromme).
2 april: 2 Zwartkopmeeuwen vliegen over het Matslootgebied (waarnemer: Ronald Pieters).
Een man Bruine Kiekendief sleept met nestmateriaal. Langs de Onlandse Dijk roepen meerdere Waterrallen en ‘zingt’ een Snor (waarnemer: Bernard Versloot).
Hier zijn ook de eerste 2 Porseleinhoenen van het jaar te horen. In het hele Matslootgebied hoempen 5 Roerdompen. Een Slechtvalk man zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast.

31 mrt: Langs de Drentse Dijk bij Het Beeld mekkert een Watersnip door de lucht. Hier zingt ook een Paapje en zijn 2 Kneutjes te zien. Een vrouw Havik wordt weggepest door 2 Zwarte Kraaien. Bij de Zanddijk zwemmen een Dodaars en een paartje Zomertaling op het Eelderdiep. Een Roerdomp vliegt over de Peizerweering (waarnemer: Harry Westerhuis).
Hier landt ook een Lepelaar. Boven het gebied wordt gebaltst door een paar Bruine Kiekendief (zie foto hiernaast van waarnemer: Frans Kromme).
Een KRAANVOGEL vliegt over het Matslootgebied naar het westen (waarnemer: Hylco Jansma).
30 mrt: In de Lettelberter Petten zingt de eerste Rietzanger van het jaar (waarnemer: René Oosterhuis).
Ten zuiden van de Zanddijk foerageren 18 Grutto’s en zwemmen 6 Geoorde futen. Een Havik jaagt over de Zanddijk. Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in de Peizerweering. Langs de Drentse Dijk foerageren 3 Kemphanen (waarnemer: René Dantuma).
In het Matslootgebied wordt op twee locaties door mannen Bruine Kiekendief gebaltst en met nestmateriaal gesleept. Een vrouw Blauwe Kiekendief heeft een Waterral geslagen. Op verschillende plekken zijn Heikikkers en Roerdompen te horen.
‘s Avonds vliegt de STEPPEKIEKENDIEF over De Broekenweering en jaagt een Velduil over de Roderwolderdijk in het Matslootgebied. Langs de Onlandse Dijk zijn de eerste Snorren van het jaar te horen. In De Blauwvennen foerageren 2 Waterpiepers (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs het Eelderdiep staan 30 Kemphanen en 6 Watersnippen op een slaapplek. De vele honderden Spreeuwen die in het Riet willen gaan slapen worden opgeschrikt door een jagende Sperwer. In De Weeringsbroeken landt een Lepelaar (waarnemer: Maarten Jansen).
28 mrt: Langs de Onlandse Dijk zijn weer Heikikkers te horen en te zien (zie foto hiernaast). Een Waterschorpioen kruipt over het pad. Een man Bruine Kiekendief jaagt in het Matslootgebied. Bij de kokmeeuwenkolonie in De Peizerweering zwemmen 5 Geoorde Futen (waarnemer: Frans Kromme).
Langs de Drentse Dijk jagen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief, 3 Bruine Kiekendieven (1 man), een Havik man en een adulte Sperwer man (waarnemer: Maarten Jansen).
Ook langs De Weeringse Dijk klinkt op veel plekken het ploepen van de Heikikkers.
27 mrt: In De Peizerweering hoempen ‘s morgens vroeg 3 Roerdompen. Ook is hier een Dodaars te horen. Op het Eelderdiep zwemmen 2 Geoorde Futen. Op verschillende plekken klinkt het ‘ploep-ploep’ van de Heikikkers.
‘s Middags vliegt een Rode Wouw over De Peizerweering. Ook langs de Zanddijk in De Broekenweering zijn Heikikkers te horen. Langs de Drentse Dijk zijn 3 Kneutjes te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Blauwvennen jaagt een man Blauwe Kiekendief en zwemmen 3 Pijlstaarten (1 man). In het Matslootgebied hoempt een Roerdomp. Ook langs de Onlandse Dijk zijn Heikikkers te horen (waarnemer: Frans Kromme).
26 mrt: Op het Eelderdiep zwemmen de eerste 2 Geoorde Futen van dit jaar. In De Weeringsbroeken foerageren 8 Kemphanen (waarnemer: Harry Westerhuis).
