Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in De Onlanden die u opvallen kunt u doorgeven aan Michel Wijnhold (m.wijnhold@deonlanden.nl).
Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:  soort(en), aantal, plaats, datum, bijzonderheden. Een (digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom. Deze gebruiken we ook voor communicatie-uitingen van de stichting, bijvoorbeeld in onze nieuwsbrief (altijd met vermelding van fotograaf). Vergeet dus niet uw naam erbij te vermelden!

29 mei: Een Bosrietzanger bij de brug van de Verlengde Boterdijk over het Eelderdiep doet een goede imintatie van een Kwartel.

Een paartje Roodpootvalken vliegt rond het Mijmerbankje (waarnemer: Bert Helder).

28 mei: Een Wielewaal zingt bij Het Beeld. Hier in de omgeving zit ook een Grauwe Klauwier in een struik en zingt een Spotvogel. Een bedelende jonge Zwarte Kraai hipt achter pa/ma aan op het pad. Ook in De Stenhorsten zit een man Grauwe Klauwier op de uitkijk. Een paartje Boomvalken heeft een nest gevonden in een Hoogspanningsmast. Bij een boerderij aan de Onlandse Dijk zingt ook een Spotvogel.

27 mei: Beide kanten van de Sandebuurse Dijk roept een Kwartel.

Een Grote Karekiet zingt aan de Onlandse Dijk (waarnemer: Hiltje Kamminga).

26 mei: Een Zwarte Stern vliegt over de Midslenk, even later gevolgd door een roepende Witwangstern. Een paartje Boomvalk baltst in het Matslootgebied.

Langs de Drentse Dijk is een Paapje-paar te zien (waarnemer en foto: Jouke de Vries).

26 mei. Paapjes. Drentse Dijk. Foto: Jouke de Vries.

Bij de Madijk is een IJsvogel aan het bidden (waarnemer en foto: Jannie Schoonveld).

26 mei. IJsvogel. Madijk. Foto: Jannie Schoonveld.

25 mei: Een nagekomen waarneming van 20 mei: een kletsnatte Roerdomp kun je zien hoempen op deze beelden van Lucie Kooistra.

24 mei: Een Zwartkopmeeuw en een Appelvink vliegen roepend over de Matslootpolder, een Witwangstern stilletjes over de Matsloot. Een Boomvalk jaagt in De Blauwvennen.

Een Buidelmees zingt op een niet toegankelijke plek in De Onlanden. Een Zuidelijke Keizerlibel vliegt in de Matslootpolder. Hier vliegt ook een 2de kj man  Steppekiekendief over met een interessant vervolg: een sterk gelijkende vogel wordt later op Texel waargenomen (waarnemer en foto: Rik Winters).

24 mei. Steppekiekendief. Matslootgebied. Foto: Rik Winters.

21 mei: Bij de Blauwvennen jaagt een Boomvalk. Een IJsvogel vliegt van de noordslenk naar de Zandgaten. Een Kluut verjaagt een man Bruine Kiekendief in Polder Lage Land. De Graszanger is nog een het zingen in Vogeltjesland. Een Oeverloper baltst bij de Matsloot.

Nagekomen waarneming van 18 mei: Een Waterral laat zich mooi bekijken op de hoek van de Drentse Dijk/Zanddijk (waarnemer en foto: Jannie Schoonveld en Aaldrik Silius).

18 mei Waterral. Drentse Dijk. Foto; Jannie Schoonveld.

20 mei: Een Roerdomp vliegt boven De Kampjes (waarnemer: Gerdt van Hofslot).

In De Kleibosch vliegen veel Bruine Korenbouten en Platbuiken rond. In het Matslootgebied maken een Boomvalk en een Torenvalk ruzie. De Graszanger is nog steeds aanwezig en zingend (waarnemer en foto: Marcel Post).

20 mei. Graszanger. Vogeltjesland. Foto: Marcel Post.

Bij Sandebuur zingt een Bonte Vliegenvanger en is een Grauwe Klauwier te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).

20 mei. Grauwe Klauwier. Sandebuur. Foto: Ane van Rees.

19 mei: Een Rode Wouw schroeft hoog op boven boerderij ’t Hoogeveld (waarnemer: Gerdt van Hofslot).

18 mei: Een onvolwassen Zeearend vliegt boven de Matsloot (waarnemer en foto: Ane van Rees).

Een Graszanger maakt zijn zangdebuut in De Onlanden in het Matslootgebied (waarnemer: Aart van der Spoel).

18 mei. Onvolwassen Zeearend. Matsloot. Foto: Ane van Rees.

17 mei: Bij Sandebuur vliegt een Grauwe Klauwier op. Een Visarend vliegt over het Mijmerbankje (waarnemer: Willem Hovinga).

In het noordelijk deel van de Blauwvennen vliegen 3 Koekoeken achter elkaar aan.  Een IJsvogel vliegt langs de oever van het Leekstermeer.

Een Tapuit scharrelt rond bij ’t Hoogeveld (waarnemer en foto: Gea Jansen).

17 mei. Tapuit. ‘t Hoogeveld. Foto: Gea Jansen.

15 mei: In de Broekenweering zit een Boomvalk in een boom. Een Bonte Vliegenvanger zingt in de Stenhorsten. Een Tuinfluiter zingt zijn lied in het Matslootgebied (waarnemer en foto: Marcel Post).

15 mei. Tuinfluiter. Vogeltjesland. Foto: Marcel Post.

