Waarnemingen 2022

Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in het Onlandengebied die u opvallen kunt u doorgeven aan de Wetlandwacht Michel Wijnhold (m.wijnhold@deonlanden.nl).
Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:  soort(en), aantal, plaats, datum, bijzonderheden. Een (digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom. En vergeet niet uw naam erbij te vermelden! 

Hieronder staan bijzondere waarnemingen gedaan in De Onlanden.

 

29 september: Bij het Langmameer vliegt een Roerdomp op uit het riet. Een IJsvogel vliegt over de Roderwolderdijk heen. Een ander exemplaar zit op een paaltje bij het Mijmerbankje.  Een Otter zwemt in de Noordslenk rustig en is een kwartier lang te bekijken (waarnemer: Rachel van Werven).

Bij de Blauwvennen is een groep van 5 Baardmannen te zien (waarnemer en foto: Jan Tuinstra).

26 september: Er hebben 9 Bruine Kiekendieven en 1 Blauwe Kiekendief overnacht op de slaapplaats, net als duizenden Spreeuwen (waarnemer: Maarten Jansen).

Een IJsvogel vist de kost bij elkaar bij het Hoge Bruggetje (waarnemer en foto: Jan Tuinstra).

25 september: De eerste Blauwe Kiekendief valt in de op de slaapplaats in de Matslootpolder. Hier zijn ook een Slechtvalk en een Visarend te zien (waarnemer: Maarten Jansen).

Eerder op de dag zijn een IJsvogel en een Visarend te zien bij Meerzicht (waarnemer: Danielle van Gennep).

23 september: Een Groene Specht lacht in De Kleibosch. In de Zuidermaden foerageren een stuk of 30 Witte Kwikstaarten.

22 september: Boven het Eelderdiep vliegt een Rode Wouw. In de Broekenweering zijn 3 Boomvalken te zien. IN de Matslootpolder foerageert een Tapuit (waarnemer: Jannes Aalders).

17 september: In de Peizerweering rusten en foerageren bijna 60 Lepelaars.

16 september: Een jonge Zeearend vliegt over de Lettelberter Petten. Hier vist ook een IJsvogel (waarnemer en foto: Ane van Rees).

14 september: In de Broekenweering is een jonge Boomvalk uitgevlogen (waarnemer: Maarten Jansen).

Vlak na zonsopgang zijn er trekkende Sijsjes te horen die over de Noorddijk heenvliegen.

13 september: Een Schildpad kruipt over de Roderwolderdijk, voor zover bekend de eerste keer in De Onlanden (waarnemer: Peter Bouthoorn).

10 september: Een Boomvalk rust in de Broekenweering (waarnemer en foto: Jannie Schoonveld en Aaldrik Silius).

9 september: Bij de Mijmerbank jaagt een Visarend. Langs de slenk zijn een IJsvogel en een Watersnip te zien (waarnemer: Lieselot Smilde).

7 september: Bij Meerzicht scharrelt een Egel rond (waarnemer en foto: Daniella van Gennep)

In de weilanden daaromheen foerageren 50 Grote Zilverreigers (waarnemer: Jos Greivink).

5 september: Bij de Zwarte Made zijn een Paapje en een Tapuit te zien (waarnemer en foto: Sonja van der Wijk).

3 september: Op de slaapplaats vallen 13 Bruine Kiekendieven in, er is ook een man Steppekiekendief aanwezig, maar die prefereert een struik in plaats van het pitrus (waarnemer: Maarten Jansen).

1 september: Bij de verlengde Boterdijk vliegen een Ooievaar en 2 Zwarte Ooievaars (waarnemers: Sonja van der Wijk en Virry Schaafsma).

Op de Hooiweg zijn zowel een Wezel als een Hermelijn te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).


30 augustus: Een Boomvalk heeft het aan de stok met een Zwarte Kraai langs de Noorddijk.

Afgelopen avonden is er een ongebruikelijke influx van Meervleermuizen waargenomen bij het Leekstermeer: 50 of 60 stuk per avond, ook 25 Watervleermuizen zijn waargenomen. De waarnemingen zijn gedaan met behulp van batdetectoren en computeranalyse van de geluiden (waarnemer: Jochem Duijts).

Op het Hoge Bruggetje plukt een Sperwer zijn prooi. Bij de slaapplaats van kiekendieven vallen 14 Bruine Kiekendieven in (waarnemer: Maarten Jansen).

24 augustus: In de Peizerweering rusten zo’n 50 Lepelaars. Ook is hier een groep van 30 Watersnippen te zien. Er zitten 4 Witgatjes rustig op het slik, en er vliegt een Visarend over (waarnemer en foto: Marcel Post).

Ook in de Jarrens rust een groep van ongeveer 50 Lepelaars.

18 augustus: Een groep van 16 Reuzensterns rust langs het Eelderdiep (waarnemer: Anne Diephuis).

17 augustus: In de Blauwvennen zijn 4 Reuzesterns, 3 Witgatjes, 2 Watersnippen een Boomvalk en een Roerdomp te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

15 augustus: In de Lettelberter Petten zijn 3 Haviken te zien, waaronder 1 juveniel die kennis maakt met de toorn van Zwarte Kraaien.

10 augustus: In de Zwarte Made moeten nog heel wat jongen gevoerd worden: er zijn heel wat Gele Kwikstaarten en Graspiepers in de weer met voedsel. Aan de Roderwolderdijk is een jonge Vos aan het jagen (waarnemer en foto: Gea Jansen).

9 augustus: Een Havik zorgt voor felle reacties van de Boomvalken in de Broekenweering. In de Peizerweering trekken veel Oeverlopers door (waarnemer: Maarten Jansen).

8 augustus: Een Zeearend vliegt vanuit de richting van het Stadspark De Onlanden in en veroorzaakt daar paniek onder de Ganzen. Even later land de vogel op de grond en rust daar een tijdje (waarnemers: Harry Westerhuis en Barbara Bezema).

7 augustus:  In de Broekenweering zijn 2 Boomvalken te zien. In de Peizerweering zijn 2 Reuzensterns te zien. Er vliegen ongeveer 70 Kemphanen op en 60 Watersnippen. Een Bosruiter, Witgat en Oeverloper zijn hier ook te horen. Er zijn ook nog 2 Witwangsterns met een bedelend jong aanwezig (waarnemer: Maarten Jansen).