Aan de noordkant van het Matslootgebied jaagt de STEPPEKIEKENDIEF, die daarbij 14 Watersnippen opschrikt. Ook een vrouw Blauwe Kiekendief is hier actief. In dit gebied vliegt een Bokje op, hoempen 2 Roerdompen en zingen al 9 Blauwborsten. Ook zijn er 12 Waterrallen te horen en 5 Baardmannen te zien, waarvan er één al met nestmateriaal sleept. Op de zandgaten zwemt een Dodaars (waarnemer: Michel Wijnhold).
Bij het Klein Waal is nog een Roerdomp te horen. In de Blauwvennen jagen 2 Bruine Kiekendieven (man en vrouw). In De Bolmert-zuid ploepen de Heikikkers.
25 mrt: In het Matslootgebied hoempt een Roerdomp en vliegen op twee plekken ook vogels op. Hier zijn ook een Waterral en een Baardman te horen (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Peizerweering vliegt een Bokje op en is een Roerdomp te horen. Langs De Weeringse Dijk is een Baardman te zien. In De Kampjes foerageren 15 Kemphanen. Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt langs het Eelderdiep (waarnemer: Tseard Mulder).
Hier is ook de STEPPEKIEKENDIEF weer te zien. Op het Eelderdiep zwemmen 7 Zomertalingen (4 man). Er wordt al gebaltst (waarnemer: Maarten Jansen).
24 mrt: Een ZEEAREND vliegt ‘s morgens vroeg over De Broekenweering (waarnemer: Desmond de Vries).
23 mrt: Langs de Verlengde Boterdijk foerageren 10 Kemphanen in het plas-dras weiland (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een ZEEAREND cirkelt boven het Matslootgebied. Langs de Onlandse Dijk zijn Baardmannetjes te horen. In De Blauwvennen zwemmen 3 Pijlstaarten en 4 Zomertalingen. Een KRAANVOGEL vliegt over De Bolmert (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied vliegt de eerste Koekoek van het jaar en ook de man STEPPEKIEKENDIEF voorbij. Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt bij de Matsloot. Een Waterral vliegt op en ook een Havik vrouw vliegt weg uit een perceel. Ten noorden van de Onlandse Dijk hoempen 2 Roerdompen. In het Riet bij de stuw in het Eelderdiep plingen 2 Baardmannetjes.
22 mrt: De STEPPEKIEKENDIEF jaagt langs het Eelderdiep in De Westermade. Hier komt even later ook een vrouw Sperwer met prooi voorbij. Een Blauwborst zingt in het Riet langs het diepje.
Ook langs de Madijk zingt een Blauwborst. In De Peizerweering zijn meerdere hoempende Roerdompen te horen. Op het Eelderdiep bij de Zanddijk zwemt een paartje Zomertaling (waarnemer: Franz Widmann).
Langs het Eelderdiep jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Maarten Jansen).
18 mrt: Bij De Kleibosch slaat een Havik een zangvogel. In het bos roept een Groene Specht. Bij De Stenhorsten is de zwarte Reegeit weer eens te zien (zie foto hiernaast). Bij de stuw in het Peizerdiep vliegt een Lepelaar over (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied jagen een Blauwe Kiekendief vrouw en een Bruine Kiekendief man. In De Blauwvennen zijn een Roerdomp, 4 Pijlstaarten en 2 Zomertalingen te zien. In de Middelvennen staan 5 Lepelaars (waarnemer: Roelof Blaauw).
In de Peizerweering hoempt weer een Roerdomp. Een Geelgors zingt langs de Noorddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
17 mrt: Bij De Bolmert-zuid zijn 3 Lepelaars en de eerste Rietzanger te zien (waarnemer: Siemen Stienstra).
In De Blauwvennen zwemmen 2 paartjes Pijlstaart en een aantal Zomertalingen (waarnemer: Bert Helder).
16 mrt: De STEPPEKIEKENDIEF jaagt weer langs het Eelderdiep. Een Hermelijn in winterkleed, die de Drentse Dijk opspringt, wordt bijna gepakt door een hond, die gelukkig aangelijnd is (waarnemer: Michel Wijnhold).
Ook een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in het gebied. In het plas-dras gebied ten zuiden van de Zanddijk foerageert een grote groep Grutto’s (waarnemer: Franz Widmann).
In de avondschemer zit een Kerkuil op een paal bij Het Beeld (waarnemer: Tseard Mulder).
15 mrt: In De Middelvennen foerageren 3 Lepelaars. In De Peizerweering hoempt de Roerdomp nu overtuigend (waarnemer: Frans Kromme).
