17 juni: In de Zwarte Made zwemt een man Wintertaling. In dit gebied zingen ook 4 Paapjes. Een Spotvogel zingt in een bosje langs het Eelderdiep. Een onvolwassen Boomvalk jaagt in de Stenhorsten. Hier zingt ook een Geelgors.

In de Lettelberter Petten tankt een Grote Weerschijnvlinder bij (waarnemer en foto: Bert Speelman).

16 juni: Een Spotvogel zingt bij een boerderij in Polder Roderwolde. Een Bever zwemt onder het Hoge Bruggetje door.

16 juni. Bever. Hoge Bruggetje. Foto: Michel Wijnhold.

Langs de Drentse Dijk roepen 2 Porseleinhoenen, een derde zit in de Weeringsbroeken. Bij Het Beeld is een Grauwe Klauwier te zien (waarnemer: Tseard Mulder).

Een Roerdomp is te zien bij het Mijmerbankje (waarnemer en foto: Ane van Rees).

16 juni. Roerdomp. Mijmerbankje. Foto: Ane van Rees.

15 juni: Twee Flamingo’s vliegen van de vloeivelden richting Peizerweering (waarnemer: Erick Turksema).

Wederom is een Visarend te zien, nu bij het Mijmerbankje (waarnemer: Ane van Rees).

Een paartje Gekraagde Roodstaart zoekt de warmte van de zon op tussen de buien door in de Stenhorsten (waarnemer: Gerard Twickler).

12 juni: Een Visarend jaagt in de Matslootpolder (waarnemer: Maarten Jansen).

In de Matslootpolder zingt een Buidelmees en jaagt een Visarend (waarnemer: Rick Winters).

2 juni: Een Spotvogel zingt bij de boerderij van Het Groninger Landschap bij de Lettelberter Petten.

31 mei: Een paartje Witwangsterns hebben het aan de stok met een Visdief in de Blauwvennen. Een paartje Grauwe Klauwier laat zich zien in de Stenhorsten. In de Middelvennen zwemt een Kleine Canadese Gans. Een Boomvalk rust uit in een dode boom in het Klein Waal. Een Lepelaar lepelt er op los bij de Zanddijk.

Op een andere plek in het Matslootgebied bouwt een Buidelmees gestaag door aan een nest (waarnemer: Willem van Manen).

Een Porseleinhoen zwiept in Wobbes’ Land (waarnemers: Klaas Heeres en Ronald Pieters).

29 mei: Een Bosrietzanger bij de brug van de Verlengde Boterdijk over het Eelderdiep doet een goede imintatie van een Kwartel.

Een paartje Roodpootvalken vliegt rond het Mijmerbankje (waarnemer: Bert Helder).

28 mei: Een Wielewaal zingt bij Het Beeld. Hier in de omgeving zit ook een Grauwe Klauwier in een struik en zingt een Spotvogel. Een bedelende jonge Zwarte Kraai hipt achter pa/ma aan op het pad. Ook in De Stenhorsten zit een man Grauwe Klauwier op de uitkijk. Een paartje Boomvalken heeft een nest gevonden in een Hoogspanningsmast. Bij een boerderij aan de Onlandse Dijk zingt ook een Spotvogel.

27 mei: Beide kanten van de Sandebuurse Dijk roept een Kwartel.

Een Grote Karekiet zingt aan de Onlandse Dijk (waarnemer: Hiltje Kamminga).

Een Purperreiger vliegt voorbij het Mijmerbankje (waarnemer: Willem Hovinga).

26 mei: Een Zwarte Stern vliegt over de Midslenk, even later gevolgd door een roepende Witwangstern. Een paartje Boomvalk baltst in het Matslootgebied.

Langs de Drentse Dijk is een Paapje-paar te zien (waarnemer en foto: Jouke de Vries).

26 mei. Paapjes. Drentse Dijk. Foto: Jouke de Vries.

Bij de Madijk is een IJsvogel aan het bidden (waarnemer en foto: Jannie Schoonveld).

26 mei. IJsvogel. Madijk. Foto: Jannie Schoonveld.

25 mei: Een nagekomen waarneming van 20 mei: een kletsnatte Roerdomp kun je zien hoempen op deze beelden van Lucie Kooistra.

24 mei: Een Zwartkopmeeuw en een Appelvink vliegen roepend over de Matslootpolder, een Witwangstern stilletjes over de Matsloot. Een Boomvalk jaagt in De Blauwvennen.

Een Buidelmees zingt op een niet toegankelijke plek in De Onlanden. Een Zuidelijke Keizerlibel vliegt in de Matslootpolder. Hier vliegt ook een 2de kj man  Steppekiekendief over met een interessant vervolg: een sterk gelijkende vogel wordt later op Texel waargenomen (waarnemer en foto: Rik Winters).

24 mei. Steppekiekendief. Matslootgebied. Foto: Rik Winters.

21 mei: Bij de Blauwvennen jaagt een Boomvalk. Een IJsvogel vliegt van de noordslenk naar de Zandgaten. Een Kluut verjaagt een man Bruine Kiekendief in Polder Lage Land. De Graszanger is nog een het zingen in Vogeltjesland. Een Oeverloper baltst bij de Matsloot.

Nagekomen waarneming van 18 mei: Een Waterral laat zich mooi bekijken op de hoek van de Drentse Dijk/Zanddijk (waarnemer en foto: Jannie Schoonveld en Aaldrik Silius).

18 mei Waterral. Drentse Dijk. Foto; Jannie Schoonveld.

20 mei: Een Roerdomp vliegt boven De Kampjes (waarnemer: Gerdt van Hofslot).

In De Kleibosch vliegen veel Bruine Korenbouten en Platbuiken rond. In het Matslootgebied maken een Boomvalk en een Torenvalk ruzie. De Graszanger is nog steeds aanwezig en zingend (waarnemer en foto: Marcel Post).

20 mei. Graszanger. Vogeltjesland. Foto: Marcel Post.

Bij Sandebuur zingt een Bonte Vliegenvanger en is een Grauwe Klauwier te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).

20 mei. Grauwe Klauwier. Sandebuur. Foto: Ane van Rees.

19 mei: Een Rode Wouw schroeft hoog op boven boerderij ’t Hoogeveld (waarnemer: Gerdt van Hofslot).

18 mei: Een onvolwassen Zeearend vliegt boven de Matsloot (waarnemer en foto: Ane van Rees).

Een Graszanger maakt zijn zangdebuut in De Onlanden in het Matslootgebied (waarnemer: Aart van der Spoel).

18 mei. Onvolwassen Zeearend. Matsloot. Foto: Ane van Rees.

17 mei: Bij Sandebuur vliegt een Grauwe Klauwier op. Een Visarend vliegt over het Mijmerbankje (waarnemer: Willem Hovinga).

In het noordelijk deel van de Blauwvennen vliegen 3 Koekoeken achter elkaar aan.  Een IJsvogel vliegt langs de oever van het Leekstermeer.

Een Tapuit scharrelt rond bij ’t Hoogeveld (waarnemer en foto: Gea Jansen).

17 mei. Tapuit. ‘t Hoogeveld. Foto: Gea Jansen.

15 mei: In de Broekenweering zit een Boomvalk in een boom. Een Bonte Vliegenvanger zingt in de Stenhorsten. Een Tuinfluiter zingt zijn lied in het Matslootgebied (waarnemer en foto: Marcel Post).

15 mei. Tuinfluiter. Vogeltjesland. Foto: Marcel Post.

