Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in het Onlandengebied die u opvallen kunt u doorgeven aan de Wetlandwacht Michel Wijnhold (m.wijnhold@deonlanden.nl).
Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:  soort(en), aantal, plaats, datum, bijzonderheden.
Een (digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom.
Deze gebruiken we ook voor communicatie-uitingen van de stichting, bijvoorbeeld in onze nieuwsbrief (altijd met vermelding van fotograaf). Vergeet dus niet uw naam erbij te vermelden.

30 december: Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zijn 2 erg vroege Bergeenden te zien (waarnemer: Harry Westerhuis en Ingeborg Luiken).

Langs de Noorddijk zit een Wilde Zwaan in een petgat (waarnemer en foto Jacob Poortstra).

27 december: Zowel op de Langmadijk als bij het Groot Waal rent een Hermelijn in winterkleed over het fietspad. In de Peizerweering zorgen 2 Zeearenden voor paniek onder de ganzen en eenden (waarnemer: Gineke Anna van Pelt).

26 december: Een man Havik wordt weggepest voor een Torenvalk bij Het Beeld. In De Marsen lopen 8 Blauwe Reigers en een Koereiger tussen de Schotse Hooglanders. Langs het overstroomde Eelderdiep zijn 2 Waterpiepers te horen. Bij de parkeerplaats bij Het Beeld scharrelt een Geelgors op de grond.

25 december: In de Lettelberter Petten zit een Witkopstaartmees in een groep met 5 “gewone” Staartmezen: zo is het toch nog een beetje een witte kerst. Een Sperwer wordt uit een struik gejaagd door 2 Zwarte Kraaien in het Matslootgebied.

Bj de vistrap aan de Weeringse Dijk zijn Baardmannen te zien. Langs de Woudrustlaan heeft een Hermelijn een prooi gepakt (waarnemer en foto: Douwe Klijnstra).

24 december: Het water staat nu op +10 cm in het Eelderdiep en stroomopwaarts kolkt ook het Lieverense Diep als een woeste rivier bij de vistrap bij het Sterrenbos.

In Polder Lage Land krijgt een kletsnatte Hermelijn het bijna voor elkaar om aangereden te worden door een auto.

22 december: Het water is nog iets gestegen tot +2 cm in het Eelderdiep.

In de dode bomen bij de Broekenweering zitten 2 Zeearenden. Op een eilandje in het Eelderdiep zit een eenzame Rotgans (waarnemer: Jacob Poortstra).

21 december: Het is nat. Gisteren om ongeveer 10 uur was de waterstand in het Eelderdiep -12 cm t.o.v. N.A.P, waar het normaal om deze tijd -35 cm is. Vandaag omstreeks dezelfde tijd -6 cm, en omstreeks 17:00 was het 0 cm.

20 december: Bij het schoonmaken van een nestkast bij Meerzicht, is duidelijk te zien dat er na het broedseizoen, vleermuizen in gaan wonen: de onderste derde is een Spreeuwennest, de rest uitwerpselen van Rosse Vleermuizen (waarnemer en foto: Jochem Duijts).

In de Matslootpolder en bij het Eelderdiep is een Ruigpootbuizerd te zien. Bij Sandebuur is een groep van 44 Koperwieken actief (waarnemer: Jacob Poortstra).

19 december: Een Bunzing wordt gefilmd door een wildcamera bij de Noorddijk in de buurt (waarnemer en foto: Douwe Klijnstra).

17 december: Bij de brug van de Langmadijk over het Peizerdiep is een Dodaars te zien die een vis vangt. Hier zwemt ook een paartje Grote Zaagbek (waarnemer: Douwe Klijnstra).

16 december: Langs het Eelderdiep jagen een Ruigpootbuizerd en een Sperwer. Een Havik wordt daar weggejaagd (waarnemer: Jacob Poortstra).

15 december: Een paar Zeearenden landt in de Weeringsbroeken (waarnemer en foto: Luc Middendorp).

14 december: Een Wasbeerhond is slachtoffer geworden van het verkeer tussen Roden en Peize (waarnemer en foto: Ursula Cos).

12 december: Een Hermelijn, deels zomerkleed/deels winterkleed, laat zich zien bij Sandebuur (waarnemer en foto Mariska Bogema).

In Polder Lage Land vliegt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Jannes Aalders).

11 december: In Polder Lage Land zit een Slechtvalk in een hoogspanningsmast. IN Polder Roderwolde foerageert een Zwarte Ibis (waarnemer: Jannes Aalders).

In de Broekstukken is een groep van ongeveer 5 Grote Barmsijzen te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).

8 december: Een Raaf roept bij Meerwijk (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

In Polder Roderwolde vliegt een Kerkuil overdag rond. Bij de Zanddijk zit een IJsvogel (waarnemer en foto: Mariska Bogema).

4 december: Langs de Drentse Dijk loopt een Koereiger tussen de Exmoorpony’s (waarnemer: Jacob Poortstra).

1 december: In de Lettelberter Petten stikt het van de (doortrekkende) Merels, zeker 30 stuks.  Er krijsen ook 4 Waterrallen in het bos. Hier jaagt een vrouw Sperwer op Vinken (zonder succes) en vliegt ook een Houtsnip op. In één Els foerageren 8 Pimpelmeesjes, 3 Grote Barmsijzen, een tiental Sijsjes en een man Goudvink. Elders in het broekbos zijn 2 Vuurgoudhaantjes te zien. Langs de dijk is zit een vrouw Roodborsttapuit op een paaltje.

Langs de Zanddijk zit een Kerkuil in een struik (waarnemer: Tseard Mulder).

Vlak na zonsondergang vliegen 2 Kerkuilen bij Meerzicht (waarnemer: Daniëllavan Gennep).

25 november: In Lettelberter Petten is een groep van 40-50 Grote Barmsijsjes te zien. Hier jagen zowel een Havik als een Sperwer. Een Cetti’s Zanger laat zich ook even horen. In de Peizerweering is ook een Cetti’s Zanger te horen. (waarnemer en foto: Douwe Klijnstra).

24 november: Weer een dode Otter, nu in Peizermade. In drie week tijd zijn nu 3 Otters, 2 Dassen en 1 Boommarter doodgereden.

22 november: Een dode Otter ligt langs de A7, helaas al de tweede in een week tijd (waarnemer en foto: Jochem Duijts).

In de Broekenweering foerageren zo’n 25 Grote Barmsijsjes (waarnemer: Anne Diephuis).

In de Weeringsbroeken is een Ruigpootbuizerd te zien (waarnemer: Jannes Aalders).

In Peizermade loopt een Zwarte Ibis door het de weilanden (waarnemer: Wouter Nagel).

21 november: Bij Meerzicht roept weer een Groene Specht (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

Op de Madijk is een groep van 40 Fratertjes actief (waarnemer: Frans Tijsterman).

Bij de kijkhut in de Lettelberter Petten laat een IJsvogel zich zien. Een Havik zorgt voor onrust in een groep Spreeuwen in Polder Vredewold, waarbij één van de Spreeuwen een afwijkende kleur heeft (waarnemer en foto: Ane van Rees).

20 november: Bij Meerzicht is een Groene Specht te horen. In een sloot vist een IJsvogeltje (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

19 november: Een man Blauwe Kiekendief jaagt in De Stenhorsten.

16 november: Langs de Zanddijk en Weeringse Dijk zijn weer vele spindraden te zien in de vegetatie. Langs de Zanddijk doet een Roodborsttapuit erg druk. Langs de Weeringse Dijk roepen veel Waterrallen. Eentje komt uit het Riet en gaat even zonnen, tot een andere Waterral in de buurt gaat krijsen, dan verdwijnt de vogel weer in het Riet (waarnemer: Harry Westerhuis).

15 november: Een Havik vliegt over Het Beeld. Hier zijn ook veel Kramsvogels en groepjes Sijsjes en Putters te zien. Een IJsvogel vist bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep (waarnemer: Wilma van der Kraats).

13 november: In de Zwarte Made zijn 3 Roodborsttapuiten te zien. Een groep van 55 Kneutjes vliegt over, even later 8 Barmsijsjes en ook een groep van 23 Holenduiven.

12 november: Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep is een Dodaars te zien. Een paartje Zeearend rust hier even uit en vliegt door naar het Friesche Veen (waarnemer: Leon Peters).

Bij Meerzicht zit een IJsvogeltje. Over Polder Lage Land vliegen 7 Watersnippen (waarnemer: Rachel van Werven).

Vier Kruisbekken vliegen over het Eelderdiep (waarnemer: Anne Diephuis).

11 november: In De Kleibosch roept een Goudvink. Verder miegelt het van de Goudhaantjes in de boomtoppen. Een Houtsnip vliegt op.

9 november: In het Matslootgebied zit een vrouw Slechtvalk in een hoogspanningsmast. Een IJsvogel is aan het vissen in een sloot bij de Hamersweg. Langs de Drentse Dijk jagen 2 vrouwen Bruine Kiekendief. Hier krijsen ook op twee plekken Waterrallen. In de Peizerweering jaagt een man Blauwe Kiekendief. In Polder Lage Land grazen en rusten 9 Reeën.

Bij Het Wold is een Sperwer te zien. Elders in De Onlanden zijn twee Zeearenden in de weer met nestmateriaal…..niet voor het eerst, maar uiteindelijk is er altijd elders gebroed, maar we blijven hopen. (waarnemer en foto: Frans Kromme).

8 november: Een groep van ongeveer 15 Staartmezen vliegt van struik naar boom aan het Leeksterhoofddiep. Bij Cnossen heeft een Torenvalk het aan de stok met een Sperwer. Op het Leekstermeer drijft een groep van 10 Futen. In de Middelvennen zwemmen 3 Grote Zaagbekken, waarvan 1 man. In de bomen langs de Rodervaart miegelt het van de vogeltjes: ongeveer 100 Kneutjes, 30 Putters en 50 Barmsijsjes en 20 Sijsjes. Hier is dan ook een Sperwer actief. In Sandebuur roept een Goudvink. Een groep van 71 Kieviten landt in Polder Roderwolde. Langs de Onlandse Dijk jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. Een man Blauwe Kiekendief jaagt bij het Langmameer. Hier vliegen ook 2 adulte Zeearenden over. Een man Havik vliegt over Peizermade terwijl boven de Peizerweering een Zwarte Kraai en een vrouw Bruine Kiekendief het met elkaar aan de stok hebben. Even later is daar ook een tweede vrouw Bruine Kiekendief te zien. Bij de Onlanderij alarmeert een Torenvalk hevig. Bij het Eelderdiep rust een Grote Mantelmeeuw op een paal.  In de Weeringsbroeken jaagt ook een man Blauwe Kiekendief. In de Broekenweering foerageren een dikke 200 Sijsjes op de Elzenpropjes. In de Zuidermaden krijst een Waterral.

6 november: Tussen en in de regenbuien probeert een man Blauwe Kiekendief te foerageren in een weiland met Grauwe, Kol, Brand-en Toendrarietganzen bij Moleneind.