Langs de Zanddijk foerageert weer een tiental Kemphanen. Een IJsvogel vliegt over De Gouw bij de Noorddijk.
14 mrt: In De Blauwvennen zwemmen 3 Zomertalingen (2 man). In het Matslootgebied roepen meerdere Waterrallen. In de Weeringsbroeken foerageren 35 Kemphanen, een Bontbekplevier, een Bonte Strandloper en een Waterpieper. Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt langs het Eelderdiep (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Peizerweering zwemmen 2 paar Pijlstaarten en klinkt ook, nog voorzichtig, de eerste hoempende Roerdomp van het jaar (waarnemer: Frans Kromme).
Hier komt ook de STEPPEKIEKENDIEF weer voorbij. In De Jarrens foerageren 3 Lepelaars en in De Middelvennen zwemmen 2 Dodaarzen (waarnemer: Emma Zorgdrager).
In De Broekenweering bloeien de Dotterbloemen alweer.
13 mrt: In De Weeringsbroeken foerageren 20 Kemphanen. Een Havik vrouw jaagt langs het Eelderdiep (waarnemer: Maarten Jansen).
12 mrt: In het noordelijk deel van het Matslootgebied jagen een Havik man en een vrouw Blauwe Kiekendief. Ook zijn er 2 Baardmannetjes te zien en vliegen er 5 Watersnippen op (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een groep van 5 RAVEN vliegt over de Noorddijk richting oost (waarnemer: Frederik Janse).
In De Broekenweering jaagt de eerste Bruine Kiekendief (vrouw) van het jaar. 2 Lepelaars vliegen over de Zanddijk. In De Weeringsbroeken foerageert een Bonte Strandloper en een Waterpieper (waarnemer: Tseard Mulder).
Zo’n 100 Grutto’s foerageren langs het Eelderdiep bij de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
In de Zuidermaden staan 9 Grote Zilverreigers vlak naast elkaar langs het water. Hier zwemmen ook 10 Grote Zaagbekken (5 paartjes).
10 mrt: Langs het Eelderdiep jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Vanuit het Elsburger Onland klinkt het gekekker van een Havik (waarnemer: Maarten Jansen).
De man STEPPEKIEKENDIEF kruist, op hoge snelheid, de Zanddijk.
9 mrt: Een jagende, onvolwassen ZEEAREND veroorzaakt paniek onder de watervogels in de Westermade (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een groep van 20 Goudplevieren en ook de eerste Kemphaan foerageren in De Weeringsbroeken (waarnemer: Tseard Mulder).
8 mrt: Langs het Eelderdiep probeert een adulte vrouw Havik een aantal keer, tevergeefs, een Kievit te slaan (waarnemer: Maarten Jansen).
Een man Havik jaagt bij de Noorddijk. Hier vliegen ook 6 Wilde Zwanen over.
7 mrt: In De Weeringsbroeken foerageert een Rouwkwikstaart (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied jaagt een volwassen vrouw Blauwe Kiekendief.
6 mrt: In de Weeringsbroeken foerageert een groep van 140 Grutto’s samen met een tiental IJslandse Grutto’s (waarnemer: Tseard Mulder).
Een Sperwer vrouw jaagt langs het Eelderdiep. In De Peizerweering jaagt een onvolwassen vrouw Blauwe Kiekendief.
5 mrt: Boven de Peizerweering vliegen 3 ZEEARENDEN voorbij (waarnemer: Janny Maat).
4 mrt: Bij Achter de Es zwemmen 6 Pijlstaarten (4 man) en een paartje Nonnetje. In De Bolmert-zuid is een paartje Grote Zaagbek te zien (waarnemer: Siemen Stienstra).
Op de Es van Leutingewolde loopt een SNEEUWGANS in een groep ganzen (zie foto hiernaast). In het Matslootgebied jagen 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief. Langs de Onlandse Dijk zijn weer Baardmannetjes te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
3 mrt: In het Matslootgebied jagen 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief.
‘s Avonds zijn langs de Drentse Dijk bij het Beeld 2 Ransuilen te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
2 mrt: Op het Leekstermeer en in De Jarrens en De Middelvennen zijn Nonnetjes (totaal 6) en Grote Zaagbekken (totaal 7) te zien. In De Jarrens foerageren ook 4 Lepelaars (waarnemer: Emma Zorgdrager).