6 augustus: In de Weeringsbroeken is een Boomvalk te zien (waarnemer: Maarten Jansen).

4 augustus: Bij de brug aan de Weeringse Dijk bloeit een Grote (of gewone) Zandkool, voor zover bekend de eerste keer dat deze in De Onlanden is aangetroffen (waarnemer en foto: Leo Stockmann).

3 augustus: Op de slaapplaats aan de Onlandse Dijk landen 7 Bruine Kiekendieven: 2 adulte mannen, een vrouw en 4 juvenielen, waarvan 2 vrouw en 2 man (waarnemer: Maarten Jansen).

1 augustus: Een Reuzenstern vlieg in boven de Peizerweering. In een struik tussen de Zanddijk en de Woudrustlaan rust een Grijze Wouw (waarnemer: Cees Koelewijn).

28 juli: Een adulte man Havik jaagt bij Sandebuur.

In de Hoogema foerageren 13 Ooievaars en 4 Blauwe Reigers in een weiland (waarnemer: Jochem Duijts).

24 juli: Een Reuzenstern vliegt over de Blauwvennen. In de Peizerweering vliegt een jonge Witwangstern. De waarnemer wordt door de ouders (van de stern welteverstaan) zeer agressief bejegend (waarnemer en foto: Marcel Post).

23 juli: Een Boomvalk zit op de uitkijk in de Broekenweering (waarnemer: Marcel Post).

20 juli: In de Broekenweering lopen bijna 50 Ooievaars op de vers gemaaide percelen.
Hier vliegt ook een Boomvalk
(waarnemer: Jannes Aalders).

Boeven het Leekstermeer vliegt een onvolwassen Zeearend (waarnemer: Rachel van
Werven).

16 juli: In de Broekenweering zingt en Putter als een Roodmus. Ook is hier een Boomvalk actief (waarnemer: Maarten Jansen).

Op 3 juli is voor het eerst een Turkse Tortel gehoord, zingend midden in De Kleibosch. Vandaag worden de geplukte resten van een Turkse Tortel daar gevonden.

13 juli: In De Jarrens staan exact 60 Lepelaars te rusten. Op de Roderwolderdijk sleept een Wezel met een gevangen Woelrat. In de Weeringsbroeken volgen 24 Ooievaars de maaimachines. In de Broekenweering heeft een juveniele Witte Kwikstaart ruzie met een Putter.

Langs de Weeringse Dijk bloeit de Boslatyrus (waarnemer: Harry Westerhuis, foto: Frans Kromme). Het is voor het eerst dat deze  plant in De Onlanden is aangetroffen.

12 juli: In de Broekenweering roept een Groene Specht. Hier zijn ook 2 Boomvalken te zien. IN de Weeringsbroeken zijn 8 Kneutjes, waaronder juvenielen te zien. Langs de Drentse Dijk zitten 3 Paapjes. Bij Het Beeld zijn 4 pas uitgevlogen Grauwe Vliegenvangers aan het bedelen(waarnemer: Maarten Jansen).

11 juli: Bij het bruggetje van de Zanddijk over het Eelderdiep zwiept een Porseleinhoen. Een vlucht Regenwulpen vliegt over (waarnemer: Frans Tijsterman).

8 juli: Vlak voor zonsondergang vliegen 4 Witwangsterns boven de Blauwvennen. Ook vliegen hier Lepelaars over en vallen Grote Zilverreigers in op de slaapplaats. Twee Otters, waarvan er eentje veel piept, zwemmen bij en onder het bruggetje (waarnemer: Rachel van Werven).

6 juli: De eerste pullen Witwangstern zijn gezien, zeker 2, maar waarschijnlijk meer (waarnemer: Rachel van Werven).

5 juli: In de Peizerweering is een Kemphaan te zien, een bijzondere waarneming in deze maand (waarnemer en foto: Henk Eijsink).

3 juli: Een Turkse Tortel zingt in De Kleibosch, een ongebruikelijke waarneming hier. Verderop is de bedelroep van een Havik te horen.

Een Kerkuil jaagt in de schemering langs de Zuiderdijk. Langs de Drentse Dijk zitten 5 Paapjes, waaronder 3 juvenielen. Een Boomvalk zit in de Broekenweering (waarnemer: Maarten Jansen).

1 juli: Langs de Drentse Dijk is een Paapje te zien (waarnemer: Virry Schaafsma).

30 juni: Bij het Leekstermeer zijn een Das en een Vos te zien. Bij het Mijmerbankje zijn op 1 m2 maar liefst 4 Groot Avondrood te zien. Ook vliegen hier 17 Lepelaars over (waarnemer: Willem Hovinga).

De Gevlekte Rietorchis bloeit langs de Onlandse Dijk. In de Blauwvennen zijn drie bijna vliegvlugge Bruine Kiekendieven gesignaleerd.

29 juni: Een Boomvalk is te zien ten westen van het Eelderdiep. Hier verjaagt een Bruine Kiekendief een Havik (waarnemer: Maarten Jansen).

In de Weeringsbroeken is het getik van de  Moerassprinkhaan te horen (waarnemer en foto: Frans Kromme).

28 juni: In de Peizerweering zwemt een man Smient (waarnemer: Warner Reinink).

Hier foerageren ook 8 Lepelaars. Een Witwangstern heeft een (voor zijn/haar grootte) forse vis gevangen en wordt daarom belaagd door een Kokmeeuw. Na enkele spectaculaire capriolen geeft de meeuw het op, maar onmiddellijk komt er een andere Witwangstern die de buit opeist. Na weer wat luchtacrobatiek slipt de vis uit de snavel om te worden opgevangen door een andere Witwangstern die vervolgens weer een Kokmeeuw achter zich aan krijgt. Deze geeft echter snel op en de witwang landt bij het nest met de prooi in de snavel. Vlakbij de Zanddijk wordt een Kokmeeuw geslagen door een vrouw Bruine Kiekendief die ter plekke met het plukwerk begint. Op de dijk achter de Onlanderij scharrelt een Egel in het hoge gras.

