Waarnemingen 2022

Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in het Onlandengebied die u opvallen kunt u doorgeven aan de Wetlandwacht Michel Wijnhold (m.wijnhold@deonlanden.nl).
Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:  soort(en), aantal, plaats, datum, bijzonderheden. Een (digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom. En vergeet niet uw naam erbij te vermelden! 

Hieronder staan bijzondere waarnemingen gedaan in De Onlanden. Waarnemingen en foto’s zonder naam zijn gedaan door de Wetlandwacht.

21 januari: Een onvolwassen Zeearend vliegt over de Lettelberter Petten naar het noorden. In de buurt van de uitkijktoren is een Matkop te horen. Tussen de Vinken is ook een Keep te zien.

20 januari: Aan beide kanten van de Drentse Dijk jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Één van de twee is opvallend licht gekleurd aan de onderkant. In dit gebied is ook een biddende Ruigpootbuizerd te zien. In een petgat aan de Noorddijk verschuilt een Dodaars zich onder een overhangende struik.  Bij het Mijmerbankje vliegt een vrouw Grote Zaagbek. In een weiland naast de Rodervaart zitten 37 Aalscholvers op de oever.

19 januari: De eerste Bergeenden van het kalenderjaar zijn te zien ten zuiden van de Zanddijk op het Eelderdiep (waarnemer: Jannes Aalders).

18 januari: Bij het Scheperseiland, schuin tegenover de Onlanderij, zijn sinds een paar maand Oud-Hollandse Kuifeenden te zien. Waar ze vandaag komen is een mysterie (waarneming en foto: Hans Akkerman).

Bij de Madijk roept een Havik. Hier is ook een biddende Roodborsttapuit te zien.  Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zijn veel eenden te zien waaronder een Pijlstaart. Hier vliegen ook 7 Watersnippen. Bij het Beeld vliegt een roepende Goudvink over en jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Frans Tijsterman).

Een Smelleken jakkert langs de Weeringse Dijk. Bij de vistrap is een vrouw Brilduiker te zien.

17 januari: Tegen zonsondergang zwermen duizenden Spreeuwen tussen de Drentse Dijk en het Eelderdiep.

Soms komen er vogels voor de wildcamera’s in De Onlanden. Een kleine selectie hiervan is tot een filmpje gemaakt die hier te bekijken is.

16 januari: Een Zeearend rust in De Blauwvennen. Bij het Mijmerbankje is een paartje Grote Zaagbek te zien. Ook jaagt hier een vrouw Blauwe Kiekendief. Even later vliegt de Zeearend samen met een andere weg over het Leekstermeer. Hier vliegt ook een Nonnetje over (waarnemers: Rachel van Werven en Leon Peters).

In de Rietboor zwemmen 4 mannen Grote Zaagbek. Een Groene Specht lacht in De Kleibosch. Op de Zuidermaden is een vrouw Brilduiker te zien.

14 januari: Een IJsvogel zit op een rietstengel langs het Eelderdiep (zie foto). Hier jaagt ook een Havik de Wintertalingen de stuipen op het lijf.

13 januari: Boven De Blauwvennen zwermen vele tienduizenden Spreeuwen op zoek naar een slaapplaats. Voor een filmpje, zie hier.

12 januari: Recent hebben we de eerste bewegende beelden van de Bever gepubliceerd op het nieuwe YouTube-account, zie hier. Na de lente van 2021 werd het wel erg rustig met waarnemingen, maar gelukkig zijn er in oktober nieuwe beelden gemaakt met een wildcamera. Die zijn hier te bekijken.

10 januari: Langs de Drentse Dijk is de Ruigpootbuizerd nog steeds actief.  Ook is een Roerdomp te zien die invalt in het riet. Een Vos ligt te rusten bij Het Beeld (waarnemer: Leon Peters).

Aan de Woudrustlaan vangt een Torenvalk een muis (waarnemer en foto: Jan van der Velde).

Op het Eelderdiep zwemmen (los van elkaar) 3 Futen, waarvan één al bijna geheel in zomerkleed is. Een Havik kekkert in het Elsburger Onland. In de Peizerweering jagen een vrouw Blauwe Kiekendief en een vrouw Bruine Kiekendief. Een vrouw Grote Zaagbek heeft een Baars gevangen bij de stuw. Vlakbij zit een Waterpieper te rusten. Bij het Hoge Bruggetje zwemmen twee paartjes Grote Zaagbek. Op de Middelvennen duiken 2 mannen Nonnetje.

9 januari: In De Kleibosch roept een Groene Specht. Hier vliegen ook weer veel (meer dan 170) Sijsjes rond en een groep van 30 Koperwieken.

7 januari: Bij de boerderij van Het Groninger Landschap foerageert een groep van 16 Staartmezen. Bij de kijkhut zijn een Heggenmus en een Waterpieper te zien. Elders in de Lettelberter Petten roept een Keep en is het gekwetter van zo’n 70 Sijsjes te horen.

5 januari: Een Sperwer heeft een prooi geslagen en begint deze te verorberen op de leuning van het Hoge Bruggetje (waarnemer en foto: Harriëtte Jongman)

4 januari: In De Kleibosch heeft een Sperwer een vrouw Vink geslagen. Even verderop klinkt het gekekker van een Havik. In totaal zijn 8 Goudvinken te horen en te zien. In De Blauwvennen zwemmen 3 vrouwen Grote Zaagbek. In een struik zit een adulte Zeearend.

3 januari: Aan de noordzijde van het Leekstermeer zijn 2 Zeearenden te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).

2 januari: Langs de Drentse Dijk zijn voor zonsondergang 4 Blauwe Kiekendieven aanwezig (1 adulte man, 1 adulte vrouw en 2 “ringstaarten”). Ook jaagt hier een 2de kalenderjaar vrouw Bruine Kiekendief (waarnemers: Maarten Jansen en Oike Vlaanderen)

1 januari: Op de slaapplaats van Kiekendieven landen tegen zonsondergang 10 Bruine Kiekendieven (7 adulte vrouwen, 2 2de kalenderjaar vrouwen en een “vrouwkleed”). Er vallen opvallend weinig Blauwe Kiekendieven in: slechts 4, waarvan 2 adulte mannen en twee “ringstaarten”. Een Havik jaagt op Spreeuwen boven Polder Lage Land (waarnemer: Maarten Jansen).

18 januari. Oud-Hollandse Kuifeenden. Foto: Hans Akkerman.
14 januari. IJsvogel. Foto: Michel Wijnhold.
12 januari. Nieuwe bewegende beelden van de Bever. Foto: Virry Schaafsma
10 januari. Torenvalk met prooi. Foto: Jan van der Velde.
5 januari: Sperwer met prooi. Foto: Harriëtte Jongman.
4 januari: Plukrest Vink.
3 januari: Zeearend. Foto: Ane van Rees.