Een paartje Brilduiker zwemt onder de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).

1 november: Er landen 233 Grote Zilverreigers op de slaapplaats in Polder Vredewold (waarnemer: René Oosterhuis).

30 oktober: Een Matkop roept in de Lettelberter Petten. Een man Blauwe Kiekendief jaagt in De Blauwvennen.

Bij het Mijmerbankje flitst een IJsvogel langs (waarnemer: Willem Hovinga).

Tegen de avond landen 5 Koereigers in De Blauwvennen om daar de nacht door te brengen (waarnemer: Bert Helder).

28 oktober: Een man Havik vliegt uit de richting Eelde-Paterswolde richting Het Beeld, waarbij hij de hele route belaagd wordt door vogels van allerlei pluimage. In en om de Zwarte Made staan maar liefst 19 Blauwe Reigers. Tijdens de Nacht van de Nacht van IVN Westerkwartier wordt er tijdens een boottocht op het Leekstermeer gezien dat er weer tienduizenden (Storm)meeuwen op het meer verblijven. Er vliegt ook een roepende Zilverplevier over. En er is weer eens een “treintje” StarLink satellieten te zien.

26 oktober: Bij Meerzicht roept een Groene Specht (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

Op de Zuidermaden foerageren 4 Dodaarzen.

23 oktober: Een Sperwer laat weer van zich horen in De Kleibosch. Hier roept ook een Goudvink.

22 oktober: Een Sperwer jaagt in De Kleibosch.

Tijdens een paddenstoelen-excursie van IVN Roden-Norg in De Kleibosch wordt, heel toepasselijk, een Kleibosrussula gevonden. Tevens, een Wieltje (waarnemer: Henk van den Brink).

21 oktober: In Polder Roderwolde zijn 49 Holenduiven aan het foerageren en rusten. Een Sperwer jaagt op de honderden Spreeuwen (zonder succes). Een Waterral krijst langs de oever van het Leekstermeer. Over de Blauwvennen vliegt een Wulp. Een groepje 47 Watersnippen vliegt hier op. Bij gemaal Sandebuur zit een Grote Gele Kwikstaart. Een man Bruine Kiekendief jaagt bij het Klein Waal. Bij het Mijmerbankje krijst ook een Waterral. In Polder Sandebuur zitten 1000 Kolganzen. Er zijn verder veel Roodborsten te horen en te zien.

In De Kleibosch zitten 2 Grote Lijsters boven in een boom te roepen. Op de Zuidermaden drijven 3 Dodaarzen. Aan de rand van De Kleibosch vliegt de eerste Klapekster van het seizoenop en vliegt door over de Zuidermaden.

Bij Het Beeld
vliegen 12 Kraanvogels over
(waarnemer: Frans Tijsterman).

Op het Eelderdiep zwemt een Krooneend. Hier vliegen ook een Rode Wouw en een Zeearend. Een Boomleeuwerik en een Geelgors
trekken over (waarnemer: Leon Peters).

Bij het Mijmerbankje is een man Blauwe Kiekendief te zien. Een Hermelijntje haalt capriolen uit op het bruggetje en springt zelfs op de leuning van de brug. Een IJsvogeltje komt langs vliegen (waarnemer: Willem Hovinga).

Nagekomen waarneming van 26 september: Een Grijze Wouw vereert Polder Roderwolde met een bezoek (waarnemer en foto: Gerard Doldersum).

17 oktober: Een Pontische Meeuw vliegt over de Peizerweering (waarnemer: Jannes Aalders).

15 oktober: Een Raaf vliegt over De Kleibosch.

12 oktober: Een Slechtvalk zit bij Het Wold in een hoogspanningsmast en wordt daar even later uit verjaagd door 2 Zwarte Kraaien. De valk mag zich wel eens poetsen gezien de bloedspetters op zijn buik (waarnemer en foto: Frans Kromme).

10 oktober:  De eerste Toendrarietganzen zijn gearriveerd! Langs het Eelderdiep zitten 2 Zwarte Ruiters en 32 Watersnippen. Hier vliegt ook een Zilverplevier over. Ook de roofvogels laten zich zien: 2 Zeearenden, een Sperwer, een Visarend en een Slechtvalk (waarnemer: Leon Peters).

9 oktober: De Zanglijster trek houdt aan. In de Lettelberter Petten zijn enkele tientallen exemplaren te zien. Daar ook 2 Kramsvogels, enkele Koperwieken en ook veel Merels. Een eerste groepje van 11 Kolganzen landt bij het petgat. Een Buizerd wordt gepest door een Sperwer. In de Blauwvennen jaagt een Ruigpootbuizerd.

7 oktober: Er vliegen vele groepjes Koperwieken over de Zwarte Made, maar ook een groep Zanglijsters.

5 oktober: Een paartje Zeearend geeft een vliegshow weg bij de brug ban de Zanddijk over het Eelderdiep. Hier vliegt ook een Visarend over en ook 26 Lepelaars (waarnemer: Harry Westerhuis en Ingeborg Luiken).

In Polder Vredewold landen tegen zonsondergang weer honderden Grote Zilverreigers op de slaapplaats (waarnemer: Jos Greivink).

Vóór zonsopkomst roept een Bosuil in de Schelfhorsten.

2 oktober: Nagekomen waarneming van 14 september. In het donker komen een Das en een fietser elkaar tegen op het bruggetje tussen Roderwolde en de Stenhorsten. Omdat de Das nergers heen kon “bevroor” deze en was daardoor mooi in de koplamp te bekijken (waarnemer: Dirk Postma).

1 oktober: Bij het Eelderdiep in de buurt van de Zanddijk foerageren 10 Zwarte Ruiters , 21 Watersnippen en een Groenpootruiter (waarnemers: Ingeborg Luiken en Harry Westerhuis).

De 2 Koereigers zijn nog steeds aanwezig bij de Hamersweg (waarnemer: Jannes Aalders).


30 september: Er is ook een Koereiger aanwezig op de Es van Leutingewolde (waarnemer en foto: Cor Smits).

Bij het Mijmerbankje laat een Hermelijntje zich mooi bekijken (waarnemer en foto: Jans Weijers).

29 september: Bij onderzoek naar vleermuizen met een warmtecamera in De Hoogema verschijnen er 8 Boomkruipers op eenzelfde boomstam (waarnemer en foto: Jochem Duijts).

28 september: Een dikke 200 Grote Zilverreigers landen op de slaappplaats in Polder Vredewold (waarnemer: Jochem Duijts).

26 september: Ten noorden van het Langmameer lopen 2 Koereigers in de weilanden van Peizermade (waarnemer en foto: Jeroen Veenstra).

25 september: Nagekomen waarneming van 20 september: Een Das steekt ’s avonds de weg over bij de Brusselseweg in Peize (waarnemer: Frouke de Boer)

24 september: Een Heilige Ibis vliegt over de slenk bij het Mijmerbankje (waarnemers en foto: Jeroen Veenstra en Remco Been).

Op dezelfde plek zwemt ook een Zwarte Zwaan (zie foto).  Bij de Drentse Dijk/Zanddijk vliegen veel roofvogels rond, zoals 3 Boomvalken, 3 Bruine Kiekendieven, een Buizerd en een Torenvalk (waarnemer: Wilma van der Kraats, foto Marco Spoor).

21 september: Tegen zonsondergang vliegt een Roerdomp over de Drentse Dijk.

20 september: De eerste Smienten zijn gearriveerd! Op een Petgat aan de Noorddijk zitten 18 Knobbelzwanen.

19 september: In de Lettelberter Petten zijn de eerste Sijsjes van het seizoen te horen en te zien.

Bij het Mijmerbankje zijn 2 Visarenden actief. Ook vliegt er een Havik voorbij (waarnemer: Willem Hovinga).

18 september: Een Ransuil zit in een bomenrij in De Hoogema (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

16 september: Een groep van 5 Casarca’s vliegt over de Blauwvennen, de 5de net buiten beeld (waarnemer en foto: Willem Hovinga).

16 september: In Polder Sandebuur zit een vrouw Tapuit op een paaltje. Op de zuidelijke dijk van de Blauwvennen heeft een andere vrouw Tapuit en molshoop als uitkijkpunt.

In de Peizerweering vist een Visarend. Een Slechtvalk vliegt over het Langmameer (waarnemer: Anne Diephuis).

15 september: In de Peizerweering wordt gezamenlijk gevist door 32 Grote Zilverreigers, 13 Aalscholvers en 22 Lepelaars. Elders in dit gebied rusten 3 Reuzensterns, waarvan 1 juveniel. Een Bontbekplevier en een Watersnip vliegen tezamen op (waarnemer: Jacob Poortstra).

Aan de noordzijde van de Peizerweering foerageert een groep van 15 Graspiepers. Eén van de Graspiepers wordt belaagd en weggejaagd door een Gele Kwikstaart. Ook een vrouw Tapuit jaagt hier op insecten. Bij de vistrap wordt druk in het Riet en Wilgenopslag gescharreld en geplingd door een groep van  (minimaal) 36 Baardmannen. Aan de Zanddijk klinkt een aarzelde zang van een Kleine Karekiet.

14 september: Bij De Gouwe zit een Visarend in een dode boom. Bij het bruggetje over het Peizerdiep bij Roderwolde zit een IJsvogel. Langs het Eelderdiep vliegen meerdere Reuzensterns. Ten zuiden van de Zanddijk staan 8 Lepelaars te rusten bij het Eelderdiep (waarnemers: Vogelwerkgroep IVN Vries/Eelde-Paterswolde).

12 september: Bij het Mijmerbankje vliegen tegelijk maar liefst 4 Visarenden rond. Een groep van 17 Lepelaars landt tussen het riet, waar ook kort een Roerdomp te zien is (waarnemer: Bert Helder).

9 september: In Polder Lage Land vliegt een man Tapuit rond. Even later komt een Boomvalk aanjakkeren over de Matsloot (waarnemer: Jan Beekman).

Tegen de avond komen vele duizenden Spreeuwen aanvliegen om te overnachten in de rietvelden van het Matslootgebied.

7 september: Nagekomen waarneming: Een Das scharrelt rond in de Stenhorsten (waarnemer en foto Petra Hoogstraaten-Schut).

5 september: Bij het Mijmerbankje vliegen 2 Visarenden en 2 Reuzensterns. Ook een Roerdomp en een IJsvogel laten zich zien (waarnemer: Willem Hovinga).

4 september: In Berging Sandebuur miegelt het van de (jonge) Tjiftjaffen. Bij het gemaal van Polder Roderwolde heeft een IJsvogel een visje gevangen.

3 september: Bij de vistrap aan de Weeringse Dijk zit een IJsvogel (waarnemer: Jacob Poortstra).

1 september: In de Weeringsbroeken staat de Blauwe Knoop in bloei, ook in de witte variant (waarnemer en foto: Frans Kromme).


