25 maart: In de Goltbooren zwemmen 2 mannen Pijlstaart. Ook zit hier een paar Grote Mantelmeeuw te poetsen en te rusten. Een Zeearend zit in een dode boom.

De eerste Snor zingt in de Goltbooren (waarnemer: Siemen Stienstra).

In De Kleibosch “lachen” 2 Groene Spechten. Ook de Kleine Bonte Specht en de Havik laten van zich horen (waarnemer: Wilma van der Kraats).

Aan het begin van de Drentse Dijk staan 2 Kraanvogels in de wei (waarnemer en foto: Cune van Schöll).

In Polder Roderwolde zit een Rouwkwikstaart (waarnemer: Mariska Bogema).

25 maart. Kraanvogel. Cune van Schöll.

24 maart: Een zeer vroege Fitis zingt langs de Noorddijk. Hier jagen ook een vrouw Blauwe Kiekendief, een man Blauwe Kiekendief en een Havik (waarnemer: Evert-Jan Slot).

In De Kleibosch foerageert een vrouw Kleine Bonte Specht.

De eerste Boerenzwaluw van het jaar is gesignaleerd in De Onlanden (waarnemer: Erick Turksema).

23 maart: Een Iberische Tjiftjaf zingt langs de Schipsloot. Hier vliegen ook 2 IJsvogels luid roepend over.

22 maart: In de Lettelberter Petten wordt een zeldzame Schildpadbloedzuiger aangetroffen, zie hier.

Bij Meerzicht vliegt een Ransuil op (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

20 maart: Langs de Hooiweg zijn 4 Bruine Kiekendieven aan het baltsen en ruziën (waarnemer: Ane van Rees).

Langs de Roderwolderdijk en de Onlandse dijken ploepen de Heikikkers (waarnemer: Gineke Anna van Pelt).

In de Broekenweering is het druk met 3 Kleine Bonte Spechten, en ook 2 Grote Bonte Spechten. Hier vliegt ook een Raaf over. In de Stenhorsten foerageert een paartje Geelgors. Bij het Eelderdiep foerageren 3 Tureluurs (waarnemer en foto: Marcel Post).

20 maart. Geelgors. Foto: Marcel Post.

19 maart: Om de Weeringsbroeken lopen 2 Kraanvogels rond (waarnemer: Tseard Mulder).

18 maart: Over Polder Vredewold vliegen 2 vrouw Nonnetjes. In het bos van de Lettelberter Petten is weer eens een koor van Koperwieken te horen, zeker 100 exemplaren murmelen hier samen. Op de plas bij de kijkhut rusten 2 man Pijlstaarten. Een onvolwassen vrouw Havik komt aanjakkeren uit het bos en maakt weinig indruk op de eenden op de plas, maar even verderop krijgt ze bijna een Watersnip te pakken. Elders in het bos kekkert een andere Havik. Een IJsvogeltje vliegt fluitend langs. In het bos scharrelen 2 Goudhaantjes en een vrouw Blauwe Kiekendief vliegt over.

Een Hermelijn ADHDeet op de Es van Leutingewolde (waarnemer: Pieter van Bolhuis).

17 maart: Een wel heel erg vroege Tapuit is te zien in de Beelestukken (waarnemer: Rob Rakers).

In de Blauwvennen worden knaagsporen van de Bever gevonden. Hier baltsen ook 2 paar Bruine Kiekendieven. Een vrouw Blauwe Kiekendief is er aan het jagen. Een Grote Mantelmeeuw vliegt over. Op de slenken drijven 3 paartjes Grote Zaagbek. Ook hoempen hier 4 Roerdompen, een vijfde hoempt langs de Matsloot. Bij de Schipsloot in Roderwolde jaagt de Koereiger op wormen.

16 maart: In Berging Sandebuur zingen ook al 2 Blauwborsten. Hier hoempt ook een Roerdomp en vliegt een andere Roerdomp op. Ongeveer 60 Koperwieken zitten in de struiken. Al roepend vliegen er 4 Grote Barmsijzen rond. In De Bolmert drijft een vrouw Nonnetje. Een Zeearend komt aanvliegen en landt in een struik. In Polder Roderwolde foerageert een groep van 6 Witte Kwikstaarten. Op de Zuidermaden zwemt een onvolwassen Kleine Zwaan. In De Kleibosch zijn ook heel veel Koperwieken te zien: zeker 360.  Een Havik is daar aan het kekkeren. Een Sperwer jaagt op de grens van de Zuidermaden. Een Groene Specht roept en een groep van 6 Reeën is aan het grazen.