14 mei: Een groep van 11 Grote Zilverreigers heeft overnacht in de Peizerweering. In de Weeringsbroeken zingen 2 Paapjes (waarnemer: Aart van der Spoel).

Bij Willems’ Land is een Eekhoorn op strooptocht. In de Nieuwe Weering zingt een Grauwe Klauwier. In dat gebied, aan de oever van het Peizerdiep, roept een Koekoek uit het riet. Als reactie hierop zitten in dezelfde pluk Riet 3 mannen en 1 vrouw Rietgors en 2 Rietzangers, aan het vergaderen over de aanpak? Even later vliegen een man en een vrouw Koekoek op en verdelen de zangers zich weer over hun territoria. Hier vliegen ook 2 Grote Zilverreigers over vanuit het Groot Waal. Onder een hoogspanningslijn ligt een slachtoffer van een aanvlieging: een dode Fuut (zie foto). In de Stenhorsten foerageren 25 Holenduiven op een akker.

14 mei. Fuut als slachtoffer hoogspanningsleiding. Nieuwe Weering. Foto: Michel Wijnhold.

13 mei: In de Zwarte Made is een Engelse Kwikstaart aan het foerageren.

12 mei: Een Geelgors zingt in de Stenhorsten.

In het Matslootgebied bloeit de Brede Orchis (waarnemer en foto: Gea Jansen).

12 mei. Brede Orchis. Matlsootgebied. Foto: Gea Jansen.

11 mei: In De Kleibosch zingen 2 Bonte Vliegenvangers. Hier lacht ook een Groene Specht. In Polder Roderwolde foerageert een Rouwkwikstaart op het weiland. Een Witwangstern is op excursie naar het Leekstermeer.

Langs de Drentse Dijk bij “de monnik” is een Paapje heel erg fanatiek aan het zingen (waarnemer: Nico Vogelzang).

9 mei: Tijdens het inventariseren van broedvogels in de teller getuige van de geboorte van een Exmoor-pony (waarnemer: Evert-Jan Slot).

Een Smelleken jaagt in de Westermade met succes op een klein vogeltje (waarnemer: Anne Diephuis).

In de Broekenweering is een Kwartel te horen (waarnemer: Edda Kammenga).

7 mei: Langs het Leeksterhoofddiep zingt een Nachtegaal (waarnemer: Edith Barf).

6 mei: In De Blauwvennen jagen 2 Boomvalken (waarnemer en foto: Arjan van Delden).

6 mei. Boomvalk. Blauwvennen. Foto: Arjen van Delden.

5 mei: In De Kleibosch zingt een Nachtegaal (waarnemer: Wilma van der Kraats).

Bij het Klein Waal jaagt een Boomvalk (waarnemer en foto: Ane van Rees).

5 mei. Boomvalk. Klein Waal. Foto: Ane van Rees.

4 mei: Bij de noordelijke en middelste bruggetjes over het Eelderdiep zijn paartjes Zomertaling te zien (waarnemer: Wilma van der Kraats).

2 mei: Een man Roerdomp jaagt in een vlucht een concurrent weg bij de Zandgaten. Een fanatiek roepende Zwartkopmeeuw vliegt over Wobbes’ Land. Vanuit de kijkhut bij de Lettelberter Petten zijn een Bosruiter, een Zwarte Ruiter, een Oeverloper en een IJsvogel te zien. Elders in het bos zingt een Bonte Vliegenvanger.

Er vliegt een groep van 90 Regenwulpen over het Eelderdiep. Hier vliegen ook een groep van 12 en een van 26 Zwarte Sterns. In de Broekenweering zingt een Grauwe Vliegenvanger (waarnemer: Leon Peters).

In de Stenhorsten zingt een Nachtegaal (waarnemer: Virry Schaafsma).

Nagekomen foto: de Draaihals van 29 april (foto: Mariska Bogema).

29 april. Draaihals. Weg Matsloot. Foto: Mariska Bogema.

1 mei: Midden in het Matslootgebied is het gezang van een Nachtegaal te horen. Bij het Mijmerbankje vliegt een vrouw Sperwer voorbij. In De Kleibosch wordt een vrouw Sperwer opgejaagd door een Boerenzwaluw. Hier zijn ook een Grote Lijster en een Appelvink te zien. Elders in De Onlanden zijn de eerste 2 Grauwe Klauwieren (man en vrouw) van het jaar te zien.

Over de Peizerweering vliegt een Steltkluut. Vlakbij Het Beeld zit een Draaihals (waarnemer: Henk de Lange).

Bij de Hamersweg zitten een Bosruiter en een Groenpootruiter. In de Peizerweering vliegt een groep van 10 Zwarte Sterns (waarnemer: Leon Peters).

Bij de weg Matsloot kruipt een dikke Wilgenhoutrups over het fietspad (waarnemer en foto: Ingeborg Luiken).

1 mei. Wilgenhoutrups. weg Matsloot. Foto: Ingeborg Luiken.

30 april:  Langs de Noorddijk zwiepen 2 Porseleinhoenen (waarnemer: Evert-Jan Slot).

Tijdens een broedvogelinventarisatie in De Stenhorsten zwemt een Bever een tijdje op met de teller (waarnemer: Nynke Benedictus).

Bij het Eelderdiep zijn zeker 12 en misschien zelfs 16 Witwangsterns aanwezig. Hier zit ook een Grote Mantelmeeuw op een paaltje. Bij de vistrap zitten 2 Reuzensterns op een slikveldje. Één van de twee heeft rechts een gele kleurring. Bij de Hamersweg is een late man Smient nog aanwezig.

29 april: In De Hoogema roept een Groene Specht (waarnemer: Daniella van Gennep).

Een Bruine Kiekendief plukt met een duikvlucht een kuiken Grauwe Gans mee bij de Zanddijk (waarnemer: Lieselot Smilde).

In de Nieuwe Weering wordt bij een broedvogelinventarisatie 24 keer een Sprinkhaanzanger genoteerd, een record voor deze plot.

Langs de Hooiweg/Matsloot is een Draaihals te zien (waarnemer en foto: Frans Kromme).

29 april. Draaihals. Blauwvennen. Foto: Frans Kromme.

28 april:  Bij Meerzicht vliegt een IJsvogeltje. In het noordelijk deel van de Blauwvennen wordt bij een broedvogelinventarisatie een record aantal van 160 Rietzangers geteld.

Bij Meerzicht zitten ook 2 Oeverlopers (waarnemers: Jochem Duijts en Daniella van Gennep).

Een Zwarte Wouw met een goed gevulde krop vliegt over de Zanddijk (waarnemer: Cor Procé; foto: Rients Bijlsma).

Boven de Westermade vliegt een Rode Wouw (waarnemer: Bernadette Balten).

Twee Raven verjagen een Buizerd in De Kleibosch (waarnemer: Wilma van der Kraats).

Bij De Kampjes vliegt een Steppenkiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).

28 april. Zwarte Wouw. Zanddijk. Foto: Rients Bijlsma.

27 april: In Polder Roderwolde foerageren een Rouwkwikstaart en een Tapuit vlak naast elkaar. In De Kleibosch is een paar Grote Lijster te zien. Ook roepen hier 2 Groene Spechten. EenBonte Vliegenvanger is druk aan het zingen en op zijn eigen wijze een Appelvink ook.

Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zijn 6 Dwergmeeuwen te zien (waarnemer: Frans Tijsterman).