31 augustus: Er staan her en der weer groepjes Lepelaars: 35 in De Jarrens, 21 in De Middelvennen, 3 in de Blauwvennen. Bij het gemaal in Polder Roderwolde vliegen honderden Boerenzwaluwen, maar ook Oever-en Huiszwaluwen.

30 augustus: Een groepje Zwarte Sterns vliegt over de Blauwvennen (waarnemer: Ane van Rees).

Twee Visarenden hangen in datzelfde gebied rond (waarnemer: Willem Hovinga).

29 augustus: In De Jarrens en De Middelvennen staan 52 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).

In de Peizerweering staan nog eens 26 Lepelaars en vliegen 2 Reuzensterns rond (waarnemer: Jannes Aalders).

Langs de Noorddijk volgen 16 Ooievaars de maaimachines.

27 augustus: Bij De Gouwe is een Bever te zien (waarnemer en foto: Jan van der Velde).

16 augustus: Bij de Zanddijk is een Wespspin (of Tijgerspin) te zien (waarnemer en foto: Janet Busscher).

11 augustus: Bij Het Beeld klinkt de lach van de Groene Specht.  Bij de Verlengde Boterdijk jaagt een Sperwer. Bij de Westermadeweg wordt een conflict uitgevochten tussen een Sperwer en 2 Torenvalken. De Torenvalken trekken zicht uiteindelijk terug.

9 augustus: In een hoogspanningsmast zitten 2 jonge Boomvalken op het nest (waarnemer: Frans Kromme).

In De Kleibosch zijn 3 Grauwe Vliegenvangers te zien.

2 augustus: Een Visarend jaagt bij het Langmameer (waarnemer: Rachel van Werven).


30 juli: Langs het Eelderdiep jaagt een Reuzenstern (waarnemer: Rachel van Werven).

29 juli: In de Peizerweering foerageren 4 Steltkluten (waarnemer: Aart van der Spoel).

28 juli: De Visarend is nu te zien in De Kleibosch. In het Klein Waal zit een Boomvalk op de uitkijk (waarnemer: Jannes Aalders).

Een rups van de Windepijlstaart kruipt over de Drentse Dijk. Boven de Peizerweering zoeken 2 Zeearenden een hapje Gans (waarnemer en foto: Jacob Poortstra).

25 juli: Bij het Eelderdiep, nabij de Onlanderij, geven 2 Zeearenden een mooie show (waarnemer en foto: Wim Pot).

Een Visarend heeft een prooi gevangen in De Blauwvennen (waarnemer: Rachel van Werven).

23 juli: In het dode bosje bij De Gouw zitten 2 Zeearenden in de bomen (waarnemer: Jannes Aalders).

Een familie Grauwe Vliegenvanger dartelt in Berging Sandebuur.

22 juli: Twee Hermelijntjes spelen bij het brug van het Mijmerbankje (waarnemer: Tineke Boon)

21 juli: Een man Rouwkwikstaart verzamelt voedsel bij het Mijmerbankje. In de Zuidermaden jaagt een Boomvalk.

20 juli: Een Visarend vliegt over Het Beeld. Een Boomvalk zit bij het nest in de Broekenweering. In De Hoogema, bij Meerzicht, nemen tientallen Huismussen een stofbad, en daartussen ook een jonge Ringmus.

Twee Eksters in ditzelfde gebied hebben geleerd hoe je insecten kunt vangen met een parasol: door de opening aan de bovenkant, komen ze door de warmte aan en lopen ze makkelijk te pakken weer naar buiten (waarnemer en foto: Daniëlla van Gennep).

18 juli: Er zijn Bevers geboren in De Onlanden!!!! Dit is te zien op beelden van een wildcamera (waarnemer: Virry Schaafsma).

16 juli: Op de Madijk zit een versufte Aardmuis op het pad (waarnemer en foto: Jan van der Velde

5 juli: Aan het einde van de storm Poly komen enkele Lepelaars tot rust bij het Eelderdiep (waarnemer en foto: Jan van der Velde).

2 juli: Een man Rouwkwikstaart verzamelt  voedsel in Polder Roderwolde.

In de Peizerweering is een Zwarte Ibis te zien (waarnemer: Leon Peters).


30 juni: Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zijn tegelijk een Visarend en een Zwarte Ibis te zien (waarnemer: Frans Kromme).

In de Lettelberter Petten zijn twee jonge IJsvogels te zien. Twee Koekoeken maken elkaar het leven zuur.

23 juni: De Zwarte Ooievaar schroeft omhoog in de thermiek boven de Zwarte Made.

22 juni: Een Boomvalk rust en poetst in het Klein Waal.

Ook vandaag is de Zwarte Ooievaar weer te zien, in de Broekenweering (waarnemer: Jannes Aalders).

Een Lachstern vliegt over de Peizerweering (waarnemer: Warner Reinink).

21 juni: In de Peizerweering foerageren 3 mannetjes Kemphaan op een slikveldje. Hier vliegen ook 15 Witwangsterns rond en een Zwarte Stern. Een toom van ongeveer 100 Grauwe Ganzen probeert al waggelend zich te verplaatsen, maar verscheidene vogels hebben erg veel moeite om door het slik te geraken.Ten zuiden van de Zanddijk foerageren en poetsen 22 Grote Zilverreigers, ten noorden staan 12 Lepelaars.

In de avond zoekt de Zwarte Ooievaar die al een tijdje in De Onlanden rondhangt een slaapplaats bij Het Wold (waarnemers: Edda Kammenga, Hiltje Kamminga en (foto:) Frans Kromme).

19 juni: Drie Witwangsterns maken een excursie naar de Noorddijk, waar ook een Libelle wordt gevonden (waarnemer en foto: Frans Kromme).

18 juni: Een IJsvogeltje vist in de Rodervaart. In De Blauwvennen krast de Grote Karekiet nog steeds.

Langs de Onlandse Dijk is de zeldzame Brede Haakspiegelmot te zien. In de Peizerweering is de Kwartel te horen (waarnemer: Tseard Mulder).

16 juni: In de Broekstukken is een Kwartel te horen (waarnemer: Anne Diephuis).

In De Kleibosch lopen 10 Ooievaars (waarvan 3 geringd) achter een hooiwagen aan.

12 juni: Een man Havik jaagt tussen het Eelderdiep en de Drentse Dijk. Een Watersnip is aan het “klok tikken” bij de Noorddijk. Een hooiende tractor in de Weeringsbroeken wordt door een stuk of 20 Ooievaars gevolgd.

10 juni:  Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep landen 2 Zwarte Ibissen. Ook jaagt hier een Boomvalk en een Grote Zilverreiger en zwemmen er Geoorde Fuutjes (waarnemer: Wilma van der Kraats).

In De Jarrens foerageren 2 Lepelaars. ’s Nachts zijn 3 bedelende Bosuilen te horen in De Stenhorsten. Net ten westen van de Zuidermaden bedelt een jonge Ransuil. De Spotvogel bij Het Beeld blijkt ook in de nacht te zingen.Een Boom/Steenmarter steekt de Hooiweg bij Roderwolde over

9 juni: In de Lettelberter Petten is een Matkop te horen. Van het pad vliegt een onvolwassen Havik op. Een Lepelaar foerageert in een sloot in Polder Vredewold samen met een Grote Zilverreiger.

Een Zwarte Ooievaar vliegt in de buurt van Het Beeld (waarnemer: Anne Diephuis). Zeer ongebruikelijk rond deze tijd in De Onlanden.

Boven het Leekstermeer vliegen Zwarte Sterns. Hier zwemt ook een Bever (waarnemer: Martin Kroes).

7 juni: In De Onlanden is nu ook een Roodmus te horen (waarnemer: Edda Kammenga).

Een Visarend vliegt over het Eelderdiep (waarnemer: Anne Diephuis).

6 juni:
Langs de Roderwolderdijk zijn 2 Kramsvogels
te zien (waarnemer: Erick Turksema).

4 juni: Ergens in het Matslootgebied wordt een Woudaap gehoord bij een broedvogelinventarisatie. Een Roerdomp vliegt over het gebied heen.

In De Kleibosch is weer een Boomvalk actief (waarnemer: Wilma van der Kraats).

Op een niet-toegankelijke plek in De Onlanden zingt een Orpheusspotvogel. Een Visarend zit in een dode boom (waarnemer: Erick Turksema).

3 juni: Bij Meerzicht zingt een Grote Karekiet. In De Kleibosch jaagt een Boomvalk.

2 juni: Boven het Eelderdiep vliegen 3 Zeearenden, 2 Reuzensterns en 4 Lepelaars (waarnemer: Harry Westerhuis).


31 mei: In De Onlanden kun je (met wat geluk) vandaag aantreffen: Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Koereiger, Blauwe Reiger, Roerdomp en Kwak. In De Onlanden zijn de Bosrietzangers nu overal te horen, in de Nieuwe Weering alleen al 53 stuks.

In de Blauwvennen
laat een Otter zich bekijken. In de
Peizerweering foerageren 2 Steltkluten (waarnemer:
Rachel van Werven)

29 mei: Een Roerdomp vliegt over de Matsloot (waarnemer en foto: Ane van Rees).

Nagekomen waarneming: het bijzondere Blauwgroene Trechtertje is weer waargenomen (waarnemers en foto: Piet Bijma en Paul Bos).

27 mei: Langs het Eelderdiep worden tegelijk 15 Witwangsterns gezien. Langs de Onlandse Dijk zit een paartje Zeearend op een slikveldje (waarnemer: Leon Peters).

25 mei: ’s Nachts jaagt een Ransuil in Wobbes’ Land.

24 mei: Een Lepelaar vliegt over Berging Sandebuur. In de Peizerweering rusten 3 Lepelaars en 5 Grote Zilverreigers.

Bij Het Wold zingen 3 Paapjes (waarnemer: Hiltje Kamminga).

Langs het Eelderdiep broeden 3 Steltkluten (waarnemer: Jacob Poortstra).

Een Sperwer jaagt op Huismussen in De Hoogema (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

22 mei: In De Bolmert zet een Spotvogel je op het verkeerde been.

21 mei: In De Kleibosch zijn vandaag zelfs 2 Boomvalken te zien (waarnemer: Wilma van der Kraats).

Ook bij Berging Sandebuur zijn 2 Boomvalken te zien (waarnemer: Herman Sips).

En ook aan de Woudrustlaan rusten 2 Boomvalken in een dode boom (waarnemer: Jannie Schoonveld).

In de Peizerweering is weer een Koninginnepage te zien (waarnemer en foto: Bertus van der Velde)

Er worden 8 Stelkluten waargenomen rond het Eelderdiep (waarnemer: Anne Diephuis).

Bij een broedvogelinventarisatie in de buurt van de Zandgaten worden 4 kleuter Baardmannetjes gezien (met nog korte staartjes) met 2 alarmerende ouders.

20 mei: Een Boomvalk jaagt op libellen in De Kleibosch. Hier zingt ook een Grauwe Vliegenvanger, “lacht” de Groene Specht en jaagt een Sperwer.