In De Hoogema zit een Havik. Bij Meerzicht zingt een Vuurgoudhaan. Hier vanuit is ook te zien hoe in De Bolmert inmiddels 2 Zeearenden aanwezig zijn (waarnemers: Daniella van Gennep, Jochem Duijts en René Bakker).

In de Vorrelmat vliegt een Bokje op. Hier jaagt ook een Blauwe Kiekendief (waarnemer: Timo Keuning).

Nagekomen waarneming van 5-9 maart: op beelden van een wildcamera in de Stenhorsten zijn een Das en een Steenmarter te zien (waarnemer en foto: Petra Hoogstraten-Schut).

nagekomen waarneming van 5 maart. Das. Foto: Petra Hoogstraaten-Schut.

15 maart: De Geoorde Futen zijn ook gearriveerd, er drijven 33 op het Eelderdiep. Hier verblijft ook een paar Wilde Zwanen. Bij de Woudrustlaan is een Hermelijn te zien, een Egel scharrelt over de Madijk (waarnemer en foto: Jacob Poortstra).

Een Zeearend met enkele missende slagpennen vliegt over Sandebuur richting het Groot Waal (waarnemer: Herman Sips).

15 maart. Egel. Foto: Jacob Poortstra.

14 maart: De eerste Blauwborsten zingen in De Onlanden, in de omgeving van de Matsloot. Hier wordt ook het verenkleed van een geplukte Ransuil gevonden. In Polder Lage Land zit een groep van 20 Bergeenden. Hier baltsen ook 2 Grutto’s. Een IJsvogel vliegt over de Matsloot. Een andere IJsvogel over de Noordslenk. Twee adulte mannen Bruine Kiekendief baltsen bij de Zandgaten. Hier vliegen ook 5 Wilde Zwanen over. In De Kampjes hangen 4 Eksters rond, bijzonder voor dit gebied.

Boven De Middelvennen jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Edith Barf).

Boven het Riet langs de Onlandse Dijk vliegen 2 Roerdompen (waarnemer: Susanne Hoogsteen).

De Tjiftjaffen in De Kleibosch zijn ook “los”, ook vliegen hier Citroenvlinders (waarnemer: Wilma van der Kraats).

Tegen de avond scharrelt een Egel bij Meerzicht (waarnemer en foto: Evert-Jan Slot

14 maart. Egel. Foto: Evert-Jan Slot.

13 maart: Op de plas bij de Lettelberter Petten zitten 7 Pijlstaarten. Daar zijn ook 2 IJsvogels bezig een nestje te graven (waarnemer en foto: Ane van Rees).

13 maart. Pijlstaarten. Foto: Ane van Rees.

12 maart: Op het zuidelijke Eelderdiep rusten 3 Pijlstaarten, waarvan 2 man. De Koereiger zit weer in Roderwolde.

Bij Roderwolde zijn ook vlak na elkaar een Hermelijn in winterkleed en een Vos te zien (waarnemer: Erik-Jan Monshouwer).

Bij Moleneind vliegt een IJsvogel over het Peizerdiep (waarnemer: Ingeborg Luiken).

11 maart: De Koereiger is nog aanwezig in Roderwolde (waarnemer en foto: Jeroen Veenstra).

11 maart. Koereiger. Foto: Jeroen Veenstra.

10 maart: Op de Zuidermaden zwemmen 2 Wilde Zwanen. Langs de Schipsloot loopt een Koereiger (waarnemer: Virry Schaafsma).

9 maart: Rond de Midslenk zijn een man en een vrouw Blauwe Kiekendief actief, en ook twee vrouw Bruine Kiekendief. Langs het Langmameer jaagt ook een man Blauwe Kiekendief. Bij Peizermade vliegt een Havik laag over de weidevogels. Hier vliegen ook 3 Nonnetjes langs, waarvan 1 man. Bij een broedvogelinventarisatie in Tussen de Slenken vliegt een Roerdomp op, vlakbij klautert een andere Roerdomp naar de top van het Riet om ook weg te vliegen, terwijl een derde al even dichtbij de andere 2 aan het hoempen is. Op de Midslenk drijft een paartje Grote Zaagbek.

8 maart: Een Houtsnip scharrelt in een houtwal in Polder Roderwolde.