In De Weeringsbroeken is de eerste Grutto van het jaar te zien in een groep Wulpen (waarnemer: Frans Kromme).
In het Elsburger Onland worden verse spraints (keutels) van Otter gevonden (waarnemer: Jaap de Boer).
1 mrt: De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt weer bij het Eelderdiep (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de Noordslenk in het Matslootgebied vliegt een man Roerdomp op. Langs de Onlandse Dijk zijn weer Baardmannetjes te horen.

27 feb: In het Matslootgebied jagen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief. Een man Slechtvalk zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast. In het riet langs de Onlandse Dijk plingen een paar Baardmannetjes.
25 feb: Op de slaapplaats in de Lettelberter Petten worden 79 Grote Zilverreigers geteld (waarnemer: René Oosterhuis).
22 feb: In De Peizerweering zijn weer 2 ZEEARENDEN te zien, een volwassen en een jonge vogel. De laatste eet drie prooien op in de dode bomen. Ook de STEPPEKIEKENDIEF is nog aanwezig (waarnemer: Ane van Rees).
21 feb: In De Weeringsbroeken loopt een Keizergans hybride (kruising met Brandgans) tussen de Brandganzen (waarnemer: Michel Wijnhold).
Boven het Eelderdiep komen na elkaar 2 ZEEARENDEN voorbij vliegen richting zuidoosten. Boven de Weeringsbroeken vliegt ook een Rode Wouw over. Bij de petgaten langs de Noorddijk zijn twee families (11 vogels) Wilde Zwaan te zien (waarnemer: Frederik Janse).
19 feb: In het Elsburger Onland verschijnt een BOOMMARTER voor een wildcamera.
18 feb: Op het Langmameer zwemmen 3 vrouwtjes Nonnetje en op het Peizerdiep 5 Grote Zaagbekken (1 vrouw). In De Kleibosch roept een Havik (waarnemer: Tseard Mulder).
In De Jarrens foerageren 2 Lepelaars. In Polder Lage Land is een Slechtvalk vrouw te zien. In De Blauwvennen zit een IJsvogel in de vegetatie langs het water (waarnemer: Roelof Blaauw).
17 feb: Boven het Langmameer wordt een ZEEAREND achterna gezeten door een Zwarte Kraai (waarnemer: Desmond de Vries).
16 feb: In het Matslootgebied/Blauwvennen zijn in totaal 12 Grote Zaagbekken (5 vrouw) en 7 Nonnetjes (2 man) te zien. Bij het Hoge Bruggetje vliegt een Roerdomp man op uit het Riet.
15 feb: Langs de Drentse Dijk zingen de eerste Veldleeuweriken (waarnemer: Frederik Janse).
De man STEPPEKIEKENDIEF landt in het gebied bij de stuw in het Eelderdiep. Hier zijn ook 5 (!) Roerdompen te zien (waarnemer: Lucie Kooistra).
Een onvolwassen Havik jaagt boven het Eelderdiep. Hier zit ook een IJsvogel op een tak boven het water (waarnemer: Colette Bosklopper).
Een Sperwer vrouw zit in een boom bij Hoeve Eiteweert (waarnemer: Jaap Rosbeek).
Op de zuidslenk in het Matslootgebied zwemmen 3 Nonnetjes (vrouw). Een Slechtvalk man zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast langs de Woudrustlaan (zie foto hiernaast).
Even later zitten 2 Slechtvalk mannen samen in een hoogspanningsmast iets noordelijker. Eén van de vogels heeft een prooi gevangen (waarnemer: Aaldrik Sillius).
14 feb: Bij Hoeve Eiteweert zit een Havik vrouw in een boom (waarnemer: Jaap Rosbeek).
13 feb: In het Matslootgebied is een SMELLEKEN te zien (waarnemer: Roelof Blaauw).
Langs het Eelderdiep is de STEPPEKIEKENDIEF nog aanwezig. Hier jaagt ook een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Aaldrik Pot).
12 feb: Op het Peizerdiep bij De Zuidermaden zwemmen 8 Nonnetjes (waarvan 3 man). Hier scheert ook een IJsvogel over het water.
11 feb: In De Blauwvennen en bij de stuw in het Peizerdiep zijn IJsvogels te zien (waarnemer: Arjan Alkema).
10 feb: In De Onlanden zijn ‘s morgens DRIE ZEEARENDEN te zien (waarnemer: Mark Schuurman).