19 mei: Een Kwak roept in een bosje aan het Leekstemeer (waarnemer: Martin Kroes).

In Polder Roderwolde foerageert een man Rouwkwikstaart. Tussen de Onlandse Dijk en de Matsloot hoempen 5 Roerdompen. Op een oude veenterp hier zingen maar liefst 3 Tuinfluiters en een Spotvogel tegen elkaar op.

Helaas zijn alle kuikens van de Ooievaar in Sandebuur tijdens de regendagen overleden. Het vrouwtje probeert ze nog wel warm te houden (waarnemer: Herman Sips).

De Spotvogel bij Het Beeld zingt nog steeds voluit (waarnemer: Rob Rakers).

18 mei: De Grote Karekiet van gisteren zingt ook vandaag nog. Een Lepelaar vliegt over de Blauwvennen. Hier zingt ook een Spotvogel. In De Kleibosch “zingt” een Appelvink. Een Gaai (die het wel verdiend zal hebben) wordt door 2 fel alarmerende Zanglijsters achtervolgd.

De Spotvogel bij Het Beeld zingt ook nog steeds. Langs de Noorddijk zwiepen 2 Porseleinhoenen (waarnemer: Evert-Jan Slot).

17 mei: In een niet-toegankelijk deel van De Onlanden is een Grote Karekiet zijn lied aan het krassen.

Bij Het Beeld zingt de Spotvogel nog steeds.

Bij Meerzicht laat een Glassnijder zich mooie bekijken (waarnemer en foto: Martin Kroes).

Bij het Hoge Bruggetje laat een Roerdomp zich mooi zien. Hier vliegt ook een Lepelaar over. Aan de andere kant van de slenk baltsen nog 2 Roerdompen (waarnemer en foto: Ane van Rees).

15 mei: In de ochtend zwemt een Bever in het Eelderdiep bij de brug van de Verlengde Boterdijk (waarnemer: Wieger van der Zee).

13 mei: In Vogeltjesland bloeit de Moerasandijvie (zie foto). Hier mekkeren ook 2 Watersnippen en zijn de pulletjes van een Kievit te zien.

Tijdens de excursie voor de donateurs van Stichting Natuurbelang De Onlanden vliegt een Boomvalk vlak boven de deelnemers langs bij het Groot Waal. Hier zijn ook veel Glassnijders te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).

Op het stukje Drentse Dijk tussen de Noorddijk en Zuiddijk zijn maar liefst 7 Gele Kwikstaarten te zien (waarnemers: Aaldrik Silius en Jannie Schoonveld).

12 mei: In De Kleibosch zingt een Spotvogel.

Boven de Broekenweering vliegen 6 Kraanvogels over, terwijl een man en vrouw Bruine Kiekendief daar jagen. Twee Lepelaars vliegen naar het noorden (waarnemer: Mayan van Teerns).

11 mei: ’s Nachts zwiept een Porseleinhoen in de Peizerweering (waarnemer: Anne Diephuis).

In De Stenhorsten zit een groep van 80 Holenduiven. Bij het Klein Waal jaagt een Boomvalk (waarnemer: Tseard Mulder).

 Een man Rouwkwikstaart zingt in de Blauwvennen.

10 mei: Ten noorden van de Onlandse Dijk worden 2 geroofde Bruine Kiekendief-eieren gevonden (zie foto). Er heeft hier ook een groepje van 5 Grote Zilverreigers overnacht.

9 mei: Bij het Langmameer zijn 3 Tapuiten (1 man) en een Groenpootruiter te zien. Vier Oeverlopers rusten bij de stuw in het Koningsdiep. In de Stenhorsten zingen 3 Geelgorzen. Hier is ook een Bonte Vliegenvanger aan het zingen. Langs de Roderwolderdijk is de Dooiergele mestzwam te zien (zie foto).

Bij de Lettelberter Petten is een Visarend te zien (waarnemer: Bert Speelman).

8 mei: In Polder Roderwolde is een Paapje en een paar Tapuit te zien, in Polder Sandebuur zelfs 3 (2 vrouw). Hier loopt ook een groep van 6 Reeën rond.

Boven het Leekstermeer vliegt een Visarend (waarnemer: Jeroen Veenstra).

In de Broekenweering vliegt nog een Blauwe Kiekendief (waarnemer: Willy Sjaarda).

7 mei: In Polder Roderwolde rust een vrouw Smelleken in een boom (zie foto). Hier foerageert ook een paartje Rouwkwikstaart. In Berging Sandebuur staat de Trosvlier op het punt van bloeien.

6 mei: In De Hoogema zingt een Glanskop. Op een steiger zitten 2 paar Oeverlopers (waarnemers: Jochem Duijts en Daniëlla van Gennep).

In de Weeringsbroeken roept een Kwartel (waarnemer: Aart van der Spoel).

5 mei: Bij Cnossen is een Vuurboktor te zien. Bij het bankje aan de Weeringse Dijk proberen 2 Lissnuitkevers de soort in stand te houden (waarnemer en foto: Jacob Poortstra).

’s Nachts vliegen 41 Rosse Vleermuizen hun slaapplaats uit bij Meerzicht om te gaan jagen. Voor beelden, zie hier (waarnemer: Jochem Duijts).

4 mei: 18 Regenwulpen foerageren in De Marsen. Op een dijk in de Zwarte Made foerageert een vrouw Tapuit, in de Broekstukken foerageert een paartje Tapuit. Hier zit ook een Paapje op een paal. Een Witgat vliegt op van een slikveldje in de Snegelstukken. In een bosje langs het Eelderdiep roept een Goudvink.

Ook in de Weeringsbroeken zijn Tapuiten te zien, en wel 4. Hier vliegt ook een Havik met als prooi waarschijnlijk een kikker (!). Een Bruine Kiekendief heeft ook een kikker gevangen. Verder vliegen hier 12 Witgatjes op en een Bosruiter. Bij het Groot Waal is zowel een Boomvalk als een late vrouw Blauwe Kiekendief actief. (waarnemer: Jacob Poortstra).

Ook bij boerderij Hoogeveld is een paar Tapuiten te zien (waarnemer: Mayan van Teerns).

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben toch besloten om ook vogelgriepslachtoffers in het gebied  op te ruimen, en niet alleen langs de paden (foto: Aly Sparreboom).

3 mei: In De Blauwvennen foerageert een Bosruiter. Er vliegen ook 25 Regenwulpen over.Ten noorden van dit gebied vliegt een IJsvogel langs Meerzicht.Aan het einde van de middag laat een Groene Specht van zich horen in De Kleibosch. Hier zingen ook 3 Bonte Vliegenvangers. Een Kleine Bonte Specht laat zich mooi bekijken, zie hier

In de Matslootpolder komen de eerste Gevlekte Rietorchideeën op (waarnemer: Harry Westerhuis).

Rond het Eelderdiep heeft de vogelgriep flink toegeslagen onder de Kokmeeuwen. Een zieke Kokmeeuw wordt zelfs door een soortgenoot verkracht. Een Zeearend zit ook iets op te peuzelen wat een meeuw zou kunnen zijn (waarnemer: Roel Rijskamp).

Bij het bruggetje van de Zanddijk is een paar Zomertalingen te zien. Boven de Peizerweering vliegen veel Gierzwaluwen (waarnemer: Mayan van Teerns).

NOTA BENE: Over de dode meeuwen: RAAK DEZE NIET AAN!! Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ruimen alleen dode dieren op die in de buurt van paden liggen om verdere verspreiding van virusdeeltjes door wandelaars te voorkomen. Verder het gebied ingaan heeft geen zin en zal alleen maar leiden tot verstoring en mogelijk verdere verspreiding: daar worden dus geen lijken verwijderd. Met zieke dieren wordt niets gedaan.

2 mei: In de Westermade zit een paartje Tapuiten te jagen vanaf molshopen. Hier groeit een groepje van 10 Regenwulpen langzaam tot een groep van 28 (waarnemer: Mayan van Teerns).

Langs de Drentse Dijk is een Koninginnepage te zien (waarnemer en foto: Frans Kromme).

1 mei: In Wobbes’ Land en langs de Noorddijk zwiept een Porseleinhoen (waarnemers: Evert-Jan Slot en Ronald Pieters).

Een Boomvalk vliegt langs in de Broekenweering (waarnemers: Willy Sjaarda en Saskia van der Burg).


30 april: Bij de Zandgaten in het Matslootgebied hebben 3 Groenpootruiters en een Grutto overnacht. Een roepende Raaf vliegt over. Even later komt een adulte Zeearend aanvliegen op zoek naar ganzen.

Bij De Kampjes landt een man Beflijster in een boom. De Koereigers zijn nog steeds aanwezig in de Peizermade (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

In de Peizerweering zijn 2 Dwergmeeuwen te zien. Hier zitten ook 2 Noordse Kwikstaarten. Een Valkparkiet vliegt over de Matslootpolder (waarnemer: Tseard Mulder).

Bij de Madijk verzamelen Huiszwaluwen modder. Het Waterdrieblad bij het Kijkscherm staat mooi in bloei (waarnemer: Harry Westerhuis).

29 april: In De Kleibosch vangt een eerste Bonte Vliegenvanger vliegen. Ook is hier een Appelvink te horen en baltst een Kleine Bonte Specht. De Grote Muur bloeit ook flink.

Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep is een Hermelijn in zomerkleed te zien. Ook vliegen hier22 Dwergmeeuwen, 2 Witwangsterns, 10 Zwarte Sterns en 12 Regenwulpen (waarnemer: Jacob Poortstra

28 april: Bij de Zanddijk vliegen 10 Bosruiters roepend over. Langs de Drentse Dijk is veel activiteit van Paapje, Tapuit, Roodborsttapuit en Kneu. Bij Het Beeld blaft een Ree (waarnemer: Harry Westerhuis).

27 april: De Visarend pendelt weer druk tussen Leekstermeer en Matslootgebied. Bij de Blauwvennen is ook een Reuzenstern te zien en rusten 2 Lepelaars (waarnemer: Willem Hovinga).

Langs het Eelderdiep strijkt een (geringde) Heilige Ibis neer. In de Broekenweering zijn nog steeds Draaihalzen te zien. Een Fluiter laat zich hier ook mooi bekijken (waarnemer en foto’s: Frans Kromme).

Langs het Eelderdiep jagen een vrouw Blauwe Kiekendief en een Havik (waarnemer: Anne Diephuis).

In Polder Roderwolde foerageren 4 Paapjes (waarnemer: Jeroen Veenstra).

De eerste Koekoek roept in de Peizerweering. Hier zit ook een Bosruiter en vliegen de eerste Huiszwaluwen over (waarnemer: Jannes Aalders).

In Polder Roderwolde is een Rouwkwikstaart aan het foerageren. In Polder
Vredewold is nog een Toendrarietgans
aanwezig. In Polder Roderwolde zitten 22 Regenwulpen, in Polder Sandebuur 27 en langs de Rodervaart 43.

