Waarnemingen 2024

Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in De Onlanden die u opvallen kunt u doorgeven aan Michel Wijnhold (m.wijnhold@deonlanden.nl).Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder...

Waarnemingen 2023

Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in het Onlandengebied die u opvallen kunt u doorgeven aan de Wetlandwacht Michel Wijnhold (m.wijnhold@deonlanden.nl).Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in...

Waarnemingen 2022

Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in het Onlandengebied die u opvallen kunt u doorgeven aan de Wetlandwacht Michel Wijnhold (m.wijnhold@deonlanden.nl).Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in...

Waarnemingen 2021

Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in het Onlandengebied die u opvallen kunt u doorgeven aan de Wetlandwacht Michel Wijnhold (m.wijnhold@deonlanden.nl).Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in...

Waarnemingen 2020

31 december: Op de plas voor de kijkhut in de Lettelberter Petten duikt een Dodaars. In het broekbos is een luidruchtige groep van 80 Sijsjes aan het foerageren op de Elzenpropjes (waarnemer: Virry Schaafsma). Boven het Leekstermeer vliegen twee groepen met in totaal...

Waarnemingen 2019

31 dec: Een ZEEAREND vliegt over het Leekstermeer (waarnemer: Rachel van Werven).6 Wilde Zwanen vliegen over De Blauwvennen naar het oosten (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).27 dec: Een groep van zo’n 10 Baardmannetjes foerageert op en langs de Onlandse...