26 juni: Een IJsvogel vliegt langs de oever van het Leekstermeer. Een Spotvogel zingt aan de Rodervaart. In De Jarrens rusten 13 Lepelaars. Een Reuzenstern vliegt over de zuidslenk in de Blauwvennen. Een onvolwassen Havik vliegt over het Leekstermeer richting Blauwvennen.

25 juni: Een juveniel Paapje zit langs de Drentse Dijk. Bij de Stenhorsten is een familie van 5 uitgevlogen Roodborsttapuiten te zien. Een Boomvalk jaagt ten zuiden van de Onlandse Dijk. In De Jarrens foerageren 5 Lepelaars. Bij de Peizerweering vliegt een Steltkluut over (waarnemer en foto: Marcel Post).

In Polder Roderwolde is een Groot Avondrood te zien (waarnemer en foto: Willem Hovinga).

24 juni: In het Peizerdiep zwemt een Bever (waarnemer: Virry Schaafsma).

22 juni: Bij het Mijmerbankje is een Roerdomp te zien die langs de oever sluipt. Een Witwangstern en 13 Lepelaars vliegen hier ook rond. Later op de dag rusten 9 Lepelaars in de Peizerweering (waarnemer: Rachel van Werven).

21 juni: Tegen zonsondergang vliegt een Zeearend over het Leekstermeer.  Bij het Mijmerbankje zijn 3 Otters te zien die in een slenk zwemmen. Hier vliegen ook 5 Lepelaars over (waarnemer: Rachel van Werven).

18 juni: Een Hermelijn heeft een pul van een Waterral te pakken gekregen bij de Matsloot (waarnemer en foto: Ane van Rees).

17 juni: In de Zwarte Made zijn zowel Kwartels als een Kwartelkoning te horen (waarnemer: Harry Westerhuis).

Een Groene Specht roept in de Hoogema (waarnemer: Martin Kroes).

16 juni: In De Blauwvennen zwemmen rond een uur of tien 3 Otters (waarnemer en foto: Willem Hovinga).

15 juni: Een Das laat zich (kort) zien bij het Leekstermeer (waarnemer en foto: Willem Hovinga).

Op de Onlandse Dijk huppelt een Hermelijn. In het Matslootgebied zijn 4 paartjes Bruine Kiekendief te zien (waarnemer: Maarten Jansen).

In de Peizerweering zijn zeker 15 Witwangsterns te zien. Een bijna volgroeide pul van een Steltkluut maakt een kort vluchtje vanwege een agressieve Meerkoet.

14 juni: Een groepje van 2 Grote en 1 Kleine Zilverreiger vliegt over De Blauwvennen richting Leekstermeer, even later volgt een Grote Mantelmeeuw. Een Lepelaar foerageert in een slenk, een ander vliegt over. Elders in het gebied vliegt een man Sperwer, die een sliert kleine zangvogels achter zich aan krijgt.

Midden op de dag roept een Porseleinhoen fanatiek langs de Drentse Dijk (waarnemer: Hiltje Kamminga).

13 juni: Twee Otters zwemmen in De Blauwvennen, eentje loopt ook een tijdje op een slikveldje (waarnemer: Rachel van Werven).

12 juni: Tijdens een nachtronde worden er in het Matslootgebied in totaal 10 Roerdompen gehoord. Ook een Koekoek trekt zich niets aan van het tijdstip en koekoekt er vrolijk op los.

Langs het Eelderdiep zwiept een Porseleinhoen. Aan de andere kant van de Drentse Dijk is het kwik-me-dit van een Kwartel te horen (waarnemer: Jacob Poortstra).

Overdag cirkelt een Zeearend boven Meerzicht. Een Witwangstern foerageert bij het Hoge Bruggetje (waarnemer: Rachel van Werven).

Een Boomvalk en Torenvalk hebben het met elkaar aan de stok boven het Matslootgebied. Langs de Onlandse Dijk zijn Vroege Glazenmakers te zien, in De Kleibosch Bruine Korenbouten (waarnemer en foto: Marcel Post).

10 juni: Ook in Wobbes’ Land is nu een Witwangstern te zien (waarnemer: Ronald Pieters).

Langs de Noorddijk roepen 2 Kwartels. In de Zwarte Made is het gecrex van een Kwartelkoning te horen (waarnemer: Evert-Jan Slot).

Een man Tapuit foerageert in de Nieuwe Weering.

8 juni: Drie Witwangsterns foerageren op het Leekstermeer. Een IJsvogel vliegt daar luid roepend langs de oever.

7 juni: In de Peizerweering zijn maar liefst 15 Witwangsterns actief (waarnemer: Leon Peters).

6 juni: Een Roerdomp vliegt over de Onlandse Dijk, waar ook Veldorchissen bloeien. Op de Roderwolderdijk én op de Langmadijk huppelt een Wezel. Bij het Groot Waal bloeit het Moeraskartelblad (waarnemer en foto: Gineke Anna van Pelt).

5 juni: Een erg vroege Reuzenstern is te zien in De Blauwvennen. Hier jaagt ook een Boomvalk (waarnemer en foto: Ane van Rees).

2 juni: Tegen zonsondergang zijn 2 jagende Otters te zien in De Blauwvennen (waarnemer: Rachel van Werven).

1 juni: In de Broekenweering zingt een Wielewaal, ook jaagt hier een Boomvalk (waarnemer: Frans Kromme).

Bij de vistrap aan de Weeringse Dijk zijn een Dwerghuismoeder, een Gewone Oeverlibel en Brandnetelmotjes te zien. Hier broedt ook een Visdief. Een Witwangstern vliegt met visjes in de snavel rond (waarnemer: Harry Westerhuis).

31 mei: In Polder Roderwolde is een Rouwkwikstaart te zien. Een Boomvalk jaagt bij het Klein Waal.

Langs de Zanddijk bloeit de Gevlekte Rietorchis (waarnemer en foto: Harry Westerhuis).

30 mei: Bij de Lettelberter Petten is een IJsvogel te zien. Een Lepelaar vliegt over De Blauwvennen, net als een Zeearend (waarnemer: Rachel van Werven).

27 mei: Aan de noordkant van het Matslootgebied is een Kokmeeuw te zien die nog helemaal in winterkleed is.