26 april: Een Visarend is aan het bidden boven de Blauwvennen, maar daar is blijkbaar niets te halen, dus de vogel vliegt door naar het Leekstermeer. Hier vliegen ook 2 Regenwulpen over. Een paartje Fuut heeft het aan de stok met een Soepgans. Deze laatste wordt uiteindelijk verjaagd door een onderwateraanval van één van de Futen. Langs
de Noordslenk zit een Havik op de
uitkijk.

Bij de Noorddijk “zwiepen” de eerste 3 Porseleinhoenen (waarnemer: Edda Kammenga).

In de Peizerweering zitten zeker 4 Steltkluten (waarnemer: Roel Rijskamp).

25 april: Boven het Leekstermeer en boven het Langmameer is een Reuzenstern aan het vissen (waarnemer: Lieselot Smilde).

In de Broekenwering foerageren weer 2 Draaihalzen.  Hier is ook een Vuurgoudhaan te horen (waarnemer: Rachel van Werven).

23 april: Een Groenpootruiter vliegt over de Blauwvennen. In Polder Roderwolde zitten 22 Regenwulpen.

In Peizermade zitten nu zelfs 2 Koereigers (waarnemer en foto: Monique de Lange).

Net ten noorden van de Peizerweering zit een groep van 20 Gele Kwikstaarten (waarnemer: Mayan van Teerns).

In De Blauwvennen zit een Dodaars. Hier vliegen ook zo’n 100 Regenwulpen over. Langs de Drentse Dijk zitten 5 Zwarte Ruiters en een Groenpootruiter. Zowel in De Blauwvennen als in de Peizerweering laat een Zwartkopmeeuw van zich horen, op deze laatste plek vliegt ook een Raaf over. Boven de Zandgaten schroeven een Buizerd, een Zwarte Wouw en 2 Bruine Kiekendieven (waarnemer: Leon Peters).

In de Peizerweering zijn de eerste 15 Zwarte Sterns te zien. Hier rusten ook 5 Reuzensterns (waarnemer: Rachel van Werven).

Twee Tapuit mannen foerageren in de Weeringsbroeken (waarnemer: Aart van der Spoel).

22 april: Bij de Blauwvennen zijn een Visarend en een vrouw Blauwe Kiekendief te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

Een Havik kekkert luidruchtig in het Groot Waal. In Polder Sandebuur zitten 12 Regenwulpen en in Polder Roderwolde 78. In het dennenbosje daar zingt een Braamsluiper. Op een akkertje zit een Gele Kwikstaart.

De eerste Steltkluut is ook weer gearriveerd (waarnemer en foto: Jannie Schoonveld).

Ook het “kwik-me-dit” van de Kwartel is weer te horen langs de Drentse Dijk. In de Peizerweering roept een Groenpootruiter (waarnemer: Tseard Mulder).

Langs de Zanddijk zingt ook de eerst Kleine Karekiet. Boven de Blauwvennen zijn weer eens 3 Zeearenden te zien (waarnemer. Harry Westerhuis).

21 april: In De Kleibosch én in de Zuidermaden baltst een Kleine Bonte Specht. Elders in het bos “zingen” 2 Appelvinken. Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in de Zuidermaden.

Een Groenpootruiter vliegt over de Peizerweering (waarnemer: Anne Diephuis).

Bij De Blauwvennen is weer een Draaihals te zien (waarnemer: Harm-Jan Kievit).

20 april: Een witte fase Sneeuwgans vliegt rond boven Berging Sandebuur.

In De Hoogema is nog steeds een Keep aanwezig (waarnemer en foto: Daniëlla van Gennep).

19 april: In Polder Roderwolde foerageert een groep van 37 Regenwulpen. In een stukje modder wordt een mooie prent van een Das aangetroffen. Een Oeverloper vliegt op. De Koereiger is nog steeds aanwezig in de Peizermade.

Een adulte Zeearend en een Reuzenstern vliegen over de Peizerweering (waarnemer: Leon Peters).

Een Paapje zingt langs de Drentse Dijk. Boven de Broekstukken roept een Raaf (zie foto) en tevens vliegen hier Regenwulpen, ook 37, dus wellicht dezelfde groep als hierboven? (waarnemer en foto: Marcel Post).

18 april: Tijdens een broedvogelinventarisatie in de Nieuwe Weering ziet een Otter in een sloot de waarnemer. Er is bijna een halve minuut oogcontact. Vrijwel direct na het onderduiken van de Otter vliegt een adulte Zeearend over. Elders paren 2 Scholeksters en wordt een vrouw Zomertaling door een man achtervolgt.

Een man en vrouw Zeearend vliegen over het Eelderdiep (waarnemer: Anne Diephuis).

17 april: Langs de Drentse Dijk foerageert een man Tapuit. In de Kokmeeuwenkolonie vliegen ook 2 Zwartkopmeeuwen rond. In een plas-dras gebiedje langs de Noorddijk zitten 3 Bosruiters (waarnemer: Tseard Mulder).

Ook langs de Drentse Dijk, is een Paapje te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).

16 april: De eerste Witwangstern is weer gearriveerd, bij de Zanddijk (waarnemer: Jacob Poortstra).

Bij een broedvogelinventarisatie wordt een paring gezien tussen Baardman en Baardvrouw. Een paartje Bruine Kiekendief krijgt het aan de stok met een mannelijke indringer. De 2 mannen vechten in de lucht en storten met ineengestrengeld neer tussen de rietkragen. Ook worden de eerste pullen Grauwe Gans gezien.

15 april: Een Kerkuil roept in De Hoogema. Hier is ook weer een Keep te zien (waarnemer: Jochem Duijts).

Een Klapekster zit in de Stenhorsten. In Polder Roderwolde foerageren zo’n 50 Kramsvogels. Bij Sandebuur zit een Rouwkwikstaart in een paardewei samen met 28 Regenwulpen. Bij de Zuidermaden vliegen een Kleine Plevier en een Reuzenstern over (waarnemer: Tseard Mulder).

Een Zeearend jaagt in De Blauwvennen (waarnemer: Jannes Aalders).

Ten westen van de Hooiweg hoempen 3 Roerdompen, ten oosten er van zelfs 7.

14 april: De eerste Visdief is gesignaleerd bij de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis)

Ook de eerste Grasmussen zijn gearriveerd bij Sandebuur (waarnemer en foto: Ane van Rees).

En het
eerste Paapje is gezien langs de
Drentse Dijk (waarnemer: Wilma van der Kraats).

Een Kleine Bonte Specht baltst in De Kleibosch. Hier zijn ook 2 Haviken te zien. Het gelach van 2 Groene Spechten is hier ook te horen net als de bescheiden zang van de Appelvink.  Een Sperwer vliegt over de Zuidermaden. Hier is ook een groep van 12 Reeën te zien.  

13 april: Er vliegt een Reuzenstern over De Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).

12 april: Bij Meerzicht zit een Keep op een voedertafel (waarnemer en foto: Daniëlla van Gennep).

Een Zeearend vliegt vanaf het Leekstermeer naar het Klein Waal (waarnemer: Ane van Rees).

Elders in De Onlanden zijn voor het eerst beelden gemaakt van een Bever bij daglicht (beelden: Virry Schaafsma).

11 april: In Polder Roderwolde zit een Bonte Strandloper in een weiland, vlakbij een Rouwkwikstaart. Een Sperwer vliegt langs het Hoge Bruggetje. In Willems’ Land foerageert een man Beflijster (waarnemer Tseard Mulder).

10 april: Ten noorden van de Onlandse Dijk jagen 2 vrouw Blauwe Kiekendieven. Rond de dijk hoempen 10 verschillende Roerdompen.

Tijdens een watervogeltelling rond het Eelderdiep worden maar liefst 60 Geoorde Futen gezien, vliegt een Kraanvogel over, zijn zowel een Pontische Meeuw als een Grote Mantelmeeuw aanwezig net als 3 Groenpootruiters (waarnemer: Jacob Poortstra).

In de middag vliegt een Zwarte Wouw over de Matslootpolder (waarnemer en foto: Jan Tuinstra).

9 april: Op het Leekstermeer is de Roodhalsfuut nog aanwezig. Een vrouw Sperwer rust in een wilgenbosje in De Blauwvennen. Even verderop rusten een Lepelaar en een paar Kleine Mantelmeeuw vlakbij elkaar zodat je mooi kunt zien hoe groot/klein ze zijn (zie foto). Hier vliegt ook een Witgatje op.

In De Hoogema, bij Meerzicht, zingt de eerste Gekraagde Roodstaart van het jaar (waarnemers: Jochem Duijts en Daniëlla van Gennep).

De eerste Gele Kwikstaart is gesignaleerd in de Westermade (waarnemer en foto: Gea Jansen).

8 april: Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in De Blauwvennen. Aan de oever van het Leekstermeer is een Bever aan het knagen geweest. De eerste Zwartkop van het seizoen is hier ook te zien. Een groep van 15 Lepelaars heeft hier de nacht doorgebracht. Op het Leekstermeer wordt een paartje Futen lastig gevallen door een Roodhalsfuut (zie foto). Vanuit de Noordslenk vliegt een IJsvogel het meer op. Langs de Hooiweg zingen de eerste Sprinkhaanzangers. In Polder Roderwolde foerageert een Waterpieper (zie foto).

Over de Onlandse Dijk vliegen 4 Witgatjes en een Visarend (waarnemer: Harry Westerhuis).

Ook in de omgeving van de Roderwolderdijk is een/zelfde Bever actief (waarnemer: Virry Schaafsma).

7 april: In de Zwarte Made hoempt een Roerdomp, voor zover bekend voor het eerst in dit gebied. Hier vliegt ook een (andere) man Roerdomp achter een vrouw aan. Een man Havik wordt verjaagd door een paar Zwarte Kraaien. Tijdens de vlucht van de Havik word de luchtverdediging van Tureluurs en Kieviten ook geactiveerd. Uiteindelijk zoekt de man Havik veiligheid door pontificaal tussen 2 poetsende Knobbelzwanen te gaan zitten. Langs de Noorddijk heeft een Blauwe Reiger een enorme Woelrat gevangen. Een Boerenzwaluw verkent mogelijke nestplaatsen onder de zuidelijke brug van het Eelderdiep.

6 april: De Geoorde Futen laten zich weer mooi zien op het Eelderdiep bij de Zanddijk (waarnemer en foto: Evert Dirks).

5 april: De eerste Boompieper laat zijn parachutezang horen in de Broekenweering (waarnemer en foto: Aaldrik Silius).

In de Peizerweering zit een Grote Mantelmeeuw (waarnemer: Anne Diephuis).

In de Matslootpolder is een Visarend te zien (waarnemer: Tseard Mulder).

In de Weeringsbroeken zit nog een Klapekster, in de Matslootpolder ploepen de Heikikkers (waarnemer: Jannes Aalders).

In de Broekenweering hangt ook nog een clubje van 12 Kramsvogels rond (waarnemer: Willy Sjaarda).