26 april: In de Weeringsbroeken vliegen 2 Bokjes op. Hier baltst ook een Watersnip en is een Smelleken aan het jagen (waarnemer: Jacob Poortstra).

Bij Meerzicht zit een Ransuil in een boom (waarnemer en foto: Jochem Duijts).

26 april. Ransuil. Meerzicht. Foto: Jochem Duijts.

25 april: De Gevlekte Rietorchis komt alweer mooi op langs de Onlandse Dijk. Bij het Groot Waal is een Klein Geaderd Witje aan het rusten (waarnemer en foto’s: Gineke Anna van Pelt).

25 april. Klein Geaderd Witje. Groot Waal. Foto: Gineke Anne van Pelt.
25 april. Gevlekte Rietorchis. Onlandse Dijk. Foto: Gineke Anna van Pelt.

22 april: In de eerste minuten van de dag roept een Porseleinhoen langs de Noorddijk (waarnemer: Anne Diephuis).

21 april: Langs de Noorddijk is de eerste Koekoek te horen. Hier zit ook een groep van ongeveer 15 Beflijsters (waarnemer: Evert-Jan Slot).

Ook de eerste 2 Steltkluten zijn terug, wat laat is vergeleken met andere gebieden in de buurt (waarnemer: Jacob Poortstra).

Bij het Langmameer vliegt een Kleine Zilverreiger over. Een Goudhaan zit een boompje. Een Zeearend veroorzaakt paniek boven Vogeltjesland (waarnemer: Gerdt van Hofslot).

In De Kleibosch zingt een Fluiter (waarnemer: Wilma van der Kraats).

In Polder Lage Land zijn maar liefst 4 Koereigers te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).

Een Velduil jaagt bij De Jarrens (waarnemer en foto: René Oosterhuis).

21 april. Velduil. De Jarrens. Foto: René Oosterhuis.
21 april. Koereiger. Polder Lage Land. Foto: Ane van Rees.

20 april: In De Kleibosch zingt een Bonte Vliegenvanger (waarnemer: Wilma van der Kraats).

Hier zingt ook een Appelvink. In de Zuidermaden vliegt een Groenpootruiter.

In de Peizerweering staan 10 Lepelaars en foerageren 2 Reuzensterns (waarnemer: Tseard Mulder).

18 april: Aan de Zanddijk zijn 3 Beflijsters te zien. Bij het Eelderdiep vliegt de eerste Witwangstern van het seizoen rond. Bij de vistrap zijn 2 Reuzensterns te zien en een Grote Mantelmeeuw. Hier is ook een IJsvogel aan het vissen (waarnemer: Jacob Poortstra).

14 april: Vlak voor zonsopkomst jaagt een Sperwer op een Rosse Vleermuis bij Meerzicht. Deze laatste ontsnapt. De eerste Kleine Karekiet is ook gearriveerd en krast in het riet hier (waarnemer: Jochem Duijts).

In de Nieuwe Weering zingt een Paapje en een Tapuit foerageert in een wei. Ook wordt hier een dode Wezel aangetroffen. In De Kleibosch zit een Grote Lijster in een boom en lacht een Groene Specht.

14 april. Dode Wezel. Nieuwe Weering. Foto: Michel Wijnhold.

13 april: In Polder Lage Land vliegen 12 Regenwulpen. Bij de Zandgaten paren 2 Bruine Kiekendieven.

In de Lettelberter Petten alarmeert een Havik en zingt een Matkop. Hier zijn ook de eerste Oeverzwaluw nesten gestart. (waarnemer: René Oosterhuis).

Langs de Drentse Dijk is genoeg moois te zien en te horen, zoals een Zeearend, Visdief en Paapje. Er jaagt een man Blauwe Kiekendief. De eerste Grasmus zingt en een Beflijster laat zich zien (waarnemer: Jacob Poortstra).

Bij de Marsen is een Tapuit te zien (waarnemer en foto: Gea Jansen).

9 april. Tapuit. De Marsen. Foto: Gea Jansen.

12 april: Langs de Drentse Dijk zit een Paapje (waarnemer: Wilma van der Kraats).

11 april: Bij Meerzicht zitten 2 Ransuilen (waarnemers: Daniëlla van Gennep en Jochem Duijts).

10 april: Het eerste Paapje zit langs de Drrentse Dijk. Bij het bruggetje van de Zanddijk over het Eelderdiep landt een Purperreiger in het riet (waarnemer: Wilma van der Kraats). De eerste Tuinfluiter zingt in Wobbes’Land (waarnemers: Ronald Pieters en Klaas Heeres).

Er vliegen 2 Zwartkopmeeuwen over de Peizerweering. Bij de Madijk zijn 3 vrouw Beflijsters aanwezig (waarnemer: Aart van der Spoel).

Hier vliegen ook een Pontische Meeuw, een Reuzenstern en een Grote Mantelmeeuw (waarnemer: Leon Peters).

In de Broekenweering jaagt een Velduil (waarnemer: Anne Diephuis, foto: Arjan van Delden).

Over de Onlandse Dijk vliegt een Slechtvalk (waarnemer: Susanne Hoogsteen).

En ook een Wilde Zwaan (waarnemer: Tom Tijsma).

10 april. Velduil. Broekenweering. Foto: Arjan van Delden.

9 april: Een Bever zwemt overdag onder de brug van de Roderwolderdijk het Langmameer op (waarnemer: Ronald Bierman).

Bij de visstrap aan de Weeringse Dijk zit een Grote Mantelmeeuw. Een Zeearend jaagt boven de Peizerweering op Brandganzen. Bij het bruggetje zwemmen 3 Geoorde Futen (waarnemer: Jacob Poortstra).

8 april: De eerste Gekraagde Roodstaarten zingen in Polder Roderwolde. Hier heeft een man Rouwkwikstaart het aan de stok met een man Witte Kwikstaart.

Een groep Grutto’s in De Middelvennen raakt in paniek door een Visarend (waarnemer: Edith Barf).

Boven Meerzicht cirkelen 8 Kraanvogels (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

7 april: Bij het Eelderdiep vliegt een Oeverloper (waarnemer: Frans Tijsterman).

6 april: De eerste Sprinkhaanzangers zingen in het hart van het Matslootgebied. In de Stenhorsten zit een groep van 44 Nijlganzen met daarbij een adulte en een jonge Kleine Zwaan.

Een Visarend is op jacht naar vis in het Langmameer (waarnemer: Gerdt van Hofslot).

Een paartje Rouwkwikstaart foerageert bij de Blauwvennen. Hier is ook een paar Kluut aanwezig. Op het Eelderdiep zitten 4 Zomertalingen (waarnemer: Susanne Hoogsteen).

In Vogeltjesland “zwiept” een Porseleinhoen (waarnemer: Gerrit van Werven).

In De Marsen is de eerste Gele Kwikstaart te zien. Hier vliegt ook een Rode Wouw over (waarnemer: Anne Diephuis).

In De Hoogema laat een Hermelijn zich mooi bekijken in de wal van een sloot (waarnemer: Daniella van Gennep).

Er zijn her en der genoeg Blauwborsten te zien en te horen, zoals bij De Onlanderij (waarnemer en foto: Jouke de Vries).

6 april. Blauwborst. Onlanderij. Foto: Jouke de Vries.

5 april: In de Peizerweering zwemt een Zomertaling (waarnemer: Warner Reinink).

Bij het Klein Waal zit nog een paartje Smient. Hier jaagt ook een Blauwe Kiekendief (waarnemer: Fred Helmig).

Bij Wobbes’ Land ligt een dode Vos (waarnemer: Sarah Blaauw).