7 maart: Bij de plas voor de kijkhut van de Lettelberter Petten zijn 15 Lepelaars te zien. Een IJsvogel vangt een visje. Op het eilandje heeft een Havik zich verstopt in een struik. Een vrouw Nonnetje vangt een Baars (waarnemer en foto: Kees Beeftink).

Bij Meerzicht zit een man Goudvink op de voedertafel (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

Langs het Peizerdiep zijn veel knaagsporen van een Bever te vinden. In de Nieuwe Weering ligt een waarschijnlijk zieke Reegeit te rusten. Een Ooievaar verjaagt al klepperend een Nijlgans van een nestpaal.

7 maart. Nonnetje met Baars. Foto: Kees Beeftink.

6 maart: Op het Leekstermeer overnachten 2 Zwartkopmeeuwen, een Pontische Meeuw, 83 Kleine Mantelmeeuwen, 19500 Stormmeeuwen en 6950 Kokmeeuwen (waarnemer: René Oosterhuis).

5 maart: In Roderwolde loopt een Koereiger (waarnemer: Jannes Aalders).

Tegen zonsondergang vliegen bijna 10 000 Spreeuwen in grote wolken tussen de Drentse Dijk en het Eelderdiep.

4 maart: Een paar Wilde Zwanen vliegt op uit Vogeltjesland. Hier probeert een Roerdomp ook te hoempen, maar meer dan wat gezucht is het nog niet. Een Tjiftjaf zingt al wel voluit in Wobbes’ Land. Op het Langmameer zwemt een man Grote Zaagbek.

3 maart: Een nagekomen waarneming: gisteren is een zwemmende Roerdomp gefilmd, zie hier (waarnemer en beelden: Rachel van Werven).

In Polder Lage Land jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Jannes Aalders).

Bij Berging Sandebuur aan de oever van het Leekstermeer is een IJsvogel aan het roepen. Een paartje Ooievaars probeert het al bezette nest in Sandebuur over te nemen, maar de vrouw op het nest : staat haar mannetje”. Als het rivaliserende stel eenmaal af is gedropen, vliegt de vrouw met haar partner (waar was hij al die tijd?) al klepperend een overwinningsrondje. In een bosje hier roept een Sperwer.

2 maart: De trekvogels druppelen langzaam binnen zoals Grutto’s en Wulpen in de Broekenweering (waarnemer en foto: Marcel Post).

2 maart. Grutto’s. Foto: Marcel Post.

Hier baltst ook een Kleine Bonte Specht (waarnemer: Willy Sjaarda).

Een Groene Specht roept in de Stenhorsten in Peizerwold (waarnemer: Tseard Mulder).

In De Hoogema zit een Watersnip (waarnemer: Martin Kroes).

In Polder Lage Land jaagt een Kerkuil (waarnemer: Jannes Aalders).

1 maart: Bij Meerzicht zit een Nijlgans al op de eieren (waarnemer en foto: Jochem Duijts).

Hier zijn ook de eerste Tureluurs te horen. Ook vliegen 2 Raven over (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

1 maart. Nijlgans op het nest. Foto: Jochem Duijts.

29 februari: In de wijk Ter Borch zwemt een Hermelijn in winterkleed (waarnemer: Gerhard Ritsema).

28 februari: Een Groene Specht vliegt over de Noorddijk en gaat aan de rand van Peize baltsen. Bij Het Beeld zit een Grote Lijster in een boom op de uitkijk.

Bij de Broekenweering zijn 2 Raven in de weer, waarvan 1 met een takje (waarnemer: Jannes Aalders).

De Cetti’s Zanger is nog aanwezig bij de hoogzit. Bij de Onlanderij is en vrouw Zwarte Roodstaart te zien  (waarnemer: Aart van der Spoel).

Bij een fietstocht door de hele Onlanden worden 50 Reeën geteld (waarnemer: Jouke de Vries).

27 februari: Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zitten 25 Pijlstaarten (waarnemer: Anne Diephuis).

In de wijk Ter Borch wordt een dode Otter aangetroffen in een tuin (waarnemer: Marike Peterzon).

26 februari: Een Lepelaar worstelt met een Riethalm. Nestje aan het bouwen? Hier vliegen ook 7 Lepelaars over. Een vrouw Nonnetje zit op de plas.In 2023 hebben Lepelaars voor het eerst in Drenthe gebroed, in Tusschenwater. Wie weet in 2024….((waarnemer en foto: Ane van Rees).