Langs de Madijk is een IJsvogel te zien (waarnemer: Ben Lubbers).

In De Kleibosch heeft zich weer een tapijt van Bosanemoontjes gevormd (waarnemer en foto: Gea Jansen).

4 april: Een Blauwe Kiekendief vliegt op het riet in Tussen de Slenken. Hier baltst ook een man Bruine Kiekendief, een andere man vliegt langs. Er zijn in het Matslootgebied 6 Roerdompen aan het hoempen. Ook Blauwborsten zijn opvallend veel te horen. Alleen al op het stukje Zanddijk tussen de Drentse Dijk en de Onlanderij zijn er al 6 te horen en te zien. actief.

3 april: De eerste Rietzanger is te horen langs de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).

2 april: Een cursus broedvogels tellen ten Noorden van het Leekstermeer wordt opgeleukt door een Otter die door de weide rent (waarnemer en foto: René Oosterhuis).

Helaas wordt er ook een dode Otter gevonden op de A7 (waarnemer: Evert-Jan Slot).

Dat is al de 2de Otter op de A7 in 2 week tijd (waarnemer: Frans Kruk).

De eerste Visarend van het jaar is te zien in De Blauwvennen (waarnemers: Thomas Wakker, foto: Jan Tuinstra).

In De Weeringsbroeken zit nog een Keep (waarnemer: Aart van der Spoel).

1 april: In Polder Lage Land zit een geringde Zwartkopmeeuw, een ander dan die van gisteren die ongeringd was (waarnemer: Tseard Mulder).

Boven het Langmameer baltst een man Bruine Kiekendief. Hier vliegt ook een paartje Bruine Kiekendief rond.

Bij de begraafplaats van Roderwolde is een Das actief, zie hier.

Bij het Peizerdiep is een groepje van 3 Otters te zien op een Wildcamera (waarnemer: Virry Schaafsma).


30 maart: Boven Polder Lage Land hebben 2 mannen Bruine Kiekendief het met elkaar aan de stok. In De Blauwvennen is er een vijandige overname: een Grauwe Gans wordt van het nest verjaagd door een paartje Grote Canadese Ganzen.

Een Rode Wouw vliegt laag over De Kleibosch richting het Noorden (waarnemer: Wilma van der Kraats).

27 maart: Langs het Eelderdiep jaagt een adulte Zeearend. Bij Het Beeld jaagt een vrouw Sperwer. Twee Lepelaars proberen de wind te trotseren boven de Zanddijk richting Noord (waarnemer: Jacob Poortstra).

Op de slaapplaats aan de Onlandse Dijk hebben 22 Blauwe Kiekendieven (waaronder 11 adulte man) en 11 Bruine Kiekendieven (waaronder 4 adulte man) de nacht doorgebracht. Hier hoempen ook 2 Roerdompen en zingen de Blauwborsten en Rietgorzen volop (waarnemer: Maarten Jansen).

Op het Eelderdiep drijft een paartje Grote Zaagbek. Bij het Langmameer is een Rotgans te zien en aan de Hamersweg een Kleine Rietgans (waarnemer: Tseard Mulder).

26 maart: Langs het Eelderdiep hoempen 3 Roerdompen. In de Weeringsbroeken zit een paartje Zomertaling en vliegen 3 Grutto’s over, hier zingen slechts 7 Veldleeuweriken en baltst maar 1 Kievit.  In de Peizerweering baltst een paartje Bruine Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).

Langs de Noorddijk zingen opvallend veel vroege Fitissen (waarnemer: Evert-Jan Slot).

24 maart: Bij een broedvogelinventarisatie in De Hoogema wordt een eerste Fitis van het seizoen gehoord. Ook is hier een Kerkuil te zien en is een Sperwer weer op mussenjacht (waarnemers: Jochem Duijts en Daniëlla van Gennep).

Boven de Zuidermaden jaagt een Sperwer. In De Kleibosch kekkert een Havik. Hier zingt ook een Vuurgoudhaan.

In de middag vliegt een 2de kalenderjaar Zeearend boven Polder Roderwolde. Als deze boven Sandebuur is gekomen krijgt deze het aan de stok met 2 adulte Zeearenden, wat een spectaculair gezicht is, zeker ook omdat er klepperende Ooievaars op de voorgrond verschijnen. De subadult druipt af richting Blauwvennen en wordt dan ondertussen gepest door een Zwarte Kraai, Kokmeeuwen en een adulte vrouw Havik. Het lijkt er op dat de Zeearend geringd (en gezenderd?) is (zie foto). Boven de Blauwvennen baltst ook een paar Bruine Kiekendief.

In Berging Sandebuur zijn verscheidene Grijze Zandbijen actief met nestjes bouwen (zie foto).

Er bloeien ook al weer Bosanemomen in De Kleibosch, net als Gevlekt Longkruid. Bij het Leekstermeer bloeit Gewoon Speenkruid en Paardenbloemen.

23 maart: Een Rode Wouw vliegt boven de Noorddijk. Boven het Matslootgebied baltsen 3 paar Bruine Kiekendieven (waarnemer en foto’s: Ane van Rees).

20 maart: Een Hermelijn laat zich weer eens mooi bekijken (waarnemer en foto: Ane van Rees).

19 maart: In De Kleibosch zoemt het van de honderden zingende en murmelende Koperwieken. Ook is hier een Havik actief., kleppert er een Ooievaar en  zijn een Goudvink en Appelvink te horen.

Langs de Zanddijk is een groep van 10 Watersnippen te zien. Elders langs het Eelderdiep is er ook al eentje aan het “mekkeren” en “kloktikken” (waarnemer: Frans Tijsterman).

Ook de eerste Zomertalingen zijn gesignaleerd (waarnemer: Jannes Aalders).

18 maart: Bij een broedvogelinventarisatie in het Matslootgebied wordt een eerste nest van de Grauwe Gans aangetroffen, met 4 eieren. Vlak voor zonsopkomst vliegen er wel honderdduizend Spreeuwen weg uit De Onlanden, ook 9 Waterpiepers hebben hier de nacht doorgebracht. De eerste (5) Blauwborsten zijn aan het zingen net als de eerste Tjiftjaffen en …HOEMP: ook 3 Roerdompen roeren zich met de “zang”, daarnaast vliegen er ook nog eens 2 op. Er vliegen 4 Wilde Zwanen op van een Zandgat, waaronder 1 onvolwassen exemplaar. Een man Bruine Kiekendief is aan het baltsen. Uit een bosje vliegen 3 Houtsnippen op. Erg merkwaardig is de Turkse Tortel, midden in het moeras. Uit Polder Lage Land vloog een mogelijke Chinese Kraanvogel op richting Noord.

17 maart: Bij de brug van de Zanddijk rusten een 30-tal Grutto’s en enkele Tureluurs (waarnemer: Harry Westerhuis).

In de Peizerweering zwemt ook al een Geoorde Fuut en staan er 7 Lepelaars te rusten. Verder hangen hier ook 2 Grote Mantelmeeuwen rond. Een adulte vrouw Havik is op jacht net als een vrouw Bruine Kiekendief. Een Waterral krijst en overal zingen Rietgorzen. Ook 2 Roodborsttapuiten laten hun liedje al weer horen (waarnemer: Jacob Poortstra).

De eerste Blauwborsten laten zich horen bij het Noordelijke Eelderdiep (waarnemers: Roel Rijskamp en Frans Tijsterman).

15 maart: Een Houtsnip vliegt op uit de Nieuwe Weering.

Op de nestpaal bij Meerzicht maakt een vrouw Nijlgans luid kenbaar een ei te hebben gelegd (waarnemer: Jochem Duijts).

De Kokmeeuwen zijn vandaag ook, alsof op afspraak, samen gearriveerd op de kolonieplaats (waarnemer: Harry Westerhuis).

13 maart: In De Middelvennen staan nu 10 Lepelaars (waarnemer: Geert Wolters).

Tegen zonsondergang zijn er weer spectaculaire wolken van tienduizenden Spreeuwen te zien in de omgeving Drentse Dijk/Zanddijk (waarnemer en foto: Gea Jansen).

12 maart: In De Jarrens rusten 5 Lepelaars (waarnemer: Geert Wolters).

In de Matslootpolder vliegen 2 Slechtvalken (waarnemer: Jannes Aalders).

11 maart: In De Hoogema laat een groep van ongeveer 200 Waterpiepers zich door een Torenvalk de lucht in jagen.

Op de slaapplaats vallen 16 Blauwe Kiekendieven, waaronder 9 adulte mannen, en 5 Bruine Kiekendieven, waaronder de eerste adulte man van het jaar, in. Er vliegen ook zo’n 70 Grote Zilverreigers over en een Lepelaar. Vanuit het riet klinkt ook geknor en gepiep van Waterrallen (waarnemers: Maarten Jansen en Jannes Aalders).

Een Klapekster verplaatst
zich tussen de toppen van struiken aan de Zanddijk. In de slenk bij de
Mijmerbank rusten 21 Lepelaars. Een Zeearend vliegt aan de westkant van
het Leekstermeer richting het westen. Vanaf het Hoge bruggetje is een vrouw Nonnetje te zien. In het Matslootgebied
is vanaf de Roderwolderdijk een paartje Grote
Zaagbek
te zien.  Op 2 plekken in het
Matslootgebied is een IJsvogel te
zien (waarnemer: Rachel van Werven).

9 maart: Een Lepelaar vliegt over het Leekstermeer richting Noord (waarnemer: Jochem Duijts).

Bij het Hoge Bruggetje zwemt een Otter in de slenk. Over het Matslootgebied komen nu 4 Lepelaars overvliegen. In de Schipsloot zwemt een paartje Grote Zaagbek (waarnemer: Rachel van Werven

8 maart: In De Blauwvennen vliegt een Watersnip voorbij. In De Hoogema jaagt een Sperwer op de Huismussen (waarnemer en foto: Daniëlla van Gennep).

5 maart: Ook vandaag was de Koereiger weer aanwezig bij Peizermade en laat nu zijn andere kant zien (waarnemer en foto: Jeroen Veenstra).

Een Zeearend zorgt voor paniek onder de ganzen in de Peizermaden (waarnemer: Harry Westerhuis).

4 maart: In het bos van de Lettelberter Petten kekkert een Havik. Hier miegelt het ook met honderden Sijsjes. Op één plek in het bos roept een Matkop, op een andere plek zingt een Matkop.

Een man Slechtvalk zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast in het Matslootgebied.

De eerste Grutto’s zijn ook gesignaleerd in De Onlanden, laat het voorjaar maar beginnen! (waarnemer: Harry Westerhuis).

3 maart: Bij het Mijmerbankje flits een Hermelijn langs (waarnemer: Jaap van Rosbeek).

Ook aan de Zanddijk laat een Hermelijn zich mooi zien (waarnemer en foto: Jan van der Velde)

2 maart: Een Hermelijn die al een zomervacht begint te krijgen huppelt over de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).