4 april: Een Visarend vangt een forse vis in de Blauwvennen en vliegt daarmee richting Kleibosch, onderweg door Kieviten aangevallen (waarnemer: Bert Helder).

Langs de A7 bij Lettelbert zit een paartje Mandarijneend in een sloot (waarnemer: Jannes Aalders).

3 april: Een onvolwassen vrouw Havik jaagt bij de Lettelberter Petten. De IJsvogels zijn hier druk bij hun nest en er lopen ook 7 Reeën rond (waarnemer en foto: Ane van Rees).

3 april. Vrouw Havik. Lettelberter Petten. Foto: Ane van Rees.

31 maart: Een Ruigpootbuizerd rust in Polder Lage Land. In Polder Roderwolde loopt een Kleine Plevier.

Bij de brug van de Zanddijk zijn een Roerdomp en een Zeearend te zien. Ook zwemmen hier Geoorde Fuutjes (waarnemer: Mayan van Teerns).

30 maart: De eerste Zwartkoppen zijn te horen in De Kleibosch. Hier vliegt ook een Draaihals rond (waarnemer: Wilma van der Kraats).

Ook in de Lettelberter Petten zijn Zwartkoppen te horen en ook de eerste Rietzanger (waarnemer: René Oosterhuis).

29 maart: In De Kleibosch zingt een wel heel vroege Boompieper. In het bos kekkert ook even een Havik en op de Zuidermaden zwemt een man Zomertaling in een groepje Wintertalingen. Een Grote Lijster zit in een struik.

28 maart: Bij het Langmameer jaagt een Blauwe Kiekendief. Hier vliegt ook een IJsvogeltje (waarnemer: Gerdt van Hofslot).

Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep is een Cetti’s Zanger te zien (waarnemer: Susanne Hoogsteen).

Langs de Onlandse Dijk zwiepen de eerste 2 Porseleinhoenen (waarnemer: Tom Tijsma).

In de Weeringsbroeken is een Tapuit te zien (waarnemer: Tseard Mulder).

27 maart: In de Lettelberter Petten kekkert een Havik. Hier doen 2 IJsvogels druk bij het nest. Bij Berging Sandebuur vliegt ook een IJsvogel.Hieronder staan bijzondere waarnemingen gedaan in De Onlanden.

26 maart: Ten zuiden van de Matsloot zingen, baltsen en ruziën een stuk of 8 Kneutjes. In dit gebied hoempen 8 Roerdompen en zijn 8 Bruine Kiekendieven actief.

In de Stenhorsten vliegt een IJsvogel. Hier zit ook een paar Geelgors (waarnemer: Nynke Benedictus).

In de Broekenweering roept een Kleine Bonte Specht (waarnemer: Bert Helder).

25 maart: In de Goltbooren zwemmen 2 mannen Pijlstaart. Ook zit hier een paar Grote Mantelmeeuw te poetsen en te rusten. Een Zeearend zit in een dode boom.

De eerste Snor zingt in de Goltbooren (waarnemer: Siemen Stienstra).

In De Kleibosch “lachen” 2 Groene Spechten. Ook de Kleine Bonte Specht en de Havik laten van zich horen (waarnemer: Wilma van der Kraats).

Aan het begin van de Drentse Dijk staan 2 Kraanvogels in de wei (waarnemer en foto: Cune van Schöll).

In Polder Roderwolde zit een Rouwkwikstaart (waarnemer: Mariska Bogema).

25 maart. Kraanvogel. Cune van Schöll.

24 maart: Een zeer vroege Fitis zingt langs de Noorddijk. Hier jagen ook een vrouw Blauwe Kiekendief, een man Blauwe Kiekendief en een Havik (waarnemer: Evert-Jan Slot).

In De Kleibosch foerageert een vrouw Kleine Bonte Specht.

De eerste Boerenzwaluw van het jaar is gesignaleerd in De Onlanden (waarnemer: Erick Turksema).

23 maart: Een Iberische Tjiftjaf zingt langs de Schipsloot. Hier vliegen ook 2 IJsvogels luid roepend over.

22 maart: In de Lettelberter Petten wordt een zeldzame Schildpadbloedzuiger aangetroffen, zie hier.

Bij Meerzicht vliegt een Ransuil op (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

20 maart: Langs de Hooiweg zijn 4 Bruine Kiekendieven aan het baltsen en ruziën (waarnemer: Ane van Rees).

Langs de Roderwolderdijk en de Onlandse dijken ploepen de Heikikkers (waarnemer: Gineke Anna van Pelt).

In de Broekenweering is het druk met 3 Kleine Bonte Spechten, en ook 2 Grote Bonte Spechten. Hier vliegt ook een Raaf over. In de Stenhorsten foerageert een paartje Geelgors. Bij het Eelderdiep foerageren 3 Tureluurs (waarnemer en foto: Marcel Post).

20 maart. Geelgors. Foto: Marcel Post.

19 maart: Om de Weeringsbroeken lopen 2 Kraanvogels rond (waarnemer: Tseard Mulder).

18 maart: Over Polder Vredewold vliegen 2 vrouw Nonnetjes. In het bos van de Lettelberter Petten is weer eens een koor van Koperwieken te horen, zeker 100 exemplaren murmelen hier samen. Op de plas bij de kijkhut rusten 2 man Pijlstaarten. Een onvolwassen vrouw Havik komt aanjakkeren uit het bos en maakt weinig indruk op de eenden op de plas, maar even verderop krijgt ze bijna een Watersnip te pakken. Elders in het bos kekkert een andere Havik. Een IJsvogeltje vliegt fluitend langs. In het bos scharrelen 2 Goudhaantjes en een vrouw Blauwe Kiekendief vliegt over.

Een Hermelijn ADHDeet op de Es van Leutingewolde (waarnemer: Pieter van Bolhuis).

17 maart: Een wel heel erg vroege Tapuit is te zien in de Beelestukken (waarnemer: Rob Rakers).

In de Blauwvennen worden knaagsporen van de Bever gevonden. Hier baltsen ook 2 paar Bruine Kiekendieven. Een vrouw Blauwe Kiekendief is er aan het jagen. Een Grote Mantelmeeuw vliegt over. Op de slenken drijven 3 paartjes Grote Zaagbek. Ook hoempen hier 4 Roerdompen, een vijfde hoempt langs de Matsloot. Bij de Schipsloot in Roderwolde jaagt de Koereiger op wormen.

16 maart: In Berging Sandebuur zingen ook al 2 Blauwborsten. Hier hoempt ook een Roerdomp en vliegt een andere Roerdomp op. Ongeveer 60 Koperwieken zitten in de struiken. Al roepend vliegen er 4 Grote Barmsijzen rond. In De Bolmert drijft een vrouw Nonnetje. Een Zeearend komt aanvliegen en landt in een struik. In Polder Roderwolde foerageert een groep van 6 Witte Kwikstaarten. Op de Zuidermaden zwemt een onvolwassen Kleine Zwaan. In De Kleibosch zijn ook heel veel Koperwieken te zien: zeker 360.  Een Havik is daar aan het kekkeren. Een Sperwer jaagt op de grens van de Zuidermaden. Een Groene Specht roept en een groep van 6 Reeën is aan het grazen.

In De Hoogema zit een Havik. Bij Meerzicht zingt een Vuurgoudhaan. Hier vanuit is ook te zien hoe in De Bolmert inmiddels 2 Zeearenden aanwezig zijn (waarnemers: Daniella van Gennep, Jochem Duijts en René Bakker).