26 mei: Boven het Leekstermeer zijn 2 Visarenden actief. In De Blauwvennen is
een IJsvogel te zien (waarnemer:
Willem Hovinga).

24 mei: Bij De Blauwvennen zijn 4 Witwangsterns te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

In de Kokmeeuwenkolonie langs het Eelderdiep hangen 3 Witwangsterns rond (waarnemer: Warner Reinink).

23 mei: Over De Blauwvennen vliegt een Zwarte Stern. Ook zijn 2 Purperreigers te zien. Vanaf het Leekstermeer vliegen 5 Kraanvogels richting Roderwolde (waarnemer: Willem Hovinga).

22 mei: Langs de Noorddijk is een man Grauwe Klauwier te zien (waarnemer: Evert-Jan Slot).

Een vrouw Tapuit doet druk bij het Mijmerbankje. In De Blauwvennen zingt een Spotvogel. Hier vliegt ook een Lepelaar op.

20 mei: Een Spotvogel zingt bij de boerderij van Het Groninger Landschap.

Een Kraanvogel vliegt over de Peizerweering. Hier is ook een roepende Dodaars te horen (waarnemer: Harry Westerhuis).

17 mei: Vijf Grote Zilverreigers hebben overnacht aan het Langmameer.

De Koereiger is weer te zien bij Het Beeld (waarnemer en foto: Ane van Rees).

15 mei: Aan de oever van het Leekstermeer verblijven veel Oeverlopers. In De Blauwvennen roept een Groenpootruiter. Hier vliegt ook een Sperwer rond. Er hoempen daar vandaag maar liefst 6 Roerdompen.

14 mei: Een Kleine Zilverreiger en 2 Groenpootruiters vliegen over de Onlandse Dijk.

Een Zwarte Wouw vliegt over de Weeringsbroeken (waarnemer: Tseard Mulder).

In de Peizerweering foerageert een Zwarte Stern (waarnemer: Jacob Poortstra).

De Zeearend laat zich weer eens zien bij het Leekstermeer (waarnemer: Willem Hovinga).

12 mei: Twee Zwarte Sterns vliegen over het Eelderdiep. Voor de eerste keer wordt in De Onlanden de parasitaire schimmel Brandnetel-Zeggeroest aangetroffen (zie foto).

De Koereiger is daar ook nog aanwezig (waarnemer: Anne Diephuis).

Net als de 3 Zwarte Ibissen (waarnemer: Jannes Aalders).

Bij het Groot Waal is een Grauwe Vliegenvanger te horen. Hier vliegen ook Platbuiken en Glassnijders rond. Op de Onlandse Dijk bloeit het Veenruikgras (waarnemers: Wim van Boekel en Gerrit Krottje).

11 mei: In de Zwarte Made roept een Kwartel. Een Boomvalk wordt door alarmerende Visdiefjes bij het Kijkscherm aan de Madijk opgemerkt.

Ten zuiden van de brug van de Zanddijk zijn 3 Zwarte Ibissen neergestreken (waarnemer: Hiltje Kamminga).

Hier vliegen ook 2 Lepelaars, een Zilverplevier en een Groenpootruiter over. Vier Witwangsterns komen het gebied binnen vliegen (waarnemer: Leon Peters).

10 mei: Een Steppekiekendief vliegt over de Blauwvennen richting het oosten (waarneming en foto: Willem Hovinga).

Een Zeearend wordt aangevallen door een groep Kokmeeuwen boven het Leekstermeer. Een vrouw Tapuit zit op een akker bij De Knop in Sandebuur. Hier vliegt ook een paartje Gele Kwikstaart.

8 mei: Een groepje van 2 en een groepje van 3 Oeverlopers zijn te zien in het noorden van het Matslootgebied. Hier vliegen ook 5 Regenwulpen op. Een paartje Koekoek vindt elkaar erg interessant en gaan samen in een struik zitten.

In de Westermade roept een Kwartel en baltst een Watersnip (waarnemer: Anne Diephuis).

7 mei: Aan de westkant van het Leekstermeer zingen 3 Koekoeken.

De Koereiger is weer aanwezig bij Het Beeld (waarnemer Jacob Poortstra. Foto: Jeroen Haze).

6 mei: Ook een man Grauwe Klauwier heeft zijn weg naar De Onlanden gevonden. Tijdens een broedvogelinventarisatie ten zuiden van de Matsloot worden zeer hoge aantallen Rietzangers waargenomen: 155.

Een Lepelaar vliegt over De Blauwvennen. Hier is ook een Roerdomp te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

5 mei: Op het Langmameer is een paartje Zomertalingen te zien. Op de dijk foerageert een man Tapuit.  Hier vliegt ook een Purperreiger over.  In Polder Roderwolde is de eerste Grauwe Klauwier van het seizoen te zien (zie foto).

Bij Het Beeld is een Koereiger
te zien tussen de koeien (waarnemer: Jacob Poortstra).

4 mei: Boven het Matslootgebied vliegen 2 Koekoeken achter elkaar aan. Ook vliegen hier 5 Groenpootruiters over. Ook is er trek van Regenwulpen, waarbij sommigen zelfs zingen (waarnemer: Maarten Jansen).

Over het fietspad tussen Roderwolde en het Leekstermeer kruipt een net verpopte Pauwoogpijlstaart (waarnemer en foto: Jacquelien de Vries).

Een Groene Specht roept bij Meerzicht (waarnemer: Danielle van Gennep).

Bij een broedvogelinventarisatie in het gebied rond de Onlandse Dijk worden maar liefst 50 Snorren geteld.

2 mei:  Bij een inventarisatie van vleermuizen door middel van een batdetector worden aan de noordkant van het meer, bij Meerzicht, aangetroffen: Rosse Vleermuis, Watervleermuis, Laatvlieger en Gewone Dwergvleermuis (informatie van Danielle van Gennep).

Er zijn nog steeds 6 Steltkluten aanwezig in de Peizerweering (waarnemer: Jacob Poortstra).

Een Zwarte Wouw vliegt over de Broekenweering (waarnemer Jannes Aalders).