In de Matslootpolder vliegen 2 Slechtvalken bij het Hoge Bruggetje.  Hier vliegt ook een Lepelaar over. Boven de Blauwvennen zijn 2 Blauwe Kiekendieven en een Ruigpootbuizerd actief. Een onvolwassen Zeearend vliegt over de Weeringsbroeken (waarnemer: Jannes Aalders).

Op de slaapplaatsen vallen 27 Blauwe Kiekendieven en 5 Bruine Kiekendieven in. In de buurt overnachten ook 80 Graspiepers en 30 Waterpiepers. Een vrouw Havik jaagt ook in het gebied (waarnemers: Maarten Jansen en Jannes Aalders).

1 maart: Bij Sandebuur is een paartje Goudvinken aan het scharrelen in de houtwal. Hier vliegen ook 2 Watersnippen op (waarnemer: Herman Sips).

Verder is de Koereiger nog steeds aanwezig (waarnemer: Gineke Anna van Pelt).


28 februari: De Koereiger is weer te zien op dezelfde plek. Boven de Peizerweering zijn een Grote Mantelmeeuw en een Kleine Mantelmeeuw te zien (waarnemer: Jacob Poortstra). 

Een Lepelaar vliegt op van De Blauwvennen. Op de Zuidermaden drijven 5 Grote Zaagbekken, bij de Bommelier vliegt een IJsvogel over het Peizerdiep. Een Vuurgoudhaantje scharrelt in een broekbosje in de Broekenweering (waarnemer: Rachel van Werven).

In De Hoogema steekt een Hermelijn in winterkleed de weg over, maar schrikt van een passerende auto en springt daarom de sloot in om weg te zwemmen van het gevaar (waarnemer: Jochem Duijts).

27 februari: Tussen de Bruilweering en de Madijk staat een Koereiger in de wei (waarnemer en foto: Frans Kromme).

26 februari: In De Kleibosch zingt een Sijsje. In een weiland zitten zo;’n
100 Koperwieken en tientallen Kramsvogels en Spreeuwen te foerageren. Ook zingt er een Staartmeesje en de Vinken
zijn qua zang ook helemaal los.

22 februari: Twee Lepelaars vliegen over de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).

14 februari: Een Zeearend komt aanvliegen vanaf De Kleibosch met een prooi en gaat richting Roden. Een tweede Zeearend doet langs de weg Roden-Peize een poging Kokmeeuwen te vangen, maar geeft het op en vliegt ook weg richting Roden (waarnemer: Ingeborg Luiken).

Op de slaapplaats vallen 37 Blauwe Kiekendieven in, waaronder 19 adulte mannen, en 8 Bruine Kiekendieven (allen vrouwkleed).  In de Matslootpolder zit een paartje Slechtvalken in een hoogspanningsmast (waarnemer: Maarten Jansen).

13 februari: Langs de Noorddijk zijn weer 5 Wilde Zwanen te zien. In de
Weeringsbroeken zit een Klapekster op
de uitkijk (waarnemer: Jacob Poortstra).

12 februari: In De Kleibosch zingt een Grote Lijster. Ook kekkert hier een Havik. Op de Zuidermaden zwemmen 4 Grote Zaagbekken, waarvan 1 vrouw.

Bij Leutingewolde lopen 6 mannen Fazant door de weide. Langs het fietspad bij De Bolmert is een Hermelijn in winterkleed te zien (waarnemer en foto: Cor Smits).

Veldleeuweriken zingen weer in de Broekstukken. Hier vliegt ook een Rode Wouw over (waarnemer: Tseard Mulder).

In de Broekenweering zitten 3 Hanen te kraaien in het riet (waarnemer: Jannes Aalders).

10 februari: Bij het Mijmerbankje zijn nu 2 paar Nonnetjes te zien. Één van de mannen vangt een forse vis (zie foto). Ook vliegt hier een Roerdomp op die aan de andere kant van de Hooiweg landt. Bij het Hoge Bruggetje zwemt een man Grote Zaagbek (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

9 februari: Bij het Mijmerbankje is een man Nonnetje te zien.

8 februari: In de Peizerweering zitten 2 Waterpiepers in een struik. In de Matslootpolder zit een paartje Slechtvalk in een hoogspanningsmast.

In de slenk bij het Mijmerbankje zitten 4 Nonnetjes, waarvan 3 man (waarnemer: Rachel van Werven).

Op het zuidelijke Eelderdiep dobberen 2 mannen Grote Zaagbek (waarnemer: Mayan van
Teerns).

5 februari: In Polder Roderwolde zitten een aantal (minimaal 6) Barmsijzen tussen de Sijsjes te snoepen uit de Elzenpropjes.

4 februari: Een Ransuil zit in een conifeer in De Hoogema. Een Sperwer heeft hier een Koolmees geslagen. Hier zingt ook een Heggenmus. Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt rond de Matsloot.

Bij Meerzicht vliegt een Havik weg (waarnemer: Jochem Duijts).

Langs de Noorddijk zijn 6 Wilde Zwanen te zien, 2 paartjes en een ouder met juveniel, dus de andere ouder was niet in beeld. Langs de Drentse Dijk is een vrouw Roodborsttapuit te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).

3 februari: Bij de kijkhut in de Lettelberter Petten zijn 4 Grote Zaagbekken (zie foto van Ane van Rees) en een man Pijlstaart te zien.  Een Sperwer jaagt in de Blauwvennen. In het noorden van De Kleibosch kekkert een Havik, in het uiterste zuiden zit een Sperwer op een paaltje. Elders in het bos zijn 4 Goudvinken te zien (waaronder 1 vrouw) en een Vuurgoudhaan. In de Zuidermaden staat een Vos op de dijk.

1 februari: In De Hoogema zit een Ransuil in een boom te rusten (waarnemer en foto: Jochem Duijts)


29 januari: Een IJsvogel is aan het vissen in een sloot bij Meerzicht. Een paartje Torenvalken verkent een Ooievaarspaal op geschiktheid (waarnemer: Jochem Duijts)

28 januari: Een Havik is aan het kekkeren in De Kleibosch. Hier zwerven ook groepjes Goudhaantjes door de boomtoppen.

In de avond vallen er 22 Blauwe Kiekendieven (9 adulte mannen, 2 adulte vrouw, rest ringstaart) en 6 Bruine Kiekendieven (3 adulte vrouw, 2 2de kalenenderjaar vrouw en een “vrouwkleed”) in op de slaapplaats. In de buurt jaagt ook een Slechtvalk die uiteindelijk gaat rusten in een hoogspanningsmast (waarnemers: Maarten Jansen en Jannes Aalders).

27 januari: In een struikje langs het Eelderdiep in de Zwarte Made scharrelt en roept een Tjiftjaf. Bij De Horst vliegt een IJsvogel over hetzelfde diepje en halverwege duikt een Dodaars. Bij de petgaten aan de Noorddijk zijn nog steeds de 5 Wilde Zwanen te zien.

Pechvogel en geluksvis: noordelijker langs het Eelderdiep vangt een Grote Zilverreiger in één hap een vis en een tak. Als de vogel zijn kop terug trekt, schuift de tak de vis weer uit de snavel (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

26 januari: In de Schelfhorst zit een paartje Grote Zaagbek (zie foto vrouwtje). Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep dobbert en duikt een groep van 21 Tafeleenden. Een Ooievaar vliegt op uit de Weeringsbroeken. Langs het Eelderdiep jagen 3 vrouwkleed Bruine Kiekendieven. Een Grote Mantelmeeuw landt op het Eelderdiep. Bij de vistrap ligt een verse Otter spraint. In Willems’ Land jaagt een man Blauwe Kiekendief. Ten zuiden van de Matsloot wordt een vrouw Blauwe Kiekendief verjaagd door 2 Zwarte Kraaien. In Polder Roderwolde zitten 93 Roeken, 22 Kauwen, een paar honderd Spreeuwen, 17 Holenduiven en duizenden Brand-en Kolganzen. Bij het Mijmerbankje zit een paar Grote Zaagbek in de Midslenk. Een man Nonnetje zwemt tussen de honderden Smienten in De Blauwvennen. In de Noordslenk vliegt een vrouw Nonnetje op.

Een Zeearend vliegt over Matslootpolder. Langs de Onlandse Dijk zit een Klapekster op de uitkijk (waarnemer: Jannes Aalders).

In de Blauwvennen is een IJsvogeltje te zien (waarnemer: Rachel van Werven).

25 januari: Langs de Noorddijk zitten weer 5 Wilde Zwanen (1 juveniel) en hier jaagt ook een man Sperwer. Langs het Eelderdiep jagen een vrouw Bruine Kiekendief en een Blauwe Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).

24 januari: Een Ooievaar is aan het “stalken” in de Snegelstukken. Een man Blauwe Kiekendief jaagt op een Gras/waterpieper die maar ternauwernood ontkomt in de Zwarte Made. Een Klapekster zit op de uitkijk in een struik in de Peizerweering. Ten zuiden van de Noorddijk zitten twee volwassen en een juveniel Wilde Zwaan in een petgat. Ten noorden van de Noorddijk zitten nog twee adulte Wilde Zwanen in een petgat. Ten zuiden van de Matsloot jaagt ook een man Blauwe Kiekendief. Een Ruigpootbuizerd zit in een struikje. Bij het Groot Waal heeft een Raaf het voorzien op een Buizerd.

Elders langs de Drentse Dijk staat ook een Ooievaar. Bij de ecologische verbindingszone drijft een paartje Grote Zaagbek op de plasjes (waarnemer: Frans Tijsterman).

23 januari: Een Steenmarter rent in het donker over de weg in Polder Lage Land (waarnemer: Marjan Feith).

In de Matslootpolder rust een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Anne Diephuis).

22 januari: Een Waterral laat zich mooi bekijken terwijl deze door het Riet klautert (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

21 januari: In De Hoogema scharrelt een Vuurgoudhaantje (waarnemer: Jochem Duijts).

In de ochtend verlaten 19350 Stormmeeuwen, 6750 Kokmeeuwen, 200 Zilvermeeuwen, 3 Grote Mantelmeeuwen en een Pontische Meeuw hun slaapplaats  op het Leekstermeer (waarnemer: René Oosterhuis).

Een Roerdomp vliegt over het Eelderdiep, een Zeearend vliegt over de Broekenweering (waarnemer: Ingeborg Luijken).

In de Matslootpolder zijn een Ruigpootbuizerd en een Klapekster te zien (Waarnemer: Jannes Aalders).

In Polder Vredewold zijn vandaag maar liefst 4 (!) Vossen te zien. Een Nonnetje zwemt in de Zuidslenk (waarnemer en fotor: Ane van Rees).

20 januari: In De Kleibosch vliegen grote groepen wintervogels rond met onder andere Koperwiek, Kramsvogel en Sijs. Ook scharrelen er Vuurgoudhaantjes, Goudhaantjes en  Staartmezen in de struiken en zijn er meerdere Goudvinken te zien en te horen (waarnemer: Erick Turksema).