26 februari. Lepelaar. Foto: Ane van Rees.

25 februari: De eerste 3 (!)  hoempende Roerdompen van 2024 zijn gehoord (waarnemer: Rachel van Werven).

Ook in De Bolmert wordt er gehoempt (waarnemer: Sjoerd Geelink).

Op de slaapplaats vallen 44 Blauwe Kiekendieven in, waaronder 23 adulte mannen en 8 onvolwassen mannen. Er vliegen ook nog 2 Blauwe Kiekendieven over. Een man Bruine Kiekendief vertoont baltsgedrag. Verder is in het Matslootgebied een Ruigpootbuizerd aanwezig en zijn 2 Zeearenden met elkaar aan het klooien. Bij Sandebuur zijn 2 Raven te zien (waarnemers: Maarten Jansen en Jannes Aalders).

Bij Het Beeld laat een Reebok zich mooi bekijken (waarnemer en foto: Ane van Rees).

25 februari. Reebok. Foto: Ane van Rees.

24 februari: In Polder Sandebuur foerageert een groep van 78 Graspiepers in een schapenweitje. Elders zingt de eerste Graspieper ook al voorzichtig.In de Rodervaart zwemt een paartje Grote Zaagbek. Een man Grote Zaagbek zwemt in de Bolmertse Gouwe. In Berging Sandebuur krijsen 2 Waterrallen.

Rond het Eelderdiep zitten wel 45 Pijlstaarten. Ook de Cetti’s Zanger is nog present (waarnemer: Leon Peters).

22 februari: Een groep Kraanvogels vliegt over het Eelderdiep (waarnemer: Frans Tijsterman).

20 februari: Bij gemaal Sandebuur zit een Roodborsttapuit (waarnemer en foto: Jan van der Velde).

20 februari. Roodborsttapuit. Foto: Jan van der Velde.

Bij de brug over de Matsloot vliegt een Houtsnip op uit het struikgewas. Op de Onlandse Dijk sleept een Hermelijn een nog in doodsstrijd spartelende Waterral het pad op. De Hermelijn schrikt van de waarnemer en duikt weer in het Riet, maar komt even later terug om zijn prooi weer mee te nemen (waarnemer en foto: Marcel Post).

20 februari. Hermelijn en Waterral. Foto: Marcel Post.

19 februari: Op de Zuidermaden zwemmen 3 Wilde Zwanen. In De Kleibosch zingt een Goudhaantje en “lacht” een Groene Specht.

19 februari. Wilde Zwanen. Foto: Michel Wijnhold.

Een Hermelijn in winterkleed steekt een sloot over bij de Wolddijk. Bij de Lettelberter Petten zijn zowel een volwassen als een onvolwassen Havik actief. Hier loopt ook een manke Vos rond. Op de plas zitten 2 Pijlstaarten (waarnemer en foto: Ane van Rees).

19 februari. Hermelijn. Foto: Ane van Rees.
19 februari. Ree, Vos en Grote Canadese Ganzen. Foto: Ane van Rees.

18 februari: In Polder Roderwolde zit een IJsvogel in een sloot te vissen (waarnemer: Virry Schaafsma).

17 februari: Vanuit de Blauwvennen stijgen 2 Lepelaars op. Hier zijn ook veel Baardmannetjes te zien en te horen. Aan de oever van het Leekstermeer is een IJsvogel te horen. Bij Sandebuur lacht een Groene Specht.

Bij de hoogzit aan het Eelderdiep is de Cetti’s Zanger weer te horen (waarnemer: Jacob Poortstra).

In de Middelvennen is een Kleine Canadese Gans te zien. Boven Willems’ Land vliegt een adult paar Zeearend (waarnemer: René Oosterhuis).

In de Matslootpolder zit een man Slechtvalk in een hoogspanningsmast (waarnemer: Roelof Blaauw).

Op de slaapplaatsen vallen 53 Blauwe Kiekendieven en 11 Bruine Kiekendieven in (waarnemer: Maarten Jansen en Jannes Aalders).

In de Broekenweering is een Kleine Bonte Specht te zien. Ook wemelt het hier van de Sijsjes en Koperwieken. In Polder Roderwolde zingt een Grote Lijster. Langs de Weeringse Dijk is weer veel spinrag van Poelpiraten te zien (waarnemer en foto: Marcel Post).