Langs de Schipsloot bij Roderwolde worden spraints van een Otter gevonden (waarnemer: Bertil Zoer).
9 feb: Ter hoogte van Ter Borch steekt een Hermelijn in winterkleed het ijs op het Omgelegde Eelderdiep over (waarnemer: Dirk Luijt).
8 feb: Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in De Westermade.
7 feb: De STEPPEKIEKENDIEF en een vrouw Blauwe Kiekendief jagen in De Peizerweering (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied wordt een Havik vrouw weggepest door 2 Zwarte Kraaien.
6 feb: In de Peizerweering slaat de juveniele ZEEAREND een gans (waarnemer: Emma Zorgdrager), die hij/zij vervolgens op eet in één van de dode bomen daar (foto hiernaast van waarnemer: Lucie Kooistra).
In De Jarrens foerageert de Lepelaar weer (waarnemer: Emma Zorgdrager).
5 feb: Op de Es van Leutingewolde lopen 2 Kleine Rietganzen tussen de Brand- en Kolganzen. In De Jarrens is de Lepelaar weer te zien. Hier zwemmen ook 3 Nonnetjes (1 vrouw). In De Peizerweering zit een Slechtvalk in een dode boom. Langs het Eelderdiep zit een man Sperwer op een paal. In De Weeringsbroeken jaagt een andere Sperwer (waarnemer: Tseard Mulder).
‘s Avonds landen 25 PESTVOGELS in een boom bij de boerderij van Natuurmonumenten langs de Zanddijk (waarnemer: Lucie Kooistra).
4 feb: In een groep Kol- en Brandganzen op de Es van Leutingewolde is weer eens een ROODHALSGANS te zien (zie foto hiernaast). In De Jarrens foerageert de Lepelaar weer. In De Middelvennen zwemmen een man Nonnetje en een man Grote Zaagbek.
3 feb: De ZEEAREND zit lange tijd de vleugels te drogen in een boom ten noorden van de Zanddijk. Ondertussen vliegen de STEPPEKIEKENDIEF en een man Sperwer voorbij. Een Havik zit in De Peizerweering in een struikje. 4 Wilde Zwanen vliegen over (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied zit een vrouw Slechtvalk op de uitkijk in een hoogspanningsmast.
2 feb: In De Jarrens foerageert een Lepelaar en zwemt een paartje Nonnetje. In De Middelvennen is een paartje Grote Zaagbek te zien (waarnemer: Emma Zorgdrager).
De voorbijvliegende juveniele ZEEAREND zorgt voor paniek bij de ganzen en eenden in De Peizermaden.
1 feb: Zowel de ZEEAREND als de STEPPEKIEKENDIEF laten zich prachtig fotograferen in De Peizermaden (zie foto’s van Ane van Rees).
Later worden er zelfs 2 ZEEARENDEN boven het gebied gezien (waarnemer: Hans Elzinga).

31 jan: De onvolwassen ZEEAREND is volop in actie in De Peizermaden. Ook de STEPPEKIEKENDIEF is weer aanwezig, evenals een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs de Drentse Dijk laat een Hermelijn in winterkleed zich zien. In De Weeringsbroeken foerageren 2 Waterpiepers en in De Broekenweering scharrelen 2 Goudhaantjes door de bomen (waarnemer: Tseard Mulder).
30 jan: De ZEEAREND zit weer in de dode boom langs het Eelderdiep. Hier jaagt ook een vrouw Blauwe Kiekendief.
28 jan: In De Blauwvennen zijn 2 Roerdompen te zien, waarvan er één over het ijs loopt (zie foto hiernaast). Op het Peizerdiep zwemmen 5 Grote Zaagbekken (1 vrouw) en 3 Nonnetjes (allen vrouw). Ook op het Eelderdiep bij de stuw zwemmen 3 Grote Zaagbekken (waarnemer: Lucie Kooistra).
Op een paal midden in het, grotendeels bevroren, Leekstermeer zit een vrouw Slechtvalk op de uitkijk.
27 jan: Bij de brug in de Zanddijk is in het riet een Roerdomp te zien. Deze vliegt even later op. Op het Eelderdiep zwemt een vrouw Nonnetje (waarnemer: Franz Widmann).