Tussen de lijsters daar zit ook een Groene Specht. Verder is het opvallend te noemen dat er 5 Blauwe Reigers (los van elkaar) in het bos, foerageren (onder de bomen en tussen de struiken langs plasjes).

19 januari: Een vrouw Sperwer begint de dag goed met het vangen van een Koolmees in De Hoogema (waarnemer: Jochem Duijts).

18 januari: In Polder Vredewold vliegen 2 adulte Zeearenden, op de grond lopen 2 Vossen (waarnemer en foto’s: Ane van Rees).

17 januari: In de Stenhorsten zit een Vuurgoudhaan. Hier foerageren ook zo’n 40 Holenduiven (waarnemer: Tseard Mulder).

Bij de Zandgaten in het Matslootgebied zit een paartje Slechtvalken in een hoogspanningsmast (waarnemer: Aart van der Spoel).

16 januari: Ergens in De Onlanden wordt een dode Otter aangetroffen met een klem om de nek. Er is een vermoeden van stroperij.

15 januari: Aan een sloot bij Meerzicht zitten 2 IJsvogels (waarnemer: Jochem Duijts)

11 januari: Een Raaf vliegt met iets in de snavel weg vanuit de Bommelier naar De Kleibosch. In Polder Vredewold jaagt een Zeearend op de vele aanwezige eenden en poseert daarna voor de Martinitoren. In de Lettelberter Petten komen de Rode Kelkzwammen al weer op (waarnemer en foto’ s: Frans Kromme).

10 januari: In de Weeringsbroeken zitten 3 Wilde Zwanen. In de Peizerweering zijn een Grote Mantelmeeuw, een Pontische Meeuw en 10 Tafeleenden te zien (waarnemer: Tseard Mulder).

9 januari: In De Hoogema heeft een Sperwer een Stadsduif geslagen (waarnemer: Jochem Duijts).

In de Peizerweering is een Klapekster te zien (waarnemer: Ingeborg Luiken).

8 januari: Op de slaapplaats van kiekendieven vallen 21 Blauwe Kiekendieven (waarvan 9 adulte mannen) en 9 vrouw Bruine Kiekendieven (waarvan 5 adult).  In de buurt is ook de slaapplaats voor een slordige 60 Waterpiepers. Verder wordt in dat gebied een adulte vrouw Havik gebombardeerd door een paartje Slechtvalken. Bij het Groot Waal is een man Havik actief. Een Otter zwemt bij het Hoge Bruggetje. Ten zuiden van de Matsloot zit een Klapekster in een struik. Ook vliegt een Ooievaar over. In de slenk zwemmen 5 Grote Zaagbekken (waarnemers: Maarten Jansen en Jannes Aalders).

Ten noorden van de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zwemt een paartje Grote Zaagbek. Ten zuiden daar zwemt een paar Wilde Zwanen met jong (waarnemer: Jacob Poortstra).

7 januari: Bij Meerzicht worden de resten van een maaltijd gevonden die de Otter daar heeft genuttigd (waarnemer: Jochem Duijts).

6 januari: Een vrouw Sperwer neemt even jaagpauze in een struik bij Meerzicht (waarnemer en foto: Daniëlla van Gennep).

Twee mannen Blauwe Kiekendief jagen in de Matslootpolder (waarnemer: Rachel van Werven).

In Polder Vredewold foerageren 20 Waterpiepers. In de Lettelberter Petten vliegt een Houtsnip op.

5 januari: Langs het Eelderdiep jagen 3 Bruine Kiekendieven (waarnemer: Anne Diephuis).

Bij de Noordslenk jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Jannes Aalders).

Ten noorden van de Onlandse Dijk jaagt ook een Bruine Kiekendief (waarnemer: Ingeborg Luijken).

Bij het Hoge Bruggetje jaagt een Blauwe Kiekendief (ringstaart).

4 januari: Een nagekomen waarneming: aan de Woudrustlaan is een ring gevonden van een in 2021 geboren en geringde Kerkuil uit Laren (waarnemers: Edda Kammenga en Ed Nijhof).

3 januari: Een man Fazant zit bovenin een boom aan de Woudrustlaan.

Langs de Hooiweg zitten 3 Kleine Rietganzen . In Polder Roderwolde foerageren 18 Wulpen. Een Ruigpootbuizerd jaagt in de Matslootpolder. Bij het Eelderdiep vliegen 3 Witgatjes op (waarnemer: Tseard Mulder).

2 januari: In de Peizerweering jagen een Sperwer, een vrouw Bruine Kiekendief en een vrouw Blauwe Kiekendief. Ook plingen hier 2 Baardmannetjes (waarnemer: Jacob Poortstra).

groen

30 december. Wilde Zwaan. Foto: Jacob Poortstra.
25 december. Witkopstaartmees. Foto: Michel Wijnhold.
25 december. Hermelijn met prooi. Foto: Douwe Klijnstra.
20 december. Spreeuwennest met deken van guano. Foto: Jochem Duijts.
19 december. Bunzing. Foto: Douwe Klijnstra.

14 december. Wasbeerhond. Foto: Ursula Cos.
15 december. Zeearendpaar. Foto: Luc Middendorp.
12 december. Hermelijn. Foto: Mariska Bogema.
11 december. Grote Barmsijzen. Foto: Mariska Bogema.
8 december. Kerkuil. Foto: Mariska Bogema.
25 november. Grote Barmsijsjes. FOto: Douwe Klijnstra).
22 november. Dode Otter. Foto: Jochem Duijts.
21 november. Afwijkende Spreeuw. Foto Ane van Rees.
9 november. Zeearenden met nesteldrang. Foto: Frans Kromme.
26 september: Grijze Wouw met jeuk. Foto: Gerard Doldersum.
12 oktober. Slechtvalk. Foto: Frans Kromme.
30 septmeber. Hermelijn. Foto: Jans Weijers.
30 september. Koereiger. Foto: Cor Smits.
29 september. Boomkruiper. Foto: Jochem Duijts.
26 september. Koereigers. Foto: Jeroen Veenstra.
24 september. Zwarte Zwaan. Foto: Marco Spoor.

24 september. Zwarte Zwaan. Foto: Marco Spoor.

24 september. Heilige Ibis. Foto: Jeroen Veenstra.
16 september. Casarca’s. Foto: Willem Hovinga.
7 september. Das. Foto: Petra Hoogstraaten-Schut.
1 september. Blauwe Knoop. Foto: Frans Kromme.
27 augustus. Bever. Jan van der Velde.
16 augustus. Wespspin. Foto: Janet Busscher).
28 juli. Windepijlstaart. Foto: Jacob Poortstra.
25 juli. Zeearenden. Foto: Wim Pot.
16 juli. Aardmuis. Foto; Jan van der Velde.
5 juli. Lepelaars. Foto: Jan van der Velde.
21 juni. Zwarte Ooievaar. Foto: Frans Kromme.

Plaats voor afbeeldingen hier…

19 juni. Witwangstern. Foto: Frans Kromme.
29 mei: Blauw Trechtertje. Foto: Piet Bijma.
29 mei. Roerdomp. Foto: Ane van Rees.
21 mei. Koninginnepage. Foto: Bertus van der Velde.
17 mei. Glassnijder. Foto: Martin Kroes.

17 mei. Glassnijder. Foto: Martin Kroes.

17 mei. Roerdomp. Foto: Ane van Rees.
13 mei. Moerasandijvie. Foto: Michel Wijnhold.
10 mei. Geroofd ei Bruine Kiekendief. Foto: Michel Wijnhold.
9 mei. Dooiergele mestzwam. Foto: Michel Wijnhold.
7 mei. Smelleken. Foto: Michel Wijnhold.
5 mei. Lissnuitkevers. Foto: Jacob Poortstra.
4 mei. Ruimen vogelgriepslachtoffers. Foto: Aly Sparreboom.
30 april. Beflijster. Foto: Jeroen Haze.
27 april. Draaihals. Foto: Frans Kromme.
27 april. Heilige Ibis. Foto: Frans Kromme.
23 april. Koereigers. Foto: Monique de Lange.
22 april. Steltkluut. Foto: Jannie Schoonveld.
20 april. Keep. Foto: Daniella van Gennep.
19 april. Raaf. Foto: Marcel Post.
14 april. Grasmus. Foto: Ane van Rees.
12 april. Bever bij daglicht. Foto: Virry Schaafsma.
12 april. Keep. Foto: Daniella van Gennep.
10 april. Zwarte Wouw. Foto: Jan Tuinstra.
9 april. Gele Kwikstaart. Foto: Gea Jansen.
9 april. Lepelaar, Kleine Mantelmeeuwen, Grauwe/Grote Canadese Ganzen. Foto: Michel Wijnhold.
8 april. Waterpieper. Foto: Michel Wijnhold.
8 april. Roodhalsfuut en Fuut. Foto: Michel Wijnhold.
6 april. Geoorde Futen. Foto: Evert Dirks.
5 april. Boompieper. Foto: Aaldrik Silius.
5 april. Bosanemoon. Foto: Gea Jansen.
2 april. Visarend. Foto: Jan Tuinstra.
2 april. Otter. Foto: René Oosterhuis.
24 maart. Zeearend. Foto Michel Wijnhold.
24 maart. Grijze Zandbij. Foto: Michel Wijnhold.
24 maart. Gevlekt Longkruid. Foto: Michel Wijnhold.
23 maart. Bruine Kiekendief. Foto: Ane van Rees.
23 maart. Rode Wouw. Foto: Ane van Rees.
20 maart. Hermelijn. Foto: Ane van Rees.
13 maart. Spreeuwen. Foto: Gea Jansen.
8 maart. Sperwer. Foto: Daniella van Gennep.
5 maart. Koereiger. Foto: Jeroen Veenstra.
3 maart. Hermelijn. Foto: Jan van der Velde.
27 februari. Koereiger. Foto: Frans Kromme.
12 februari. Fazanten. Foto: Cor Smits.
10 februari. Non met vis. Foto: Jeroen Haze.
2 februari. Grote Zaagbek. Foto: Ane van Rees.
1 februari. Ransuil. Foto: Jochem Duijts.
27 januari. Grote Zilverreiger als het nog meezit. Foto: Jeroen Haze.
26 januari. Grote Zaagbek vrouw. Foto: Michel Wijnhold.
22 januari. Waterral. Foto: Jeroen Haze.
21 januari. Nonnetje. Foto: Ane van Rees.
18 januari: Zeearend. Foto: Ane van Rees.
18 januari. Vos. Foto: Ane van Rees.
16 januari. Otter met klem. Foto: Michel Wijnhold.
11 januari. Rode Kelkzwam. Foto: Frans Kromme.
11 januari. Zeearend bie Stad. Foto: Frans Kromme.
6 januari. Sperwer. Foto: Daniella van Gennep.

Nieuwsbrief

E-mailadres *

Social media

  • Opent in een nieuwe tab
  • Opent in een nieuwe tab
  • Opent in een nieuwe tab

Onlander worden!

Wilt u o