17 februari. Kleine Bonte Specht. Foto: Marcel Post.

16 februari: In de Zwarte Made foerageren 2 Waterpiepers. OP het Eelderdiep zwemt een man Grote Zaagbek. De Veldleeuweriken zijn massaal aan het zingen. In De Marsen loopt een groep van 8 Reeën. Een Goudvink is te horen in een bosje langs het Eelderdiep. Ook de Rietgorzen zijn weer terug en aan het zingen, alleen al in de Zwarte Made zingen er 6. Een Wulp vliegt al roepend over. Een Witte Kwikstaart laat ook van zich horen.

15 februari: Bij de Hamersweg vliegt een vrouw Nonnetje over. In Willems’ Land grazen 6 Reeën.  Ongeveer 10 Baardmannen plingen aan de Onlandse Dijk.

Bij de Woudrustlaan zingen 2 Geelgorzen (waarnemer: Gerard Twickler).

Bij de hoogzit bij de Onlanderij ADHD-t een Hermelijn (waarnemer en foto: Harriëtte Jongman).

15 februari. Hermelijn. Foto: Hariëtte Jongman.

In Polder Lage Land zit een gans met leucistsiche trekjes (waarnemer en foto: Susan Kuiper).

15 februari. Leucistische gans. Foto: Susan Kuiper.

14 februari: In de late avond loopt een Vos over de Woudrustlaan. In Polder Lage Land vliegt een Kerkuil.

13 februari: In het broekbos van de Lettelberter Petten zijn een dikke 200 Sijsjes, 40 Putters, en 130 Grote Barmsijsjes aan het foerageren op de Elzenpropjes. Hier scharrelen ook 4 Goudhaantjes. Bij de plas loopt een groep van 6 Reeën. Op de plas zwemmen 3 vrouw Nonnetje, waarvan 1 een dikke vis vangt. Een Meerkoet vang ook een grote vis (zie foto van Kees Beeftink). Een IJsvogeltje roept. Bij het gemaal Sandebuur is een Roerdomp door het Riet aan het sluipen.  Bij De Stenhorsten vliegt een groep van 77 Graspiepers op. Een Houtsnip scharrelt in het broekbosje bij de Bommelier tussen de bramen. Hier roept ook een Goudvink. In de Broekenweering graast een groep van 10 Reeën.

13 februari. Meerkoet met vis. Foto: Kees Beeftink.

12 februari: Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep laat een Roerdomp zich heel lang bekijken terwijl deze aan het vissen is (waarnemer: Harry Westerhuis).

Ook bij de Matsloot is een niet-verlegen Roerdomp te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).

In Polder Lage Land jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Jannes Aalders).

12 februari. Roerdomp. Foto: Ane van Rees.

11 februari: Een vroege Zanglijster zingt bij Meerzicht (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

Bij de Onlandse Dijk jaagt een Ransuil (waarnemer: Maarten Jansen).

Een Hermelijn doet druk aan de Woudrustlaan en gaat zelfs nog even zwemmen (waarnemer en foto: Jouke de Vries).

11 februari. Hermelijn, zwemmend. Foto: Jouke de Vries.

9 februari: In de Weeringsbroeken lopen 5 Reeën en 7 Grote Zilverreigers (waarnemer: Gineke Anna van Pelt).

8 februari: Bij het gemaal Sandebuur zit een IJsvogel op de uitkijk. In de Blauwvennen jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Bij de 7 pijlen scharrelt een paartje Roodborsttapuit. Baardmannen plingen langs de Onlandse Dijk en ook hier jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Op de Onlandse Wijk zwemt een vrouw Nonnetje. In een mast zit een Slechtvalk vrouw op de uitkijk. In Wobbes’ Land klinken ook Baardmannen. Hier zwemt ook een Fuut in volledig zomerkleed.

Bij de hoogzit bij de Onlanderij zit een Cetti’s Zanger. Bij het Eelderdiep jagen een Sperwer, een Havik en een Bruine Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).

Bij Meerzicht is een kleine invasie van Kool-en Pimpelmezen bezig (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

Voor het eerst is er een Cetti’s Zanger gefotografeerd in De Onlanden!! (waarnemer en foto: Marcel Post).

8 februari. Cetti’s Zanger. Foto: Marcel Post.

Langs de Noorddijk sluipt een Vos. Hier rust ook een man Sperwer. Bij de Rodervaart vist een IJsvogel. Bij Sandebuur zit een Koereiger in de wei (waarnemer en foto: Mariska Bogema).