14 mei: Een groep van 11 Grote Zilverreigers heeft overnacht in de Peizerweering. In de Weeringsbroeken zingen 2 Paapjes (waarnemer: Aart van der Spoel).

Bij Willems’ Land is een Eekhoorn op strooptocht. In de Nieuwe Weering zingt een Grauwe Klauwier. In dat gebied, aan de oever van het Peizerdiep, roept een Koekoek uit het riet. Als reactie hierop zitten in dezelfde pluk Riet 3 mannen en 1 vrouw Rietgors en 2 Rietzangers, aan het vergaderen over de aanpak? Even later vliegen een man en een vrouw Koekoek op en verdelen de zangers zich weer over hun territoria. Hier vliegen ook 2 Grote Zilverreigers over vanuit het Groot Waal. Onder een hoogspanningslijn ligt een slachtoffer van een aanvlieging: een dode Fuut (zie foto). In de Stenhorsten foerageren 25 Holenduiven op een akker.

14 mei. Fuut als slachtoffer hoogspanningsleiding. Nieuwe Weering. Foto: Michel Wijnhold.

13 mei: In de Zwarte Made is een Engelse Kwikstaart aan het foerageren.

12 mei: Een Geelgors zingt in de Stenhorsten.

In het Matslootgebied bloeit de Brede Orchis (waarnemer en foto: Gea Jansen).

12 mei. Brede Orchis. Matlsootgebied. Foto: Gea Jansen.

11 mei: In De Kleibosch zingen 2 Bonte Vliegenvangers. Hier lacht ook een Groene Specht. In Polder Roderwolde foerageert een Rouwkwikstaart op het weiland. Een Witwangstern is op excursie naar het Leekstermeer.

Langs de Drentse Dijk bij “de monnik” is een Paapje heel erg fanatiek aan het zingen (waarnemer: Nico Vogelzang).

9 mei: Tijdens het inventariseren van broedvogels in de teller getuige van de geboorte van een Exmoor-pony (waarnemer: Evert-Jan Slot).

Een Smelleken jaagt in de Westermade met succes op een klein vogeltje (waarnemer: Anne Diephuis).

In de Broekenweering is een Kwartel te horen (waarnemer: Edda Kammenga).

7 mei: Langs het Leeksterhoofddiep zingt een Nachtegaal (waarnemer: Edith Barf).

6 mei: In De Blauwvennen jagen 2 Boomvalken (waarnemer en foto: Arjan van Delden).

6 mei. Boomvalk. Blauwvennen. Foto: Arjen van Delden.

5 mei: In De Kleibosch zingt een Nachtegaal (waarnemer: Wilma van der Kraats).

Bij het Klein Waal jaagt een Boomvalk (waarnemer en foto: Ane van Rees).

5 mei. Boomvalk. Klein Waal. Foto: Ane van Rees.

4 mei: Bij de noordelijke en middelste bruggetjes over het Eelderdiep zijn paartjes Zomertaling te zien (waarnemer: Wilma van der Kraats).

2 mei: Een man Roerdomp jaagt in een vlucht een concurrent weg bij de Zandgaten. Een fanatiek roepende Zwartkopmeeuw vliegt over Wobbes’ Land. Vanuit de kijkhut bij de Lettelberter Petten zijn een Bosruiter, een Zwarte Ruiter, een Oeverloper en een IJsvogel te zien. Elders in het bos zingt een Bonte Vliegenvanger.

Er vliegt een groep van 90 Regenwulpen over het Eelderdiep. Hier vliegen ook een groep van 12 en een van 26 Zwarte Sterns. In de Broekenweering zingt een Grauwe Vliegenvanger (waarnemer: Leon Peters).

In de Stenhorsten zingt een Nachtegaal (waarnemer: Virry Schaafsma).

Nagekomen foto: de Draaihals van 29 april (foto: Mariska Bogema).

29 april. Draaihals. Weg Matsloot. Foto: Mariska Bogema.

1 mei: Midden in het Matslootgebied is het gezang van een Nachtegaal te horen. Bij het Mijmerbankje vliegt een vrouw Sperwer voorbij. In De Kleibosch wordt een vrouw Sperwer opgejaagd door een Boerenzwaluw. Hier zijn ook een Grote Lijster en een Appelvink te zien. Elders in De Onlanden zijn de eerste 2 Grauwe Klauwieren (man en vrouw) van het jaar te zien.

Over de Peizerweering vliegt een Steltkluut. Vlakbij Het Beeld zit een Draaihals (waarnemer: Henk de Lange).

Bij de Hamersweg zitten een Bosruiter en een Groenpootruiter. In de Peizerweering vliegt een groep van 10 Zwarte Sterns (waarnemer: Leon Peters).

Bij de weg Matsloot kruipt een dikke Wilgenhoutrups over het fietspad (waarnemer en foto: Ingeborg Luiken).

1 mei. Wilgenhoutrups. weg Matsloot. Foto: Ingeborg Luiken.

30 april:  Langs de Noorddijk zwiepen 2 Porseleinhoenen (waarnemer: Evert-Jan Slot).

Tijdens een broedvogelinventarisatie in De Stenhorsten zwemt een Bever een tijdje op met de teller (waarnemer: Nynke Benedictus).

Bij het Eelderdiep zijn zeker 12 en misschien zelfs 16 Witwangsterns aanwezig. Hier zit ook een Grote Mantelmeeuw op een paaltje. Bij de vistrap zitten 2 Reuzensterns op een slikveldje. Één van de twee heeft rechts een gele kleurring. Bij de Hamersweg is een late man Smient nog aanwezig.

Lees meer: Waarnemingen 2024