Ten zuiden van de brug jaagt de STEPPEKIEKENDIEF weer en ook een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
26 jan: Een onvolwassen ZEEAREND vliegt over het Matslootgebied. Bij een boerderij langs de Onlandse Dijk is een IJsvogel te zien. Op het Peizerdiep zwemmen twee vrouwen Nonnetje. Ook bij de stuw in het Eelderdiep is een IJsvogel aanwezig (waarnemer: Lucie Kooistra).
Bij de Zanddijk loopt een Waterral over het ijs op het Eelderdiep. Hier is ook de IJsvogel weer te zien en er jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
25 jan: In het Matslootgebied vliegt een Roerdomp op (waarnemer: Frans Kromme).
Hier jagen ook een vrouw en man Blauwe Kiekendief.
24 jan: In de dode boom langs het Eelderdiep ten zuiden van de Zanddijk zit weer een ZEEAREND. Een Havik zit verderop op een paaltje en er jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief langs het diep. Bij de brug zwemt een vrouw Nonnetje (waarnemer: Harry Westerhuis).
In een elzenbroekbosje in De Broekenweering roept een Matkop. Ook in het Matslootgebied jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.
23 jan: Bij de brug over de Noordslenk in de Hooiweg vliegt een Roerdomp het Riet in, waar hij/zij bovenin de stengels blijft zitten. In het Matslootgebied jagen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief (waarnemer: Frans Kromme).
In De Peizerweering jaagt de STEPPEKIEKENDIEF en 2 vrouwen Blauwe Kiekendief. Bij de brug in de Weeringse Dijk is een IJsvogel aanwezig (waarnemer: Franz Widmann).
Ook bij de Zanddijk brug is weer een IJsvogel te zien. in de Peizerweering jaagt een Sperwer man en langs het Eelderdiep jaagt een Havik op de Smienten (waarnemer: Harry Westerhuis).
22 jan: De STEPPEKIEKENDIEF is ook vandaag weer aanwezig bij het Eelderdiep. Bij de brug in de Zanddijk zwemt een vrouw Nonnetje. Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in De Peizerweering (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een onvolwassen vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in het Matslootgebied. In polder Lage Land foerageert een groep van ongeveer 25 Waterpiepers. Hier grazen ook 7 Reeën.
21 jan: In De Blauwvennen jaagt een Havik. In het Matslootgebied jagen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief. In De Broekenweering foerageren 5 Grote Barmsijzen in de Elzen (waarnemer: Tseard Mulder).
Ook in De Peizerweering is een Havik aanwezig. Boven het Eelderdiep jagen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief en de STEPPEKIEKENDIEF man. Bij de brug over het diep is een IJsvogel druk met vissen. Hier is ook weer een Waterral te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Peizerweering zit lange tijd een onvolwassen ZEEAREND in een dode boom. Bij de Verlengde Boterdijk jaagt een Sperwer vrouw.
20 jan: Bij de brug in de Zanddijk loopt weer een Waterral op het ijs (zie foto hiernaast van waarnemer: Colette Bosklopper).
19 jan: De STEPPEKIEKENDIEF jaagt weer bij het Eelderdiep. Hier is ook een vrouw Blauwe Kiekendief actief. Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk zijn een IJsvogel man en een Waterral te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
18 jan: In de dode boom langs het Eelderdiep zit ‘s morgens weer een ZEEAREND. Hier jaagt ook een vrouw Blauwe Kiekendief. Bij de brug in de Zanddijk probeert een IJsvogel een vis te vangen (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een Waterral steekt lopend de Onlandse Dijk over (waarnemer: Willem Hovinga).
Ook vliegen hier 2 Baardmannetjes over. In de noordelijke slenk van De Blauwvennen zwemmen 2 Dodaarzen en 4 Nonnetjes (1 man). Een Waterral vliegt over de slenk (waarnemer: Frans Kromme).
In De Blauwvennen jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Op het Peizerdiep bij de stuw zwemmen 7 Grote Zaagbekken (4 man) en 4 Nonnetjes (1 man). Bij de stuw heeft een IJsvogel man een flinke vis gevangen.
Een Bosuil die ‘s avonds in de omgeving van De Kleibosch roept is tot in Peize te horen.
17 jan: In het Matslootgebied jaagt een man Blauwe Kiekendief. Op het Peizerdiep zwemmen 10 Nonnetjes, waarvan 2 man. Bij de stuw in het Eelderdiep (Weeringsedijk) zit een Waterral tussen het Riet. De IJsvogel man bij de brug in de Zanddijk laat zich weer mooi zien (waarnemer: Frans Kromme).