In de Vorrelmat vliegt een Bokje op. Hier jaagt ook een Blauwe Kiekendief (waarnemer: Timo Keuning).

Nagekomen waarneming van 5-9 maart: op beelden van een wildcamera in de Stenhorsten zijn een Das en een Steenmarter te zien (waarnemer en foto: Petra Hoogstraten-Schut).

nagekomen waarneming van 5 maart. Das. Foto: Petra Hoogstraaten-Schut.

15 maart: De Geoorde Futen zijn ook gearriveerd, er drijven 33 op het Eelderdiep. Hier verblijft ook een paar Wilde Zwanen. Bij de Woudrustlaan is een Hermelijn te zien, een Egel scharrelt over de Madijk (waarnemer en foto: Jacob Poortstra).

Een Zeearend met enkele missende slagpennen vliegt over Sandebuur richting het Groot Waal (waarnemer: Herman Sips).

15 maart. Egel. Foto: Jacob Poortstra.

14 maart: De eerste Blauwborsten zingen in De Onlanden, in de omgeving van de Matsloot. Hier wordt ook het verenkleed van een geplukte Ransuil gevonden. In Polder Lage Land zit een groep van 20 Bergeenden. Hier baltsen ook 2 Grutto’s. Een IJsvogel vliegt over de Matsloot. Een andere IJsvogel over de Noordslenk. Twee adulte mannen Bruine Kiekendief baltsen bij de Zandgaten. Hier vliegen ook 5 Wilde Zwanen over. In De Kampjes hangen 4 Eksters rond, bijzonder voor dit gebied.

Boven De Middelvennen jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Edith Barf).

Boven het Riet langs de Onlandse Dijk vliegen 2 Roerdompen (waarnemer: Susanne Hoogsteen).

De Tjiftjaffen in De Kleibosch zijn ook “los”, ook vliegen hier Citroenvlinders (waarnemer: Wilma van der Kraats).

Tegen de avond scharrelt een Egel bij Meerzicht (waarnemer en foto: Evert-Jan Slot

14 maart. Egel. Foto: Evert-Jan Slot.

13 maart: Op de plas bij de Lettelberter Petten zitten 7 Pijlstaarten. Daar zijn ook 2 IJsvogels bezig een nestje te graven (waarnemer en foto: Ane van Rees).

13 maart. Pijlstaarten. Foto: Ane van Rees.

12 maart: Op het zuidelijke Eelderdiep rusten 3 Pijlstaarten, waarvan 2 man. De Koereiger zit weer in Roderwolde.

Bij Roderwolde zijn ook vlak na elkaar een Hermelijn in winterkleed en een Vos te zien (waarnemer: Erik-Jan Monshouwer).

Bij Moleneind vliegt een IJsvogel over het Peizerdiep (waarnemer: Ingeborg Luiken).

11 maart: De Koereiger is nog aanwezig in Roderwolde (waarnemer en foto: Jeroen Veenstra).

11 maart. Koereiger. Foto: Jeroen Veenstra.

10 maart: Op de Zuidermaden zwemmen 2 Wilde Zwanen. Langs de Schipsloot loopt een Koereiger (waarnemer: Virry Schaafsma).

9 maart: Rond de Midslenk zijn een man en een vrouw Blauwe Kiekendief actief, en ook twee vrouw Bruine Kiekendief. Langs het Langmameer jaagt ook een man Blauwe Kiekendief. Bij Peizermade vliegt een Havik laag over de weidevogels. Hier vliegen ook 3 Nonnetjes langs, waarvan 1 man. Bij een broedvogelinventarisatie in Tussen de Slenken vliegt een Roerdomp op, vlakbij klautert een andere Roerdomp naar de top van het Riet om ook weg te vliegen, terwijl een derde al even dichtbij de andere 2 aan het hoempen is. Op de Midslenk drijft een paartje Grote Zaagbek.

8 maart: Een Houtsnip scharrelt in een houtwal in Polder Roderwolde.

7 maart: Bij de plas voor de kijkhut van de Lettelberter Petten zijn 15 Lepelaars te zien. Een IJsvogel vangt een visje. Op het eilandje heeft een Havik zich verstopt in een struik. Een vrouw Nonnetje vangt een Baars (waarnemer en foto: Kees Beeftink).

Bij Meerzicht zit een man Goudvink op de voedertafel (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

Langs het Peizerdiep zijn veel knaagsporen van een Bever te vinden. In de Nieuwe Weering ligt een waarschijnlijk zieke Reegeit te rusten. Een Ooievaar verjaagt al klepperend een Nijlgans van een nestpaal.

7 maart. Nonnetje met Baars. Foto: Kees Beeftink.

6 maart: Op het Leekstermeer overnachten 2 Zwartkopmeeuwen, een Pontische Meeuw, 83 Kleine Mantelmeeuwen, 19500 Stormmeeuwen en 6950 Kokmeeuwen (waarnemer: René Oosterhuis).

5 maart: In Roderwolde loopt een Koereiger (waarnemer: Jannes Aalders).

Tegen zonsondergang vliegen bijna 10 000 Spreeuwen in grote wolken tussen de Drentse Dijk en het Eelderdiep.

4 maart: Een paar Wilde Zwanen vliegt op uit Vogeltjesland. Hier probeert een Roerdomp ook te hoempen, maar meer dan wat gezucht is het nog niet. Een Tjiftjaf zingt al wel voluit in Wobbes’ Land. Op het Langmameer zwemt een man Grote Zaagbek.

3 maart: Een nagekomen waarneming: gisteren is een zwemmende Roerdomp gefilmd, zie hier (waarnemer en beelden: Rachel van Werven).

In Polder Lage Land jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Jannes Aalders).

Bij Berging Sandebuur aan de oever van het Leekstermeer is een IJsvogel aan het roepen. Een paartje Ooievaars probeert het al bezette nest in Sandebuur over te nemen, maar de vrouw op het nest : staat haar mannetje”. Als het rivaliserende stel eenmaal af is gedropen, vliegt de vrouw met haar partner (waar was hij al die tijd?) al klepperend een overwinningsrondje. In een bosje hier roept een Sperwer.

2 maart: De trekvogels druppelen langzaam binnen zoals Grutto’s en Wulpen in de Broekenweering (waarnemer en foto: Marcel Post).

2 maart. Grutto’s. Foto: Marcel Post.

Hier baltst ook een Kleine Bonte Specht (waarnemer: Willy Sjaarda).

Een Groene Specht roept in de Stenhorsten in Peizerwold (waarnemer: Tseard Mulder).

In De Hoogema zit een Watersnip (waarnemer: Martin Kroes).

In Polder Lage Land jaagt een Kerkuil (waarnemer: Jannes Aalders).

1 maart: Bij Meerzicht zit een Nijlgans al op de eieren (waarnemer en foto: Jochem Duijts).

Hier zijn ook de eerste Tureluurs te horen. Ook vliegen 2 Raven over (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

1 maart. Nijlgans op het nest. Foto: Jochem Duijts.

29 februari: In de wijk Ter Borch zwemt een Hermelijn in winterkleed (waarnemer: Gerhard Ritsema).

28 februari: Een Groene Specht vliegt over de Noorddijk en gaat aan de rand van Peize baltsen. Bij Het Beeld zit een Grote Lijster in een boom op de uitkijk.

Bij de Broekenweering zijn 2 Raven in de weer, waarvan 1 met een takje (waarnemer: Jannes Aalders).

