Waarnemingen 2023

Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz.
of van zaken in het Onlandengebied die u opvallen kunt u doorgeven aan
de Wetlandwacht Michel Wijnhold (m.wijnhold@deonlanden.nl).
Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:  soort(en), aantal, plaats, datum, bijzonderheden.
Een
(digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom.
Deze gebruiken we ook voor communicatie-uitingen van de stichting,
bijvoorbeeld in onze nieuwsbrief (altijd met vermelding van fotograaf).
Vergeet dus niet uw naam erbij te vermelden.

29 januari: Een IJsvogel is aan het vissen in een sloot bij Meerzicht. Een paartje Torenvalken verkent een Ooievaarspaal op geschiktheid (waarnemer: Jochem Duijts)

28 januari: Een Havik is aan het kekkeren in De Kleibosch. Hier zwerven ook groepjes Goudhaantjes door de boomtoppen.

In de avond vallen er 22 Blauwe Kiekendieven (9 adulte mannen, 2 adulte vrouw, rest ringstaart) en 6 Bruine Kiekendieven (3 adulte vrouw, 2 2de kalenenderjaar vrouw en een “vrouwkleed”) in op de slaapplaats. In de buurt jaagt ook een Slechtvalk die uiteindelijk gaat rusten in een hoogspanningsmast (waarnemers: Maarten Jansen en Jannes Aalders).

27 januari: In een struikje langs het Eelderdiep in de Zwarte Made scharrelt en roept een Tjiftjaf. Bij De Horst vliegt een IJsvogel over hetzelfde diepje en halverwege duikt een Dodaars. Bij de petgaten aan de Noorddijk zijn nog steeds de 5 Wilde Zwanen te zien.

Pechvogel en geluksvis: noordelijker langs het Eelderdiep vangt een Grote Zilverreiger in één hap een vis en een tak. Als de vogel zijn kop terug trekt, schuift de tak de vis weer uit de snavel (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

26 januari: In de Schelfhorst zit een paartje Grote Zaagbek (zie foto vrouwtje). Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep dobbert en duikt een groep van 21 Tafeleenden. Een Ooievaar vliegt op uit de Weeringsbroeken. Langs het Eelderdiep jagen 3 vrouwkleed Bruine Kiekendieven. Een Grote Mantelmeeuw landt op het Eelderdiep. Bij de vistrap ligt een verse Otter spraint. In Willems’ Land jaagt een man Blauwe Kiekendief. Ten zuiden van de Matsloot wordt een vrouw Blauwe Kiekendief verjaagd door 2 Zwarte Kraaien. In Polder Roderwolde zitten 93 Roeken, 22 Kauwen, een paar honderd Spreeuwen, 17 Holenduiven en duizenden Brand-en Kolganzen. Bij het Mijmerbankje zit een paar Grote Zaagbek in de Midslenk. Een man Nonnetje zwemt tussen de honderden Smienten in De Blauwvennen. In de Noordslenk vliegt een vrouw Nonnetje op.

Een Zeearend vliegt over Matslootpolder. Langs de Onlandse Dijk zit een Klapekster op de uitkijk (waarnemer: Jannes Aalders).

In de Blauwvennen is een IJsvogeltje te zien (waarnemer: Rachel van Werven).

25 januari: Langs de Noorddijk zitten weer 5 Wilde Zwanen (1 juveniel) en hier jaagt ook een man Sperwer. Langs het Eelderdiep jagen een vrouw Bruine Kiekendief en een Blauwe Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).

24 januari: Een Ooievaar is aan het “stalken” in de Snegelstukken. Een man Blauwe Kiekendief jaagt op een Gras/waterpieper die maar ternauwernood ontkomt in de Zwarte Made. Een Klapekster zit op de uitkijk in een struik in de Peizerweering. Ten zuiden van de Noorddijk zitten twee volwassen en een juveniel Wilde Zwaan in een petgat. Ten noorden van de Noorddijk zitten nog twee adulte Wilde Zwanen in een petgat. Ten zuiden van de Matsloot jaagt ook een man Blauwe Kiekendief. Een Ruigpootbuizerd zit in een struikje. Bij het Groot Waal heeft een Raaf het voorzien op een Buizerd.

Elders langs de Drentse Dijk staat ook een Ooievaar. Bij de ecologische verbindingszone drijft een paartje Grote Zaagbek op de plasjes (waarnemer: Frans Tijsterman).

23 januari: Een Steenmarter rent in het donker over de weg in Polder Lage Land (waarnemer: Marjan Feith).

In de Matslootpolder rust een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Anne Diephuis).

22 januari: Een Waterral laat zich mooi bekijken terwijl deze door het Riet klautert (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

21 januari: In De Hoogema scharrelt een Vuurgoudhaantje (waarnemer: Jochem Duijts).

In de ochtend verlaten 19350 Stormmeeuwen, 6750 Kokmeeuwen, 200 Zilvermeeuwen, 3 Grote Mantelmeeuwen en een Pontische Meeuw hun slaapplaats  op het Leekstermeer (waarnemer: René Oosterhuis).

Een Roerdomp vliegt over het Eelderdiep, een Zeearend vliegt over de Broekenweering (waarnemer: Ingeborg Luijken).

In de Matslootpolder zijn een Ruigpootbuizerd en een Klapekster te zien (Waarnemer: Jannes Aalders).

In Polder Vredewold zijn vandaag maar liefst 4 (!) Vossen te zien. Een Nonnetje zwemt in de Zuidslenk (waarnemer en fotor: Ane van Rees).