1 mei: Een groepje van ongeveer 10 Dwergmeeuwen komt vanaf het Leekstermeer over De Blauwvennen vliegen. Zes Grote Zilverreigers vetrekken vanaf de slaapplaats. Aan weerszijden van de Hooiweg hoempen 9 Roerdompen.

29 april: In Polder Roderwolde foerageren 2 mannetjes Tapuit.

Een Rosse Grutto vliegt mee met een groepje Regenwulpen in De Blauwvennen (waarnemer en foto: Willem Hovinga).

28 april: Langs de Weeringse Dijk laat een Steltkluut zich mooi bekijken. Op de Onlandse Dijk rent een Hermelijn (waarnemer en foto: Frans Kromme).

27 april:  In De Blauwvennen wordt een Buizerd verjaagd door 2 paartjes Bruine Kiekendief.

Ten zuiden van Het Beeld laat een Paapje zich mooie bekijken. Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk is een Bosruiter te zien (waarnemer: Frans Kromme).

In de Peizerweering hangt nog een paar Pijlstaart rond. Hier zijn ook 4 Steltkluten te zien, een Zwarte Ruiter, een Groenpootruiter en 3 Dwergmeeuwen (waarnemer: Anne Diephuis).

Bij de Onlanderij is een paartje Tafeleend te zien in een sloot. Ook is hier een vlucht Regenwulpen neergestreken (waarnemer: Gea Jansen).

26 april: In De Blauwvennen is weer een Purperreiger te zien. Ook vliegen hier 2 Steltkluten, een Lepelaar en 2 Groenpootruiters over (waarnemer: Willem Hovinga).

In Polder Roderwolde foerageert een groep van 18 Regenwulpen.

25 april: In de Nieuwe Weering is een Witgat te zien. Hier hebben ook zo’n 40 Wintertalingen overnacht. Vijf Oeverlopers vliegen op.

In de Peizerweering zijn nu 4 Steltkluten te zien. Ook vliegen hier 2 Witwangsterns rond (waarnemer: Jacob Poortstra).

In De Blauwvennen zijn een Visarend en een Purperreiger te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

26 april: In De Blauwvennen is weer een Purperreiger te zien. Ook vliegen hier 2 Steltkluten, een Lepelaar en 2 Groenpootruiters over (waarnemer: Willem Hovinga).

In Polder Roderwolde foerageert een groep van 18 Regenwulpen.

ien. Hier hebben ook zo’n 40 Wintertalingen overnacht. Vijf Oeverlopers vliegen op.

In de Peizerweering zijn nu 4 Steltkluten te zien. Ook vliegen hier 2 Witwangsterns rond (waarnemer: Jacob Poortstra).

In De Blauwvennen zijn een Visarend en een Purperreiger te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

24 april: Bij de Noorddijk zijn parende Oranjetipjes te zien (zie foto). Bij Het Beeld zit een groep van 15 Beflijsters. Een Porseleinhoen zwiept langs het Eelderdiep en er vliegen 8 Regenwulpen over (waarnemer en foto: Evert-Jan Slot).

In de Peizerweering zijn nu 6 Steltkluten te zien (waarnemer: Rachel van Werven).

In De Kleibosch zijn veel groepjes Kramsvogels en Koperwieken te zien. Een Groene Specht en de Havik laten van zich horen.

23 april: Op de Onlandse Dijk zitten ’s ochtends vroeg een vrouw Sperwer en een man Fazant vlak naast elkaar. Eerst vliegt de Fazant op, even later de Sperwer. In Polder Roderwolde is een man Rouwkwikstaart aan het foerageren. Op De Knop in Sandebuur is weer een grote groep van ongeveer 50 Graspiepers aanwezig.

Aan het eind van de Onlandse Dijk zijn 2 Draaihalzen te zien (waarnemer en foto: Frans Kromme).

Aan het begin van de avond vliegt de eerste Boomvalk over de Onlanderij (waarnemer: Roel Rijskamp).

In de Westermade zit een man Tapuit op de uitkijk, ook vliegen hier nog tientallen Kramsvogels. Een Veldleeuwerik neemt een stofbad (waarnemer: Gea Jansen).

22 april: Vorig jaar zin er 3 paar Stelkluten tot broeden gekomen in De Onlanden. De afgelopen weken is er steeds 1 paartje waargenomen, maar vandaag zijn er 4 Steltkluten gezien in de Peizerweering (waarnemer: Jannes Aalders).

Hier is ook een Reuzenstern te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).

En ook de eerste Witwangstern (waarnemer: Anne Diephuis).

In de Nieuwe Weering is ook een Steltkluut te zien. Een Paapje laat zich zien in de Broekstukken. Langs de Zuiderdijk zit een Hermelijn. Een Bosruiter foerageert bij het Eelderdiep (waarnemer en foto: Marcel Post).

Een groep van 43 Graspiepers zit in een weiland bij de Lettelberter Petten. In het bos is ook even een Havik te horen.

21 april: Bij het Langmameer vliegt een Beflijster een braamstruik in. Op de dijk is een groepje van 6 Tapuiten te zien. Een Roerdomp vliegt op uit een rietkraagje en vliegt over het Langmameer richting Matslootpolder.

In de Peizerweering zijn 2 Kluten te zien (waarnemer: Jannes Aalders).

Hier zijn ook 3 Steltkluten, een Bosruiter en een Zwarte Ruiter te zien. In de Broekenweering vliegt een Bokje op (waarnemer: Aart van der Spoel).

19 april: Ten noorden van het Leekstermeer bij de broekbosjes foerageert een Draaihals (waarnemer: Edith Barf).

19 april: Ten noorden van het Leekstermeer bij de
broekbosjes foerageert een Draaihals (waarnemer:
Edith Barf).

18 april: Na zonsondergang vliegen een Uil en Vleermuizen bij de Onlanderij. Langs de Drentse Dijk roepen 2 Porseleinhoenen en baltst een Watersnip (waarnemer: Frans
Tijsterman).

16 april: In de ochtend zwiepen 2 Porseleinhoenen in het Matslootgebied (waarnemer: Ronald Pieters).

Langs het Eelderdiep zijn zo’n 9 Porseleinhoenen te horen. In de Nieuwe Weering zitten 2 Steltkluten (waarnemer: Tseard Mulder).

Een Reuzenstern vliegt over Polder Matsloot (waarnemer: Henk de Lange).