De Cetti’s Zanger is nog aanwezig bij de hoogzit. Bij de Onlanderij is en vrouw Zwarte Roodstaart te zien  (waarnemer: Aart van der Spoel).

Bij een fietstocht door de hele Onlanden worden 50 Reeën geteld (waarnemer: Jouke de Vries).

27 februari: Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zitten 25 Pijlstaarten (waarnemer: Anne Diephuis).

In de wijk Ter Borch wordt een dode Otter aangetroffen in een tuin (waarnemer: Marike Peterzon).

26 februari: Een Lepelaar worstelt met een Riethalm. Nestje aan het bouwen? Hier vliegen ook 7 Lepelaars over. Een vrouw Nonnetje zit op de plas.In 2023 hebben Lepelaars voor het eerst in Drenthe gebroed, in Tusschenwater. Wie weet in 2024….((waarnemer en foto: Ane van Rees).

26 februari. Lepelaar. Foto: Ane van Rees.

25 februari: De eerste 3 (!)  hoempende Roerdompen van 2024 zijn gehoord (waarnemer: Rachel van Werven).

Ook in De Bolmert wordt er gehoempt (waarnemer: Sjoerd Geelink).

Op de slaapplaats vallen 44 Blauwe Kiekendieven in, waaronder 23 adulte mannen en 8 onvolwassen mannen. Er vliegen ook nog 2 Blauwe Kiekendieven over. Een man Bruine Kiekendief vertoont baltsgedrag. Verder is in het Matslootgebied een Ruigpootbuizerd aanwezig en zijn 2 Zeearenden met elkaar aan het klooien. Bij Sandebuur zijn 2 Raven te zien (waarnemers: Maarten Jansen en Jannes Aalders).

Bij Het Beeld laat een Reebok zich mooi bekijken (waarnemer en foto: Ane van Rees).

25 februari. Reebok. Foto: Ane van Rees.

24 februari: In Polder Sandebuur foerageert een groep van 78 Graspiepers in een schapenweitje. Elders zingt de eerste Graspieper ook al voorzichtig.In de Rodervaart zwemt een paartje Grote Zaagbek. Een man Grote Zaagbek zwemt in de Bolmertse Gouwe. In Berging Sandebuur krijsen 2 Waterrallen.

Rond het Eelderdiep zitten wel 45 Pijlstaarten. Ook de Cetti’s Zanger is nog present (waarnemer: Leon Peters).

22 februari: Een groep Kraanvogels vliegt over het Eelderdiep (waarnemer: Frans Tijsterman).

20 februari: Bij gemaal Sandebuur zit een Roodborsttapuit (waarnemer en foto: Jan van der Velde).

20 februari. Roodborsttapuit. Foto: Jan van der Velde.

Bij de brug over de Matsloot vliegt een Houtsnip op uit het struikgewas. Op de Onlandse Dijk sleept een Hermelijn een nog in doodsstrijd spartelende Waterral het pad op. De Hermelijn schrikt van de waarnemer en duikt weer in het Riet, maar komt even later terug om zijn prooi weer mee te nemen (waarnemer en foto: Marcel Post).

20 februari. Hermelijn en Waterral. Foto: Marcel Post.

19 februari: Op de Zuidermaden zwemmen 3 Wilde Zwanen. In De Kleibosch zingt een Goudhaantje en “lacht” een Groene Specht.

19 februari. Wilde Zwanen. Foto: Michel Wijnhold.

Een Hermelijn in winterkleed steekt een sloot over bij de Wolddijk. Bij de Lettelberter Petten zijn zowel een volwassen als een onvolwassen Havik actief. Hier loopt ook een manke Vos rond. Op de plas zitten 2 Pijlstaarten (waarnemer en foto: Ane van Rees).

19 februari. Hermelijn. Foto: Ane van Rees.
19 februari. Ree, Vos en Grote Canadese Ganzen. Foto: Ane van Rees.

18 februari: In Polder Roderwolde zit een IJsvogel in een sloot te vissen (waarnemer: Virry Schaafsma).

17 februari: Vanuit de Blauwvennen stijgen 2 Lepelaars op. Hier zijn ook veel Baardmannetjes te zien en te horen. Aan de oever van het Leekstermeer is een IJsvogel te horen. Bij Sandebuur lacht een Groene Specht.

Bij de hoogzit aan het Eelderdiep is de Cetti’s Zanger weer te horen (waarnemer: Jacob Poortstra).

In de Middelvennen is een Kleine Canadese Gans te zien. Boven Willems’ Land vliegt een adult paar Zeearend (waarnemer: René Oosterhuis).

In de Matslootpolder zit een man Slechtvalk in een hoogspanningsmast (waarnemer: Roelof Blaauw).

Op de slaapplaatsen vallen 53 Blauwe Kiekendieven en 11 Bruine Kiekendieven in (waarnemer: Maarten Jansen en Jannes Aalders).

In de Broekenweering is een Kleine Bonte Specht te zien. Ook wemelt het hier van de Sijsjes en Koperwieken. In Polder Roderwolde zingt een Grote Lijster. Langs de Weeringse Dijk is weer veel spinrag van Poelpiraten te zien (waarnemer en foto: Marcel Post).

17 februari. Kleine Bonte Specht. Foto: Marcel Post.

16 februari: In de Zwarte Made foerageren 2 Waterpiepers. OP het Eelderdiep zwemt een man Grote Zaagbek. De Veldleeuweriken zijn massaal aan het zingen. In De Marsen loopt een groep van 8 Reeën. Een Goudvink is te horen in een bosje langs het Eelderdiep. Ook de Rietgorzen zijn weer terug en aan het zingen, alleen al in de Zwarte Made zingen er 6. Een Wulp vliegt al roepend over. Een Witte Kwikstaart laat ook van zich horen.

15 februari: Bij de Hamersweg vliegt een vrouw Nonnetje over. In Willems’ Land grazen 6 Reeën.  Ongeveer 10 Baardmannen plingen aan de Onlandse Dijk.

Bij de Woudrustlaan zingen 2 Geelgorzen (waarnemer: Gerard Twickler).

Bij de hoogzit bij de Onlanderij ADHD-t een Hermelijn (waarnemer en foto: Harriëtte Jongman).

15 februari. Hermelijn. Foto: Hariëtte Jongman.

In Polder Lage Land zit een gans met leucistsiche trekjes (waarnemer en foto: Susan Kuiper).

15 februari. Leucistische gans. Foto: Susan Kuiper.

14 februari: In de late avond loopt een Vos over de Woudrustlaan. In Polder Lage Land vliegt een Kerkuil.

13 februari: In het broekbos van de Lettelberter Petten zijn een dikke 200 Sijsjes, 40 Putters, en 130 Grote Barmsijsjes aan het foerageren op de Elzenpropjes. Hier scharrelen ook 4 Goudhaantjes. Bij de plas loopt een groep van 6 Reeën. Op de plas zwemmen 3 vrouw Nonnetje, waarvan 1 een dikke vis vangt. Een Meerkoet vang ook een grote vis (zie foto van Kees Beeftink). Een IJsvogeltje roept. Bij het gemaal Sandebuur is een Roerdomp door het Riet aan het sluipen.  Bij De Stenhorsten vliegt een groep van 77 Graspiepers op. Een Houtsnip scharrelt in het broekbosje bij de Bommelier tussen de bramen. Hier roept ook een Goudvink. In de Broekenweering graast een groep van 10 Reeën.

13 februari. Meerkoet met vis. Foto: Kees Beeftink.