8 februari. Vos. Foto: Mariska Bogema.

7 februari: Bij De Jarrens zitten 23 Waterpiepers in een boom. In de Lettelberter Petten foerageren 2 Matkoppen, eentje laat ook zijn zang horen. In de Broekenweering foerageren Sijsjes en 2 Vuurgoudhaantjes (waarnemer en foto’s: Marcel Post).

7 februari. Sijs. Foto: Marcel Post.
7 februari. Vuurgoudhaan. Foto: Marcel Post.

5 februari: Boven de Blauwvennen vliegen 5 Blauwe Kiekendieven, waaronder 2 adulte mannen (waarnemer: Bert Helder).

4 februari: Een Waterral krijst in Berging Sandebuur. Een man Havik vliegt over Sandebuur. Hier is ook al een paartje Ooievaar aanwezig op het nest.

In een dode boom ten zuiden van de Zanddijk zitten 2 Zeearenden. Eentje maakt een rondje, voor ze beiden vertrekken richting zuid (waarnemer: Mayan van Teerns).

3 februari: Een Dodaars dobbert op de Zuidermaden. Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief jaagt boven de pitrus.

2 februari: De eerste Veldleeuwerik is aan het zingen in de Zwarte Made in De Onlanden. Hier jagen ook 2 vrouwen Bruine Kiekendief.

1 februari: In een sloot in Polder Vredewold zwemt een Wilde Zwaan en daarboven vliegen 2 Blauwe Kiekendieven. Een IJsvogel laat zich prachtig bekijken bij de kijkhut van de Lettelberter Petten. Op de plas zitten honderden eenden, waaronder 2 Pijlstaarten en 7 Tafeleenden. In het bos jaagt een onvolwassen vrouw Havik. Een Matkop laat zijn nasale roep horen.

In dit gebied vliegt ook een adulte Havik. De IJsvogel laat zich ook fotograferen (waarnemer en foto’s: Ane van Rees).

1 februari. IJsvogel. Foto: Ane van Rees.
1 februari. Havik. Foto: Ane van Rees.

30 januari: In de Schipsloot bij Roderwolde zwemmen 5 Grote Zaagbekken, waarvan 2 man. De nestpaal in de wei daarnaast is weer betrokken door een Ooievaar (waarnemer: Gineke Anna van Pelt).

28 januari: Op het fietspad loopt een Kettingschallebijter (foto en waarnemer: Gineke Anna van Pelt).

28 januari. Kettingschallebijter. Foto: Gineke Anna van Pelt

In De Blauwvennen zwemmen 2 paar Nonnetjes. Hier vliegt ook een Roerdomp van de ene naar de andere rietkraag. Bij Cnossen zwemt een vrouw Grote Zaagbek (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

28 januari. Nonnetjes. Foto: Jeroen Haze.

Bij De Blauwvennen laat een Wezel zich ook mooie bekijken (waarnemer en foto: Arjen van Delden).

28 januari. Wezel. Foto: Arjen van Delden

In De Blauwvennen zwemmen 2 paar Nonnetjes. Hier vliegt ook een Roerdomp van de ene naar de andere rietkraag. Bij Cnossen zwemt een vrouw Grote Zaagbek (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

27 januari: In de Grote Masloot zwemmen 8 Grote Zaagbekken (3 vrouw). Een Veldleeuwerik en een onvolwassen Wilde Zwaan vliegen over de Stenhorsten. Een Waterral krijst in de Bommelier.

In een hoogspanningsmast in de Weeringsbroeken zitten 2 Zeearenden (waarnemer: Rachel van Werven).

Helaas is er weer een Otter doodgereden, nu op de Meerweg (waarnemer: Sonja van der Wijk).

27 januari. Grote Zaagbekken en Kuifeenden. Foto: Michel Wijnhold. 27 januari. Grote Zaagbekken en Kuifeenden. Foto: Michel Wijnhold.

26 januari: Langs het Eelderdiep jagen 3 vrouwkleed Bruine Kiekendieven. Langs de Noorddijk zit een Wilde Zwaan. Bij Peizermade zijn 7 Bergeenden aanwezig.

25 januari: Tegenover de molen van Roderwolde loopt een Koereiger in de wei (waarnemer: Bertjaap Darwinkel).