20 januari: In De Kleibosch vliegen grote groepen wintervogels rond met onder andere Koperwiek, Kramsvogel en Sijs. Ook scharrelen er Vuurgoudhaantjes, Goudhaantjes en  Staartmezen in de struiken en zijn er meerdere Goudvinken te zien en te horen (waarnemer: Erick Turksema).

Tussen de lijsters daar zit ook een Groene Specht. Verder is het opvallend te noemen dat er 5 Blauwe Reigers (los van elkaar) in het bos, foerageren (onder de bomen en tussen de struiken langs plasjes).

19 januari: Een vrouw Sperwer begint de dag goed met het vangen van een Koolmees in De Hoogema (waarnemer: Jochem Duijts).

18 januari: In Polder Vredewold vliegen 2 adulte Zeearenden, op de grond lopen 2 Vossen (waarnemer en foto’s: Ane van Rees).

17 januari: In de Stenhorsten zit een Vuurgoudhaan. Hier foerageren ook zo’n 40 Holenduiven (waarnemer: Tseard Mulder).

Bij de Zandgaten in het Matslootgebied zit een paartje Slechtvalken in een hoogspanningsmast (waarnemer: Aart van der Spoel).

16 januari: Ergens in De Onlanden wordt een dode Otter aangetroffen met een klem om de nek. Er is een vermoeden van stroperij.

15 januari: Aan een sloot bij Meerzicht zitten 2 IJsvogels (waarnemer: Jochem Duijts)

11 januari: Een Raaf vliegt met iets in de snavel weg vanuit de Bommelier naar De Kleibosch. In Polder Vredewold jaagt een Zeearend op de vele aanwezige eenden en poseert daarna voor de Martinitoren. In de Lettelberter Petten komen de Rode Kelkzwammen al weer op (waarnemer en foto’ s: Frans Kromme).

10 januari: In de Weeringsbroeken zitten 3 Wilde Zwanen. In de Peizerweering zijn een Grote Mantelmeeuw, een Pontische Meeuw en 10 Tafeleenden te zien (waarnemer: Tseard Mulder).

9 januari: In De Hoogema heeft een Sperwer een Stadsduif geslagen (waarnemer: Jochem Duijts).

In de Peizerweering is een Klapekster te zien (waarnemer: Ingeborg Luiken).

8 januari: Op de slaapplaats van kiekendieven vallen 21 Blauwe Kiekendieven (waarvan 9 adulte mannen) en 9 vrouw Bruine Kiekendieven (waarvan 5 adult).  In de buurt is ook de slaapplaats voor een slordige 60 Waterpiepers. Verder wordt in dat gebied een adulte vrouw Havik gebombardeerd door een paartje Slechtvalken. Bij het Groot Waal is een man Havik actief. Een Otter zwemt bij het Hoge Bruggetje. Ten zuiden van de Matsloot zit een Klapekster in een struik. Ook vliegt een Ooievaar over. In de slenk zwemmen 5 Grote Zaagbekken (waarnemers: Maarten Jansen en Jannes Aalders).

Ten noorden van de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zwemt een paartje Grote Zaagbek. Ten zuiden daar zwemt een paar Wilde Zwanen met jong (waarnemer: Jacob Poortstra).

7 januari: Bij Meerzicht worden de resten van een maaltijd gevonden die de Otter daar heeft genuttigd (waarnemer: Jochem Duijts).

6 januari: Een vrouw Sperwer neemt even jaagpauze in een struik bij Meerzicht (waarnemer en foto: Daniëlla van Gennep).

Twee mannen Blauwe Kiekendief jagen in de Matslootpolder (waarnemer: Rachel van Werven).

In Polder Vredewold foerageren 20 Waterpiepers. In de Lettelberter Petten vliegt een Houtsnip op.

5 januari: Langs het Eelderdiep jagen 3 Bruine Kiekendieven (waarnemer: Anne Diephuis).

Bij de Noordslenk jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Jannes Aalders).

Ten noorden van de Onlandse Dijk jaagt ook een Bruine Kiekendief (waarnemer: Ingeborg Luijken).

Bij het Hoge Bruggetje jaagt een Blauwe Kiekendief (ringstaart).

4 januari: Een nagekomen waarneming: aan de Woudrustlaan is een ring gevonden van een in 2021 geboren en geringde Kerkuil uit Laren (waarnemers: Edda Kammenga en Ed Nijhof).

3 januari: Een man Fazant zit bovenin een boom aan de Woudrustlaan.

Langs de Hooiweg zitten 3 Kleine Rietganzen . In Polder Roderwolde foerageren 18 Wulpen. Een Ruigpootbuizerd jaagt in de Matslootpolder. Bij het Eelderdiep vliegen 3 Witgatjes op (waarnemer: Tseard Mulder).

2 januari: In de Peizerweering jagen een Sperwer, een vrouw Bruine Kiekendief en een vrouw Blauwe Kiekendief. Ook plingen hier 2 Baardmannetjes (waarnemer: Jacob Poortstra).

Plaats voor afbeeldingen hier…

27 januari. Grote Zilverreiger als het nog meezit. Foto: Jeroen Haze.
26 januari. Grote Zaagbek vrouw. Foto: Michel Wijnhold.
22 januari. Waterral. Foto: Jeroen Haze.
21 januari. Nonnetje. Foto: Ane van Rees.
18 januari: Zeearend. Foto: Ane van Rees.
18 januari. Vos. Foto: Ane van Rees.
16 januari. Otter met klem. Foto: Michel Wijnhold.
11 januari. Rode Kelkzwam. Foto: Frans Kromme.
11 januari. Zeearend bie Stad. Foto: Frans Kromme.
6 januari. Sperwer. Foto: Daniella van Gennep.