12 februari: Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep laat een Roerdomp zich heel lang bekijken terwijl deze aan het vissen is (waarnemer: Harry Westerhuis).

Ook bij de Matsloot is een niet-verlegen Roerdomp te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).

In Polder Lage Land jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Jannes Aalders).

12 februari. Roerdomp. Foto: Ane van Rees.

11 februari: Een vroege Zanglijster zingt bij Meerzicht (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

Bij de Onlandse Dijk jaagt een Ransuil (waarnemer: Maarten Jansen).

Een Hermelijn doet druk aan de Woudrustlaan en gaat zelfs nog even zwemmen (waarnemer en foto: Jouke de Vries).

11 februari. Hermelijn, zwemmend. Foto: Jouke de Vries.

9 februari: In de Weeringsbroeken lopen 5 Reeën en 7 Grote Zilverreigers (waarnemer: Gineke Anna van Pelt).

8 februari: Bij het gemaal Sandebuur zit een IJsvogel op de uitkijk. In de Blauwvennen jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Bij de 7 pijlen scharrelt een paartje Roodborsttapuit. Baardmannen plingen langs de Onlandse Dijk en ook hier jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Op de Onlandse Wijk zwemt een vrouw Nonnetje. In een mast zit een Slechtvalk vrouw op de uitkijk. In Wobbes’ Land klinken ook Baardmannen. Hier zwemt ook een Fuut in volledig zomerkleed.

Bij de hoogzit bij de Onlanderij zit een Cetti’s Zanger. Bij het Eelderdiep jagen een Sperwer, een Havik en een Bruine Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).

Bij Meerzicht is een kleine invasie van Kool-en Pimpelmezen bezig (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

Voor het eerst is er een Cetti’s Zanger gefotografeerd in De Onlanden!! (waarnemer en foto: Marcel Post).

8 februari. Cetti’s Zanger. Foto: Marcel Post.

Langs de Noorddijk sluipt een Vos. Hier rust ook een man Sperwer. Bij de Rodervaart vist een IJsvogel. Bij Sandebuur zit een Koereiger in de wei (waarnemer en foto: Mariska Bogema).

8 februari. Vos. Foto: Mariska Bogema.

7 februari: Bij De Jarrens zitten 23 Waterpiepers in een boom. In de Lettelberter Petten foerageren 2 Matkoppen, eentje laat ook zijn zang horen. In de Broekenweering foerageren Sijsjes en 2 Vuurgoudhaantjes (waarnemer en foto’s: Marcel Post).

7 februari. Sijs. Foto: Marcel Post.
7 februari. Vuurgoudhaan. Foto: Marcel Post.

5 februari: Boven de Blauwvennen vliegen 5 Blauwe Kiekendieven, waaronder 2 adulte mannen (waarnemer: Bert Helder).

4 februari: Een Waterral krijst in Berging Sandebuur. Een man Havik vliegt over Sandebuur. Hier is ook al een paartje Ooievaar aanwezig op het nest.

In een dode boom ten zuiden van de Zanddijk zitten 2 Zeearenden. Eentje maakt een rondje, voor ze beiden vertrekken richting zuid (waarnemer: Mayan van Teerns).

3 februari: Een Dodaars dobbert op de Zuidermaden. Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief jaagt boven de pitrus.

2 februari: De eerste Veldleeuwerik is aan het zingen in de Zwarte Made in De Onlanden. Hier jagen ook 2 vrouwen Bruine Kiekendief.

1 februari: In een sloot in Polder Vredewold zwemt een Wilde Zwaan en daarboven vliegen 2 Blauwe Kiekendieven. Een IJsvogel laat zich prachtig bekijken bij de kijkhut van de Lettelberter Petten. Op de plas zitten honderden eenden, waaronder 2 Pijlstaarten en 7 Tafeleenden. In het bos jaagt een onvolwassen vrouw Havik. Een Matkop laat zijn nasale roep horen.

In dit gebied vliegt ook een adulte Havik. De IJsvogel laat zich ook fotograferen (waarnemer en foto’s: Ane van Rees).

1 februari. IJsvogel. Foto: Ane van Rees.
1 februari. Havik. Foto: Ane van Rees.

30 januari: In de Schipsloot bij Roderwolde zwemmen 5 Grote Zaagbekken, waarvan 2 man. De nestpaal in de wei daarnaast is weer betrokken door een Ooievaar (waarnemer: Gineke Anna van Pelt).

28 januari: Op het fietspad loopt een Kettingschallebijter (foto en waarnemer: Gineke Anna van Pelt).

28 januari. Kettingschallebijter. Foto: Gineke Anna van Pelt

In De Blauwvennen zwemmen 2 paar Nonnetjes. Hier vliegt ook een Roerdomp van de ene naar de andere rietkraag. Bij Cnossen zwemt een vrouw Grote Zaagbek (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

28 januari. Nonnetjes. Foto: Jeroen Haze.

Bij De Blauwvennen laat een Wezel zich ook mooie bekijken (waarnemer en foto: Arjen van Delden).

28 januari. Wezel. Foto: Arjen van Delden

In De Blauwvennen zwemmen 2 paar Nonnetjes. Hier vliegt ook een Roerdomp van de ene naar de andere rietkraag. Bij Cnossen zwemt een vrouw Grote Zaagbek (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

27 januari: In de Grote Masloot zwemmen 8 Grote Zaagbekken (3 vrouw). Een Veldleeuwerik en een onvolwassen Wilde Zwaan vliegen over de Stenhorsten. Een Waterral krijst in de Bommelier.

In een hoogspanningsmast in de Weeringsbroeken zitten 2 Zeearenden (waarnemer: Rachel van Werven).

Helaas is er weer een Otter doodgereden, nu op de Meerweg (waarnemer: Sonja van der Wijk).

27 januari. Grote Zaagbekken en Kuifeenden. Foto: Michel Wijnhold. 27 januari. Grote Zaagbekken en Kuifeenden. Foto: Michel Wijnhold.

26 januari: Langs het Eelderdiep jagen 3 vrouwkleed Bruine Kiekendieven. Langs de Noorddijk zit een Wilde Zwaan. Bij Peizermade zijn 7 Bergeenden aanwezig.

25 januari: Tegenover de molen van Roderwolde loopt een Koereiger in de wei (waarnemer: Bertjaap Darwinkel).

Op de Zuidermaden zwemmen 3 Grote Zaagbekken (1 vrouw). In De Kleibosch scharrelt een Vuurgoudhaantje rond.

24 januari: Bij Ter Borch zwemt een familie met 3 jonge Otters (beelden: Klaas Klat).

23 januari: In een slootje in Polder Roderwolde vist een IJsvogel (waarnemer: Tseard Mulder).

22 januari: Een Dodaars hinnikt bij het Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).

Een Ransuil vliegt bij Peize rond (waarnemer: Anne Diephuis).

21 januari: Een Houtsnip scharrelt rond in De Kleibosch. Na zonsondergang zit een Kerkuil op een paaltje bij Het Beeld.

Een Roerdomp steekt or het ijs de Zuidslank over (waarnemer en foto: Ane van Rees).

21 januari. Roerdomp. Foto: Ane van Rees.

21 januari. Roerdomp. Foto: Ane van Rees

20 januari: Er vliegen 9 Wilde Zwanen over Sandebuur. Twee andere Wilde Zwanen landen op het ijs van het Leekstermeer. Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zijn 8 Pijlstaarten te zien. Een IJsvogel heeft het zwaar bij de Noordslenk in het Matslootgebied. Een Slechtvalk vliegt over de Onlandse Wijk. Aan de oostkant van het meer zijn op twee plaatsen Tjiftjaffen aanwezig. (waarnemer: Leon Peters).