Op de Zuidermaden zwemmen 3 Grote Zaagbekken (1 vrouw). In De Kleibosch scharrelt een Vuurgoudhaantje rond.

24 januari: Bij Ter Borch zwemt een familie met 3 jonge Otters (beelden: Klaas Klat).

23 januari: In een slootje in Polder Roderwolde vist een IJsvogel (waarnemer: Tseard Mulder).

22 januari: Een Dodaars hinnikt bij het Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).

Een Ransuil vliegt bij Peize rond (waarnemer: Anne Diephuis).

21 januari: Een Houtsnip scharrelt rond in De Kleibosch. Na zonsondergang zit een Kerkuil op een paaltje bij Het Beeld.

Een Roerdomp steekt or het ijs de Zuidslank over (waarnemer en foto: Ane van Rees).

21 januari. Roerdomp. Foto: Ane van Rees.

21 januari. Roerdomp. Foto: Ane van Rees

20 januari: Er vliegen 9 Wilde Zwanen over Sandebuur. Twee andere Wilde Zwanen landen op het ijs van het Leekstermeer. Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zijn 8 Pijlstaarten te zien. Een IJsvogel heeft het zwaar bij de Noordslenk in het Matslootgebied. Een Slechtvalk vliegt over de Onlandse Wijk. Aan de oostkant van het meer zijn op twee plaatsen Tjiftjaffen aanwezig. (waarnemer: Leon Peters).

19 januari: Een man Sperwer wordt belaagd door een groep Waterpiepers bij Het Beeld.

18 januari: Vóór zonsopgang zijn 2 man en 1 vrouw Bosuil te horen bij de Schelfhorst. Rond zonsondergang vliegt een man Blauwe Kiekendief over de Noorddijk.

Bij het Hoge Bruggetje zwemmen 3 Nonnetjes, waaronder 1 man, en bij de brug tussen het Langmameer en de Onlandse Wijk zwemmen nog eens 5 Nonnetjes, waaronder 2 vrouw. In de Stenhorsten zit een IJsvogel op een paaltje (waarnemer: Tseard Mulder).

Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep duikt een Dodaars (waarnemer: Anne Diephuis).

Bij het Koningsdiep vliegt een Roerdomp op. Langs de Onlandse Dijk zit een Havik in een struik. Een Slechtvalk kiest juist een hoogspanningsmast om uit te kijken (waarnemer: Jannes Aalders).

En wederom is de Wezel te zien bij het bruggetje van de Zanddijk (waarnemer: Willem Steenge).

17 januari: In het haventje van Meerzicht zwemt een vrouw Grote Zaagbek (waarnemer: Daniëlla van Gennep).

Bij het bruggetje van de Zanddijk over het Eelderdiep is (weer) een Wezel te zien. De Koereiger is nog steeds aanwezig in de Westermade (waarnemer: Jannes Aalders).

15 januari: Een Sperwer heeft een Merel gevangen langs de Rodervaart, maar bij het wegvliegen valt het slachtoffer dood op het ijs. Verderop in de Rodervaart is er geen ijs en zwemmen 2 man Grote Zaagbek. Een vrouw Grote Zaagbek zwemt in een slootje in Polder Sandebuur. Een Waterral krijst in Berging Sandebuur.

14 januari: Langs de Noorddijk zwemt een Wilde Zwaan (waarnemer: Tseard Mulder).

13 januari: In een weitje langs De Horst foerageert een Koereiger tussen de schapen. Een man Sperwer jaagt in de Zwarte Made.

Over de Matslootpolder vliegen 2 Grote Zaagbekken (waarnemer: Jannes Aalders).

12 januari: Bij Meerzicht is een man Sperwer op de Huismussen aan het jagen (waarnemer en foto: Daniëlla van Gennep).

12 januari. Sperwer. Foto: Daniella van Gennep

Rond het Eelderdiep zijn 2 IJsvogels, 2 Zeearenden, een juveniele man Brilduiker, een Koereiger, ongeveer 100 Grote Barmsijzen en een Slechtvalk te zien (waarnemer en foto: Jacob Poortstra).

12 januari. Slechtvalk. Foto: Jacob Poortstra.

In het Koningsdiep zwemmen 2 Dodaarzen. In Polder Roderwolde jaagt een Ruigpootbuizerd. Over De Kleibosch vliegen 2 Raven (waarnemer Tseard Mulder).

Op de Roderwolderdijk huppelt een Wezel (waarnemer: Virry Schaafsma).