Een Appelvink “zingt” bij camping Meerzicht. Aan het eind van de middag is in De Kleibosch een Groene Specht te horen.

Nog een nagekomen waarneming van afgelopen woensdag 12 april: een Zwarte Wouw vliegt met een muis in de poten boven de Noordslenk (waarnemer en foto: Ane van Rees).

15 april: Een Visarend verorbert een prooi in het Klein Waal (waarnemer en foto: Henriette Jongman).

Op de slaapplaats vallen 10 Bruine Kiekendieven in, waarvan 4 baltsende paren (waarnemers: Maarten Jansen en Oike Vlaanderen).

14 april: In De Kleibosch kekkert een Havik. Een Zwarte Specht vliegt over. Een Rode Wouw ook, richting noord. Verder zingen er 2 Matkoppen, een Appelvink en een Grote Lijster. In een weilandje foerageren 2 Groene Spechten en het eerste Paapje van het seizoen (waarnemer: Erick Turksema).

Ook de eerste Gele Kwikstaart van het seizoen is te zien in de Weeringsbroeken (waarnemer: Jannes Aalders).

13 april: Het gaat nu snel met de trekvogels. De eerste Sprinkhaanzangers zijn gearriveerd, in de Nieuwe Weering foerageert een paartje Steltkluten. Hier vliegt ook een Oeverloper op. 

Boven de Matslootpolder baltsten drie paar Bruine Kiekendieven. Hier zit een Visarend in een Hoogspanningsmast. Een IJsvogeltje zit bij het Langmameer.Bij de Nieuwe Weering zijn 2 Beflijsters te zien (waarnemer: Maarten Jansen).

Bij het Eelderdiep roepen 3 Porseleinhoenen (waarnemer: Edda Kammenga).

De eerste Boompiepers zingen bij Het Beeld. Op het Eelderdiep zwemmen 24 Geoorde Futen, hier vliegt ook een Witgat op (waarnemer: Frans Kromme).

Een Zwarte Kraai valt de waarnemer aan op de Drentse Dijk (waarnemer: Harriëtte Jongman).

In De Kleibosch worden tijdens een broedvogelkartering 2 Bonte Vliegenvangers, een Gekraagde Roodstaart en een Beflijster gezien. In de Zuidermaden de eerste Grasmus en 21 Regenwulpen (waarnemer: Erick Turksema).

Langs de Rodervaart zijn nu ook Beversporen aangetroffen (waarnemer: Alwin Hut).

11 april: Tijdens een broedvogelinventarisatie worden 2 (!) Bevers gezien die zwemmen in het Leeksterhoofddiep (waarnemer: Edith Barf).

De eerste Boerenzwaluw wordt ook gezien tijdens een inventarisatie (waarnemer: Roel Rijskamp).

Een Bokje vliegt op in de Weeringsbroeken (waarnemer: Aart van der Spoel).

De eerste Tapuit van het seizoen zit langs de Weeringse Dijk (waarnemer: Rachel van Werven).

Een vroege Grote Karekiet zingt enigszins aarzelend zijn krassende lied midden in het Matslootgebied.

10 april: Vlak na zonsopkomst zijn er maar liefst 6 Bruine Kiekendieven aanwezig in De Blauwvennen waarvan 2 baltsende paartjes. In De Blauwvennen alarmeert ook een Grote Bonte Specht voor de adulte vrouw Havik die hier jaagt. Elders in dit gebied is ook een onvolwassen vrouw Havik aanwezig. Een Bokje vliegt vlak voor de voeten op.  Een Reebok zwemt een slenk over terwijl een Lepelaar hoog overvliegt. Verder wordt er gehoempt door 4 Roerdompen. Een Grauwe Gans en een Grote Canadese Gans hebben elkaar gevonden en bouwen samen aan het nest op het Leekstermeer. Aan de noordkant van de Matsloot staakt een Sperwer de aanval omdat deze voortijds is ontdekt door Spreeuwen.

Bij het Mijmerbankje zijn een paar Zomertalingen en een Blauwe Kiekendief te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

In de Peizerweering zijn weer Pijlstaarten te zien. Ook zwemmen hier 2 Geoorde Futen (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

Bij de Noorddijk slapen 5 Lepelaars. Hier jaagt ook een Havik, zonder succes. Twee Vossen zorgen voor paniek onder de Ganzen en Wulpen (waarnemer: Evert-Jan Slot).

9 april: In de Hoogema is een Keep te zien (waarnemer: Danielle van Gennep).

Bij het Eelderdiep vliegt een Dwergmeeuw (waarnemer: Tseard Mulder).

8 april: Bij de Lettelberter Petten is een paartje Zomertaling te zien (waarnemer en foto: Kees Beeftink).

5 april: Een late man Grote Zaagbek zwemt op het Langmameer. Langs weerszijden van de Zanddijk grondelen 2 paar Pijlstaart.  Een Geoorde Fuut zwemt in de sloot langs de Madijk.

In de Broekenweering vliegt een Bokje op. Een Ruigpootbuizerd vliegt boven de Peizerweering (waarnemer Tseard Mulder).

Bij de Zanddijk is een Rietzanger te horen (waarnemer: Frans Tijsterman). Sinds de eerste waarneming op 24 maart van deze soort zijn er nog maar weinig zingend te horen.

3 april: De eerste Snorren zingen in De Onlanden. In het Matslootgebied hoempen ten noorden en zuiden van de Onlandse Dijk in totaal 8 Roerdompen.

In De Blauwvennen zwemt een groepje van 3 Otters voorbij (waarnemer en foto: Willem Hovinga).

In de Peizerweering is een Pontische Meeuw te zien (waarnemer: Tseard Mulder).

2 april: Bij Cnossen zingt de 2de Zwartkop van het jaar. Rond het Leekstermeer hoempen 4 Roerdompen. Tegen het einde van de middag vliegt een Zeearend over het Leekstermeer.

In de Peizerweering zijn, een Havik, een Blauwe Kiekendief en een IJsvogel te zien (waarnemer: Henk de Lange).

Langs het Eelderdiep foerageren 10 Lepelaars (waarnemer: Anne de Vries).