16 jan: Bij de brug in de Zanddijk over het Eelderdiep is weer een (man) IJsvogel te zien (waarnemer en foto hiernaast: Hans Elzinga).
Ook bij de brug over De Gouw vliegt een IJsvogel weg. In De Peizerweering jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.
15 jan: Een juveniele ZEEAREND vliegt over De Weeringsbroeken. In een petgat langs de Woudrustlaan zwemt een familie Wilde Zwaan (zie foto hiernaast). Bij de brug over de Gouw in de Zanddijk is een IJsvogel te zien (waarnemer en foto: Jacob Poortstra).
Ook bij de brug over het Eelderdiep bij de Verlengde Boterdijk is een IJsvogel te zien. Boven het Eelderdiep jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Op verschillende plekken op het Peizerdiep zwemmen in totaal 12 Grote Zaagbekken (3 vrouw). Op het Langmameer zwemt een vrouw Nonnetje. Aan de noordkant van het Peizerdiep zijn twee IJsvogels en een Havik aanwezig. Ook bij De Kleibosch vliegt een Havik (waarnemer: Tseard Mulder).
In een Els langs het water van het Leeksterhoofddiep zit nog een IJsvogel (waarnemer: Arjan Alkema).
14 jan: Alle ganzen langs de Drentse Dijk vliegen op als hier een ZEEAREND over komt. Langs het Eelderdiep jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs de Drentse Dijk stapt een Ooievaar door het winterse landschap (waarnemer: Michel Wijnhold).
In De Jarrens is een Lepelaar te zien. Hier jaagt ook een vrouw Havik (waarnemer: Roelof Blaauw).
13 jan: Op het Langmameer zwemmen 5 Nonnetjes, waarvan 2 man.
12 jan: Langs het Eelderdiep jagen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied vliegt een Roerdomp man op.
11 jan: Bij de kruising van Drentse Dijk en Zanddijk jaagt een Hermelijn, in winterkleed, heen en weer door de vegetatie (waarnemer: Aaldrik Sillius).
10 jan: In de dode boom langs het Eelderdiep zitten enige tijd TWEE ZEEARENDEN (waarnemer: Harry Westerhuis), beiden juvenielen (zie foto hiernaast en het filmpje op Youtube).
Op het Leekstermeer zwemmen 10 Nonnetjes, waarvan 3 man. In De Blauwvennen jaagt een Sperwer. Bij de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde is een IJsvogel te zien. Op het diep zwemt een paartje Grote Zaagbek (waarnemer: Tseard Mulder).
Ook bij de brug in de Zanddijk is weer een IJsvogel aanwezig (waarnemer: Frans Kromme).
9 jan: Ook vandaag is er een IJsvogel te zien bij de brug in de Zanddijk. In De Peizerweering jagen een onvolwassen man en 2 vrouwen Blauwe Kiekendief (waarnemer: Michel Wijnhold).
Bij de brug is ook weer een Waterral te zien. De STEPPEKIEKENDIEF jaagt in het gebied langs de Drentse Dijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
Op het Langmameer zwemmen 2 mannen en een vrouw Nonnetje. Ook in De Peizerweering zwemt een paartje Nonnetje op de slenk. In De Broekenweering is een Matkop te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
Op de Noordslenk in De Blauwvennen zwemt een Dodaars. In het Matslootgebied jagen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief (waarnemer: Frans Kromme).
8 jan: Langs het Leeksterhoofddiep zit een IJsvogel in een struik boven het water (waarneming: Arjan Alkema).
Een onvolwassen ZEEAREND landt in een boom bij het Eelderdiep. Op het diep zwemmen 8 Wilde Zwanen (waarnemer: Gerard Huizinga).
Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk vliegt een Waterral een paar keer over het water. Een Roerdomp vliegt twee keer op uit de begroeiing om verderop weer te landen. Ook is hier een IJsvogel te zien en jagen er 2 vrouwen Blauwe Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
De STEPPEKIEKENDIEF landt in een bos lisdoddestengels in een sloot naast het Eelderdiep. Een IJsvogel vliegt snel en laag over De Broekstukken.
7 jan: Bij de brug in de Zanddijk vangt een IJsvogel een visje (waarnemer: Arjan Alkema).