11 januari: In de Broekstukken zijn 4 Vuurgoudhaantjes te zien. In een groepje van 10 Staartmezen zit ook een Witkopstaartmees, en een Witkoppige Staartmees (waarnemer en foto’s: Mariska Bogema).

11 januari. Witkopstaartmees. Foto: Mariska Bogema.

11 januari. Vuurgoudhaantje. Foto: Mariska Bogema.

Op vakantiepark Meerzicht vliegt een Zeearend over. Hier jagen ook een Havik en een Sperwer. Een Houtsnip vliegt op. Ook maken 2 IJsvogels herrie (waarnemer: Jochem Duijts).

10 januari: Bij Het Beeld komen een man Merel en een man Fazant elkaar tegen bij een hoopje blaadjes, waarschijnlijk om daar eens wat eten tussen te zoeken. Ze krijgen ruzie. Man Fazant druipt af, man Merel gaat zoeken tussen de blaadjes.

Tegen zonsondergang jaagt een Vos op een muis langs de Noorddijk, amper 10 meter van de weg. Hij trekt zich niets aan van alle fietsers die langskomen. Tijdens de jachtpartij klinkt of af en toe enorm gerommel en gekraak als platen ijs verzakken nu het waterpeil weer daalt.

Een Ruigpootbuizerd jaagt in de Matsloot polder. In De Blauwvennen vliegt een IJsvogel voorbij. Bij de Hamersweg zijn 3 Grote Zaagbekken te zien (waarnemer: Jannes Aalders).

In de Weeringsbroeken jaagt ook een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Anne Diephuis)

Ook bij de Hamersweg laat een Bever zich zien (waarnemer Warner Reinink).

8 januari: Langs de dijk van de Blauwvennen zitten 2 Waterpiepers. In Polder Roderwolde zit een groep van ongeveer 1000 Kieviten.

In de Lettelberter Petten wordt een onvolwassen Havik verjaagd door een Zwarte Kraai. Een Vos kauwt op een prooi. De familie Wilde Zwanen is ook nog aanwezig. Een juveniele Zeearend vliegt boven de Blauwvennen (waarnemer en foto: Ane van Rees).

8 januari. Vos met prooi. Foto: Ane van Rees.

In een mast in Vogeltjesland zit een paartje Zeearend. Een Zwarte Ibis rust in de Blauwvennen (waarnemer en foto: Jeroen Haze).

8 januari. Zwarte Ibis. Foto: Jeroen Haze.

7 januari: In de overstroomde Polder Vredewold zwemt een familie Wilde Zwaan (2 adult en 6 juvenielen, zie foto). Een paar adulte Zeearenden zorgen voor paniek in het oostelijk deel van dit gebied.

7 januari. Wilde Zwanen. Foto: Michel Wijnhold.

In De Bolmert zijn 2 Raven aanwezig (waarnemer: Sjoerd Geelink).

Boven de Peizerweering vliegen 2 andere adulte Zeearenden. Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep rent/vliegt een Waterral van rietkraag naar rietkraag. Ook jaagt hier een Blauwe Kiekendief. Een Wezel steekt het pad over (waarnemers: Harry Westerhuis en Ingeborg Luiken).

In de Broekenweering loopt een Koereiger (waarnemer: Jannes Aalders).

6 januari: In de Weeringsbroeken vliegen 5 Blauwe Kiekendieven en 3 Bruine Kiekendieven. In de Broekenweering zit een man Slechtvalk in een hoogspanningsmast.

Een Otter zwemt in de Zuidermaden. Dit gebied is trouwens één waterig geheel geworden met De Kleibosch.

5 januari: Na zandzakken rond het Leekstermeer zij aangebracht, is het water zo hoog dat Polder Vredewold volstroomt (foto: Bert Speelman).

5 januari. Polder Vredewold stroomt vol. Foto: Bert Speelman.

4 januari: Bij Het Beeld zijn 4 Witkopstaarmezen te zien (waarnemer: Tom Tijsma).

De Onlanden is nu ook weer te zien in optima forma als waterbergingsgebied, zoals hier bij de Zwarte Made (foto: Leo Stockmann).

4 januari. De Zwarte Made is overstroomd door het Eelderdiep. Foto: Leo Stockmann.

1 januari: Een Ruigpootbuizerd is actief in de Weeringsbroeken (waarnemer: Jannes Aalders).