1 april: In de harde gure wind probeert een Slechtvalk te jagen in de Zwarte Made. Naast de wind heeft de vogel ook last van 2 Zwarte Kraaien die aan het pesten zijn.

De eerste Visarend van dit jaar vliegt over de Lettelberter Petten over het Leekstermeer richting de Matslootpolder. Even later vliegt hier een Slechtvalk over (waarnemer en foto’s : Geert Nijboer).


30 maart: In Polder Sandebuur lopen 13 Reeën.

Een groep Kraanvogels vliegt over Polder Lage Land (waarnemer; Danielle van Gennep).

29 maart: In de Peizerweering is een Grote Gele Kwikstaart te zien. Ook foerageren hier 21 Lepelaars en veel steltlopers zoals Kemphaan, Grutto, Bontbekplevier, Tureluur en Kluut (waarnemer: Tseard Mulder).

Langs de Wolddijk roest een Ransuil in een struik (waarnemer en foto: Bert Helder).

28 maart: Vier Bontbekplevieren vliegen over het Eelderdiep net als een Zwarte Ruiter (waarnemer: Anne Diephuis).

In de Peizerweering zijn 40 Kemphanen te zien (waarnemer: Warner Reinink).

27 maart: Tijdens een broedvogelinventarisatie in het noorden van het Matslootgebied wordt een nest Grauwe Gans gevonden met maar liefst 14 eieren er in. Een IJsvogel zit in een Lisdodde-sigaar ten noorden van de Matsloot. Een groep van ongeveer 20 Graspiepers heeft overnacht in de Lisdodde en kiest het luchtruim en elders doen 5 Zanglijsters hetzelfde. Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt hier ook. Bij Sandebuur heeft een Knobbelzwaan de interesse gewekt van een Zwarte Zwaan (zie foto).

Langs de Drentse Dijk jaagt een Blauwe Kiekendief. Hier vliegt ook een Raaf over (waarnemer: Maarten Jansen).

26 maart: In de Hoogema klepperen Ooievaars op een nestpaal. Een Sperwer vertrekt op hoge snelheid richting Blauwvennen. Een paartje Wilde Eenden zit nota bene boven in een rij coniferen. Elders in dit gebied roest een Kerkuil.

In de Peizerweering zijn 16 Kemphanen, een Zwarte Ruiter en een Pontische Meeuw te zien. Acht Lepelaars vliegen over en er jaagt ook nog een Blauwe Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).

25 maart: In de Lettelberter Petten is even een kekkerende Havik te horen. Er vliegen in dit gebied in totaal 3 Houtsnippen op. Een eerste Zwartkop laat ook
zijn lied horen.

Langs de Drentse Dijk laten de Heikikkers zich ook horen en zien (waarnemer en foto: Nico Vogelzang).

 In de lucht daarboven wordt een Rode Wouw lastig gevallen door een Sperwer (waarnemer en foto: Frans Kromme).

24 maart: Bij een broedvogelinventarisatie wordt de eerste Rietzanger van het seizoen gezien in het Matslootgebied. Deze zingt echter nog niet. In dit gebied hoempen wel 6 Roerdompen.

23 maart: In de Nieuwe Weering worden de resten van
een Roerdomp aangetroffen. Uit de buurt van het Groot Waal hoempen 2 Roerdompen. In het plas-dras  gebied daar rusten 7 Pijlstaarten. Hier vliegen ook 2 Witgatjes op. Een drietal Wilde Zwanen, waaronder 1 onvolwassen,
vliegt over.

Boven De Blauwvennen baltsen 2 Bruine Kiekendieven. Hier vliegen ook 30 Kemphanen over. Bij de vistrap in de Peizerweering zwemmen 9 Tafeleenden. Even verderop is een Hermelijn in overgangsvacht te zien (waarnemer en foto: Marcel Post).

Tegen de avond landen 17 Bruine Kiekendieven op de slaapplaats, waarvan 6 adulte mannen, en
2 Blauwe Kiekendieven (adulte
vrouwen). Van de Bruine Kiekendieven
zijn er 2 baltsende paren bij (waarnemer: Maarten Jansen en Els).

Er zijn ook weer grote hoeveelheden spinrag te zien bij de Peizerweering (waarnemer en foto: Gea Jansen).

22 maart: Bij De Blauwvennen vliegen 8 Pijlstaarten over. Een Sperwer en een Witgat vliegen hier ook rond (waarnemer: Willem Hovinga).

20 maart: Tijdens een broedvogelinventarisatie in het
noorden van De Blauwvennen worden in dat gebied maar liefst 6 Roerdompen waargenomen: 2 hoempers en 4
opvliegers, waarvan er 3 binnen 20 meter van elkaar opvliegen: vergadering? In
dit gebied baltst ook een paartje Bruine
Kiekendief
en krijsen er 11 Waterrallen.

19 maart: Rond zonsopgang is er een hels kabaal als de tienduizenden Stormmeeuwen (en andere meeuwen) en duizenden ganzen op de wieken gaan bij het Leekstermeer. In De Kleibosch bloeit de Bosanemoon weer uitbundig. Boven het bos is er gebakkelei tussen 5 Buizerds.

Een paartje Zomertalingen grondelt ten zuiden van de Zanddijk (waarnemer: Mayan van Teerns).

en foto’s zonder naam zijn van de Wetlandwacht. Voor meer waarnemingen kijk hier.

17 maart: Langs de Noorddijk foerageert een Lepelaar.

In de Peizerweering is een Zomertaling te zien. Over de Weeringsbroeken vliegen 3 Lepelaars over. Een Slechtvalk rust even in een boom in de Broekenweering (waarnemer en foto: Marcel Post).

16 maart: De Geoorde
Futen
zijn gearriveerd in de Peizerweering: 27 stuks (waarnemers: Rachel
van Werven en Leon Peters).

14 maart: Voor zonsopgang is er een Uil (Rans of Bos) te zien in de
Broekenweering, helaas niet goed genoeg voor een determinatie. In de
Peizerweering staan 2 groepjes van 6 en 5 Lepelaars.
Op de Madijk foerageert een Rouwkwikstaart.

De eerste Blauwborst zingt
in de Peizerweering (waarnemer: Tseard Mulder).