19 januari: Een man Sperwer wordt belaagd door een groep Waterpiepers bij Het Beeld.

18 januari: Vóór zonsopgang zijn 2 man en 1 vrouw Bosuil te horen bij de Schelfhorst. Rond zonsondergang vliegt een man Blauwe Kiekendief over de Noorddijk.

Bij het Hoge Bruggetje zwemmen 3 Nonnetjes, waaronder 1 man, en bij de brug tussen het Langmameer en de Onlandse Wijk zwemmen nog eens 5 Nonnetjes, waaronder 2 vrouw. In de Stenhorsten zit een IJsvogel op een paaltje (waarnemer: Tseard Mulder).

Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep duikt een Dodaars (waarnemer: Anne Diephuis).

Bij het Koningsdiep vliegt een Roerdomp op. Langs de Onlandse Dijk zit een Havik in een struik. Een Slechtvalk kiest juist een hoogspanningsmast om uit te kijken (waarnemer: Jannes Aalders).

En wederom is de Wezel te zien bij het bruggetje van de Zanddijk (waarnemer: Willem Steenge).

17 januari: In het haventje van Meerzicht zwemt een vrouw Grote Zaagbek (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

Bij het bruggetje van de Zanddijk over het Eelderdiep is (weer) een Wezel te zien. De Koereiger is nog steeds aanwezig in de Westermade (waarnemer: Jannes Aalders).

15 januari: Een Sperwer heeft een Merel gevangen langs de Rodervaart, maar bij het wegvliegen valt het slachtoffer dood op het ijs. Verderop in de Rodervaart is er geen ijs en zwemmen 2 man Grote Zaagbek. Een vrouw Grote Zaagbek zwemt in een slootje in Polder Sandebuur. Een Waterral krijst in Berging Sandebuur.

14 januari: Langs de Noorddijk zwemt een Wilde Zwaan (waarnemer: Tseard Mulder).

13 januari: In een weitje langs De Horst foerageert een Koereiger tussen de schapen. Een man Sperwer jaagt in de Zwarte Made.

Over de Matslootpolder vliegen 2 Grote Zaagbekken (waarnemer: Jannes Aalders).

12 januari: Bij Meerzicht is een man Sperwer op de Huismussen aan het jagen (waarnemer en foto: Daniëlla van Gennep).

12 januari. Sperwer. Foto: Daniella van Gennep

Rond het Eelderdiep zijn 2 IJsvogels, 2 Zeearenden, een juveniele man Brilduiker, een Koereiger, ongeveer 100 Grote Barmsijzen en een Slechtvalk te zien (waarnemer en foto: Jacob Poortstra).

12 januari. Slechtvalk. Foto: Jacob Poortstra.

In het Koningsdiep zwemmen 2 Dodaarzen. In Polder Roderwolde jaagt een Ruigpootbuizerd. Over De Kleibosch vliegen 2 Raven (waarnemer Tseard Mulder).

Op de Roderwolderdijk huppelt een Wezel (waarnemer: Virry Schaafsma).

11 januari: In de Broekstukken zijn 4 Vuurgoudhaantjes te zien. In een groepje van 10 Staartmezen zit ook een Witkopstaartmees, en een Witkoppige Staartmees (waarnemer en foto’s: Mariska Bogema).

11 januari. Witkopstaartmees. Foto: Mariska Bogema.

11 januari. Vuurgoudhaantje. Foto: Mariska Bogema.

Op vakantiepark Meerzicht vliegt een Zeearend over. Hier jagen ook een Havik en een Sperwer. Een Houtsnip vliegt op. Ook maken 2 IJsvogels herrie (waarnemer: Jochem Duijts).

10 januari: Bij Het Beeld komen een man Merel en een man Fazant elkaar tegen bij een hoopje blaadjes, waarschijnlijk om daar eens wat eten tussen te zoeken. Ze krijgen ruzie. Man Fazant druipt af, man Merel gaat zoeken tussen de blaadjes.

Tegen zonsondergang jaagt een Vos op een muis langs de Noorddijk, amper 10 meter van de weg. Hij trekt zich niets aan van alle fietsers die langskomen. Tijdens de jachtpartij klinkt of af en toe enorm gerommel en gekraak als platen ijs verzakken nu het waterpeil weer daalt.

Een Ruigpootbuizerd jaagt in de Matsloot polder. In De Blauwvennen vliegt een IJsvogel voorbij. Bij de Hamersweg zijn 3 Grote Zaagbekken te zien (waarnemer: Jannes Aalders).

In de Weeringsbroeken jaagt ook een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Anne Diephuis)

Ook bij de Hamersweg laat een Bever zich zien (waarnemer Warner Reinink).

8 januari: Langs de dijk van de Blauwvennen zitten 2 Waterpiepers. In Polder Roderwolde zit een groep van ongeveer 1000 Kieviten.

In de Lettelberter Petten wordt een onvolwassen Havik verjaagd door een Zwarte Kraai. Een Vos kauwt op een prooi. De familie Wilde Zwanen is ook nog aanwezig. Een juveniele Zeearend vliegt boven de Blauwvennen (waarnemer en foto: Ane van Rees).

8 januari. Vos met prooi. Foto: Ane van Rees.

In een mast in Vogeltjesland zit een paartje Zeearend. Een Zwarte Ibis rust in de Blauwvennen (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

8 januari. Zwarte Ibis. Foto: Jeroen Haze.

7 januari: In de overstroomde Polder Vredewold zwemt een familie Wilde Zwaan (2 adult en 6 juvenielen, zie foto). Een paar adulte Zeearenden zorgen voor paniek in het oostelijk deel van dit gebied.

7 januari. Wilde Zwanen. Foto: Michel Wijnhold.

In De Bolmert zijn 2 Raven aanwezig (waarnemer: Sjoerd Geelink).

Boven de Peizerweering vliegen 2 andere adulte Zeearenden. Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep rent/vliegt een Waterral van rietkraag naar rietkraag. Ook jaagt hier een Blauwe Kiekendief. Een Wezel steekt het pad over (waarnemers: Harry Westerhuis en Ingeborg Luiken).

In de Broekenweering loopt een Koereiger (waarnemer: Jannes Aalders).

6 januari: In de Weeringsbroeken vliegen 5 Blauwe Kiekendieven en 3 Bruine Kiekendieven. In de Broekenweering zit een man Slechtvalk in een hoogspanningsmast.

Een Otter zwemt in de Zuidermaden. Dit gebied is trouwens één waterig geheel geworden met De Kleibosch.

5 januari: Na zandzakken rond het Leekstermeer zij aangebracht, is het water zo hoog dat Polder Vredewold volstroomt (foto: Bert Speelman).

5 januari. Polder Vredewold stroomt vol. Foto: Bert Speelman.

4 januari: Bij Het Beeld zijn 4 Witkopstaarmezen te zien (waarnemer: Tom Tijsma).

De Onlanden is nu ook weer te zien in optima forma als waterbergingsgebied, zoals hier bij de Zwarte Made (foto: Leo Stockmann).

4 januari. De Zwarte Made is overstroomd door het Eelderdiep. Foto: Leo Stockmann.

1 januari: Een Ruigpootbuizerd is actief in de Weeringsbroeken (waarnemer: Jannes Aalders).