De (inmiddels 3e kalenderjaar) man STEPPEKIEKENDIEF is weer te zien langs het Eelderdiep. Hier zijn ook 3 Blauwe Kiekendieven aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
6 jan: Bij de bruggen in de Zanddijk, de Weeringse Dijk en de Verlengde Boterdijk zijn resp. 1, 1 en 2 IJsvogels te zien. In De Peizerweering jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Een ZEEAREND vliegt over de Drentse Dijk. Hier is ook de STEPPEKIEKENDIEF weer te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied verjaagt een Slechtvalk man een Ruigpootbuizerd die te dicht bij ‘zijn’ hoogspanningsmast komt. In het Riet langs de Onlandse Dijk is een groepje Baardmannetjes te horen. Bij de stuw in het Peizerdiep zit een IJsvogel man. Ten zuiden van de stuw foerageren 7 Nonnetjes, waarvan 2 man, in een wak in het Peizerdiep.
‘s Avonds zit langs de Noorddijk een Ransuil op een paaltje (waarnemer: Tseard Mulder).
5 jan: Bij de brug over het Eelderdiep bij het Beeld is een IJsvogel te zien (waarnemer: Nicolette Branderhorst).
4 jan: In De Bolmert zuid zijn 2 paar Grote Zaagbek, een man Nonnetje, 3 Waterpiepers en zo’n 10 Grote Zilverreigers te zien. Een groep van 6 Wilde Zwanen landt op het water in De Middelvennen (waarnemer: Siemen Stienstra).
3 jan: Op het Leekstermeer zwemmen 4 mannen Grote Zaagbek. Een IJsvogel kruist bij de zuidslenk de Roderwolderdijk (waarnemer: Frans Kromme).
In De Weeringsbroeken jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk laat een IJsvogel zich mooi zien (waarnemer: Ingeborg Luiken).
2 jan: ‘s Morgens vroeg jaagt een Kerkuil langs de Zanddijk (waarnemer: Tseard Mulder).
In de hoogspanningsmast in Polder Lage Land zit een vrouw Slechtvalk op de uitkijk. 6 Wilde Zwanen vliegen over het Matslootgebied richting west.
1 jan: In het gebied ten oosten van het Eelderdiep roept een Dodaars. Langs de Noorddijk jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Frans Tijsterman).
In De Peizerweering jagen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief. Hier is ook een paartje Grote Zaagbek te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).

Hermelijn. Foto: Gerrit Scheeres.
Steppenkiekendief. Foto: Ana van Buren.
Ruigpootbuizerd. Foto: Henri Hallink.
Purperreiger. Foto: Wim van Boekel.
Otter. Foto: Bert Zeijlmaker.
Steppekiekendief. Foto: Ane van Rees.
Cocon Wespenspin. Foto: Wim van Boekel.
Sneeuwgors. Foto: Harmjan Wight.
13-Stippelig Lieveheersbeestje. Foto: Wim van Boekel.
Zoetwaterspons. Foto: Wim van Boekel.
Lepelaars. Foto: Wim van Boekel.
Zeearend. Foto:Willem Hovinga.
Baardmannetjes. Foto: Hannie de Graaff.
Juveniele Kwak. Foto: Hannie de Graaff.
Groene Glazenmaker op Krabbescheer. Foto: Wim van Boekel.
Reuzenstern. Foto: Willem Hovinga.
Kleine Modderkruiper. Foto Hilde van der Heide.
Boomvallken. Foto: Maarten Jansen.
Ringslang. Foto: Wim van Boekel.
Moeraslathyrus. Foto: Wim van Boekel.
Wezel.Foto: Hans Elzinga.
Tengere Grasjuffer. Foto: Evert-Jan Slot.
Witvleugelstern. Foto: WIllem Hovinga.
Otter. Foto: Henri Hallink.
Zompzegge. Foto: Wim van Boekel.
Veenpluis. Foto: Wim van Boekel.
Muizenstaart. Foto: Wim van Boekel.
Snor. Foto: Wim van Boekel.
Beflijster. Foto: Joppe Rijpstra.
Heikikker. Foto: Wim van Boekel.
Slechtvalk. Foto: Wim van Boekel.
Zeearend. Foto: Lucie Kooistra.
Roodhalsgans. Foto: Wim van Boekel.
IJsvogel. Foto: Hans Elzinga.
Wilde Zwanen. Foto: Jacob Poortstra.
Zeearenden. Foto: Wim van Boekel.