13 maart: Ten zuiden van de Matsloot vliegt een Houtsnip op. Elders in het gebied
hoempen 2 Roerdompen en vliegt een
derde op. Tevens is er eindelijk een adulte man Bruine Kiekendief aanwezig.

Ook in De Blauwvennen vliegt een Roerdomp op (waarnemer: Mathijs Oudega).

Zo te horen zijn de Kokmeeuwen
ook weer terug om hun kolonie te inspecteren. Langs de Weeringse Dijk
rusten 8 Lepelaars (waarnemer: Mayan
van Teerns).

12 maart: In De Blauwvennen hoempen 2 Roerdompen. Ten zuiden van de Matsloot jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. In de Hoogema heeft een Sperwer een prooi geslagen. Hier zingt ook een Goudhaantje en zijn opvallend veel (13) Roodborsten aan het zingen.

De eerste Zomertaling van het seizoen is te zien op het Peizerdiep. Een Havik baltst in De Kleibosch (waarnemer: Tseard Mulder).

De Grutto’s komen nu ook binnen, zie deze bij de Gouw. In de Broekenweering foerageert een Wulp. Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep is weer een paar Pijlstaarten te zien (waarnemer en foto: Marcel Post).

Bij de brug van de Zanddijk staan 2 Lepelaars en vliegen 12 Grutto’s
over (waarnemer: Harry Westerhuis).

11 maart: Boven de Weeringsbroeken zijn weer grote (vele duizenden) zwermen Spreeuwen te zien (waarnemer: Marcel Post).

10 maart: Op het Leekstermeer zijn 2 Pontische Meeuwen aanwezig (waarnemer: René Oosterhuis).

In De Kleibosch kekkert de Havik. Ook een Appelvink
laat van zich horen. Aan de randen van het bos zijn ook 3 Waterpiepers en een Geelgors
te zien (waarnemers: Cees Koelewijn en Erick Turksema).

9 maart: De eerste Kluten van het seizoen foerageren in de Peizerweering. In de Matslootpolder vliegt een Raaf over. Bij het Leekstermeer zijn weer eens 2 Zeearenden te zien. Een Boomleeuwerik vliegt over de Broekenweering (waarnemer: Leon Peters).

In het noorden van het Matslootgebied zit weer een paar Slechtvalken in een mast.

7 maart: Bij het eilandje in het Leekstermeer rusten een man en vrouw Grote Zaagbek. Een Bokje vliegt over Berging Sandebuur.  In een mast in het matslootgebied rust een paartje Slechtvalk. Bij de vistrap is een vrouw Brilduiker te zien. Elders in de Peizerweering zijn twee Grote Mantelmeeuwen te zien. Eentje worstelt lang met “iets” dat onder water blijft. Langs de Onlandse Dijk is weer een Roerdomp te horen.

6 maart: De eerste hoempende Roerdomp van het seizoen is bezig langs de Onlandse Dijk (waarnemer: Maarten Jansen).

5 maart:  Op de slaapplaats vallen 15 Bruine Kiekendieven en 12 Blauwe Kiekendieven in. Elders in het gebied vallen 43 000 Spreeuwen in om te slapen net als zo’n 100 Waterpiepers. Bij het Klein Waal heeft een Raaf het aan de stok met 2 Buizerds (waarnemers: Ben Koks en Maarten Jansen).

4 maart: Een paartje Pijlstaarten zwemt op het Langmameer. Hier worden ook oude knaagsporen van een Bever aangetroffen.

3 maart: Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep laat een Waterral zich mooi zien als die langs een rietkraag sluipt (waarnemer: Jacqueline Sibbes).

2 maart: Net ten noorden van de Peizerweering zijn 6 Casarca’s te zien die door knallen worden verjaagd. In de omgeving van de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zitten twee paartjes Pijlstaarten (waarnemer: Mayan van Teerns).

1 maart: Een Hermelijn is verrassend snel na het hoge water weer terug bij de Zanddijk (waarnemer en foto: Harmike Satter).

Uit beelden van een wildcamera blijkt dat de Bever weer terug is en aan zijn, bij het hoge water ondergelopen, burcht bouwt (waarnemer: Virry Schaafsma).


28 februari: Bij een telling van meeuwen die overnachten op het Leekstermeer worden de volgende aantallen genoteerd: 27500 Stormmeeuwen, 2500 Kokmeeuwen, 242 Zilvermeeuwen, 1 Zwartkopmeeuw, 1 Grote Mantelmeeuw, 1 Kleine Mantelmeeuw (waarnemer: René Oosterhuis).

27 februari: Langs de Noorddijk zijn weer 2 Wilde Zwanen te zien. In een bosje langs het Eelderdiep roept een Kleine Bonte Specht.

In Polder Lage Land zit een Slechtvalk op de uitkijk (waarnemer: Maarten Jansen).

Ook in De Kleibosch is een Kleine Bonte Specht te horen, alsmede een Havik (waarnemer Tseard Mulder).

In de Peizerweering zijn 4 Pijlstaarten te zien (waarnemer: Anne Diephuis).

26 februari: Langs de Drentse Dijk zijn De Onlanden bedekt onder een zilveren laag spinrag met daarin heel veel spinnetjes (waarnemer en foto’s: Hiltje Kamminga en Gineke Anne van Pelt).

In De Kleibosch is een Groene Specht zo’n 15 minuten lang aan het baltsen.

23 februari: Op de slaapplaats in Polder Vredewold vallen 54 Grote Zilverreigers in (waarnemer: René Oosterhuis).

22 februari: Bij het Eelderdiep vliegen 3 Grote Mantelmeeuwen en een Pontische Meeuw over (waarnemer: Tseard Mulder).

21 februari: Het is nat in De Onlanden: waterberging in optima forma! De waterstand is niet eens meer af te lezen (foto: Leo Stockmann).

Er zijn ook veel Putters te zien: zo’n 150 langs de Roderwolderdijk, ongeveer evenveel bij De Stenhorsten en zo’n 100 langs de Drentse Dijk waar ze rustig konden foerageren omdat deze wegens het hoge water af werd gezet (waarnemer en foto: Marcel Post).

De eerste Wulpen zijn
ook weer gearriveerd in de Matslootpolder (waarnemer: Jannes Aalders).